Реклама / Ads

0| 4672 |21.06.2019 НОВИНИ

Планирани прекъсвания на електрозахранването на Западна България за периода 24 - 28 юни

.
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24-28 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЯ ГРАД  

Община БАНКЯ  

На 24.06.2019 г. /08:45 - 11:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Банкя,  Общ.  Столична: Вежен  1а, 11, 3, 4, 2,  Роза  78,  Шуманица  къща

Община ВИТОША  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая: 22-ра,  22-ра,  Асанова Чешма  Дясно, В. З. Асанова Чешма, Вила,  Бистър Поток  29, 22, 31, Кв. 2, 35, 30, 26, 24, 32, 20, 33, 25, 37, 21,  Боев Рид  4, 2,  Борика  10, 7 Зад Стадиона, 8, 5,  Брезова Гора  12, 23, 25, 5,  Виров Дол  8, 5, 7, 2, 4, 3, 6,  Войнишко Въстание  33, 25, 24, 41а,  Ела  3, 5, 10, 7, 12, 6, 3 А, 10а,  Елен  29, 25, 19, 16, 13, 21, 18, ул.  Елен и Страната, 15, 14, 27, 23,  Китен  6, 4, 16, 1, 14, 2б, 2, 8, 12, 3,  Любомир Миланов  36, 49, 44, 42, 45, 43, 47,  Момина Сълза  3,  Орница  18а, 10, 38, 1, 34, 18, 5, 28, 20, 30, 8, 2, 8а, 12, 14, 9, 6, 36, 40, 7, 4, 32,  Превалски Езера  25,  Приплат  Вила,  Пролет  5, 11, 1, 7, 9, 3,  Проф. Ив. Шишманов/Баба Лина/  7а, 4, 8, 7, 6, 13, 20, 9, 11, 5, 1, 3,  Страната  4, 10, 14, 8, 12, 13, 6, 16,  Червена Трева  8, 4, 3,  Юрушки Мостове  8

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  София: 12-та /Кв. Симеоново/  7а, 7, 3, 4, 1, 5, 2а, 2,  15-та  10,  22/Кв. Симеоново/  41, 35, 47, 43, 12, 35а, 49, 39, 45, 37, 49а,  403/Драгалевци/  на Стълба,  503/Драгалевци/  6,  504-та/Слатина/  В. З.  Симеоново - Драгалевци,  507-ма/В. З.  Симеоново-Драгаревци/  2, 16,  7-ма /Кв. Симеоново/  11, 13, 12,  Български Апокриф/505а//В. З. Симеоново-Драгалевци/  3а, 1, 2,  В. З.  Симеоново - Драгалевци,  Горска Ела  УПИ XI-723 Кв. 26, 33,  Железният Светилник/504/В. З. Симеоново-Драгалевци/  19, 6, 4, 10, 2, 8, 3, 5,  Нова Земя  10,  Преспанските Камбани/505/В. З. Симеоново-Драгалевци/  10, 12, 7, 15, 1а, 13, 5, 1, 4, 6, 9, 2, 8,  Проф. Александър Бурмов  26, 19, 2, 24, 10, 23, 13а, 8, 5, 6, 11, 9, 21, 18, 28, 22, Вила, 13, 7, 12, 20, 3, 14, 17, 4,  Проф. Йордан Иванов/508//В. З. Симеоново-Драгалевци/  2, 6, 4, 8,  Симеоновска  34, 1, 36, 43, 47, 45, 38, 32, 30

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Братя Бъкстон  31, 40, 31г, 31б,  Бъкстон  27, 27, 31, 27 40, 31, 40, 40,  Казбек  33,  Тодор Каблешков  27 А, И Бъкстон, 33, Бул.  Бъкстон/Ул. Т. Каблешков

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Войнишко Въстание  49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21,  Офелиите /Владая/  12

На 24.06.2019 г. /09:45 - 13:15 ч./ -  Владая: Пернишко Шосе  27, 25,  Плиска  23, 34, 9, 11, 35, 31, 21, 36, 13, 40, 32, 19, 27, 38, 33, 17, 29, 25,  Приплат  45, 48, 40, 39, 41, 44, 37, 42, № 15,  Шаварница  4, 2 А, 1, 2, 6

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: 1-ва /Драгалевци/,  304-та /Драгалевци/  3, 2, 7,  305-та /Драгалевци/  9, 12, 14, 18, 2, 4, 13, 5, 3, 16, 8, 11,  308-ма  8а,  308-ма /Драгалевци/  6, 2,  322-ра /Драгалевци/  5, 9, 13, 4, 3, 8, 10, 15, 11 Стр. Табло,  323-та /Драгалевци/  20, 10, 16, 18, 3, 14, 6, 22, 8, 24,  324-та /Драгалевци/  7, 12, 1, 14, 3,  325-та /Драгалевци/  6, 8, 12, 10, 5,  326-та /Драгалевци/  6, 10, 7, 4, 5, 4а, 3,  Акад. Сандерс  №47,  Андрей Бачковски  2,  Бойка Войвода  5а,  Драгалевци  II -Част, Драгалевски Манастир/,  Лешникова Гора  ул Лешникова Гора /Ул 305/,  Мащерка  54, 46, 50, 51, 48,  Планина Витоша,  Поп Тодор Врачански  14,  Природен Парк Витоша  ПИ 68134. 1978. 277,  Проф.  Боньо Ангелов  4

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Беловодски път  34 Фитнес, 34,  В. З.  Симеоново - Драгалевци  Кл. 703 срещу Бензин. ОМВ,  Войнишко Въстание  49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21,  Околовръстен път  Срещу ОМВ Симеоново,  Офелиите /Владая/  12,  Симеоново  вилна зона, срещу Бенз. ОМВ, срещу Omv, К Л 703, Север УПИ 702, 728 срещу ОМВ,  Шумако / Симеоново

На 25.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Купените  14

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ix 1339. 1378 Кв. 3 В. З. Панорамен Път-Спец. Нужди-Беловодси път,  Боянска Песен/774/  40,  Бял Равнец/621-ва/  9, 11,  Васил Чекаларов  35 Вила23, 49,  Войнишко Въстание  49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21,  Йоан Кукузел/418/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  13, 14, 5а, 21, 5, 9а, 17, 16,  Офелиите /Владая/  12,  Панорамен път  45, 2, 26, 24а, 63, 60 Вила 30, 25, 65, 1а 1, 24, 61, 32, 24 Зад 24а,  Петко Войвода  34

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: местност Черния Кос  10, Кв. 5, 70, 6, УПИ Vіі-81, Кв. 5, Xv-93 Кв. 4 №68134. 1897. 93. 2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила

На 26.06.2019 г. /09:30 - 13:15 ч./ -  Владая: Еделвайс  3

На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Белмекен  2а

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 410-та  42, 33, 40 Драгалевци, 23, 36, 35, 39, Кв. 20, 38, Вила, 27, 34, 32, 31, 29,  410/Драгалевци/  ул. 410/Ул. 509,  416/Драгалевци/  9 Еднофамилна Жилищна Сграда,  Xvіі-844 Кв. 12 Симеоново-Драгалевци,  Българска Легенда/416/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  Ъгъла ул. Веда Словена/412/, 1, 17, 5а, 17а, 2, 3а, 9, 7, 15, 13, 2а, 5,  В. З.  Симеоново - Драгалевци  ул. Моста 6, Чучура, Мост Кв. 1, Мост 5,  Веда Словена/412/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  1, 7, 3, 4а, 2, 6, 1а, 4, 9, 5,  Войнишко Въстание  49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21,  Драгалевци  Кв. 61,  Змей Горянин/408/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  21,  Иван Гологанов/411/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  2,  Илинден/Драгалевци/  15б, 15а, 15г, 15в, 13,  Йоан Кукузел/418/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  7, 15, 1, 19, 4, 18, 2, 10, 12, 6, 3, 8,  Манастирски Ливади  20,  Офелиите /Владая/  12,  Проф. Борис Йоцов/410/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  Вила, 24,  Стефан Веркович/419/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  4, 7, 3, 5, 6, 1, 11, 9, 8, 2, 13,  Хилендарски Манастир/417/В. З. Симеоново-Драгалевци/  25,  Цани Гинчев/420/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  1

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва  54, 56,  1-ва /Драгалевци/  48, 55, 49, 55а, 44, 47, 53, 52а,  1-ва/Студентска/  52, 50,  2-ра /Драгалевци/  49 В. З. Киноцентъра, 56, 52, 50,  2-ра/278/  54,  Гена Димитрова  47,  Проф. Александър Райчев/Кв. Витоша/  53, №54 Драгалевци, 46

На 27.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Иван Сусанин 5а

На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Вихрен/Петър Тонев/  11, 9,  Цар Борис III/Девети Септ. 215, 219, 211

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 410/Драгалевци/  ул. 410/Ул. 509,  Войнишко Въстание  49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21,  Драгалевци  Кв. 61,  Илинден/Драгалевци/  15б, 15а, 15г, 15в, 13,  Офелиите /Владая/  12,  Проф. Борис Йоцов/410/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/  Вила, 24

На 28.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: местност Ботаническа Градина  УПИ І-2174 Кв. 33, УПИ Іі-2163, Кв. 33

На 28.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Народен Певец  8

На 28.06.2019 г. /10:30 - 16:15 ч./ -  София: Акад. Петър Динеков/445-та/  5,  Захари Зограф  13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, 15,  Кимчовец  1, 4, 2, 3, 6, 4а, 6, 6а, 1,  Крушова Градина  35, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 29, 19, 21, 20 А, 25,  Хмел  6, 9, 16, 11, 8, 18, 12, 10, 7, 3, 13, 8а, 14, 1, 4, 2

Община ВРЪБНИЦА  

На 24.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  София: 269-та/Връбница/  6, 8, 4,  Атанас Цветанов  7б, 6, 7, 5, 7а, 12,  Гайдарче  3, 7, 2, 6, 5а, 5,  Гайдарче  13, 15, 17, 11,  Остров  2, 4, 6,  Острова  1, 9, 4, 2

На 25.06.2019 г. /12:45 - 15:15 ч./ -  София: Ломско Шосе  1

На 26.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  София: 269-та/Връбница/  6, 8, 4,  Атанас Цветанов  7б, 6, 7, 5, 7а, 12,  Атанас Цветанов  7б, 6, 7, 5, 7а, 12,  Гайдарче  13, 15, 17, 11,  Гайдарче  13, 15, 17, 11,  Гайдарче  3, 7, 2, 6, 5а, 5,  Остров  2, 4, 6,  Остров  2, 4, 6,  Острова  1, 9, 4, 2

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 29.06.2019 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  София: Антим I  5

Община ИЛИНДЕН  

На 29.06.2019 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  София: Илинден  2, 3, 1, 4, 2,  Илинден  3, 2, 4, 1, 2,  Индже Войвода  2, 1,  Индже Войвода  2, 1,  Константин Величков  1,  Константин Величков  1,  Парк Света Тройца,  Парк Света Тройца,  Пиротска/Трети Април/  Парк Света Троица, 171, 171,  Пиротска/Трети Април/  171, Парк Света Троица, 171,  Света Троица/Вълчо Иванов/,  Света Троица/Вълчо Иванов/,  Тодор Александров/Н. Цанов/  1,  Тодор Александров/Н. Цанов/  1,  Царица Йоанна  1,  Царица Йоанна

Община ИСКЪР  

На 25.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Бусманци: 0109. 1425. 652,  Беговица(Ул. 2-ра)  6, 29

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Бусманци: 10-та  Площада,  III-134,  Кв. 12,  Асен Игнатов(Ул. 16-та)  8, 2, 14, 22, 4, 6, 9, 5, 7, 21, 13, 11, 10, 1, 12, 3, 15,  Владимир Георгиев(Ул. 4-та)  22, 25, 30а, 24, 32, 21, 23, 19, 30, 26,  Вучко Игнатов/Ул. 23-та/  5, 14, 8, 9, 7, 4, 1, 6, 2, 3, 10, 11, 12,  Ген. Гурко(27 и 10)  23, 31, 27, 40, 39, 51, 43, 33, 36, 49, 25, 44, 35, 53, 34, 41, 38, 46, 45, 48, 55, 29, 37,  Елин Пелин  2,  Кирил и Методий(12 и 14)  14, 15, 3, 8, 11, 10, 12, 5, 16, 13, 2, 9, 1, 6, 7,  Лашова(Ул. 15-та)  1, 5, 8, 4, 2, 3, 6, 2а, 10, 5а,  Ловджийска(Ул. 22-ра)  4, 2, 1, 3,  Перуника(Ул. 11-та)  30, 13, 10, 24, 1, 14, 18, 9, 5, 26, 16, 4, 7, 12, 11, 3, 28,  Пробуда(Ул. 6-та)  2,  Просвета(Ул. 1-ва)  4, 3 А, 6, 11, 16, 65 Оу, 9, 2, 3, 14, 10, 13, 12, 8, 7, 5,  Пчелина(Ул. 20-та)  1,  Родината(Ул. 21-ва)  56, 24, 3, 20, 5, 7, 2, 18, 22, 4, 12, 14, 8, 10, 1, 6,  Сух Искър(Ул. 13-та)  3, 4, 5, 1, 2

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кривина,  Общ.  Столична: Балкан/Костадин Георгиев/  19-21

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  София: Бусманци  ул Сух Искър 7,  Ген.  Гурко  39,  Кв.  Бусманци,  Площад Елин Пелин №1

На 29.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч./ -  София: Гара Искър

Община КРАСНА ПОЛЯНА  

На 29.06.2019 г. /08:00 - 14:30 ч./ -  София: Възкресение/Стоян Лепоев/  1,  Обеля  1,  Освобождение  4,  Парк Св.  Св.  Петър и Павел,  Хъшове  11, 3, 1, 15, 13, 4 Парк Св. Св.  Петър и Павел, 7, 9, 1а, 5

Община КРАСНО СЕЛО  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Димитър Манов 75  Бл. 83 Вх. А, Б, В,  Йордан Йовков Бл. 9 Вх. А,  Петко Ю. Тодоров/Мл. Проход/ Бл. 10 Вх. А, В, Г, Д, Е, Ж

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Манастирски Ливади  239б, 239 Вх. Б, В, 239а,  Русалийски Проход 1 Вх. А, Б,  Черни Връх 74-78 Вх. А

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Мотописта  238 Вх. 1, 2, 3, 4

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Мотописта  238 Вх. 5, 7, 8, 9

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: 12-та/Враждебна/  павилион До Читалището, 8, 1, 16, 11, 7, 6, 12а, 18, 9, 12, 3, 13, 2, 4, 14, 5а, 10, 5,  62-ра/Враждебна/  3, 1, 2

На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  София: Кремиковско Шосе  13

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: X-1268, Кв. 63,  Симеоновско Шосе  166,  Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/  164, 97г, 152, 160, 90, 98, 166а, Вила 565, 166 Тдо Спа, 102, 84, 166 Он, 166 Ас, 166 Котле, 97а, 166, 94, 148, 100, 96а, 96,  УПИ VIII-1268, Кв. 63

На 24.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София: Чавдар Мутафов/452-ра/ 28, 30 61

Община ЛЮЛИН  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София: 3011-та/Люлин/  7,  Люлин 7  Бл.  730,  Бл.  731,  Бл.  729

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  София: Люлин 6  625

На 25.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София: Люлин 7  Бл.  706,  ул.  Генерал Казимир Ернрот 34

На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София: Люлин 7  Бл.  701,  703,  704,  705,  ул.  Гоце Делчев 98,  100,  55

На 27.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София: Люлин 7  Бл.  756,  711,  726,  732,  736

На 28.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София: Люлин 7  Бл.  756,  785,  788,  789,  796,  ул.  Луи Пастьор  30

Община МЛАДОСТ  

На 25.06.2019 г. /12:00 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва  Горубляне,  Самоковско Шосе  7

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 3  Бл. 374 Вх Б

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: Горубляне  1 39, Общежитие 39, 38, 40,  Горубляне  До 42, 42, 41, К 4 Имот 2492,  Младост  38

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: Александър Малинов  Между Бл.  55 и Бл.  67 - Автокъ, Зад Бл 67, До 67, 38, /Упи VIII-291, 38,  Младост  До 67 До Битов Комбинат, До 66/Битов К-Т, 67, До 67, Пред 67,  Младост 1  79в, 79,  Младост 1  До Бл.  66, 66, 55, 67, 67,  М/У Вх. 1 и Вх. 2, До Бл 55/56, 67

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: 68134. 4085. 9708,  Виднище / Горубляне  25, 21, 27, 31, 23, 31 А, 29,  Горубляне  къща,  Искър / Горубляне  45 А, 84, 66, 88, 78, 74, 68, 47, 72, 43, 82, 43а, 41, 39, 51, 80, 70, 76, 49, 45, 86,  Минзухар  13, 10, 12, 6, 9, 20, 2, 16, 8, 7, 3, 17, 14, 15, 1, 4, 11,  Младост  М Виднището №27,  Освобождение / Горубляне  22, 16 1, 2,  Павел Красов / Горубляне  25, 29, 27, 27 УПИ 2-1943 К В44, 31, 23,  Палма,  Пловдивско Шосе  11, 64, 15,  Селището  2, 5, 12 А, 16, 14, 14 А, 2 А, 14а, 4, 10, 6, 12, 8, 18,  УПИ ІІІ-1266,  Кв. 82 М. Горубляне,  Цветна Градина /Горубляне  26, 17, 28, 22, 24, 23, 19, 13, 18, 16, 25а, 27, 31, 21, 29, 15, 33, 7, 20, 25, 35, 20 УПИХІ 328кв46, 16, №14, 9

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: Александър Малинов  1, 1, 1

На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 3  Бл. 374 Вх В

На 27.06.2019 г. /08:30 - 12:15 ч./ -  София: Младост 1  38, 38а Тц/Зад/, срещу 38а, 38а, 38, 143, 37б,  Никола Генадиев  7, 7

На 28.06.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  София: Цариградско Шосе/Тракия/  1, 113а

Община НОВИ ИСКЪР  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Войнеговци: 11884. 5588. 83,  538,  577,  В. З Воинеговци Кл.  В  Стб,  В. З.  Войнеговци  Клон В Ст. 87, Клон В Ст. 35, Клон В Ст. 81, Клон В Ст. 44, Клон Е Ст. 25, Клон В Ст. 119, Клон В Ст. 78, Клон В Ст. 112, Клон В Ст. 95, УПИ Ххv-518, Клон В Ст. 141, Клон Е Ст. 33, Клон В Ст. 124, Клон В Ст. 99, Клон В Ст. 146, Клон В Ст. 115, Клон Е Ст. 24, Клон В Ст. 109, Клон В Ст. 15, Клон В Ст. 130, Клон В Ст. 75, Клон Е Ст. 26, Клон Е Ст. 29, Клон В Ст. 54, Клон В Ст. 73, Клон В Ст. 151, Клон В Ст. 31, Клон В Ст. 147, Клон В Ст. 70, Клон В Ст. 118, Клон В Ст. 50, Клон В Ст. 101, Клон В Ст. 65, Клон В Ст. 77, Клон В Ст. 71, Клон Е Ст. 41, Клон В Ст. 21, Клон В Ст. 52, Клон В Ст. 84, Клон В Ст. 36, Клон В Ст. 33, Клон В Ст. 67, Клон В Ст. 129, Клон В Ст. 98, Клон В Ст. 51, Клон В Ст. 53, Клон Е Ст. 43, Клон В Ст. 125, Клон Е Ст. 28, Клон В, Клон В Ст. 34, Клон В Ст. 131, Клон В Ст. 74, ПИ №588 Стълб В 112, Клон В Ст. 47, Вила, къща, Клон Е Ст. 47, Клон Е Ст. 45, Клон В Ст. 126, Клон В Ст. 123, Клон В Ст. 64, Клон В Ст. 79, Клон В Ст. 49, Клон В Ст. 85, ПИ 297, Клон В Ст. 116, Клон В Ст. 92, Клон В Ст. 143, Клон В Ст. 122, Клон В Ст. 86, Клон В Ст. 146, Клон Е Ст. 37, Клон В Ст. 105, Клон В Ст. 149, Клон В Ст. 32, Клон В Ст. 83, Клон Е Ст. 44, Клон В Ст. 63, Клон В Ст. 145, Клон В Ст. 150, Клон Е Ст. 31, Клон Е Ст. 36, Клон В Ст. 117, Клон В Ст. 48, Клон В Ст. 148, Клон В Ст. 132, Клон В Ст. 120, Клон В Ст. 22, Клон В Ст. 121, Клон Е Ст. 27, Клон Е Ст. 30, Клон В Ст. 91, 999 В. З.  Русия, Клон В Ст. 94, Клон В Ст. 82, Кл. В срещу Ст. 68, Клон В Ст. 152, Клон Е Ст. 32, Клон В Ст., Клон В Ст. 104, Клон В Ст. 72, Клон В Ст. 108,  Горска Поляна/Септември/  Стълб 117,  Имот  526,  Магарански Ливади  11884, местност Магарински Ливади,  местност Пясъчна Кариера,  ПИ 11884. 5957. 31,  ПИ 11884. 9557. 35. 125,  ПИ 2 Кв. Б-14-6 -Б Стълб 133,  Пи312  И312,  Стара Планина/Венче Найдено  10,  УПИ I-406 Кв. 16

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Нови Искър: М. Средни Рид Пл 12, местност Вонеговци  Пл. 13,  С. Войняговци,  М. Средни Рид,  Св. Св. Кирил и Методий  къща

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: В. З.  Войняговци ПИ 11884. 5957. 39,  В. З.  Войняговци ПИ №11884. 5963. 1

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Нови Искър: Китка,  Татарска

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Подгумер: 57011. 5534. 40,  Брезите  1, 6, 5а, 5, 9,  Китка  6, 12, 3, 7, УПИ Іі 436, 9, 1а, М. Чешмата Им. 019057, 1, 8,  Крушова  5, 3, 2,  Мургаш  1, 3, 5,  ПИ 57011. 5548. 48,  Стубела  1,  Татар махала ала/Веселин Младен  6, 16, 14, 9, 12, 8а, 4, 21, 8, 34, 10, 19, 20, 13, 18, 31, 27,  Тинтява  3,  Чемшир  2, 1, 6, 4, 3

Община ОБОРИЩЕ  

За периода 24-30.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Бул. Дондуков - Партиен Дом

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Марин Дринов  24, 26, 28, 30,  Цар Симеон  39 Магазин 3, 39 Ателие 5, 39 Аателие 11, 39, 39 Ателие 3а, 37 Гараж 5, 52, 37 Ателие 1, 39 Ателие10/11, 37 Офис, 58, 62, 39 Ателие 6, 37 Гар. 1, 39 Магазин 4, 37 Ателие 2, 39 Ателие 1, 54, 39 Ателие 3, 37 Ателие 3, 37 Магазин, 37 Гараж 4, 39 Магазин 2, 37, 39 Ателие 8, 60, 39 Ателие 9, 39 Ателие 4/4, 39 Магазин 1, 64, 39 Ателие 2, 39 Ателие 7, 66

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 24.06.2019 г. /08:30 - 13:15 ч./ -  София: В. З.  Смърдана  Горен,  Суходолска  175, 2а

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Овча Купел  602,  Овча Купел 1  602

На 24.06.2019 г. /10:30 - 13:15 ч./ -  София: Суходол  Суходол

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Мало Бучино: Малобучински Път/Ман. Дол/  73,  Милин Камък/В. З. Симоница/,  Разсадника/В. З. Ман. Дол/  4,  Рила  21

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва  М. Шевовица  ул. Малина,  Бор  Кв. 1, 4 Мало Бучино, 31, 19,  Йордан Бакалов-Стубел/419/  16 М Шевовица П- Л050016,  Липа  В. З.  Манилов Дол, 37 Мест.  Манилов Дол, 17 М.  Манилов Дол,  М Малинов Дол, УПИ Ііі-19,  Кв 1,  М. Малинов Дол,  Малина / Симеоново  5,  Малобученски Пътупи Xv-133кв. 7  47,  Малобучински път  19, 94, 12, 9, 81 М. Манилов Дол, 24, 13, 21, До Язовира, 14, 53,  Медвен/Маргарита Георгиева/  Имот №050010,  местност Манилов Дол  Вила, 252, 34а, Манилов Дол, Т. 595036, 10, 39, 21, 92, 100, 43а, 32, 34, М. Шевовица Им. 05007, 37, 64, 111, 9, 30, 154, Голяма Могила, До Колите, Строеж, 35,  местност Суходол  път За Банкя До Язовира, До Болницата, 26,  местност Суходолско Землище  Вила, Манилов Дол, 21, 71,  Овча Купел  М.  Шевовица, М. Шевовица П-Л 50012, М. Шевовица,  Разсадника,  Суходол  Кв. Манилов Дол 16-18,  Суходолски път  Вила,  УПИ VIII-13, Кв. 7  Малобучински път №63,  УПИ-III-232,  УПИ-X-153 Кв. 3,  Филиповци  М.  Манилов Дол- Шевовица,  М.  Манилов Дол

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Мало Бучино: Бор/9-та/  25,  Градомански Път/В. З. Симоница/  6, 14, 2, 18, 4, Дерето, 16, 10, 12

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва  М Равнище Пи089006 Суходол,  1-ва  Кв. Суходол Двора Апк,  68134, 4144, 53,  Веселин Бешевлиев  24,  Игрище  П-Л 24/878, П-Л,  М-Т Средни Рид-Суходол  ПИ 68134. 3927. 40,  местност Голяма Могила  ПИ 68134. 4141. 802,  местност Горен Смърдан  Срещу Танковото, 20, Вила, 28, 4, 176,  местност Манилов Дол  Вила, Голяма Могила,  местност Суходол  Вила, До Язовира, До Болницата, Серумен Институт, Суходолско Шосе, Язовира До Суходол, Игрището, До Болница За Наркомани, Евр. Ливади,  местност Суходолско Землище  Манилов Дол, Голяма Могила, Вила, Смърдан, Долен Смърдан,  Николай Хрелков  16 Смърдан,  Орех  №37, 35,  Падина  18б К. Л. 373,  Падина  17 Кв.  Суходол,  Равнище/Кв. Суходол/  1,  Равнище/Кънчо Стоилов/  Им. 1056, Стр. Табло,  Смърдан  15, 606, 20, 9, 58, 17 Вила, 34б,  Смърдан  Вила, 15, 6,  Станислав Ангелов  Игрището,  Суходол,  Суходол,  Суходол  ПИ 1274,  Суходол  1,  Суходолска  189,  Траян Танев  97,  Траян Танев  №2, 1

На 27.06.2019 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  София: Горица  6, 8

На 28.06.2019 г. /09:00 - 13:15 ч./ -  София: Буря  26

Община ПАНЧАРЕВО  

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бистрица,  Общ.  Столична: 04234. 6938. 3726,  13-та  1,  73-та  До Магистрала,  Васил Левски/69-та/  18,  Ведрина  12, 1, 11, 8, 15, 5, 14, 16, 9 А, 2а, 4, 7, 13, 9, 10,  Ивайло/42-ра/  Манастир,  Клисурговец/Йордан Апостоло  9, 2, 11, 6, 3, 1, 5, 7, 4, 10, 14, 8,  Люляк  6, 4, 9, 3, 5, 1,  местност Големият Чукар,  Младен Ангелов/39-та/  28, 36, 33, 38, 40, 32, 34, 37, 27, 31, 29,  Стефан Стамболов/Ник. Попов/  17, 9, 19, 14, 23, 8, 21, 22, 13, 16, 15 А, 20а, 18, 20, 24, 15, 10,  Тинтява/36-та/  16, Помпа, 18,  УПИII-1630,  Кв 88а,  Чемшир  7, 6, 4а,  Ягода/56-та/  13, 10, 12, 15, 7, 18, 8, 16, 6, 9, 14, 5, 11, 20, 19, 1, 17, 2, 4, 2 А

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Герман: вилна зона Враня  1, 1а,  Искър/32-ра/  9,  Осми Март/15-та/  Вила,  Старият път  8

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Лозен,  Общ.  Столична: 44063. 6207. 410  ул. Стар Лозенски Път,  вилна зона Враня,  вилна зона Враня Триъгълника,  М. Врана Лозен Триъгълника,  Марица/В. З. Врана-Лозен/  1, Враня-Триъгълника П-Л 184 Бс,  Стар Лозенски път  37, 84, 28, 44 Павилион, 16, 30, 2, 52, 51, 9, 23, 55, 1, 36,  Стара Планина/В. З. Врана-Лоз  20,  Тимок/В. З. Врана-Лозен/  3,  УПИ XIx-40, Кв. 12  М. Враня Лозен Триъгълника

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Панчарево: къща

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/  10,  14831. 6520. 403. 4. 2  ул. Стар Лозенски път №36,  XvIII 115 М. Враня Лозен Триъг.,  Враня  ул 1,  Враня-Лозен-Триъгълника,  местност Враня  Вила В ул. 1 №20, ул. 1 №8, 14 Враня, Вила, Работилница, Имот 158, Барака, къща, Офис на ул. 1 №17, Стар Лозенски път 36, 1,  Пловдивско Шосе  82, 102,  Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/,  ул.  Стар Лозенски път,  Цариградско Шосе/Тракия/  82

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Железница,  Общ.  Столична: В. З Ярема  Имот 248 Кв.  27,  В. З Ярема УПИ III-289 Кв.  30,  В. З.  Ярема ул. 9-та  3,  вилна зона Ярема  УПИ VII-252,  Кв. 27,  УПИ ХVI-226,  Кв. 25,  ХХІІ,  Ярема/20та/  26, УПИ24 Кв27, 12-25, УПИ ХХVІ-241,  Кв. 27, 14-216, Вила, УПИ16-24, 37

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Плана: махала . Календарова  1, Вила,  махала . Манчева,  махала . Риджова  Вила,  махала Велчева

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Самоков: В. З.  Ярема УПИ XVII-227 Кв. 25,  В. З. Ярема УПИ XXII-176 Кв. 23

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Железница,  Общ.  Столична: 29150. 7110. 1236. 1,  68134. 7110. 1,  854,  X,  Ален Мак  4, 1, 3, 5, 8, 10, 2, Стоп. Двор,  Белишако,  Боровец  3, 10, 8, 4, 2, 5, 6,  В. З Ярема  Имот 248 Кв.  27,  В. З Ярема УПИ III-289 Кв.  30,  В. З.  Ярема ул. 9-та  3,  Ведена/8ма/  4, 13а, 4, 17, 12, 9, 16, 19, 11, 23а, 1, 15, 23, 8, 14а, 3, 29, 13, 31, 6, 2, 7, 21, 14, 5, 10, 18,  вилна зона Ярема  УПИ VII-252,  Кв. 27,  Витево  Вила,  Вителски Дол  11, 13, 2, 3, 9а, 5, 7, 8 Параклис, 4, 15, 9, 11а, 19, 1, 17, 10, къща, Водна Помпа,  Витоша/21ва/  8а, 10, 7а, 4, 3, 2, 1, 13, 7, 6, 8, 40, 5, 13,  Долна Планина,  Дрен  1, 3, 2, 4, 5,  Дъбова Гора/11та/  15, 2, 13, 9, 2а, 8, 11, 7, 1, 5, 6, 3, 4,  Еделвайс  3, 5а, 4, 7, 5,  Здравец/10та/  4, 1, 6, 2, 8, 5,  Иглика  5, 7, 10, 1, 3, 6, 8, 2, 4, 9а, 15, 9, 12, 13, 9б, 11,  Изгрев/Велин Вукадинов/  6 А, 7, 6, 3, 5, 1, 8, 30, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 14, 18, 11, 19, 33, 28, 42, 15, 24, 21, 37, 13, 17, 26, 40, 35, 23, 32, 29, 30, 34, 31, 25, 27, 38, 44,  Искърска/Христо Петков/  1, 4, 5, 6, 20, 8, Читалище, 16, 9, Дискотека, 15, 2, Павилион, 7, 11, 22, УПИ XXIX,  Кв. 41, 14, 3, 17, 34, 28, 24, 27, 23, 25 А, 25, 28а, 30, 26,  Калугер  М. Калугер,  Кимов Дол/13та/  7, 1, 6, 3, 5, 2, 4,  Лева Река/7ма/  7, 10, 3, 8, 4, 6,  Ленище/24та/  6, 4, 2, къща, УПИ Хххіі+861 Кв. 1, 1,  Лозенска Планина/3та/  3, 10, 12, 4а, 8а, 4, №6, 8, 6,  Люляк  9а, 4, 12, 13, 1, 2, 21, 5, 9, 23, 15, 17, 10, 8, 11, 19, 25, 25а, 6, 3, 7,  М. Запальето 29150. 7110. 1192,  Мала Железница/25та/  2, 6, 1, 6а, 5, 6,  Манастирище/23та/  13, 19, 10, 3, 1, 5, 21, 4, къща, 12, 15, 9, 14, 11, 8, 16, 7, 2, 17, 43, 39, 26, 28, 31, 33, 24, 37, 29, 33 А, 27, 51, 44, 18, 34, 41, 42, 45, 50, 36, 46, 22, 30, 48, 40, 35, 38, 25, 47, 32, 23, 49,  Мест. Пандачки Кошари, местност Елата  къща, Имот 75, Пл. 000815, ПИ 29150. 7110. 99, Вила, Вила, 76, Стопанска Сграда, 44, Вила, Водна Помпа, къща, Вила, местност Ковачки Кошари  Вила, Вила, Вила, 1, Кл. 72-83-97 и 22-16-91, местност Мангови Кошари, местност Пържови Кошари, местност Чемерник  къща,  Момин Проход  1, 6, 8, 3, 2,  ПИ 29150. 7110. 973,  Пл. 972,  Плана Планина/4та/  1, 3, 3, 5, 1, 1а, 37, 23, 42, 27, 38, 39, 30, 46, 36, 19, 34, 35, 40, 48, 11, 25, 29, 31, 28, 31а, 33, 21, 6, 4, 8, 4а, 13, 22, 17, 15, 8а, 12, 18, 11, 10, 7а, 20, 16, 7, 24, 14,  Пробуда  5а, 4а, 11, 3, 5, 3а, 1а, 10, 9, 7, 1, 12, 2, 8, 23а, 6, 36, 30, 14, 33, 12, 16, 22, 28, 32, 13, 24, 25, 34, 23, 14а, 26, 27, 18, 31, 29, 35, 21,  Самоковско Шосе/1ва/  6, 27а, 21, 25, 17, 2, 27, 19, 27 А, 12, 1, 23, 29, 3, 13, 11, 16, 8, 9, 5, 4, 10, 14, 63, 56 А, 85, 59, 55, 42, 91, 65, 71, 64, 79, 83, 61, 63, 75, 54, 66, 48, 60, 73, 77, 58, 56, 67, 69, 71 Стопанска Постройка, 87, 81, 52 А, 52, 57, 50, 62, 89, 46, 29, 36, 28, 24, 26, 38, 35, 18, 43, 49, 34, 20, 44, 33, 31, 40, 41, 22, 35а, 47, 37, 53,  Стамболова Река  5, 7, 29, 19, 27, 15, 25, 31, 9, 17, 5а, 21, 6, 3, 1, 4, 35, 33, 22, 4,  Тупанкови Кошари  Пи-981,  УПИ VІ-674 Кв. 38,  УПИ ІІІ Кв. 25,  УПИ ІІІ-404 Кв. 17,  УПИ ХVI-226,  Кв. 25,  УПИ ХІ-866 Кв.  28а,  Урвич/Цветан Милев/  27, 24, 38, 34, 25, 11, 17, 28, 19, 15, 18, 26, 13, 20, 30, 32, 22, 7, 21, 36, 23, 2а, 1, 6, 14, 12, 16, 2, 4, 5, 5а,  Ххіі,  Центъра,  Черни Връх  9, 5, 15, 11, 17, 3, 5а, 7, 13, 4, №2,  Шипка  4, 1, 5, 7, 3,  Ярема  В. З. Ярема,  Ярема/20та/  Вила, 5, 7, 13, 3, 11, 1, 26, УПИ24 Кв27, 12-25, УПИ ХХVІ-241,  Кв. 27, 14-216, Вила, УПИ16-24, 37, Вила, УПИІ-30 Кв35а, М. Високи Рид, П-Л12 Кв3, № ., 9, 20, Вила, УПИ Іх Кв.  39, къща, УПИ 4-73 Кв 18, 15, 3, 2, 29, Кв 15 УПИ 14-24, УПИIII-148,  Ярема/20та/, УПИ XII, Кв. 41

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Панчарево: УПИ XII-328, Кв. 38

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София: 1-ва  30, УПИ ІV  Кв. 41 ІІ,  2-ра/278/  6,  Климент Охридски  166,  Пробуда  14,  Самоковско Шосе  6,  Стопански Двор  С. Железница,  В. З.  Ярема, 3 В. З.  Ярема

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ковачевци,  Общ.  Самоков: 1,  М.  Високи Рид,  32,  66, В. З Ярема, М. Високи Рид,  67 М. Ковачевци,  В. З.  Ярема,  В. З. Ярема М. Високи Рид Пи1,  В. З. Ярема Поз Имот 4,  УПИ II-317,  Кв. 37,  УПИ IX-317,  Кв. 37

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Плана: 56624. 7202. 153,  Ix - 6,  XvI-58,  В. З. Кантона,  М.  Църна Трева  М.  Църна Трева ПИ 17052-Прогледна Ограда,  махала . Горна Календарова,  махала . Джамбова  Вила, 3,  махала . Календарова  2, Вила, къща, 1, Вила, 1, Вила, 2,  махала . Кьосева  Вила,  махала . Манчева,  махала . Масова  Вила, Помпа, Вила, Вила, 2, Работилница, къща, Вила, къща,  махала . Новачка  Вила,  махала . Риджова  Вила, Вила, Имот 180, къща,  махала . Тодорова  Вила, 250, Помпа, 1, къща, Стопанска Постройка,  махала . Чорбаджийска  Вила, Мест. Мечито Нпи 024112, Вила,  махала Бурнаска  махала Елата, 15 Вила, Вила, Стопанска Постройка, къща, ПИ 155, 1, 4 Тунел,  махала Велчева,  махала Славкова  Вила,  махала Турмачка  Вила, Имот. 569, Помпа, Имот №419, Водна Помпа, Ярмомелка, къща,  махала Чаршийска  УПИ Vіі-9 Кв. 7, Вила, къща, УПИ XvI, Водна Помпа,  местност Елата,  ПИ 976,  УПИ Ііі-31,  Кв. 11

На 25.06.2019 г. /08:15 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Самоков: Iv-324, Кв. 38,  XII-5  Кв. 12,  В. З.  Ярема,  В. З.  Ярема УПИ VI,  Кв.  37,  В. З.  Ярема УПИ XVII-227 Кв. 25,  В. З. Ярема УПИ XVI-28 Кв. 15,  В. З. Ярема УПИ XXII-176 Кв. 23,  УПИ XI-178, Кв. 22 В. З. Ярема,  Ярема

На 25.06.2019 г. /08:15 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:15 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Железница,  Общ.  Столична: 68134. 7110. 1, местност Елата, местност Ковачки Кошари  Вила

На 25.06.2019 г. /08:15 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /08:15 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Плана: махала Бурнаска  махала Елата

На 25.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бистрица,  Общ.  Столична: 0423. 6992. 6,  04234, 6969, 3492,  04234. 6966. 3835,  Ме Манастира,  04234. 6979. 364,  04234. 6983. 2093,  04234. 6988. 2988  М. Кукул,  04234. 6990. 333,  101-ва  1, М. Рудище ПИ 515068 Стр. Табло, 1,  3-ти Март  15, 3, 13, 1, 2, 7, 9, 5, 11,  8-ми Март  2, 2а, 1, 8, 11, 10,  XIII-705, Кв. 94,  XvIII-573, Кв. 43а,  XxIv-1656 Кв. 92,  XxvII-18 Кв. 15,  XxvII-3658,  Іv-516013,  Ііі-234,  Алеко/15-та/  34, 32, 38, 40а, 19, 40, 38а, 29, 6, 36, 24, 2, 16, 20, 30, 1, 30, 36а, 7, 32а, 13, 28, 31, 8, 15, 10, 33, 12, 23, 3, 21, 11, 42, 2, 8, 22, 14, 18, 33, 14, 9, 21, 27а, 17, 25, 52а, 50, 46, 44, 37, 70, 68, 62, 58, 54 А, 56, 31, 54, 43 Кв. 93, 66, 70, 60,  Бановец/45-та/  2, 15, 4, 12, 8, 13, 11, 7, 9, 6, Центъра УПИ 17 Кв 2307, 10, 13, 17, 11,  Беликата  1, 1 А, 8, 9, 4, 5, 10, 2, 3, 4 А, 7, 9 А, 11, 6 А, 13, 14,  Бистрица-Център, Кв. 40,  Бистришка Четворка/68-ма/  4, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 2а, 10, 3,  Бистришко Бранище  27, 29, 39, 9, Р-Н Панчарево М. Бистрица УПИ I,  Богдана  Кв. 38 Имот 10, Кв. 38 Имот 2, 14, Кв. 38 Им. 9вила, Пи276, МТП 983-12-61, ПИ 27048 Кв. 27, МТП 70-64-27, ПИ 2981, Пи04234, 16, 2980, Кл. 978-06-53, 14,  Божур  1, 3,  Борова Гора  2, 4, 9, 1, 5, 7, 9, 6, 3, 11, 13, 4, 15, 24, 31, 16, 35, 25, 33, 17, 18, 26, 30, 10, 34, 21, 27, 38а, 36, 22, 14, 38, 20, 12, 32, 40,  Бреза  12, 7, 8, 10, 2, 28а, 30, 28, 16, 22, 32, 13, 20, 9,  Букет  21, 31, 1, 7, 26, 23, 35, 1, 28, 12, Кв92 П-Л ХХІІІ-1656, 13а,  Бучаро/Методи Гергов/  4, 1, 2, 3,  В. З.  Бистрица - Разширение,  Васил Левски/69-та/  4, 12, 14а, 8, 6, 10, 4, 11, 3, 1б, 1, 15, 5а, 14, 7, 9, 1в, 2,  Ведрина  Цв. Градина 12,  Венец/Тане Джуков/  9, 3, 5а, 10, 5, 1, 8, 2, 4,  Вечерница/62-ра/  11, 4, 10, 1, 6, 2, 5, 12, 6а, 3,  вилна зона Бистрица  УПИ XII Кв. 42, 191а Вила, Вила №115, ПИ 515068 М.  Рудище, къща, Строителство, къща, Вила №43, УПИ 14-52 Кв 40,  вилна зона Манастира  Вила, Вила, УПИ 17-323 Кв 3м Р-Н Панчарево, Вила, Вила, Вила,  Витоша  4, 2, 6,  Витошко Лале  13, 14а, 20, 28, 21, 40, 22, 25, 23, УПИ 12-36, 27, 14, 16, 24, Кв 13, 32, 15, 26, Кв13а УПИ 15-2990, 34, 42, 38, 18, 1, 2, 2а, 8, 3, 6, 10, 6 Ъ/Л ул. Зорница,  Втори Юни/124-та/  2,  Върла Поляна/111-та/  69а, 1, 23, 16, 66, 41, 25, 15, 41, 19-21, 15а, 14, 6, 11, 3, 13, 2, 5, 13а, 8, 1а, 9, 12, 14,  Гората  10,  Горски път  4-6, 28, 20, 28а, 11, 1, 7, 9, 16, 15а, 32, 36, 17,  Гъбешница/52-ра/  2, 6, 4, 11, 14, 9, 5, 12, 10, 8,  Детелина/8-ма/  8, 3, 5, 6, 2, 7,  Дъбова Гора  16, 9, 22, 3, 118,  Еделвайс  1, 10, 3, 8, 3а, 2, 6, 7, 5,  Загрене/Крум Карчин/  10, 12, 2, 7, 6, 3, 8, 5, 4, 1, 1-А,  Здравец  19, 1а, 2, 8а, 5а, 9, 7, 12, 8, 15, 5, 17, 6,  Зорница/63-та/  11, 22, 2, 3а, 12, 1, 17, 13, 15, 6, Ъ/Л С ул. Вечерница, 2а, 16, 7, 10, 3,  Ивайло/42-ра/  4, 7, 8, 6а, 17, 10, 1, 19, 13, 3, 15, 5а, 5, 6, 26, 28, 63, 29, Ъ/Л С ул. Младен Ангелов, 18, 24а, 61, 41, 34, 14, 31, 12, 35, 55, 21, 39, 43, 24, 33, 42, 22, 32, 38, 37, 45, 30, 47, 50, 25, 39а,  Ивата  1, 6,  Иглика  3,  Калина/44-та/  1, 18, 5, 14, 7, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 2а,  Калугерица/П.  Ценков/  10, 18, 32, 26, 10, 13, 24, 14, 17, 11, 5, 31, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 14, 12, 8, 3, 2, 34, 26, 11, 5, 2а, 8а, 12, 8, 4, 2, 9,  Каменоделска/7-ма/  2, 4,  Капина  26, 6-8, 3, 3, 46, 4, 13, 11, 21, 7, 7а Вила, 15, 30, 24, 20,  Катунище/Григор Гергов/  13, 10, 12, 12а, 3, 11, 1, 2, 9, 12, 8, 4, 4а, 6, 13, 2б, 2в, 5,  Клисурговец/Йордан Апостоло  14, 12, 11,  Кооперативен Труд  10, 4, 3, 12, 10а, 6, 8,  Космонавт  9, 11, 3, 28, 4, 5, 7,  Криволак/Ален Мак/  6, 9, 17, 15, 1, 1а, 3, 8, 13, 11, 2, 4а, 5, 4,  Латинка/64-та/  2, Б, 1, 4,  Липа  1, 9, 3, 47, 30, 33, 13, 28, 1, 18, 22, 36 вилна зона Бистрица, 41, 27, №11,  М.  Хумата,  М. В. З. Бистрица Вила Бреза,  М. В. З. Бистрица Вила Морена,  М. Петрефетин УПИ I-842 Кв. 45,  М. Рудищата,  М. Хумата ПИ 04234. 6980. 317,  Мали Дол/Йордан Терзийски/  5, 3, 1, 4, 6, 3, 2,  Малина  8, 5, 1, 4, 9, 6, 8,  Марина Поляна/9-та/  2а, Стр., 2, УПИ 2372 Кв 8, 12, 7, 16, 1, 22, 10, 25, П-Л ІІ-2036, 3, УПИ 19-2238 Кв 5 Б, Строителство, 4, 18, 5, 11, 14, 13, 3а, 6, 8, 15,  махала Богдана ПИ 321, местност  Стоилова Ливада,  Минзухар  2а, 2, 1, 5,  Младен Ангелов/39-та/  3, 7, 6, 4, 2а, 2, 13, 18, 25, 11, 24, 15, 11а, 26, 22, 21, 23, 12, 14, 10,  Младост/37-ма/  5, 1,  Момин Проход  6, 7, 3,  Морените  4,  Никола Крушкин/2-ра/  64а, 66, 29, 52, 68, 27, 59, 62, 60, 47, 70, 43, Ресторант, 31, 4, 49, 35, 64, 41, Павилион, 45, 39, Читалище, 37, магазин за хранителни стоки, 130в, 130г, 130а, 130д, 130б, 130, 101, 96, 94, 13, 8а, 4, 26, 20, 9, 32, 36, 21, 28, 16, 15, 4а, 30, 14, 24, 7, 17, 23, 8, 34, 6а, 6, 10, 22, 18, 12, Магазин, 63а, 53, 72, 63, 82, 55, 78, 74, 80, 84, 61, 63, 57, 21, 23, 54, 38, 50а, 50, 48, 58, 56, 52, 33, 52а, На Пазара, УПИ Хvііі Кв. 40,  Парцел XvII-515

На 25.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Железница,  Общ.  Столична: 139020,  29150, 7102, 309,  29150. 7102. 1151,  29150. 7102. 993,  29150. 7107. 521,  29150. 7107. 904,  V-931,  Кв. 59,  №29150. 7107. 1632,  Белишако,  Брезовица,  Ваклинови Кошари,  вилна зона Брезовица,  Витоша/21ва/  Местовст Белите Брези,  Долна Планина  М. Гладни Рид  ПИ 007105,  Крушкини Кошари  къща, Пл.  N957, Вила, ПИ 143001,  Мангови Кошари,  махала Ленище, местност Елата  Вила, Вилна Сграда, къща, местност Ковачки Кошари  Вила, местност Мангови Кошари  Вила, местност Пържови Кошари  1, Вила, 5, 1 Вила, местност Умни Дол  Вила, 7, 23, местност Цареви Кошари  12, 24, 14, 17, 19, 31, къща, Вила №22, 3, М. Брезовица, 11, Вила, 23, 5, 16 Вила, 28, 6, Ст54, Вила, местност Чемерник  1, 21, 39, 3, Вила, 56, 69, 62, 4, 19, къща, 14, 28, Имот 734, 8, 68, 47, 50, 52, 78, 2, 25, 55, 9, 41, 45, 40, 10, 26, 15, 6, 46, 38, 49, 27, 71, 20, 23, Идн 29150. 7106. 478 М.  Белишако, 43, 48, 74, 5, Кв. 54 УПИ 5-597, 77, 36, 66, 32, ПИ 139034, Имот139043, 35, 11, 12, 22, 30, 34, 63, 17, 13, 31, 60, Вила №68, 57, 54, 75, 70, 64, 33, 16, 29,  ПИ 29150. 7102. 995,  ПИ 979 К. Л Г-19-2г,  Плана Планина/4та/  5 Овчарник,  Самоковско Шосе/1ва/  4, 44, 1 ПИ №943 К. Л. Г-19-3-Бс,  Тупанкови Кошари,  Черни Връх  2

На 25.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Панчарево: Беликата  12,  Детски Град,  Лъката

На 25.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София: Iv-1529, Кв. 25,  Бистрица  До Читалището, Янч. Река/Резньовете, ул. Ст. Стамболов 149,  Букет  48 Ат. 11, 48 Ат. 14, 48 Ат. 12, 48 Ателие 4, 48 Магазин 4, 48 Гараж 2, 48 Гараж 4, 48 Ателие  9, 48 Магазин 3, 48 Ателие  2, 48 Гараж 3, 48 Магазин 2, 48 Ателие  15, 48, 48 Магазин 5, 48 Ателие 16, 48 Ателие  10, 48 Ателие 3, 48 Ателие 17, 48 Ат. 5, 38, 36, 34, № 42, 48 Партер,  Горски Пътник  30,  Дианабад  12,  Незабравка/В. З.  Бистрица/  2,  Никола Крушкин-Чолака/494-Т  78,  Роза  22,  Синчец  38,  ул.  Манастирска Ктп,  ул.  Незабравка  7,  УПИ ІІ-2405,  Кв. 20а М. Бистрица,  УПИ Х-2181 Кв. 5,  Ябълкова Градина

На 25.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.06.2019 г. /15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Долни Пасарел: вилна зона Пасарелско Езеро  УПИ 22472. 7302. 263

На 25.06.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 22-ра,  Бор  6, 10, 5, 1, 17, 8,  Васил Левски/9 Септември/,  вилна зона Ловджийска Чешма  60, къща,  Елин Пелин/Ленин/  21, 9,  Ленището/Малчика/  6,  Ловджийска Чешма  УПИ Ххі-1148, Кв. 2,  Петко Войвода  12, 6, 1а, 7, 5, 14, 3, 4, 1, 2, 10, 8, 9,  Риляник/Георги Димитров/  3, 13а, 15, 2а, 19, 17, 5, 7, 11, 13, 1, 9, 19а,  Самоковско Шосе  30, 28, 204,  Шуманец/Димитър Благоев/  7, 12, 2, 6, 20, 17, 23, 26, 16, 14, 18, 18а, 29а, 29, 24, 8, 25а, 4, 31, 13, 15, 3, 33, 11, 25, 9, 5, 27, 22, 20а, 19, 35

На 25.06.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: Гео Милев  4 Панчарево

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Кокаляне: Александър Генков/Г. Панков/,  вилна зона Бяла Нива,  Грамада  6, 8, 9, 7, 7а, 3, 1,  Димитър Благоев  2, 30, 22, 10,  Държов Дол  19,  Зора  10а, 10, 5, 15, 21, ул Чуката 2 Вз Кокалянски Ханч, 11, 2, 1, 16, 8,  Иван Шишман  8, 30, 9, 36, 24, 29, 19, 18, 5, 2, 32, 28, 26, 10, 11, 34, 6, 16, 15, 1, 17,  Изгрев  1, 3, 2,  Искър  21а, №8, 49а, 22, 19, 26, 22а, 37, 45, 21, 39г, 36, 38, 16, 23, 15, 30, 39а, 14, 28, 25, 17, 57, 46, 40, 24, 47, 18, 49, И ул. Шишман, 26а, 27, 44, 39,  Латинка  2,  Лъката  17, 18, 19, 31,  Малчика  8, 9, 4, 2, 5, 10, 6, 1, 7, местност Свлачището  УПИ 3-954 Кв 40,  Михово Блато  11, 15, 7, 8, 5, 13, Оптичен Шкаф, 3, 1,  Орниче  13, 6, 2, 14, 12, 10, 4, 8, 16,  Петров Кладенец  20, 11,  Петър Берон  9,  Родолюбие  1, 26, 30, 2,  Роза  12,  Роса  8, 6, 7, 1, 9, 11, 4, УПИ2-983 Кв. 40, 15а, УПИ XI-112, 5,  Слатин Дол  11, 6, 18, 9-11, 5, 4, 12, 8, 30, 7, 1а,  Тодорини Кукли  10, 16, 7, 4, 13а, 152, 13, 11, 2, 6, 12, 9, 17, 14, 15,  Тополите  6, 24, 8, 22, 5, 9, 23, 2а, 2, 13, 15, 19, 29, 12, 21, 4, 32, 3, 10, 27, 17, 26, 14, 11, 18, 7, 30, 18а, 25,  Трудолюбие  1, 2, 3,  УПИ IX-1173, 2011 Кв. 25,  Урвич  14,  Явор

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: Кв. Кокаляне

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Ген.  Паренсов  30а,  Искър  33, 22а

На 26.06.2019 г. /15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бистрица,  Общ.  Столична: 0423. 6992. 6,  04234, 6969, 3492,  04234. 6938. 3726,  04234. 6966. 3835,  Ме Манастира,  04234. 6979. 364,  04234. 6983. 2093,  04234. 6988. 2988  М. Кукул,  04234. 6990. 333,  101-ва  1, М. Рудище ПИ 515068 Стр. Табло, 1,  13-та  1,  3-ти Март  15, 3, 13, 1, 2, 7, 9, 5, 11,  73-та  До Магистрала,  8-ми Март  2, 2а, 1, 8, 11, 10,  XIII-705, Кв. 94,  XVIII-573, Кв. 43а,  XxIv-1656 Кв. 92,  XXVII-18 Кв. 15,  XXVII-3658,  Іv-516013,  Ііі-234,  Алеко/15-та/  34, 32, 38, 40а, 19, 40, 38а, 29, 6, 36, 24, 2, 16, 20, 30, 1, 30, 36а, 7, 32а, 13, 28, 31, 8, 15, 10, 33, 12, 23, 3, 21, 11, 42, 2, 8, 22, 14, 18, 33, 14, 9, 21, 27а, 17, 25, 52а, 50, 46, 44, 37, 70, 68, 62, 58, 54 А, 56, 31, 54, 43 Кв. 93, 66, 70, 60,  Бановец/45-та/  2, 15, 4, 12, 8, 13, 11, 7, 9, 6, Центъра УПИ 17 Кв 2307, 10, 13, 17, 11,  Беликата  1, 1 А, 8, 9, 4, 5, 10, 2, 3, 4 А, 7, 9 А, 11, 6 А, 13, 14,  Бистрица-Център, Кв. 40,  Бистришка Четворка/68-ма/  4, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 2а, 10, 3,  Бистришко Бранище  27, 29, 39, 9, Р-Н Панчарево М. Бистрица УПИ I,  Богдана  Кв. 38 Имот 10, Кв. 38 Имот 2, 14, Кв. 38 Им. 9 вила, Пи276, МТП 983-12-61, ПИ 27048 Кв. 27, МТП 70-64-27, ПИ 2981, Пи04234, 16, 2980, Кл. 978-06-53, 14,  Божур  1, 3,  Борова Гора  2, 4, 9, 1, 5, 7, 9, 6, 3, 11, 13, 4, 15, 24, 31, 16, 35, 25, 33, 17, 18, 26, 30, 10, 34, 21, 27, 38а, 36, 22, 14, 38, 20, 12, 32, 40,  Бреза  12, 7, 8, 10, 2, 28а, 30, 28, 16, 22, 32, 13, 20, 9,  Букет  21, 31, 1, 7, 26, 23, 35, 1, 28, 12, Кв92 П-Л Ххііі-1656, 13а,  Бучаро/Методи Гергов/  4, 1, 2, 3,  В. З.  Бистрица - Разширение,  Васил Левски/69-та/  4, 12, 14а, 8, 6, 10, 4, 11, 3, 1б, 1, 15, 5а, 14, 7, 9, 1в, 2,  Васил Левски/69-та/  18,  Ведрина  Цв. Градина 12,  Ведрина  12, 1, 11, 8, 15, 5, 14, 16, 9 А, 2а, 4, 7, 13, 9, 10,  Венец/Тане Джуков/  9, 3, 5а, 10, 5, 1, 8, 2, 4,  Вечерница/62-ра/  11, 4, 10, 1, 6, 2, 5, 12, 6а, 3,  вилна зона Бистрица  УПИ XII Кв. 42, 191а Вила, Вила №115, ПИ 515068 М.  Рудище, къща, Строителство, къща, Вила №43, УПИ 14-52 Кв 40,  вилна зона Манастира  Вила, Вила, УПИ 17-323 Кв 3м Р-Н Панчарево, Вила, Вила, Вила,  Витоша  4, 2, 6,  Витошко Лале  13, 14а, 20, 28, 21, 40, 22, 25, 23, УПИ 12-36, 27, 14, 16, 24, Кв 13, 32, 15, 26, Кв13а УПИ 15-2990, 34, 42, 38, 18, 1, 2, 2а, 8, 3, 6, 10, 6 Ъ/Л ул. Зорница,  Втори Юни/124-та/  2,  Върла Поляна/111-та/  69а, 1, 23, 16, 66, 41, 25, 15, 41, 19-21, 15а, 14, 6, 11, 3, 13, 2, 5, 13а, 8, 1а, 9, 12, 14,  Гората  10,  Горски път  4-6, 28, 20, 28а, 11, 1, 7, 9, 16, 15а, 32, 36, 17,  Гъбешница/52-ра/  2, 6, 4, 11, 14, 9, 5, 12, 10, 8,  Детелина/8-ма/  8, 3, 5, 6, 2, 7,  Дъбова Гора  16, 9, 22, 3, 118,  Еделвайс  1, 10, 3, 8, 3а, 2, 6, 7, 5,  Загрене/Крум Карчин/  10, 12, 2, 7, 6, 3, 8, 5, 4, 1, 1-А,  Здравец  19, 1а, 2, 8а, 5а, 9, 7, 12, 8, 15, 5, 17, 6,  Зорница/63-та/  11, 22, 2, 3а, 12, 1, 17, 13, 15, 6, Ъ/Л С ул. Вечерница, 2а, 16, 7, 10, 3,  Ивайло/42-ра/  4, 7, 8, 6а, 17, 10, 1, 19, 13, 3, 15, 5а, 5, 6, 26, 28, 63, 29, Ъ/Л С ул. Младен Ангелов, 18, 24а, 61, 41, 34, 14, 31, 12, 35, 55, 21, 39, 43, 24, 33, 42, 22, 32, 38, 37, 45, 30, 47, 50, 25, 39а,  Ивайло/42-ра/  Манастир,  Ивата  1, 6,  Иглика  3,  Калина/44-та/  1, 18, 5, 14, 7, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 2а,  Калугерица/П.  Ценков/  10, 18, 32, 26, 10, 13, 24, 14, 17, 11, 5, 31, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 14, 12, 8, 3, 2, 34, 26, 11, 5, 2а, 8а, 12, 8, 4, 2, 9,  Каменоделска/7-ма/  2, 4,  Капина  26, 6-8, 3, 3, 46, 4, 13, 11, 21, 7, 7а Вила, 15, 30, 24, 20,  Катунище/Григор Гергов/  13, 10, 12, 12а, 3, 11, 1, 2, 9, 12, 8, 4, 4а, 6, 13, 2б, 2в, 5,  Клисурговец/Йордан Апостоло  14, 12, 11,  Клисурговец/Йордан Апостоло  9, 2, 11, 6, 3, 1, 5, 7, 4, 10, 14, 8,  Кооперативен Труд  10, 4, 3, 12, 10а, 6, 8,  Космонавт  9, 11, 3, 28, 4, 5, 7,  Криволак/Ален Мак/  6, 9, 17, 15, 1, 1а, 3, 8, 13, 11, 2, 4а, 5, 4,  Латинка/64-та/  2, Б, 1, 4,  Липа  1, 9, 3, 47, 30, 33, 13, 28, 1, 18, 22, 36 вилна зона Бистрица, 41, 27, №11,  Люляк  6, 4, 9, 3, 5, 1,  М.  Хумата,  М. В. З. Бистрица Вила Бреза,  М. В. З. Бистрица Вила Морена,  М. Петрефетин УПИ I-842 Кв. 45,  М. Рудищата,  М. Хумата ПИ 04234. 6980. 317,  Мали Дол/Йордан Терзийски/  5, 3, 1, 4, 6, 3, 2,  Малина  8, 5, 1, 4, 9, 6, 8,  Марина Поляна/9-та/  2а, Стр., 2, УПИ 2372 Кв 8, 12, 7, 16, 1, 22, 10, 25, П-Л Іі-2036, 3, УПИ 19-2238 Кв 5 Б, Строителство, 4, 18, 5, 11, 14, 13, 3а, 6, 8, 15,  махала Богдана ПИ 321, местност  Стоилова Ливада,  местност Големият Чукар,  Минзухар  2а, 2, 1, 5,  Младен Ангелов/39-та/  3, 7, 6, 4, 2а, 2, 13, 18, 25, 11, 24, 15, 11а, 26, 22, 21, 23, 12, 14, 10,  Младен Ангелов/39-та/  28, 36, 33, 38, 40, 32, 34, 37, 27, 31, 29,  Младост/37-ма/  5, 1,  Момин Проход  6, 7, 3,  Морените  4,  Никола Крушкин/2-ра/  64а, 66, 29, 52, 68, 27, 59, 62, 60, 47, 70, 43, Ресторант, 31, 4,

