Най-много черен трюфел има по шуменския край. Разград е центърът на черния трюфел. Той се вади с кучета, които са специално за това и са обучени – душат и след като усетят трюфел започват да го ровят. Има кучета, които са така обучени, че дори го донасят в ръцете на стопаните си.


Вкусните трюфели са били преоткрити по време на Ренесанса и тогава навлизат с пълна сила в европейката кухня. В наши дни трюфелите по-често се използват като добавка – цената им е изключително висока.

Смята се дори, че за търсенето на трюфели от значение са и фазите на Луната. Трюфелите се събират в определени месеци – различните видове се търсят през различно време от годината. Черният летен трюфел, например, се търси през месеците от май до септември. Цената му стартира от около 200 евро за килограм.

Черният зимен трюфел пък се търси между декември и март – цената му започва от 1000 долара за килограм. Белият трюфел съвсем заслужено може да се нарече шампионът в семейството на трюфелите – той е изключително рядък вид и за разлика от други видове трюфели не може да бъде отглеждан изкуствено.

 

Може да бъде открит между месеците септември и октомври, но само истински майстор-познавач може да уцели най-добрия момент за това. Трайността му е само няколко дни. Началната цена на белия трюфел е 3000 евро за килограм.