Въвеждането на мярката у нас няма да се отрази по никакъв начин на пътниците. Държавите се ангажират да обменят тези данни.

 

Със закона се създава Национално звено за получаване и обработка на резервационните данни на пътниците в България, превозвани по въздух. Очаква се звеното да бъде оперативно през юли тази година.

 

Органите, имащи право да получават такива данни и резултатите от тяхното обработване са Националният контратерористичен център, Агенция Митници, ГДБОП, Гранична полиция, Главна дирекция Национална полиция и др.