На 26.06.2019 г. /15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Железница,  Общ.  Столична: 139020,  29150, 7102, 309,  29150. 7102. 1151,  29150. 7102. 993,  29150. 7107. 521,  29150. 7107. 904,  29150. 7110. 1236. 1,  68134. 7110. 1,  854,  V-931,  Кв. 59,  X,  №29150. 7107. 1632,  Ален Мак  4, 1, 3, 5, 8, 10, 2, Стоп. Двор,  Белишако,  Белишако,  Боровец  3, 10, 8, 4, 2, 5, 6,  Брезовица,  В. З Ярема  Имот 248 Кв.  27,  В. З Ярема УПИ III-289 Кв.  30,  В. З.  Ярема ул. 9-та  3,  Ваклинови Кошари,  Ведена/8ма/  4, 13а, 4, 17, 12, 9, 16, 19, 11, 23а, 1, 15, 23, 8, 14а, 3, 29, 13, 31, 6, 2, 7, 21, 14, 5, 10, 18,  вилна зона Брезовица,  вилна зона Ярема  УПИ VII-252,  Кв. 27,  Витево  Вила,  Вителски Дол  11, 13, 2, 3, 9а, 5, 7, 8 Параклис, 4, 15, 9, 11а, 19, 1, 17, 10, къща, Водна Помпа,  Витоша/21ва/  Местовст Белите Брези,  Витоша/21ва/  8а, 10, 7а, 4, 3, 2, 1, 13, 7, 6, 8, 40, 5, 13,  Долна Планина  М. Гладни Рид  ПИ 007105,  Долна Планина,  Дрен  1, 3, 2, 4, 5,  Дъбова Гора/11та/  15, 2, 13, 9, 2а, 8, 11, 7, 1, 5, 6, 3, 4,  Еделвайс  3, 5а, 4, 7, 5,  Здравец/10та/  4, 1, 6, 2, 8, 5,  Иглика  5, 7, 10, 1, 3, 6, 8, 2, 4, 9а, 15, 9, 12, 13, 9б, 11,  Изгрев/Велин Вукадинов/  6 А, 7, 6, 3, 5, 1, 8, 30, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 14, 18, 11, 19, 33, 28, 42, 15, 24, 21, 37, 13, 17, 26, 40, 35, 23, 32, 29, 30, 34, 31, 25, 27, 38, 44,  Искърска/Христо Петков/  1, 4, 5, 6, 20, 8, Читалище, 16, 9, Дискотека, 15, 2, Павилион, 7, 11, 22, УПИ XxIx,  Кв. 41, 14, 3, 17, 34, 28, 24, 27, 23, 25 А, 25, 28а, 30, 26,  Калугер  М. Калугер,  Кимов Дол/13та/  7, 1, 6, 3, 5, 2, 4,  Крушкини Кошари  къща, Пл.  N957, Вила, ПИ 143001,  Лева Река/7ма/  7, 10, 3, 8, 4, 6,  Ленище/24та/  6, 4, 2, къща, УПИ Хххіі+861 Кв. 1, 1,  Лозенска Планина/3та/  3, 10, 12, 4а, 8а, 4, №6, 8, 6,  Люляк  9а, 4, 12, 13, 1, 2, 21, 5, 9, 23, 15, 17, 10, 8, 11, 19, 25, 25а, 6, 3, 7,  М. Запальето 29150. 7110. 1192,  Мала Железница/25та/  2, 6, 1, 6а, 5, 6,  Манастирище/23та/  13, 19, 10, 3, 1, 5, 21, 4, къща, 12, 15, 9, 14, 11, 8, 16, 7, 2, 17, 43, 39, 26, 28, 31, 33, 24, 37, 29, 33 А, 27, 51, 44, 18, 34, 41, 42, 45, 50, 36, 46, 22, 30, 48, 40, 35, 38, 25, 47, 32, 23, 49,  Мангови Кошари,  махала Ленище,  Мест. Пандачки Кошари, местност Елата  Вила, Вилна Сграда, къща, местност Елата  къща, Имот 75, Пл. 000815, ПИ 29150. 7110. 99, Вила, Вила, 76, Стопанска Сграда, 44, Вила, Водна Помпа, къща, Вила, местност Ковачки Кошари  Вила, местност Ковачки Кошари  Вила, Вила, Вила, 1, Кл. 72-83-97 и 22-16-91, местност Мангови Кошари  Вила, местност Мангови Кошари, местност Пържови Кошари  1, Вила, 5, 1 Вила, местност Пържови Кошари, местност Умни Дол  Вила, 7, 23, местност Цареви Кошари  12, 24, 14, 17, 19, 31, къща, Вила №22, 3, М. Брезовица, 11, Вила, 23, 5, 16 Вила, 28, 6, Ст54, Вила, местност Чемерник  1, 21, 39, 3, Вила, 56, 69, 62, 4, 19, къща, 14, 28, Имот 734, 8, 68, 47, 50, 52, 78, 2, 25, 55, 9, 41, 45, 40, 10, 26, 15, 6, 46, 38, 49, 27, 71, 20, 23, Идн 29150. 7106. 478 М.  Белишако, 43, 48, 74, 5, Кв. 54 УПИ 5-597, 77, 36, 66, 32, ПИ 139034, Имот139043, 35, 11, 12, 22, 30, 34, 63, 17, 13, 31, 60, Вила №68, 57, 54, 75, 70, 64, 33, 16, 29, местност Чемерник  къща,  Момин Проход  1, 6, 8, 3, 2,  ПИ 29150. 7102. 995,  ПИ 29150. 7110. 973,  ПИ 979 К. Л Г-19-2г,  Пл. 972,  Плана Планина/4та/  5 Овчарник,  Плана Планина/4та/  1, 3, 3, 5, 1, 1а, 37, 23, 42, 27, 38, 39, 30, 46, 36, 19, 34, 35, 40, 48, 11, 25, 29, 31, 28, 31а, 33, 21, 6, 4, 8, 4а, 13, 22, 17, 15, 8а, 12, 18, 11, 10, 7а, 20, 16, 7, 24, 14,  Пробуда  5а, 4а, 11, 3, 5, 3а, 1а, 10, 9, 7, 1, 12, 2, 8, 23а, 6, 36, 30, 14, 33, 12, 16, 22, 28, 32, 13, 24, 25, 34, 23, 14а, 26, 27, 18, 31, 29, 35, 21,  Самоковско Шосе/1ва/  4, 44, 1 ПИ №943 К. Л. Г-19-3-Бс,  Самоковско Шосе/1ва/  6, 27а, 21, 25, 17, 2, 27, 19, 27 А, 12, 1, 23, 29, 3, 13, 11, 16, 8, 9, 5, 4, 10, 14, 63, 56 А, 85, 59, 55, 42, 91, 65, 71, 64, 79, 83, 61, 63, 75, 54, 66, 48, 60, 73, 77, 58, 56, 67, 69, 71 Стопанска Постройка, 87, 81, 52 А, 52, 57, 50, 62, 89, 46, 29, 36, 28, 24, 26, 38, 35, 18, 43, 49, 34, 20, 44, 33, 31, 40, 41, 22, 35а, 47, 37, 53,  Стамболова Река  5, 7, 29, 19, 27, 15, 25, 31, 9, 17, 5а, 21, 6, 3, 1, 4, 35, 33, 22, 4,  Тупанкови Кошари,  Тупанкови Кошари  Пи-981,  УПИ Vі-674 Кв. 38,  УПИ Ііі Кв. 25,  УПИ Ііі-404 Кв. 17,  УПИ ХvI-226,  Кв. 25,  УПИ Хі-866 Кв.  28а,  Урвич/Цветан Милев/  27, 24, 38, 34, 25, 11, 17, 28, 19, 15, 18, 26, 13, 20, 30, 32, 22, 7, 21, 36, 23, 2а, 1, 6, 14, 12, 16, 2, 4, 5, 5а,  Ххіі,  Центъра,  Черни Връх  2,  Черни Връх  9, 5, 15, 11, 17, 3, 5а, 7, 13, 4, №2,  Шипка  4, 1, 5, 7, 3,  Ярема  В. З. Ярема,  Ярема/20та/  Вила, 5, 7, 13, 3, 11, 1, 26, УПИ24 Кв27, 12-25, УПИ Ххvі-241,  Кв. 27, 14-216, Вила, УПИ16-24, 37, Вила, УПИі-30 Кв35а, М. Високи Рид, П-Л12 Кв3, № ., 9, 20, Вила, УПИ Іх Кв.  39, къща, УПИ 4-73 Кв 18, 15, 3, 2, 29, Кв 15 Уп

На 26.06.2019 г. /15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Панчарево: Беликата  12,  Детски Град,  Лъката,  УПИ XII-328, Кв. 38

На 26.06.2019 г. /15:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София: 1-ва  30, УПИ Іv  Кв. 41 Іі,  2-ра/278/  6,  Iv-1529, Кв. 25,  Бистрица  До Читалището, Янч. Река/Резньовете, ул. Ст. Стамболов 149,  Букет  48 Ат. 11, 48 Ат. 14, 48 Ат. 12, 48 Ателие 4, 48 Магазин 4, 48 Гараж 2, 48 Гараж 4, 48 Ателие  9, 48 Магазин 3, 48 Ателие  2, 48 Гараж 3, 48 Магазин 2, 48 Ателие  15, 48, 48 Магазин 5, 48 Ателие 16, 48 Ателие  10, 48 Ателие 3, 48 Ателие 17, 48 Ат. 5, 38, 36, 34, № 42, 48 Партер,  Горски Пътник  30,  Дианабад  12,  Климент Охридски  166,  Незабравка/В. З.  Бистрица/  2,  Никола Крушкин-Чолака/494-Т  78,  Пробуда  14,  Роза  22,  Самоковско Шосе  6,  Синчец  38,  Стопански Двор  С. Железница,  ул.  Манастирска Ктп,  ул.  Незабравка  7,  УПИ Іі-2405,  Кв. 20а М. Бистрица,  УПИ Х-2181 Кв. 5,  Ябълкова Градина,  В. З.  Ярема, 3 В. З.  Ярема

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Кокаляне: Бор  10,  Буката  5, 7, 2, 4, 1, 3,  Валозите  11,  Васил Левски/Лиляна Димитро  22, 33, 44а, 30, 47, 33 А, 42, 43, 32, 57, 47б, 41, 38, 49, 40, 26, 39, 29, 51, 53, 37, 47а, 28, 20, 31, 27, 44, 55, 35, 16, 45, 18, 25, 55а,  вилна зона Бяла Нива,  Ген. Кирил Ботев/Александър  10, 12, 5, 8, 10а, 6, 1, 3, 14,  Грамада  9,  Димитър Благоев  16, 28, 18, 22, 25, 26, 11, 13, 14, 21, 9, 20, 7, 19, 23, 6, 29, 24, 1, 4, 17, 18а, 8, 5, 2, 10, 3, 15/17,  Държов Дол  11, 2, 9, 13, 12, 5, 15, 16, 7, 10, 8, 6, 4, 18, 3,  Ела  8, 2, 4,  Искър  къща, 28,  Липова Падина  9, 5, 6, 1, 8, 3, 10, 2, 4, 7,  Лъката  12, 4, 5, 7, 3, 1, 11, 13, 6, 10, 2,  Петров Кладенец  6, 2, 5, 13, 3, 10, 12, 9, 14, 4, 7, 8,  Самоковско Шосе  24, 22, 12, 20, 28, 7 А, 30, 10, 16, 14,  Симеон Халачев/Плажа/  2, 1, 4, 3,  Тополите  6,  Цар Иван Асен II/Петър Янев  35, 10,  Явор  1, 19, 8, 6, 7, 16, 3, 2, 12, 15, 4, 5, 13, 11

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: Самоковско Шосе  22

На 28.06.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Панчарево: В. З. Косанин Дол

Община ПОДУЯНЕ  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Сухата Река Бл. 49 Вх. А, Магазини

На 25.06.2019 г. /08:45 - 13:15 ч./ -  София: Левски Зона В  8, 9, До 8, 7, 8,  Поп Грую  77

На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Владимир Вазов Бл. 10 Вх. Д,  Сухата Река Бл. 225 Вх. Б

На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Проф. Беньо Цонев  10,  Райно Попович 31 Бл. 223

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ботевградско Шосе/Мизия/  4, 4, 3,  Момина Клисура  2,  Сухата Река  3

На 26.06.2019 г. /09:15 - 13:15 ч./ -  София: Владимир Вазов  90 Офис Сграда, Ъгълъ Кн. Тамара, 90, 19, 60, 1,  Левски Зона В  20, 18, 19, 1 19, 19

На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Сухата Река Бл. 15 Вх. Г, Е

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ботевградско Шосе/Мизия/  4, 4, 3,  Клисура  25,  Макгахан  128а, 69 69а, 128, 69, 128, 69,  Момина Клисура  2,  Сухата Река  3,  ул. Клисура,  УПИ I-1269 и УПИ II-1060,  Кв. 1  М. Левски-Зона В

На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Левски Зона Г  Срещу Бл. 5, 5, До Бл. 4, Помещение В Трафопост До Бл. 5, 5, 6б, 5, 5, До 4, 4, 4, 6б, 5в, Магазин, 8а,  Левски Г  Пред Бл. 5/

Община СЕРДИКА  

На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Негован: Баластриера

Община СЛАТИНА  

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва  1 24,  Акад. Георги Бончев  24, 24, 8, С/У-24, 23, 1, 3 Оранжерия,  Цариградско Шосе/Тракия/  125 3

На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Калиманци 45-47

На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Попова Шапка/Станка и Любен  13,  19

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Слатина  20, 45а,  Слатинска/Червена Армия/  20,  Христо Смирненски  Срещу Бл. 30, До Бл. 20, срещу У-Ще 148, срещу 20, 20, Пред Бл. 20

Община ТРИАДИЦА  

На 24.06.2019 г. /11:00 - 14:30 ч./ -  София: Манастирски Ливади Изток  Бл. 140  и Магазини

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Жк. ” Гоце Делчев  Бл. 5

На 25.06.2019 г. /11:00 - 14:30 ч./ -  София: Манастирски Ливади Изток Бл. 10

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Бурел/Цона Петкова/ 1, 3-5-7, 73 Вх. А, Б, В,  Ген.  Кирил Ботев 1 Вх. Г,  Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ Бл. 239 Вх. Г, Д,  Манастирски Ливади  68 Вх. И, З,  Флора  1

На 26.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  София: . ул. Йордан Бакалов Стубел От Кум Околовръстен път  21, 23, 25, Ф-ма Феликс, Фирма Дикс Ком, Топливо, Газ Станция Ветеринарна Клиника,  ул. Георги Тутев  2, 2а, 4, 8, 10, 18, 20, 22.,  ул. Димитър Сагаев  14, 16, 18, 20, 19, 23.,  ул. Ивелин Димитров  23, 25, 27, 29, 26, 24,  ул. Луи Айер  155,  ул. Трифон Силяновски  17, 19, 19а.

На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  София: Тодор Джебаров/417/  73

На 27.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София: Георги Тутев  28

На 28.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София: Емилиян Станев/490/  12, 20

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

Община Божурище  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Храбърско: Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  УПИ -2-Кв. 20,  Вила

На 26.06.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Божурище: V-9605,  Кв. 84,  Атон  10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16,  Далия  3, 5, 6, 19 къща19, 13, 2, 4, 1,  Еделвайс  33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37,  Искър  30,  Рила  8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25,  Стара Планина  5, 3, 7, 1,  УПИ УПИ XxxI-1004 Кв. 4,  85, 53, 4

Община Ботевград  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./ -  Ботевград: До Сграда Ткзс,  местност Широко Ливаде,  Орхание  6, 2, 3, 6, 6 Ателие 1, 4,  Стара Планина  63, 61а

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 16-ти Ловчански Полк  3, 5, 15, 4, 6, 2,  1866 Година  15,  1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  XIII,  Кв. 175,  Адмирал Фьодор Ушаков  1-3,  Адрян Атанасов  3,  Адрян Атанасов  2,  Адрян Атанасов  13,  Адрян Атанасов  2,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  Академик Стоян Романски,  Александър Войницки  3, 9, 11, 13, 5, 7,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Александър Стамболийски  23, 2, 25, 4, 19, 6, 21,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Александър Стамболийски  33, 29, 37, 35, 27, 10, 31, 12, 8, 14,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Бенковска  6, 2а, 7, 11, 4, 1, 9, 5, 4а, 8, 3, 2,  Бенковска  13, 10, 15,  Боженишки Урвич  7, 9, 1а, 1, 2, 3, 5,  Божко Божилов,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  Божко Божилов  9, 45, 24, 22, 12, 3, 25, 1, 19, 44, 15, 6, 30, 28, 43, 10, 2, 5, 38, 35, 18, 33, 49, 41, 21, 11, 27, 46, 40, 23, 20, 36, 42, 8, 7, 4, 17, 47, 16, 37, 34, 39, 14, 32,  Божко Божилов  2а, 1а,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  17, 9, 32, 58, 39, 10, 13, 50, 35, 52, 29, 12, 36, 41, 15, 38, 56, 11, 26, 25, 8, 20, 40, 45, 37, 44, 18, 21, 46, 16, 34, 42, 43, 14, 48, 54, 33, 30, 31, 28, 19, 22, 27,  Бузлуджа  2, 5, 1, 7, 4, 6, 8,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  България  1,  България  4, 2, 6,  България  7,  България  8, 8 8, 8а,  България  13 11, 13, 13,  България  14, 16,  България  3,  България  12, 20, 10,  В. З.  Чеканица  45 Вила, Строеж, къща, 12 Вила, Вила,  В. З. Зелин,  Ваньо Македонски  5,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Левски  60, 52, 51,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски,  Васил Левски  5, 1, 10, 13, 15, 11, 6, 22, 17, 7, 24, 3, 16, 9, 18, 23, 8, 14, 19, 12, 21,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витиня  1,  Витоша  2, 4 4, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Воденицата,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Георги С. Раковски  11, 9, 19, 27, 17, 13, 7, 15,  Гробищен Парк,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  32, 20, 23, 14, 22, 28, 17, 13, 19, 16, 18, 26, 24, 15, 25,  Гурко  2,  Гурко  12, 4, 11, 14 Фурна, 8, 6, 14, 10, 2,  До Сграда Ткзс,  До Сграда Ткзс,  Захари Стоянов  8,  Захари Стоянов  15, 21, 7, 2, 17, 9, 23, 4, 3, 11, 13, 19, 41, 1а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-8-А  2, 6, 17,  Зелин-9-А  13, 3, 1 Вила, 9,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  4а, 2 В, 1г, 70 Вила, 2д,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Комката,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Средния път  5а, 8, 2, 21, 7,  Зелин-Тодор Петров  6, 18,  Зелинград  9, 8в, 3, 7, 6, 1, 11, 5, 10, 4, 2, 8, 13,  Иван Вазов  8, 48, 4, 26, 58, 24, 66, 21, 18, 14, 27, 5,

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-8-А  2, 6, 17,  Зелин-9-А  13, 3, 1 Вила, 9,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Комката,  Зелин-Средния път  5а, 8, 2, 21, 7,  Зелин-Тодор Петров  6, 18,  Извор  1, 2, 6, 8, 3, 10, 2,  Княз Борис I  6, 3, 2, 10, 4, 8, 9, 1, 12,  Курорт Зелин  15, Парцел С Барака,  местност Пръдлювец  062040 Имот 062040,  Павитта  30,  Сан Стефано  2, 1, 3,  Стефан Караджа  1а, 1,  Трети Март  54, 41, 65, 53, 39, 51, 47 Урвич, 55 1, 67, 57, 69, 55, 49, 71, 60, 47, 56, 63, 59, 58, 87,  Шести Септември  2, 7, 4, 10, 15, 8, 1, 13, 6, 9, 3, 11, 5,  Вила

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Врачеш: Александър Стамболийски  10, 2, 8, 6, 1, 5, 3,  Александър Стамболийски  14, 12, 9, 7, 11,  Баба Тонка  2, 6, 3, 7, 8, 1, 2а,  Будиовград  12, 2, 5, 1, 16а, 6, 10, 8,  Бузлуджа  50,  Бузлуджа  63, 50, 35, 57, 59, 45, 47, 56, 60, 43, 44, 40, 61, 52, 39, 42, 48, 37, 55, 53, 41, 54, 58, 33, 49,  Бузлуджа  13, 30, 31, 27, 23, 38, 25, 15, 24, 32, 29, 21, 12, 10, 11, 14, 18, 9, 7, 34, 28, 22, 19, 20, 36, 16, 5, 17,  Васил Левски  5, 16, 6, 2, 25, 10, 22, 7, 12, 1, 8, 28, 11, 23, 24, 20, 15, 4, 26, 19, 3, 14, 21, 13, 17,  Васил Левски  36, 41, 39, 47, 44, 45, 32, 46, 37, 42, 35, 38, 34,  Васил Левски  29, 32, 35, 33, 26, 31, 27, 30,  Витиня  31, 21, 26, 10, 34, 29, 20, 13, 15, 12, 33, 38, 40, 9а, 27, 23, 17, 11, 9, 36, 25, 19, 22, 14, 16, 24, 32,  Витиня  7, 1, 8, 5, 3, 6, 2,  Витиня  22,  Еделвайс  2, 4, 7, 6, 10, 3, 1,  Захари Стоянов (Петър Янков  2, 4,  Зеленград  7, 2, 5, 3, 4, 12, 1, 10, 8, 6, 14,  Иван Вазов  14, 3, 2, 6, 7, 10, 16, 13, 9, 8, 4, 11, 5,  Извор  1,  Калето  13, 11, 5, 8, 10, 9, 4, 3, 6, 1,  Кольо Видин  11, 1, 17, 8, 14, 4а, 12, 6, 2, 7, 9, 15, 4, 21, 5,  Оборище  6, 10, 14, 5, 8, 2, 12, 1, 3, 7, 13,  Околчица  12, 5, 4,  Освобождение (9-ти Септемвр  12,  Освобождение (9-ти Септемвр  4а, 3, 5а, 1, 5, 4, 2,  Освобождение (9-ти Септемвр  11, 16, 6б, 7, 8, 5, 14, 15, 12, 19, 6, 17, 21, 22, 13, 20, 18, 4, 9,  Отец Пайсий  2, 4, 9, 7, 3, 5,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  34, 32, 27, 37, 40, 33, 36, 35, 43, 30, 38,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  46,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  52, 41, 53, 47, 57, 58, 39, 46, 59, 49, 42, 48, 56, 51, 55, 45, 50, 43,  Патриарх Евтимий (Д. Гълъбов  59,  Плиска  5, 2, 4, 6, 8,  Победа  5, 3, 2, 1б, 6, 4, 7,  Преслав  2, 4, 6, 5, 1, 3, 8, 10, 7,  Преслав  9,  Първенец  31, 16, 25, 4, 6, 33, 13, 5, 1, 14, 23, 11, 3, 12, 2, 19, 18, 17, 22, 10, 7, 15,  Първи Май  5, 1, 6, 8, 7,  Райна Княгиня (Вела Пеева)  3, 6, 2, 4,  Синчец  3, 2, 5, 4а, 4,  Синчец  1,  Славейков (Васил Коларов)  2,  Славейков (Васил Коларов)  8, 4, 2, 2а, 3,  Софрони Врачански  1,  Софрони Врачански  3, 6, 2, 9, 4, 7, 8, 5,  Стара Планина  48, 9, 44, 40, 11, 29, 46,  Страншки Рът  12, 4, 6, 5, 10, 8,  Страншки Рът  2,  Теменуга  5, 7, 9,  Теменуга  16, 12, 3,  Трети Март (Иван Гълъбов)  8, 18, 20,  Трети Март (Иван Гълъбов)  71а, 48, 54, 57, 51, 47, 41, 61, 71, 50, 59, 63, 54д, 67, 60, 52, 69, 44а, 46, 43, 54а, 44б, 1, 56, 49, 53, 58, 54г, 55, 45, 65,  Трети Март (Иван Гълъбов)  Сграда  Пк - Селянин,  Трети Март (Иван Гълъбов)  6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 12, 14, 3, 25, 22, 32, 4, 40, 27, 13, 30, 16, 21, 1, 28, 2, 23, 19, 31, 15,  Хан Аспарух  3, 1, 4, 2, 5,  Христо Ботев  28, 41, 37, 33, 49, 43, 47, 29, 35, 51, 26, 24, 39, 27, 32,  Цар Освободител( 17 Ятаци)  5,  Явор  4, 3, 6, 10, 8, 5, 9, 1, 2,  1

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Рашково: 6, къща, Вила

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Трудовец: Бистрица  36, 11, 9, 5, 30, 26, 34, 42, 24, 3, 38, 1, 32, 28, 40,  Еделвайс  4, 6, 3, 1,  Иван Вазов  1, 4, 10, 9, 7, 11, 3, 5,  Извор  5, 3, 4,  Любен Каравелов  8, 3, 7, 15, 11, 5, 10, 14, 9, 12,  Поп Михо (Поп Нако)  1,  Проф.  Иван Василев (Първа)  3, 2, 1,  Сан Стефано  12, 2, 11, 8, 15, 13, 16, 10, 7, 4, 3, 9, 5, 14,  Стара Планина  10, 14, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 11, 5, 1,  Трети Март (Ал.  Иков)  55, 74, 72, 47, 59, 53, 68, 51, 70, 44, 42, 33, 54, 64, 43, 37, 52, 50, 46, 58, 62, 40, 31, 48, 38, 57,  Урвич  10, 12, 4, 6, 14,  Христо Ботев  29, 27, 25, 35, 36, 32, 41, 34, 37,  Цар Симеон I  16, 55, 20, 63, 47, 67, 53., 49, 61, 18, 57, 41, 43, 51, 65, 14, 22, 53,  Черковна (Марин Димитров)  16а, 16, 18, 22, 12

На 24.06.2019 г. /08:00 - 17:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 17:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 17:15 ч./ -  Ботевград: 003036,  1866 Година  15,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  В. З.  Чеканица,  В. З. Зелин,  В. З. Зелин,  Воденицата,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-11-А  1,  Зелин-16-А  4,  Зелин-20-А,  Зелин-24-А  12, 6 Вила,  Зелин-25-А  15,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-4-та,  Зелин-8-А  24,  Зелин-А,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  4а, 2 В, 1г, 70 Вила, 2д,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила, 4 Жил. Сграда, Цветарски Център, 1ж, 4, 2б, 4ж, 1а,  Зелин-Средния път  Вила, 3, 2б, 1, 2а,  Казармен,  Казармен  Вила,  Кооперативен Пазар Закрит,  Курорт Зелин,  Курорт Зелин  20, 309, УПИ Ііі-293, 268, 15 Вила, 9, УПИ II-12 Кв. 1, 29, 320, 340, 284, 5, Временна Постройка, Бунгало, 83, 283,  Люлин  12,  М. Воденицата,  местност Чеканица,  местност Широко Ливаде,  Мухалница,  Опълченска  2, 3, 7, 5, 8, 6, 1, 9, 4,  Опълченска  22, 25, 24, 19, 23, 26, 28а, 21,  Патриарх Евтимий  5, 6, 7, 14, 1, 16, 4, 12, 11, 9, 10, 3, 8,  Рудината  2, 1, 8, 4, 10, 9, 6, 12, 14, 5, 7, 3,  Стара Планина  2 Е, 2 Б, 10, 7, 8, 9, 3, 2 Д, 4, 1, 2, 2 Ж, 5, 25, 2 Г, 6,  Стара Планина  63а, 61,  Стара Планина  70,  Трети Март  2,  Трети Март  5, 1, 5-Б, 3,  УПИ Xlv-1283, Кв. 1, В. З Зелин,  Христо Ботев  9, 6, 14, 17, 12, 10, 5, 15, 16, 1, 11, 20, 19, 9а, 13, 8, 18, 7, 3,  Цанкинска Воденица,  Цар Иван Шишман  14, 2, 3, 1,  Чеканица  Вила, 5 Вила,  Широко Ливаде

На 24.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 1866 Година,  XIII,  Кв. 175,  Адрян Атанасов  8,  Адрян Атанасов  3,  Александър Батенберг  45, 41, 47,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  7, 60,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  Васил Левски  56,  63, 63,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Гробищен Парк,  Д-Р Адриян Атанасов  5,  Иван Вазов  8, 48, 4, 26, 58, 24, 66, 21, 18, 14, 27, 5, 36, 48, 34, 54, 44, 30, 34, 10, 40, 6, 22, 50, 64, 32, 10, 62, 56, 8, 38, 60, 12, 6, 52, 62, 20, 30, 16, 29, 28, 42,  Илия Стоянов  8,  Илия Стоянов  2,  Опълченска  31, 29,  Плиска  5,  Преслав  20, 12, 32, 14,  Саранск  6, 8, 5, 12,  Саранск  11, 4, 10, 2а, 11,  Стубеля  7, 4, 5, 11, 9, 15, 13, 2, 3,  УПИ Ix,  Кв. 175,  Христо Ботев  43, 48, 47, 46, 44, 45,  Ххvііі,  Цар Иван Шишман  40,  Цар Освободител  24, 55, 35а, 28, 33а, 31, 26, 24б

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Адрян Атанасов  13,  Васил Левски  60, 52, 51

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Новачене,  Общ.  Ботевград: III-709, Кв. 38,  Аспарух  13, 11, 3, 9, 12, 17, 18, 10, 19, 21, 5, 25, 4, 6, 14, 15, 16, 8, 23,  Борис I (Методи Антонов)  7, 4, 14, 17, 21, 3, 13, 2, 12, 10, 16, 8, 15,  Васил Друмев  1, 2, 8, 14, 6, 4,  Дондуков  10,  Дунав  5, 6, 8, 1,  Ивайло  6, 8, 1, 2, 4,  Медвен  18, 3,  Опълченска  5, 7, 1, 9, 11, 4, 10, 12, 6, 13, 3,  Рударка  2, 8, 13, 15, 6, 17,  Христо Ботев  29, 13, 18, 16, 26, 30, 6, 10, 17, 28, 3, 15, 22, 11, 5, 8, 12, 24, 23, 9, 7, 27, 25, 19, 21

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Скравена: Койдановец  1, 7

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: България  14, 16,  България  20, 18,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  66, 48

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Трудовец: 563032 М-Ст Пазарника,  вилна зона  Жилищна Сграда, Вила, 19 Вила,  Лозята  УПИ XxvII,  Кв. 31,  вилна зона

На 25.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./ -  Ботевград: Александър Стамболийски  8, 8, 8 1,  Ваньо Македонски  8 Възход, 6, 4, 8, 1, 1 3, 2, 3,  До Сграда Ткзс,  местност Широко Ливаде,  Орхание  6, 2, 3, 6, 6 Ателие 1, 4,  Патриарх Евтимий  34, 32, 38, 44, 2, 36,  Саранск  9в, 10г, 8, 10,  Стара Планина  63, 61а,  Цар Иван Шишман  4,  Цар Освободител  12

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 16-ти Ловчански Полк  3, 5, 15, 4, 6, 2,  1866 Година  19, 8, 15, 4, 17, 12, 6,  1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  1866 Година  15,  XIII,  Кв. 175,  Адмирал Фьодор Ушаков  1-3,  Адрян Атанасов  3,  Адрян Атанасов  2,  Адрян Атанасов  13,  Адрян Атанасов  2,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  Академик Стоян Романски,  Александър Войницки  3, 9, 11, 13, 5, 7,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Александър Стамболийски  23, 2, 25, 4, 19, 6, 21,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Александър Стамболийски  33, 29, 37, 35, 27, 10, 31, 12, 8, 14,  Ам Хемус Кв. Зелин  Кв. 13 Пл№1,  Балканска  5, 16, 4, 9, 7, 13, 14, 11, 10, 15, 3, 2, 8, 12, 1,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Бенковска  6, 2а, 7, 11, 4, 1, 9, 5, 4а, 8, 3, 2,  Бенковска  13, 10, 15,  Боженишки Урвич  7, 9, 1а, 1, 2, 3, 5,  Божко Божилов,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  Божко Божилов  9, 45, 24, 22, 12, 3, 25, 1, 19, 44, 15, 6, 30, 28, 43, 10, 2, 5, 38, 35, 18, 33, 49, 41, 21, 11, 27, 46, 40, 23, 20, 36, 42, 8, 7, 4, 17, 47, 16, 37, 34, 39, 14, 32,  Божко Божилов  2а, 1а,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  17, 9, 32, 58, 39, 10, 13, 50, 35, 52, 29, 12, 36, 41, 15, 38, 56, 11, 26, 25, 8, 20, 40, 45, 37, 44, 18, 21, 46, 16, 34, 42, 43, 14, 48, 54, 33, 30, 31, 28, 19, 22, 27,  Бузлуджа  2, 5, 1, 7, 4, 6, 8,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  Букорска  12, 16, 3, 6, 7, 8, 2, 4, 1, 3 1, 20, 18, 5, 10, 14,  България  1,  България  4, 2, 6,  България  7,  България  8, 8 8, 8а,  България  14, 16,  България  13 11, 13, 13,  България  3,  България  12, 20, 10,  В. З.  Чеканица  45 Вила, Строеж, къща, 12 Вила, Вила,  В. З. Зелин,  Ваньо Македонски  5,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Левски  60, 52, 51,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски,  Васил Левски  5, 1, 10, 13, 15, 11, 6, 22, 17, 7, 24, 3, 16, 9, 18, 23, 8, 14, 19, 12, 21,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витиня  1,  Витоша  2, 4 4, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Воденицата,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Георги С. Раковски  11, 9, 19, 27, 17, 13, 7, 15,  Гробищен Парк,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  32, 20, 23, 14, 22, 28, 17, 13, 19, 16, 18, 26, 24, 15, 25,  Гурко  2,  Гурко  12, 4, 11, 14 Фурна, 8, 6, 14, 10, 2,  До Младост,  До Сграда Ткзс,  До Сграда Ткзс,  Захари Стоянов  8,  Захари Стоянов  15, 21, 7, 2, 17, 9, 23, 4, 3, 11, 13, 19, 41, 1а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  3, 15,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  1 Вила,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-7-А  6,  Зелин-8-А  2, 6, 17,  Зелин-9-А  13, 3, 1 Вила, 9,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р

На 25.06.2019 г. /08:00 - 17:15 ч./ -  Ботевград: 003036,  1866 Година  15,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  В. З.  Чеканица,  В. З. Зелин,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-11-А  1,  Зелин-16-А  4,  Зелин-20-А,  Зелин-24-А  12, 6 Вила,  Зелин-25-А  15,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-4-та,  Зелин-8-А  24,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила, 4 Жил. Сграда, Цветарски Център, 1ж, 4, 2б, 4ж, 1а,  Зелин-Средния път  Вила, 3, 2б, 1, 2а,  Казармен  Вила,  Кооперативен Пазар Закрит,  Курорт Зелин  20, 309, УПИ Ііі-293, 268, 15 Вила, 9, УПИ II-12 Кв. 1, 29, 320, 340, 284, 5, Временна Постройка, Бунгало, 83, 283,  Люлин  12,  местност Чеканица,  местност Широко Ливаде,  Опълченска  2, 3, 7, 5, 8, 6, 1, 9, 4,  Патриарх Евтимий  5, 6, 7, 14, 1, 16, 4, 12, 11, 9, 10, 3, 8,  Рудината  2, 1, 8, 4, 10, 9, 6, 12, 14, 5, 7, 3,  Стара Планина  2 Е, 2 Б, 10, 7, 8, 9, 3, 2 Д, 4, 1, 2, 2 Ж, 5, 25, 2 Г, 6,  Стара Планина  70,  Трети Март  2,  УПИ Xlv-1283, Кв. 1, В. З Зелин,  Христо Ботев  9, 6, 14, 17, 12, 10, 5, 15, 16, 1, 11, 20, 19, 9а, 13, 8, 18, 7, 3,  Цанкинска Воденица,  Цар Иван Шишман  14, 2, 3, 1,  Чеканица  Вила, 5 Вила

На 25.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 1866 Година,  XIII,  Кв. 175,  Адрян Атанасов  3,  Александър Батенберг  45, 41, 47,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  7, 60,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Гробищен Парк,  Иван Вазов  8, 48, 4, 26, 58, 24, 66, 21, 18, 14, 27, 5, 36, 48, 34, 54, 44, 30, 34, 10, 40, 6, 22, 50, 64, 32, 10, 62, 56, 8, 38, 60, 12, 6, 52, 62, 20, 30, 16, 29, 28, 42,  Илия Стоянов  2,  Опълченска  31, 29,  Плиска  5,  Преслав  20, 12, 32, 14,  Саранск  6, 8, 5, 12,  Саранск  11, 4, 10, 2а, 11,  Стубеля  7, 4, 5, 11, 9, 15, 13, 2, 3,  УПИ Ix,  Кв. 175,  Христо Ботев  43, 48, 47, 46, 44, 45,  Цар Иван Шишман  40,  Цар Освободител  24, 55, 35а, 28, 33а, 31, 26, 24б

На 25.06.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Правец: Бор,  173

На 25.06.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Разлив

На 25.06.2019 г. /10:45 - 17:00 ч./ -  Ботевград: Хан Крум  9, 9 1

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 16-ти Ловчански Полк  3, 5, 15, 4, 6, 2,  1866 Година  15,  1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  XIII,  Кв. 175,  Адмирал Фьодор Ушаков  1-3,  Адрян Атанасов  3,  Адрян Атанасов  2,  Адрян Атанасов  13,  Адрян Атанасов  2,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  Академик Стоян Романски,  Александър Войницки  3, 9, 11, 13, 5, 7,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Александър Стамболийски  23, 2, 25, 4, 19, 6, 21,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Александър Стамболийски  33, 29, 37, 35, 27, 10, 31, 12, 8, 14,  Ам Хемус Кв. Зелин  Кв. 13 Пл№1,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Бенковска  6, 2а, 7, 11, 4, 1, 9, 5, 4а, 8, 3, 2,  Бенковска  13, 10, 15,  Боженишки Урвич  7, 9, 1а, 1, 2, 3, 5,  Божко Божилов,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  Божко Божилов  9, 45, 24, 22, 12, 3, 25, 1, 19, 44, 15, 6, 30, 28, 43, 10, 2, 5, 38, 35, 18, 33, 49, 41, 21, 11, 27, 46, 40, 23, 20, 36, 42, 8, 7, 4, 17, 47, 16, 37, 34, 39, 14, 32,  Божко Божилов  2а, 1а,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  17, 9, 32, 58, 39, 10, 13, 50, 35, 52, 29, 12, 36, 41, 15, 38, 56, 11, 26, 25, 8, 20, 40, 45, 37, 44, 18, 21, 46, 16, 34, 42, 43, 14, 48, 54, 33, 30, 31, 28, 19, 22, 27,  Бузлуджа  2, 5, 1, 7, 4, 6, 8,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  България  1,  България  4, 2, 6,  България  7,  България  8, 8 8, 8а,  България  14, 16,  България  13 11, 13, 13,  България  3,  България  12, 20, 10,  В. З.  Чеканица  45 Вила, Строеж, къща, 12 Вила, Вила,  В. З. Зелин,  Ваньо Македонски  5,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Левски  60, 52, 51,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски,  Васил Левски  5, 1, 10, 13, 15, 11, 6, 22, 17, 7, 24, 3, 16, 9, 18, 23, 8, 14, 19, 12, 21,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витиня  1,  Витоша  2, 4 4, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Воденицата,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Георги С. Раковски  11, 9, 19, 27, 17, 13, 7, 15,  Гробищен Парк,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  32, 20, 23, 14, 22, 28, 17, 13, 19, 16, 18, 26, 24, 15, 25,  Гурко  2,  Гурко  12, 4, 11, 14 Фурна, 8, 6, 14, 10, 2,  До Младост,  До Сграда Ткзс,  До Сграда Ткзс,  Захари Стоянов  8,  Захари Стоянов  15, 21, 7, 2, 17, 9, 23, 4, 3, 11, 13, 19, 41, 1а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  3, 15,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  1 Вила,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-8-А  2, 6, 17,  Зелин-9-А  13, 3, 1 Вила, 9,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  4а, 2 В, 1г, 70 Вила, 2д,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Комката,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Ср

На 26.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 1866 Година,  XIII,  Кв. 175,  Адрян Атанасов  3,  Александър Батенберг  45, 41, 47,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  7, 60,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  България  13 11, 13, 13,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Гробищен Парк,  Иван Вазов  8, 48, 4, 26, 58, 24, 66, 21, 18, 14, 27, 5, 36, 48, 34, 54, 44, 30, 34, 10, 40, 6, 22, 50, 64, 32, 10, 62, 56, 8, 38, 60, 12, 6, 52, 62, 20, 30, 16, 29, 28, 42,  Илия Стоянов  2,  Мургаш  7, 3, 1, 5,  Опълченска  31, 29,  Плиска  5,  Преслав  20, 12, 32, 14,  Сан Стефано  22, 37, 26, 41, 39, 35, 24, 43,  Саранск  6, 8, 5, 12,  Саранск  11, 4, 10, 2а, 11,  Стефан Стамболов  14, 21, 15, 15а, 24, 10, 13, 26, 28, 22, 19, 12, 20, 23, 18, 25, 17, 16, 30,  Стубеля  7, 4, 5, 11, 9, 15, 13, 2, 3,  УПИ Ix,  Кв. 175,  Хан Крум  9, 8, 11а, 14, 5, 4, 12, 11, 7, 13, 10, 6,  Христо Ботев  43, 48, 47, 46, 44, 45,  Цар Иван Шишман  40,  Цар Освободител  24, 55, 35а, 28, 33а, 31, 26, 24б

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Ботевград: Освобождение  14

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: България  20, 18,  Гурко  66, 48

На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:14 ч./ -  Ботевград: Александър Стамболийски  96, 98,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Иван Вазов  28, 74, 78, 25, 27, 4, 72, 76, 27, 23, 24, 28, 82, 70, 84, 80, 26, 86, 26, 2,  Опълченска  18, 12, 11, 10, 20, 31, 34, 17, 16, 34, 13, 32, 27, 28а, 14, 15, 30,  Орхание  9, 5,  Стара Планина  62, 58, 56, 45, 57, 47, 54, 51, 64, 59, 53, 50, 43, 42, 49, 44, 66, 46, 52, 60, 55, 68, 48

На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 16-ти Ловчански Полк  3, 5, 15, 4, 6, 2,  1866 Година  15,  1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  XIII,  Кв. 175,  Адмирал Фьодор Ушаков  1-3,  Адрян Атанасов  3,  Адрян Атанасов  2,  Адрян Атанасов  13,  Адрян Атанасов  2,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  Академик Стоян Романски,  Александър Батенберг  45, 41, 47,  Александър Войницки  3, 9, 11, 13, 5, 7,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Александър Стамболийски  23, 2, 25, 4, 19, 6, 21,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Александър Стамболийски  33, 29, 37, 35, 27, 10, 31, 12, 8, 14,  Ам Хемус Кв. Зелин  Кв. 13 Пл№1,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Бенковска  6, 2а, 7, 11, 4, 1, 9, 5, 4а, 8, 3, 2,  Бенковска  13, 10, 15,  Боженишки Урвич  7, 9, 1а, 1, 2, 3, 5,  Божко Божилов,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  Божко Божилов  9, 45, 24, 22, 12, 3, 25, 1, 19, 44, 15, 6, 30, 28, 43, 10, 2, 5, 38, 35, 18, 33, 49, 41, 21, 11, 27, 46, 40, 23, 20, 36, 42, 8, 7, 4, 17, 47, 16, 37, 34, 39, 14, 32,  Божко Божилов  2а, 1а,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  7, 60,  Бузлуджа  2, 5, 1, 7, 4, 6, 8,  Бузлуджа  17, 9, 32, 58, 39, 10, 13, 50, 35, 52, 29, 12, 36, 41, 15, 38, 56, 11, 26, 25, 8, 20, 40, 45, 37, 44, 18, 21, 46, 16, 34, 42, 43, 14, 48, 54, 33, 30, 31, 28, 19, 22, 27,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  България  1,  България  4, 2, 6,  България  7,  България  8, 8 8, 8а,  България  14, 16,  България  13 11, 13, 13,  България  3,  България  12, 20, 10,  В. З.  Чеканица  45 Вила, Строеж, къща, 12 Вила, Вила,  В. З. Зелин,  Ваньо Македонски  5,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Левски  60, 52, 51,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски,  Васил Левски  5, 1, 10, 13, 15, 11, 6, 22, 17, 7, 24, 3, 16, 9, 18, 23, 8, 14, 19, 12, 21,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витиня  1,  Витоша  2, 4 4, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Воденицата,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Георги С. Раковски  11, 9, 19, 27, 17, 13, 7, 15,  Гробищен Парк,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  32, 20, 23, 14, 22, 28, 17, 13, 19, 16, 18, 26, 24, 15, 25,  Гурко  2,  Гурко  12, 4, 11, 14 Фурна, 8, 6, 14, 10, 2,  До Сграда Ткзс,  До Сграда Ткзс,  Захари Стоянов  8,  Захари Стоянов  15, 21, 7, 2, 17, 9, 23, 4, 3, 11, 13, 19, 41, 1а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  3, 15,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  1 Вила,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-8-

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 1866 Година,  XIII,  Кв. 175,  Адрян Атанасов  3,  Александър Батенберг  45, 41, 47,  Александър Стамболийски  42, 62, 49, 57, 61, 52, 58, 55, 54, 53, 69, 56, 48, 63, 67, 65, 51, 60, 44, 59, 46, 50,  Божко Божилов  31, 48, 55, 53, 57, 50, 29, 51,  Бузлуджа  7, 60,  Букорска  22, 36, 9, 26, 30, 24, 28, 19, 11, 34, 17, 7, 15, 13, 38, 32,  В. З.  Чеканица  45 Вила, Строеж, къща, 12 Вила, Вила,  Васил Левски  21, 8, 30, 29, Латинка, 22, 5, Строеж, 6, 31, 20, 10, 9,  Гробищен Парк,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Иван Вазов  8, 48, 4, 26, 58, 24, 66, 21, 18, 14, 27, 5, 36, 48, 34, 54, 44, 30, 34, 10, 40, 6, 22, 50, 64, 32, 10, 62, 56, 8, 38, 60, 12, 6, 52, 62, 20, 30, 16, 29, 28, 42,  Илия Стоянов  2,  М. Чеканица,  ПИ - 001088,  местност Чеканица,  Оборище  1,  Опълченска  31, 29,  Плиска  5,  Преслав  20, 12, 32, 14,  Саранск  6, 8, 5, 12,  Саранск  11, 4, 10, 2а, 11,  Страцин  1, 3,  Стубеля  7, 4, 5, 11, 9, 15, 13, 2, 3,  УПИ Ix,  Кв. 175,  Христо Ботев  43, 48, 47, 46, 44, 45,  Цар Иван Шишман  40,  Цар Освободител  24, 55, 35а, 28, 33а, 31, 26, 24б,  Чеканица  Вр. Строителен Обект Жилищна Сграда, 1

На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Ботевград: 16-ти Ловчански Полк  3, 5, 15, 4, 6, 2,  1866 Година  15,  1866 Година  11, 9, 1, 7, 13, 5,  Адмирал Фьодор Ушаков  1-3,  Адрян Атанасов  13,  Адрян Атанасов  2,  Академик Стоян Романски  27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21,  Академик Стоян Романски,  Александър Войницки  3, 9, 11, 13, 5, 7,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  96, 98,  Александър Стамболийски  30, 36, 37, 40, 32, 20, 24, 34, 26, 47, 45, 38, 41, 22, 18, 16, 43, 28,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Александър Стамболийски  23, 2, 25, 4, 19, 6, 21,  Александър Стамболийски  33, 29, 37, 35, 27, 10, 31, 12, 8, 14,  Ам Хемус Кв. Зелин  Кв. 13 Пл№1,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Бенковска  6, 2а, 7, 11, 4, 1, 9, 5, 4а, 8, 3, 2,  Бенковска  13, 10, 15,  Боженишки Урвич  7, 9, 1а, 1, 2, 3, 5,  Божко Божилов,  Божко Божилов  85, 78, 74, 87, 72, 91, 80, 81, 76, 83, 89, 93,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  Божко Божилов  9, 45, 24, 22, 12, 3, 25, 1, 19, 44, 15, 6, 30, 28, 43, 10, 2, 5, 38, 35, 18, 33, 49, 41, 21, 11, 27, 46, 40, 23, 20, 36, 42, 8, 7, 4, 17, 47, 16, 37, 34, 39, 14, 32,  Божко Божилов  2а, 1а,  Бузлуджа  17, 9, 32, 58, 39, 10, 13, 50, 35, 52, 29, 12, 36, 41, 15, 38, 56, 11, 26, 25, 8, 20, 40, 45, 37, 44, 18, 21, 46, 16, 34, 42, 43, 14, 48, 54, 33, 30, 31, 28, 19, 22, 27,  Бузлуджа  2, 5, 1, 7, 4, 6, 8,  България  1,  България  4, 2, 6,  България  7,  България  8, 8 8, 8а,  България  13 11, 13, 13,  България  14, 16,  България  3,  България  12, 20, 10,  В. З. Зелин,  Ваньо Македонски  5,  Васил Левски  5, 1, 10, 13, 15, 11, 6, 22, 17, 7, 24, 3, 16, 9, 18, 23, 8, 14, 19, 12, 21,  Васил Левски  64, 2, 1, 9, 7, 3, 4, 3, УПИ №153,  Васил Левски  60, 52, 51,  Васил Левски  28 28, 26, 25, 26, Жск Зора, 24, 23, 28, 27, 28, 27,  Васил Левски,  Васил Петров  19, 2, 13, 12, 3а, 21, 17, 5, 15, 1, 9, 8, 10, 11, 7, 3, 6, 4,  Витиня  1,  Витоша  2, 4 4, 4,  Витоша  14, 20, 8 1, 8, 10, 6,  Воденицата,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Гаврил Брънчов  34, 29, 21, 17, 26, 32, 27, 20, 28, 19, 33, 30, 23, 40, 36, 25, 35, 38, 24, 22, 39, 37, 31, 16,  Георги С. Раковски  1 Таван, 2 УПИ I,  Кв. 80, 1, 3, 7, 5,  Георги С. Раковски  11, 9, 19, 27, 17, 13, 7, 15,  Гурко  36 А, 42, 46, 31, 52, 34, 38, 33, 44, 48, 29, 40, 27,  Гурко  32, 20, 23, 14, 22, 28, 17, 13, 19, 16, 18, 26, 24, 15, 25,  Гурко  2,  Гурко  12, 4, 11, 14 Фурна, 8, 6, 14, 10, 2,  До Младост,  До Сграда Ткзс,  До Сграда Ткзс,  Захари Стоянов  8,  Захари Стоянов  15, 21, 7, 2, 17, 9, 23, 4, 3, 11, 13, 19, 41, 1а,  Захари Стоянов  20, 51, 22, 12., 51а,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-10-А,  Зелин-10-А,  Зелин-13-А  6 Вила,  Зелин-15-А  10, 24, 17, 2, 22,  Зелин-16-А  52, 2 Вила, 7, 5,  Зелин-19-А  13,  Зелин-19-А  13,  Зелин-20-А  3, 15,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-20-А  10, 20,  Зелин-22-А  1 Вила,  Зелин-22-А  22,  Зелин-22-А  22,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-25-А  7, 8, 3,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-26-А  3, 2, 9 Вила,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-30-А  3, 4,  Зелин-31-А  27,  Зелин-31-А  27,  Зелин-34-А  12,  Зелин-34-А  12,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-5-та  1, 11, 6 Вила, 4,  Зелин-6-та  30, 20, 40, 3, 38,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  6,  Зелин-7-А  18, 11,  Зелин-8-А  2, 6, 17,  Зелин-9-А  13, 3, 1 Вила, 9,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  4а, 2 В, 1г, 70 Вила, 2д,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила,  Зелин-Комката,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Леската  19, 5, 17, 37,  Зелин-Средния път  5а, 8, 2, 21, 7,  Зелин-Тодор Петров  6, 18,  Зелинград  9, 8в, 3, 7, 6, 1, 11, 5, 10, 4, 2, 8, 13,  Иван Вазов  28, 74, 78, 25, 27, 4, 72, 76, 27, 23, 24, 28, 82, 70, 84, 80, 26, 86, 26, 2,  Иван Вазов  4, 9, 7, 1, 3,  Извор  1, 2, 6, 8, 3, 10, 2,  Индустриална  Складове, Складове Осветление,  Каблешков  10, 3а, 3, 6, 14, 12, 5, 8, 4, 9, 7, 16, 2, 1,  Казармен,  Казармен,  Казармен,  Княз Борис I  6, 3, 2, 10, 4, 8, 9, 1, 12,  Княз Борис I  21, 24, 36, 32, 17, 31, 19, 33, 22, 23, 34, 28, 13, 15, 25, 27, 36а, 44, 16, 29

На 28.06.2019 г. /08:00 - 17:15 ч./ -  Ботевград: 003036,  1866 Година  15,  Александър Стамболийски  92, 71, 92 Магазин 5, 72, 70, 78, 75, 92 Магазин1, 94, 81, 79, 77, 90, 85, 92 Магазин4, 80, 92 Магазин 7, 64, 76, 74, 92 Магазин 6, 92 Магазин 3, 82, 73, 66, 83, 92 Магазин 2, 86, 88, 68,  Балканска  21, 36, 35, 20, 22, 24, 29, 33, 34, 25, 38, 26, 31, 15, 27, 46, 42, 23, 30, 19, 18, 44, 40, 32,  Божко Божилов  66, 65, 59, 62, 60, 58, 77, 73, 75, 69, 61, 56, 71, 52, 64, 67, 79, 63, 50, 54, 68,  В. З.  Чеканица,  В. З. Зелин,  В. З. Зелин,  Воденицата,  Захари Стоянов  47, 33, 31, 8, 45, 41, 37, 25, 49, 27, 35, 39, 43, 10, 29,  Зелин-11-А  1,  Зелин-16-А  4,  Зелин-20-А,  Зелин-24-А  12, 6 Вила,  Зелин-25-А  15,  Зелин-36-А  8 къща,  Зелин-4-та,  Зелин-8-А  24,  Зелин-А,  Зелин-А,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  4а, 2 В, 1г, 70 Вила, 2д,  Зелин-Д-Р Асен Златаров  70 Вила, 4 Жил. Сграда, Цветарски Център, 1ж, 4, 2б, 4ж, 1а,  Зелин-Средния път  Вила, 3, 2б, 1, 2а,  Казармен,  Казармен  Вила,  Кооперативен Пазар Закрит,  Курорт Зелин,  Курорт Зелин  20, 309, УПИ Ііі-293, 268, 15 Вила, 9, УПИ II-12 Кв. 1, 29, 320, 340, 284, 5, Временна Постройка, Бунгало, 83, 283,  Люлин  12,  М. Воденицата,  местност Чеканица,  местност Широко Ливаде,  Мухалница,  Опълченска  2, 3, 7, 5, 8, 6, 1, 9, 4,  Опълченска  22, 25, 24, 19, 23, 26, 28а, 21,  Патриарх Евтимий  5, 6, 7, 14, 1, 16, 4, 12, 11, 9, 10, 3, 8,  Рудината  2, 1, 8, 4, 10, 9, 6, 12, 14, 5, 7, 3,  Стара Планина  63а, 61,  Стара Планина  70,  Стара Планина  2 Е, 2 Б, 10, 7, 8, 9, 3, 2 Д, 4, 1, 2, 2 Ж, 5, 25, 2 Г, 6,  Трети Март  5, 1, 5-Б, 3,  Трети Март  2,  УПИ Xlv-1283, Кв. 1, В. З Зелин,  Христо Ботев  9, 6, 14, 17, 12, 10, 5, 15, 16, 1, 11, 20, 19, 9а, 13, 8, 18, 7, 3,  Цанкинска Воденица,  Цар Иван Шишман  14, 2, 3, 1,  Чеканица  Вила, 5 Вила,  Широко Ливаде

Община Годеч  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Годеч: Додовица  Вила, 42, 55, 37 Вила,  Свобода  1

Община Горна Малина  

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Априлово,  Общ.  Горна Малина: Почивна База

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Богданлия:,  Ix-24005,  XxIII-45, местност Богдалия Кв. 17,  ПИ 097010,  УПИ Iv-197,  УПИ Iv-35,  Кв. 20,  УПИ Xxv-36, Кв. 20,  Вила, Скз Богданлия, къща, УПИ XxII-15001,  Кв. 20

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Доганово: II-000369,  Кв. 1,  М. Могилата,  VI  Кв. 29,  XII-348,  І Кв. 34, местност С. Доганово,  УПИ Iv-438,  Кв. 38,  УПИ Ix-304,  Кв. 26,  УПИ V-438, Кв. 38,  УПИ Іі-230,  Кв. 44,  УПИ ХХІІ-357, 358,  Кв. 8,  къща

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Елин Пелин,  Общ.  Елин Пелин: Караполци-Iv-117

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Караполци: 017011-I,  017014,  V-39, Кв. 3,  VII-120,  Кв.  10,  XI, Кв. 12,  XvII-11  Кв. 1,  №017013,  ПИ 015010,  УПИ XI-6 Кв. 1,  УПИ ІІ -36 Кв 3, М. Ливадето, Вила

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Лесново: 067015,  068012,  IV-523 Кв. 19,  X-568 Кв. 17,  XXI-248,  Кв. 62,  Втора  16,  Двадесета  2,  Кв. 16,  Петдесета  13,  Седма  5,  Тридесет и Осма  9 УПИ XI-422,  Кв. 55,  Уо С. Лесново,  УПИ Iv-277,  Кв 60,  УПИ XII-257,  Кв. 70,  УПИ XVI-438, Кв. 53,  УПИ Х-525, Кв. 19,  ХIV-164 Кв. 53,  Четвърта  №17,  Четиридесет и Девета  11, 14,  Шеста  1,  УПИ ХХІІ-Общ. Кв. 73, Летище Лесново

На 25.06.2019 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Огняново,  Общ.  Елин Пелин: І-282, Кв. 9,  Кв. 32, УПИ. XIv-148,  ПИ 046001,  УПИ I- 119,  Кв 30,  УПИ II-225,  Кв. 20,  УПИ Хv-283,  Кв. 16,  къща, Вила, УПИ Іv-81, Кв. 10

Община Долна баня  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Долна Баня: Екзар Йосиф  9, 5, 7, 3, 2, 4, 6, 1,  Люляк  1, 4, 10, 6,  Момина Сълза  12, 14, 8, 19, 21, 7, 4, 5, 6, 13, 9, 10, 16, 2, 3, 1, 11,  Райко Даскалов  9, 15, 10, 17, 11, 12, 4, 13, 14, 6, 7, 8,  Търговска  16, 4, 40, 48, 30, 46, 6, 11, 44, 56, 54, 9, 12а, 5, 62, 14, 26, 38, 7, 50, 42, 24, 28, 34, 2, 36, 13, 58, 18, 12, 60, 52, 8, 15,  Цанко Церковски  1, Цех За Мебели, 6, 4, 5, 3, 2, Уо ТП Венетица,  Яне Сандански  8, 14, 9, 6, 2, 3, 4, 12, 7, 16, 10, 1,  3

Община Драгоман  

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Вишан

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Долна Невля: Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Бахалин: Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Владиславци: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33,  къща, УПИ Хі-239, Кв. 23

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Габер,  Общ.  Драгоман: VІІ-99,  Бурел  2,  Градище  1,  ул. Елин Пелин  3,  УПИ I-318. Kb 34,  Вила, 37, 6, УПИ Хі-24, Кв. 3

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Горно Село: Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Грълска Падина: махала . Горно Ново Село

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Драгоман: Акация  9, 4, 1,  Еделвайс  10, 8, 18, 2, 12, 16, 22, 4, 6, 14, 28, 20, 24,  Железничар  55, 75, 73, 53, 77, 25, 7, 57, 29, 17, 5, 13, 41, 69, 11, 55, 31, 59, 45, 63, 9, 21, 77, 1, 3, 27, 61, 33, 67, 71, 23, 65, 15, 19, 43, 51, 49, 47,  Иглика  8, 2, 6, 4, 9, 1,  Игрище За Минифутбол УПИ І,  Кольо Фичето  18,  Космина  3, 4, 28, 1,  Нишава  1, 5, 2, 10, 9, 3, 7, 6, 11, 8, 13,  Петнадесети Кантон  15,  Спортист  4, 6, 3, 2, 5, 4, 1, 7,  Средна Гора  2, 1, 4, 11, 9, 13, 3, 6, 5,  Странджа  11, 2, 10, 8, 7, 12, 9, 6, 5, 1,  Христо Ботев  42,  Шести Септември  36, 30, 32, 28, 42, 38, 34, 40, 7,  Ярловци,  2, 1

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Камбелевци: ХІІ-22,  Вила, УПИ ІХ-Общ. Кв. 6

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Круша,  Общ.  Драгоман: къща

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Начево: Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чеканец,  Общ.  Драгоман: къща, Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чуковезер: УПИ-II,  Вила

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Ялботина

На 24.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Долно Ново Село,  Общ.  Драгоман

На 24.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Несла: 000136,  къща, къща

На 25.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  Беренде Извор: Вила

На 25.06.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Драгоман: Врътковица

На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Драгоил: М. Крива Бара / Кв. 12, местност Локва  Пи-025022

Община Елин Пелин  

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ -  Елин Пелин,  Гара Елин Пелин: Алеко Константинов  1,  Арда  21, 3, 13, 23, 7, 5, 1, 9, 19, 18, 11,  Георги Бенковски  9, 11, 5, 17, 29, 15, 31, 23, 33, 13, 7, 1, 21, 3, 25, 27,  Детелина  1, 10, 14, 12,  Дюла  4а, 1, 9, 8а, 2, 8, 3, 4, 6,  Изгрев  2, 1, 3,  Керамик  14, 29, 34, 51, 39, 38, 36, 30, 31, 37, 32, 6, 33, 24, 41, 28, 8, 45, 34, 12, 18, 26, 14, 16, 47, 20,  Кирил и Методий  116, 101, 107, 120, 99, 108, 105, 106, 109, 100, 104, 112, 115, 98, 103, 118, 113, 122, 114, 28, 31, 30, 42, 20, 32, 36, 24, 44, 5, 1, 40, 13, 29, 2б, 10, 25, 6, 39, 33, 4, 8, 34, 18, 12, 37, 19, 26, 23, 27, 15, 14, 21, 7, 3, 16, 35, 51, 50, 48, 45, 47, 46, 75, 74, 72, 60, 76, 68, 64, 59, 66, 71, 78, 61, 63, 65, 79, 99, 70, 69, 55, 73, 67, 86, 87, 82, 85, 92, 91, 90, 100, 84, 83, 95, 89, 80, 93, 96, 81, 88, 94,  Крушовица  28, 36, 14, 16, 34, 36а, 36б, 32, 30, 18, 10, 8, 20, 26, 24, 22, 6, 12, 38,  Лесновска  52, 24, 12, 33, 37, 31, №34, 2, 27, 4, 35, 1, 18, 29, 25, 22, 11, 13, 15, 21, 36, 30, 38, 39, 16, 19, 17, 3, 32, 26,  Липа  23, 11, 9, 13, 1, 25, 3, 19, 5, 21, 7, 2, 27, 4, 14, 6, 29, 26, 12, 25, 8, 18, 20, 10, 24,  Люляк  7, 18, 9, 13, 8, 1, 10, 5, 16, 2, 7, 15, 11, 6, 3, 12, 14, 4,  Марица  13, 18, 1, 24, 1741, 16, 20, 3, 7, 17, 15, 11, 22, 5, 9, 23, 21, 19, 25, 13, 8, 6, 4, 2, 10, 44а,  Отец Паисий  9, 11, 2, 5, 13, 6, 3, 1, 4,  Първи Май  3, 25, 19, 11, 6, 27, 21, 17, 2, 13, 12, 15, 8, 23, 10, 9, 1, 4, 5, 31, 7, 1,  Синанец  57, 59, 21, 82, 78, 84, 61, 80, 69, 88, 63, 86, 67, 4, 2, 10, 5, 11, 8, 12, 9, 1, 13, 6, 7, 27, 31, 14, 19, 34, 50, 20, 24, 28, 32, 18, 35, 44, 23, 26, 54, 15, 29, 37, 30, 21, 40, 56, 38, 33, 52, 25, 46, 36, 17, 47, 72, 51, 45, 74, 39, 49, 60, 53, 68, 76, 64, 43, 58, 66, 62,  Стефан Стефанов  1, 14, №2, 12, 8а, 10, 4, №8, №3, 6, 16,  Стп Явор С. Гара,  Теменуга  3, 35, 19, 31, 21, 37, 1, 7, 13, 17, 27, 25, 15, 29, 5, 11, 33,  Топола  2, 7, 5, 4, 10, 1, 11, 6, 4а, 3,  Тунджа  1, 6а, 8, 4, 3, 7, 5, 9,  УПИ Xv-298,  Кв.  39,  Хан Крум  58, 64, 29, 50, 48, 17, 19, 52, 31, 62, 21а, 21, 27, 54, 25, 56, 60, 14, 2, 20, 22, 4, 8, 32, 10, 26, 28, 16, 6, 12, 1ж, 24, 18, 5, 44, 40, 9, 38, 3, 42, 7, 15, 34, 13, 11, 46, 1,  Хемус  2, 15, 7, 10, 3, 4, 9, 16, 13, 12, 20, 8, 6, 5, 11, 18, 14, 17, 19, 1,  Явор  3, 14, 8, 11, 5, 1, 9, 7, 2, 6, 4, 10, 12

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ -  Елин Пелин,  Общ.  Елин Пелин: 098028,  Алеко Константинов  5 Склад Гара, 5, 3,  Арда,  Георги Бенковски  19,  Детелина  18, 2, 16, 8, 7, 4, 5, 3, 6,  Дюла  7, 57,  Изгрев,  Керамик  43,  Кирил и Методий  102, 110, 38, 22, 2, 9, 43, 49, 56, 62, 57, № 63, 77,  Лесновска  54, 60, 56, 62, 64, 58, 7, 45, 9, 5, 47, 41, 14, 8а, 20, 23, 43, 8, 6, 10, 44, 49, 55, 50, 48, 40, 57, 46, 61, 58, 51, 63, 53, 42, 52,  Липа  28,  Люляк,  Отец Паисий  7,  С.  Гара,  Синанец  71, 65, 75, 3, 16, 42, 48, 22, 41,  Теменуга  39,  Топола  8, 9,  Тунджа  2а, 10, 6, № 9,  Хан Крум  23, 30, 36,  16, 2а, Ограда, 14

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ -  Мусачево,  Общ.  Елин Пелин

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ -  Равно Поле: ПИ 039003,  . ул. Равнополска Пролет №18,  II-27 Кв. 69,  Ix-16 Кв. 66,  V-27 Кв. 69,  V-280, Кв. 31,  V// Кв. 28,  VIII-196024,  XII-365, Кв. 41,  XvI-333,  Кв. 46,  XxIv-346 Кв.  39,  XxvIII-346 Кв.  39,  Акация  22, 15, 18, 17, 19, 13, 4, 6, 5, 14, 2, 13, 9, 3, 10,  Бариовска  17, 3, 10а, 6, 1, 8, 14, 19а, 18, 7, 9, 16, 5, 20, 19, 12, 15, 10, 11, 26, 21, 31, 22, 23, 33, 25, 24,  Благой Кръплев  13, 9, 3, 1, 11, 6, 4, 11а, 5, 8, 7,  Букет  7, 9, 3, 2, 9а, 1, 11,  Васил Левски  15, 28, 26, 30, 9, 19, 31, 33, 17а, 5, 5а, 25, 16, 3, 10, 6, 4, 20, 18, 17, 27, 23, 21, 8а, 22, 35а, 8, 11, 7, 24, 12, 35б, 1,  Венера  3, 1,  Верила  Автосервиз Паркинг, Вила, Заведение, 33, 28 Магазин, 28, 13, 15, 23, № 1, 4, 5, 14, 8, 6, 1, 4а, 12, 2, 7, 10,  Геренска  6, 2, 10, 7, 4, 22, 1, 18,  Градинарска  5, 1, 7, 3, 9,  Двора на Дзс,  Дереджик  5, 6, 11, 12, 9, 1, 8, 7, 10, 3, 14, 13, 19, 10, 20, 15, 21, 18,  Житен Клас  46, 34, 38, 23, 27, 48, 36, 21, 25, 44, 44а, 40, 42, 31, 35, 30, 17, 24, 21, 14, 23, 30, 19, 26,  Завоя  6, 14, 12, 4, 2, 10,  Зора  7, 13, 15,  Иван Вазов  32, 41, 43, 45, 33, 49, 47, 39, 35, 37, 31, 11, 17, 26, 14, 16, 32, 29, 19, 22, 21, 18, 27, 24, 15, 25, 20, 23, 30, 28, 6, 1, 10, 4, 11, 5, 2, 3, 8,  Иван Мишов  13, 1, 5, 7, 15, 12, 23, 14, 11, 21, 2, 17, 10, 19, 16, 25, 4, 20,  Изгрев  5, 8, 3, 7, 1, 4, 2, 6,  Киро Ст.  Киров  26, 49, 22, 20, 2, 18, 3, 4, 10, 24, 12, 16, 9, 7, 8, 19, 31, 19.,  Кокиче  7, 10, 12, 2, 6, 11, 4, 3, 8, 14,  Лазар Добрич  3, 1, 2, 6, 4, 7, 13, 8, 11, Жилищна Сграда, 12,  Латинка  4, 3, 1, 6, 2, 5,  Лилия  8, 2а, 11, 14, 7, 10, 9, 5, 3, 2, 4,  Мак  3, 5, 1,  Минерален Извор  7, 6, 10, 12, 8,  Минзухар  10, 8, 6, 3, 2, 4,  Младост  2, 7, 3, 1, 1а, 5, 4,  Николай Сандов Велев  29, 25, 28, 30, 32, 34, 13, 5, 18, 6, 23, 20, 1, 4, 3, 14, 7, 2, 9, 11, 12, 16, 19, 17, 26, 25, 10, 8, 20, 26,  Пет Могили  1, 2, 5, 3, 9, 12, 4, 6, 7, 5, 10, 8, 11,  ПИ 025030,  Поляна  2, 4, 6,  Равно Поле Кв. 68,  Равнополска Пролет  22, 13, 20, 15, 29, 19, 21, 17, 14, 35а, 16, 30, 25, 33, 35, 26, 37, 31, 23, 39, 41а, 44, 42, 43, 45, 49, 46, 38, 41, 35а, 36, 42а, 47, 34, 51, 11, 5, 10, 8, 49, 26, 22, 7, 3, 24, 12, 6,  Синчец  18, 8, 12, 16, 3, 5, 10,  Славянска  7, 12а, 8, 10, 11, 6а, 6, 3, 4,  Теменуга  5, 9 УПИ Ііі-333, Кв. 46, 8а, 10, 8, 7, 6, 12, 11,  Топола  5, 7, 3, 22, 4, 8, 6, 2,  УПИ I, Кв. 58,  ул. Верила,  УПИ I-196024 Кв. 51,  УПИ II 196024,  УПИ III-196024, Кв. 51б,  УПИ IX - 151, Кв. 26,  УПИ IX-249,  Кв.  12,  УПИ V-263 Кв. 22,  УПИ VI-196024 Кв. 516,  УПИ VI-27, Кв. 69,  УПИ VII-196024, Кв. 51б,  УПИ XI-17 Кв. 66,  УПИ XVIII Кв. 2,  УПИ XXV-205 Кв  39,  УПИ XXVI-205 Кв. 39,  УПИ І-6 Кв. 66,  УПИ ХІІ-16,  Кв. 66,  УПИ-IX, Кв. 3,  УПИVІІ-16, Кв. 66,  УПИVІІІ-16, Кв. 66,  Урожай  3, 6, 4, 2, 1,  Хан Аспарух  19, 14, 21, 9, 10, 1, 2, 11, 12, 4, 15, 13, 5, 8, 6, 17, 25, 18, 16, 20, 23, 22, 29, 27,  Чекалска  6, 5, 1, 4, 10, 2, № 22,  Черковна  5, 9, 4, 8, 2, 1, 12, 6, 3, 10, 20, 22, 18, 15а, 15, 16,  Шопска  18, 10, 12, 4, 9, 6, 2, 11, 16, 3, 13, 5, 1,  46, ПИ №Vі - 55, 56 Кв.  6, 1, УПИ V-196024 Кв. 51

На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Равно Поле: XII-365, Кв. 41,  Венера  3, 1,  Верила  28 Магазин, 28, 13, 15, 23,  Житен Клас  24, 21, 14, 23, 30, 19, 26,  Иван Вазов  6, 1, 10, 4, 11, 5, 2, 3, 8,  Иван Мишов  13, 1, 5, 7,  Киро Ст.  Киров  19, 31, 19.,  Латинка  4, 3, 1, 6, 2, 5,  Николай Сандов Велев  20, 26,  Равнополска Пролет,  Шопска  18, 10, 12, 4, 9, 6, 2, 11, 16, 3, 13, 5, 1,  1

Община Етрополе  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./ -  Етрополе: Батак  17, 18 Здравец, 19, 18, 13, 12, 26 Газоразливна -Осветление, 7, 9, 14, 24, 11, 22, 20 А, 5, 3, 1, 16, 15,  Варовитец  20, 16, 11, 3а, 14, 26, 4, 6, 18, 1, 8, 2, 3, 7, 5, 9, 10, 13, 12, 24, 22, 3,  Васил Петлешков,  Двадесет и Седми Ноември  24,  Здравец  12, 2, 10, 4, 14, Магазин, 8, 6,  Китката  2, 12, 8, 6, 10, 4,  Любен Каравелов  14б, 17, 22, 20, 15, 27, 30, 18, 11, 14, 23, 16, 12, 26, 28, 21, 25, 32, 10, 13, 19, 24,  Марийка Гаврилова  85, 83, 82, 63, 56, 40, 65, 93а, 97, 84, 63, 61, 72, 87, 68, 15, 57, 71, 64, 80, 79, 69, 95, 58, 75, 73, 76, 55, 74, 69, 91, 66, 81, 89, 60, 59, 65, 91а, 93, 67, 73,  Мико Лаков  2, 2, 3, 5, 7, 6, 1, 4,  Младост  16,  Никола Михайлов  17, 33, 17а, 23, 42, 74, 19, 62, 70, 72, 44, 34, 48, 38, 36, 50, 46, 60, 76, 21, 54, 58, 16, 52, 30, 38а, 32, 56, 11, 64, 66, 68, 3, 25, 15, 40, 28, 37, 13, 35,  Осем  19,  Партизански  23а, 1, 24, 21, 19,  Победа  33,  Прогон  9, 2, 19, 7, 10, 24а, 14, 24, 11, 16, 12, 5, 6, 3, 15, 8, 1, 6, 4, 19,  Пролет  14, 9, 18, 16, 24, 21, 15, 4, 2, 29, 19, 7, 33, 25, 3, 8, 12, 23, 5, 6, 11, 1, 31, 10, 22, 20, 13, 27, 17, 37,  Свищи Плаз  5, 39, 10, 11, 19, 2, 16, 22, 25, 9, 8, 15, 23, 29, 1, 18, 31, 37, 35, 6, 33, 14, 7, 4, 21, 3, 20, 27, 26, 12, 17, 13,  Софроний  34,  Четвърта  27,  Здравец, Павилион, Изгрев, 35

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Брусен,  Общ.  Етрополе: 229001  Вр. Стр. Обект,  II,  Кв. 1,  Кладевски Дол  13,  махала Бобища  къща,  махала Гарсовец,  махала Дупковец,  махала Нейков Дол,  махала Радов Дол,  УПИ VI-154 Кв 21,  Вила, къща, къща, Вила

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Видраре: 157,  Кв.  13,  Сграда Кметство,  Іі  Кв. 26,  Лъга,  махала Джамбазите,  махала Семкова  къща,  Пи-083145 М. Мариновото,  Сграда, Вила, Тп, къща, Вила, Тп, +

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Джурово: Васил Левски  2, 4, 6, 1, 5, 3, 14, 7, 13,  Волга  2, 6, 4, 1,  Вутьо Миков  39, 35, 28, 32, 30, 3, 9, 2, 5, 13, 14, 29, 15, 18, 20, 11, 25, 19, 10, 16, 21,  Генерал Гурко  3, 1,  Генерал Елис  10, 5, 7,  Георги Димитров  10, 9, 6, 1, 11, 8, 7, 2, 5, 3, 4, 13, 25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 12, 46, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45,  Гошо Воденичаров  15,  Девети Септември  13, 47, 34, 48, 23, 10, 58, 36, 40, 29, 27, 22, 5, 1, 14, 3, 44, 37, 50, 2, 11, 38, 54, 31, 46, 8, 16, 42, 17, 41, 4, 33, 6, 35, 56, 15, 7, 21, 9,  Димитър Грънчаров  15, 16 училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 32, 28, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21,  Иван Мицев  17, 5, 7, 19, 11, 27, 4, 12, 10, 2, 6,  Иван Яковенко  4,  Камилче  5, 9, 1, 3, 7, 11,  Капитан П. Стайков  16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28,  М. Беляновец Кв. 9 УПИ Vііі,  Малък Искър  2, 4, 3, 10,  Матю Воденичаров  42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 13, 22, 15, 41, 30, 10, 11, 9 къща, 41а, 18, 34, 16, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5,  махала Беляновец  Тп, къща,  махала Герановица  1а къща, 1 къща, къща, 11, 12б, Тп, къща,  махала Камилче  къща,  махала Мечи Трън  къща,  махала Отявец  къща,  Мико Лаков  2, 14, 4, 6, 3, 22, 24, 20, 16, 28, 26,  Млада Гвардия  2,  Нератовице  4, 11, 7, 8, 13,  Отряд Бенковски  1, 14, 5, 16, 6, 3,  Павел Корчагин  7, 4, 2, 8, 4, 5, 3, 1, 9,  Петър Томов  1, 16, 2, 6,  Първи Май  2, 1,  Септемврийци  15, 4, 13,  Стара Планина  6, 9, 7,  Тодор Христов  2,  УПИ III. Кв. 2,  Чавдарци  36, 2, 34, 26, 12, 18, 6, 20, 24, 15, 19, 32, 8, 28, 1, 22, 33, 17, 16, 5, 30, 10, 4, 14, 38,  Червена Армия  4, 1, 3, 2,  Юрий Гагарин  1, 6, 2, 5, 4,  Тп, Тп, Тп, Тп, Тп

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Лопян: 005034,  В. З. Лопян,  Кв. 6,  Васил Левски  2, 1,  Втора  1, 3, 5,  Георги Димитров  4, 6, 5, 12, 10, 8, 14,  Георги Михайлов  13, 21, 16, 297, 19, 2, 14, 4, 18, 5, 1, 10, 17, 11, 23, 3, 8, 15, 7, 6,  Девети Май  6, 9, 7, 5, 1, 3, 2, 4,  Девети Септември  5, 7, 1, 3,  Йончо Ботев  15, 27, 11, 13, 21, 9, 32, 5, 7, 19, 17, 18, 16, 14, 12, 33, 29,  Калина Вескова  8, 2, 28, 18, 6, 4, 24, 26, 1, 10, 12,  Кв. 6,  УПИ 6-22,  вилна зона,  Ленин  4, 6, 3, 2,  махала Черешовица  Вила, къща,  местност Растака  къща,  местност Черешова  7, 28, 27, 24, 25, 22,  Никола Михайлов  22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, 238, 276, 310, 123, 234, 302, 246, 236, 228, 121, 111, 262, 274, 308, 105, 264, 119, 296, 286, 113, 127, 280, 244, 125, 258, 107, 250, 230, 131, 294, 260, 254, 129, 312, 284, 232, 242, 252, 266, 278, 282, 256, 272, 133, 248, 304, 101, 85, 69, 210, 186, 71, 81, 200, 93, 83, 222, 202, 172, 178, 182, 192, 170, 99, 162, 176, 208, 67, 216, 65, 220, 95, 77, 59, 61, 226, 103, 218, 212, 174, 75, 180, 63, 87, 204, 79, 57, 97, 224, 184, 190, 206, 196, 54, 68, 120, 74, 126, 138, 158, 140, 43, 128, 48, 98, 122, 104, 112, 21, 156, 162, 134, 76, 150, 86, 124, 50, 66, 52, 116, 90, 84, 144, 152, 64, 106, 41, 94, 82, 25, 33, 23, 35, 7, 114, 45, 130, 80, 56, 142, 110, 88, 146, 136, 13, 49, 78, 72, 92, 15, 148, 108, 96, 37, 160, 60, 154, 102, 100,  Никола П. Цановски  2,  Пета  1, 6, 4, 2,  Планинско Цвете  1 Вила, 1, 3,  Първа  1, 3,  Свещи Плаз  5, 3, 2,  Седма  111, 109,  Трета  12, 1, 4, 8, 2, 3, 10,  УПИ І-211,  Кв. 29,  Христо Ботев  10, 6, 22, 4, 2, 12, 3, 14, 18, 1, 16, 5, 20,  Цвятко Янков  23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, 94, 117, 82, 121, 119, 92, 139, 84, 151, 131, 149, 80, 78, 155, 133, 153, 115, 125, 86, 145, 123, 137, 127, 88, 143, 12, 107, 101, 40, 37, 43, 56, 91, 2, 76, 65, 61, 63, 89, 71, 109, 22, 16, 42, 79, 48, 31, 54, 103, 87, 24, 6, 93, 8, 70, 75, 64, 81, 4, 10, 41, 44, 83, 85, 33, 73, 50, 39, 77, 38, 53, 67, 46, 68, 99, 105, 30, 29, 69, 111, 59, 14, 28,  Четвъра  3, 5, 7,  Вила, Вила, Вила, Вила

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Лъга: къща

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Малки Искър: къща, къща, къща

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Манаселска Река: М.  Генчовци  Екатте 46961,  махала Буджов Дол,  махала Вила Манаселски Мост,  махала Гараж,  махала Гола Могила,  махала Долна Липа,  махала Драгоица,  махала Липа,  махала Печор,  махала Смолевица  къща,  махала Череша,  махала Чульовци  къща, Вила,  Укопете,  къща, Тп, Мтп

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Осиковица: махала 57 Км Ам Хемус,  махала Балинска  къща,  махала Вельовци  къща,  махала Витьовци,  махала Владовци  къща,  махала Вълчиновци,  махала Габрика  къща,  махала Гетовци  къща,  махала Дачовци,  махала Дрена  къща,  махала Кратунете  къща, Мтп,  махала Манговци,  махала Цековци  къща,  къща, Тп, къща, Тп

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ -  Равнище: I Кв. 29,  XvII-290,  Кв. 46,  махала .  Грозьов Дол,  махала Големанско,  УПИ II-196 Кв. 8,  УПИ Iv-327 Кв.  30,  УПИ XII-85,  къща, Мтп, Тп, къща, Вила, Фурна, Стопанска Сграда, Тп, Тп, къща

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 15:15 ч./ -  Осиковска Лакавица: Бостанището,  Луковешки Дол  117001,  М. Гайдарско,  махала Гроздене  МТП, къща,  махала Драйчовци,  махала Нанковска,  махала Рачовци  къща,  Общ.  Правец,  АМ Хемус,  П-Л VI-61,  Кв. 5,  Мтп, къща, Тп, махала . Кръстьовци

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Видраре: махала Градище,  махала Кленака,  махала Ликовци  В Землището на Стр.  Полигон,  махала Мусатете  къща,  махала Пешната Лъка  къща,  махала Раздолата,  махала Свин Дол,  махала Сечковци,  махала Станчовец,  махала Черни Връх

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Калугерово,  Общ.  Правец: махала Бундаците,  махала Венчарете,  махала Връбчовци  Вила,  махала Габрика  Мтп, Мтп,  махала Димитровци  къща,  махала Дола,  махала Златовци  къща,  махала Кардашица,  махала Костадиновец  къща,  махала Репавище,  махала Рударец  къща,  махала Свин Дол,  махала Смесите,  махала Стайковци,  махала Трънето,  махала Чекотин  къща,  УПИ-Хі-8,  Кв. 4,  Тп, Тп, Стопанска Сграда, къща, Тп

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Правец: Елосов Дол,  махала Дивчов Рът  къща, 104,  махала Драганско  къща,  махала Дръвница  къща,  махала Манастирица  Тп, къща, 1, 1 Временен Строителен Обект,  махала Правешки Ханове,  местност Елисов Рът  Ограда,  Средора,  Тодор Живков  1

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Правешка Лакавица: 001626,  Бивш Стопански Двор,  Голямата Ливада,  махала Церица,  къща, МТП, къща, *0*, Вила, ТП

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Своде: махала Бакова Могила,  махала Борова Шума,  махала Бурньовица,  махала Венеца,  махала Габриците,  махала Курман  къща,  махала Лъга  1,  махала Преход  къща,  махала Требеш,  махала Усоето,  махала Чуклата,  махала Чукльовци,  къща, Тп

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Средни Рът: махала . Бечовското  къща,  махала . Голяма Глава  къща,  махала . Дунавското  къща,  махала . Койчовци  къща,  махала . Кондурите  къща,  махала . Куваница  къща,  махала . Мончово Търне  къща,  махала . Средни Рът  къща,  махала Краева Бачия  къща,  махала Кръста  къща,  махала Марково Равнище  къща,  махала Скр.  Колиби  къща,  къща, къща

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:45 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:45 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 14:15 ч.; 08:30 - 09:15 ч.; 13:30 - 14:15 ч./ -  Боженица: махала Ласковци

На 27.06.2019 г. /08:30 - 14:15 ч./ -  Своде: махала Борова Шума,  махала Бурньовица,  махала Курман  къща,  махала Лъга,  махала Требеш,  махала Чуклата

На 28.06.2019 г. /09:15 - 15:15 ч./ -  Осиковица: махала Балинска  къща,  махала Вельовци,  махала Витьовци,  махала Габрика  къща,  махала Гетовци  къща,  махала Дачовци,  махала Дрена  къща,  махала Кратунете  къща, Мтп,  махала Манговци,  махала Цековци  къща,  къща, ТП, къща, ТП

Община Златица  

На 24.06.2019 г. /10:00 - 14:30 ч./ -  Петрич,  Общ.  Златица: П-Л ІІІ-124,  Кв. 12,  Х-97,  Кв. 24,  Заведение

Община Ихтиман  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Боерица: Пи640030, 640027,  УПИ II-179 Кв,  УПИ VІ-111,  Кв. 16,  УПИ ІІ-124,  Кв. 13,  Вила

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Полянци: XIx-107,  УПИ III-92,  Кв.  8,  3, Скз Полянци, УПИ Ііі-28, Кв. 8, УПИ І-100 Кв 1

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Стамболово,  Общ.  Ихтиман: УПИ 14 Кв 31

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 09:30 - 16:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 09:30 - 16:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Венковец: УПИ III-28 Кв.  4,  Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Полянци: XIx-107,  М.  Ташол ПИ 061178,  УПИ III-92,  Кв.  8,  3, Скз Полянци, УПИ Ііі-28, Кв. 8, УПИ І-100 Кв 1

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Черньово: V-68,  Кв. 24,  XIV-274,  Кв. 35,  УПИ Iv-146 Кв 17,  УПИ Хvі-6, Кв. 1,  УПИ ХІV-105,  Кв. 16,  Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Веринско

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Живково,  Общ.  Ихтиман: УПИ IV-103 Кв 27,  036055, М. Каратопрак,  093360, М. Шабан Дере,  I-28,  П-Л ХІ-39,  Кв. 4,  къща, СКЗ Живково

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:15 ч.; 09:30 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 09:30 - 16:15 ч.; 10:30 - 16:15 ч.; 10:30 - 11:15 ч.; 14:30 - 16:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 10:15 ч.; 14:00 - 16:15 ч./ -  Ихтиман: местност Ушите

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Живково,  Общ.  Ихтиман: УПИ Iv-103 Кв 27,  036055, М. Каратопрак,  I-28,  П-Л Хі-39,  Кв. 4,  къща, Скз Живково

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ -  Живково,  Общ.  Ихтиман: VII-138,  Стопанска Сграда,  къща

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ -  Ихтиман: 064007-М. Добрева Ливада,  Александър Стамболийски  1 Автомагистрала Тракия,  Белмекен  6, 17, 16, 22, 21, 2, 18, 10, 3, 12, 7, 15, 5, 14, 1, 4, 25, 19, 20,  Витоша  15, 7, 17, 29, 3, 33, 4, 13, 21, 27, 2, 20, 23, 4, 6, 12, 1, 9, 31, 10, 22, 25, 16, 5, 11, 14, 19, 8, 16, 11, 2, 6,  Генерал Гурко,  Дунав  1, 10, 12, 3, 2, 4, 14, 6, 16, 1, 20, 3, 18, 15,  Здравец  3, 13, 11, 16, 18, 1, 8,  Иглика  37, 41, 28, 2, 9, 30, 44, 16, 36, 23, 40, 54, 56, 66, 6, 18, 39, 24, 62, 34, 48, 46, 32, 3, 38, 42, 52, 4, 15, 22, 14, 7, 20, 8, 54, 26, 33, 27, 5, 11, 29, 31, 12, 1, 60, 50, 64, 10, 13, 21, 41,  извън регулация  Обект Пчелин,  извън регулация/Ам Тракия/  Опорен Пункт, /,  Изток  Хлебарница, Уо,  Искър  5, 7, 28, 1, 12, 25, 9, 26, 1, 13, 16, 2, 19, 17, 15, 6, 17, 11, 18, 29, 20, 4, №8, 10, 8, 27, 24, 21, 23, 32, 14,  Калето  Горски Разсадник,  Кокиче  8, 18, 6,  Люляк  2а, 2, 4, 12, 23, 25, 3, 5, 6, 1а, 21, 11, 16, 29, 18, 7, 2, 19, 10, 24, 31, 12, 8, 8, 4, 33, 14, 9, 22, 1а, 1, 20,  М. Добрева Ливада,  Малина  1, 4, 2, 6, 8,  местност Еледжик  1,  местност Шиндар  Горски Дом Шиндар, Вила, 1, Бараки, Хижа,  Мизия  8, 9, 10, 3, 15, 7, 4, 1, 12, 6, 11, 19, 17, 27,  Мусала  13, 4, 3, 1, 2,  Пирин  6, 4, 2,  Плиска  25, 15, 3, 7, 1, 17, 15, 21, 19, 13, 27, 23, 4, 6, 11, 5, 21,  Предгарова  1 Петролна База, 4,  Пчелин  26, 20, 25, 8, 13, 4, 17, 19, 11, 14, 24, 12, 3, 16, 21, 9, 28, 29, 7, 22, 2, 10, 6, 18, 5, 15,  Рила  49, 29, 45, 22, 36, 33, 25, 42, 26, 55, 20, 37, 7, 44, 13, 9, 34, 24, 3, 19, 18, 4, 43, 51, 47, 21, 1, 5, 40, 35, 6, 23, 41, 46, 14, 16, 38, 30, 10, 20, 27, 52, 12, 39, 28, 17, 11, 32, 28, 10, 32, 12,  Роса  13, 26, 6, 12, 3, 29, 17, 18, 20, 10, 8, 14, 21, 15, 7, 27, 31, 5, 11, 19, 1, 16, 4, 9, 20,  Ружа  2,  Странджа  12, 39, 37, 18, 19, 8, 6, 2, 41, 5, 25, 29, 14, 22, 2, 1, 15, 16, 10, 7, 27, 11, 9, 47, 35, 28, 23, 20, 3, 17, 13, 4, 4,  Теменужка  15, 7, 9, 11, 13,  Цар Освободител  174, 178, 178, 207,  Чайка  5, 1, 3,  Шиндар  20, 4, 8, 9, 3, 19, 14, 2, 26, 23, 6, 21, 16,  Явор  10, 12,  Янтра  8, 5, 6, 9, 15, 11, 2, 7, 20,  До Мотела, 8, Уо, Магистрала Тракия

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ -  Горна Василица: ТП Мирово Жп Гара

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ -  Мирово,  Общ.  Ихтиман: Скз Мирово

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ -  Стамболово,  Общ.  Ихтиман: УПИ 14 Кв 31

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Живково,  Общ.  Ихтиман: VII-138,  къща

На 28.06.2019 г. /09:30 - 10:15 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ -  Ихтиман: 064007-М. Добрева Ливада,  Александър Стамболийски  1 Автомагистрала Тракия,  Белмекен  6, 17, 16, 22, 21, 2, 18, 10, 3, 12, 7, 15, 5, 14, 1, 4, 25, 19, 20,  Витоша  15, 7, 17, 29, 3, 33, 4, 13, 21, 27, 2, 20, 23, 4, 6, 12, 1, 9, 31, 10, 22, 25, 16, 5, 11, 14, 19, 8, 16, 11, 2, 6,  Генерал Гурко,  Дунав  1, 10, 12, 3, 2, 4, 14, 6, 16, 1, 20, 3, 18, 15,  Здравец  3, 13, 11, 16, 18, 1, 8,  Иглика  37, 41, 28, 2, 9, 30, 44, 16, 36, 23, 40, 54, 56, 66, 6, 18, 39, 24, 62, 34, 48, 46, 32, 3, 38, 42, 52, 4, 15, 22, 14, 7, 20, 8, 54, 26, 33, 27, 5, 11, 29, 31, 12, 1, 60, 50, 64, 10, 13, 21, 41,  извън регулация  Обект Пчелин,  извън регулация/Ам Тракия/  /,  Изток  Хлебарница, Уо,  Искър  5, 7, 28, 1, 12, 25, 9, 26, 1, 13, 16, 2, 19, 17, 15, 6, 17, 11, 18, 29, 20, 4, №8, 10, 8, 27, 24, 21, 23, 32, 14,  Калето  Горски Разсадник,  Кокиче  8, 18, 6,  Люляк  2а, 2, 4, 12, 23, 25, 3, 5, 6, 1а, 21, 11, 16, 29, 18, 7, 2, 19, 10, 24, 31, 12, 8, 8, 4, 33, 14, 9, 22, 1а, 1, 20,  М. Добрева Ливада,  Малина  1, 4, 2, 6, 8,  местност Еледжик  1,  местност Шиндар  Горски Дом Шиндар, Вила, 1, Бараки, Хижа,  Мизия  8, 9, 10, 3, 15, 7, 4, 1, 12, 6, 11, 19, 17, 27,  Мусала  13, 4, 3, 1, 2,  Пирин  6, 4, 2,  Плиска  25, 15, 3, 7, 1, 17, 15, 21, 19, 13, 27, 23, 4, 6, 11, 5, 21,  Предгарова  1 Петролна База, 4,  Пчелин  26, 20, 25, 8, 13, 4, 17, 19, 11, 14, 24, 12, 3, 16, 21, 9, 28, 29, 7, 22, 2, 10, 6, 18, 5, 15,  Рила  49, 29, 45, 22, 36, 33, 25, 42, 26, 55, 20, 37, 7, 44, 13, 9, 34, 24, 3, 19, 18, 4, 43, 51, 47, 21, 1, 5, 40, 35, 6, 23, 41, 46, 14, 16, 38, 30, 10, 20, 27, 52, 12, 39, 28, 17, 11, 32, 28, 10, 32, 12,  Роса  13, 26, 6, 12, 3, 29, 17, 18, 20, 10, 8, 14, 21, 15, 7, 27, 31, 5, 11, 19, 1, 16, 4, 9, 20,  Ружа  2,  Странджа  12, 39, 37, 18, 19, 8, 6, 2, 41, 5, 25, 29, 14, 22, 2, 1, 15, 16, 10, 7, 27, 11, 9, 47, 35, 28, 23, 20, 3, 17, 13, 4, 4,  Теменужка  15, 7, 9, 11, 13,  Цар Освободител  174, 178, 178, 207,  Чайка  5, 1, 3,  Шиндар  20, 4, 8, 9, 3, 19, 14, 2, 26, 23, 6, 21, 16,  Явор  10, 12,  Янтра  8, 5, 6, 9, 15, 11, 2, 7, 20,  До Мотела, 8, Уо, Магистрала Тракия

На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Ихтиман: местност Шиндар  Горски Дом Шиндар, Вила, 1, Бараки, Хижа

Община Костенец  

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Горна Василица: махала Нова,  000147,  3-479 Кв. 68 махала . Пердова,  VI-43,  махала Гледжова,  махала Нова  Вила,  махала Пердова  Жилищна Сграда, Вила, къща, Фургон,  Нова,  Пердова,  УПИ II-883,  Кв. 100,  1

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Долна Баня: Търговска  1,  Кв121, Оранжерия

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Костенец,  Общ.  Костенец: Василишка  7, 11,  М. Камилата

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Момин Проход: Ален Мак  4, 1, 2, 9, 5, 3, 11, 6, 8,  Брезовица  8,  Венера  2, 4,  Дрена  2, 3, 1, 5, 9, 11, 7,  Еделвайс  1, 7, 3, 4, 9, 2, 11, 16, 6, №11, 8, 14, 22, 15, 9, 10, 18,  Княз Борис  85, 52, 98, 91, 99, 50, 67, 6, 45, 44, 26, 12, 27, 14, 65, 33, 51, 9, 13, 15,  Круша  2, 4,  Лоза  8, 3,  Луна  10, 28, 15, 16, 7, 5, 24, 26, 12, 13, 9, 11, 22, 8, 2, 4, 6,  Мусала  3, 5, 9, 7, 4, 11, 2, 13, 1,  Победа  10, 6, 8, 2, 4,  Пчела  8, 2, 4,  Радост  73, 75, 67, 71, 65, 77, 69, 17, 55, 39, 61, 43, 59, 11, 9, 53, 1, 47, 7, 37, 23, 41, 63, 3, 19, 25, 5, 45, 33, 27, 15, 57, 13, 35,  Ружа  Главно Табло,  Свежест  5, 7, 17, 16, 14, 2, 9, 3, 8, 4, 15, 10, 19, 12, 22, 11, 18, 6,  Славянска  №29, 19, 5, 29, 31, 17, 25, 7, Оу Христо Смирненски, 15, 9, 33, 13, 23, 27, 11, 21,  Стара Планина  68, 10, 64, 34, 62, 78, 36, 52, 18, 2, 42, 76, 80, 44, 46, 50, 16, 30, 70, 20, 6, 60, 74, 14, 38, 66, 28, 58, 48, 56, 4, 54, 40, 72, 32,  Тодор Ненчев  101, 79, 99, 48, 95, 54, 93, 87, 77, 83, 35, 75, 49, 43, 53, 20, 6, 29, 24, 77, 44, 31, 38, 25, 36, 47, 59, 46, 37, 42, 65, 34, 69, 18, 40, 16, 57, 22, 30, 32, 41, 8, 10, 63, 28, 4, 73, 61, 1, 21, 17, 11, 23, 7, 5, 3, 19, 2, 15,  Христо Ботев  35, 37, 18, 67, Българска Патриаршия Св. Синод, 39, 29, 20, 45, 23, 16, 47, 31, 26, 43, 22, Кафе Аператив Романтика, 33, 28, 41, 3, 11, 4, 6, 1, 13, 19, 21, 7, 5, 17, 2, 9, 15,  Ягода  2, 8, 6, 4

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Подгорие: П-Л XIx,  Кв.  6,  УПИ III-168 Кв 20,  УПИ XxIII-75, Кв. 7,  УПИ Хіv-174,  Кв. 20,  Уо МТП М. Подгорие

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Пчелин,  Общ.  Костенец: I-245 Кв.  11,  К. К.  Пчелински Бани/Хотел Виталис,  Курорт Пчелински Бани  Вила №12, Строеж, Вила, 26 ул. Рила, Помпа, 16, П-Л VII-9,  Кв. 1, къща, Офис, Почивна Станция, Сграда, Помпа, Почивна Станция, Сграда, Офис, Вила, П-Л VII-9,  Кв. 1, 26 ул. Рила, къща, Строеж, Вила №12, 16,  П-Л I-167,  Кв. 7,  Пчелински Бани,  ул. Рила,  УПИ II-396,  Кв. 2,  УПИ III-3 Кв.  1,  УПИ XII-270,  УПИ-425,  Кв. 1,  ХХІІ-419,  Вила

На 25.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч.; 08:15 - 09:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /10:00 - 10:15 ч./ -  Очуша: Мартинска,  махала . Каменчанска  махала ала, Вила, Уотп М. Каменчанци,  махала . Кулева  Уотп М. Кулева, Вила,  махала . Кьосева  Уотп М. Кьосева, Вила, махала ала,  махала . Мартинска  Пансион, Вила, Магазин, Уо ТП,  махала . Шатърска  Магазин,  махала . Шехтова  Вила, Уо-Тп М. Шехтова, Вила,  УПИ ХV-39, Кв. 7

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Самоков: 3-та  1

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Долна Баня: X-125,  Кв. 11,  Александър Стамболийски  33, 42, 38, Уо ТП Циганска махала ала, 34, 43, 41, 40, 44а, 45, 39, 44, 36, 35, 37,  Бистришка  21, 54, 21, 31, 37, 62, 35, 82, 56, 58, 86, 70, 60, 47, 27, 49, 74, 33, 39, 29, 90, 72, 25, 76, 84, 23, 57, 53, 78, 55, 80, 64, 88, 41, 45, 51,  Божур  3, 8, 20, 12, 6, 5, 22, 9,  Бор  18, 4, 20, 17, 30, 9, 3, 12, 25, 21, 34, 19, 24, 8, 1, 13, 5, 14, 23, 27, 7, 15, 29, 32, 28, 2, 11, 6,  Бреза  5, 9, 7, 12, 13, 4, 8, 11, 14,  Бук  1,  Витан Витанов  2, 7, 4, 20, 10,  Георги Бенковски  40, 9, 1, 7, 40 Б, 6, 15, 21, 24, 11, 14, 8, 34, 10, 38, 12, 32, 20, 23, 22, 19, 36, 18, 4, 5, 2, 19,  Детелина  6, 15, 5, 9, 3, 4, Уо МТП Очушки Квартал, 13, 7, 17, 1,  Димитър Благоев  111, 115, 113,  Димчо Дебелянов  5, 13, 12, 9, 4а, 15, 10, 1, 2, 14, 8, 17, 3, 7, 16, 4б, 20, 18, 21, 30, 17, 22, 19, 29, 26, 28, 24,  Дружба  3,  Елин Пелин  8, 3, 5, 4, 7, 1, 10,  Здравец  12, 1, 4, 8, 11, 9, 10, 7, 23, 6, 3, 2, 5, 19, 17, 21,  Ибър  62, 55, 78, 81, 79, 57, 67, 70, 65, 51, 69, 68, 61, 64, 83, 88, 82, 66, 59, 77, 84, 86, 85, 53, 47, 71, 75, 74, 87, 76, 72, 73, 49, 63,  Иглика  23, 13, 19, 2, 24, 15, 3, 4, 36, 28, 20, 7, 18, 11, 14, 26, 3а, 1, 12, 8,  Йордан Йовков  6, 1, 5, 4, 10, 3, 8, 12, 2,  Кокиче  16, 4, 14, 12, 6, 8, 10, 2,  Крали Марко  4, 3, 5, 1, 11, 12, 6,  Летище Долна Баня  1 Летище,  Малиново Поле  20, 11, 13, 9, 18, 8, 17, 2, 16, 10, 3, 1, 4, 22, 24, 21, 15, 7, 14, 19, 6, 5, 12,  Младост  13, 16, 23, 22, 2, 8, 7, 14, 15, 24, 3, 18, 29, 10, 21, 26, 1, 12, 4, 20, 6, 17, 19, 21а,  Мура  11, 5, 4, 8, 7, 12, 3, 15, 6, 2, 10, 13,  Никола Вапцаров  17, 31, 29, 35, 27, 3, 7, 6, 5, 8, 18, 13, 10, 11, 23, 2, 12, 39, 16, 9, 20, 41, 4, 21, 33, 19, 25, 14, 37,  Оборище  16,  Павел Вежинов  17, 24, 18, 20, 26, 14, 22,  Патриарх Евтимий  32, 23, 34, 25, 36, 21, 30, 19,  Райна Княгина  17, 11, 15, 7, Уо ТП Гатер Стар, 2, 19, 9, 6, 7 А, 4, 5, 1, 13, 25, 10, 6, 27, 29, 33, 23, 31,  Рилска Вода  29, 25, 23, 21, 35, 31, 27, 37,  Рилско Шосе  41, 30, 40, 31, 32, 33, 28, 34, 37, 27, 46, 38, 44, 37 А, 43, 29, 27, 7, 14, 25, 21, 13, 15, 9, 12, 18, 10, 19, 11, 8, 23, 22, 20, 16, 17,  Роза  10, 6, 12, 8, 14, 4,  Сергей Румянцев  9, 7, 2, 16, 19, 15, 6, 17, 12, 4, 5, 10, 3, 1, 8, 14, 13,  Синчец  2, 13, 19, 8, 10, 4, 6, 11,  Трепетлика  15, 7, 1, 5, 3,  Търговска  139, 143, 113, 145, 137, 250, 147, 240, 141, 230, 143, 248, 238, 236, 244, 171, 232, 226, 222, 218, 234, 167, 161, 256, 246, 220, 212, 242, 151, 254, 155, 216, 228, 153, 224, 252, 163, 157, 149, 214,  Хвойна  9, 7, 1, 5, 2, 8, 6, 3, 4, 10, 12,  Христо Смирненски,  Кв. Герена

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Долна Василица

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Костенец,  Общ.  Костенец: Боровец  Бензиностанция, 81

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Марица: 1-ва  3, 6, 4,  10-та  10, 6, 12, 7, 8, 9, 5, 3, 17,  11-та  8, 10, 4,  2-ра  6, 8, 4, 2,  3-та  19,  4-та  6, 2, 1, 3, 5,  5-та  5, 4, 3, 2, 6, 1,  6-та  1, 6, 4, 2, 5,  7-ма  1, 5,  8-ма  6, 7, 8, 3, 10, 14, 5, 12,  9-та  12, 11, 14, 4, 8, 7, 3, 9, 2, 5, 10,  Ал. Стамболийски  5, 2, 4, 1, 3, 6,  Васил Коларов  2, 17, 34, 3, 7, 10, 19, 33, 47, 31, 24, 28, 8, 4, 49, 55, 23а, 25, 21, 9, 26, 13, 23 А, 37, 23, 30, 45, 28а, 35, 15, 5,  Васил Стойчев  1, 12, 7, 10, 3, 8, 20, 6, 14,  Георги Димитров  75а, 70, 75, 20, 65, 40, 55, 73, 42, 48, 79, 5, 58, 77, 36, 46, 51, 62, 52, 69, 81, 67, 30, 37, 57, 61, 87, 49, 85, 71, 53, 66, 54, 83, 1, 9, 27а, 14, 18, 8, 47, 15, 11, 35, 6, 41, 3, 27, 10, 37, 21, 28, 26, 22, 2, 19, 39, 54, 13, 31, 4, 16, 25, 20, 12, 43, 5, 23, 29, 17, 24,  Илия Захов  52, 83, 38, 89, 79, 42, 68, 50, 37, 73, 33, 4, 60, 48, 58а, 77, 25, 46, 64, 43, 49, 70, 24, 66, 30, 71, 58, 59, 2, 85, 28, 72, 81, 62, 51, 44, 45, 67, 35, 55, 75, 54, 39, 41, 87, 47, 32, 91, 57, 5, 6, 20, 17, 15, 13, 4, 29, 25, 30, 11, 19, 8, 7, 1, 10, 27, 18, 16, 9, 2, 31,  Никола Тотев  5, 2, 10, 16, 9, 7, 1, 12, 11, 14, 13, 44,  Сотир Иванов  1, 12, 11, 9, 7, 3, 10, 8, 15, 5, 13, 2,  Стоимен Захов  9, 8, 2, 10, 1, 3, 7, 4,  Тодор Янакиев  9, 1, 7, 6, 10, 2, 14, 3, 5, 12, 11, 13,  УПИ IV-117, Кв. 15,  2, Местост Конски Път, М. Брезов Рид, Вилно Селище, 4

На 25.06.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Радуил: 1-ва  1,  10-та  1, 3, 6, 4, 10, 7, 5, 8,  11-та,  12-та  10, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 5,  13-та  7,  2-ра  2, 4,  3-та  11, 7, 9,  5-та  30, 2, 1,  6-та  6, 1,  7-ма  7, 1, 8, 9,  8-ма  2, 5, 1, 8, 4,  9-та  1, 7, 5, 3,  Б. Хаджисотиров  1, 3, 23,  Бреза  32, 22, 34, 28, 24, 26, 36, 30, 4, 30, 6, 18, 12, 8, 20, 10,  В. Чапкънски  1, 4, 3, 6, 10, 8,  Васил Коларов  5, 19, 6, 3, 9, 15, 11, 21, 4, 1, 17, 7, 2, 23,  Васил Левски  1, 7, 5, 11, 6, 3, 2, 8, 15, 9,  Г. Зуйбаров  4, 1, 3, 2,  Г. Четвороженски  7, 9, 6,  Георги Бенковски  6, 8, 7, 12, 4, 3, 1, 2,  Георги Димитров  64, 66, 72, 70, 62, 52, 76, 60, 56, 57, 68, 50, 74, 61, 59, 15, 63, 86, 1, 38, 47, 44, 27, 31, 5, 40, 39, 21, 9, 32, 35, 10, 51, 4, 46, 36, 33, 45, 13, 6, 53, 19, 42, 43, 37, 17, 25, 41, 29, 7, 14, 23, 49, 15, 55, 18, 48, 8, 26, 16, 24, 34, 3, 12, 30, 11,  Георги Раковски  1, 11, 2, 3, 5, 7,  Девети Май  8, 5, 1, 3,  Димитър Благоев  1,  Дравска Епопея  5, 2, 3, 1, 11,  Ибър  1, 4, 2, 37, 12, 46, 34., 9, 39, 10, 11, 48, 3, 26, 14, 24, 31, 25, 28, 17, 13, 21, 40, 5, 44, 32, 36, 23, 30, 27, 22, 54, 16, 50, 38, 15, 35, 42,  Ив. Вазов  3, 4, 30, 1, 2, 5,  Изгрев  3, 4, 2,  Каменити път  2, 4,  М. Дашин  5, 3,  Малина  8, 5,  Марица  15, 40, 13, 3, 14, 1, 36, 22, 11, 10 Вила, 38, 4, 9, 26, 24а, 16, 5, 20, 24,  Мария Капитанска  12, 4,  Маршал Жуков  15, 1, 3, 8, 7, 9, 2, 17, 6, 19, 21, 5, 4,  Мир  1, 2,  Моловица  2, 1, 4, 5, 3,  Н. Ангелков  3, 13, 7, 8, 11, 21, 4, 1, 6, 19, 2,  Никола Боринаров  2, 20, 4, 32, 26, 15, 30, 34, 1, 8, 6, 18, 16, 36, 28, 13, 14, 24, 5, 11, 22, 3,  Никола Капитански  25, 26, 2, 11, 3, 6, 10, 4, 9, 27, 13, 17, 15, 23, 5, 7, 19,  Никола Стамболийски  5, 4, 3, 2, 9, 10, 11, 8, 6, 1, 12, 7, 13,  Оборище  1, 5, 3, 7, 6,  Ореше  9, 1, 5, 2, 7, 11,  Отец Паисий  1, 9, 5, 6, 10, 8, 7, 4, 2,  Панайот Волов  9, 2, 3, 4, 6, 10, 5, 8,  Пейо Яворов  5, 10, 3, 4, 2, 12, 14, 7,  Пенко Капитански  16, 14, 69,  Петър Капитански  3, 16, 14, 1, 5, 8, 7, 2, 12, 10, 9, 4, 6,  ПИ 61604. 9. 476,  Пионерска  4, 1, 17, 11, 15, 9, 7, 14, 3, 86а, 101, 107, 62, 115, 113, 82, 69, 103, 86, 84, 72, 64, 77, 78, 33, 66, 74, 95, 89, 80, 85, 105, 81, 93, 88, 70, 111, 76, 91, 39, 31, 44, 63, 67, 41, 19, 42, 29, 56, 43, 34, 35, 33, 38, 46, 32, 36, 54, 60, 24, 57, 30, 18, 48, 51, 27, 22, 40, 47, 25, 28, 55, 26, 52, 50, 49, 20, 21, 53, 37,  Победа  2,  Сливнишка  1, 11, 10, 7, 6, 2, 18, 9, 4, 16, 5, 3,  Спортист  5, 1, 3, 8, 2, 6, 4, 7,  Стадиона  8, 10, 14, 18, 25, 4, 11, 2, 16, 12, 21, 44, 39, 40, 42, 56, 27,  Станимарица  Вила, 5, №8, 4, 12, 2,  Станко Ангелов  18, 14, 15, 26, 25, 20, 6, 8, 3, 23, 5, 10, 24, 1, 17, 12, 22, 9, 19, 7, 13, 2, 16, 11,  Туювка  5, 2., 4, 3, 1, 12, 8,  Христо Ботев  7, 1, 4, 9, 2, 10,  Юри Гагарин  10, 1, 8, 4, 14, 12, 3, 6,  Явор  5, 7, 8,  Ягода  1, 3, 22, 6, 8, 18, 10, 2, 9, 7, 5, 4,  0  0, 3, 1, 5

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Долна Баня

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Марица: Вилно Селище

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 09:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Гуцал: 134017,  Iv  Вк. 3а,  къща

На 26.06.2019 г. /09:45 - 14:15 ч./ -  Костенец,  Общ.  Костенец: Курорт Вили Костенец  Почивен Дом, Хотел-Ресторант

На 27.06.2019 г. /09:45 - 14:15 ч./ -  Костенец,  Общ.  Костенец: Курорт Вили Костенец  Гараж

На 27.06.2019 г. /10:00 - 16:15 ч./ -  Очуша: Мартинска,  махала . Каменчанска  махала ала, Вила, Уотп М. Каменчанци,  махала . Кьосева  Уотп М. Кьосева, Вила, махала ала,  махала . Мартинска  Пансион, Вила, Магазин, Уотп,  махала . Шехтова  Вила, Уо-Тп М. Шехтова, Вила,  УПИ Хv-39, Кв. 7

Община Костинброд  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Костинброд: II-3772,  Кв 76в,  III-900. 7309,  XV-3434 Кв. 76в,  Бели Брези  8, 10, 12, 9, 14,  Бели Брези  1а, 7а, 3, 1, 5, 6, 4, 7,  Белица  36, 10, 34, 28, 33, 24, 16, 29, 39, 31, 22, 25, 21а, 27, 37, 41, 14, 23, 21б, 18а, 11, 8, 13, 21, 18, 30, 39а, 26, 34а, 35, 19, 17, 20, 12, 15, 19а,  Белица  9, 4, 27, 3, 22, 6, 11, 2, 8, 7, 5, 1,  Витоша  27, 3, 26, 25, 9, 22, 18, 28, 20а, 44, 1, 23, 11, 30, 7, 38, 29, 48, 52, 19, 20, 13, 16, 36, 5, 36а, 16а, 32, 40, 24, 46, 42, 15, 34, 21,  Г. М. Димитров  21 УПИ Хіv-3745, Кв. 76, 17,  Гео Милев  25, 33, 15, 11а, 27, 23, 13, 31, 28, 21, 7, 9, 6, 17, 18, 11,  Дванадесети Април  1, 5, 3, 4, 2,  Захари Стоянов  2,  Искър  3, 4а, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 1б, 2б,  Кап.  Петко Войвода  2, 5, 6,  Кап.  Петко Войвода,  Кв 76 Апарцел Хіі,  Копривщица  4,  Малина  5,  Марица  5, 3, 2, 1, 8, 6, 4,  махала Лешков Връх,  Момчил Войвода  27, 38, 41, 49, 33, 53, 31, 6, 26, 32, 18, 25, 51, 24, 14, 29, 28, 24б, 22, 43, 36, 23, 37, 17, 20, 47, 10, 12, 39, 40, 8, 30, 35,  Никола Д.  Петков  12а, 8, 9, 49, 12, 38, 18, 10, 36, 40, 1, 24, 51, 16,  Острова  24,  Петровден  4, 2,  Пирин  4 къща, 8, 3,  Поп Харитон  2, 5, 6, 3, 7, 4, 8,  Райна Княгиня  21, 12, 35а, 22, 30, 35, 25, 33, 28, 23, 15, 17, 31, 11, 19а, 26, 29, 27, 32, 20, 10, 19, 13, 9, 14, 18, 16,  Средец  2,  УПИ XXV-3317, Кв. 76г,  УПИ ХIII-3346, Кв. 76а,  Черно Море  3, 6, 4, 8,  5, 15, 44, 3, 7, 43, 1, 11, 14, 45, 13, 9, 10, 76, 42, 12,  2, 6, 5, 7, 1

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Костинброд: Дванадесети Април  6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а,  Еделвайс  29, 50, 44, 48, 25, 46,  Екатте 38978,  Гр,  Костинброд,  Жп Кантон,  Липа  3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13,  Малина  31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 27, 1, 8, 3, 19, 4, 21,  Момчил Войвода  1, 9, 3, 1а, 8 II Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15,  Незабравка  1, 3, 6, 2, 4, 5,  Обединена  17, 19, 17а, 9, 21, 27,  Петър Берон  6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1,  Роза  8, 2, 6, 4, 3, 1,  Спортист  10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5,  Средна Гора  2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7,  Фондови Жилища  138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133,  Цар Самуил  10, 12, 16а, 24, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6,  Цветна  5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Царичина: 126. 145, М. Сивил,  147, 55 М. Паликарци,  М.  Паликарци,  Паликарци,  Вила, Фургон, махала Севил

На 24.06.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Костинброд: XxxvI-1362 Кв 180,  Александър Стамболийски  33, 32, 27, 42, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24,  Лилия  53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27,  Ломско Шосе  88,  Люляк  16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21,  Младост  4, 6, 2, 3, 1,  Синчец  5, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6,  Теменуга  1, 3, 11, 4а, 2, 7,  Топола  4, 2,  УПИ XxI-1362 Кв. 180,  УПИ XxII-1362,  Кв. 180180,  УПИ XxxII-1364,  Kw. 180,  Ххх-1364,  Кв. 180,  Царевец  12, 16, 5, 7, 8а, 9, 4, 2, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1

На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Дръмша: 87, 331 М. Над училището,  къща

На 26.06.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Костинброд: 16-1929 Кв. 120,  38978. 624. 23,  4200, 4267, До Кв. 20,  719030,  VIII-3971. 4037. 4111. 4049 Кв.  208,  XI-5206, Кв. 51,  Антим I  11, 9, 6, 10, 8, 5,  Баба Тонка  3, 5, 1, 15, 7, 8, 6, 11, 12, 9, 13,  Блато  7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5,  Братя Миладинови  16, 28, 5, 2, 22, 26, 30, 3, ПИ 3877,  Кв. 50, 32, 1, 12, 24,  Величко Величков  2, 18, 15, 10, 17,  Велчова Завера  20, 15, 10, 32, 12, 17, 22, 21, 16, 13, 5, 1, 7, 31, 2, 27, 35, 6, 33, 29, 23, 11, 3, 4, 25, 8а, 30, 19,  Възход  32, 37, 54, 59, 44, 39, 49, 47, 35, 65, 41, 33, 50, 31, 56, 52, 36, 41а, 51, 43, 55, 45, 53, 35а, 43а, 50а, 63, 30,  Генерал Влад. Заимов  16, 17, 11, 12, 19, 3, 1, 9, № 12, 18, 15, 13, 21, 2, 4, 8, 10, 23, 14, 5, 6,  Генерал Столетов  3, 8, 1, 5,  Гоце Делчев  7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1,  Добри Чинтулов  6, 5, 13, 11, 12, 15, 3, 2, 10, 8, 9, 4,  Дравски Бой  16, 3, 1, 23, 25, 6, 21а, 15, 27, 12, 4, 17, 13, 8, 19, 5, 2, 14, 9, 10, 7,  Златен Век,  Ивайло  2, 7, 8, 12, 6,  Иван Асен II  5, 14, 4, 8, 15, 1, 6, 2, 12, 11, 9, 3, 16, 18, 13, 10, 7,  Иван Вазов  65, 58, 38, 34, 52, 42, 49, 26, 46, 28, 30, 39, 45, 51, 47, 48, 44а, 41, 33, 55, 59, 43, 37, 35, 44, 50, 32, 39а, 36, 56, 53, 41а,  Изгрев  45,  Индже Войвода  2,  Кв. 57 УПИ 3872,  Клокотница  7, 2,  Ком  8, 6, 7, 13, 1а, 1, 2, 5а, 5, 9, 11, 7а, 3, 3а, 10, 15,  Константин Величков  11, 2, 12, 7, 15, 4, 9, 14, 8, 6, 17, 5, 13, 16,  Константин Преславски  6,  Къпина  1, 4, 1а,  Ломско Шосе  91, 92, 94, 90, 97, 87, 86, 111, 77, 78а, 95, 100, 99, 85, 109, 79, 92а, 75, 101, 80, 78, 89, 84, 82, 119, 11, 83, 81, 90 УПИхvіі-1403, Кв. 227, 117, 83а, 98б, 80а, 98, 96, 93, 88, 71, 73, 62, 65, 59, 72, 63, 57, 64, 51, 66, 53, 55, 70, 68, 76, 74, 69, 67, 61,  Любен Каравелов  5, 4-4а, 3, 6, 4, 2, 1,  Люляк  1, 4, 3,  Македония  4, 10, 2, 6, 14, 12, 5, 8, 16, 1, 4, 2,  Марица  1, 3, 2, 10, 11, 8, 9, 12, 7,  Маслово  3, 12, 1, 9, 7, 8, 14, 4, 5, 17, 10, 2,  Места  4, 6, местност  Св. Тройца,  местност Бачийте,  местност Стубела,  Мир  6,  Могила  3а, 4, 6, 2, 1а, 8, 3, 1, 5, 7, 10,  Момина Сълза  61,  Мургаш  14,  Мърфи  8, 10,  Обединена  114, 82, 55а, 45, 64, 53а, 47а, 67, 68, 43, 61, 92, 60, 70, 78, 80, 94, 72, 57, 74, 65, 55, 76, 47, 78а, 63, 58а, 51, 58, 49, 53, 59, 62, 66, 7, 141, 135, 184, 139, 172, 127, 170, 170а, 176, 178, 188, 182, 174, 131, 125, 180, 133, 137, 160, 121, 150, 146, 113, 156, 148, 142г, 111, 127, 158, 162, 117, 125, 123, 109, 166-Е, 115, 164, 129, 220, 142, № 220, 140, 154, 168, 103, 142в, 128, 81в, 87, 124, 102а, 101, 73, 88, 108, 90, 102, 118, 134, 71, 108а, 95, 106, 69, 130, 104а, 79, 122, 99, 213, 98, 85а, 89, 88а, 83, 126, 105, 107, 120, 81б, 100, 91, 86, 96, 109, 110, 91а, 116, 138, 136, 142б къща, 81, 93, 97, 77, 104, 132, 84, 85, 67,  Опълченска  3, 1,  Орлово Гнездо  11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2,  Осми Март  3, 1а, 4, 5, 2, 1б,  Парижка Комуна  2,  Петко Енев  3, 2, 8, 7, 1, 6, 10, 9, 4,  ПИ 3951  Кв. 255,  ПИ 4379,  Кв 59 А,  Прохлада  4, 1, 3, 6, 2,  Радецки  5, 1, 3, 7, 2,  Рожен  7, 5, 3, 9, 11,  Ручей  23, 15,  Сергей Румянцев  13,  Славянска  23,  Слана Бара  3, 1, 5, 4,  Софроний Врачански  1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15,  Средорек  3, 4, 5, 2, 1, ПИ 622032 М. Средорек,  Стефан Стамболов  6, 6а,  Страцински Бой  3,  Струма  7, 31, 1б, 3, 27, 6, 24, 26, 14, 4а, 8, 36, 29, 22, 15, 9, 21, 5, 2, 30, 25, 10, 34, 13, 11, 32, 23, 12, 4, 19а, 8 А, 19,  Тополница  2,  Трети Март  5, 4, 4а, 3, 2, 1,  УПИ Iv-7332,  Кв. 60а,  УПИ IX-4329 Кв. 52,  УПИ V-3692,  4039,  УПИ V-4395, Кв. 243,  УПИ XI-4381,  Кв. 59 А,  УПИ XIII-249. 3532,  УПИ Xv-3798 Кв. 2,  УПИ XXIII-7334 Кв. 60,  УПИ XXXIII-3532,  УПИ XXXIV-6208 Кв. 260,  УПИ Х-4265,  Кв. 240,  УПИ ХIХ - Общ,  Кв.  50,  УПИ ХХХІ-3890,  Кв. 50,  УПИ- I 736 Кв.  57,  УПИ-XXIII-7334,  УПИ/Парцел4155, Кв. 50,  УПИvIII-605 Кв. 205,  Хан Аспарух  12, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 5, 7,  Хан Крум  9, 1а, 3, 7, 2, 11,  Цар Калоян  88, 15, 58, 56, 44, 52, 19, 3, 54, 21а, 23, 27, 60, 29, 40, 21, 31, 34, 32, 26, 42, 25, 24а, 46, 24, 60а, 30, 50, 28, 48, 36, 62, 27б, 38,  Черноризец Храбър  3, 6, 16, 1, 4, 12, 14, 5, 7, 10,  Шияковци  Цех За Паметници, 7, 3, 5, 1, Фургон, 9,  Шняковски Стопански Двор  XI-3447,  Юрий Гагарин  49, 6, 21, 30, 37, 22, 53, 47, 11, 26, 40, 15, № 7, 33, 23, 1, 3, 13, 35, 14, 17, 9, 38, 24, 29 Жилищна Сграда, 6-2, 25, 57, 19, 36, 34, 41, 44, 20, 42, 32, 4, 46, 5, 2, 51, Обединена, 25, Строеж на Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 74, 78, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 55, 76, 72,  Явор  2,  УПИ Ххіх-3689, Кв. 123, Цех За Пластмаса

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Богьовци: XIx-198, 264,  Кв. 13,  Имот 5340057,  ПИ 534. 50,  УПИ I-193 Кв. 16,  УПИ II -29,  Кв. 9,  къща, № ., Вила

На 27.06.2019 г. /10:45 - 11:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Костинброд: 3479,  Кв. 239,  IV-2482,  Кв. 230а,  Iv-3944кв 63-А,  XvI-4180,  XxII-4400 Кв. 63,  Александър Стамболийски  68, 64, 63, 75, 70, 69, 77, 66, 67, 56, 65, 71, 58, 81, 57, 59, 81, 99, 53, 60, 55, 54, 52, 56,  Ален Мак  5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а,  Асен Златаров  1а, 1, 2,  Балван,  Безименна  Хладилен Склад,  Бузлуджа  3, 6, 10, 8, 2, 12, 5,  Букет  8, 6, 2, 4,  Витошко Лале  9, 11, 5, 3,  Вишня  10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12,  Георги Бенковски  2, 3, 5,  Георги С.  Раковски  119, 115, 115а, 100, 106, 117, 98, 102, 108, 104, 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17,  Герена  11, 7, 9, 88, 5, 3, 1,  Дванадесети Април  6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а,  Детелина  1, 2 Б, 2 В, 2, 9, 7, 1, 3, 5, 4, 9 1, 6,  Димчо Дебелянов  3, 5, 9, 15, 1, 4, 6, 7, 17а, 17, 2,  Еделвайс  29, 50, 44, 48, 25, 46, 17, 23, 30, 7, 8, 34, 18, 5, 42, 9, 32, 36, 40, 20, 16, 21, 8а, 1, 14, 1б, 28, 10, 32а, 34а, 15, 12, 38, 13, 26, 25, 24, 26а, 21а, 22, 1а, 11, 6а, 4, 2, 6,  Екатте 38978,  Гр,  Костинброд,  Елин Пелин  1, 2,  Жп Кантон,  Йордан Йовков  80, 78, 85, 82, 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 88а, 71а, 71, 79, 80, 77а, 83,  Китка  3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6,  Кооперативен Пазар,  Крайбрежна  4, 2,  Лилия  21, 23, 12, 10, 13, 3, 7, 8, 5, 19, 6, 17, 19а, 9, 1, 4,  Липа  3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13,  Ломско Шосе  62, 56а, 58, 31,  Люляк  11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17,  Малина  31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 27, 1, 8, 3, 19, 4, 21,  Маслово,  местност Бачийте,  Мизия  25, 3, 22, 5а, 13, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23,  Момина Сълза  12, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10,  Момчил Войвода  1, 9, 3, 1а, 8 II Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15,  на Площада В Селото,  Незабравка  1, 3, 6, 2, 4, 5,  Никола Й Вапцаров  6, 1, 7, 2, 8, 4, 10,  Обединена  6, 21 Бирария, 4, 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 20, 41, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, 17, 19, 17а, 9, 21, 27, 30, 32, 28, 34,  Охрид  22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа, 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа, 24, 3, 9, 9 3, 44, 5, 7, 9,  Патриарх Евтимий  7, 12, 14, 10, 2, 9,  Петър Берон  6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1,  ПИ 38978. 900. 5361,  Плиска  1,  Райна Княгиня  5,  Рила  5, 1, 14, 7, 4, 2, 10, 8, 6,  Родина  2, 7, 4, 5, 1, 3,  Роза  8, 2, 6, 4, 3, 1,  Розова Долина  1, 3, 4, 5, 2,  Русе  2, 8, 11, 22, 26, 7а, 9, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3,  Св.  Георги Победоносец  2, № 7, ПИ 38978. 900. 4413,  Синчец  17, 15, 29, 23, 25, 14, 22, 16, 26, 35, 20, 30, 33, 28, 19, 31, 27, 24, 32,  Славянска  145, 106, 143, 98, 171, 78, 165, 92, 163б, 88, 96, 80, 84, 104, 60, 139, 173, 155а, 135, 62 къща, 163, 149, 64, 137, 82, 66, 157, 86, 76, 133, 151, 70, 114, 72, 161, 57, 153, 151а, 102, 112, 163б Павилион, 90, 74, 10а, 118, 23, 116, 169, 175, 167, 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 67а, 7, 39, 11, 47, 55, 43, 41, 24, 21,  София  4, 2, 5, 2а, 3, 2б, 8, 6, 1, 10, 4,  Спортист  10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5,  Средна Гора  2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7,  Стефан Караджа  5, 4, 5а, 7,  Стопански Двор,  Странджа  1,  Тодор Спасов  11, 10,  Тунджа  8, 19, 4, 5, 21, 10, 6, 15, 3, 21а, 1,  ул. Строител  12,  УПИ III Кв. 100,  УПИ Vі -3723 Кв. 173,  УПИ XII Кв. 103,  УПИ XIx-3709 Кв. 221,  УПИ XIX-4400 Кв. 63,  УПИ XvI -4234 Кв. 63,  УПИ XvIII-1600,  Кв. 61,  УПИ УПИ Xv-4234 Кв. 63,  УПИ ХХ-4400,  УПИ Ххх-3981 Кв. 154,  УПИ-XvIII-4180, Кв. 162.,  УПИ-ХvII-1758,  Филип Тотю  19,  Фондови Жилища  138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133,  Хv-1642  Кв.  66,  Хаджи Димитър  4, 8, 2, 6, 18, 14, 20,  Христо Ботев  2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6,  Христо Смирненски  10, 4, 2, 1, 12, 8а, 9а, 7, 6, 9 А, 3, 8, 9, 11,  ХхIII-2787  Кв.  154,  Цанко Церковски  8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2,  Цар Самуил  10, 12, 16а, 24, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6,  Цветна  5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9,  Шейново  5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а,  Шипка  15, 5, 4а, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 20, 25, 19, 23, 9, 13, 5а, 11, 16, 21, 1, 12, 17, 8, 24, 2, 18,  Шияковци,  Шияковци УПИ 38978, 38 Кв. 42,  Шияковци УПИ XvII-4234 Кв. 63,  Янко Забунов  1, 25а, 13, 15, 11, 6, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 8, 16, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 25б, 21, 22, 24а, 25, 10, 9, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14,  Янтра  9, 4, 1, 5, 3, 2,  Общ. Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар, Кв.

На 27.06.2019 г. /10:45 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Костинброд: XvI-4180,  Александър Стамболийски  68, 64, 63, 75, 70, 69, 77, 66, 67, 56, 65, 71, 58, 81, 57, 59,  Георги С.  Раковски  119, 115, 115а, 100, 106, 117, 98, 102, 108, 104,  Герена  11, 7, 9, 88, 5, 3, 1,  Елин Пелин  1, 2,  Йордан Йовков  80, 78, 85, 82,  Обединена,  Славянска  145, 106, 143, 98, 171, 78, 165, 92, 163б, 88, 96, 80, 84, 104, 60, 139, 173, 155а, 135, 62 къща, 163, 149, 64, 137, 82, 66, 157, 86, 76, 133, 151, 70, 114, 72, 161, 57, 153, 151а, 102, 112, 163б Павилион, 90, 74,  София  4, 2, 5, 2а, 3, 2б,  Стефан Караджа  5, 4,  УПИ Ххх-3981 Кв. 154,  УПИ-XvIII-4180, Кв. 162.,  Хаджи Димитър  4, 8, 2, 6

Община Мирково  

На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Буново,  Общ.  Мирково: VI-60,  Вила

На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Мирково: Акация  4, 1, 5, 2, 6, 3,  Александър Стамболийски  62, 71, 68, 73, 69, 70, 60, 63, 77, 75, 22, 66, 58,  Васил Петлешков  5, 3, 7, 9, 6, 8, 1,  Д-Р Г. М. Димитров  1,  Димчо Дебелянов  4, 5, 2, 3, 6,  Здравец  5, 2, 3, 8, 6, 1,  Иванчо Зографа  5, 3 А, 3, 1, 2, 4,  Ильо Войвода  9, 5, 7, 11, 3, 2, 1, 17, 15, 16, 10, 13, 6, 8,  Кирил и Методий  6, 4,  Крайречна  44,  Мест.  Попов Тор  Вила, Овчарник,  Недельо Кюлафлиев  6, 15, 9, 17, 2, 1, 13, 11, 7, 3, 4, 8, 19,  Отец Паисий  4, 3,  Радин Кладенец  3, 9, 7, 5а, 2, 1, 5, 4,  Райна Княгиня  4, 3, 5, 6, 2 А, 8, 2, 1,  Стара Планина  6, 14, 9, 11, 13, 5, 8, 2, 10, 1, 19, 15, 12, 7, 4,  Тиха  1, 6, 2, 7, 4, 9,  Тодор Йончев  11, 13, 7, 1, 15, 2, 8, 5, 6,  Устрем  11,  Филип Тотю  10, 8, 7, 6, 4, 2, 9, 5, 1, 12, 3,  Цвятко Караджов  32, 31, 30, 20, 24, 28, 29, 26, 21, 38, 19, 22,  20080231

Община Пирдоп  

На 26.06.2019 г. /10:30 - 10:45 ч.; 13:45 - 15:15 ч./ -  Пирдоп: Александър Груев  24, 26, 12, 3, 4, 10, 13, 8, 1, 9, 2, 5, 18, 20,  Александър Стамболийски  3, 4, 5, 1, 2, 8, 20, 13, 12, 16, 14, 9, 10, 22, 6, 7, 18, 11,  Андрей Георгиев  6, 4, 19, 16, 3, 17, 10, 12, 8, 12а, 9, 2, 14, 18а, 1, 7, 20, 13, 18,  Артьовица  5, 6, 8, 3, 4, 14, 16, 10, 12,  Бобьовица  4, 2, 7, 3, 1, 9, 8, 10, 6, 5,  Бузола  10, 2, 1, 5, 4, 6, 8, 12, 14, 9,  Бяла Чешма  8, 10, 9, 1, 12, 7, 5, 13, 4, 6, 2, 11, 3, 14,  Вежен  5, 3, 8, 10, 13, 6, 2, 4, 14, 11, 12, 1, 15, 9, 7, 17,  Втора,  Георги Бенковски  50, 63, 65, 69, 52, 30, 73, 38, 28, 36, 67, 57, 44, 40, 59, 46, 61, 34, 79, 42, 48, 73а, 32, 55, 49, 37, 53, 39, 51, 41, 26,  Георги Гергов  15, 5, 12, 9, 13, 14, 10, 6, 4, 1, 11, 3,  Димитър Ночев  44, 36, 30, 34, 40, 42, 53, 49, 39, 28, 38, 47, 32, 26, 37, 45,  Димитър Савов  51, 30, 7, 9, 1, 5, 4, 3, 11, 2, 13, 32, 15, 10, 25, 27, 16, 29, 21, 12, 8, 19, 14, 17, 16, 33, 31 А, 14, 37, 39, 18, 31 Б, 35, 41,  Димчо Дебелянов  3, 10, 6, 2, 5, 7, 4, 9, 1, 8,  Доктор Марков  32, 30, 27, 28, 22, 20, 19, 21, 18, 24, 23, 10, 13, 16, 17, 9, 12, 6, 15, 1, 3, 14, 7, 2, 4, 11, 5,  Евстати Иванов  4, 7, 1, 2, 10, 5,  Еленска  1, 5, 9, 12, 11а, 10, 13, 6, 3, 8, 11, 7, 15, 2, 4,  Емилиян Станев  2а, 10, 8, 3 А, 2, 3 Б, 6, 4, 5,  Захари Стоянов  3, 2, 1, 5,  Златьовица  5, 1, 2,  Иван Вазов  10, 28, 16, 20, 9, 18, 12, 24, 1, 3, 14, 4, 7, 8, 22, 6,  извън регулация,  Калето  3, 15, 6, 3, 11, 5, 1, 12, 4, 10, 13, 7, 8,  Капитан Баторски  7, 10, 8, 6, 5, 2,  Княз Александър Батенберг  5г, 1а, 6, 6а, 2, 4, 5г,  Княз Момчил Пирдопски  10, 8а, 13, 1, 2, 3, 11, 6, 7, 22, 8, 9, 5, 4, 42, 45, 48, 36а, 20, 12, 40, 24, 30, 37, 29, 14, 31, 15, 3, 50, 22, 28, 32, 35, 15а, 21, 36, 26, 34, 18, 46, 16, 25, 38, 19, 33, 23, 39, 17, 48,  Косица  8, 5, 10,  Коста Ганчев  10,  Манджерин  2, 4, 3, 5, 1, 25, 3, 27, 11, 9, 17, 10, 12, 15, 8, 11а, 16, 13, 17а, 6, 14,  местност Дадола,  Методи Стоянов  34, 30,  Невена Генчева  1, 2, 3,  Никола Вапцаров  20, 16, 29, 18,  Оборище  1, 5, 14, 8, 3, 17, 12, 9, 10, 11, 13, 10а 10, 6, 4, 2,  Опълченска  6, 4, 2,  Павел Загоров  3, 7, 5, 1,  Панагюрско Шосе  49, 29, 20, 18, 27, 18 А, 25, 22, 34, 28 49, 31, 32, 26 26, 39, 24 24а, 33, 37, 35, 49, 9 49, 24, 29, 26, 30, 28, 16, 17, 14, 12, 21, 19,  Панайот Волов  30, 32, 35, 39, 24, 27, 29, 22, 37, 33, 20, 28, 26, 25, 23, 31,  Първа  13,  Саво Савов  2, 3, 4, 1,  Св. Св. Кирил и Методий  68, 72, 91, 66, 93, 85а, 76, 74, 70, 85, 75, 55, 69, 47, 77, 58, 60, 73, 65, 71, 59, 51, 63, 64, 53, 56, 49, 85а, 57, 54, 79, 61,  Сергей Румянцев  67, 65, 63, 57, 56, 61, 69, 59, 60, 71, 58, 55,  Скока  9, 3а, 1, 6, 11, 4,  Славци  3, 1, 5, 4, 19, 26, 20, 17, 16, 18, 8, 7, 15, 12, 4, 14, 11, 9, 24, 23, 23а, 6, 32, 30, 40, 28, 21, 28а, 23а, 21,  Спас Соколов  7, 5, 9, 6, 10, 11, 8,  Стефан Стамболов  76, 88, 74, 97, 86, 105, 95, 82, 78, 109, 80, 107, 72, 91, 101, 93, 81, 84, 103, 2, 5, 20, 2а, 28, 11, 31, 2, 15, 16, 9, 17, 6, 30, 26, 24, 4, 7, 8, 22, 3, 10, 14, 11а, 12, 67, 69, 62, 79, 68, 86, 29, 64, 85, 87 Б, 87 A, 70, 77, 87, 73, 66, 71, 75, 65,  Стоян Х.  Петров  1, 2, 12, 18, 3, 3, 14,  Тиньовец  11, 2, 8, 16, 4, 7, 17, 15, 22, 9, 12, 1, 10, 18, 5, 13, 2 А, 6, 19б, 14, 19а, 3, 20,  Тодор Влайков  1, 1и, 2, 7 54, 2, 9, 1и, 1и,  Тополница  6, 8, 19, 7, 5, 4, 10, 18, 12, 1, 13, 17, 2б, 2, 14, 15, 20, 21,  Христо Ботев  45, 62, 46, 48, 36, 60, 38, 39, 30, 51, 53, 54, 41, 49, 25, 66, 55, 40, 27, 33, 21, 22, 43, 64, 56, 44, 47, 50, 42, 35, 32, 23, 52, 29, 31, 26, 58, 34,  Христо Генчев  1, 5 А,  Христо Смирненски  7, 38, 20, 30, 34, 26, 32, 28, 22,  Христо Тотов  7, 9, 5, 3, 4, 2, 1,  Христо Ясенов  3, 8, 6, 9, 10, 11, 1, 17, 2, 7, 4, 5, 3,  Цар Освободител  79, 75, 72а, 14, 11, 64а, 77, 81 12, 11 11, 13, 12, 67, 83 11, 9, 1б, 13, 1а, 3, 11, 5, 15, 7, 18, 24, 12, 15, 6, 2, 14, 20, 4, 10, 22, 16, 21, 13, 41, 39, 39, 40, 30, 26, 29, 36, 45а, 35, 25, 27, 34, 28, 32, 37, 23, 49, 41, 47, 42, 43а, 45, 43, 45а, 81а, 97, 51, 44, 56, 44 Б2, 54б Б2, 15, 57 56, 48, 54а, А 50, 58, 57, 58 А2, 57 56б, 53, 50, 50, 46, 57а 56, Б-2, 56 А1, 64а, 64, 62, 55, 59, 63, 73, 71, 67, 10 10, 69, 65, 10, 47, 59 10, 63а,  Царьов Кладенец  15, 14, 4, 18, 5, 19, 17, 21, 20, 10, 13, 6, 16, 3, 1, 11, 22, 7, 9, 24, 2,  Четвърта  2 А, 2,  Шеста  3

На 26.06.2019 г. /10:45 - 14:30 ч./ -  Пирдоп: Димитър Савов  16, 33, 31 А, 14, 37, 39, 18, 31 Б, 35,  Доктор Марков  10, 13, 16, 17, 9, 12, 6, 15, 1, 3, 14, 7, 2, 4, 11, 5,  Захари Стоянов  3, 2, 1, 5,  Косица  8, 5, 10,  Невена Генчева  1, 2, 3,  Опълченска  6, 4, 2,  Панагюрско Шосе  16, 17, 14, 12, 21, 19,  Св. Св. Кирил и Методий  75, 55, 69, 47, 77, 58, 60, 73, 65, 71, 59, 51, 63, 64, 53, 56, 49, 85а, 57, 54, 79, 61,  Спас Соколов  7, 5, 9, 6, 10, 11, 8,  Цар Освободител  79, 75, 72а, 14, 11, 64а, 77, 81 12, 11 11, 13, 12, 67, 83 11

На 26.06.2019 г. /11:00 - 11:15 ч.; 14:30 - 14:45 ч./ -  Пирдоп: Бачо Киро  15,  Васил Левски  34, 23, 27, 38, 28, 21, 22, 32, 36, 25, 31, 5, 2, 1а, 9, 1, 8, 2 А, 12, 6, 14, 4, 3, 10, 7, 20, 15, 13, 26, 17, 19, 24, 19а, 22, 21, 11 А,  Върбите  6, 8, 4, 2,  Генерал Паприков  9, 5, 4, 1, 3, 2, 11, 7,  Георги Бенковски  7 А, 11, 13, 7, 5, 6, 9, 2, 1, 3, 2, 6, 22, 21, 15, 27, 16, 19, 18, 8, 33, 31, 14, 12, 1а, 25, 29, 10, 17, 35,  Георги Гергов  2,  Георги Геров  2, 4,  Димитър Димов  7, 2, 4, 6, 5, 1, 11, 3, 9, 8, 10,  Димитър Ненов  3, 9 А, 1, 9, 17, 13, 15, 7, 11,  Димитър Савов  22, 26, 45, 49, 43, 24, 47,  Иван Джуров  5, 1, 4, 12, 3, 6, 11, 2, 10, 8, 9, 7,  извън регулация  Автосервиз,  Илчо Димов  56, 2, 54,  Кв. 80,  Княз Александър Батенберг  6а, 5г, 8, 9 8, 43, 44, 12 46, 4, 10, 5, 14а 43, 46, 45, 11а 4, 14 44, 15, 13, 16, 17, 22, 21, 20, 18, 19, 35, 24, 29, 26, 27, 30, 31, 34, 32, 28, 40, 36, 38, 7 36, 39, 37,  Княз Борис І  40, 36, 32 А, 37, 33, 50, 21, 39 Б, 39 А, 27, 38, 23, 43, 28, 32, 42, 30, 46, 48, 29, 34, 31, 44, 35, 25, 41, 18, 17б, 8, 24, 20, 13, 17а, 22, 3, 15, 26, 2, 10, 12, 7, 8 А, 16, 14, 6, 9, 20, 4, 1, 5, 17,  Косица  2, 4, 1, 3, 6, 12,  Коста Ганчев  2, 6, 8, 4, 3,  Лука Х. Павлов  1,  Манол Златанов  4, 6, 2, 3, 2 В, 1,  Митрополит Серафим  12, 7, 8, 5, 9, 6, 3, 2, 1, 4,  Никола Петков  13, 17, 2, 19, 15, 10, 11, 3, 5, 6, 6 А, 1, 9, 8, 7, 4,  Никола Пушкаров  16, 12, 6, 1, 4, 7, 8, 5, 14, 20, 3, 10, 2,  Опълченска  14, 11, 13, 1, 24, 9, 18, 19, 7, 16, 10, 22, 3, 17, 15, 6, 12 А,  Паисий Хилендарски  8, 4, 2, 5, 3,  Панагюрско Шосе  11, 9, 10, 4, 6, 17, 5, 8, 15, 13, 2, 41 41, 42, 1 41, 41,  Паскал  2, 1, 15, 8, 16, 5, 6, 4, 24, 19, 22, 23, 28, 17, 20, 10, 29, 7, 18, 9, 31, 27, 26, 12, 2, 14, 3, 21, 37, 33, 34, 35, 38, 32, 42, 30, 40, 36, 39,  Пека и Карло Чоконяни  3, 10, 4, 15, 12, 5, 11, 8, 16, 13, 18, 20, 19, 2, 6, 1,  Петко Рачов Славейков  8, 14, 6, 12, 16, 2, 10, 3, 4, 1,  Райна Княгиня  14, 4, 3, 10, 17, 1, 23, 8, 9, 21, 18, 13, 6, 5, 8 А, 7, 15, 16, 19, 2, 11, 12,  Ръжана  5, 13, 2, 4, 1, 6, 3, 8, 9, 7,  Св. Св. Кирил и Методий  22, 5, 20, 19, 6 А, 13, 1, 14, 15, 3, 7, 12, 18, 11, 21, 8, 9 А, 19б, 9 Б, 17, 6, 10, 16, 42, 41, 23, 40, 29, 54, 31, 24, 30, 25, 28, 39, 48, 43, 52, 32, 33, 44, 45, 46, 37, 35, 26,  Сергей Румянцев  1, 2, 2, 9, 4, 3, 2г, 2а, 8, 1, 11, 7, 40, 27, 25, 32, 8, 21, 28, 6, 24 Б, 22 А, 36, 26, 37, 30, 33, 31, 24 A, 24, 39, 12, 41а, 18, 17б, 5, 20, 14, 41, 35, 1, 16, 22 Б, 1а, 46, 34, 38, 23а, 10, 4, 60, 1, 1,  Симеон Сърданов  6, 2, 4, 1, 1, 1 1, 1 2, 1б 2, 2, 3,  Славци  31, 46, 50, 62, 58, 25, 64, 33, 27, 54, 48, 44,  Спас Соколов  1, 4, 3, 2,  Средна Гора  1, 4, 13, 7, 2, 12, 5, 6, 3, 17, 15, 16, 10, 9, 18, 11, 8,  Тодор Влайков  8, 25, 21, 23, 10, 13, 14, 18, 20, 31, 15, 19, 7, 4, 1, 5, 11, 29, 9, 16, 27, 17, 6, 24 6, 7, 22 7, 28, 34, 35, 33, 36, 39, 37, 30,  Тодор Каблешков  8, 5, 7, 9, 3, 1, 3 А, 6, 2, 4, 40, 16, 8 А, 14, 12, 17, 15, 11, 36, 25, 34, 20, 27, 32, 18, 24, 22, 30, 28, 23, 26, 38, 22 А, 29, 31,  Тодор Пирдопски  10, 15 А, 11, 12, 15 Б, 13,  Хан Аспарух  21, 13, 6, 3, 23, 9, 1, 19, 5, 11, 17, 15,  Христо Смирненски  14, 16, 18, 1, 8, 6, 4, 12, 2, 10,  Цар Освободител  86, 88, 114, 85а, 19, 74а 16, 87, 81, 87 А, 74 17, 17, 78 Д, 18, 72, 76а, 85, 18, 16,  Чавдар Войвода  15, 32, 27, 18, 30, 24 A, 37, 12, 16, 37 Б, 29, 14, 35, 23, 22, 13, 28, 20, 17, 34, 31, 21, 26, 24, 33, 4б, 1, 1а, 11, 6, 10, 5, 4а, 4, 8, 9, 7, 3,  Шеста  3

На 27.06.2019 г. /10:15 - 15:00 ч./ -  Златица: извън регулация,  местност Медет  Вила, 58, Ограда,  Почивен Дом Средна Гора  1

На 27.06.2019 г. /10:30 - 15:00 ч./ -  Златица: извън регулация,  местност Калето  20080401

На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Пирдоп: Артьовица  5, 6, 8, 3, 4, 14, 16, 10, 12,  Бузола  9,  Вежен  17,  Димитър Ночев  44, 36, 30, 34, 40, 42, 53, 49, 39, 28, 38, 47, 32, 26, 37, 45,  Еленска  5, 9, 12, 11а, 10, 13, 6, 3, 8, 11, 7, 15, 2, 4,  Манджерин  11, 9, 17, 10, 12, 15, 8, 11а, 16, 13, 17а, 6, 14,  Саво Савов  2, 3, 4, 1,  Стефан Стамболов  2,  Тополница  6, 8, 19, 7, 5, 4, 10, 18, 12, 1, 13, 17, 2б, 2, 14, 15,  Цар Освободител  18, 24, 12, 15, 6, 2, 14, 20, 4, 10, 22, 16, 21, 13

Община Правец  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Калугерово,  Общ.  Правец: махала Рударец,  УПИ-ХІ-8,  Кв. 4,  Стопанска Сграда, къща, ТП

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Осиковица: махала Баренска  къща

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Разлив: махала Багелейска,  махала Влъчковска,  ТП, къща, 56

На 24.06.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./ -  Равнище: I Кв. 29,  УПИ II-196 Кв. 8,  УПИ IV-327 Кв.  30,  Стопанска Сграда, ТП

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  С. Разлив

Община Самоков  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Говедарци: Александър Стамболийски,  Доспей махала ала,  Почивни Домове  1, 13

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Злокучене,  Общ.  Самоков: М-Ст Лавандула,  Общ. Самоков

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Горни Окол: 128, Кв. 16,  Iv-18, Кв. 2 В. З. Калковско Манаст,  IX-302,  Kw. 41,  XXIII,  Кв. 2,  М.  Щъркелово Гнездо  ПИ 77,  Парцел VI--43 Кв. 5,  ПИ 5,  ПИ 61,  Щъркелово Гнездо,  361

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Долни Окол: 1433,  П-Л 150 Кв.  19,  Ренов Дол  ПИ №1572,  УПИ VІ-162,  Кв. 20,  къща, Вила

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел: М-Т Летелица  ПИ 22472. 7415. 56,  Ренов Дол,  Язовир Искър  местност Сеята

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Драгушиново: СКЗ Драгушиново

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 9271,  Пи000733, Яз. Искър, М. Коеджик

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Самоков: Дългата Поляна,  Лавандула,  местност Дългата Поляна  Вила, Вила, Вила, Фургон, Вила,  местност Калковско Манастирче  Вила, Сауна,  местност Лавандула  Вила, Помпа,  местност Мало Равнище  Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Вила,  Вила,  местност Мечката  Вила 98, Ресторант,  местност Пашо  Вила,  местност Ренов Дол  Фургони, УПИ -1742, Фургон, Поч. Ст-Я, ПИ 325, Помпа,  местност Татарски Брод  Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Ресторант, Вила,  местност Циментово Кладенче  Вила, Вила,  местност Червената Земя  Стоп. Сграда, 1 3, 3 2, 1 5, 3 1, 1 1, 3 3, 2 3, 2 5, 1 2, 2 4, 2 2, 1 Офис, 3 Стоп. Сграда, 2 Склад Авточасти, Катодна Станция, 1 Гатер,  местност Щъркелово Гнездо  Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч. База, Павилион, Поч. База, Ресторант, Поч. База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч. База,  местност Язовир Искър  Поземлен Имот, Прогледна Ограда, М-Ст Коеджик УПИ 731, М-Ст Суг. Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг. Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг. Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 728, Поч. База, Ветроходна База на Язовир Искъ,  Софийско Шосе,  Татарски Брод

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  София: 1689 Квартал Г-22-12-Б Язовир Искър

На 24.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Широки Дол: 1-ва  1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 93, 80, 87, 91, 89, 21, 40, 1, 29, 23, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54,  10-та  1, 14, 10, 4, 12,  11-та  8, 4, 1, 10, 7, 5, 3,  12-та  4, 1, 2, 6,  13-та  5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15,  14-та  10, 14, 6, 12, 4,  15-та  1, 2, 19, 3, 13, 15, 7, 11, 5,  16-та  5, 4, 9, 5, 13, 1, 3, 7, 15, 2, 6,  17-та  7, 9, 5, 11, 17, 15, 19, 13,  18-та  33, 22, 27, 34, 40, 28, 21, 38, 30, 29, 25, 31, 19, 36, 26, 24, 32, 23, 8, 18, 1, 11, 12, 30, 14, 17, 2, 7, 5, 9,  19-та  9, 5, 1, 3, 7,  2-ра  6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9,  20-та  17, 20, 7, 4, 1, 12, 5, 9, 22, 15, 13, 2, 10, 3, 18, 11, 6, 8,  21-ва  1, 3, 7, 5, 2, 9,  22-ра  13, 3, 12, 6, 4, 11, 1, 2, 9,  23-та  22, 39, 25, 33, 26, 23, 45, 40, 46, 32, 47, 50, 41, 30, 48, 38, 31, 49, 29, 34, 42, 28, 36, 43, 27, 24, 5, 1, 3, 6, 8, 18, 10, 4, 7, 19, 15, 2, 18а,  24-та  3, 1, 10, 7, 8, 5, 2,  25-та  5, 4, 6, 12, 8, 10, 3, 7, 2,  26-та  12, 16, 15, 13, 5, 3, 1, 8, 10, 13,  27-ма  27, 28, 33, 37, 31, 16, 26, 18, 35, 22, 23, 41, 24, 20, 29, 5, 10, 4, 7, 6, 12, 15, 23, 8, 17, 21, 1, 9, 13, 2, 11,  28-ма  6, 2, 14, 8,  29-та  2, 6, 8, 15, 13, 21, 7, 9, 12, 25, 10, 17,  3-та  19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8,  30-та  26, 12, 20, 14, 17, къща, 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 9, 1, 11, 15, 7, 5, 3, 6, 13, 4, 2, 40, 38, 37, 18, 39, 30, 36, 32, 35, 43,  31-ва  33, 25, 21, 20, 31, 28, къща, 23, 29, 19, 15, 11, 13, 6, 8, 21, 3, 7, 1, 9,  32-ра  5, 4, 8, 3, 6, 1,  33-та  11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, 10, 12, 16, 2, 14, 4,  4-та  2,  5-та  21, 17,  6-та  3, 6, 2, 1,  7-ма  5а, 1, 3, 5,  9-та  28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13, къща, 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19,  М.  Татарски Брод,  местност Татарски Брод  10,  П-Л I - 568,  ПИ 83291. 1000. 664,  П-Л Іі Кв. 392, 14, 16

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел: М-Т Летелица  ПИ 22472. 7415. 56

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Самоков: Лавандула,  местност Лавандула  Вила, Помпа,  местност Пашо  Вила,  местност Татарски Брод  Вила, Вила, Вила,  местност Циментово Кладенче  Вила, Вила,  местност Язовир Искър  Поч. База, Прогледна Ограда

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Клисура,  Общ.  Самоков: Извън Регурация,  УПИ 013170, М.  Загувна

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Самоков: местност Мечката,  местност Татарски Брод  Вила,  местност Татарски Брод  Вила, Ресторант,  Татарски Брод

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Шипочане

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Широки Дол: М.  Татарски Брод,  местност Татарски Брод  10

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Долни Окол: 1433,  Ренов Дол  ПИ №1572

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Самоков: Лавандула,  местност Лавандула  Вила, Помпа,  местност Пашо  Вила,  местност Ренов Дол,  местност Татарски Брод  Вила, Вила, Вила,  местност Циментово Кладенче  Вила, Вила,  местност Язовир Искър  Поч. База, Прогледна Ограда

На 26.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Самоков: Курорт Боровец  Поч. База, Хотел, Вила Ибър, ПИ 65231. 918. 263. 3

На 27.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Самоков: К. К.  Боровец,  ПИ №65231. 919. 143,  Срещу Х-Л Айсберг,  Курорт Боровец  ПИ 65231. 918. 263. 3, ПИ 65231. 919. 390. 1, Ски Гардероб, Мотел Бреза

На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Самоков: Самоково  13, 18, 17, Магазин, 16, 14, 12, 15,  Цар Симеон  54, 66

Община Своге  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Своге: Борис I  44,  Виктор Юго  3, 2, 12, 32, 26, 20, 28, 7, 16, 5, 30, 24, 18, 22, 6, 14, 1, 10,  Горски Пътник  10,  Звънче  2, 1, 5, 7,  Изгрев (Ем.  Марков)  16,  Манастирска Ливада  1, 5, 3,  Осми Март  2 къща, 8,  Пирогов  4, 2,  Република  16, 18, 17, 11, 13, 19, 7, 14, 9, 12, 8, 5, 1, 15, 10, 3, № 19,  Ропотамо  7, 3, 15, 5, 1, 6, 2, 13, 8, 10, 4, 9, 11,  Староселска  5, 25, 7, 21, 1, 39, 27, 33, 23, 35, 37, 3, 8, 31, 4, 17 къща, 29, 9

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Церово,  Общ.  Своге: Възраждане  34,  Искърско Дефиле  1,  Кирил и Методий  23,  махала . Гламек,  Неофит Рилски  3, 12,  Тодор Каблешков  12,  Хан Аспарух  1,  Явор

Община Сливница  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Сливница,  Общ.  Сливница: Алеко Константинов  1,  Васил Левски  30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10,  Васил Петлешков  7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4,  Вишая  1, 2,  Георги Бенковски  3, 1, 5, 2,  Иван Вазов  48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5,  Капитан Атанас Узунов  2, 4, 6, 1, 1а,  Капитан Олимпи Панов  3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7,  Максим Горки  6, 7, 6,  Нешо Бончев  3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7,  Паисий Хилендарски  18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6,  Паисий Хилендарски  55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47,  Панайот Волов  1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15,  Пейо Яворов  2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1,  Сливница  УПИ Хі-997, Кв. 65,  Сливнишки Герой  10, 7, 2, 4, 6, 8,  Стефан Караджа  1, 3,  Цар Самуил  16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5,  Цар Симеон Велики  17, 39, 5, 11 къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11,  Цар Симеон Велики  115,  Юрий Гагарин  6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4,  ТП Мелницата

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Алдомировци: Алдомировска (Г. Димитров)  33, 11, 6,  Парцел Три, Кв. 19,  Седма  3 къща,  Четвърта  2,  къща, Вила

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Драготинци: къща, Вила

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Извор,  Общ.  Сливница: УПИ IX-28,  Кв. 17,  УПИ ХVІІ-53, Вила, местност Кошарище

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Пищане: махала . Пометковци

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Повалиръж: къща

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Цацаровци,  Общ.  Драгоман: Вила, вилна зона Язовира, Вила

На 25.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Цацаровци,  Общ.  Драгоман: вилна зона Язовира, Вила

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Сливница,  Общ.  Сливница: Васил Петлешков  7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4,  Георги Бенковски  3, 1, 5, 2,  Иван Вазов  48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5,  Капитан Атанас Узунов  2, 4, 6, 1, 1а,  Максим Горки  6, 7, 6,  Нешо Бончев  3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7,  Паисий Хилендарски  18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6,  Панайот Волов  1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15,  Пейо Яворов  2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1,  Сливница  УПИ Хі-997, Кв. 65,  Стефан Караджа  1, 3,  Цар Симеон Велики  17, 39, 5, 11 къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11,  Юрий Гагарин  6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4,  ТП Мелницата

На 27.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Бърложница: П-Л XIII-61,  Кв. 14,  УПИ ІХ-Общ, Кв. 2

На 27.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Драготинци

На 27.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Цацаровци,  Общ.  Драгоман: махала Под Камък, къща

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  

Община Белене  

На 25.06.2019 г. /08:30 - 13:00 ч./ -  Белене: 03366. 601. 1217,  местност Вратница  Рибарник,  местност Калмиша извън регулация  Фургон,  местност Трояне,  Трояне,  М Калмиша

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Бяла Вода,  Общ.  Белене: Васил Левски  7, 11, 18, 13, 5, 32, 36, 9а, 9, 14, 30, 24, 3, 10, 20, 3а, 8, 26, 22,  Здравец  7, 12, 11, 3, 8, 17, 15, 2, 6, 4,  Маршал Толбухин  24, 7, 18, 29, 16, 25, 19, 27, 39, 10, 14, 21, 17, 26, 47, 22, 1, 13, 31, 37, 4, 33, 23, 9, 30, 6, 5, 8, 12, 28, 2, 11,  Рила  5, 3, 9, 1, 7,  Шипка  2,  Ю. А. Гагарин  1, 2, 3

На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Кулина Вода: Александър Матровсов  1, 2, 6, 4,  Витоша  9, 19, 25, 2, 14, 27, 1, 5, 23, 17, 11, 15, 3, 7,  Георги Димитров  4, 9, 17, 3, 11, 7, 26, 12, 1, 22, 24, 15, 20, 19, 6, 18, 2, 10, 21, 13,  Лиляна Димитрова  5, 17, 19, 18, 11, 12, 14а, 8, 9, 7, 23, 3, 31, 21, 4, 27, 10, 6,  Люлин  12, 15,  П. Р. Славейков  6, 8, 4, 1,  Пеньо Пенев  6, 2, 1,  Пирин  6, 8, 2, 4, 10,  Сергей Румянцев  29, 13, 5, 11, 25, 21, 9, 3, 27, 9а, 17, 19, 23, 7,  Тодор Луканов  1, 2, 5,  Христо Смирненски  60, 66, 37, 56, 51, 43, 68, 42, 40, 45, 59, 38, 39, 54, 50

На 26.06.2019 г. /10:00 - 14:45 ч./ -  Белене

На 26.06.2019 г. /12:30 - 14:00 ч./ -  Кулина Вода: Алесандър Стамболийски  12, 7, 10, 14, 6,  Васил Левски  10, 4, 22, 14, 3, 8, 1, 26, 20,  Георги Димитров  86, 135, 83, 30, 95, 36, 107, 111, 67, 51, 105, 70, 133, 56, 72, 44, 49, 121, 84, 88, 29, 101, 115, 93, 131, 80, 42, 60, 40, 123, 53, 39, 77, 69, 54, 57, 62, 61, 137, 35, 90, 55, 81, 59, 33, 31, 63, 99, 139, 127, 64, 119, 89, 27, 97, 48, 117, 58, 52,  Кирил и Методий  7,  Люлин  6, 4, 3, 2, 13, 1, 11, 9,  Пирин  1, 3, 5,  Плиска  1, 3,  Тодор Луканов  7, 3,  Христо Смирненски  2, 34, 4, 18а, 14, 16, 9, 28, 12, 24, 18, 7, 13, 5, 26, 11, 21, 3, 19, 1

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Татари: 177014,  Бузлуджа  1, 4, 2,  Генерал Гурко  9, 5, 1, 4, 13, 7,  Генерал Скобелев  5,  Георги Димитров  54, 80, 72, 103, 83а, 42, 40, 74, 48, 95, 52, 97, 60, 75, 44, 70, 58, 81, 46, 85, 56, 87, 73, 91, 79, 67, 62, 101, 78, 68, 77, 64, 65, 89, 68а, 50,  Кирил и Методий  2,  Коста Шишманов  70, 37, 72, 66, 42, 47, 68, 60, 54, 58, 48, 52, 43, 40, 38, 46, 64,  Крум Тончев  35, 29, 31,  Отец Паисий Хилендарски  2, 4, 1,  Цветан Спасов  7, 3

Община Долна Митрополия  

На 24.06.2019 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Горна Митрополия: Георги Бенковски  41, 47, 33, 27, 49, 17, 10, 23, 31, 9, 12, 21, 18, 24а, 6, 35, 14, 20, 11, 53, 34, 16, 51, 19, 8, 43, 13, 25, 29, 37, 45,  Димитър Благоев  1,  Люлин  5, 1, 2,  Неофит Рилски  7, 8, 5, 4, 2, 9,  Паисий  11, 14, 7, 12, 5, 15, 1, 13, 22, 23, 16, 17, 20, 21, 10, 9, 18,  Раковски  57, 51, 32, 28, 20, 55, 26, 53,  Стара Планина  7, 11, 9,  Христо Ботев  30, 10, 1, 14, 16, 15, 7, 24, 18, 12, 2, 5, 4, 6, 9, 11, 13, 3, 8,  Цар Иван Шишман  21, 6, 23, 12, 17, 16, 19, 15, 10, 26, 9, 13, 4, 25, 8, 27, 11, 14,  Янтра  2, 4, 6, 8

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Брегаре: Александър Стамболийски  12, 43, 19, 10, 8, 7, 27, 25, 15, 16, 2, 23, 3, 21, 4, 13, 33, 9, 41, 5, 31, 17, 35, 14, 39, 11, 1,  Александър Стамболийски  12, 43, 19, 10, 8, 7, 27, 25, 15, 16, 2, 23, 3, 21, 4, 13, 33, 9, 41, 5, 31, 17, 35, 14, 39, 11, 1,  Георги Димитров  26, 56, 37, 59, 75, 35, 32, 71, 77, 43, 61, 40, 20, 47, 55, 42, 16, 51, 63, 69, 68, 24, 34, 58, 45, 62, 38, 18, 50, 53, 44, 49, 30, 66, 52, 54, 64, 33, 36, 65, 81, 22, 79, 41, 60, 57, 67, 48, 46, 39,  Георги Димитров  26, 56, 37, 59, 75, 35, 32, 71, 77, 43, 61, 40, 20, 47, 55, 42, 16, 51, 63, 69, 68, 24, 34, 58, 45, 62, 38, 18, 50, 53, 44, 49, 30, 66, 52, 54, 64, 33, 36, 65, 81, 22, 79, 41, 60, 57, 67, 48, 46, 39,  Димитър Благоев  27,  Димитър Благоев  27,  Искър  10, 6, 8, 4, 2, 13, 11, 9, 7,  Искър  10, 6, 8, 4, 2, 13, 11, 9, 7,  Коста Златарев  2, 8, 5, 6, 10, 4, 12, 3,  Коста Златарев  2, 8, 5, 6, 10, 4, 12, 3,  П. Волов  11, 8, 9, 5, 2, 6, 7, 3, 4,  П. Волов  11, 8, 9, 5, 2, 6, 7, 3, 4,  Христо Ботев  3, 6, 7, 11, 15, 10, 12, 1, 13, 4, 5,  Христо Ботев  3, 6, 7, 11, 15, 10, 12, 1, 13, 4, 5

На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ -  Долна Митрополия: 057013,  Индустриална Зона,  Стопански Двор

Община Долни Дъбник  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Горни Дъбник: Васил Априлов  5, 8, 12, 10, 3, 4, 6, 2, 7,  Васил Петлешков  7, 1, 2, 3, 5,  Г Димитров  25, 2, 3, 8, 23, 12, 11, 37, 41, 29, 35, 1, 6, 7, 13, 43, 14, 5, 10, 17, 39, 31, 16, 27, 9, 12а, 21,  Ген Лавров  18, 8, 2, 50, 4, 14, 6, 12, 10, 16,  Любен Вежков  6, 1, 8, 3, 10, 4, 2, 5, 9, 7,  Митко Палаузов  13, 1, 7, 9, 2, 3, 5, 11,  Панайот Волов  2,  Поп Андрей  2, 1, 3, 6, 8, 4,  Ручина Бара  4а, 7, 20, 4,  Ст Михайловски  7, 9, 6, 4, 5, 8, 3

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петърница: Васил Атанасов  2, 3, 1, 4,  Васил Кръстев  2а, 2, 16, 4,  Волгоград  8, 1, 10, 2, 4, 6,  Георги Бенковски  6, 3, 8, 4, 1, 2,  Георги Димитров  74, 25, 51, 42, 43, 45, 52а, 31, 38, 32, 76, 21, 58, 36, 54, 29, 27, 56, 68, 60, 52, 50, 9, 72, 35, 39, 33, 34, 46, 47, 49, 64, 37, 48а, 44, 23, 66, 62, 40,  Димитър Димитров  1, 22,  Маршал Толбухин  15, 29, 3, 5, 4, 47, 9, 51, 41, 35, 49, 37, 24, 11, 30, 19, 21, 23, 33, 6, 17, 22, 45, 18, 7, 26, 28, 16, 39, 20, 10, 43, 8, 12, 31, 13, 5а, 1,  Първи Май  42, 40, 38,  София  10, 2, 7, 4, 3, 12, 11, 6, 8, 1, 5, 9,  Стара Планина  3,  Стопанска  1, 3, 5,  Стоян Едрев  7, 1, 2, 6, 8, 3,  Шумен  7, 1а, 3, 5, 11, 2, 9

На 24.06.2019 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Горни Дъбник: Ал Стамболийски  23, 17, 21, 13, 15, 9, 11,  Вл и Ленин  44, 72, 68, 74, 62, 63, 73, 79, 84, 83, 82, 76, 77, 78, 66, 81, 69, 65, 80, 71, 67, 70, 64, 75,  Гоце Делчев  6, 10, 3, 9, 12, 15, 2, 1, 8, 4, 7,  Гурко  5, 4, 14, 7, 6, 2, 3а, 1,  Д Благоев  12, 16, 2, 7, 9, 1, 13, 8, 11, 6, 10, 18, 3, 14, 5, 4,  Ив Вазов  2, 16, 9, 10, 20, 24, 12, 4, 13, 22, 6, 8, 5, 1, 18,  Кирил Методий  4, 3, 1, 16, 14, 10, 11, 2, 19, 12, 5, 7,  Опълченска  7,  Христо Ботев  21, 22, 15, 18, 24, 20, 6, 26, 17,  Черно Море  4,  Яне Сандански  4, 16, 13, 11, 3, 9, 15, 1, 6, 2, 5, 7

На 26.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Горни Дъбник: Ал Стамболийски  2, 3, 8, 4,  Баба Тонка  11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6,  Васил Левски  1,  Вела Пеева  8,  Виктор Юго  2,  Вл Заимов  15, 9, 11, 13,  Вл и Ленин  26, 23, 37, 40, 36, 33, 2, 17, 9, 35, 32, 16, 19, 45, 27, 39а, 34, 30, 7, 11,  Г Бенковски  12, 10, 6, 8,  Г Г Деж  33,  Г Димитров  81, 73а, 56, 80, 79 Центъра, 14, 54, 52, 83, 75, 48, 102, 100., 98, 84, 77, 64, 79, 88, 96, 58, 86, 2,  П Пенев  5, 2, 3, 15, 9, 7, 22, 12, 8, 20, 26, 6, 24, 16,  П Р Славейков  14, 5, 4, 17, 9, 10,  Петър Берон  6, 1, 3,  Ст Караджа  2, 8, 10, 9, 5,  Христо Смирненски  14, 13, 20, 18,  Черковна  1

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Дъбник: България  22, 23, 49, 44, 16, 47, 21, 15, 25, 51, 29, 53, 15а, 52, 20, 26, 28, 45, 48, 19, 42, 17, 27, 18, 46, 24, 31,  Г С Раковски  4, 6, 11, 17, 15, 14, 18, 2, 20, 7, 3, 5, 13, 8, 21, 23, 1, 12, 2а, 16а, 10,  Дунав  19, 15, 11а, 8, 9, 17, 21, 14, 2, 18, 16, 10, 12, 26, 25, 24, 23, 13, 11, 20, 8а, 22, 6,  Кочо Честименски  10, 6, 5а, 9, 13, 4, 1, 8, 7, 5, 11, 3, 2, 13а,  Любен Каравелов  2, 4, 6, 7, 8, 3, 10,  Неофит Рилски  7, 12, 14, 2, 9, 15, 18, 4, 11, 16, 20, 1, 13, 1а, 2а,  Никола Петков  19, 8а, 29, 23, 8, 14, 15, 10, 13, 31, 11, 21, 27, 33, 12, 17,  Христо Ботев  17,  Христо Янчев  20, 26, 22, 27, 23, 24, 19, 17, 25, 19а, 28, 21, 30

На 26.06.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Крушовица,  Общ.  Долни Дъбник: Ал Стамболийски  1,  Богомил  8,  Вапцаров  10, 4, 2, 14, 7, 9, 16, 5, 8, 3, 12, 6, 1,  Георги Димитров  62, 43, 57, 61, 50, 68, 55, 53, 56, 52, 45, 63, 70, 66, 60, 59, 65, 47, 54, 58, 48, 49, 64,  Димитър Благоев  4, 8, 6, 2,  Дунав  1, 3,  Ив Вазов  6, 12, 14, 5, 2, 1, 3, 7, 10, 4, 8,  Л Каравелов  1,  Москва  11, 12,  Мусала  3,  Петър Нинчев  6, 2, 8, 4,  Скопие  2, 3, 1,  Стара Планина  2, 6, 4, 8, 1,  Христо Ботев  1, 4, 7, 11, 3, 9, 5,  Цоню Матев  1, 7, 2, 6, 9, 3, 5, 8, 4,  Черно Море  12, 5, 6, 4, 9, 10, 8, 11, 2, 3, 1, 7

Община Искър  

На 25.06.2019 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Брегаре: Александър Стамболийски  43, 12, 43, 19, 10, 8, 7, 27, 25, 15, 16, 2, 23, 3, 21, 4, 13, 33, 9, 41, 5, 31, 17, 35, 14, 39, 11, 1, 40, 47, 51, 38, 65, 20, 28, 67, 63а, 61, 30, 32, 22, 57, 55, 18, 49, 69, 24, 53, 59, 26,  Васил Коларов  9, 7, 22, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 6, 5, 1, 4, 8, 2, 7,  Васил Левски  19, 8а, 2, 6а, 4, 12, 15, 6, 3, 10, 21, 16, 8, 17, 7, 23, 14, 25,  Георги Бенковски  11, 38, 9, 16, 14, 7, 26, 35, 12, 21, 37, 23, 39, 1, 3, 8, 6, 4, 5,  Георги Димитров  126, 115, 116, 108, 141, 120, 130, 106, 132, 123, 135, 114, 121, 117, 119, 143, 101, 118, 112, 131, 129, 147, 122, 139, 26, 56, 37, 59, 75, 35, 32, 71, 77, 43, 61, 40, 20, 47, 55, 42, 16, 51, 63, 69, 68, 24, 34, 58, 45, 62, 38, 18, 50, 53, 44, 49, 30, 66, 52, 54, 64, 33, 36, 65, 81, 22, 79, 41, 60, 57, 67, 48, 46, 39, 96, 84, 92, 83, 113, 88, 104, 67, 57, 91, 101, 85, 87, 63, 98, 74, 65, 111, 80, 82, 93, 102, 89, 78, 109, 72, 76, 90, 59, 28, 25, 4, 2, 21, 19, 27, 10, 31, 23, 6, 9, 8, 12, 11, 29, 5, 14, 7, 17,  Георги Раковски  22, 23, 2, 16, 12, 19, 18, 13, 1, 5, 11, 3, 4, 6, 20, 24, 21, 17, 14,  Димитър Благоев  55, 59, 63, 61, 53, 51, 27, 39, 49, 18, 30, 41, 35, 47, 16, 12, 10, 37, 29, 31, 26, 24, 45, 43, 14, 32, 4, 15, 19, 5, 8, 11, 9, 25, 23, 21, 1, 7, 17, 3, 13, 6,  Искър  17, 23, 8, 21, 25, 12, 19, 16, 10, 6, 8, 4, 2, 13, 11, 9, 7, 3,  Кирил и Методий  11, 7, 15, 5, 19, 1, 3, 17, 21,  Коста Златарев  7, 20, 17, 18, 15, 9, 16, 13, 3, 11, 14, 2, 8, 5, 6, 10, 4, 12, 3,  Любен Каравелов  16, 32, 24, 21, 15, 34, 31, 4, 7, 11, 27, 25, 3, 8, 30, 13, 28, 23, 26, 12, 9, 1, 10, 19,  Несебър  31, 18, 36, 9, 8, 14, 24, 32, 30, 25, 20, 21, 11, 35, 10, 38, 17, 33, 16, 19, 15, 28, 26, 29, 22, 13, 4, 3, 7, 1, 2, 5,  Отец Паисий  31, 39, 15, 23, 21, 7, 35, 41, 1, 31, 19, 17, 29, 37, 33, 11, 5, 9,  П. Волов  17, 19, 11, 8, 9, 5, 2, 6, 7, 3, 4, 13, 14, 17,  Петър Берон  10, 24, 8, 26, 18,  Пирин  1а, 5, 3,  Пролетарска  3, 7, 1, 5, 9,  Рила  22, 30, 27, 15, 19, 34, 37, 35, 20, 18, 21, 39, 36, 33, 31, 23, 10, 14, 28, 25, 32, 12, 26, 13, 29, 24, 1, 11, 6, 4, 9, 2, 10, 3, 13, 18,  Стара Планина  12, 3, 5, 1, 14, 26, 18, 6, 4, 11, 20, 22, 16, 7, 17, 2, 8, 24,  Стефан Караджа  3, 10, 9, 15, 12, 5, 1, 8, 7,  Стопански Двор,  Хаджи Димитър  6, 4, 8,  Христо Ботев  14, 27, 19, 8, 23, 20, 4, 25, 18, 29, 31, 22, 3, 6, 7, 11, 15, 10, 12, 1, 13, 4, 5, 2

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Искър,  Общ.  Искър: Адил Дервишев  1

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Писарово,  Общ.  Искър: III-422,  Кв.  81,  XII-295 Кв. 72,  Алеко Константинов  6,  Александър Стамболийски  1, 5, 4, 6, 9,  Ангел Кънчев  4, 8, 10,  Асен Халачев  2, 4,  Боримечката  8, 3,  Братя Миладинови  5, 7, 11, 1, 3, 13, 9,  Валерий Чкалов  4, 1, 3, 6, 5, 2, 7,  Васил Коларов  2, 3, 5, 1,  Васил Левски  14, 16, 20, 11, 8, 10, 6, 3, 7, 1, 18, 13, 4, 15, 12, 2,  Вера Златарева  4, 6, 3,  Волга  19, 20, 17, 15, 13, 18, 21, 16, 4, 2, 26, 28, 30а, 23, 30,  Възраждане  7, 5, 1,  Генерал Заимов  28, 36, 8, 5, 22, 24, 26, 3, 38, 16, 21, 27, 17, 31, 34, 10,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  10, 2, 5, 13,  Георги Димитров  91, 96, 92, 103, 89, 93, 98, 101, 102, 90, 114, 94, 108, 110, 104, 100, 106, 99, 53, 54, 11, 50, 47, 30а, 37, 41, 27, 12, 26, 40, 38, 2, 14, 42, 52, 24, 9, 20, 19, 21, 28, 49, 39, 48, 13, 31, 29, 25, 57, 16, 23, 65, 73, 81, 63, 145, 68, 77, 87, 82, 61, 74, 86, 75, 60, 71, 59, 97, 66, 70, 72, 166, 172, 137, 160, 174, 147, 163, 125, 138, 122, 127, 105, 136, 115, 141, 119, 157, 123, 130, 124, 144, 118, 153, 154, 128, 131, 151, 135, 168, 107, 149, 152, 109, 159, 155, 120, 164, 126, 158, 156, 121, 162, 146, 150, 139, 116, 132, 111, 133, 129, 145, 113, 143,  Георги С. Раковски  4, 2, 1, 3,  Даме Груев  3, 1,  Димитър Благоев  8, 3, 9, 5, 7, 6, 4, 2, 11,  Димитър Грънчаров  1, 5, 3, 7, 13, 2, 9, 11,  Иван Рилски  9, 3, 8, 11, 7, 8,  Лазар Станев  7, 11, 3, 1, 7, 9,  Мара Балева  1, 2,  Никола Й. Вапцаров  13, 28, 26, 42, 41, 5, 20, 23, 15, 21, 16, 8, 39, 6, 10, 36, 4, 11,  Николай Петрини  2, 10, 6, 5, 1, 8, 3, 4, 7,  Панайот Волов  2,  Панайот Хитов  12, 9, 1, 6, 3, 13, 11,  Партизанска  5, 7, 6, 4,  Петко Д. Петков  7, 4, 9, 6,  Петко Напетов  5, 6, 3, 7, 4,  Райко Даскалов  4, 7, 3,  Сергей Румянцев  5, 3, 1,  Слави Алексиев  3,  Софроний Врачански  2,  Спас Дупаринов  8, 2, 3,  Стопански Двор,  Стопански Двор ПИ 620042,  Стоян Едрев  9, 3, 2, 7,  Тодор Каблешков  1, 4,  Хаджи Димитър  3, 6, 8, 16, 7, 14,  Христо Ботев  23, 56, 27, 50, 21, 30, 29, 44, 5, 46, 36, 52, 3, 13, 28, 32, 24, 26, 38, 9, 48, 20, 22, 12, 30, 14, 1, 8, 6, 46,  Христо Кърпачев  14, 12, 9, 20, 3, 1, 10, 4, 16, 8, 18, 22, 7, 2,  Христо Наумов  1, 7, 2, 5,  Цанко Церковски  9, 11, 13, 2,  Цано Нанов  2, 10, 4, 1,  Цвятко Аврамов  6,  Цвятко Георгиев  20, 2, 3,  Цоню Матев  6, 4,  Яне Сандански  23, 19, 7, 15, 11, 13, 9

На 24.06.2019 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Искър,  Общ.  Искър: Ал Стамболийски  13а, 13, 6, 12, 14, 3, 5, 15, 8, 4, 11, 10,  Ас Халачев  4, 2, 12, 14, 10, 8,  Бр Миладинови  37, 33, 37 Дп, 31, 35,  Васил Коларов  2,  Г. Димитров/М. Балева  Кв. 66в,  Георги Димитров  32, 46, 34, 46а, 20, 40, Кв. 66в, 67, 36, 37/39, 28, 22, 30, 26, 24, 44,  Иван Вазов  1, 3,  Йорданка Николова  3, 1, 7, 9,  Лиляна Димитрова  26, 11, 9, 24, 28, 30,  Мара Балева  4, 3, 5, 8, 6, 2, 1,  Осогово  2, 4, 6,  Райко Даскалов  10, 9, 1, 2, 7, 18, 11, 3, 5, 14, 12, 4, 6, 8, 16,  Трифон Ангелов  2, 15, 11, 6, 9, 4, 19, 13, 20, 7, 1, 22, 24, 12, 16, 23, 10, 14, 26, 21, 17, 5,  УПИ -III- 1030 Стр.  Кв. 67а

На 25.06.2019 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Плевен: Трите Бора  231

На 25.06.2019 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Ставерци: VIII-000323,  Александър Димитров  11, 4, 8, 1, 14, 12, 10, 7, 5, 9, 13, 16, 3, 2,  Александър Стамболийски  12, 19, 11а, 13, 23, 2, 27, 25, 37, 8, 4, 31, 16, 29, 15, 21, 14, 33, 9, 39, 35, 10, 41, 44, 61, 53, 24, 28, 49, 50, 43, 48, 40, 51, 32, 47, 46, 26, 59, 36, 42, 63, 22, 5, 52, 45, 9, 5, 11, 7, 1, 81, 85, 67, 69, 75, 65, 58, 83, 93, 89, 87, 79, 21, 71, 77, 56,  Асен Златаров  10, 3, 7, 14, 5, 12, 1, 8, 2, 16, 6,  Байкал  9, 14, 2, 7, 18, 8, 20, 12, 4, 11, 16, 22, 10, 5,  Бал Езеро  11, 7, 5,  Батак  11, 14, 12, 4, 5, 13, 3, 15,  Бачо Киро  1, 2,  Беласица  4, 1, 3, 6,  Борис I  10, 4, 2, 6, 1, 5,  Братя Рулински  19, 13, 29, 1, 17, 11,  Будапеща  2, 8, 7, 4, 6, 3, 5,  В Иванов  25, 14, 12, 7, 28, 3, 32, 24, 8, 4, 34, 6, 21,  Васил Левски  1, 9, 19, 12, 3, 11, 8, 10, 2, 14, 6, 5, 13, 4, 25, 20, 32, 21, 26, 28, 34, 27, 16, 22, 18,  Васил Петлешков  3, 8, 9, 7, 4, 5, 10, 6, 2, 1,  Витоша  7, 5,  Волга  15, 13, 11, 3, 9, 21, 4, 1, 2,  Г. Милков  13, 4, 2, 10, 1, 3, 11, 9, 5,  Г. С. Раковски  1, 10,  Гаврил Генов  5, 2,  Генерал Скобелев  3, 10, 2, 6, 10а, 8, 14,  Гено Грънчарски  1, 2,  Гео Милев  7, 40, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 6, 8,  Георги Бенковски  13, 6, 4, 8, 10, 1, 7, 5, 12, 3,  Георги Димитров  4, 6, 7, 5, 3, 2, 13, 68, 60, 4, 58, 82, 66, 76, 84, 64, 62, 70, 97, 86, 74, 72, 20, 52, 65, 17, 48, 37, 59, 41, 32, 46, 45, 57, 29, 56, 22, 31, 34, 12, 16, 14, 53, 55, 44, 54, 33, 36, 51, 39, 27, 24, 28, 49, 35, 69, 67, 19, 61, 50, 21, 63, 71, 25, 10, 43,  Георги Кирков  1, 9, 3, 11, 5, 7,  Д-Р Петър Берон  5, 7, 11, 1,  Д. Грънчаров  5, 4, 10, 2, 8,  Д. Дебелянов  9, 7, 1, 15, 11, 5, 3, 13,  Д. Чинтулов  10а, 4, 8а, 15, 20, 6, 8, 17, 12, 14, 7, 9, 11, 5, 13, 10, 16, 18,  Драва  3, 6, 2, 5, 4,  Елин Пелин  1, 4,  Иван Вазов  2, 23, 27, 11, 2, 9, 7, 21, 5,  извън регулацията  Зърнобаза Слънчев Дар,  Имот 000312,  извън регулация,  Искър  3, 6, 1, 14, 22, 2, 24, 10, 4, 12, 16, 20, 8, 18,  Йордан Йовков  4, 1, 2,  Кайлъка  11, 2, 5, 4, 1, 3,  Калето  5, 11, . 19, 2, 7, 8, 25, 9, 13, 21, 4, 23, 12, 3, 6, 14, 1,  Кирил и Методий  12,  Климент Охридски  2, 5, 3,  Козлодуй  6,  Кочо Честименски  4, 5, 11, 1, 17, 2, 3, 15, 7, 9, 26, 30, 14, 12, 32,  Лев Толстой  4, 3, 7, 2,  Максим Горки  12, 15, 8, 17,  Мест Баира,  местност Ормана  235010,  Митко Палаузов  14, 12, 6, 2, 1, 4, 3,  Мончо Гетов  1, 4, 9, 2, 5, 7, 3, 6,  Н. Й. Вапцаров  16, 14, 18, 60, 54, 20, 24, 28, 44, 48, 36, 38, 40, 5, 28а, 42, 26, 7, 56, 30, 3, 46, 22,  Неофит Рилски  11, 2, 5, 1, 7, 12, 10, 6, 3, 8, 4,  Освобождение  3, 1,  Отец Паисий  13, 11, 15, 12, 10, 5, 7, 1, 8, 4, 16, 3, 6, 10, 2,  П Хитов  3, 1,  П. Р. Славейков  2,  Патриарх Евтимий  1, 2, 3,  Петко Д. Петков  2, 6, 5, 3, 9,  Петрини  8, 12, 2, 3, 1, 10, 5, 6,  Победа  1, 7, 2,  Правда  7, 18, 23, 35, 25а, 26, 29, 16, 22, 20, 37, 33, 25, 3, 1, 24, 2, 3, 1, 11, 9, 19, 7, 17, 15, 13, 5,  Прага  5, 7, 1, 3, 2, 6,  Преслав  4, 3, 2,  Прещипа,  Райко Даскалов  4, 13, 26, 24, 18, 8, 19, 23, 22, 6, 28, 15, 17, 20,  Райна Княгиня  3,  Ракета  4,  Св. Параскева  13, 5, 19, 2,  Сергей Румянцев  17, 11, 13, 12, 5, 16, 9, 6, 21, 8, 14, 1, 29, 10, 7, 25, 4,  Славянска  2,  Софроний Врачански  5, 3, 1,  Спас Дупаринов  7, 3, 14, 12, 1, 2, 5, 4, 10,  Средна Гора  15, 25, 7, 10, 5, 11, 9а, 15, 23, 21, 25, 19, 1, 4, 12,  Стара Планина  1, 13,  Стефан Караджа  7, 9, 1, 8, 10, 12, 2,  Струма  9, 11, 3, 7, 1,  Теменуга  3, 5, 7, 1,  Трайчо Костов  1,  Трети Март  29, 32, 34, 27, 25, 23, 30, 16, 15, 6, 7, 2, 10, 12, 4, 1,  Хаджи Димитър  11, 9, 7, 2,  Хан Аспарух  1, 3, 11, 2, 4, 9, 17, 15, 5, 19, 7,  Христо Ботев  42, 20, 14, 28, 34, 21, 4, 18, 32, 22, 44, 10, 7а, 13, 12, 1, 24, 8, 15, 19, 17, 2, 6, 11, 3, 5, 26, 35, 30,  Христо Михайлов  12, 6, 2, 4, 1, 8, 14, 3, 10, 16, 5,  Христо Смирненски  22, 12, 4, 13, 5, 25, 21, 24, 10, 27, 3, 16, 8, 14, 7, 29, 1, 2, 6, 17, 15, 35, 31, 33, 37,  Цанко Церковски  37, 49, 47, 39, 41, 10, 6, 45, 53, 51а, 51, 35, 8, 13, 43, 5, 33, 7, 11, 29, 17, 23, 63, 55, 59, 18, 67, 14, 24, 26, 16, 22, 20, 57,  Цветан Гевезовски  10, 11, 5, 7, 1, 2,  Черно Море  15, 9, 6, 9а, 7, 5, 11, 3, 8, 10, 13, 4, 14, 13а, 19, 20, 21, 18, 23, 16,  Чиган  1, 2,  Шейново  1, 9,  Шипка  13, 15,  Яворов  3, 5, 7, 1,  Яне Сандански  4, 2, 1, 3,  9

На 25.06.2019 г. /10:30 - 14:00 ч./ -  Староселци

На 28.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Староселци: Александър Стамболийски  1, 25, 18, 3, 16, 20, 21, 22, 6, 8, 15, 12, 4, 5, 11, 14, 10, 24, 23, 1, 2, 17, 7, 19,  Антон Иванов  12, 10, 8, 1, 4, 2,  Асен Халачев  21, 23, 3, 2, 11, 17, 13, 7, 6, 19, 25, 4, 1, 5,  Васил Коларов  6, 4, 11, 8, 9, 2, 7, 13, 22, 20, 1, 21, 5, 24, 10, 18, 14, 12,  Васил Левски  3, 18, 15, 24, 21, 2, 22, 5, 25, 20, 7, 27, 9, 1, 16, 4, 23, 14, 17, Сонда Пднг, Сонда Пднг, 1, 24, 18,  Вела Пеева  4, 10, 6, 2, 1, 5, 8, 3,  Вилхелм Пик  19, 15, 6, 9, 1, 10, 7, 8, 17, 12, 4, 11, 19а, 3, 2, 5, 13, 1а,  Г Димитров  30а, 43, 30, 18, 32, 24, 61, 51, 26, 41, 20, 45, 49, 37, 59, 47, 39, 22, 36, 63, 34, 35, 53, 55, 28, 29, 23, 31, 18, 16, 14, 19, 21, 17, 25, 27, 4, 8, 13, 1, 10, 12, 3, 9, 7,  Гачо Митков  8, 5, 3, 2, 4, 1,  Гео Милев  8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7,  Георги Кирков  11, 9, 7,  Гурко  2, 4,  Д-Р Бешев  1, 7, 3, 53,  Даме Груев  2, 4, 6,  Димитър Благоев  18, 14, 8, 2, 10, 9, 5, 12, 16, 4, 3, 1, 7, 6, 49, 58, 45, 62, 29, 60, 41, 43, 56, 51, 44, 23, 36, 46, 25, 27, 33, 17, 24, 26, 34, 42, 29, 21, 40, 48, 32 къща, 52, 19, 30, 22, 31, 37, 15,  Доровски  9, 7, 3, 4, 6, 5,  Дунав  1, 2, 3, 13, 2, 15, 4, 8, 3, 5, 6,  извън регулация,  Искър  2, 12, 8, 5, 1, 16, 12, 10, 18, 3, 20, 22, 14, 1а, 7, 6,  Карл Маркс  8, 4, 2, 6, 10, 22, 9, 3,  Кирил и Методий  7, 3, 5, 1, 8, 6, 4, 2,  Коста Златарев  20, 8, 14, 18, 5, 22, 1, 9, 4, 11,  Кръстю Бешков  10, 8, 4, 3, 1, 6, 2, 16,  Ленин  3, 12, 10, 27, 29, 21, 25, 8а, 8, 9, 1, 15, 7, 16, 2, 1а, 17, 13, 11, 5, 3, 6, 4,  Лило Тодоров  36, 30, 18, 38, 1, 19, 11, 20, 4, 9, 40, 34, 3, 13, 23, 5, 15, 7, 17, 16, 29, 26, 31, 28, 10, 8, 22, 33, 24,  Лиляна Бърдарова  1, 4,  Любен Каравелов  5, 1, 3, 25а, 21, 12, 21а, 19, 23, 31, 33, 28, 13а, 6, 20, 22, 27, 7, 11, 14, 9, 24, 13, 2, 18, 15, 4, 10, 29,  Марица  8, 6, 10,  Маршал Толбухин  6, 8, 16, 5, 1а, 7, 4, 18, 11, 9, 2, 13, 3, 14, 1, 12, 10,  Митка Гръбчева  1, 20, 4, 19, 2, 6, 8,  Митко Палаузов  5, 2, 12, 6, 10, 8, 14, 1, 3,  Московска  7, 8, 6, 5, 4, 3,  Н Й Вапцаров  5, 1, 16, 4, 14, 7, 13, 11, 10, 9, 8, 3, 12, 21, 17, 19, 15,  Неофит Бозвели  8, 3, 6, 1, 12, 4, 5, 10,  Нинко Тодоров  6, 2, 4, 13, 9, 14, 26, 21, 18, 29, 8, 31, 19, 15, 25, 11, 23, 20, 22, 7, 5, 27, 10, 17,  Огоста  1,  Отец Паисий  5, 7,  П Р Славейков  21, 27, 23а, 16, 25, 23, 22, 2, 29, 18, 30, 19, 20, 15, 13, 11, 16, 12, 4, 7, 6, 3, 8, 2, 10,  П. К. Яворов  11, 7, 5, 9, 3, 1,  Панайот Хитов  1, 2,  Пеловска  4, 2, 5, 1, 8, 6, 3,  Пи000382-01,  Пирин  7, 9, 4, 1, 3, 5, 2,  Поп Андрей  7, 4, 8, 3, 2, 5,  Първи Май  2, 1, 3,  Райна Княгиня  6, 7, 4, 8, 2, 5, 1, 3,  Раковски  1, 4, 7, 3, 5, 13,  Рила  7, 1, 8, 5, 6, 9, 2, 11,  Родопи  1, 2,  Сергей Румянцев  2, 6, 1, 5, 8, 3а, 20, 9, 7, 18,  Скобелев  7, 5, 3, 1,  Средна Гора  5, 6, 1, 8, 3, 7,  Станке Димитров  3, 4, 5, 6, 10, 2, 1, 8, 7,  Стапански Двор,  Стара Планина  4, 1, 3, 5, 2,  Стефан Караджа  9, 11, 1, 2,  Стоян Даскалов  10, 1, 3, 7, 2, 8, 12, 9, 5,  Стоян Едрев  2, 6а, 8, 4, 2, 6,  Тодор Каблешков  6, 8, 1, 5, 4,  Тодор Матков  18, 13, 4, 16, 30, 20, 12, 5, 32, 26, 10, 34, 15, 19, 3, 9, 8, 28, 21, 22, 17, 2, 14, 11, 24,  Фердо  6, 1, 3, 4,  Хан Крум  2, 6, 4,  Христо Ботев  21, 23, 34, 53, 51, 45, 39, 49, 24, 33, 31, 25, 37, 27, 35, 32, 29, 18, 26, 16, 5, 13, 8, 14, 2, 15, 9, 4, 1, 7, 10, 6, 11,  Христо Кърпачев  6, 1, 3, 4,  Христо Манчев  24, 15, 20, 22, 11, 16, 18, 13, 14, 10, 5, 7, 8, 12а, 3, 12, 6, 4, 1,  Христо Смирненски  2, 4,  Христо Стоянов  7, 15, 2, 3, 9а, 9, 6, 10, 8, 11, 4, 13, 1, 5,  Цветан Спасов  31, 33, 12, 29, 3, 1, 27, 17, 1а, 5, 19, 11, 9, 7, 23, 6, 8, 25, 4, 15, 2, 13, 10,  Цвятко Георгиев  4, 1,  Яне Сандански  10, 6, 2, 1, 4, 8, 1а,  Янтра  2, 13, 4, 11, 3, 9, 12, 5

На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Староселци: Александър Стамболийски  1,  Васил Коларов  6, 4, 11, 8, 9, 2, 13, 22, 20, 1, 21, 5, 24, 10, 18, 14, 12,  Васил Левски  3, 18, 15, 24, 21, 2, 22, 5, 25, 20, 7, 27, 9, 1, 16, 4, 23, 14, 17, 1, 24, 18,  Вела Пеева  4, 10, 6, 2, 1, 5, 8, 3,  Г Димитров  30а, 43, 30, 18, 32, 24, 61, 51, 26, 41, 20, 45, 49, 37, 59, 47, 39, 22, 36, 63, 34, 35, 53, 55, 28, 8, 13, 1, 10, 12, 3, 9, 7,  Гачо Митков  8, 5, 3, 2, 4, 1,  Гео Милев  8, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7,  Георги Кирков  11, 9, 7,  Д-Р Бешев  1, 7, 3,  Дунав  1, 2, 3, 13, 2, 15, 4, 8, 3, 5, 6,  Искър  2, 12,  Карл Маркс  8, 4, 2, 6, 10, 22, 9, 3,  Ленин  3, 9, 1, 15, 7, 16, 2, 1а, 17, 13, 11, 5, 3, 6, 4,  Лило Тодоров  36, 30, 18, 38, 1, 19, 11, 20, 4, 9, 40, 34, 3, 13, 23, 5, 15, 7, 17, 16, 29, 26, 31, 28, 10, 8, 22, 33, 24,  Лиляна Бърдарова  1, 4,  Митка Гръбчева  1, 20, 4, 19, 2, 6, 8,  Н Й Вапцаров  21, 17, 19, 15,  Нинко Тодоров  6, 2, 4, 13, 9, 14, 26, 21, 18, 29, 8, 31, 19, 15, 25, 11, 23, 20, 22, 7, 5, 27, 10, 17,  П Р Славейков  21, 27, 23а, 16, 25, 23, 22, 2, 29, 18, 30, 19, 20,  Пеловска  4, 2, 5, 1, 8, 6, 3,  Пи000382-01,  Пирин  7, 9, 4, 1, 3, 5, 2,  Рила  7, 1, 8, 5, 6, 9, 2, 11,  Родопи  1, 2,  Средна Гора  5, 6, 1, 8, 3, 7,  Стапански Двор,  Стара Планина  4, 1, 3, 5, 2,  Стоян Даскалов  10, 1, 3, 7, 2, 8, 12, 9, 5,  Тодор Каблешков  6, 8, 1, 5, 4,  Тодор Матков  18, 13, 4, 16, 30, 20, 12, 5, 32, 26, 10, 34, 15, 19, 3, 9, 8, 28, 21, 22, 17, 2, 14, 11, 24,  Христо Ботев  21, 23, 34, 53, 51, 45, 39, 49, 24, 33, 31, 25, 37, 27, 35, 32, 29, 18, 26,  Христо Кърпачев  6, 1, 3, 4,  Янтра  2, 13, 4, 11, 3, 9, 12, 5

На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Ставерци: Бал Езеро  3,  Будапеща  9, 11,  Любен Каравелов  4, 2, 8, 6, 12,  Правда  2,  Стадион  11, 17, 3а, 13, 3, 2, 1, 6, 15, 5, 9, 4,  Хан Кубрат  1, 2, 4, 7, 5, 9

Община Левски  

На 25.06.2019 г. /13:30 - 14:30 ч./ -  Божурлук: Албатрос  9, 8, 11, 7, 13, 2, 4, 5, 1, 14,  Даскал Ников  1, 3, 4, 10, 1а, 32, 2, 5,  Йордан Миланов  4, 13, 14, 9, 3, 2, 6, 10, 5, 15, 1, 8, 16, 12, 7,  Лом  2, 1,  Никола Петков Караников  28, 11, 21, 22, 26, 14, 2, 20, 15, 33, 5, 16, 9, 6, 3, 8, 12, 24, 18, 19, 10, 7, 4, 1, 13, 35, 29, 31, 23,  Хвойна  4, 1, 2, 3,  Черни Връх  2, 3

На 24.06.2019 г. /08:30 - 11:30 ч./ -  Градище,  Общ.  Левски: 23-ти Септември  4, 2,  Атанас Пенев Косев  2, 1,  Витоша  3, 4, 2, 6,  Генчо Хинчев  32, 28, 37, 25, 38, 36, 21, 15, 30, 32а, 17, 35, 23, 33, 34, 27, 44, 29, 46, 40, 31, 42, 19,  Девети Май  4, 3, 9, 1, 11, 5, 7,  Девети Юни  1, 6, 4, 2,  Йордан Вачев  1,  Козлодуй  2,  Осъм  2,  Пирин  9, 7, 14, 5,  Република  4, 5, 1, 3, 8, 12, 6,  Родопи  5, 2, 6, 4, 3, 1, 8, 7,  Тараклъка  17, 6, 14, 1, 13, 3, 19, 20, 16, 5, 7, 9, 8, 11, 15, 2, 24, 12, 10, 4,  Цар Калоян  5, 1, 3

На 24.06.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Трънчовица: Бачо Киро  10, 11, 1, 2, 8, 19, 6, 15, 12, 17, 5, 7, 3, 9,  Бистрица  12, 9, 16, 11, 18, 10, 13, 14, 8, 17, 7,  Витоша  10, 2, 3, 4, 1, 7, 6, 9, 12, 8, 5, 11, 13,  Волга  10, 18, 13, 12, 7, 2, 3, 11, 1, 6, 14, 21, 20, 5, 9, 8, 15, 29, 23,  Григор Вачков  65, 58, 89, 87, 48, 54, 62, 69, 52, 42, 85, 50, 46, 44, 71, 60, 83, 81, 67, 56, 75,  Епископ Евгений Босилков  28, 32, 33, 22, 29, 30, 18, 20,  Искър  6, 7, 16, 1, 14, 2, 11, 8, 12, 10, 4,  Камчия  7, 11, 13, 4, 8, 6, 5, 9,  Малчика  2а, 6, 2, 4,  Места  3, 2, 4, 1, 7,  Митко Палаузов  10,  Митко Палаузов  6, 5, 10, 8, 3, 2, 11, 7, 9,  Мусала  3, 1, 5, 4, 2,  Мусала  15, 6, 7, 10, 12, 16, 18, 23, 17, 20, 13, 19, 14, 24, 9, 22, 11,  П Р Славейков  1, 2,  П Р Славейков  27, 21, 22, 6, 34, 13, 9, 11, 4, 28, 7, 29, 14, 31, 38, 8, 24, 15, 19, 32, 26, 30, 5, 18, 16, 10, 17,  Рила  1, 7, 5, 3, 9,  Родопи  11, 13, 8, 6,  Росица  10, 6, 5, 12, 8, 3, 2,  Христо Ботев  15, 31, 24, 26, 36, 17, 34, 11, 40, 5, 13, 19, 39, 32, 28, 23, 9а, 7а, 7, 12, 9, 21, 35, 38, 33, 37, 20, 14, 18а, 30,  Цанко Церковски  4, 2, 9, 10, 11, 7, 8, 1, 5,  Шипка  21, 1, 36, 14, 12, 6, 22, 20, 15, 7, 4, 28, 30, 10, 37, 19, 13, 25, 3, 16, 9, 8, 31, 34, 11, 33, 23, 27, 32,  Шипка  35,  Янтра  4, 6, 1, 3, 8, 2,  Янтра  10, 18, 5, 13, 26, 24, 17, 7, 8, 22, 15, 20, 9, 14, 12, 11

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Стежерово: Асен Халачев  9, 5, 2, 11, 3, 7,  Борко  2, 1, 6, 4, 3,  Васил Левски  6,  Вл. Тричков  11, 7, 9, 17, 13, 4, 15,  Гатю Коларов  6, 8, 12, 10, 16, 2, 14, 4,  Гоце Делчев  6, 25, 9, 11, 13, 15, 18, 3, 19, 1, 4, 7, 21, 17, 12, 5, 8,  Димо Хаджидимов  4,  Жданов  10,  Люляк  2, 1, 3,  Николай Корнев  34, 17, 14, 4, 16, 20а, 3, 30, 24, 13, 32, 18, 5, 15, 18а, 12, 13б, 9, 7, 22, 38, 10,  Ропотамо  1

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 15:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Одърне

На 24.06.2019 г. /11:30 - 13:30 ч./ -  Градище,  Общ.  Левски: Ален Мак  5, 3, 8, 4, 7,  Априлско Въстание  8, 5, 4, 1, 12, 14, 18, 10, 16, 3, 6,  Генчо Хинчев  74, 45, 59, 78, 68, 47, 53, 72, 58, 66, 60, 51, 64, 70, 76, 62,  Локомотив  2, 8, 4,  Околовръстна  1, 13, 11, 7, 15, 3,  Панагюрище  4,  Пеню Колев  1, 4, 5, 12, 2, 14, 11, 3, 8, 13, 10, 6,  Пионерски път  3, 10, 8, 4, 6, 2,  Трети Март  6, 10, 12, 1, 8, 4, 2,  Чавдарци  12, 6, 4, 17, 15, 13, 9, 11, 10, 8, 7

На 24.06.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Градище,  Общ.  Левски: Вит  19,  Витоша  16, 17, 13, 19, 15, 7, 14, 9, 10, 20, 5, 18, 8, 11, 12,  Йордан Вачев  11, 10, 13, 18, 3, 7, 12, 19, 5, 14, 9, 16, 22, 17, 20, 2,  Климент Борисов  4, 1, 2, 6, 15, 8,  Клокотница  6, 3,  Мусала  6, 12, 5, 1, 2, 4, 10,  Незабравка  3, 5, 2, 9, 7, 6, 4,  Пирин  10, 1, 8,  Рила  1, 6, 4,  Стара Планина  17, 7, 3, 15, 8, 9, 6, 11, 4, 5, 12,  Тараклъка  22

На 25.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Червена: Втора  19, 24,  Девета  8, 1 А, 3, 5, 1, 6,  Десета  3, 1,  Осма  27, 7, 23, 14, 17, 20, 13, 12, 8, 19, 2, 21, 11, 18, 16, 10, 25,  Пета  6 А, 13, 3, 4, 9, 25, 10, 29, 2, 17, 12, 15, 21, 23, 8, 19, 11, 1, 27, 7, 5, 14,  Седма  16, 22, 20, 14,  Шестнадесета  6, 8, 4, 1, 3

На 25.06.2019 г. /09:15 - 10:30 ч./ -  Божурлук: Албена  3, 1,  Йордан Миланов  30, 34, 23, 37, 48, 35, 26, 40, 21, 32, 27, 24, 22, 39, 42, 20, 17, 19, 38, 50, 36, 52, 25, 33, 41,  Пирин  10,  Прохлада  6, 1, 4, 2, 8, 14,  Рожен  1,  Средна Гора  11,  Тунджа  3, 1, 2,  Шипка  7, 3, 1, 2, 6

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:30 ч./ -  Божурлук: Виктория  3, 7, 1, 2,  Даскал Ников  33, 7, 21, 19, 17, 23а, 28, 14, 9, 29, 23б, 6, 30, 20, 22, 26, 13, 11, 25, 27, 12, 8, 18, 32, 15, 16, 31, 23,  Зорница  6, 1, 4,  Мургаш  1, 4, 2,  Огоста  2,  Ропотамо  2,  Сидер Юнак  20, 14, 10, 12, 8, 4, 6, 18, 16

На 25.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Червена: Втора  13, 8, 18, 22, 11, 9, 14, 4, 10 Вила, 7, 1, 6, 12, 3, 5, 20, 15, 16, 17, 2а,  Девета  18, 7, 10, 9,  Пета  19,  Първа  3, 10, 7, 11, 6, 9, 1, 8б, 8, 4,  Седма  23, 29, 35, 25, 17, 33, 24,  Трета  5, 10, 7, 8а, 8, 1, 12, 14, 2, 9, 6,  Четвърта  10, 8, 2, 12, 9, 7, 5, 4, 1, 3,  Шеста  15, 6, 1, 10, 4а, 20, 4, 2, 19, 17

На 25.06.2019 г. /12:45 - 15:30 ч./ -  Червена: Втора  28, 26, 21, 4,  Двадесет и Първа  17, 7, 13, 9, 3, 11, 5,  Двадесета  1, 3, 4, 2,  Дванадесета  15, 10, 12, 18, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 9, 7,  Десета  2, 9, 11,  Единадесета  40, 19, 33, 30, 38, 26, 21, 25, 28, 32, 31, 36, 29, 34,  Осемнадесета  7, 1, 5, 3,  Осма  20а, 37, 35, 33, 39, 31, 22, 26, 29, 24,  Тринадесета  34, 28, 30, 32, 26, 22, 11, 36, 24, 9, 22а, 13,  Четиринадесета  10, 1, 15, 8, 11, 6, 12, 3, 5, 13, 11а, 2,  Шестнадесета  10, 10а

На 26.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Червена: Дванадесета  4,  Девета  2а, 2,  Деветнадесета  2,  Единадесета  11, 9, 24, 7, 19, 16, 13, 22, 20, 5, 18, 10,  Осма  5, 4, 2, 1,  Седемнадесета  6, 4, 2,  Седма  13, 10, 5, 9, 12, 4, 2, 15, 1, 6, 8,  Тринадесета  14, 18, 10, 1, 20, 4, 2а, 12, 5

На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Трънчовица: Бистрица  5, 3, 1, 2,  Григор Вачков  3, 14, 30, 61а, 45, 51, 46, 33, 27, 16, 18, 13, 57, 23, 6, 26, 29, 9, 15, 53, 55, 32, 43, 59, 47, 7, 20, 21, 24, 34, 63, 17, 22, 12, 11, 39, 41, 19, 10, 36, 38, 49, 28, 8, 5, 1,  Григор Вачков  4, 2,  Дунав  13, 17, 15, 5, 19, 21, 11, 9, 3, 7,  Епископ Евгений Босилков  9, 5, 12, 6, 7, 10, 6а, 15, 21, 23, 1, 16, 19, 25, 2,  Марица  5, 24, 9, 27, 55, 10, 14, 53, 7, 13, 12, 11, 19, 16, 73, 21, 41, 65, 43, 26, 49, 57, 47, 61, 20, 34а, 71, 1, 42, 2, 18, 36, 23, 33, 15, 28, 51, 17, 35, 6, 4, 30, 22, 8, 34,  П Р Славейков  1, 3,  Рила  15, 19, 27, 11, 6, 13, 2, 4, 25,  Родопи  7, 5, 2, 1, 9, 3,  Странджа  16, 3, 18, 4, 8, 12, 14, 6,  Христо Ботев,  Христо Ботев  6, 4, 12, 10, 2, 3,  Цанко Церковски  14, 21, 12, 16, 18, 19

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ -  Варана: Александър Филипов  3, 4, 13, 5, 7, 1, 15,  Витоша  5, 7, 6, 4, 3,  Дунав  2, 5, 8, 3, 7,  Елията  14, 11, 16, 15, 7, 9, 5, 3,  Иван Колев  1, 9, 3, 8, 6,  Лом  1, 2, 4, 8, 6, 9,  Огоста  5, 1, 2,  Острицата  2,  Осъм  10, 2, 1,  Рашко Колев  12, 10, 14, 1,  Рила  43, 40, 42, 36, 41, 51, 6, 11, 25, 19, 18, 31, 21, 28, 13, 9, 10, 8, 26,  Родопи  2, 1, 4,  Ропотамо  12, 5, 8, 2, 3, 7, 4, 13, 1,  Росица  4,  Странджа  6, 8,  Струма  2, 5, 4, 1, 3,  Хемус  10, 21, 18, 7, 8, 3, 19, 23, 9, 12,  Чайка  5, 4, 8, 2,  Чуката  17, 1, 3, 4

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ -  Градище,  Общ.  Левски: 23-ти Септември  4, 2,  Ален Мак  5, 3, 8, 4, 7,  Альоша  11, 18, 13, 26, 21, 19, 12, 23, 32, 27, 20, 10, 30, 7, 24, 25, 16, 17, 9, 28, 15, 14, 22,  Априлско Въстание  8, 5, 4, 1, 12, 14, 18, 10, 16, 3, 6,  Атанас Пенев Косев  2, 1,  Батак  1,  Бели Брези  15, 7, 3, 13, 1, 9, 17, 11, 8, 4, 6,  Бузлуджа  19, 22, 16, 18, 13, 24, 15, 17, 20,  Вит  2, 6, 4, 8, 19,  Витоша  24, 22, 16, 17, 13, 19, 15, 7, 14, 9, 10, 20, 5, 18, 8, 11, 12, 3, 4, 2, 6,  Воденицата  1, 2,  Възраждане  10, 14, 6, 8, 22, 18, 1, 23, 15, 3, 20, 21, 16, 19,  Генчо Хинчев  6, 20, 14, 3, 5, 12, 11, 4, 22, 13, 1, 8, 15, 9, 2, 18, 24, 10, 74, 45, 59, 78, 68, 47, 53, 72, 58, 66, 60, 51, 64, 70, 76, 62, 32, 28, 37, 25, 38, 36, 21, 15, 30, 32а, 17, 35, 23, 33, 34, 27, 44, 29, 46, 40, 31, 42, 19,  Девети Май  25, 18, 37, 13, 6, 27, 15, 20, 35, 12, 31, 17, 33, 23, 21, 16, 8, 4, 3, 9, 1, 11, 5, 7,  Девети Юни  1, 6, 4, 2,  Днепър  13, 5, 15, 9, 7, 11,  Добруджа  2, 28,  Драва  4, 6, 4а, 2,  Дунав  3, 11, 7, 1, 9, 5,  Еделвайс  3, 1,  Етър  14, 7, 1, 12, 4, 2, 5, 10, 8, 3, 16,  Искър  3, 4, 6 А, 5, 6, 1, 7,  Йордан Вачев  8, 11, 10, 13, 18, 3, 7, 12, 19, 5, 14, 9, 16, 22, 17, 20, 2, 1,  Камчия  1, 5, 3, 7а, 2, 2а, 7,  Климент Борисов  5, 10, 3, 4, 1, 2, 6, 15, 8,  Клокотница  1, 4, 2, 6, 3,  Козлодуй  2,  Локомотив  8, 2, 2, 8, 4,  Лом  1,  Мусала  6, 12, 5, 1, 2, 4, 10,  Незабравка  3, 5, 2, 9, 7, 6, 4,  Оборище  7, 6, 8, 14, 18, 16, 20, 3, 10, 4, 22, 1, 12, 2, 5, 9, 30, 26, 21, 38, 34, 23, 32, 25, 19, 17, 36,  Огоста  6, 2, 3, 4, 1,  Околовръстна  17, 1, 13, 11, 7, 15, 3, 51, 41, 49, 37, 33, 53, 45, 47, 21, 23, 19, 25, 31, 29, 55,  Околчица  3, 5, 2, 7, 8, 4, 1,  Опълченска  4, 6, 2, 1,  Осъм  19, 18, 16, 14, 2, 6, 1, 11, 4, 8, 3, 9, 10, 12,  Панагюрище  1, 4,  Паркова  1, 2, 16, 8, 21, 9, 1, 4, 14, 23, 15, 24, 10, 26, 18, 17, 5, 13, 7, 20, 22, 19, 30, 3, 11, 12, 28,  Партизанска  4, 1,  Партизанска Среща  3,  Пеню Колев  48, 15, 40, 46, 22, 27, 20, 32, 23, 25, 2, 35, 38, 34, 26, 54, 44, 56, 16, 17, 28, 29, 19, 52, 50, 18, 21, 30, 31, 36, 24, 23а, 1, 4, 5, 12, 2, 14, 11, 3, 8, 13, 10, 6,  Пеню Пенев  28, 16, 22, 18, 24, 20,  Перущица  1, 4, 2, 6, 3,  Пионерски път  3, 10, 8, 4, 6, 2,  Пирин  2, 6, 10, 1, 8, 9, 7, 14, 5,  Република  11, 18, 4, 5, 1, 3, 8, 12, 6,  Рила  1, 6, 4,  Родопи  9, 12, 5, 2, 6, 4, 3, 1, 8, 7,  Ропотамо  3, 6, 4,  Самоцвете  2, 1,  Септември  4, 8,  Стара Планина  1, 17, 7, 3, 15, 8, 9, 6, 11, 4, 5, 12,  Странджа  12, 6, 1, 10, 2,  Тараклъка  34, 29, 26, 25, 40, 33, 35, 21, 30, 28, 38, 23, 36, 32, 27, 22, 17, 6, 14, 1, 13, 3, 19, 20, 16, 5, 7, 9, 8, 11, 15, 2, 24, 12, 10, 4, 43, 44, 51, 53, 50, 48, 47, 37, 52, 54, 42, 46, 49, 39, 58, 41, 45,  Трети Март  6, 10, 12, 1, 8, 4, 2,  Цар Калоян  5, 1, 3,  Чавдарци  1, 2, 3, 12, 6, 4, 17, 15, 13, 9, 11, 10, 8, 7,  Черно Море  8, 6, 3, 2, 4, 1, 7, 5, 9, 12, 13 А, 24, 17, 18, 20, 10, 13, 15, 22, 16,  Шипка  2, 1,  Юбилейна  2, 1, 3, 4, 9, 31, 10, 21, 6, 27, 20, 8, 23, 13, 29, 5, 25, 7, 11, 12, 33, 19, 14, 35, 16, 18, 17,  Янтра  2, 1,  Ясна Поляна  4, 1, 2

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ -  Левски,  Общ.  Левски: М-Ст Шаварна

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ -  Червена: Втора  19, 24, 28, 26, 21, 4, 13, 8, 18, 22, 11, 9, 14, 4, 10 Вила, 7, 1, 6, 12, 3, 5, 20, 15, 16, 17, 2а,  Двадесет и Първа  17, 7, 13, 9, 3, 11, 5,  Двадесета  1, 3, 4, 2,  Дванадесета  4, 15, 10, 12, 18, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 9, 7,  Девета  8, 1 А, 3, 5, 1, 6, 2а, 2, 18, 7, 10, 9,  Деветнадесета  2,  Десета  3, 1, 2, 9, 11,  Единадесета  11, 9, 24, 7, 19, 16, 13, 22, 20, 5, 18, 10, 40, 19, 33, 30, 38, 26, 21, 25, 28, 32, 31, 36, 29, 34,  Осемнадесета  7, 1, 5, 3,  Осма  27, 7, 23, 14, 17, 20, 13, 12, 8, 19, 2, 21, 11, 18, 16, 10, 25, 20а, 37, 35, 33, 39, 31, 22, 26, 29, 24, 5, 4, 2, 1,  Пета  6 А, 13, 3, 4, 9, 25, 10, 29, 2, 17, 12, 15, 21, 23, 8, 19, 11, 1, 27, 7, 5, 14, 19,  Първа  3, 10, 7, 11, 6, 9, 1, 8б, 8, 4,  Седемнадесета  6, 4, 2,  Седма  16, 22, 20, 14, 13, 10, 5, 9, 12, 4, 2, 15, 1, 6, 8, 23, 29, 35, 25, 17, 33, 24,  Трета  5, 10, 7, 8а, 8, 1, 12, 14, 2, 9, 6,  Тринадесета  14, 18, 10, 1, 20, 4, 2а, 12, 5, 34, 28, 30, 32, 26, 22, 11, 36, 24, 9, 22а, 13,  Четвърта  10, 8, 2, 12, 9, 7, 5, 4, 1, 3,  Четиринадесета  10, 1, 15, 8, 11, 6, 12, 3, 5, 13, 11а, 2,  Шеста  15, 6, 1, 10, 4а, 20, 4, 2, 19, 17,  Шестнадесета  6, 8, 4, 1, 3, 10, 10а

Община Никопол  

На 24.06.2019 г. /13:15 - 14:30 ч./ -  Жернов: М-та Под Село

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:30 ч./ -  Муселиево: Арда  12, 16, 14, 18,  Витоша  1, 3,  Ив Вазов  11, 7, 10, 9, 8,  Искър  1, 18, 2, 4, 10, 8, 11, 7, 5, 9, 6, 13, 14, 16, 12, 3,  Н Рилски  10, 19, 15а, 11, 8, 15, 21, 17, 25,  Огоста  3, 1, 2,  П Симеонов  11, 13, 14, 9, 10, 19, 16, 23, 21, 8, 15, 12,  Раковски  2, 8, 4, 13а, 2а, 1, 15, 3, 13, 5, 9, 19, 17, 6, 11,  Хаджи Димитър  14,  Христо Ботев  20, 3, 19, 11, 16, 17, 24, 28, 13, 25, 21, 23, 22, 18

На 24.06.2019 г. /11:15 - 12:30 ч./ -  Муселиево: Беласица  1, 5, 3, 7, 6, 4, 8, 2,  Бенковски  1, 7, 5,  В Коларов  20, 24, 23, 22, 18, 19, 15, 25, 21, 17, 27,  Искър  36, 30, 29, 24, 19, 20, 25, 34, 17, 38, 32, 28, 23, 21, 13, 22,  Кирил и Методий  27, 23, 20, 9, 22, 13, 10, 19, 6а, 15, 24, 14, 12, 8, 19а, 17, 18, 21, 11, 7,  Люлин  19, 12, 10, 11, 16, 7, 17, 21, 13, 15, 23, 25,  Малчика  6а, 6, 4, местност Кантона  Кладенец,  Христо Ботев  31, 38, 36, 27, 42, 35, 33, 29, 46, 40, 48,  29

На 27.06.2019 г. /12:30 - 14:00 ч./ -  Муселиево: В Левски  3, 6, 5, 9, 2, 4, 1, 7, 11,  Г Димитров  20, 17, 7, 18, 14, 21, 31, 8, 16, 6, 29, 13, 4, 23, 1, 10, 25, 4а, 3, 11, 24, 19, 5, 33, 12, 15, 9,  Гео Милев  1, 18, 10, 14, 2, 12, 5, 3, 7, 4, 13, 8, 6, 15, 16,  Д Благоев  2, 1, 10, 7, 3, 5, 6, 12,  Ив Вазов  1, 4, 6, 5, 2,  Л Герганов  2,  Люлин  1, 4, 8, 3, 5,  Малчика  2,  Н Рилски  7, 5, 1, 4, 3, 6,  П Симеонов  6, 4, 2, 1, 5, 3, 7,  Христо Ботев  15,  Ю. А. Гагарин  1, 8, 6, 4, 3, 10, 5, 2

Община Плевен  

На 25.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Бохот

На 24.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Плевен: Вардар/П. Пеловски/  3в, 5, 3, 7, 1,  Възраждане  5,  Мусала  1, 5,  Сан Стефано  12, 4,  Стоян Заимов  2а

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мечка,  Общ.  Плевен: Александър Стамболийски  31, 9, 3, 1, 19, 23, 11, 33,  Антим I  4, 2,  Г. С. Раковски  2, 8, 4, 10, 1, 6,  Данаил Попов  25, 10, 23, 19, 5, 9, 11, 27, 7, 15, 17,  Максим Горки  10, 12, 14, 6, 2,  Никола Петков  3,  Пещера  1,  Първи Май  9, 1, 3, 11,  Рила  14, 17, 10, 2, 11, 4,  Стоян Заимов  3, 4, 6,  Татар махала  34, 38, 15, 26, 36,  Тодор Александров  9, 3, 7, 5,  Ю. А. Гагарин  1, 3, 11

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ралево: Бачо Киро  2, 3, 5,  Бинка Парашкевова  24, 66, 13, 17, 9, 11, 15, 36, 3, 52, 18, 19, 58, 2, 12, 20, 1, 68, 38,  Васил Левски  Уо Тп1, 2, Фурна, 6, 8, 5, 4, 1, 3,  Витоша  4, 6,  Георги Бенковски  15, 4, 9, 13, 5, 6, 13а, 11, 17, 7,  Георги Димитров  7, 2, 1, 5,  Драва  4, 2,  Кирил и Методий  3, Здравна Служба, 1, Канцелария, 6,  Клисура  10, 22, 28, 27, 21, 4, 32, 20, 3, 16, 29, 15, 30, 25, 24, 9, 12, 26, 14, 23,  Мадан  7, 5, 5а, 9, 1, 4,  Одрин  8, 6, 2, 3, 4,  Партизанска  7, 5, 6, 16, 8, 10, 2, 12, 14, 3, 9,  Пирин  2, 4,  Плевен  6, 32, 18, 1, 10, 2а, 26, 30, 20, 24, 7, 11, 28, 12, 22, 4, 9, 8,  Преслав  4, 2,  Рила  5, 7, 2, 9, 3, 4,  Родопи  5, 2,  София  25, 11,  Стара Планина  4, 3,  Тумба  2, 4, 2а, 5, 1, 3,  Тутракан  1, 3, 2,  Хаджи Димитър  12, 11, 17, 19, 23, 2, 5, 7, 4, 1, 16, 21, 9, 15, 8, 13, 6, 14,  Христо Ботев  23, 8а, 21, 15, 8, 1а, 13, 11а, 28, 24, 16, 22, 1, 11, 10, 19, 7, 6, 20, 14, 26, 30, 9, 17, 18, 27, 9а, 12

На 24.06.2019 г. /09:45 - 12:30 ч./ -  Плевен: Люляк  52 Гж, 52,  Сторгозия  189, Склад Осветление, 93,  92 Вх Г Вх Д, 92

На 24.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Плевен: Анастасия Димитрова  16, 28, 26, 18, 30, 16а, 20, 30а,  Люляк  49в,  Мир  14, 10б, 10, 12, 14  Б, 8,  Синчец  60,  Сторгозия  74

На 24.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Сторгозия  67

На 25.06.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Буковлък: 11-ти Декември  46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Бенковски  4, 2,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 6, 16, 2,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9,  Никопол  53, 3, 37, 4,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 12, 6, 10, 8, 18, 1,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Сан Стефано  16а, 1, 14, 2, 12, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  0

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Д-Р Г. М. Димитров/Н. Гиг/  66, 112а, 97, 87, 112, Тп202, 74, 74б, 89, 68, 116, 105, 64, 79, 114, 70, 114а, 110,  Енерго Гаражи Плевен  5,  Иван Тодоров  50,  Котел  2, 8, 4,  УПИ-ХIII Кв 826 Пи-56722. 658. 200

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 12:00 - 14:00 ч./ -  Върбица,  Общ.  Плевен: Іv,  Кв.  1,  Александър Стамболийски  2, 5, 4, 3, 1, 3б,  Братя Миладинови  1,  Васил Коларов  4, 3, 1, 5, 13, 8, 15, 2, 6, 9, 7а, 14, 11, 12, 18, 19, 19а, 7,  Георги Бенковски,  Георги Димитров  11, 24, 28, 22, 32, 13а, 30, 26, 17, 17а, 15,  Искър  1,  Кирил и Методий  15, 11, 2, 10, 17, 18, 3, 6, 19, 9, 22, 3а, 5, 8, 16, 14, 1,  Ком  3, 1, 5,  Лиляна Бърдарова  8, 9, 6, 6а, 7, 10, 2, 5, 1, 11, 4, 3,  Неофит Рилски  1, 7, 2, 5, 3,  Оборище  3, 5, 1,  П. К. Яворов  7а, 3, 4, 11, 9, 7, 5, 8, 6, 2, 1,  Свобода  4, 5, 1, 6,  Софроний Врачански  7, 2, 4, 3, 5, 1,  Хаджи Димитър  3, 4, 11, 2, 5, 13, 1, 7, 27, 15, 25, 6, 8, 23, 17, 9,  Христо Ботев  1, 7, 12, 6, 14а, 10, 5, 8, 14, 3, 12а, 4, 16, 9, 1а,  Шипка  5, 2, 14, 10, 6, 4, 17, 8а, 8

На 25.06.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Плевен: Генерал Гурко  5, 6, 7, 2, 8, 1, 13, 3, 9,  Гълъбец  5, 7, 7а, 3а, 10а, 3, 10, 8, 2,  Емил Димитров/Марица/  25, 29, 31, 23, 33, 27,  Кавала  4, 14, 16, 12, 6, 2, 10, 2а, 8,  Тунджа/Б. Станчев/  4, 8, 6, 2,  Хаджи Димитър  62,  Цар Самуил/В. Топалски/  129, 115, 133, 125, 42, 123, 135

На 25.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Пирот  14, 6, 10, 14 Мз, 11а, 7, 8, 13, 11, 5, 12, 9, 20, 18, 17,  Хаджи Димитър  39, 38

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Плевен: Българска Авиациа /Индустр. 27,  Георги Кочев  106,  Индустриална Зона, местност Западна Идустриална Зона  До Метро,  Метро  3

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Брестовец: Александър Петров  5

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Радишево: I - 280,  XIII- 89 Кв.  34,  Васил Априлов  2, 4а,  Г. С. Раковски  5, 3, 1,  Григор Пърличев  27, 3, 6, 11, 9, 18, 29, 23, 16, 7, 10, 4, 19, 22, 17, 1, 25, 13, 5, 8,  Драва  1,  Знеполска  8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10,  Ивайло  14, 10в, 28, 17, 24, 5, 27, 21, 5а, 8, 34, 16, 40, 23, 29, 12, 13, 26, 30, 10б, 38, 18, 11, 20, 22, 10а, 15, 9, 25, 7, 10, 31, 6, 1, 3,  Кирил и Методий  31а, 12, 31, 23, 8, 35, 29, 37, 27, 21, 10, 14, 31б, 19, 25, 11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Уо ТП 7, 7, 17, 9, Център,  Китка  3, 5, 7, 10, 14, 6, 13, 9, 11, 8, 1, 2,  Климент Охридски  Уо ТП 3, 15, 2, 35, 20, 10, 26, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 14а, 23, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4,  Мадан  8, 6,  Марибор  12, 22, 18, 3, 27, 24, 17а, 4, 21, 25, 28, 14, 9, 23, 19, 26, 8, 7, 1, 10, 6, 2, 13, 11,  Милин Камък  3, 1,  Мир  3, 5, 2, 1,  Митко Палаузов  5, 13, 7, 15, 9, 1, 11,  Нестор Марков  6, 2, 5, 4, 3, 1,  Орлица  2,  Пероника  7, 6, 1, 4, 10, 11, 9, 3, 8, 9а,  Прилеп  29,  Ралица  11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2,  Република  2, 3, 4, 5, 1,  Рила  1, 2, 2,  Родопи  27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35,  УПИ -Xxv-283 Стр Кв 1,  ХIх-573,  O, Месност Ккукушин

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Тученица: Александър Стамболийски  4, 3, 6, 7, 8, 1, 1,  Васил Левски  Уо Тп5, 11а, 18, 15а, 17, 3, 2, 10, 12, 6, 8, 1, 16, 4, 14,  Ген. Вл. Заимов  9а, 11, 7, 5, 9, 8, 5а, 6, 3, 6а, 2, 1, 4,  Генерал Гурко  69, 52, 40, 38, 67, 44, 50, 46, 42, 38а, 48, 28, 25, 11, 23, 9, 7, 18, 3, 19, 30, 9б, 5, 4, 9в, 15, 12, 8, 22, 27, 21, 1б, 6, 1, 2, 10, 14, 17, 13, 20а, 47, 34, 45, 57, 36, 61, 37, 29а, 29, 35, 32, 53, 41, 55, 61а, 51, 49, 42, 59, 63, 39, 33, 31, 36а,  Генерал Колев  2б, 1, 8, 4, 1а, 2в, 6а, 6, 3,  Георги Бенковски  Уо ТП 1, 14, 30, 17, 36, Център, 28, 29, 37, 40, 15, 13, 32, 38, 21, 39, 25, 23, 44, 42, 16, 31, 26, 30а, 22, 24, 35, 33, 34, 7, 4, 12, 8, 2, 10, 11, 6, 9,  Георги Кочев  6, 9, 4, 3, 5, 7,  Дамян Пешев  35, 3, 15, 21, 11, 9, 8, 19, 14, 18, 20а, 1б, 22, 10, 16, 5, 7, 13, 2, 6, 1а, 20, 23, 12, 6а, 30, 28, 29, 27, 30б, 26, 39, 37, 25, 36, 41, 40, 31, 42, 34, 38, 33, 32,  Кайлъка  2, 6, 4, 1,  Любен Вешков  4, 8, 9, 10а, 2, 12, 16, 18а, 5, 7, 1а, 24, 5а, 20, 10, 3, 14,  местност Пасището  Помпена Стация,  Пирин  15, 4, 3,  Радецки  6, 4, 3, 2, 1,  Рила  5, 3, 8, 7, 2, 1, 4,  Среброструй  3, 11, 17, 19, 1, 15, 9,  Стара Планина  45, 8, 41, 47, 4а, 16, 43, 10, 14, 51, 6, 12, 4б, 37, 21, 7, 2а, 15, 1, 13, 11, 9, 29, 17, 19, 25, 33, 5, 27, 3,  Стефан Караджа  4, 3, 2, 1, 5, 7,  Страцин  9, 7, 5а, 8, 3, 5, 2, 4, 10, 6,  Хаджи Димитър  14, 15, 24, 19, 16, 17а, 13, 11, 7, 20, 18, 17, 8, 22, 14а, Уо ТП 8, 2, 3а, 4, 1, 5, 3,  Христо Ботев  Центъра, 3, 10, 4, 1, 8, Уо ТП 9, Център, Кметсво, Детска Градина,  Христо Смирненски  18, 19, 14, 20, 22, 9, 21, 25, 16, 23, 15, 11, 13, 1, 5, 4, 8, 6,  Ю. А. Гагарин  28а, 34, 32, 28, 33, 1, 6, 7, 26, 17, 9а, 20, 16, 5, 23, 24, 4, 10а, 18, 21, 27, 22, 19, 8, 2а, 14, 25, 12, 11, 3,  18

На 26.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Брестовец: Александър Петров  17, 28, 18, 19, 20, 16, 24, 14, 11, 22,  Александър Стамболийски  26,  Васил Левски  13, 25, 3, 4, 29, 8, 6, 22, 3а, 24, 14, 23, 36, 19а, 9, 27, 16, 40, 28, 1, 5, 40а, 2, 12, 11, 42, 34, 44, 7а, 15, 30, 21, 7, 26, 18, 32, 20, 38,  Витоша  2а, 4, 2, 3, 5, 1,  Георги Кочев  28, 18, 8, 30, 14, 16, 12,  Елин Пелин  4,  Иван Вазов  15, 5, 1, 2, 3,  Никола Й Вапцаров  10, 3, 1, 12,  Пирин  4, 6, 1, 2, 8,  Рила  4, 3,  Хаджи Димитър  21, 10, 2, 18, 12, 20, 6, 25в, 16, 25а, 22, 14, 8, 4,  Христо Ботев  2, 9, 7, 8, 10, 4, 1, 21, 3, 15, 17, 6, 19, 13, 11,  Христо Смирненски  10, 2, 12, 1, 4, 3, 6, 8, 14

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Пелишат: 17 Партизани  2, 12, 8, 1а, 10, 6,  VIII Кв.  5,  Бенковски  18, 11, 17, 20, 12, 22, 13, 15, 10, 14, 19,  Васил Левски  2, 4, 6, 8, 5, 3, 10, 1,  Димитър Благоев  8, 4, 1, 2, 22, 3, 15, 18,  Любен Вешков  8а, 6, 9, 12, 8, 13, 21, 17, 4, 15, 14, 11, 2, 16, 10, 5, 19, 20, 18, 7,  Малчика  14, 8, 6, 2, 16, 10, 12, 4,  Мусала  19, 8, 6, 13, 10, 17, 12, 15,  Одеса  13, 10, 6, 9, 19, 7, 19б, 3, 8, 2, 19а, 17, 1, 4, 11, 5, 15,  Отец Паисий  3, 1,  Охрид  7, 5, 6, 2, 1, 3,  Панайот Волов  2,  Раковски  5, 10, 6, 3, 8, 4,  Ресен  3, 2, 1,  Трифон Гърчев  11, 6, 2, 4, 7, 9, 3, 1, 17, 15, 5, 8, 13,  Христо Кънчев  3, 2, 6, 7, 12, 1, 9, 4, 8, 5, 10,  Цветан Спасов  1,  Шипка  14, 11, 5, 13, 3, 6, 4, 1, 8,  Ю. А. Гагарин  6, 4, 7, 5, 1, 8, 10, 3, 2

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Пордим: Базова Станция 3582

На 26.06.2019 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Плевен: Георги Кочев  61 Гж, Кръстовище Г. Кочев и Н. Рилски, 59, 69, 67, Кръстовище Г. Бенковски, 63, 61, 71, 39, 65 Оф, 65,  Гренадирска  119,  Неофит Рилски  1, 5, 11

На 26.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Миладинови Братя  12, 10,  Неофит Рилски  46 2, 2, 1, 48, 31, 29, 48 1, 33,  П. Р. Славейков  30,  Пирин  11, 13, 6, 9

На 27.06.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Коиловци: Братя Гъркови  70, 68, 50, 19, 48, 56, 58, 11, 9, 66, 60, 64, 53, 13, 52, 9а, 46, 62, 15, 17,  Васил Априлов  3,  Маршал Толбухин  23, 16, 17, 13, 24, 26, 11, 10, 8, 12, 18, 7, 19, 30, 28, 14, 20, 1, 21, 25, 27, 4, 15, 22, 2,  Опълченска  11, 16, 5, 4, 8, 17, 14, 7, 1б, 12, 15, 3, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 6,  Панайот Волов  14, 35а,  Пенчо Славейков  3, 1, 5,  Сергей Румянцев  9, 10, 16, 4, 2, 18, 20, 1, 14, 6, 11, 12, 7, 3, 8, 5,  Скобелев  6, 5, 1, 2, 3, 4,  Хаджи Димитър  2, 1,  Христо Ботев  6, 4, 10, 1а, 1,  Цветан Спасов  3, 7, 5,  Чаталджа  1а, 1

На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Плевен: Незабравка  22, 25, 21, 25а, 28, 26, 20, 23, 27, 19, 24,  Обединение  18, 15, 21, 25, 14, 20, 10, 16, 18а, 17, 12, 27, 6, 19, 13, 11, 8, 23,  Оряхово  13, 11, 6, 15,  Синчец  66, 64,  Сторгозия  89, 90, Последна Спирка на Сторгозия, 91, 91

На 27.06.2019 г. /09:15 - 13:30 ч./ -  Плевен: Гюмюрджина  14, 2 А, 6, 18, 5, 16, 8, 12, 13, 11, 14а, 10, 7, 18а, 9,  Емил Димитров/Марица/  62, 57, 67, 65, 69, 61, 59, 68, 55, 63,  Кукуш  6, 9, 5, 7, 4, 13,  Странджа  52, 56, 59,  Хаджи Димитър  73, 71,  Цар Иван Шишман  9, 45, 4, 6, 15, 14/16 Тп411, 3, 36, 35, 43, 39, 16, 25, 47, 23, 5, 11, 13, 1, 14, 3а, 31, 27, 17, 8, 33, 7, 6а, 41

На 27.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Люляк  4, 52, 73, 67, 50, 71,  Обединение  5, 4, 3, 1а, 1,  Оряхово  1а, 1, 5, 1б, 3, 2, 3а, 7, 9,  Сторгозия  95, 94

На 28.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./ -  Буковлък: 11-ти Декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 18, 12, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244,  670 Кв.  51,  Іі и Ііі,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 24, 19, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Белмекен  6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5,  Бенковски  4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 21, 23, 1, 18, 19, 1а, 8, 34, 31, 7, 14, 26, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 10, 14, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  2, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 11,  Изток  7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8,  Илинден  11, 2, 12, 3, 7, 1, 15, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9,  Край Село,  Крайцер Аврора  12, 15, 5,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9, 3, 2,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 63, 83, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Правда  9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7,  Преслав  2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Район Апк  14,  Раковски  1, 2,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 12, 6, 10, 8, 18, 1, 20,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 30а, 23, 13, 22, 24, 5, 19, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 12, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Силистра  3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11,  Срещу Кат,  Стара Планина  4, 2,  Стопански Двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети Март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  УПИ 1,  Хайнбоаз  56, 34, 38, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 50, 36, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,  0, УПИ-XI и XII Кв. 50а, 7

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч./ -  Опанец,  Общ.  Плевен: 000259

На 28.06.2019 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Плевен: Анастасия Димитрова  22, 24,  Сторгозия  96

На 28.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Гевгели  12, 17, 20, 18, 22,  Солун/Юнско Въстание/  4 Гж, 4,  Цар Самуил/В. Топалски/  105, 113, 119 Мз, 109, 121, 119, 109, 107, 113 Гж, 103, 111, 117

На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Буковлък: 11-ти Декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 18, 12, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244,  670 Кв.  51,  Іі и Ііі,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 24, 19, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Белмекен  6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5,  Бенковски  4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 21, 23, 1, 18, 19, 1а, 8, 34, 31, 7, 14, 26, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 10, 14, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  2, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 11,  Изток  7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8,  Илинден  11, 2, 12, 3, 7, 1, 15, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9,  Край Село,  Крайцер Аврора  12, 15, 5,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9, 3, 2,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 63, 83, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Правда  9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7,  Преслав  2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Район Апк  14,  Раковски  1, 2,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 12, 6, 10, 8, 18, 1, 20,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 30а, 23, 13, 22, 24, 5, 19, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 12, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Силистра  3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11,  Срещу Кат,  Стара Планина  4, 2,  Стопански Двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети Март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  УПИ 1,  Хайнбоаз  56, 34, 38, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 50, 36, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,  0, 0., O, УПИ-XI и XII Кв. 50а, 7

На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Опанец,  Общ.  Плевен: 000259,  Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 49, 47, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 31, 35, 50, 27,  Лозенка  7, 9, 6, 16, 5, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети Март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 77, 66, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 30.06.2019 г. /08:00 - 13:00 ч.; 09:00 - 13:00 ч./ -  Плевен: Васил Левски/Г. Димитр/  152, 132, 164, 168, 161, 144, 169, 130, 171, 159, 163, 165, 150, 173, 128, 167,  Д-Р Л. Заменхов  3, 3а, 5, 1,  Дойран/Толбухин К. Златарев/  43, 106, 41, 104, 100, 106 А, 108,  Коста Хаджипакев  7, 4, 5, 11, 9,  Цанко Церковски  18, 20, 1

Община Червен бряг  

На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Червен Бряг: 23 Септември  12, 17а,  Дядо Вълко  3,  Иван Вазов  29, 27а, 22 1, 25, 23, 27,  Капитан Андреев  6, 8, 5, 10, 2, 7, 3, 11а, 12, 4, 2а, 9,  Тома Петков  25, 26, 24, 22, 22а,  Търговска  47, 63, 44, 71, 48, 59, 49, 52, 45б, 56, 67, 55, 73, 69б, 62, 61, 42, 32 1, 53, 64, 75, 32 1/90, 66, 45, 57, 50, 45а, 43, 54, 46, 65, 69, 60, 51, 58,  Цар Калоян  25, 16, 27, 20, 19, 41, 47, 29

На 27.06.2019 г. /08:30 - 15:00 ч.; 08:30 - 09:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Девенци: местност Девенски Камък

На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Червен Бряг: Маркова Могила  Вила

На 27.06.2019 г. /08:30 - 15:00 ч.; 08:30 - 09:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Койнаре: Антон Иванов  4, 1, 13, 5, 15, 3, 10, 6, 2, 9, 8, 11, 4а, 7, 10а, 12,  Антон Страшимиров  4, 2, 6,  Бузлуджа  5, 4, 1, 2,  В. Коларов  3, 15, 9, 7, 2а, 8, 4, 1, 6, 5, 2,  В. Левски  35, 7, 9, 1, 5, 3,  Владимир Поптомов  14, 5, 1, 10, 3, 2, 12, 4, 8, 6,  Иван Вазов  31, 37, 15, 11, 2, 5, 25, 13, 7, 17, 33, 9, 19а, 3, 23, 21, 29, 27,  Иван Точев  22, 13, 14, 19, 18, 17, 3, 5, 15, 9, 6, 2, 4, 24, 21, 12, 16, 8, 1, 11, 7, 10,  Искър  3, 2, 1,  Милчо Симеонов  11, 29, 7, 20, 9, 37, 33, 17, 22, 27, 31, 32, 45, 41, 30, 13, 18а, 26, 36, 12, 24, 39, 44, 6, 42, 10, 8, 34, 8а, 2, 1, 15, 28, 19, 46, 18, 25, 38, 4, 35,  Родопа  16а, 22, 3, 1а, 12, 20, 18, 1, 8, 4, 5, 2, 6,  Христо Смирненски  3, 2, 1, 8, 10, 6

На 27.06.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Чомаковци: Г С Раковски  25

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Община Брезник  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Глоговица

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Конска: Iv-310, 311,  Месност Райкова Страна

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Трън: 8ми Март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1., 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., 23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9., 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20,  Васил Левски  5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  9, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 21, 31.,  Владо Тричков  1, 1., 6, 5, 1., 2, 2, 1., . 2, 3, 2., 1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26., 26, 4, 6., 2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13., 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17., 21.,  Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор,  махала . Ахчийски Кошари,  махала . Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  махала . Шиловец,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2., 31., 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1., 2., 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31., 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23., 14, 40, 21, 28, 47, 20, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д.  Петков  2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв. 4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  3, 20, 1, 6, 14., 11., 29, 9., 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5.,  Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,  Механа, СпЕхо-Т

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Лялинци: I-259 Кв. 13,  УПИ VII-115 Кв. 26,  Вила, къща, УПИ X-244,  Кв. 15, УПИ Іі-94,  Кв.  25

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Бегуновци: къща

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 09:15 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Слаковци

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Брезник: 06286. 72. 21,  Александър Тинков  2,  Бърдо  68, Хижа,  Варош  41a, 14, 2, 18, 4, 32, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 13, 22, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 10, 28, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27,  Нестор Петров  10,  Бърдото, Лагер

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Велковци,  Общ.  Брезник: 083011, местност  Страище,  махала . Пали Лула  къща,  С. Велковци,  УПИ Іv-105,  Кв. 40

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Ноевци: До ТпСтадиона

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Селищен Дол

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Сопица

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Ярджиловци: Братя Чакрини  52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59,  Вердин Александров  6, 4,  Извън Плана  4, 2, 3,  Искър  4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2,  Могилка  3, 2,  Мусала  13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3,  Орниче  116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, 116,  Осогово  16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20,  Партизан  67,  Радослав Зафиров  16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38,  Славчо Дяков  28, 6,  Черна Гора  6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Гигинци: къща

Община Земен  

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Земен: Александър Стамболийски  4, 8, 10, 2, 1, 24, 26, 28, 20, 5, 18, 6, 3, 22, 16, 12, 14,  Евтим Арсов  2, 4,  Земенски Манастир  32, 28., 18, 40, 41., 59, 24, 29., 53, 20, 26, 22, 26., 57, 36, 43, 29,  Земенско Кале  27, 20, 12, 23, 8, 33, 3, 14, 24, 10, 9, 16, 19, 17, 31, 1, 29, 7, 21, 25, 16 А, 22, 16 Б, 18, 21., 13, 11,  Иван Вазов  6, 11, 4, 9, 8, 2, . 5, 1, 7, 7а,  Ильо Войвода  3, 12, 2, 4,  Кирил и Методи  4, . 6, 3., 2, 1, 3,  Княз Борис  2, 1, 4,  Кракра  4, 2, 3 А, 3, 1,  Манастирска  30, 36, 34, 55, 38, 42, 42а, 57, 46, 44,  Никола Петков  10,  Паисий Хилендарски  4, 6, 2, 3, 8,  Христо Ботев  9, 12, 7, 6, 4, 1, 13, 8, 11, 14, 10а, 10, 2.,  Цар Асен  7, 2, 3, 4, 9, 1, 6,  5, 8

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Земен: Албена  16,  Александър Стамболийски  10,  Гео Милев  3,  Земенски Манастир  55, 21а, 3,  Земенско Кале  1, 1.,  Кракра  2,  Манастирска  3, Земенски Манастир, 1, 23, 2,  махала . Брънзова и Орлово Гнездо  1, 4, 6, 5, 2,  махала . Царева  Жилищна Сграда, 7,  Никола Вапцаров  28,  Симеон  14,  Струма  8,  Хаджи Димитър  9,  Столова, махала . Брънзова

На 26.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Еловдол

На 26.06.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ -  Габровдол

На 27.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Еловдол: Iv-355 Кв. 23

На 27.06.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  С.  Елов Дол

На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Горна Врабча

Община Ковачевци  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Габрешевци: махала .  Богдановци,  махала .  Бусарска,  махала .  Гелевци,  махала .  Зарковци,  махала .  Клисурци,  махала .  Костадиновци,  махала .  Мутарска,  махала .  Пешова,  махала .  Полоканска,  махала .  Равнище,  махала .  Тихия Кът,  махала .  Ущиринци,  ПИ I-64

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Добри Дол,  Общ.  Трекляно: махала Горна Ливада,  махала Добридолски Воденици,  махала Паргова,  махала Савова

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Калотинци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Косово,  Общ.  Трекляно: махала Ангеловци,  махала Върбица,  махала Въргинци,  махала Дузинци,  махала Дурниловци,  махала Качаревци  къща,  махала Лисичковци,  махала Пашинци,  махала Поповци,  махала Селото,  махала Сировичинци,  махала Такламановци,  махала Широки Дол  къща

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Трекляно: махала Антовци,  махала Аплатовци,  махала Бакъмска,  махала Божуринци,  махала Бойкинци,  махала Връшинци,  махала Гебовци,  махала Горни Балабановци,  махала Димитрина,  махала Долни Балабановци,  махала Долно Гъжинци  къща,  махала Корубинци,  махала Кръстинци,  махала Кьосинци,  махала Лисичковци,  махала Младост,  махала Павлевци,  махала Поповци,  махала Стойковци,  махала Сукинци,  махала Тодоровци,  махала Тошинци,  махала Трънярци,  махала Тупарци,  махала Цалакина,  махала Центъра  къща, къща, 1, Бунгало,  махала Чавдаровци,  махала Шавудинци,  махала Щроклинци

Община Перник  

На 27.06.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Батановци: 3ти Март,  Бела Вода  395, . 395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  Граово  3,  махала . Трънска и Кащерова  10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св. Св. Кирил и Методий  15,  Свети Спас  8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26,  10, Стар Завод, 15, 13, 11, 15, 12

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мещица: Адалберт Антонов  12, 11, 6,  Александър Димитров  8, 2, 9, 14, 10, 23, 1, 20, 26,  Георги Димитров  80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76,  Елена Георгиева  13, 17, 6, 5, 23, 21, 15,  Йорданка Николова  22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27,  Лиляна Димитрова  1, 2 къща, 7, 5,  Митко Палаузов  6, 9, 2,  Пейо Яворов  3,  Свилен Русев  10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1,  76, Спирка Бенковски

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 14:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ -  Дивотино: 3-ти Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 9, 5, 2, 13, 4, 9, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10., 2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 10, 1, 5,  Девета  4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  2, 6, 1, 3, 5,  Единадесета  14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 49, 31, 43 Б, 46, 47., 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  махала Герен  5,  махала Ливаге  22, 5, 8,  махала Светавода  2, 1,  махала Тенов Дол,  Миньор  22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27., 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119., 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130., 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73., 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88,  Осемнадесета  7, 9, 5, 1,  Осма  4, 3,  Пета  4, 2, 1,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5,  Първа  8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, . 11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 15а, 74, 34, 21, 78 къща, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 7, 3, 3, 31,  Слатина  12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3,  Струма  5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 39, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 14, 57, 51, 49, 16, 13, 24,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  2, 8, 6, 3, 1, 5,  Тридесетиосма  1, 7,  Тридесетипета  13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27,  Тридесетипърва  6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2,  УПИ VIII - 296 Kb. 21,  УПИ Іі Кв. 746,  Четвърта  6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  6, 19, 20 къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14,  Шеста  3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8,  Шестнадесета  4, 2,  3, М.  Прогон  ПИ 151084, Бреста, В Двора на Ткзс, махала алаГрадините

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 14:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ -  Люлин,  Общ.  Перник: Iv-537,  V-614 Кв 59,  VIII-491,  Втора  21, 18, 31, 27., . 28, . 55, 16, 7., 11, 33, 23, 37-39, 35, 4., 2, 42, . 24, 59, 49-51, . 40, 32, . 35, . 1, 57, . 53, 28., 8, 38, 42., 29., 9, 30, 34, 47, 3, 59,  Двадесет и Втора  13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3,  Двадесет и Девета  2,  Двадесет и Пета  17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10,  Двадесет и Първа  2,  Двадесет и Седма  3, 7, 13, 1,  Двадесет и Трета  2, 12, 16, 2,  Двадесет и Четвърта  44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37,  Двадесет и Шеста  15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18,  Двадесета  3,  Дванадесета  . 12, 20, . 6, 9, . 20, . 11, . 8, 27, . 14, . 12, . 23, 10, . 25, 6, . 4, . 5, 7а, . 2, 2, . 3,  Девета  2, 4, 6, . 14,  Деветнадесета  6, 3, 1, 2, 4,  Десета  10, 18, 40, 2,  Единадесета  9, 3-4, 1,  Кв. 31, УПИ1-577,  махала . Лесков Дол  34, 3, 33, 5, къщаС Ателие,  махала . Стакьовец и Манастира  22, 5, 7, местност Задбудилица  къща, Фургон, Вила, Парцел 88, 8,  Осемнадесета  4, 14, 1,  Осма  4, 1,  Пета  43, 25, 17, . 14, 3, 25., 1, 23., . 49, . 12, . 15, 49, 13, 29., 39, 11.,  Петнадесета  3, . 6, 10, 4,  ПИ 874,  Първа  13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, . 49, 32, 45, 35, 42, . 24, 27, 55., 51., 31,  Седемнадесета  6,  Седма  14, 11., . 9, . 8, 4.,  Трета  10, 25, 6, 12., 23, . 18, 2, 14, 19, 7, 10, . 10, 2., 11, 4, . 13, 1, . 8, 10., . 6, 15., 9., 8,  Тридесет и Осма  3, 7, 15, 9, 17, 1,  Тридесет и Седма  3., 2, 1, 6, 4, 8,  Тридесет и Шеста  3, 1, 4, 2, 5, 7,  Тридесета  1,  Тринадесеста  . 1, 2, . 4, . 11, 5, . 9, 13, . 5, . 2, . 3, 5,  Четвърта  . 2, 26, 25, . 6, 7, 3, 28, 15, 22, 16, . 8,  Четиринадесета  6, . 17, . 5, 2, . 3, . 8, . 9, 7, . 15,  Шеснадесета  27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31,  Шеста  24, 5, 2, 8, 6, 3, 1.,  22, местност Над Шосето, Райлово Центъра, 74, 72, 27, Райлово Центъра, Вила, Цьрнел, 37-39, 41

На 24.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ -  Перник: Цалева Круша  34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 27, 33, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница,  Гробищен Парк

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ -  Перник: Брезник  2.,  Владислав Граматик  37, 49, 53, 63, 57, 75а, 47, 73, 71, 75, 39, 35, 27, 43, 61, 65, 43а, 49а, 45, 69, 41, 1, 67,  Граово,  Добри Чинтулов  1, 9, 13, 5, 3, 6, 4, 2, 12, 7, 10а, 15, 11, 10, 8,  Инжинерен  14б, 12б, 6 А, 12а, 6, 18а, 14а, 12в, 16б, 14г, 18в, 16в,  Кракра Пернишки  14., Магазин, 1., 4, 4., 1, 2., 1,  Михаил Георгиев  2,  Презвитер Козма  2, 1, 5, 3, 4,  Радомир  1, 1.,  Самоков  1,  Св. Иван Рилски  1, 1., 1, 1,  Св. Св. Кирил и Методий  77,  Тако Пеев  1,  Твърди Ливади  1,  Тодор Влайков  12,  Тодор Паница  19, 5, 24, 4, 10, 8, 14, 26, 15, 22, 6, 17, 11, 7, 2, 12, 16, 4., 20, 13, 18, 1,  Физкултурна  1., 18, 16, 1, 12., Парка, 18г,  Централен Градски Парк,  Каравана на Входа на Парка, Парка

На 24.06.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ -  Перник: Кракра Пернишки  Магазин, 1., 4, 4., 1, 2., 1

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Ярджиловци: Арда  4, 2, 3,  Девети Септември  32, 34, 53,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,  Перник  5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  Христо Смирненски  4

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мещица: Васил Коларов  1,  Генерал Гурко  22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20.,  Генерал Скобелев  12,  Генерал Толбухин  5, 1, 3, 4, 8, 7,  Генерал Тотлебен  14, 27, 24, 29, 21,  Георги Димитров  11, 13, 22, 4, 17, 10 къща, 3, 7, 1,  Даме Груев  1, 5,  Леонид Брежнев  4, 2, 3, 5, 8, 9, 10,  Маршал Жуков  3,  Октомврийска Революция  11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19,  път №63,  Сергей Румянцев  1,  ХvIII Кв. 55а,  Юрий Гагарин  6, 3, 4, 1, 2

На 25.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 12:00 ч.; 11:30 - 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Дрен: V-420 Кв. 4,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет и Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет и Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет и Осма  1, 3,  Двадесет и Пета  6,  Двадесет и Първа  2, 10, 6,  Двадесет и Седма  3, 1,  Двадесет и Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет и Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет и Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет и Девета  5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7,  Деветдесет и Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет и Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет и Трета  1,  Деветдесет и Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 1, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 14,  М. Попова махала ала,  махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, къща, 10, 17, 41, 8,  махала Тареина,  Осемдесет и Девета  5, 7, 9,  Осемдесет и Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет и Пета  4,  Осемдесет и Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет и Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет и Четвърта  6, 3,  Осемдесет и Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет и Втора  2, 10,  Петдесет и Девета  2, 9,  Петдесет и Осма  6, 8,  Петдесет и Пета  7, 6, 2,  Петдесет и Първа  3, 7,  Петдесет и Седма  2, 6,  Петдесет и Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет и Четвърта  5, 6,  Петдесет и Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С. Дрен,  Седемдесет и Втора  7, 9,  Седемдесет и Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет и Осма  1, 4, 2,  Седемдесет и Пета  1,  Седемдесет и Седма  3,  Седемдесет и Трета  3, 1, 5,  Седемдесет и Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет и Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто и Втора  3, 5, 7, 1,  Сто и Девета  6, 21, 1, 18,  Сто и Единадесета  2, 7,  Сто и Осма  8, 2,  Сто и Пета  4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18,  Сто и Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто и Първа  5, 3, 1,  Сто и Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16,  Сто и Трета  1, 5,  Сто и Тринадесета  6, 4, 2,  Сто и Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто и Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет и Втора  3, 1,  Тридесет и Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет и Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет и Пета  2,  Тридесет и Първа  1,  Тридесет и Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет и Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет и Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7,  Хейзел Майнер,  Четвърта  89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18,  Четиридесет и Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет и Девета  7,  Четиридесет и Осма  4,  Четиридесет и Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет и Първа  9, 1, 7,  Четиридесет и Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет и Трета  8, 1, 14,  Четиридесет и Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет и Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет и Втора  4,  Шестдесет и Девета  2,  Шестдесет и Пета  7, 9,  Шестдесет и Първа  6, 1, 4,  Шестдесет и Седма  3, 5, 1,  Шестдесет и Трета  2, 5,  Шестдесет и Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет и Шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,  3, къща

На 25.06.2019 г. /09:45 - 10:15 ч./ -  Перник: V-502. 1010  Кв. 1,  Братя Миладинови  36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 40, 7, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39., 26, 44, 48,  Брегалница  10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Владислав Граматик  25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83., 85, 81, 89, 75, 83,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Ген Владимир Вазов  3, 1, 5,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Гр.  Перник,  Кв.  4 УПИII,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Даме Груев  11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Добри Чинтулов  29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33,  Драгановец  4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Екзарх Йосиф  33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Златни Мостове  6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9., 8,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Иван Рилски  4,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Инженерна  4,  Инжинерен  3, 4, 3,  Искър,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1., 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Кино Салон  А,  Китка  6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10,  Константин Величков  1, 2,  Косово Поле  9., 1, 2,  Кракра  3, 2, 15., 4., 8., 4, 15, 8., 15, 4, 3., 8, 4., Лавка, 15, Павилион, 2,  Кракра Пернишки  17, До Гум, 17., 3., 17, 15, 3.  До Чочи, 3, 8., До Гум,  Кресна  2, 4, 4., 8., 2, 4, 6., 6., 6, 2, 2., 2а, До Гум,  Крушовска Република  5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7,  Кръстю Асенов  4, 2, 5, 6, 3, 2., 1,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  махала . Зарина /И. Р. /  218,  Михаил Георгиев  1, 4,  Михаил Герджиков  3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7,  Никола Карев  3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1., 5,  Омуртаг  2,  Пере Тошев  1, 4, 4.,  Петко Каравелов  Спорт Тото,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Презвитер Козма  17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14,  Райна Княгиня  20, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 10, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Розова Долина  3, 1, 3., 2, 2., 1, 1., 7,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Русалка  3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Сандански  28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 24, 16, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Св. Иван Рилски  2, 19., 1, 17, 17,  Св. Св. Кирил и Методий  5, 10, 2., 2, 4, 9, 1, 7,  Стримон  Кв. Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз. Титан, 47., 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54., 54, До Кино Кракра, 33.  До Кино Кракра,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Физкултурна  2, 10, 2, 2, 70, 2., 1,  Хайдут Велко  22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11,  Централна Градска Част,  Черноризец Храбър  32,  Чичо Стоян  3, 13., 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7,  Яне Сандански  32, 7

На 25.06.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Перник: Владислав Граматик  16, 18,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Драгановец  215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  Омуртаг  2,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Райна Княгиня  64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Гълъбник

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./ -  Перник: V-502. 1010  Кв. 1,  Братя Миладинови  36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 40, 7, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39., 26, 44, 48,  Брегалница  10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Владислав Граматик  25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83., 85, 81, 89, 75, 83,  Войниковец,  Габрово  10, 5, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Ген Владимир Вазов  3, 1, 5,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Гр.  Перник,  Кв.  4 УПИII,  Граово  19, 25, 25., 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30., 6, 22, 30, 21, 8а, 25., 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20., 5, 3, 24., 9, 7, 14., 4,  Григор Парличев  2,  Даме Груев  11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Добри Чинтулов  29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33,  Драгановец  4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218,  Драгановец Залес. Пояс  248,  Екзарх Йосиф  33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Златни Мостове  6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9., 8,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Иван Рилски  4,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Инженерна  4,  Инжинерен  3, 4, 3,  Искър,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1., 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Кино Салон  А,  Китка  6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10,  Константин Величков  1, 2,  Косово Поле  9., 1, 2,  Кракра  3, 2, 15., 4., 8., 4, 15, 8., 15, 4, 3., 8, 4., Лавка, 15, Павилион, 2,  Кракра Пернишки  17, До Гум, 17., 3., 17, 15, 3.  До Чочи, 3, 8., До Гум,  Кресна  2, 4, 4., 8., 2, 4, 6., 6., 6, 2, 2., 2а, До Гум,  Крушовска Република  5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7,  Кръстю Асенов  4, 2, 5, 6, 3, 2., 1,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  махала . Зарина /И. Р. /  218,  Михаил Георгиев  1, 4,  Михаил Герджиков  3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7,  Никола Карев  3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1., 5,  Омуртаг  2,  Пере Тошев  1, 4, 4.,  Петко Каравелов  Спорт Тото,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Презвитер Козма  17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14,  Райна Княгиня  20, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 10, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Розова Долина  3, 1, 3., 2, 2., 1, 1., 7,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Русалка  3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6., 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Сандански  28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 24, 16, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Св. Иван Рилски  2, 19., 1, 17, 17,  Св. Св. Кирил и Методий  5, 10, 2., 2, 4, 9, 1, 7,  Стримон  Кв. Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз. Титан, 47., 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54., 54, До Кино Кракра, 33.  До Кино Кракра,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Физкултурна  2, 10, 2, 2, 70, 2., 1,  Хайдут Велко  22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29., 13, 17, 10., 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11,  Централна Градска Част,  Черноризец Храбър  32,  Чичо Стоян  3, 13., 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7,  Юрий Гагарин  1,  Яне Сандански  32, 7

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./   На 26.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Горна Диканя: III-1699, Кв. 194,  VII,  Кв.  154,  X-1583,  Кв 195,  Горна Диканя,  махала Джорговица,  Парцел Хіх-1127,  Кв. 116а,  Пи203,  УПИ I-1026, Kb. 103,  УПИ І-1517 Кв. 211,  УПИ Х-1306,  Кв. 165,  УПИ І,  Кв. 115, къща, Вила, махала Джорговица, къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 С. Горна Диканя

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б,  926,  Iv-744,  Кв. 49,  V-648  5,  XI-790,  Кв. 55,  XII-375,  XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Гаджова махала ала,  Градините,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ I, Кв. 43,  УПИ Iv-838, Кв. 62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852,  854 Кв. 65,  УПИ XI-261,  Кв. 40,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Х-260 Кв 40,  Милева махала ала, Вила, Гусева махала ала, къща, Вила, Вила, ТП Вилите, къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща, ТП Калугерица

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Старо Село,  Общ.  Радомир: I-51,  Кв. 11,  VII-157 Кв. 17,  Xxvіі-Xxvііі Кв. 12,  махала . Дукова,  къща

На 25.06.2019 г. /11:30 - 12:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Студена,  Общ.  Перник: ПИ 000307,  Находище Студена,  Ален Мак,  Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  9, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 8,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 8, 14, 5, 6, 2,  Ерма  4, 6, 1,  Землище МКТП Щрабаг,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  извън регулация С. Студена Кариера,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  махала . Кашова,  махала . Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, местност Каражинец/И. Р. /  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл.  -Стълби, 264, 264 1,  2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 26.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б,  926,  Iv-744,  Кв. 49,  V-648  5,  XI-790,  Кв. 55,  XII-375,  XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Градините,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ I, Кв. 43,  УПИ Iv-838, Кв. 62,  УПИ Ix=883 Кв 67а,  УПИ VII- 852,  854 Кв. 65,  УПИ XI-261,  Кв. 40,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Х-260 Кв 40,  ТП Калугерица, къща, Вила, Вила, ТП Вилите, къща, къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, къща

На 26.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Долна Диканя: XIII-755, Кв. 47,  XIv-990, Кв. 71,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954,  УПИ XIII-990,  УПИ XxI-338,  УПИ ХIv-749,  Кв.  48,  Вила

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч.; 08:30 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Боснек: 070008,  3-ти Март  6, 01, 4, 5, 8,  558,  Iv-189, Кв.  15,  Ален Мак  8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3,  Божур  9, 1, 5, 7, 6, 3, 4,  Бор  7, 2, 5, 1, 3,  Борич  10, 6, 5,  В. Левски  12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15,  Витоша  2, 3, 1, 4,  Грамаге  3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3., 4, 9, 3, 2,  Добри Дол  2, 9, 07, 06, 5, 3,  Духлата  20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 106, 98, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46,  Евлоги Агайн  1, 02, 3, 4,  Еделвайс  4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6,  Жива Вода  11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11,  Иван Вазов  07, 03, 6, 01, 05, 4, 7,  Игличе  1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12,  Извора  6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21,  Йордан Йовков  08, 4, 8, 2, 1, 3, 5,  Клен  8, 6, 4, 3, 2, 01,  Кокиче  5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1,  Косматица,  Ладивец  4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12,  Ливаге  6, 1, 10, 2, 8, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  махала Влахова  Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7,  махала Джамбазка  6,  Минзухар  1, 2, 3,  Могиля  5, 11, 12, 7, 1,  Момина Сълза  10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14,  Н. Й. Вапцаров  5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19,  Незабравка  13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2,  Петрус  4, 7, 9, 3,  Ракита  4, 4 А, 6, 2,  Ранковица  2, 6, 4, 1,  С. Боснек,  Славей  12, 6, 14,  Стефан Караджа  9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5,  Струма  7, 15, 9, 13, 62, 11, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61,  УПИ XIII-342, Кв. 32,  УПИ І-536,  Кв. 43,  Х. Димитър  11, 11а, 9, 3, 7, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 38, 36, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30,  Чакова  13, 5, 8, 1, 14, 7, 2, 15, 10, 6,  Явор  7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9,  Яворов  3,  Ясен  2, 1,  10, 14, 2, 12, 11, 3

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч.; 08:30 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Студена,  Общ.  Перник: Еверест  2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща,  Илинден  5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22,  Ком  7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8,  Магистрала  5, 7, 1, 3,  махала . Язовира  16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 1, 8,  Младост  2., 2,  Мусала  6, 10, 2, 17, 1, 8,  Пролет  4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9,  Рила  3, 6., 2, 5, 4, 6,  Сините Вълни  1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15., 14, 7, 9,  Черни Връх  3, 6, 2, 7, 4, 9,  Ретранслатор Студена

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч.; 08:30 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Чуйпетлово: УПИ 4-194,  Кв. 18

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Мещица: Александър Невски  4, 2, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13,  Васил Левски  24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25,  Велин Сърбов  5, 1, 8, 13, 10, 16, 11, 4,  Гоце Делчев  8, 12, 5, 15, 7,  Димитър Каляшки  17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23,  Иван Вазов  9, 5, 7, 1, 3,  Капитан Петко Войвода  9, 11, 5,  Станке Димитров  5,  Ястребино  12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Гълъбник: Кв. 25 УПИ Xііі-353,  ПИ 110,  Кв. 16,  УПИ Vіі-112, Кв. 16,  УПИ Хv-45,  Кв. 6,  До Селската Чешма, Вила, къща, 11-12, Вила

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ -  Чуковец,  Общ.  Радомир

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Студена,  Общ.  Перник: Ален Мак,  Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  9, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 8,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 8, 14, 5, 6, 2,  Ерма  4, 6, 1,  Землище МКТП Щрабаг,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  извън регулация С. Студена Кариера,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  махала . Кашова,  махала . Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, местност Каражинец/И. Р. /  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл.  -Стълби, 264, 264 1,  2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 27.06.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела Вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259., 391, Детска Градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 8, 4,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 11, 13, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23., 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 54, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10,  266, 261, 265, 264

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Батановци: Бела Вода  395, . 395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 11,  махала . Трънска и Кащерова  39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Св. Св. Кирил и Методий  15,  Свети Спас  26,  10, Стар Завод, 15, 13, 11, 15, 12

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Перник: Бела Вода  391

Община Радомир  

На 25.06.2019 г. /11:00 - 16:00 ч./ -  Байкалско

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Извор,  Общ.  Радомир

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дебели Лаг: къща

На 24.06.2019 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Горна Диканя: УПИ I-1026, Kb. 103

На 24.06.2019 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Долна Диканя: ТП Вилите

На 25.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Дебели Лаг: Храм

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Борнарево: УПИи I-066007 Кв. 66,  Вила, Кв. Момкова

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Копаница

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: Железничарска  15а, 17

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Батановци: 3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  11, 19,  Иван Вазов  4, 1, 2, 9, 3, 6, 5,  Илинден  3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  Коста Тричков  31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 29., 42, 50, 26, 40, 49, 27., 35, 47, 37, 29, 41, 28, 32, 36,  Лозан Рангелов  1,  махала . Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 6, 17а, 1, 15, 23, 9, 21,  махала . Яшарска  2, 6,  махала Андрейна,  Младост  2, 8, 4, 1, 6, 10,  Панайот Волов  7., 3, 7а, 4, 8, 5, 7,  Пчела  3, 7, 9, 1, 11,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Св. Св. Кирил и Методий  51, 65, 49,  Средорек,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5,  Старо Село  15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13,  Струма  1, 5, 11, 4,  Физкултурна  1, 5, 11, 15, 13, 14, 19,  Двора на Ткзс

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Черна Гора,  Общ.  Перник: Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 16, 20, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Лесковски път  41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16,  Магюшница  6, 1, 4, 2,  махала . Ваклинови  2, 6, 1,  махала . Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  махала . Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  махала . Сугареви  2,  махала . Толева  2, 4, 3,  Нова махала  1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Ярджиловци: VIII-388,  Кв.  31,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 2, 4, 1, 3, 6,  Вердин Александров  7, 9, 8, 6,  Витоша  1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2,  Двадесет и Трети Април  1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38,  Девети Септември  34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 5, 1,  Извън Плана,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22,  Марин Зафиров  6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Орниче  43, 42, 29, 27, 37, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105,  Партизан  1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 26, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 68, 18, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Плиска  11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  2, 1, 10,  Славчо Дяков  7, 12., 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,  Кафе-Павилион

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Батановци: 3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  11, 19,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  махала . Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 6, 17а, 1, 15, 23, 9, 21,  махала Андрейна,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Средорек,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Черна Гора,  Общ.  Перник: Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 16, 20, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Магюшница  6,  махала . Ваклинови  2, 6, 1,  махала . Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  махала . Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  махала . Сугареви  2,  махала . Толева  2, 4, 3,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Лесковец,  Общ.  Перник: Бившо Ткзс

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Планиница,  Общ.  Перник: П-Л Ххіі,  Кв. 14,  УПИ I-108,  Кв. 1

На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Радомир: махала . Арбанас

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Владимир: V-57,  Кв. 6а,  ПИ 149 Кв, 14,  Вила, къща

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Гълъбник: Кв. 25 УПИ Xііі-353,  ПИ 110,  Кв. 16,  УПИ Vіі-112, Кв. 16,  УПИ Хv-45,  Кв. 6,  До Селската Чешма, Вила, къща, 11-12, Вила

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Долна Диканя

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Долни Раковец: Кв. 22, УПИ Х-206,  М-Ст Банята,  УПИ XI-306,  П-Л Іх-428,  Кв. 27,  УПИ 1-167  Кв. 11,  УПИ Іі-26,  УПИ Хі-34,  Кв. 1

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Друган: Vі-485, Кв.  45,  УПИ VI-337,  Кв. 25,  Чачулова махала ала,  Вила, Чакърова махала ала, къща

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Кондофрей: Общ. Радомир,  УПИ I Кв 43а,  къща

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Радомир: Антим I  9, 2,  Априлско Въстание  52, 46 къща, 25, 47, 42 къща, 20,  Божур  5,  Васил Петлешков  8,  Върба  къща, училище, Барака, 18 Самарско Знаме, УПИ II,  Кв. 7, 4, Сграда, 12, къща, 37, 17, къща, 1,  Ген.  Столетов  10 къща, 15, 3,  Детелина  4,  Драва  6,  Еделвайс  12, 10, 2, 17 къща, 7,  Здравец  9,  Иван Георгиев  4, 3, 14,  Иван Соколов  8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38,  Иглика  13,  Ильо Войвода  5, 36, 13,  Климент Охридски  3,  Кокиче  14, 1 Фургон,  Коста Миланов  къща, 2, 11 къща,  махала . Гьорева,  Опълченска  9,  Райко Даскалов  107 Кв. Върба, 111, 3, 100,  Райна Княгиня  12,  Роза  12, 26, 3,  Самарско Знаме  18,  Соболч  5, 7,  Станко Косовски  7 къща,  Трети Март  Читалище, Кино, К и Н О,  Хан Омуртаг  5, 13, 2, 8, 1, 3,  0

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Стефаново,  Общ.  Радомир: X-350,  махала . Горни Раковец  къща, УПИ Xv-158, къща, Вила,  махала . Егреците  къща, къща, къща, Вила, Фургон, къща,  ПИ 604 Кв. 101,  УПИ Іx-1083, 1084

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Червена Могила

На 27.06.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 13:45 - 16:00 ч./ -  Чуковец,  Общ.  Радомир

Община Трън  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Врабча

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Видрар: къща

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Бусинци: махала . Трап, къща

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Горна Мелна: 87,  махала Пейчиновци

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Докьовци

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Долна Мелна: Нупи 12

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Дълга Лука: УПИ Iv-71,  Кв. 17

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Еловица,  Общ.  Трън: къща

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Костуринци

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Къшле

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Лева Река

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Мрамор,  Общ.  Трън: Стълб 32,  Клон А

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Пенкьовци

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Радово

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Стайчовци: 000621,  къща

На 27.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Шипковица: 400053,  Бивш Стопански Двор

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Трън: Атанас Ботев  4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Васил Левски  7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Мосаловска  31., 52, 56, 54, 50,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Чарчалат  5, 5.

 

 

ОБЛАСТ МОНТАНА  

Община Берковица  

На 24.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ -  Берковица: 03928, 66, 32,  Беговица  Хлораторно,  Заряница  42, 38,  извън регулацията  Овчарници, Полигон, Ски Влек, Нова Хижа Ком, Профилакториум, Кв. Беговица,  Кирил и Методи  72,  Лале  42, 64,  Мрамор  1,  ПИ 03928. 66. 32  местност Търновити Рът,  Първи Май  38, 38, 1, 12,  Рако-Ца ул. Братя Миладинови  2, 88, 4, 14, 10, 6,  Раковица,  Раковица ул.  1-ви Май  44, 19, 91, 50, 3, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101, 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 79, 48, 51, 71, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45, 72, 17, 49, 2, 8, 103, 58, 70, 29, 76, 20, 60, 20, 28, 73, 57, 82, 66, 10, 1, 55, 9, 85, 6, 47, 64, 40, 67,  Раковица ул.  Иглика  13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 9, 6, 8, 18, 17, 22,  Раковица ул.  Крайречна  33, 25, 15, 7, 31, 35, 9, 17, 5, 19, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 23, 1, 27,  Раковица ул.  Криви Рог  18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 15, 12,  Раковица ул.  Лале  2, 31, 25, 50, 36, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 8, 10, 24, 21, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 52, 66, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 23, 47, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 45, 29, 9, 48, 70, 58, 17,  Раковица ул.  Малина  10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 26, 48,  Раковица ул.  Мир  66, 29, 90, 1, 63, 39, 21, 3, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 6, 54, 45, 55, 59, 68, 42, 18, 49, 47, 2, 4, 65, 13, 38, 8, 51, 17, 34, 70, 44, 50, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 57, 68, 36, 37, 20, 31, 26, 61, 1, 19, 64, 25, 15, 4, 80, 40, 69, 78, 56, 22, 74, 3, 52, 32, 11, 76, 68, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2,  Раковица ул.  Пролет  16, 1, 3, 25, 2, 21, 27, 5, 11, 12, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 32, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6, 1,  Раковица ул.  Свобода  45, 37, 31, 13, 9, 23, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 35, 39, 33, 5, 17, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 3, 32, 20,  Раковица ул. Добри Чинтулов  16, 1,  Раковица ул. Панайот Хитов  5,  Раковица ул. Усин Керим  9, 2,  Ружа  6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24,  Свобода  19, 47, 2,  Страцимировска  2,  Чайка  21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 27, 4, 11, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Берковица: Беговица  Хлораторно,  Заряница  38,  извън регулацията  Овчарници, Полигон, Ски Влек, Нова Хижа Ком, Профилакториум, Кв. Беговица

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Балювица: Александър Стамболийски  12, 18, 26, 25, 20, 22, 19, 8, 9, 6, 4, 5, 15, 2, 17, 14, 23, 10, 13, 21, 11,  Васил Левски  2, 4, 9, 11, 7, 1, 6, 3, 5, 8,  Девети Септември  19, 3, 46, 14, 52, 48, 26, 25, 23, 8, 6, 40, 20, 1, 13, 24, 38, 17, 44, 27, 5, 16, 2, 28, 10, 42, 9, 7, 22, 36, 21, 12, 18, 11,  Дружба  8, 6, 7, 10, 3, 9, 2, 1,  Дунав  13,  извън регулацията  Асфалтова База, ПИ 78, 5, 1, Пилетарник, 3,  Ком  3, 4, 11, 2, 5, 1, 10, 6, 8, 7,  Раковски  9, 3, 1, 5, 2, 7, 6,  Рила  1,  Стефан Караджа  4, 6, 1,  Хаджи Димитър  4, 3, 5, 1,  Христо Ботев  7, 5, 8, 2, 6, 13, 1, 9, 4, 3,  Черковна  10, 8, 9, 2,  Шипка  3, 5, 7, 4, 8, 6, 2

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Берковица

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Боровци: 1 Ви Май  3, 1, 2, 4, 5,  23 Ти Септември  30, 38, 21, 36, 22, 24, 25, 20, 33, 32, 27, 34, 28, 10, 40, 15, 11, 5, 6, 17, 16, 19, 18, 1, 9, 2, 12, 3, 10, 4, 13, 8,  Александър Стамболийски  32, 52, 34, 54, 44, 50, 38, 29, 42, 48, 46, 21, 31, 23, 25, 27, 40, 36, 20, 17, 22, 7, 6, 11, 10, 4, 14, 9, 3, 5, 12, 8, 13, 16, 18, 30, 1, 28, 24, 15, 26,  Берковска  7, 4, 1, 8, 2,  ВЕЦина  1, 6, 8, 3, 4, 2,  Георги Димитров  1,  Д-Р Лилия Благоева  3, 8, 10, 1, 4,  Димитър Благоев  4, 8, 2, 3, 25, 10, 12, 30, 17, 18, 16, 15, 6, 5, 9, 22, 26, 14, 11, 3, 9, 5,  Драва  2, 1, 7, 9, 3,  Дунав  5, 3, 1,  Замфир Попов  4, 7, 1, 5, 3, 2,  Захари Стоянов  3, 5,  Иван Бонов  2,  Любен Каравелов  4, 10, 9, 12, 7, 3, 5, 6, 2, 8, 1, 11, 26, 15, 19, 21, 18, 24, 14, 13, 16,  Марица  8,  Москва  20, 30, 24, 28, 15, 32, 12, 22, 28, 3, 11, 18, 6, 10, 4, 5, 1, 9, 14, 16, 7, 12,  Паисий  24, 22,  Пушкин  1, 3, 4,  Райко Даскалов  25, 27, 19, 18, 3, 4, 23, 10, 21, 17, 16, 8, 9, 5, 12, 1, 2, 14, 24, 21, 11,  Стара Планина  3, 1,  Страцин  7, 11, 3, 9, 1, 13, 5,  Тодор Младенов  13, 4, 11, 12, 5, 1, 3, 7, 8, 6, 2, 9,  Хаджи Димитър  2, 6, 8, 1, 4, 5, 3,  Христо Смирненски  9, 7,  Черковна  3, 5, 1,  Шосе - Лом - София  14, 20, 16, 37, 34, 36, 18, 48, 24, 1, 46, 17, 28, 26, 32, 50, 30, 22, 12,  Ъгъла на ул.  Р. Даскалов и Д.  Благоев

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Бързия

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Замфирово: 000436,  1 Ви Май  4, 5, 3, 1,  5 Ти Декември  5, 4, 7, 9, 6, 11, 3, 2, 1,  9 Ти Септември  18, 28, 31, 24, 21, 14, 37, 13, 16, 41, 19, 29, 12, 33, 17, 30, 32, 27, 26, 25, 39, 22, 15, 5 А, 3, 4 А, 11 А, 3 А, 5, 2, 11, 6 А, 10, 9, 8, 36, 6, 7 А, 7, 9 А, 4,  Александър Стамболийски  34, 24, 20, 17, 15, 38, 12, 25, 19, 9, 10, 30, 14, 36, 40, 27, 22, 21, 32, 33, 28, 35, 17 А, 18, 26, 29, 15 А, 11, 23, 8, 5 А, 4, 7, 1, 3, 5, 2, 6,  Аметица  4, 6, 3, 8, 2,  Андрей Жданов  8, 7, 2, 4, 10, 1, 8,  Бузлуджа  16, 10, 14, 2, 12, 5, 4, 1, 3, 8,  Бундино  5, 2, 6, 7, 4, 9,  Васил Друмев  2, 3, 1,  Васил Левски  9, 6, 18б, 5, 12, 11, 10, 19, 8, 7, 1, 3, 16, 20, 14, 13, 15,  Веслец  7, 13 А, 9, 21, 6, 11, 19, 13, 4, 1, 8, 12, 15, 2,  Гаврил Генов  18, 5, 16, 14, 7, 12, 4, 6, 1,  Гео Милев  4, 6, 2, 8, 10,  Георги Бенковски  3, 1,  Георги Дамянов  8, 1, 5, 2, 3, 6, 12, 4,  Георги Кирков  5, 3, 4, 2,  Гоце Делчев  20, 10, 4, 19, 19 А, 15, 21, 12, 7, 3, 6, 14, 13, 2, 5, 9, 10 А, 1, 16, 18, 17, 8,  Дамян Арсенов  31, 20, 2, 22, 8, 4, 24, 5, 29, 18, 3, 1, 7, 14, 11, 6, 10, 17, 15, 12, 28, 29, 32, 36, 34, 21, 38, 40, 23, 44, 1, 10, 12, 10,  Дарвин  2, 4, 3, 5, 6, 4 А, 1,  Димитър Благоев  19, 6, 4, 27, 7, 3, 25, 29, 17, 5, 13, 1, 9, 14, 2, 23, 11, 21, 15,  Добро Поле  10, 5, 14, 6, 4, 2, 1, 8, 7, 3, 12,  Драва  1, 2, 3, 4, 3,  Емил Марков  1, 12, 10, 2, 18, 14, 4, 6, 17, 20,  Замфир Попов  29, 33, 46, 39, 41, 52, 43, 54, 1, 37, 46, 33, 39 А, 51, 45, 61, 70, 43, 72, 92, 68, 74, 56, 59, 58 А, 94, 49, 96, 57, 65, 60, 64, 78, 86, 55, 64 А, 82, 84, 88, 90, 58, 63, 66 А, 47, 67, 98, 62, 66, 80, 9, 30, 38, 7, 17, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 42, 40, 14, 20, 12, 21, 22, 2, 27, 36, 19, 24, 28, 34, 32, 25, 26,  Зоин Дол  4, 7, 4 А, 1, 2, 7 А, 6, 8, 5, 3,  Иван Вазов  7, 3, 1, 5, 4, 2,  Извън Плана  Цех За Обувки,  Илия Генов  14, 16, 1, 19, 11, 5, 22, 12, 21, 3, 25, 15, 18, 20, 4, 10, 17, 8, 4 А,  Искър  1, 3, 9, 5, 7 къща,  Йордан Лютибродски  4, 8, 1, 6, 2, 14, 7, 5, 10, 12, 3,  Камчия  5, 1, 3, 7, 4,  Карл Маркс  3, 1, 10, 8, 4, 5, 6, 12, 7,  Ком  2, 4, 1, 3,  Краище  1, 3,  Лазар Младенов  5, 1, 2, 8, 1 Ч-Ще Развитие УПИ-Іі-440, 16, 4, 5, 22, 12, 1, 11, 6, 14, 10, 12, 19, 38, 13, 24, 28, 44, 21, 46, 32, 26, 25, 42, 34, 17, 40, 23, 36,  Ленин  8, 6, 9, 1, 10, 3, 2, 12, 4, 7, 14, 11,  Лом  2, 1,  Любен Каравелов  12, 10, 3, 14, 13, 11, 21, 9, 5, 2, 7, 6, 8,  Манчо Пешов  1, 7, 3, 9,  Марек  1, 5, 3, 2, 10,  Мичурин  8, 2, 4, 6,  Младен Ангелов  15, 1, 19, 9, 13, 7, 11,  Москва  1, 5, 2, 4, 11, 17, 19, 13, 18, 7, 16, 12, 6, 14, 9, 20, 15,  Непирче  3, 2, 3а,  Никола Й.  Вапцаров  28, 39, 30, 23, 19, 37, 40, 44, 36, 33, 38, 31, 32, 17, 35, 42, 21, 51, 52 А, 52, 56, 57, 56 А, 58, 49, 46, 60, 50, 43, 48, 54, 47, 45 А, 53, 76, 55, 12, 3, 5, 6, 16, 22, 2, 13, 7, 1, 18, 8, 11, 20, 9, 14,  Никола Ценков  45, 23, 35, 46, 38, 30, 20, 18, 41, 52, 28, 21, 19, 22, 34, 27а, 25, 17а, 26, 54, 27б, 50, 33, 17, 40, 29, 56, 43, 31, 15, 50а, 48, 24, 39, 36, 47, 37, 8, 1, 10, 14, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 12,  Павел Петров  2, 4, 5, 10, 6, 1, 3, 7, 8,  Панайот Хитов  2, 8, 10, 6, 4, 12,  Петрохан  2, 3, 1,  Пирин  3, 5, 1, 11, 15, 7, 17, 2, 13, 9, 4, 6,  Поп Андрей  16, 18, 22, 6, 2, 4,  Попов Дол  2, 10, 6, 18, 16, 8, 22, 1,  Преславска  2, 4, 6, 5,  Рила  3, 1, 4,  Слатина  6 А, 5, 7, 4, 9 А, 1, 12, 8, 21 А, 13, 2, 19 А, 6, 5 А, 11, 9, 21, 10, 19, 23, 17,  Стара Планина  2, 8, 4, 6, 3, 1,  Стефан Караджа  4, 1, 2, 6,  Странджа  1, 5, 6, 2, 4, 3, 8,  Тодор Благов  4, 22, 18, 1, 13, 6, 9, 26, 14, 10, 12, 16, 11, 5, 8, 7, 24, 3, 17, 15, 2,  Толбухин  4, 1, 4а, 3, 2,  Тополница  2, 1, 4,  ул.  Ал.  Стамб. и ул.  Янтра,  ул.  Д.  Арсенов и Д.  Благоев,  Фридрих Енгелс  6, 4, 2, 1, 3, 5, 5, 9, 7, 13, 18, 24, 8, 28, 26, 6, 20, 11, 22, 14, 12, 16, 10,  Хаджи Димитър  7, 5, 4, 11, 13, 10, 8, 3, 9, 6,  Христо Ботев  1, 5, 3, 2, 4, 6,  Христо Михайлов  14, 8, 10, 11, 6, 16, 9, 7, 4, 2, 1, 3, 5,  Церовска  2, 6, 4, 8,  Шипка  5, 3, 4, 2, 6, 12, 7, 9,  Ъгъла на ул.  З.  Попов и Преслав,  Яне Сандански  10, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 3, 9, 11,  Янтра  18, 11, 6, 5 А, 4, 10, 10 А, 15, 26, 9, 17, 11 А, 21 А, 24, 5, 8, 27, 1, 3, 28, 31, 32, 20, 7 А, 19 А, 19, 7, 22, 21, 29, 24 А, 13, 16, 2,  М. Бежан

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Комарево,  Общ.  Берковица: Втора  6, 10, 12, 5, 1, 2, 8, 4, 3, 7,  Девета  6, 8, 2, 3, 1, 4,  Десета  2,  извън регулация  5, 2, 1, 0.,  Осма  3, 8, 5, 10, 11, 9, 7, 6, 4, 1, 2,  Пета  4, 1, 2,  Първа  7, 13, 16, 50, 52, 32, 51, 26, 37, 28, 6, 4, 48, 36, 23, 54, 14, 22, 17, 24, 20, 11, 9, 8, 30, 45, 49., 56, 38, 18, 2, 27, 43, 3, 34, 47, 41, 19, 5, 40,  Трета  7, 10, 8, 6, 4,  Четвърта  4, 6, 9, 5, 8, 1, 12, 7, 3,  Шеста  5, 1, 3, 7

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Мездрея: Втора  15, 17, 5, 7, 13, 19, 2, 21, 6, 4, 11,  Главна  15, 1, 70, 16, 60, 10, 6, 35, 30, 3, 34, 82, 96, 24, 25, 19, 5, 8, 90, 29, 56, 78, 74, 80, 23, 49, 14, 53, 55, 50, 12, 36, 22, 7, 41, 26, 52, 62, 44, 54, 48, 76, 20, 13, 15, 2, 18, 31, 21, 39, 58, 72, 47, 53 А, 11, 38, 45, 27, 64, 17, 37, 92, 28, 84, 4, 68, 66, 46, 32, 94,  извън регулацията  Пилетарник, Вила, Цех За Дограма,  Пета  5, 19, 9, 8, 7, 6, 13, 3, 11, 15, 1, 12, 1а, 4, 2, 10, 17,  Първа  3, 1, 4,  Седма  11, 3, 9, 10, 6, 4, 5, 7, 8, 2, 1,  Трета  1, 9, 8а, 14, 13, 5, 6, 4, 8, 7, 18, 12, 10, 3, 21,  Тринадесета  3, 1,  Четвърта  22, 20, 10, 12, 3, 14, 6, 24, 5, 16, 9, 1, 7, 4, 8, 2,  Шеста  10, 12, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 3, 18, 16

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Песочница: Втора  8, 5, 2, 10.,  Девета  2,  Десета  35, 30, 58, 29, 84, 24, 9, 32, 38, 64, 37, 14, 31, 15, 39, 17, 44, 49, 34, 1, 60, 62, 45, 13, 72, 21, 28, 78, 20, 42, 22, 53, 10, 74, 80,  Единадесета  3,  Осма  8, 7, 3, 6, 4, 1,  Пета  16, 42, 5, 8, 6,  Първа  6, 8, 3,  Седма  4, 2,  Трета  5, 14, 8, 1, 3, 4,  Тринадесета  13, 1, 2,  УПИ III,  Кв. 33,  Четвърта  2, 1, 10, 4, 12, 8,  Шеста  2, 19, 1, 4, 8, 25

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Рашовица: Васил Коларов  7, 2, 1, 4, 10, 8, 5,  Гаврил Генов  2,  Георги Димитров  4, 18, 22, 5, 6, 24, 16, 7, 33, 31, 20, 12, 29, 1, 10, 3, 11, 8, 19, 14, 9,  Замфир Попов  7,  Извън Плана  2,  Христо Ботев  3, 4, 9, 5

На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Балювица: Александър Стамболийски  12, 18, 26, 25, 20, 22, 19, 8, 9, 6, 4, 5, 15, 2, 17, 14, 23, 10, 13, 21, 11,  Васил Левски  2, 4, 9, 11, 7, 1, 6, 3, 5, 8,  Девети Септември  19, 3, 46, 14, 52, 48, 26, 25, 23, 8, 6, 40, 20, 1, 13, 24, 38, 17, 44, 27, 5, 16, 2, 28, 10, 42, 9, 7, 22, 36, 21, 12, 18, 11,  Дружба  8, 6, 7, 10, 3, 9, 2, 1,  Дунав  13,  извън регулацията  ПИ 78, 5, 1, Пилетарник, 3,  Ком  3, 4, 11, 2, 5, 1, 10, 6, 8, 7,  Раковски  9, 3, 1, 5, 2, 7, 6,  Рила  1,  Стефан Караджа  4, 6, 1,  Хаджи Димитър  4, 3, 5, 1,  Христо Ботев  7, 5, 8, 2, 6, 13, 1, 9, 4, 3,  Черковна  10, 8, 9, 2,  Шипка  3, 5, 7, 4, 8, 6, 2

На 27.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Бокиловци: 000911,  Втора  9, 16, 7, 1, 14, 21, 23, 5, 3, 4, 11, 10,  Десета  7, 1, 5,  Осма  2, 1,  Пета  16, 3, 14, 11, 18, 9, 7, 4, 10, 2,  Първа  7, 13, 18, 21, 3, 1, 17, 4, 6, 25, 31, 75, 14, 29, 2, 5, 8, 15, 22, 27, 20, 58, 57, 67, 40, 65, 28, 39, 42, 36, 1, 43, 30, 41, 51, 44, 69, 45, 60, 47, 49, 33, 73, 26, 50, 35, 53, 38, 48, 55,  Седма  5, 1, 3,  Трета  5, 20, 2, 18, 22, 11, 3, 12, 22,  УПИ VIII45, Кв. 15,  Четвърта  9, 22, 4, 10, 1, 18, 16, 7, 12а, 2, 11,  Шеста  17, 13, 4, 15, 14, 1, 5, 11, 7, 9, 6, 3

Община Брусарци  

За периода 24-28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Смирненски,  Общ.  Брусарци: Александър Гаврилов  4,  Александър Стамболийски  33, 37, 1, 39, 40, 43,  Васил Левски  4, 5, 3, 2, 1,  Георги Бенковски  12,  Георги Димитров  81, 66, 39, 99, 34, 103, 41, 32, 58, 49, 107, 24, 60, 63, 54, 75, 57, 85, 97, 46, 28, 77, 59, 70а, 45, 44, 83, 52, 47, 64, 30, 78, 51, 62, 88, 95, 71, 40, 53, 74, 38, 101, 76, 43, 48, 69, 91, 36, 89,  Градина  10, 8, 4, 6,  Димитър Благоев  1, 3, 5, 4,  Дунав  7, 9, 8, 5,  Иван Вазов  1, 2,  извън регулацията,  Лиляна Димитрова  4, 2, 2а,  Малчика  2, 1,  Пирин  6, 1, 4, 2,  Стефан Караджа  47, 9, 27, 39, 17, 45, 8, 11, 13, 41, 2, 6, 14, 37, 40, 19, 12, 4, 29, 1, 22, 18, 25, 7, 21, 35, 33, 3, 10, 15,  Трифон Каймакански  93, 71, 61, 79, 83, 75, 81, 16, 18, 95, 97, 59, 77,  Христо Ботев  6, 5, 4

На 26.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Аспарухово,  Общ.  Медковец: 135031,  Антон Иванов  20, 22, 24, 26, 32, 28, 30, 13, 11, 17, 12, 10, 9, 4, 18, 16, 14, 2, 3, 6, 7, 1,  Васил Коларов  31, 23, 50, 41, 48, 15, 35, 52, 39, 37, 46, 21, 32, 19, 33, 27, 17, 13, 56, 36, 28, 42, 38, 30, 34, 44, 54, 29, 60, 26, 58, 40, 2, 14, 22, 1, 4, 3, 10, 8, 20, 6, 18, 9, 12, 24, 7,  Васил Левски  4, 5, 3, 2, 18, 22, 14, 12, 20, 10, 7,  Вела Пеева  1, 3, 9, 10,  Ворошилов  6, 3, 1,  Георги Димитров  1, 22, 35, 14, 24, 9, 41, 25, 30, 33, 2, 7, 6, 17, 31, 8, 23, 3, 4, 39, 29, 11, 28, 32, 13, 10, 12, 16, 18, 5, 19, 20, 21, 34, 45, 43, 44, 42, 33, 36, 49, 38, 1, 40,  Георги Кирков  12, 16, 20, 2,  Георгица Карастоянова  6, 3, 10, 12, 2,  Дунавска  9, 6, 7, 4, 2, 5,  Елин Пелин  3, 6, 1, 5,  Иван Вазов  4, 8, 6, 2,  извън регулацията  Пилетарник, Ферма,  Йорданка Чанкова  5, 1, 3, 16, 12, 6, 10, 8, 9, 20, 18,  Кирил и Методи  21, 25, 7, 10, 15, 23, 12, 5, 4, 3, 1,  Леонид Брежнев  2, 12, 1, 5, 8, 3, 6,  Лиляна Димитрова  7, 1, 4, 3, 6,  Ломска Комуна  6, 9, 3, 19, 12, 15, 11, 5, 8, 7, 10, 2, 17, 21, 16, 13,  Любен Каравелов  5, 1, 8, 2, 6, 4, 7, 5,  Малчика  15, 13, 2, 9, 21, 1, 11, 3, 5, 6, 23, 25, 28,  Митко Палаузов  5, 1, 8, 12, 10, 2, 6, 14, 9, 11, 3, 17, 24, 16, 18, 19, 13, 15,  Младен Йорданов  14, 3, 16, 12, 8, 7, 10, 1, 4,  Никола Йонков Вапцаров  12, 14, 4, 11, 9, 7, 16, 18, 10, 8, 3, 2, 1,  Одрин  5, 4, 7, 1, 3,  Опълченска  2,  Поп Андрей  1, 6, 2, 5, 4, 3,  Сталинградска  2,  Хаджи Димитър  10, 5, 19, 3, 4, 22, 2, 9, 20, 15, 14, 6, 7, 24, 12, 1, 13, 17, 16, 34, 30, 36, 42, 40, 44, 38, 21, 23,  Христо Ботев  6, 11, 8, 5, 1, 7, 4, 9, 2, 3,  Христо Смирненски  4, 2, 10, 1, 7, 8, 14, 5, 3, 6, 12,  Шипка  3, 5, 1,  Юрий Гагарин  1, 2, 3

На 26.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Долно Церовене: извън регулацията

На 26.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Медковец: 340006,  Аврамко Рацов  12, 16, 8, 20,  Алеко Константинов  3, 1, 19, 15, 13, 17, 5, 6, 7, 8,  Александър Батемберг  2, 12, 10, 2, 11, 4, 9, 8,  Ангел Конов  1, 2,  Ангел Кънчев  1, 6, 4, 14, 3, 5, 10, 13, 16, 12,  Андрей Конов  4, 2, 3,  Андрей Симеонов  2, 11 А, 1, 6, 17, 10, 8, 15, 7, 11, 5, 4, 13, 1, 1,  Антим Първи  11, 18, 30, 6, 22, 26, 8, 4, 7, 12, 14, 20, 15, 24, 13, 16, 19, 25, 32, 1, 21, 24, 3, 1, 2а,  Антон Димитров  6, 10, 8, 4, 3, 2, 1, 5,  Арда  3, 4, 6, 1, 8, 2, 7,  Бачо Киро  4, 2, 10, 8,  Бежанска  5, 6, 4, 1, 3,  Бенковски  1, 7, 5,  Борис Дяволски  1, 6, 8,  Бузлуджа  20, 14, 2, 10, 3, 4, 12, 6, 16, 29, 28, 24, 30, 17, 32, 27, 15, 9, 7, 21, 8, 16,  Васил Левски  1, 2, 6, 5, 9, 7, 15, 11,  Велес  1, 2,  Видинска  6, 20, 7, 19, 18, 4, 24, 15, 13, 2, 14, 21, 9, 28, 22, 1, 12, 8, 10, 3, 30, 17,  Възраждане  1, 4, 3, 5,  Георги Димитров  34, 52, 48, 20а, 21, 22, 26, 23, 26, 14, 2, 1, 3, 8, 9, 5, 22, 18, 15, 17, 12, 13, 16, 10, 7, 11, 4, 6, 28, 26, 35, 20б 3, 28, 37, 44, 32 1, 27, 36, 42, 38, 20 3, 20 1, 25а, 31, 23, 19, 40, 19 4, 29, 26, 30, 20, 20а, 33, 25, 75, 62, 68, 47, 84, 53, 43, 56, 88, 76, 74, 80, 58, 82, 78, 70, 60, 86, 64, 49, 54, 45, 50, 41, 55, 51,  Гъчо Бонов  2,  Дано Опинчев  33, 21, 46, 28, 35, 48, 54, 41, 23, 56, 42, 25, 34, 32, 40, 29, 60, 38, 36, 31, 64, 58, 45, 37, 27, 30, 43, 12, 17, 18, 9, 24, 1, 10, 16, 4, 19, 13, 6, 15, 3, 11, 5, 14, 22, 26, 7, 48, 3, 2,  Димитър Пандурски  3, 1,  Дойран  8, 4, 5, 3, 14, 6, 12, 1, 10,  Дунав  13, 2б, 24, 10, 3, 12, 11, 8, 18, 4, 21, 20, 23, 6, 25а, 29, 3а, 2, 14, 9, 5, 31, 17, 16, 19, 1,  Евлоги Георгиев  14, 12, 4, 2, 6, 8, 1,  Евстати Априлов  14, 3, 16, 6, 8, 4, 11, 2, 1, 10, 18, 12,  Екзарх Йосиф  32, 33, 30, 19, 25, 35, 17, 27, 28, 18, 20, 24, 37, 45, 23, 39, 36, 22, 34, 47, 41, 29, 26, 16, 21, 4, 11, 15, 17, 6, 5, 13, 10, 7, 14, 8, 2, 1,  Ивайло  2, 1, 4, 3,  Иван Вазов  19, 6, 1, 5, 10, 13, 3, 15, 12, 9, 8, 2, 21, 4, 17, 11,  Иван Кулин  №58, 5, 25, №58, 29, 23, 78, 53, 11, 49, 52, 40, 48, 36, 32, 45, 26, 82, 54, 62, 43, 84, 17, 30, 34, 80, 57, 50, 58, 44, 46, 38, 24, 60, 42, 28, 41, 27, 68, 88, 72, 74, 22, 33, 47, 64, 66, 86, 15, 37, 9, 19, 20, 1, 5, 3, 8, 18, 16, 9, 7, 10, 12, 4, 14, 2,  Иван Рибарски  1,  Иван Шишман  2, 1, 7, 9, 5, 3, 4, 11,  Извън Чертата на Селото  Язовир, Поделение 36010, Рем.  Работилница, Сел.  Стоп.  Сграда, Хлебарница, Кравеферма, 2, Стоп. Двор, Склад Зърно, Сортоучастък, Маслобойна, Цех,  Иларион Макариополски  10, 3, 6, 2, 1, 4,  Имот 340006,  Искър  10, 16, 8, 7, 12, 2, 18, 6, 14,  Калоян  2,  Кирил и Методи  12, 8, 4, 1, 5, 3, 2, 7, 6, 9,  Кирил Рацов  8, 12, 6, 14, 4, 2,  Климент Охридски  10, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14,  Константин Величков  3, 5, 13, 15, 7, 2, 9, 17, 11, 4, 1,  Любен Каравелов  27, 9, 48, 4, 34, 22, 5, 24, 36, 28, 50, 17, 32, 3, 11, 38, 12, 18, 8, 40, 7, 6, 15, 44, 13, 46, 16, 20, 14, 26, 30, 42, 21, 2, 1,  Майор Ванков  9, 6, 1, 2, 7, 4,  Марица  13, 20, 14, 9, 16, 25, 5, 22, 18, 11, 1, 2, 4, 8, 12, 10,  местност Бреста,  Методи Подойнишки  4, 1, 4, 3,  Милан Табаков  5, 1, 8, 6,  Миленчо Ванов  4, 2,  Митко Пашата  3, 5,  Митрополит Неофит  41, 25, 58, 6, 33, 16, 10, 21, 4, 34, 31, 28, 32, 23, 19, 27, 13, 14, 30, 35, 57, 24, 8, 15, 9, 20, 55, 43, 2, 39, 29, 17, 37, 22, 61, 18, 1, 11, 12, 49, 45,  Найден Биволарски  16, 7, 17, 3, 1, 5,  Неофит Бозвели  9, 6, 3, 1, 4, 2,  Неофит Рилски  6, 21, 14, 5, 9, 11, 3, 2, 25, 23, 31, 19, 4, 29, 33, 17, 2, 1,  Никола Конов  7, 1, 11, 15, 2, 3, 12, 4, 8, 5, 13, 19, 21, 14, 6,  Оборище  13, 45, 48, 56, 58, 46, 50, 42, 44, 47, 41, 54, 39, 19, 28, 16, 21, 24, 17, 31, 27, 26, 25, 22, 15, 18а, 33, 23, 14, 26, 15, 18, 30, 36, 14, 38, 13, 11, 10, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 1,  Огоста  3, 7, 4, 16, 6, 9, 15, 17, 13, 14, 10, 11, 8, 2,  Охрид  4, 8, 10, 34, 20, 12, 18, 2, 6, 22, 14, 24,  Панайот Волов  33, 24, 25, 37, 8, 1, 3, 12, 2, 5, 13, 17, 16, 6, 15, 9,  Панайот Хитов  21, 11,  Патриарх Евтими  6, 2, 4, 5, 8, 3, 10, 9, 28, 7, 21, 25, 23, 17, 16, 9, 15, 14, 19, 12, 10,  Петър Берон  4, 3, 5, 2,  Поп Андрей  10, 24, 15, 11, 16, 10, 13, 25, 12, 3, 14, 21, 19, 6, 2, 4., 23, 18, 24, 9, 5, 17, 1,  Пролетарска  4, 1, 14, 30, 9, 13, 40, 26, 5, 24, 28, 8, 25, 12, 15, 16, 38, 11, 7, 2, 18, 17, 34, 32, 23, 10, 6, 42, 27, 19, 22, 36,  Райко Даскалов  3, 1,  Рангел Симеонов  1,  Самуил  1, 2, 3, 5, 4, 6, 12, 8, 9, 10, 7, 11,  Септември  15, 17, 11, 12, 13, 16, 14, 27, 21, 25, 29, 20, 19, 18, 26, 24, 7, 10, 4, 2, 1,  Стамболийски  6, 2, 4, 8, 1,  Станко Панов  1, 3,  Стефан Караджа  10, 5, 1, 4, 5а, 12, 24, 9,  Стопански Двор 2,  Тодор Данков  4, 1,  Тодор Каблешков  3, 6, 8, 1, 12, 4, 2, 10,  Тунджа  4, 8, 2, 3, 6, 10,  Хаджи Димитър  3, 2, 6, 10,  Хан Аспарух  12, 13, 2, 9, 5, 4, 10, 11, 6, 14,  Хилендарска  4, 6, 2,  Христо Ботев  134, 148, 61, 71, 81, 156, 150, 87, 77, 73, 63, 5, 18, 20, 16, 2, 12, 6, 4, 9, 14, 10, 3, 13, 11, 7, 8, 42, 19, 22, 31, 27, 23, 44, 25, 32, 17, 36, 50, 15, 38, 28, 29, 34, 30, 60, 56, 54, 58, 52, 77, 76, 78, 39, 72, 70, 80, 68, 1, 41, 97, 35, 37, 66, 114, 82, 124, 1

На 26.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Пишурка: Бузлуджа  15, 2, 1, 13, 9, 7, 3, 5,  Васил Коларов  4, 2, 1,  Васил Левски  10, 6, 1, 14, 3,  Георги Бенковски  8, 4, 7, 2, 1, 3, 6, 5, 10, 14, 12,  Георги Димитров  6, 12, 18, 30, 26, 38, 43, 11, 7, 5, 1, 34, 28, 14, 44, 39, 19, 42, 35, 20, 23, 36, 46, 40, 37, 33, 32, 27, 29, 21, 25, 15, 8, 13, 31, 17, 41, 22, 9, 46а,  Девети Септември  6, 8, 14, 7, 10, 1, 3, 12, 2, 4, 16,  Димитър Благоев  4, 2, 3,  Иван Вазов  2, 3, 4, 6, 1,  Кирил и Методи  4, 12, 10, 7, 6, 14,  Никола Йонков Вапцаров  3, 9, 12, 7, 2, 1,  Поп Андрей  7, 17, 6, 19, 8, 11, 21, 23, 1,  Странджа  6, 3, 4, 8,  Урожай  1,  Хаджи Димитър  5, 6, 8, 11, 12, 7, 9, 3, 17, 19, 8, 14, 22, 27, 10, 21, 23,  Хан Аспарух  2, 4, 3, 1,  Христо Ботев  19а, 16, 20, 1, 12, 14, 13, 5, 3, 2, 18, 17, 6, 4, 22, 24, 19, 26,  Христо Смирненски  1, 19,  Шипка  9, 11, 4, 1, 7,  Юрий Гагарин  2, 4, 6, 2

На 26.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Расово: 000355,  265002,  Адалберт Антонов  8, 18, 14, 15, 12, 11, 16, 6, 26, 9, 5, 10, 13, 24, 20, 22, 7, 2, 14,  Акад. Тодор Павлов  15, 14, 8, 10, 27, 25, 23, 12, 13, 17, 21, 7, 9, 6, 8, 3, 11, 2, 4,  Александър Македонски  8, 16, 10, 6, 11, 1, 14, 9, 4, 3, 2,  Александър Стамболийски  20, 4, 7, 10, 5, 1, 22, 3, 15, 14, 8, 6, 16, 2, 11, 7,  Ахелой  21, 12, 13, 27, 17, 23, 14, 11, 19, 25, 29, 16, 6, 18, 3, 7, 9, 16, 1, 2, 9,  Баба Тонка  6, 11, 1, 11, 3, 4, 9, 5,  Бачо Киро  4, 2,  Васил Коларов  5, 8, 22, 14, 4, 13, 17, 2, 9, 5, 1, 11, 12, 19, 6, 4а, 10, 3, 15, 18, 6, 26, 25, 21, 28, 24, 29, 27,  Васил Левски  4, 3,  Вела Пеева  2, 4, 16, 11, 9, 7, 10а, 5, 8, 6, 3, 1, 18, 12, 20,  Възраждане  4, 3, 2, 12, 6, 1, 14, 16,  Гаврил Генов  8, 4, 1, 6,  Ген.  Скобелев  1, 5, 4, 2, 3,  Ген. Христо Михайлов  2, 1, 4, 3,  Гео Милев  17, 3, 13, 9, 15, 11, 7, 1,  Георги Бенковски  1, 3, 11, 6, 7, 2, 9, 10, 4, 5,  Георги Димитров  91, 101, 97, 86, 100, 99, 78, 94, 96, 84, 102, 93, 87, 116, 109, 114, 85, 108, 98, 79, 106, 105, 83, 90, 80, 88, 103, 92, 81, 104, 110, 89, 107, 9, 6, 19, 16, 23, 12, 4, 31, 2, 11, 14, 26, 1, 7, 22, 30, 3, 28, 15, 18, 21, 24, 13, 5, 49, 51, 57, 68, 38, 24, 53, 47, 69, 64, 62, 39, 44, 54, 23, 43, 6, 65, 48, 72, 56, 70, 37, 29, 66, 71, 31, 74, 55, 51а, 33, 32, 60, 40, 12, 49, 50, 67, 59, 36, 76, 63, 46, 42, 35, 101, 45, 52, 75, 11, 109, 120, 77,  Георги Москов  6, 6, 3, 4, 2, 5, 7,  Георгица Карастоянова  6, 1а, 8, 12, 4, 2, 3, 1, 10, 2, 5,  Гоце Делчев  1, 2, 4, 5, 3,  Греда,  Девети Септември  11, 13, 1, 7, 3, 4, 2, 5, 10, 8, 17, 9, 16, 22, 24, 35, 26, 32, 31, 14, 29, 25, 20, 23, 28, 33, 30, 18, 37, 39,  Димитър Благоев  23, 4, 5, 2, 14, 20, 3, 17, 25, 13, 1, 11, 9, 6, 10, 22, 8, 15, 11 А, 12, 27, 10,  Димитър Вълнев  3, 1, 4, 2,  Елин Пелин  5, 1, 2, 3,  Замфир Хаджийски  7, 2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, 10, 16, 9,  Захари Стоянов  6, 5, 8, 4, 1, 10,  Ивайло  1, 4, 12, 7, 20, 13, 14, 24, 2, 16, 6, 5, 22, 9, 3, 18,  Иван Вазов  10, 15, 5, 17, 6, 11, 4, 2, 21, 7, 13, 19, 10, 20, 8, 12, 23, 16,  Иван Кондарев  2, 7, 1,  Иван Михайлов  2, 4, 3, 6, 1, 12, 10, 9, 11, 8, 5, 13,  извън регулацията  Ст. Двор 2, 11, Мтс, 12, Кравеферма, Кланица, 3, Мелмица,  Иларион Макариополски  2б, 2, 5, 3, 1,  Йордан Йовков  4, 2, 1, 3, 5, 11, 7, 6,  Йорданка Николова  1, 2, 3,  Кирил и Методий  2, 5, 3, 8, 6, 1,  Лилия Карастоянова  1, 4, 3,  Лиляна Димитрова  2, 1,  Любен Каравелов  39, 47, 16, 20, 19, 12, 30, 27, 29, 28, 9, 14, 31, 21, 51, 26, 49, 22, 53, 35, 24, 43, 18, 41, 33, 37, 61, 25, 1, 8, 17, 2, 7, 4, 3, 6, 5, 9, 15, 37,  Людмила Живкова  4, 6, 14, 12, 1, 3, 8, 2,  местност Греда  Кравеферма,  Митко Палаузов  9, 2, 4, 3, 7, 5,  Младен Йорданов  10, 6, 28, 4, 8, 10, 16, 20, 11, 7, 14, 18, 9, 12,  Неофит Рилски  3, 5, 4, 6,  Никола Йонков Вапцаров  26, 18, 16, 22, 24, 20, 14, 11, 7, 9, 6, 4, 10, 3, 5, 2,  Никола Парапунов  11, 7, 13, 1, 3, 9, 15, 5,  Ок 184 и Ок 185,  Ок 26 и Ок 194,  Ок47а и Ок 203,  Осми Март  2, 3, 1, 6, 8,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Хитов  8, 32, 7, 11, 12, 34, 36, 17, 27, 37, 24, 18, 2, 20, 14, 35, 2б, 30, 1, 19, 29, 31, 23, 25, 15, 22, 33, 10, 3, 9, 6, 2, 7,  Поп Андрей  2, 4, 3,  Първи Май  7, 1, 15, 14, 12, 9, 6, 4, 10, 2, 11, 8, 3, 13, 16, 23, 27, 17, 25, 31, 33, 24, 19, 18, 22, 20,  Расоха  5, 3, 2, 4, 1,  Свилен Русев  5, 2, 1, 3,  Стефан Караджа  2, 6, 4, 3, 16, 14, 5, 12, 10, 18,  Тодор Каблешков  3, 17, 12, 8, 1, 4, 2,  Хаджи Димитър  2,  Хан Аспарух  20, 1, 4, 2, 9, 5, 7, 15, 11, 13, 6, 12, 16, 8, 20,  Хемус  1, 4,  Христо Ботев  7, 2, 9, 6, 3, 4, 11, 1,  Христо Смирненски  2, 5, 1, 2, 3, 7,  Цветан Йонов Бояджиев  15, 12, 7, 10, 13, 27, 3, 8, 11, 6, 34, 41, 22, 36, 27, 37, 25, 43, 28, 20, 35, 30, 18, 21, 23, 33а, 19, 31, 14, 47, 26, 39, 16,  Шипка  3, 1,  Юрий Гагарин  12, 3, 8, 9, 5, 7, 16, 16а, 14, 10, 1, 2, 3

На 26.06.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Аспарухово,  Общ.  Медковец: Васил Левски  4, 5, 3, 2,  Георги Кирков  12, 16, 20,  Георгица Карастоянова  6, 3, 10,  Иван Вазов  4, 8, 6, 2,  Йорданка Чанкова  5, 1, 3, 16, 12, 6, 10, 8,  Кирил и Методи  21, 25, 7, 10, 15, 23, 12,  Ломска Комуна  6, 9, 3, 19, 12, 15, 11, 5, 8, 7, 10, 2, 17, 21, 16, 13,  Никола Йонков Вапцаров  12, 14, 4, 11, 9, 7, 16, 18, 10, 8, 3, 2,  Опълченска  2,  Хаджи Димитър  10, 5, 19, 3, 4, 22, 2, 9, 20, 15, 14, 6, 7, 24, 12, 1, 13, 17, 16

На 26.06.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ -  Расово: 000355,  Адалберт Антонов  8, 18, 14, 15, 12, 11, 16, 6, 26, 9, 5, 10, 13, 24, 20, 22, 7, 2, 14,  Александър Македонски  4, 3, 2,  Ахелой  3, 7, 9, 16, 1, 2,  Баба Тонка  1, 11, 3, 4, 9, 5, 11,  Васил Коларов  26, 25, 21, 28, 24, 8, 22, 14, 4, 13, 17, 2, 9, 5, 1, 11, 12, 19, 6, 4а, 10, 3, 15, 18, 6,  Ген.  Скобелев  1, 5, 4, 2, 3,  Гео Милев  3, 13, 9, 15, 11, 7, 1,  Георги Димитров  51, 57, 68, 38, 24, 53, 47, 69, 64, 62, 39, 44, 54, 23, 43, 6, 65, 48, 72, 56, 70, 37, 29, 66, 71, 31, 74, 55, 51а, 33, 32, 60, 40, 12, 49, 50, 67, 59, 36, 76, 63, 46, 42, 35, 101, 45, 52, 9, 6, 19, 16, 23, 12, 4, 31, 2, 11, 14, 26, 1, 7, 22, 30, 3, 28, 15, 18, 21, 24, 13, 5, 49,  Георги Москов  6, 3, 4, 2, 5, 7,  Георгица Карастоянова  2, 5,  Греда,  Димитър Вълнев  3, 1, 4, 2,  Елин Пелин  5, 1, 2, 3,  Замфир Хаджийски  7, 2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, 10, 16, 9,  Захари Стоянов  6, 5, 8, 4, 1, 10,  Иван Михайлов  1,  извън регулацията  Кланица, 3, 12, Кравеферма,  Иларион Макариополски  2б, 2, 5, 3, 1,  Лилия Карастоянова  1, 4, 3,  Любен Каравелов  37, 1, 8, 17, 2, 7, 4, 3, 6, 5, 9, 15,  Людмила Живкова  4, 6, 14, 12, 1, 3, 8, 2,  местност Греда  Кравеферма,  Младен Йорданов  16, 20, 11, 7, 14, 18, 9, 12, 6, 28, 4, 8, 10,  Никола Йонков Вапцаров  6, 4, 10, 3, 5, 2,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Хитов  8, 32, 7, 11, 12, 34, 36, 17, 27, 37, 24, 18, 2, 20, 14, 35, 2б, 30, 1, 19, 29, 31, 23, 25, 15, 22, 33, 10, 3, 9, 6, 2, 7,  Първи Май  7, 1, 15, 14, 12, 9, 6, 4, 10, 2, 11, 8, 3, 13, 16, 23, 27, 17, 25, 31, 33, 24, 19, 18, 22, 20,  Расоха  2, 4, 1,  Свилен Русев  5, 2, 1, 3,  Стефан Караджа  2, 6, 4, 3, 16, 14, 5, 12, 10, 18,  Тодор Каблешков  3, 17, 12, 8, 1, 4, 2,  Хан Аспарух  1, 4, 2, 9, 5, 7,  Хемус  1, 4,  Христо Ботев  7, 2, 9, 6, 3, 4, 11, 1,  Христо Смирненски  2, 5, 1, 2, 3, 7,  Цветан Йонов Бояджиев  15, 12, 7, 10, 13, 27, 3, 8, 11, 6, 34, 41, 22, 36, 27, 37, 25, 43, 28, 20, 35, 30, 18, 21, 23, 33а, 19, 31, 14, 47, 26, 39, 16,  Юрий Гагарин  1, 2, 3

Община Вълчедръм  

За периода 24-28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Златия,  Общ.  Вълчедръм: Александър Стамболийски  4, 10, 2,  Васил Левски  11, 2, 15, 5, 20, 10, 8, 23, 22, 3, 14, 17, 24, 21, 12, 7,  Владимир Поп Томов  4, 1, 6,  Георги Дамянов  8, 1, 3,  Георги Димитров  57, 53, 56, 59, 40, 26, 23, 37, 25, 32., 30, 49, 39, 38, 33, 54, 28, 51, 41, 47,  Гогол  2, 9, 10,  Здравец  3,  Зоя Космодамянская  2, 4, 9,  Иван Вазов  1, 9,  Кубрат  2, 3,  Люляк  1, 3,  Мирон Тодоров  2, 1,  Мичурин  9, 2, 10, 11,  Млада Гвардия  2,  Никола Кръстев  7, 4, 3, 5, 9,  Пушкин  10, 11, 13, 5, 4, 9,  Стефан Караджа  2, 7, 1,  Титов  1, 7

На 27.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Комощица: 006015,  М.  Фондовете  1, 1,  Антим Първи  23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17,  Антон Иванов  2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3,  Асен Златаров  7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12,  Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Бенковски  4, 5, 3, 6, 2, 1,  Борис Първанов  8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4,  Братя Миладинови  22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 2, 18, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6,  Бузлуджа  10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5,  Вапцаров  7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2,  Васил Друмев  7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8,  Васил Левски  5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13., 18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Генерал Скобелев  11, 6, 2, 9, 7,  Генерал Столетов  3, 1, 5, 7, 2, 2.,  Гео Милев  3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25,  Гладстон  26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 29, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 9, 55, 12, 32, 23а, 56, 25, 33, 38, 61, 58,  Димчо Дебелянов  4,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  Иван Вазов  21, 1, 2а, 4, 9, 2,  извън регулацията  1, 2, Мелница,  Каблешков  8, 4, 6, 1, 2,  Кирил и Методи  2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а,  Ломска  19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37,  Любен Каравелов  34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  местност Стопански Двор  Пс,  Мизия  1, 3, 5,  Паисий  5, 2, 4,  Райко Даскалов  4, 1, 6, 2,  Симеон Ив.  Бонев  86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 83, 77, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 124, 111, 107, 99, 126, 146, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а,  Славейков  3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31,  Хаджи Димитър  11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10,  Христо  Смирненски  1, 3,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 95, 93а, 107а, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2., 3.,  Уо, Уо, Уо, Уо, Уо

На 27.06.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Расово: извън регулацията  Рибарско Селище,  Осветление Язовир

На 27.06.2019 г. /09:45 - 16:00 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Дългоделци: 000053,  23-ти Септември  2, 1, 3, 4, 25, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 6, 11, 7, 20, 10, 2, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бачо Киро  1, 3,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  2, 4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 29, 32, 23, 18,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Волов  5, 3, 7, 4, 2, 9,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  10, 58, 16, 42, 32, 27, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 59, 5, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4, 2,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 24, 23, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 19, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 18,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил и Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43,  Румянцев  2, 1, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Торловица  4, 2,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5, 4,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

Община Лом  

За периода 24-28.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Лом: Веслец(Братя Ибренови)  38,  Пирот  28, 57, 41, 47, 18, 85, 43, 64, 38, 56, 61, 81, 65, 49, 20, 36, 22, 53, 44, 30, 55, 26, 24, 59, 51, 48, 45, 50, 46, 79, 71, 67, 60, 63, 83, 62, 75, 54, 58, 40, 77, 39, 42, 52,  Стадиона  17, 13, 15, 2,  Стара Планина  10, 1, 4, 8, 3, 2, 2, 6, 5, 7,  Тимок  44, 25, 20, 23, 33, 42, 34, 18, 24, 11, 38, 31, 35, 15, 19, 32, 13а, 16, 21, 37, 13, 14, 17, 41, 40, 22, 29, 39,  Тунджа  14, 4, 2, 1

На 25.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Лом: Върбица(Тодор Илиев)  2,  Генерал Столетов  2, 6,  извън регулацията  1, Автобаза, 1,  Коста Арсениев(С. Димитров  17, 27, 7, 1, 5, 19, 11, 31, 15, 9, 23, 22, 3, 21, 13,  Латинка  17 Полигон, 75, 55, 67, 14, 10, 61, 65, 73, 69, 59, 57, 63, 71, 6, 9, 11, 12, 6а Ж П  Прелез, 2, 4, 23, 29, 17, 43, 19, 10, 1, 33, 27, 25,  Манойло Кънев(Вела Пеева)  2, 1, 3,  Мир  3, 4, 12, 7, 10,  Момин Брод  4,  Опълченска(Л. Карастоянова  2,  Поломие(Първан Генов)  15, 17, 2, 8, 6, 19, 3, 10, 4, 5, 11, 7, 1, 9,  Първи Май  22, 6, 18, 14, 9, 7, 4, 20, 10, 12, 5, 16,  Райко Даскалов  1,  Средна Гора  7,  Х-309 Кв.  18 - М-Ст Момин Брод,  Христо Савчов(Е. Тодоров)  2, 5, 1, 7, 6, 3, 4,  Цанко Церковски  1, 6, 8, 3, 4,  Юрий Гагарин  6, 9, 17, 15, 18, 14, 2, 1, 5, 11, 19, 4, 10, 3, 12, 21, 8,  Яне Сандански  6, 9, 3, 1, 10, 2, 11, 8, 5, 7, 4

Община Медковец  

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Медковец: Андрей Симеонов  1,  Георги Димитров  35, 20б 3, 28, 37, 44, 32 1, 27, 36, 42, 38, 20 3, 20 1, 25а, 31, 23, 19, 40, 19 4, 29, 26, 30, 20, 20а, 33,  Гъчо Бонов  2,  Дано Опинчев  3, 2,  Иван Кулин  20, 1, 5, 3, 8, 18, 16, 9, 7, 10, 12, 4, 14, 2,  Поп Андрей  24

Община Монтана  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Сумер: 179040,  Втора  16, 24, 14, 23, 19, 32, 1, 15, 36, 6, 26, 28, 13, 31, 3, 9, 48, 30, 8, 7, 29, 27, 21, 46, 42, 38, 44, 35, 5, 18, 4, 12, 17, 20, 34, 33,  Двадесет  1, 2, 4,  Двадесет и Две  4, 2, 6,  Двадесет и Девет  2, 3,  Двадесет и Едно  4, 5, 2, 1, 3,  Двадесет и Пет  5, 1, 3, 4, 9,  Двадесет и Седем  1,  Двадесет и Три  6,  Двадесет и Четири  3, 6, 1, 7,  Двадесет и Шест  4, 2, 8,  Дванадесет  19, 23, 6, 2, 1, 13, 9, 28, 8, 11, 3, 10, 22, 26, 20, 7, 12, 24, 4, 5, 17,  Девета  3, 1, 5, 7, 2, 5, 13,  Деветнадесет  9, 15, 5, 3, 7,  Десета  3, 7, 5, 2, 1,  Единадесет  10, 3, 14, 18, 6, 4, 12, 16, 2, 1, 8,  Осемнадесет  2, 1, 3, 5, 4,  Осма  1, 2, 3, 4,  Пета  2, 3, 1,  Петнадесет  1, 2,  Седемнадесет  2, 3,  Седма  9, 3, 7, 14, 4, 13, 5, 6, 22, 8, 1, 12, 10, 2,  Станой Стоянов  36, 78, 7, 31, 1, 35, 82, 64, 61, 46, 8, 44, 3, 21, 23, 33, 24, 26, 29, 70, 43, 40, ТП 1 улично Осветление, 80, 59, 84, 5, 53, 15, 41, 38, 37, 63, 68, 66, 20, 27, 72, 22, 48, 62, 42, 45, 19, 57, 25, 34, 90, 86, 92, 39, 17, 49, 51, 28, 32, 47, 52, 54, 50, 80, 51 училище, 58, ТП 2 улично Осветление, 60, 18,  Трета  1, 3, 2, 5, 1, 16, 12, 3, 18, 2, 4,  Тридесет  2,  Тридесет и Две  8, 3, 6,  Тридесет и Девет  1, 3, 7, 5, 2,  Тридесет и Едно  8, 14, 1, 10, 6, 12, 11,  Тридесет и Осем  6, 4, 5, 2, 7, 1, 6, 10, 9,  Тридесет и Пет  3, 2, 1, 4, 5,  Тридесет и Седем  8, 3, 6, 4, 2,  Тридесет и Три  5, 2, 6, 3, 12, 11, 10, 9, 14, 4, 16, 18, 8,  Тридесет и Четири  4, 10, 2,  Тридесет и Шест  3, 2, 1,  Тринадесет  4, 23, 2, 13, 7, 33, 5, 11, 17, 25, 9, 15, 19,  Четвърта  2,  Четиридесет  6, 10, 4,  Четиридесет и Едно  4, 2, 3, 1, 5,  Четиридесет и Четири  8,  Четиринадесет  2, 1, 11, 9, 4,  Шеста  2, 1, 3,  Шестнадесет  19, 12, 27, 35, 5, 16, 29, 37, 25, 3, 9, 14, 33, 21, 17, 4, 11, 1, 15,  1

На 24.06.2019 г. /08:00 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 29.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 30.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Крапчене: Александър Стамболийски  9, 4, 7, 6, 12, Тп-1 улично Осветление, 2, 5, 8, 3, 10,  Асен и Петър  5, 3, 4, 6,  Б Киро  15, 2, 1, 4, 14, 3,  Васил Левски  3, 1, 8, 6, 5, 7,  Веслец  1, 8, 3, 4, 5, 7,  Вит  9, 1, 7, 5, 3, 47, 17, 41, 9, 15, 7, 33, 39,  Георги Бенковски  8, 5, 1, 2, 7, 3, 6, 4,  Георги Сава Раковски  11, 5, 2, 3, 7, 9, 1,  Главна(Георги Димитров)  40, 47, 49, 52, 45, 32, 42, 39, 38, 50, 35, 37, 41, 36, 44, 48, 5, 43, 74, 79, 58, 69, 61, 72, 56, 60, 55, 64, 66, 57, 76, 62, 80, 70, 73, 77, 59, 3, 2, 20, 16, 11, 12, 18, 8, 9, 33, 23, 4, 26, 10, 30, 22, 29, 13, 1, 25, 17, 7, 35, 21, 15, 19, 28, 27, 5, 24,  Дунав  4, 6, 3, 1, 2,  Ивайло  2, 3, 1,  извън регулацията  Вила, Вила, Кравеферма, Стопански Двор,  Клокотница(В. Пеева)  16, 22, 36, 25, 15, 26, 9, 11, 3, 31, 20, 2, 7, 24, 18, 29, 17, 23, 21, 19, 32, 5, 12, 28, 13, 34, 30, 1, 27, 42, 13, 2, 4, 1, 8, 6,  Лозарска(И. Дамянов)  10, 12, 3, 1, 6, 8, 2, 4, 4, 8,  Лъка(Г. Кирков)  4, 1, 3 Ел.  Помпа, 5, 6, 11, 2,  Любен Каравелов  3, 5,  Манастира,  Петко Димитров Петков  11, 1а,  Петко Рачев Славейков  8, 4, 22, 6, 18, 14, 10, 20, 12, 16,  Попова  3, 2, 6, 5, 4,  Пчела  1, 2,  Пъстрина  7, 9, 22, 30, 5, 11, 2, 28, 1, 17, 20, 6, 13, 15, 24, 18, 4, 16, 14,  Райко Даскалов  5, 2, 7, 1, 1,  Три Уши  32, 25, 34, 24, 36, 28, 26, 22, 38, 14, 1, 6, 4, 20, 18, 16, 10, 17, 2, 8, 12,  УПИ 6,  Кв. 19,  Хан Аспарух(Р. Първанов)  12, 10, 2, 4а, 14, 3, 4, 5, 6, 1, 8,  Хан Крум(Жданов)  3, 2, 1,  Хан Кубрат(Г. Генов)  1, 2, 4, 3,  Христо Ботев  2, 9, 3, 7, 1, 5,  Цар Калоян(Д. Благоев)  6, 12, 11, 8, 3, 10, 55, 6,  Цар Симеон(Д. Тодоров)  5, 6, 2, 10, 7, 9, улично Осветление, 3, 1, 8,  Шипка(В. Коларов)  5,  Ъгъла на ул.  Главна и Асен и Петър,  0 УПИ 019089

На 24.06.2019 г. /08:00 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 29.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 30.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Монтана: извън регулацията  Вторични Суровини, 4 Складова База, 4 Складова База, Помпена Станция на Сметището, Ресторант Пъстрина, Аеро Клуб, Самолетно, ТП Лозари, Газова Станция, Вила 42, Рег. Депо Твърди Отпадъци,  Ккрайпътен Комплекс Пъстрина  Е-79,  ТП Црр

На 24.06.2019 г. /08:00 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 29.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 30.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Николово,  Общ.  Монтана: Втора  25, 22, 31, 14, 5, 29, 40, 30, 8, 32, 16, 3, 21, 34, 13, 12, 28, 23, 9, 7, 6, 10, 4, 24, 38, 15, 46, 2, 36, 48, 19, 27, 18, 26, 33, 42,  Двадесет и Втора  2, 1,  Двадесет и Девета  2, 3, 1, 5, 4, 2,  Двадесет и Осма  8, 1, 6, 10, 2, 4,  Двадесет и Пета  23, 17, 13, 14, 9, 2, 25, 29, 1, 3, 11, 19, 4, 6, 8, 5, 15, 12,  Двадесет и Първа  6, 2, 4, 2, 6,  Двадесет и Седма  7, 4, 1, 8, 6, 2, 5,  Двадесет и Трета  6, 3, 4, 1, 2,  Двадесет и Четвърта  6, 7, 5, 3, 8, 1, 18, 10,  Двадесет и Шеста  11, 10, 14, 5, 4, 9, 2, 3, 12,  Двадесета  20, 10, 12, 6, 14, 1, 13, 10, 8, 7, 18, 11, 5, 16, 4,  Дванадесета  9, 5, 18, 7, 8, 16, 4, 3, 14, 6, 22, 7, 16, 24, 26, 11, 13, 20,  Девета  4, 3, 10, 8, 5, 1, 6,  Деветнадесета  5, 1, 9, 8, 11,  Десета  1, 2,  Единадесета  2, 1,  извън регулация  Стадиона, Пилетарник, местност Семков Дол, Пилетарник, Краварник,  Осемнадесета  6, 1, 8,  Осма  1,  Пета  2, 4, 3,  Петнадесета  2, 6, 12, 4,  Първа  3, 24, 44, 43, 8, 52, 70, 45, 26, 34, 12, 20, 50, 6, 36, 58, 39, 46, 23, 15, 19, 29, 9, 28, 31, 21, 38, 41, 17, 56, 30, 27, 7, 25, 13, 10, 35, 48, 32, 42, 40, 33, 11, 5, 18, 25а, 14, 62 Ранчо, 54, 29, 1, 4, 2, 12,  Седемнадесета  6, 1, 5, 2, 8, 4,  Седма  2, 4, 6,  Семков Дол,  Трета  5а, 7, 5, 11, 2, 3, 15, 1, 9, 13,  Тридесет и Първа  1,  Тридесета  1, 3, 9, 2, 4, 7, 5,  Тринадесета  5, 1, 6, 3, ТП 1 улично, 2, 4, ТП 2 улично,  УПИ I, Кв. 10,  УПИ XvIII-238 Кв. 23,  Четвърта  5, 2, 9, 1, 3, 6, 7,  Четиринадесета  6, 4, 8, 2,  Шеста  8, 16, 3, 5, 18, 2, 14, 20, 16, 8, 4, 11, 9, 12, 1, 10, 13, 22,  Шестнадесета  2, 5, 1, 11, 9, 6, 3, 8, 4, 10,  Ъгъла на ул.  Първа и Втора

На 24.06.2019 г. /08:00 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 30.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Трифоново: Втора  17, 16, 5, 7, 9, 13, 18, 3, 10, 1, 11, 4, 14, 1,  Двадесет  1,  Дванадесет  4, 6, 3, 13, 15, 2, 1, 11,  Девета  4, 1,  Деветнадесет  4, 2,  Десета  10, 22, 9, 13, 5, 28, 15, 11, 26, 8, 6, 3, 24, 1а, 2, 16, 18, 1, 14, 20, 4, 7, 12,  Единадесет  1, 4, 2, 14, 7, 3, 9, 6,  Осемнадесет  4, 2, 1, 16,  Осма  1, 5, 7,  Пета  3, 9, 2, 5, 7, 15, 4, 13, 1,  Петнадесет  3, 5,  Първа  29, 10, 13, 15, 8, 23, 19, 31, 9, 1, 20, 18, 12, 4, 16, 2, 7, 14, 6, 5, 3, 17, 1 Дзс,  Седемнадесет  6, 5, 4, 2, 12, 14,  Седма  3, 5,  Трета  4, 7, 1, 5, 2,  Тринадесет  7, 3, 2, 8, 9, 5, 1,  УПИ 2,  Кв. 41,  Четвърта  11, 4, 6 ТП 1 улично Осветление, 7, 8, 15, 17, 5, 1, 19, 13, 10, 9, 2, 6,  Четиринадесет  1, 3, 5, 1а, 2,  Шеста  9, 5, 3, 7, 4, 2, 1,  Шестнадесет  2,  извън регулация

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Сумер: 179040,  Втора  16, 24, 14, 23, 19, 32, 1, 15, 36, 6, 26, 28, 13, 31, 3, 9, 48, 30, 8, 7, 29, 27, 21, 46, 42, 38, 44, 35, 5, 18, 4, 12, 17, 20, 34, 33,  Двадесет  1, 2, 4,  Двадесет и Две  4, 2, 6,  Двадесет и Девет  2, 3,  Двадесет и Едно  4, 5, 2, 1, 3,  Двадесет и Пет  5, 1, 3, 4, 9,  Двадесет и Седем  1,  Двадесет и Три  6,  Двадесет и Четири  3, 6, 1, 7,  Двадесет и Шест  4, 2, 8,  Дванадесет  19, 23, 6, 2, 1, 13, 9, 28, 8, 11, 3, 10, 22, 26, 20, 7, 12, 24, 4, 5, 17,  Девета  3, 1, 5, 7, 2, 5, 13,  Деветнадесет  9, 15, 5, 3, 7,  Десета  3, 7, 5, 2, 1,  Единадесет  10, 3, 14, 18, 6, 4, 12, 16, 2, 1, 8,  Осемнадесет  2, 1, 3, 5, 4,  Осма  1, 2, 3, 4,  Пета  2, 3, 1,  Петнадесет  1, 2,  Седемнадесет  2, 3,  Седма  9, 3, 7, 14, 4, 13, 5, 6, 22, 8, 1, 12, 10, 2,  Станой Стоянов  36, 78, 7, 31, 1, 35, 82, 64, 61, 46, 8, 44, 3, 21, 23, 33, 24, 26, 29, 70, 43, 40, ТП 1 улично Осветление, 80, 59, 84, 5, 53, 15, 41, 38, 37, 63, 68, 66, 20, 27, 72, 22, 48, 62, 42, 45, 19, 57, 25, 34, 90, 86, 92, 39, 17, 49, 51, 28, 32, 47, 52, 54, 50, 80, 51 училище, 58, ТП 2 улично Осветление, 60, 18,  Трета  1, 3, 2, 5, 1, 16, 12, 3, 18, 2, 4,  Тридесет  2,  Тридесет и Две  8, 3, 6,  Тридесет и Девет  1, 3, 7, 5, 2,  Тридесет и Едно  8, 14, 1, 10, 6, 12, 11,  Тридесет и Осем  6, 4, 5, 2, 7, 1, 6, 10, 9,  Тридесет и Пет  3, 2, 1, 4, 5,  Тридесет и Седем  8, 3, 6, 4, 2,  Тридесет и Три  5, 2, 6, 3, 12, 11, 10, 9, 14, 4, 16, 18, 8,  Тридесет и Четири  4, 10, 2,  Тридесет и Шест  3, 2, 1,  Тринадесет  4, 23, 2, 13, 7, 33, 5, 11, 17, 25, 9, 15, 19,  Четвърта  2,  Четиридесет  6, 10, 4,  Четиридесет и Едно  4, 2, 3, 1, 5,  Четиридесет и Четири  8,  Четиринадесет  2, 1, 11, 9, 4,  Шеста  2, 1, 3,  Шестнадесет  19, 12, 27, 35, 5, 16, 29, 37, 25, 3, 9, 14, 33, 21, 17, 4, 11, 1, 15

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Монтана: Велико Търново(Ил. Царев)  86, 91, 93, 82, 85, 89, 95, 84, 80,  Д-Р Стамен Илиев  84, 80, 82, 89, 90, 85, 83, 87, 86, 88,  Искър  24,  Морава  19, 41, 17, 26, 38, 37, 22, 56, 48, 20, 34, 46, 52, 51, 24, 31, 23, 15, 43 А, 29, 53, 49, 16, 42, 35, 39, 13, 54, 45, 40, 33, 50, 43, 21, 28, 27, 47, 58, 11, 32, 30, 18, 44, 36,  Парта  8, 3, 1, 5, 12, 2, 6, 10, 4,  Тимок  13, 10, 1, 4, 6, 19, 8, 9, 11, 14, 17, 5  А, 12, 15, 3, 3, 7, 2, 5,  Трети Март(Г. Димитров)  204, 137,  Тунджа  4, 6,  Христо Ботев  143, 141,  Янтра  37,  улици Морава и Тимок Кръстовище

На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Сумер: 179040,  Втора  16, 24, 14, 23, 19, 32, 1, 15, 36, 6, 26, 28, 13, 31, 3, 9, 48, 30, 8, 7, 29, 27, 21, 46, 42, 38, 44, 35, 5, 18, 4, 12, 17, 20, 34, 33,  Двадесет  1, 2, 4,  Двадесет и Две  4, 2, 6,  Двадесет и Девет  2, 3,  Двадесет и Едно  4, 5, 2, 1, 3,  Двадесет и Пет  5, 1, 3, 4, 9,  Двадесет и Седем  1,  Двадесет и Три  6,  Двадесет и Четири  3, 6, 1, 7,  Двадесет и Шест  4, 2, 8,  Дванадесет  19, 23, 6, 2, 1, 13, 9, 28, 8, 11, 3, 10, 22, 26, 20, 7, 12, 24, 4, 5, 17,  Девета  3, 1, 5, 7, 2, 5, 13,  Деветнадесет  9, 15, 5, 3, 7,  Десета  3, 7, 5, 2, 1,  Единадесет  10, 3, 14, 18, 6, 4, 12, 16, 2, 1, 8,  Осемнадесет  2, 1, 3, 5, 4,  Осма  1, 2, 3, 4,  Пета  2, 3, 1,  Петнадесет  1, 2,  Седемнадесет  2, 3,  Седма  9, 3, 7, 14, 4, 13, 5, 6, 22, 8, 1, 12, 10, 2,  Станой Стоянов  36, 78, 7, 31, 1, 35, 82, 64, 61, 46, 8, 44, 3, 21, 23, 33, 24, 26, 29, 70, 43, 40, ТП 1 улично Осветление, 80, 59, 84, 5, 53, 15, 41, 38, 37, 63, 68, 66, 20, 27, 72, 22, 48, 62, 42, 45, 19, 57, 25, 34, 90, 86, 92, 39, 17, 49, 51, 28, 32, 47, 52, 54, 50, 80, 51 училище, 58, ТП 2 улично Осветление, 60, 18,  Трета  1, 3, 2, 5, 1, 16, 12, 3, 18, 2, 4,  Тридесет  2,  Тридесет и Две  8, 3, 6,  Тридесет и Девет  1, 3, 7, 5, 2,  Тридесет и Едно  8, 14, 1, 10, 6, 12, 11,  Тридесет и Осем  6, 4, 5, 2, 7, 1, 6, 10, 9,  Тридесет и Пет  3, 2, 1, 4, 5,  Тридесет и Седем  8, 3, 6, 4, 2,  Тридесет и Три  5, 2, 6, 3, 12, 11, 10, 9, 14, 4, 16, 18, 8,  Тридесет и Четири  4, 10, 2,  Тридесет и Шест  3, 2, 1,  Тринадесет  4, 23, 2, 13, 7, 33, 5, 11, 17, 25, 9, 15, 19,  Четвърта  2,  Четиридесет  6, 10, 4,  Четиридесет и Едно  4, 2, 3, 1, 5,  Четиридесет и Четири  8,  Четиринадесет  2, 1, 11, 9, 4,  Шеста  2, 1, 3,  Шестнадесет  19, 12, 27, 35, 5, 16, 29, 37, 25, 3, 9, 14, 33, 21, 17, 4, 11, 1, 15

На 27.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Доктор Йосифово: Ален Мак  12, 6, 8, 4, 10,  Бельовец  8,  Божур  4, 1, 3, 2,  Възход  2, 5, 20, 6, 16, 8, 22, 12, 18, 4, 3, 14, 10,  Д-Р Йосиф Иванов  118, 68, 96, 90, 100, 57, 51, 53, 39, 74, 108, 56, 84, 47, 72, 61, 41, 64, 45, 49, 78, 112, 55, 80, 86, 92, 104, 66, 106, 70, 63, 114, 82, 98, 88, 102, 59, 76, 43, 110,  Еделвайс  2, 4, 1,  Ела  4, 5, 17, 3, 13, 2, 11, 15, 1,  Изгрев  8, 7, 3, 9, 1, 4, 10,  Марица  26, 18, 16, 11, 8, 3, 17, 14, 1, 7 А, 15, 24, 22, 7, 4, 2, 12, 19, 13, 6, 21, 23, 5, 10, 20,  Мито Мишов  4,  Огоста  8, 4, 5, 2, 7, 1, 10,  ПИ 000746-Извън Регулация,  Пирин  5, 3, 11, 7, 9,  Тунджа  1, 2, 4, 6,  Цибрица  1, 3, 4, 2,  Ъгъла на ул.  Балена и ул.  Марица,  Янтра  16, 32, 48, 8, 26, 7, 44, 19, 25, 6, 5, 14, 4, 30, 20, 22, 9, 1, 2, 13, 46 А, 42, 3, 18, 46, 11,  Ясен  4, 6, 2, 5

На 27.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 30.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Сумер: 179040,  Втора  16, 24, 14, 23, 19, 32, 1, 15, 36, 6, 26, 28, 13, 31, 3, 9, 48, 30, 8, 7, 29, 27, 21, 46, 42, 38, 44, 35, 5, 18, 4, 12, 17, 20, 34, 33,  Двадесет  1, 2, 4,  Двадесет и Две  4, 2, 6,  Двадесет и Девет  2, 3,  Двадесет и Едно  4, 5, 2, 1, 3,  Двадесет и Пет  5, 1, 3, 4, 9,  Двадесет и Седем  1,  Двадесет и Три  6,  Двадесет и Четири  3, 6, 1, 7,  Двадесет и Шест  4, 2, 8,  Дванадесет  19, 23, 6, 2, 1, 13, 9, 28, 8, 11, 3, 10, 22, 26, 20, 7, 12, 24, 4, 5, 17,  Девета  3, 1, 5, 7, 2, 5, 13,  Деветнадесет  9, 15, 5, 3, 7,  Десета  3, 7, 5, 2, 1,  Единадесет  10, 3, 14, 18, 6, 4, 12, 16, 2, 1, 8,  Осемнадесет  2, 1, 3, 5, 4,  Осма  1, 2, 3, 4,  Пета  2, 3, 1,  Петнадесет  1, 2,  Седемнадесет  2, 3,  Седма  9, 3, 7, 14, 4, 13, 5, 6, 22, 8, 1, 12, 10, 2,  Станой Стоянов  36, 78, 7, 31, 1, 35, 82, 64, 61, 46, 8, 44, 3, 21, 23, 33, 24, 26, 29, 70, 43, 40, ТП 1 улично Осветление, 80, 59, 84, 5, 53, 15, 41, 38, 37, 63, 68, 66, 20, 27, 72, 22, 48, 62, 42, 45, 19, 57, 25, 34, 90, 86, 92, 39, 17, 49, 51, 28, 32, 47, 52, 54, 50, 80, 51 училище, 58, ТП 2 улично Осветление, 60, 18,  Трета  1, 3, 2, 5, 1, 16, 12, 3, 18, 2, 4,  Тридесет  2,  Тридесет и Две  8, 3, 6,  Тридесет и Девет  1, 3, 7, 5, 2,  Тридесет и Едно  8, 14, 1, 10, 6, 12, 11,  Тридесет и Осем  6, 4, 5, 2, 7, 1, 6, 10, 9,  Тридесет и Пет  3, 2, 1, 4, 5,  Тридесет и Седем  8, 3, 6, 4, 2,  Тридесет и Три  5, 2, 6, 3, 12, 11, 10, 9, 14, 4, 16, 18, 8,  Тридесет и Четири  4, 10, 2,  Тридесет и Шест  3, 2, 1,  Тринадесет  4, 23, 2, 13, 7, 33, 5, 11, 17, 25, 9, 15, 19,  Четвърта  2,  Четиридесет  6, 10, 4,  Четиридесет и Едно  4, 2, 3, 1, 5,  Четиридесет и Четири  8,  Четиринадесет  2, 1, 11, 9, 4,  Шеста  2, 1, 3,  Шестнадесет  19, 12, 27, 35, 5, 16, 29, 37, 25, 3, 9, 14, 33, 21, 17, 4, 11, 1, 15,  1

На 28.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Доктор Йосифово: Ангел Йончев  6а, 6, 1, 4,  Бельовец  6, 5, 2,  Божур  9, 13, 11, 14, 6, 7, 5, 10, 8, 18,  Възход  22, 12,  Д-Р Йосиф Иванов  43, 62,  Давид Цонков  14, 13, 28, 24, 16, 10, 7, 22, 18, 5, 20, 6, 26, 8, 11,  Дунав  41, 33, 15, 22, 21, 38, 20, 44, 35, 26, 46, 34, 54, 37, 50, 40, 27, Тп-3 улично Осветление, 13, 42, 23, 28, 43, 17, 32, 11, 29, 9, 25, 24, 30,  Здравец  3, 4, 1,  Илия Цеков  25, 4, 20, 18, 21, 9, 2, 23, 13, 22, 5, 7, 14, 1, 11, 12, 10, 17, 6, 3, 15,  Лековника  3, 5, 1, 2, 6, 10, 4, 7, 8, 14,  Липа  5, 20, 1, 23, 12, 19, 2, 8, 21, 3, 6, 16, 7, 18, 25, 9, 14, 4,  Роза  13, 9, 7, 6, 3, 2, 4, 1, 11, 5,  Цибрица  7, 28, 9, 19, 11, 16, 18, 17, 1, 10, 26, 15, 14, 13, 12, 30, 24, 21,  Цоновчето  5, 6, 3

На 28.06.2019 г. /12:30 - 15:00 ч./ -  Доктор Йосифово: Ален Мак  6, 30, 4, 18, 20, 2, 28, 13, 36, 9, 14,  Балена  Тп-4 улично Осветление, 7, 5, 12, 4, 9, 1, 2, 5 А, 6,  Голомош  20, 9, 7, 21, 13, 5, 8, 6, 3, 19, 4, 18, 1, 10,  Д-Р Йосиф Иванов  42,  Изгрев  10,  Лозарска  7, 2, 5, 8,  Марица  26, 37, 39, 28, 31, 27, 32, 29, 36, 25,  Мито Мишов  34,  Перуника  6, 4, 14,  Редака  2, 3, 1, 5,  Топола  8, 4, 11, 17, 6, 15, 9, 13

На 29.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч.; 08:00 - 09:30 ч./ -  Крапчене: Александър Стамболийски  9, 4, 7, 6, 12, Тп-1 улично Осветление, 2, 5, 8, 3, 10,  Асен и Петър  5, 3, 4, 6,  Б Киро  15, 2, 1, 4, 14, 3,  Васил Левски  3, 1, 8, 6, 5, 7,  Веслец  1, 8, 3, 4, 5, 7,  Вит  9, 1, 7, 5, 3, 47, 17, 41, 9, 15, 7, 33, 39,  Георги Бенковски  8, 5, 1, 2, 7, 3, 6, 4,  Георги Сава Раковски  11, 5, 2, 3, 7, 9, 1,  Главна(Георги Димитров)  40, 47, 49, 52, 45, 32, 42, 39, 38, 50, 35, 37, 41, 36, 44, 48, 5, 43, 74, 79, 58, 69, 61, 72, 56, 60, 55, 64, 66, 57, 76, 62, 80, 70, 73, 77, 59, 3, 2, 20, 16, 11, 12, 18, 8, 9, 33, 23, 4, 26, 10, 30, 22, 29, 13, 1, 25, 17, 7, 35, 21, 15, 19, 28, 27, 5, 24,  Дунав  4, 6, 3, 1, 2,  Ивайло  2, 3, 1,  извън регулацията  Вила, Вила, Кравеферма, Стопански Двор,  Клокотница(В. Пеева)  16, 22, 36, 25, 15, 26, 9, 11, 3, 31, 20, 2, 7, 24, 18, 29, 17, 23, 21, 19, 32, 5, 12, 28, 13, 34, 30, 1, 27, 42, 13, 2, 4, 1, 8, 6,  Лозарска(И. Дамянов)  10, 12, 3, 1, 6, 8, 2, 4, 4, 8,  Лъка(Г. Кирков)  4, 1, 3 Ел.  Помпа, 5, 6, 11, 2,  Любен Каравелов  3, 5,  Петко Димитров Петков  11, 1а,  Петко Рачев Славейков  8, 4, 22, 6, 18, 14, 10, 20, 12, 16,  Попова  3, 2, 6, 5, 4,  Пчела  1, 2,  Пъстрина  7, 9, 22, 30, 5, 11, 2, 28, 1, 17, 20, 6, 13, 15, 24, 18, 4, 16, 14,  Райко Даскалов  5, 2, 7, 1, 1,  Три Уши  32, 25, 34, 24, 36, 28, 26, 22, 38, 14, 1, 6, 4, 20, 18, 16, 10, 17, 2, 8, 12,  УПИ 6,  Кв. 19,  Хан Аспарух(Р. Първанов)  12, 10, 2, 4а, 14, 3, 4, 5, 6, 1, 8,  Хан Крум(Жданов)  3, 2, 1,  Хан Кубрат(Г. Генов)  1, 2, 4, 3,  Христо Ботев  2, 9, 3, 7, 1, 5,  Цар Калоян(Д. Благоев)  6, 12, 11, 8, 3, 10, 55, 6,  Цар Симеон(Д. Тодоров)  5, 6, 2, 10, 7, 9, улично Осветление, 3, 1, 8,  Шипка(В. Коларов)  5,  Ъгъла на ул.  Главна и Асен и Петър,  0 УПИ 019089

На 30.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Монтана: извън регулацията  Вторични Суровини, 4 Складова База, 4 Складова База

Община Чипровци  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Чипровци: Александър Стамболийски  ТП 1 улично Осветление,  Бенковски  5, 7, 2, 4, 15, 1, 3, 9,  Богдан Маринов  7, 10, 12, 5, 2, 4, 8, 13, 9, 3, 1, 6,  Витоша  2,  Гагарин  3, 25, 5, 27, 7, 23, 21, 13, 9, 11, 15, 19, 1,  Георги Димитров  8, 17, 30, 23, 16, 25, 9, 13, 5, 7, 14, 19, 31, 10, 29, 15, 21, 27, 2, 20, 28, 24, 18, 26, 11, 4, 12,  Д-Р Тако Андреев  5, 14, 8, 9, 15, 13, 11, 10, 17, 6, 7, 4, 12, 18, 16, 3,  Даскал Стамен  1,  Жельо Войвода  2, 11, 5, 6, 15, 4, 3, 9, 7,  Люляк  14, 16,  Минзухар  1, 3, 5,  Огоста  10, 2, 3, 8, 6, 4,  Петър Парчевич  28, 67, 59, 63, 36, 69, 73, 48, 38, 34, 61, 32, 71, 30, 46, 44, 40, 42,  Смит Войвода  3, 8, 5, 1, 4, 6, 10,  Стефан Дуньов  13, 8, 10, 7, 17, 14, 11, 16, 12, 9,  Шипка  4, 1, 3, 6, 2

На 24.06.2019 г. /12:30 - 15:00 ч./ -  Чипровци: Петър Парчевич  11 2, 3 3, 1, 11, 9 3, 3, 3 6, 6, 3, 1 7, 5 5, 13, 7 4, 7, 4 4,  Рила  2 9, 2, 2 8

На 25.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Чипровци: 23-ти Септември  29, 63, 61, 65, 33, 31,  Балканска  25,  Васил Левски  2, 20, 9, 16, 4, 1, 14, 13, 19, 17, 12, 11, 5, 18, 10, 34, 7, 8, 6, 22,  Димитър Благоев  7, 31, 27, 5, 23, 32а, 22, 20, 36, 34, 29, 24, 9, 17, 25, 32б, 35, 15, 30, 16, 11, 14, 39,  Димитър Филипов  38, 17, 5, 7, 28, 21, 4, 11, 34, 15, 32, 25, 30, 36, 20, 14, 9, 2, 3, 18, 22, 1,  Никола Й.  Вапцаров  9, 12, 14, 18, 16, 6, 8, 15, 4, 22, 10, 2, 1,  Петър Парчевич  1, 2,  Рила  3б, 1, 3а,  Стара Планина  1, 17, 2, 9, 12, 11, 5, 7, 6, 10, 15, 4, 22, 8, 16, 14, 18,  Точо Войвода  22,  Три Чуки  8

На 25.06.2019 г. /12:30 - 15:00 ч./ -  Чипровци: Георги Димитров  35,  Георги Пеячевич  4, 1, 6, 7, 5, 3,  Д-Р Тако Андреев  44, 30, 20, 33, 35, 34, 38, 22, 27, 26, 25, 40, 19, 24, 50, 23, 32, 36, 52, 21, 31, 28, 48, 46,  Огоста  24, 22, 26,  Петър Парчевич  10, 4, 6,  Семко Войвода  3, 1, 4, 8, 6, 9,  Стефан Дуньов  3, 2,  Яко Войвода  13, 5, 11, 9, 2, 7, 3, 4, 1,  1 Зорница

На 26.06.2019 г. /12:30 - 15:00 ч./ -  Чипровци: 23-ти Септември  29,  Балканска  1,  Димитър Благоев  12, 1, 2, 4, 8, 10, 3,  Дядо Лилчо  6,  Лука Андреин  2, 7, 4, 6, 9, 12, 11, 13, 16, 10, 3, 1,  Петър Богдан  5,  Петър Парчевич  21, 4, 19, 17, 2, 15,  Три Чуки  2, 1, 3

На 26.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Чипровци: Волга  22, 14,  извън регулацията  Вила,  Люляк  14, 8, 7, 4, 10, 3, 2, 11, 6, 1, 5,  Петър Парчевич  99, 105, 123, 66, 117, 88, 70, 91, 87, 54, 82, 111, 89, 107, 121, 109, 77, 58, 68, 64, 131, 50, 76, 74, 133, 83, 86, 129, 95, 113, 62, 60, 75, 115, 72, 125, 56, 93, 127, 85, 97, 81, 52,  Вила

На 27.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Чипровци: Георги Димитров  3, 5,  Д-Р Тако Андреев  2,  Деяна Войвода  1,  Иван Станиславов  6, 4,  Осми Март  8, 6, 2, 4,  Павлето (В. Коларов)  2, 6, 27, 23, 17, 29, 21, 8, 19, 13, 15,  Петър Богдан  2, 1, 7, 9, 4,  Петър Парчевич  23, 31, 8, 35, Деяна, улично Осветление, 33, 29, 10, 43, 36, 27, 41, 16, 39, 30, 18, 20 9, 45, 14, 20, 37, 12, 22, 24, 22 9, 20 Дияна,  Точо Войвода  1, 10, 9, 8, 3, 7, 14, 2,  Чипровска Комуна  23, 15, 13, 21, 27, 12, 26, 20, 6, 4, 24, 10, 8, 2, 25, 9, 16, 14, 19, 18

Община Якимово  

За периода 24-28.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Комощица: Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Братя Миладинови  22,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Гео Милев  16, 14, 23, 17, 21, 25,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  извън регулацията  1, 2,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  Симеон Ив.  Бонев  101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 124, 111, 107, 99, 126, 146, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 95, 93а, 107а, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5,  Уо

 

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  

Община Априлци  

На 24.06.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Драшкова Поляна: Липова Могила  6б, местност Балинцова  Вила, местност Липова Могила  къща-Петър, къща-виолета, къща-Тота, къща-Невена, къща-Тотка, Стълб, къща-Иван, 12, къща-минко, къща-Петко,  Христо Ботев  44, 52, 81, 95, 77, 32, 66, 48, 64, 79, 34, 89, 93, 91, 42, 58, 50, 75, 85, 97, 60, 99, 62, 54, 38

На 24.06.2019 г. /10:15 - 13:30 ч./ -  Априлци,  Общ.  Априлци: Вълко Йонков/Ново Село/  13, 9, 5, 6, 18, 15, 10, 1, 3, 14, 4, 8, 12, 2, 11, 17, 20, 16,  Еделвайс/Ново Село/  5, 11, 1, 7, 9, 3, 13,  Кв. Ново Село,  махала Пипери,  махала Свинова Поляна  Вила, местност Черни Връх  170, 104 А,  Ново Село/Ново Село/  37, 19, 23, 12, 17, 2, 6, 14, 21, 25, 10,  Стадиона/Ново Село/  3, 9, 1, 2, 10, 12, 5, 7, 8, 4,  Стефан Вълков/Ново Село/  7, 6, 9, 5, 3, 13, 17, 19, 4, 2, 1, 21, 15, 11,  Хризантема/Ново Село/  33,  Черни Връх/Ново Село/  99, 104, 101, 97, 100, 105, 103, 98, 102,  Чуклата/Ново Село/  1, 12, 10

На 24.06.2019 г. /13:00 - 15:30 ч./ -  Драшкова Поляна: Драшковска  9, 5, 6, 4, 7, 16, 14, 10, 3, 11, 1,  Липовска  11, 7, 8, 35, 19, 20, 10, 6, 9, 21, 12, 29, 30, 26, 1, 25, 5, 27, 14, 28, 33, 15 къща-Светозар, 23, 15, местност Липова Могила, местност Цветански  къща-Георги, къща-Стефан, къща-Димчо, къща-Павлина, къща-Лидия, къща-Трайчо, 45, къща-радостка, къща-васил, Вила, къща-Русан, къща-Петър, къща-райко, къща-Цветан, къща-мария, къща-Спас, Птицеферма, къща-Тодор, Поливна Система, къща-Дано,  Христо Ботев  34, 22, 24, 55, 5, 32, 69, 59, 49, 67, 11, 36, 32 къща-минко, 75, 35, 61

На 24.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Априлци,  Общ.  Априлци: Марагидик/Острец/,  МТП Мядна,  Острец/Острец/  УПИ І-005044,  Отдих/Острец/  52, 54, 28, 36, 58, 78, 72, 38, 60, 56, 76, 44, 62, 70, 50, 30, 46, 32, 42, 34, 66, 64, 68,  Русалийски Проход/Острец/  24, 26, 30, 17, 36, 27, 40, 19, 23, 34, 32, 46, 38, 42, 15, 44, 21, 28, 25

На 28.06.2019 г. /09:45 - 14:30 ч./ -  Априлци,  Общ.  Априлци: махала Паздери  18, 1, 19,  Соколска/Острец/  99,  Черни Връх/Ново Село/  3, 62, 55, 1, 7, 14, 15, 59, 13, 61

Община Ловеч  

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: Безименна  Уо Тр 3 ВЕЦ,  Васил Левски  70, 143, 96, 68, 153, 66, 90, 133, 127, 151, 72, 74, 86, 100, 84, 137, 94, 149, 147, 131, 114, 125, 98, 123, 76, 64, 122, 145, 139,  местност Печковец  Уо Башбунар,  Митропол. Дионисий Ловчански  2,  Никола Цвятков  2, 8, 1, 4, 9, 7, 6,  Сирко Станчев  5, 3, 7, 1,  Ресторант Юзината

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Дренов: Александър Стамболийски  14, 28, 25, 26, 32, 34, 21, 17, 15, 20, 22, 13, 23, 24,  Ангел Кънчев  17, 10, 12, 4, 6, 8, 2,  Атанас Ангелов  13, 19, 5, 17, 3, 34, 31, 43, 41, 29, 25, 6, 8, 53, 39, 51,  Баба Тонка  7, 1, 4, 3, 10, 8, 9, 2,  Бадьовец  2,  Баира  2,  Бачо Киро  1, 5, 2, 1,  Васил Априлов  1, 3, 20, 26, 28, 9, 7, 22, 14, 18, 13, 12, 16, 30, 5, 6, 8,  Васил Левски  8, 6, 4, 10,  Ген.  Гурко  2, 4, 3, 6, 14, 10, 1, 8, 12, 5,  Ген.  Столетов  5, 4, 6, 3, 8, 2, 1, 7,  Ген. Тотлебен  1, 7, 4, 2, 3,  Георги Кирков  10, 2, 8, 12, 6, 4, 14,  Елин Пелин  2, 3, 4, 5,  Иван Вазов  2, 3, 5,  Йордан Йовков  3, 5, 1, 4,  Калето  5, 3, 1,  Крачун Атанасов Конов  3, 1, 5,  Любен Каравелов  3, 2,  Люляци  1,  Марин Дринов  3, 9, 7, 13, 2, 5, 1,  Митю Христов  17, 9, 7, 3, 15, 1, 11, 13,  Никола Вапцаров  2,  Отец Паисий  3, 6, 2,  Панайот Пипков  3, 1, 4, 2,  Патриарх Евтимий  4, 5,  Петър Петров Шантропов  12, 6, 1, 10, 2, 4, 8,  Плиска  2, 4, 6, 1 Уо ТП 9,  Райна Княгиня  17, 10 Уо Мтп, 2, 6, 11, 28, 20, 13, 21, 14, 22, 24, 18, 5, 1, 9, 4, 19, 26, 40, 44, 42, 48, 25, 23, 46, 36, 34, 32, 30,  Сан Стефано  8, 4, 1,  Стефан Караджа  1, 4,  Тинтява  3, 13, 1, 7, 15, 11, 19, 21,  Трети Март  46, 36, 22, 26, 34, 32, 38, 40, 44, 24, 20, 42, 30, 28,  Хаджи Димитър  3,  Хаинбоаз  2, 12, 9, 6, 4, 14, 7,  Хан Аспарух  21, 9, 11, 10, 17, 13, 19, 7, 6, 20, 14, 16, 12, 15, 4, 8, 2, 7, 1,  Христо Смирненски  18, 11, 16, 17, 13, 19, 15, 21, 20,  Христо Цонев  10, 1, 3, 2, 4, 12, 6, 8,  Уо ТП 8

На 24.06.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Ловеч: Васил Героя  133, 137, 135,  Габрака  26, 23, 21, 28, 24,  Гозница  Ферма, Стопански Двор, Склад, Бригаден Стан Агротех,  Искър  8, 12, 10, 6, 14, 4,  местност Кючука,  Пано Рогозаров  137, 123, 167, 44, 177, 56, 30, 129, 125, 141, 70, 127, 38, 80, 60, 119, 157, 161, 62, 121, 169, 139, 149, 48, 54, 153, 159, 68, 46, 40, 175, 66, 36, 151, 72, 78, 34, 76, 58, 50, 147, 171, 143, 145, 155, 74, 135, 173, 117, 42,  Пирин  4,  Пладнище  2, 1,  Райкова Кошара  14,  Ракита  11, 12, 1, 3, 7, 5, 9, 8, 6, 4,  Стублата  1,  Цар Иван Александър  105,  Чуклата  2

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч./   На 27.06.2019 г. /15:00 - 15:30 ч./ -  Прелом: Александър Стамболийски  5, 12, 6, 10, 11, 7, 1, 2,  България  3, 1, 13, 7, 11, 5,  България  2, 21, 9, 12, 17, 23,  Васил Левски  2, 8, 3, 1., 9, 19, 7, 1, 12, 6, 17, 5, 10,  Васил Левски  21,  Георги С. Раковски  1, 2, 6, 3, 8,  Иван Вазов  14, 9, 16, 19, 10, 3, 18, 4, 5, 2, 6, 7, 13, 11, 15, 21,  местност Хаджовото  Помпена Станция,  Отец Паисий  5, 1, 9, 6, 3, 14, 12, 18, 16, 26, 7,  Панайот Волов  3, 11, 12, 14, 1, 4, 2, 5, 10, 18, 8, 7, 6,  Петко Р. Славейков  5, 20, 28, 2, 8, 15, 21, 25, 13, 6, 18, 3, 33, 11, 24, 23, улично Осветление ТП 3, 27, 4, 7, 22, 14, 1, 36, 12, 10, 9,  Пролет  8, 4, 10, 6,  Стадион  4, 12, 10, 6,  Трети Март  26, 2, 8, 12, 24, 20, 22, 18, 1, 6, Ярмомелка, 4, 10,  Христо Ботев  9, 4, 2, 1, 7, 5, 11, 3

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Брестово,  Общ.  Ловеч: Александър Бойчев  6, 8, 20, 17, 11, 18, 12, 13, 21, 19, 15,  Братойска  6, 2, 5, 4, 1,  Братя Ватеви  4, 2,  Васил Левски  3, 8, 1, 2, 5, 4, 6, 45, 29, 26, 31 ТП 6, 32, 14, 21, 35, 9, 3, 28, 17, 42, 48, 15, 13, 38, 49, 25, 40, 47, 27, 10, 19, 44, 24, 12, 20, 34, 7, 31, 18, 11, 19а,  Вежен  2,  Витоша  8, 4, 1,  Влашка  1, 2, 4,  Волов  6, 16, 12, 2, 18, 10, 3, 14, 15, 17, 36, 22,  Георги С. Раковски  4, 6, 2, 1,  Дойран  6, 4, 1,  Доктор Найден Стефанов  6, 11, 15, 1, 4, 12, 13, 19, 17, 5, 2, 25, 9, 7, 21, 27, 23,  Здравец  35, 16, 37, 33, 2, 54, 14, 56, 64, 13, 1, 26, 6, 12, 29, 25, 18, 48, 15, 19, 23, 31, 40, 62, 3, 50, 22, 52, 5, 11, 10, 58, 4, 9, 36, 46, 32, 24, 60, 39, 42, 44, 20,  Каймазка  10, 15, 13, 12, 14, 30, 2, 7, 4,  Канаджийска  1, 2, 4, 7, 1, 9, 5, 15, 13,  Карапетровска  4, 7, 5, 6, 1,  Кованджиевска  5, 9, 5а, 11, 13, 17, 15, 3,  Коларска  3, 5,  Крайхристовска  4, 2, 6, 3, 1,  Крайчанска  2, 17, 10,  Лальо Винчев  11, 10, 16, 3, 13, 7, 5, 1, 4, 2,  Мазлевска  4, 1, 2,  местност Горни Каменец  Водоем,  местност Райкова Стубла  До Мелницата,  Могилска  4, 24, 17, 14, 10, 8, 1, 7, 9, 16, 3, 22, 11, 15, 13, 2,  Оборище  3, 10, 5, 9, 18, 2, 8,  Одрин  2,  Орешковска  13, 18, 4, 9, 7, 2, 1, 6, 8,  Осми Март  3,  Отец Паисий  6,  Перущица  1,  Пиронковска  6, 7, 5, 3, 2, 1,  Пирот  2, 3, 4,  Пряспа  4,  Родопи  1, 2, 3,  Селище  3, 6,  Славовска  1, 4, 3, 5, 2,  Станчевска  4, 3, 2, 1,  Стара Планина  9, 10, 15, 19, 6, 7, 4, 2, 11,  Стойчо Мазлев  3, 4, 7, 8, 1, 6, 14, 10, 5, 12,  Странджа  1, 4, 3, 12, 6, 14, 5, 8, 10, 2,  Топалска  2, 15, 6, 4, 7, 9, 6а, 11, 3, 5, 1,  Хаджи Димитър  1, 24, 32, 23, 26, 30, 2, 28, 13, 3, 14, 9, 8, 15, 4, 6, 11, 10, 20,  Христо Ботев  13, 7, 11, 18, 16, 5, 20, 2, 8 ТП 1, 4, 17, 33, 22, 1, 39, 23, 6, 15, 19, 38, 9, 31, 3, Стопански Двор,  Църковна  8, 6, 11, 7, 1, 3, 13, 10,  Чаталджа  7, 4, 2, 1, 9,  Чурковска  2, 4,  Шейново  1,  Шипка  1, 7, 5, 1, 3, 2, 4, 6,  Ялмовска  7, 8, 4, 3, 1, 2,  ТП 4

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Горно Павликене: Александър Стамболийски  2, 10, 8, 7, 5, 4, 1, 11, 5а, 6,  Антон Иванов  9, 7, 1,  Бачо Киро  4, 2,  Васил Левски  20, 18, 1, 2, 4, 16, 15, 3, 8, 1,  Васил Петлешков  5,  Велко Баев  6, 12, 8, 21 ТП 1, 10, 2, 13, 15, 14, 6, 25, 24, 31, 19, 54, 41, 18, 50, 58, 20 ТП 5, 38, 34, 22, 29, 30, 48, 40, 26, 28, 33, 36, 39, 35, 44, 52, 21, 42, 17, 27, 37, 20, 14, 56,  Георги Бенковски  1, 4, 3,  Георги С. Раковски  2, 4, 6, 1,  Димитър Благоев  16, 10, 15, 7, 8, 11, 3, 4, 9, 2,  Димитър Грънчаров  10, 7, 13, 2, 8,  Иван Вътев  3, 24, 4, 14, 13, 5, 16, 12, 20, 6, 1, 22, 17, 2, 10, 11, 9, 8,  Йорданка Николова  3, 5, 1,  Любен Каравелов  3, 1, 12,  Малчика  8, 4, 10, 1,  местност Майренец  Пс,  местност Чапаровец  Пс,  Нейко Баев  4, 3, 2, 1,  Никола Вапцаров  7, 2, 17, 1, 4, 5, 10, 19,  Отец Паисий  4, 2, 3, 8,  Панайот Волов  2, 1, 4,  Патриарх Евтимий  1, 29, 4, 17, 6, 25, 16, 30, 15, 39, 33, 11, 12, 26, 46, улично Осветление ТП 6, 27, 3, 9, 19, 34, 22, 40, 23, 18, 32, 2, 37, 5, 10,  Петко Петков  3, 5, 1,  Подем  3, 9, 2,  Поп Богомил  8, 5, 3, 1, 4, 9, 6, 10,  Професор Кънчо Цафаров  1, 4, 2, 3,  Сергей Румянцев  2, 14, 10, 6,  Стара Планина  57, 46, 44, 38, 24, 61, 33, 2, 26, 43, 59, 6, 45, 62, 60, 56, 13, 51, 14, 48, 32, 52, 15, Бригаден Стан Агротех, 37, 69, 37а, 17а, 72, 54, 7, 34, 1, 10, 47, 20, 25, 39, 35, 41, 11, 28, 21, 99, 23, 29, 42, 27, 71, 67, 49, 5, 40, 66, 63, 31, 3, 9, 64, 19, Тр 4, 93, 95, 118, 107, 97, 106, 112, 87, 79, 110, 103, 91, 89, 85, 130, 105, 8, 124, 99, 94, 100, 81, 102, 101, 88, 92, ТП 3, 78, 86, 126, 80, 114, 104, 84, 90, 122,  Стефан Караджа  7, 11, 10, 9, 12, 14, 6,  Страцин  16, 20, 22, 6, 2, 18, 14, 4, 7,  Тодор Михов Христов  12, 2, 20, 10, 14, 12, 7, 28, 24, 30, 9,  Тодор Табаков  8, 11, 13, 7, 5, 10, 30, 37, 26, 31, 17, 32, 29, 6, 27, 2, 9,  Трети Март  8, 2, 10, 6,  Хаджи Димитър  4, 3, 2, 5, 6, 10, 8, 1,  Христо Ботев  22, 10, 18, 2, 20, 24, 38, 15, 16, 7, 1, 4, 6, 13,  Янко Забунов  2

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Изворче: местност Горен Бабаковец  Пс

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Къкрина: Александър Стамболийски  6, 13, 11, 9, 4, 5, 3, 1, 7, 8, 2,  Ангел Кънчев  3, 8, 6, 2, 14, 13, 5, 12, 4, 1, 9, 11, 15, 7, 10, 10,  Андрея Арабаджиев  10, 8, 2, 12, 5, 6, 4, 3,  Антим I-ви  4, 9, 17, 1, 6, 15, 8, 3,  Асен Златаров  6, 3, 8, 12, 4, 10, 18, 5, 9, 1, 14, 22, 7, 11,  Братя Миладинови  2, 6, 1, 8, 10, 3, 4, 12,  Васил Левски  17, 6, Ресторант, 5, 1, 7, 12, 13, 20, 15, 9, Уо ТП 1, 19, 18, 22, 3, 8, 2, 10, 16, 11, 9, 26, 25, 21, 31, Уо ТП 3, 24, 30, 27, 32, 28,  Вяра  2, 1,  Георги С. Раковски  2, 3, 12, 1, 10, 8, 6, 4,  Денчо Цонев  Уо ТП 9, 16, 14, 5, 4, 8, 2, 6, 1, 3,  Доктор Никола Сяров  2, 4, 3,  Дружба  5, 9, 7, 12, 6, 11, 3, 2, 10, 8, 1,  Еделвайс  2, 8, 4, 14, 12, 1, 10,  Зарезанска  3, 12, 2, 10, 16, 6, 8, 4, 1, 14,  Илинден  1, 14, 12, 4, 2, 8, 10, 6,  Кирил и Методий  2, 6, 8, 4, 5, 3,  Ловджийска  13, 8, 3, 2, 16, 4, 1,  Марин П. Луканов  17, 5, 15, 21, 2, 9, 4, 23, 11, 7, 19, 25, 6,  Мария Сиракова  1, 2, 5, 6, 8, 9, 4,  местност Кайнака  Пс,  Неофит Рилски  2, 4,  Николчо Цвятков  1, 5, 7,  Оборище  6, 8, 4, 2,  Отец Паисий  2, 3, 1, 9, 5, 13, 7,  Панайот Волов  8, 10, 20, 12, 1, 11, 2, 1 Музей, 3, 7, 5, 14, 6, 4, 18, 9, 13 Уо ТП 8,  Панайот Хитов  2, 1,  Патриарх Ефтимий  1, 4, 1, 6, 2,  Петко Генчев Петков  1, 9, 11, 2, 4, 7, 5, 3,  Райна Княгиня  1, 4, 2, 6,  Родината  6, 3, 1, 8, 5,  Розова Долина  6, 2, 4, 8,  Столетов  2,  Сяро Глабиняков  4, 2, 6,  Сяро Цонев  3, 4, 2, 1,  Тодор Кирков  11, 10, 2, 3, 4, 1, 6, 8, 7,  Трети Март  2, 1,  Хан Крум  3, 5, 2, 1,  Хан Омуртаг  2,  Христо Ботев  19, 7, 12, 9, 18, 14, 2, 10, 20, 17, 15, 4, 11,  Христо Иванов-Големия  5, 13, 11, 3, 1, 7, 2, 9, 6, 8, 17, 4, 19, 21,  Христо Цонев-Латинеца  6, 11, 7, 3, 24, 14, 1, 22, 10, 20, 4, 2, 26, 12, 18, 6, 5,  Цар Асен Първи  5, 2, 7, 14, 9, 12, 3, 4,  Цар Иван Шишман  2, 3, 5,  Цар Калоян  4, 13, 16, 11, 12, 3, 10, 8, 4, 15, 1, 18, 17, 20, 2, 19, 6,  Цачо Сяров  2, 8, 7, 9, 3, 2, 1, 5, 6, 4,  Стопански Двор, ТП 15

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Ловеч: Военно Поделение  Детска Градина №7,  местност Бабаковец  337, 376, 102, 194, 409, 81, 125, 115, 220, 359, 089, 422, 413, 379, 410, 224, 391, Вила, 383, Стар Софийски Път, 415, 423, 377, Вили Бабаковец Юг, 159, 230, 77, 342, 407, 455, Вила Бабаковец, Вили Ак Баир, 412, 251, 3, 200, 416, 171, 424, 129, Вили Бабаковец Запад 2, 358, 154, 95, Вили Бабаковец Север, 411, Вили Запад, 420, 419, 11, 408, 128, 233, Вили Бабаковец Изток, Вили Бабаковец Запад 3, Вили Бабаковец Запад 1,  местност Клетища  Пс,  местност Сливек  Вили Карамашка Чешма Върхът, Вили Карамашка Чешма Линия  2, Вили Карамашка Чешма Линия 1, Вили Карамашка Чешма Клон А,  Южна Индустриална Зона,  ТП 10

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Сливек: Александър Стамболийски  15, 1, 32, 20, 25, 39, 12, 33, 5, 31, 30, 29, 21, 26, 10, 17, 16, 22, 27, 12 А, 23, 37, 35, 28, 19,  Васил Левски  2, 1,  Марин Георгиев  10, 7, 3, 9, 1, 5, 16,  Минерален Извор  23, 29, 27,  Панайот Волов  5, 1,  Петър Граматик  8, 6, 4, 5, 2, 9, 7, 7 А, 1, 3,  Тодор Кирков  6, 3, 4, 6, 9а, 2, 7,  Трети Март  2, 1 А, 3, 18, 35, 9, 5, 1, 9 А, 20, 22, 7, 3 А, 26, 24,  Хаджи Димитър  5, 4, 1, 2, 7, 8, 9, 10,  Хисарска  7, Уо Тп7, 4, 2, 3,  Христо Кърпачев  4, 11, 2, 13, 21 А, 21, 6, 14, 23, 17, 29, 19, 10,  М Тп

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 09:15 - 14:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ -  Стефаново,  Общ.  Ловеч: Априлци  7, 16, 10, 12, 2, 4, 6, 14, 1, 26, 11, 15, 22, 9, 17, 13, 18, 24, 19, 52, 56, 53, 40, 49, 23, 57, 39, Уо ТП 3, 47, Цех, 30, 37, 62, 29, 25, 44, 28, 43, 36, 42, 58, 60, 34,  Васил Левски  26, 15, 28, 4, 9, 11, 5, 2, 7, 26, 8, 10, 3, 1, 28, 6, 4, 2, 1,  Георги Бенковски  10, 11, 1, 13, 3, 2, 9, 47, 15, 17, 55, 59, 41, 35, 12, 7, 45, 39, 23, 14, 18, 28, 49, 21, 22, 10, 19, 24, 20, 57, 31, 33,  Георги Сава Раковски  13, 5, 9, 3, 11,  Двата Бора  14, 4, 3, 10, 1,  Иван Вазов  1, 4, 8, 6, 12, 11, 32, 31, 16, 5, 15, 25, 19, 38, 27, 14, 18, 42, 34, 22, 37, 10, 39, 43, 9, 23, 40, 20, 7, 36, 17,  Иван Йонков Врацанлията  12, 14, 10, 16, 35, 6, 1, 8, 14, 2,  Магильов  8, 14, 5, 12, 1, Уо ТП 1, 3,  Малиновска  7, 1, 16, 14, 8, 6, 10, 4, Уо ТП 6,  местност Бекерска Кория  Пс,  Пейо К. Яворов  6, 2, 8, 15,  Радой П. Цанков  17, 2, 15, 1, 5, 11, 13, 9,  Райна Княгиня  7, 8, 4, 1, 11, 2, 6,  Растът  1,  Резя  7, 3, 17, 6, 21, 10, 5, 15, 1, 12, 19, 23, Уо ТП 4, 13, 8,  Селищен Дол  1, 5, 8, 3, 6,  Средока  2, 5,  Хаджи Димитър  4, 2, 6,  Хаджийска  5, 3, 26, 1, 1,  Христо Ботев  7, 1,  Церът  38, 10, 13, 5, 36, 35, 28, 11, 30, 15, 22, 7, 8, 3, 40, 12, 1, 20, 37, 8,  Червен Бряг  5, 9, 3, 7, 1, 6,  Шарбанци  27, 21,  Шипка  3, 10, 9, 8, 16, 13, 14, 5, 22, 11, 1, 18, 7, 12,  Яница  4, 1, 8, 5

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ -  Българене,  Общ.  Ловеч: Ганчо Начев  6, 3, 1, 2, 4,  Ганчо Павлов  4, 3, 14, 11, 16, 10, 9, 1, 13, 5, 2,  Георги Тинков  1,  Дядо Радоя Мариаша  2, 4, 1, 3, 4, 6, 10, 8 А, 8, 11, 7,  Иванка Карагечева  4, 8, 2,  Илко Ст. Ганков  9, 15, 6, 11, 12, 5, 18, 16, 7, 8, 13, 2, 14, 1, 19, 25, 23, 30, 28, 24, 27, 21,  Йордан Хубавенков  1, 4, 5, 11, 2, 7, 14, 10,  Кулата  1,  Ловджийска  2, 5,  Марин Гърбов  13, 9, 11, 15, 2, 24, 4, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 17, 8,  Марин Пенков  68, 63, 67, 71, 76, 64, 69, 70, 62, 61, 36, 30, 21, 4, 28, 8, 12, 3, 32, 10, 18, 20, 14, 34, 22, 19, 17, 7, 26, 16, 13, 54, 45, 58, 50а, 23, 47, 51, 57, 60, 56, 55, 35, Канцелария, 46, 38, Читалище, 25, 36, 49, 37, 40, 21, 44, 33, 52, 39, 43, 27, 29, 31, 41,  Митю Комитата  2,  Мичо Стоянов  2, 6, 3, 5, 4, 1, 8,  Мочор  10, 7, 1, 4,  Неделки  1,  Никола Комитата  5, 3, 1,  Павел Станчев  3, 2, 11, 8, 4, 7,  Пенко Грозев  1, 8, 6, 12, 4, 14, 10, 5, 7,  Пенко Христов  2, 6, 8,  Присоето  4, 49,  Радой Минковски  2, 3, 1,  Селище  1, 2,  Стоян Господински  10, 6, 12, 7, 1, 11, 13, 4, 3, 8, 9,  Стоян Котански  2, 3, 11, 5, 7,  Стоян Луканов  10, 1, 4, 2, 3, 6, 8, 7, 16, 20, 5, 12,  Тодор Цачев  1,  Христо Ботев  10, 3, 6, 2, 11, 12, 14, 70, 17, 9, 13, 19, 18, 16, 15, 7, 4, 5, 8,  Цачо Павлов  1, 6, 2,  Цвятко Пеев  4, 2, 3, 1,  Цвятко Цачев  15, 8, 1, 6, 17, 16, 3, 12, 11, 5, 14, 9,  ТП 1, МТП До Зъбчето, Мтп4, ТП 2

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 14:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ -  Дъбрава,  Общ.  Ловеч: Васил Левски  29, 23, 19, 13, 15, 9, 4, 14, 3, 5, 17, 11, 33, 7, 2, 27, 10, 31,  Горски Пътник  12, 18, Уо Тп1, 5, 19, 14, 20, 3, 16,  Илинден  3, 8, 1, 4, 14, 6,  местност Каптажа  Пс,  Трети Март  15, 21, 14, 1, 9, 7, 19, 17, 16, 2, 3, 5, 13, 11, 18,  Чер Недялко  1, 3, 5,  Шести Септември  22, 27, 29, 5, 21, 19, 3, 7, 25, 1, 2, 16, 6, 17, 15, 11, 4, 8, 23, 13, 10

На 24.06.2019 г. /12:00 - 12:15 ч.; 12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 14:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ -  Малиново,  Общ.  Ловеч: Александър Стамболийски  1 Бензиностанция, 1, 2, 23, 28, 14, 20, 8, 7, 15, Уо Тп7, 25, 1, 19, 5, 30, 12, 6, 3, 22, 32, 9, 18, 17, 13, 10,  Бачо Киро  5, 4, 1, 10, 12, 6, 14,  Бреза  1, 3,  Васил Коларов  48, 3, 4, 16, 17, 40, 20, 12, 8, 30, 38, 24, ТП 10 Мачтов, 36, 26, 32, 42, 22, 7, 48 Уо ТП 3, 2,  Васил Левски  21, 27, 29, 18, 16, 20, 23, 22, 25, 11, 1, 9, 3, 2, 13, 19, 10, 12, 5, 6, 8, 7, 4,  Велковска  11, 17, 19, 14, 15, 6, 27, 3, 10, 12, 9, 23, 25, 7, 5, 21, 1, 13, 8, 31,  Гайдар Кольо  3, 6, 9, 4, 13, 8, 1, 7, 11, 5,  Георги Бенковски  13, 1, 17, 15, 19, 16, 24, 5, 10, 2, 26, 28, 14, 9, 18, 8, 11, 7, 12, 4, 22, 6,  Георги Мамарчев  18, 36, 34, 28, 24, 16, 30, 10, 4, 32, 20, 3, 2, 5, 8, 22, 6, 14, 1,  Георги С. Раковски  5, 10, 8, 15, 9, 11, 12, 3, 4, 13, 16, 2, 6, 14, 1, 36, 38, 44, 34, 18, 24, 19, 25, 23, 57, 41, 35, 47, 20, 21, 51, 43, 59, 22, 39, 49, 29, 61, 27, 30, 26, Уо ТП 9, 45, 37, 53, 28, 31, 33, 65,  Гребена  15, 3, 12, 2, 5, 10, 8, 11, 4, 7, 6, 9,  Даскал Спас  16, 17, 9, 5, 30, 18, 7, 8, 6, 4, 2, 32, 16, 15, 14, 19, 11, 28, 3, 1, 13, 10, 24,  Димитър Талев  4, 2, 5, 6, 8, 9, 7, 1, 13,  Дунав  4, 6, 8, 1,  Захари Стоянов  8, 6, 2, 10, 13,  Иван Вазов  12, 8, 13, 22, 1, 23, 18, 33, 31, 29, 3, 7, 4, 14, 6, 25, 9, 20, 27, 16, 15, 10, 5, 19, 37, 11, 17,  Изгрев  9, 10, 11, 12, 23, 13, 2, 1, 8, 4,  Искър  4, 2, 3, 1,  Липа  4, 3, 6, 1, 2,  Любен Каравелов  8, 14, 11, 3, 19, 12, 17, 15, 6, 13, 10, 4, 1, 9, 7, 21, 26, 36, 27, 31, 20, 23, 16, 28, 22, 18, 30, 32, 29, 25,  Люлин  4, 10, 8,  местност Юртлука  Пс,  Панайот Волов  8, 3, 18, 2, 11, 16, 6, 4, 10, 9, 5, 1, 13,  Патриарх Евтимий  48, 4, 7, 3, 6, 12, 2, 10, 1 Киносалон, 67, 63, 28, 45, 48, 43, 56, 11, 63, 60, 22, 69, 50, 40, 15, 9, Магазин, 59, 47, 55, 41, 13, 57, 35, 32, 68, 19, 44, 33, 27, 26, 36, 14, 66, 62, 24, 18, 65, 53, 38, 21, 25, 58, 46, 39, 70, 54, 34, 16, 42, 29, 31, 49, 64, 30,  Пейо К. Яворов  1, 5, 8, 12, 10, 18, 3, 2, 6, 4, 16,  Пенчо Славейков  2, 1, 12, 18, 20, 5, 6, 3, 4, 22, Уо ТП 5,  Пиперска  14, 3, 18, 10, 5, 1, 2, 12, 16,  Пирин  1, 4, 2,  Плиска  8, 10, 4, 2, 5, 3,  Под Усоито  13, 16, 23, 27, 10, 35, 11, 24, 7, 4, 21, 5, 26, 22, 18, 3, 25, 28, 29, 6, 19, 33, 9, 1, 2, 8, 32, 15, 31,  Росица  6, 10, 5, 3, 2, 4,  Стара Планина  4, 1, 2,  Стоян Заимов  5, 1, 9, 6, 4, 11, 3, 2, 7,  Христо Ботев  16, 2, 6, 8, 3, 11, 7, 17, 14, 4, 10, 1, 5, 12

На 24.06.2019 г. /12:45 - 13:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч./ -  Прелом: Александър Стамболийски  5, 12, 6, 10, 11, 7, 1, 2,  България  2, 21, 9, 12, 17, 23,  България  3, 1, 13, 7, 11, 5,  Васил Левски  21,  Васил Левски  2, 8, 3, 1., 9, 19, 7, 1, 12, 6, 17, 5, 10,  Георги С. Раковски  1, 2, 6, 3, 8,  Иван Вазов  14, 9, 16, 19, 10, 3, 18, 4, 5, 2, 6, 7, 13, 11, 15, 21,  местност Хаджовото  Помпена Станция,  Отец Паисий  5, 1, 9, 6, 3, 14, 12, 18, 16, 26, 7,  Панайот Волов  3, 11, 12, 14, 1, 4, 2, 5, 10, 18, 8, 7, 6,  Петко Р. Славейков  5, 20, 28, 2, 8, 15, 21, 25, 13, 6, 18, 3, 33, 11, 24, 23, улично Осветление ТП 3, 27, 4, 7, 22, 14, 1, 36, 12, 10, 9,  Пролет  8, 4, 10, 6,  Стадион  4, 12, 10, 6,  Трети Март  26, 2, 8, 12, 24, 20, 22, 18, 1, 6, Ярмомелка, 4, 10,  Христо Ботев  9, 4, 2, 1, 7, 5, 11, 3

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Северна Индустриална Зона  1, Техническа База, Цех Дърводелски

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: България  10, 5, 3,  Васил Йонков-Гложенеца  10,  Никола Петков  2 Пролет, 2, 2 Жк Пролет,  Патриарх Евтимий  8, 19, 13, 15,  Свобода,  Търговска  45

На 25.06.2019 г. /08:45 - 12:30 ч./ -  Ловеч: Дзс-М. Музговото  Вила Десислава, Вили Музговото 3, Вили Музговото 2, Вили Музговото,  Мизия  1, 10, 17, Северна Промишлена Зона,  Освобождение  6, 10, 5, 4, 6, 8, 4, 6д, 6, 5,  Северна Индустриална Зона  Тп2, ул Хан Кубрат, Складове, Гара Север,  Хан Кубрат  Бетонов Възел, Месокомбинат Ловеч

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: Княз Александър I Батенберг  3, 1,  Никола Петков  27, 25,  Отец Паисий  10,  Тракийска  12, 19, 21

На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Ловеч: Цачо Шишков  50 Радост, 45, 41 43, 42, 39, 50, 46, 41 Восток 2, 40, 43, 40, 41

На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Ловеч: Княз Имеретински  47, 53, 48 Звезда, 48, 34, 55, 35, 45, 49, 51, 57, 44, 40, 41

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Александрово,  Общ.  Ловеч: Владайска  2, 11, 13, 7, 5, 1, 3,  Габровска  1,  Денчо Влайчев  11, 16, 9,  Крайна  39, 41,  Покой  6, 2, 9, 5, 16, 15, 3, 4, 8, 14, 12, 7, 1, 17, 10,  Преспа  11, 12, 16, 13, 14,  Район Ж. П. Гара  1, 9, 11 Уо ТП 18, 11, 6, 5, 15, 2, 4, 7, 3,  Трети Март  20, 22, 31, 29,  Цар Освободител  58, 62, 19, 60, 29, 54, 50, 27, 21, 25, 52, 56, 23,  Цоньо Василев  9

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: Христо Ботев  17

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 15:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Гостиня: Алеко Константинов  9, 4, 7, 6, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  3, 12, 6, 10, 8, 20, 1, 2, 5,  Васил Левски  12, 7, 8, 4, 9, 2, 14, 3, 6, 10, 1,  Георги Бенковски  1, 2, 5,  Георги Иванов  8, 7, 1, 6,  Иван Вазов  7, 6, 8, 11, 4, 5, 3, 10, 9,  Иван Генов  5, 2, 3, 1, 4,  Илия Симеонов  10, 12, 22, 6, 24, 18, 10, 16, 20, 8, 2, 26, 14,  Кирил и Методий  2, 1, 3,  Княз Борис 1  1, 3, 2, 4,  Любен Каравелов  2, 1, 11, 3,  Михо Нечев  7, 3, 6, 4,  Никола Вапцаров  2, 1, 4, 3,  Панайот Волов  2,  Стефан Караджа  2, 3, 4, 1, 5,  Тодор Каблешков  6, 4,  Хаджи Димитър  2, 4,  Хан Аспарух  37, 11, 8, 21, 6, 22, 35, 24, 16, 90, 41, 17, 19, 13, 28, 18, 33, 20, 23, 9, 1, 26, 2, 29, 4, Уо ТП 1, 39, 15, 7, 27, Уо ТП 3, 43, 34, 47, 40, 45, 30, 38,  Христо Ботев  12, 15, 16, 17, 14, 11, 10, 8, 2, 6, 3, 9, 5, 4, 7, 1,  Христо Смирненски  3, 2, 13, 7, 11, 9, 1, 17, 15, 5,  Яким Груев  4, 6, 5, 10, 1, 3, 2

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 15:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Смочан: Албанска  6, 1, 2, 4,  Александър Стамболийски  2, 8, 7, 13, 4, 11, 9,  Васил Левски  14, 9, ТП 4, 4, 10, 14, 12, 12а, 6, 8, 2, 3,  Георги Бенковски  3, 5,  Дунав  3, 1, 7, 15, 9,  Иван Вазов  6, 4, 3, 2, 1, 2,  Кирил и Методий  4, 11, 2, 6, 5, 15, 8, 19, 13, ТП 3, 7, 17,  Любен Каравелов  3, 2, 1,  местност Ялията  Пс,  Осъмска  3, 1, 5,  Отец Паисий  8, 11, 13, 9, 10, 7, 15, 3, 4, 1, 7, 6, 5, 2,  Панайот Волов  1, 5, 9, 13, 3, 2, 11,  Рила  5, 3, 32, 24, 23, 31, 11, 7, 12, 4, 19, 25, 1, 10, 8, 17, 16, 14, 26, 22, 9, 3, 15, 2,  Стара Планина  73, 53, 48, 36, 32, 42, 65, 55, 71, 54, 63, 38, 52, 44, 34, 61, 30, 46, 69, 57, 17, 5, 25, 20, 9, 12, 10, 24, 19, 11, 37, 13, 6, 22, 2, 21, 18, 15, 33, 4, 14, 29, 50, 7, 8, 16, 31, 15 А, 27, 23,  Стефан Караджа  3, 1, 5, 1, 3,  Странджа  1,  Тодор Каблешков  6, 1, 6 Тп1, 4, 2,  Трети Март  6, 14, 24, 18, 8, 10, 20, 13, 9, 7, 12, 22, 16, 4, 2, Ресторант С.  Смочан, Детска Градина Смочан,  Хаджи Димитър  1,  Христо Ботев  16, 23, 9, 6, 2, 14, 8, 17, 13, 5, 19, 4, 7, 10

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Дойренци: Гарова  Бивш Склад на Балкан

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Йоглав: Александър Стамболийски  2, 10, 4, 16, 8, 7, 1, 5, 6, 18, 12, 3, 14, Гъскокланица,  Бенковски  1, 4, 3,  Васил Левски  16, 17, 25, 8, 20, 3, 1, 2, 12, 4, 14, 6, 10, 8,  Захари Стоянов  7, 5, 1, 6, 8, 3, 4, 2,  Иван Вазов  1, 6, 3, 15, 9, 13, 4, 17, 11, 7,  Кокиче  10, 2, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 4, 9, 11, Уо Мтп, 12,  Латинка  10, 8, 18, 16, 1, 14, 13, 5, 3, 2,  Мелнишка  16, 33, 27, 45, 46, 14, 49, 21, 26, 40, 18, 29, 28, 47, 44, 31, 12, 13, 15, 17, 30, 36, 24, 37, 20, 32, Уо ТП 1, 53, 19, 3, 6, 8, 11, 10, 1, 7, 2, 4, 5, 31, 43,  Мусала  5, 1, 3, 2,  Никола Василев  3, 2,  Опълченска  2, 11, 8, 4, 10, 1, 6,  Осъм  10, 1, 4, 5, 3, 6, 2, 12, 3, 7, 11, 9, 18, 20, 21, 15, 19, 22, 17, 23, 13,  Отец Паисий  6, 10, 7, 4, 3, 5, 2,  Пирин  3, Уо ТП 2, 5, 7, 1, 21, 15, 17, 11, 19, 13, 9,  Рила  1, 3,  Соргоня  42, 5,  Стара Планина  2, 1, 8, 6, 4, 12, 13, 5, 10, 7, 9, 18, 16, 14, 11, 3,  Странджа  2, 3, 1, 4, 7, 5,  Съединение  13, 17, 22, 18, 16, 21, Мелница, 20, 12, 13, 4, 6, 1, 5, 7, 11, 9, 3, 2, 10,  Трети Март  48, 2, 40, 25, Здравна Служба, 33, 5, 45, 11, 19, 47, 10, 6, Павилион, 25, 1, 31, 27, 8, 3, 49, 29, 13, 16, 43, 38, 41, 14, Уо ТП 3, 36, 7, 12, 4, 9, 26, 24, 37, 35, 32, 21, 15, 34, 39, 22, 17,  Хан Аспарух  18, 7, 24, 31, 22, 8, 2а, 35, 16, 12, 24, 15, 21, 23, 22, 14, 9, 34, 2а, 28, 30, 32, 18, Уо ТП 4, 19, 26, 10,  Хемус  6, 4, 1, 14,  Христо Ботев  11, 17, 23, 11, 21, 13, 25, 19, 15, 4, 25, 11, 3, 1, 2, 5, 27, 6, Местн Долно Ливаде

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Ловеч: местност Липака  Ново Сметище,  местност Синан Тепе  Вили Синан Тепе Линия 1, Вили Синан Тепе Линия 3, Стрелбище

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Пресяка: Александър Стамболийски  2, 21, 15, 26, 28, 7, 8, 2, 19, 4, 9, 15, 29, 20, 16, 23, 32, 11, 18, 17, 10, 6, 14, 13, 1, 12, 12, 53, 49, 32, 56, 47, 44, 45, 66, 33, 54, 43, 40, 57, 34, 59, 52, 70, 38, 55, 50, 37, 60, 41, 31, 51, 39, 68,  Васил Левски  16, 4, 3, 14, 2, 8, 22, 1, 7, 10, 9, 12, 5,  Възрожденска  7, 6, 11, 2, 4, 17, 8, 13, 5, 19, 3,  Габрака  10, 9, 1, 11, 7, 31, 6, 17, 15, 2, 13, 4, 11,  Георги Бенковски  1, 21, 29, 13, 39, 23, 27, 35, 41, 19, 12, улично Осветление ТП 5, 14, 25, 17, 37, 31, 8, 4, 2, 11, 5, 10, 6, 7, 3, 1, 15, 14,  Дунав  18, 22, 10, 31, 14, 20, 25, 11, 33, 8, ТП 8, 29, 27, 12, 16, 15, 2 Тп9, 5, 7, 4, 3, 1, 6, 13, 11, 9, 6а,  Иван Вазов  8, 3, 6, 4, 5, 10, 1, 6, 20, 5, 2,  Калето  16, 18, 22, 14, 10, улично Осветление Тп6, 17, 6, 12, 31, 20, 12, 6, 5, 7, 13, 17, 16,  Климент Охридски  6, 10, 3, 9, 7, 1, 8, 5, 4,  Любен Каравелов  5, 10, 2 Тп1, 11, 4, 27, 15, 3, 8, 9, 6, 13, 24, 7, 25, 29, 26, 16,  местност Стравиц  Пс,  местност Ялията  Пс,  Потока  2, 8, 1, 5, 24, 26, 32, 18, 28, 40, 9,  Райко Даскалов  22, 3, 30, 18, 19, 3, 6, 14, 24, 9, 4, 17, 12, 8, 2, 16, 11, 26, 10, 20, 28,  Свети Кирил и Методи  19, 13, 32, 21, 30, 9, 3, 7, 11, 28, 1, 15, 16, 5, 14, 17, 2, 9, 4, 5, 2,  Стара Планина  40, 8, 22, 9, 5, 7, 20, 34а, 28, 12, 11, 26, 34, 38, 50, 6, 47, 2, 4, 12, 3, 42, 45, 2,  Стефан Караджа  7, 12, 14, 7, 31, 28, 3, 19, 11, 2, 29, 5, 35, 13, 21, 15, 8, 1, 33, 37, 6, 23, 5,  Съби Даскалов  29, 27, 48, 10, 3, 1, 17, 5, 7, 16, 25, 31,  Тодор Каблешков  24, 10, 12, 6, 1, 8, 2, 3,  Христо Смирненски  13, 36, 15, 8, 2, 1, 6, 9, 3, 7, 5, 11, 8, 4, 20, 29, 1, 15, 35, 14, 33, 26, 31,  Уо Мачтов ТП 12

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Умаревци: Александър Македонски  2, 1, 4, 6,  Балатон  10, 9, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 13, 10, 14,  Балкан  1, 4, 8, 6, 10, 2, 3,  Васил Левски  16, 5, 7, 9, 3, 10, 4, 1, 2, 6, 22, 8, 12, 24, Уо Тп1, 18, 20,  Вежен  2, 6, 1, 4,  Генерал Скобелев  1, 2,  Георги С. Раковски  3, 7, 5, 9, 11, 15, 13,  Десислава  11, 3, 9, 4,  Драгоман  5, 9, 11, 3, 1,  Дунав  11, 13, 8, 6, 7, 3, 15, 5, 4, 1, 12, 9, 2, 10,  Искра  2,  Кокиче  4, 2, 6, 8, 1,  Кракра  5, 11, 9, 2, 8, 7, 1, 4, 3, Уо Тп5,  Липа  1, 5, 4, 3, 6, 2, 8,  Люлин  2, 1, 13, 14, 8, 10,  Люляк  2, 12, 4, 6, 14,  местност Чоловски Баир  Пс,  Никола Помов-Комитата  11, 15, 13, 9, 12, 7, 6, Здравна Служба, Канцелария, 8, 3, Произв Тестени Изделия, 4, 5, 10, 12, Пощенска Станция,  Опълченска  Жп Прелез, 5, 6, 8, 7, 2,  Осъмска  2, 9, 11, 5, 3, 4, 12, 6, 10, 1, 8, 7, 14, 15, 17, 32, 20, 11, 24, 28, 13, 30, 22, 26,  Преспа  Кафене, 8, 7, 1, 12, 3, 9, 20, 2, 10, 4, 16, 15, 6, 18, 11, 8,  Проф. Асен Златаров  2, Уо Тп2, 4, 3,  Рила  1, 6, 9, 3, 2, 7, 5,  Росица  11, 9, 4, 2, 15, 3, 10, 13, 1, 12,  Свети Кирил и Методий  10, магазин за хранителни стоки, 9, 21, 4, 19, 13, 11, училище, 1, 2, 5,  Стара Планина  2, 7, 19, 5, 24, 14, 4, 6, 17, 12, 10, 22, 21, 9, 18, 20, 15, 16, 1,  Трети Март  12, 14, 11, 12, 4, 13, 15, 6, 5, 2, 1, 9, 10, 7,  Христо Ботев  4, 6, 1, 3, 2,  Черно Море  9, 7, 5, 3, 9, 1,  Чукалска  2, 4,  Шипка  22, 24, 26, 18, 13, 28, 3, 10, 1, 5, 9, 4, 7, 8, 2, 15, 12, 11, 14, 16, 24, 8,  До Река Осъм

На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: Алексей Куропаткин  23, 28, 27, 25, 21, 26,  България  67, 102а, 100, 108, 71, 102, 98, 71 Хр. Смирненски,  Панайот Волов  26 С Румянцев,  Петко Р. Славейков  21,  Райна Княгиня  28

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч./ -  Слатина,  Общ.  Ловеч: Александър Стамболийски  66, 65, 81, 52, 75, 95, 97, 56, 83, 72, 101, 99, Уо ТП 5, 71, 64, 74, 103, 93, 76, 79, 77, 89, 69, 105, 80, 109, 85, 84, 50, 113, 86, 82, 78, 59, 58, 87, 11,  Александър Стамболийски  1, 11, 8, 2, 3, 18, 5, 4, 12, Уо ТП 6, 10, 9, 13, 7, 73, 18, 15, 21, 32, 12, 19, Уо ТП 8, 17, 28, 22, 25, 20, 38, 49, 53, 61, 95, 44, 27, 36, 55, 51, Уо ТП 7, 33, 37, 67, 43, 69, 41, 57, 40, 65, 47, 35, 46, 34, 42, 48, 63, 39,  Ангел Кънчев  6, 3, 1, 8, 2,  Бачо Киро  3, 5, 8, 4,  Бачо Киро  8,  Бойчо Огнянов  10, 2, 6,  Вардар  1, 3, 2, 6,  Васил Левски  70, 81, 50, 6, 48, 75, 17, 45, 60, 79, 77, Уо ТП 14, 64, 55, 69, 12, 66, 54, 51, 47, 68, 53, 56, 63, 49, 67, 62, 61, 58, 73, 65, 71, 70,  Васил Левски  38, 27, 44, 35, 27-А, 23, 37, 29, 43, 21-А, 42, 100, 40, 31, 36, 21, 27-Б, 5, 32, 19, 13, 10, 26, 12, 18, 6, 4, 17, 34, 11, 20, 15, 16, 9, 7, 24, 8, 28, 2, 30,  Вит  5, 3, 4,  Витоша  7, 4, 5, 2,  Вихър  1, 3, 6,  Волга  2, 1, 15, 13, 10, 7, 16, 6, 14,  Георги Бенковски  5, 3, 6, 28, 11, 16, 24, 22, 12, 17, 14, 30, 32, 15, 7, 21, 19, 26, 8, 1, 9, 4, 10, 13, 18, 20,  Георги С.  Раковски  Уо ТП 1, 1, 11, 9, 5, 3,  Гоце Делчев  4, 3,  Детелина  1, 4, 7, 1, 6, 3, 2, 5,  Дунав  4, 2, 1,  Иван Вазов  17, 1, 7, 6, 4, 21, 3, 11, 15, 20, 12, 9, 5, 16, 13, 2, 22, 8, 19, 24,  Клокотница  17,  Клокотница  15,  Крайна  3, 1, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 2,  Лиляна Бърдарова  4, 6, 1, 5,  Любен Каравелов  14, 28, 7, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 16, 4, 24, 26, 15, 19, 25, 20, 18, 6, 22, 23, 8, 10, 9, 5,  Марица  6, 9, 4, 5, 7, 2, 1,  местност Кремъка,  Огоста  3, 20, 7, 9,  Опълченска  8, 7, 17, 5, 15, 4, 3, 12, 9, 2, 10, 6,  Осъм  4, 7, 1, 9, 2, 6, 5,  Паисий  6, 4, 10, 69, 3,  Панайот Волов  8, 4, 9, 7, 6, 2,  Петко Д. Петков  10, 2, 3, 1, 4, 8, 6,  Петко Манев  6, 2, 12, 9, 20, 28, 16, 22, 3, 18, 1, 14, 24, 8, 7, 4,  Петко Р. Славейков  2, 5, 1, 3, 4,  Петър Берон  14,  Петър Берон  2, 3, 15, 17, 5, 7, 21, 12, 10, 19,  Плиска  1, 11, 7, 4,  Първи Май  23, 14, 19, 15, 20, 13, 3, 11, 1, 2, 5, 10, 8, 12, 6, 15, 7,  Пясъка  3, 5, 1, 9, 11, 13, 4,  Пясъка  1,  Райко Даскалов  5, 1,  Рила  12, 14, 6, 25, 10, 8, 4,  Родопа  1, 3,  Свети Климент Охридски  2, 22, 18, 17, 30, 3, 12, 8, 16, 14, 7, 6, 4, 28, 10, 11, 9, 26, 13, 19, 15, 20, 1,  Стара Планина  6, 4, 1, 2, 4, 22,  Стефан Караджа  9, 13, 11, 8, 15, 10, 17, 12,  Стефан Караджа  7, 6, 5, 1, 3, 2,  Тодор Каблешков  3, 7, 5, 12, 1, 4, 2, 9, 6, 8, 10,  Трети Март  14, 23, 35, 20, 10, 33, 31, 15, 29, 22, 9, 25, 13, 8, 4, 12, 18, 16, 7, 6, 21, 27,  Трети Март  3, 1, 5, 23,  Хаджи Димитър  18, 47, 49, 24, 16, 41, 30, 57, 37, 55, 22, 34, 28, 45, 43,  Хаджи Димитър  19, 12, 10, 31, 2, 3, 25, 6, 17, 13, 33, 35, 9, 4, 23, 7,  Янтра  35,  Янтра  7, 9, 2, 6, 8, 14, 10, 3, 4, 12, 5, 16, 15, 34, 23, 32, 21, 27, 31, 36, 30, 33, 28, 31, 20, 22, 19, 11, 15, 13, 28, 26,  6,  8

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Баховица: Александър Стамболийски  2 Уо ТП 1, 1, 6, 3, 5, 4, 2, 10,  Баба Тонка  1, 8, 3, 4, 10, 2,  Васил Коларов  20, 13, 12, 6, 8, 16, 1, 4, 10, 7, 2, 18, 5, 14, 11,  Васил Левски  1, 4, 8, улично Осветление Тп8, 3, 5, 11, 6, 2, 9, 7,  Витоша  1, 2, 3,  Вълчо Петров  29, 6, 4, 2, 45, 53, 8, 49, 22, 29, 43, 39, 10, 18, 12, 37, 35, 51, 27, 20, 6, 41, 16, 33, 31, 21, 7, 23, 19, 3, 11, 17, 25, 5, 9, 15, 1, 13,  Георги Димитров  54, 53, 52, 58, 49, 51, 56, 105, Тп12, 1, 8, 6, 3, 7, 10, 5, 4, 9, 2, 49, 57, 76, 83, 66, 87, 100, 78, 75, 94, 68, 64, 79, 95, 85, 65, 62, 98, 72, 104, 108, 74, 91, 90, 73, 59, 106, 82, 69, 89, 81, 81 ТП 7, 88, 60, 63, 92, 67, 77, 80, 61, 70, 71, 84, 18, 47, 42, 17, 25, 36, 27, 47б, 46, 12, 52, 28, 29, 22, 19, 44, 40, 10, 13, 15, 24, 31, 21, 14, 39, 41, 48, 38, 30, 50, 20, 49, 37, 26, 43, 45, 33, 23, 34, 118, 101, 97, 110, 114, 103, 112, 116, 120,  Георги Хаджидинчев  3, 8, 5, 1, 6,  Девети Май  3, 1,  Дунав  2, 1, 3,  Иван Вазов  2, 12, 1, 4, 7, 8, 11, 9, 3, 5, 6,  Иван Драгов  3,  Кокиче  8, 1, 4, 2, 6,  Кътю Драсов  14, 19, 11, 15, 17, 18, 10, 12, 9, 13, 16, 20, 5, 8, 2, 4, 1, 3, 6,  Липа  7, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 11, 12, 13, 10,  Македонска  6, 10, 14, 7, 9, 11, 3, 2, 12, 5, 8, 4, 1,  Никола Й. Вапцаров  2, 4, 3, 1, 10, 6, 8, 13, 5, 16, 7, 14, 12, 11,  Панайот Волов  1, 10, 6, 2, 8,  Петко Славейков  9, 3, 5, 7, 1, 13, 11,  Пирин  2, 4, 6,  Райна Княгиня  1, 3, 6, 2, 4,  Раковска  1, 6, 5, 4, 2, 9а, 13, 3, 11,  Рила  2, 3, 7, 6,  Свети Кирил и Методий  20, 8, 18, 12, 24, 23, 19, 11, 22, 8а, 14, 10, 16, 25, 9, 15, 13, 21, 17, До Стопански Двор, 4, 1, 7, 3, 2, 5, 6, Тп3  Стопански Двор, Тп3,  Сердика  2, 1, 4,  Славянска  3, 2,  Стара Планина  1, 4, 2,  Стефан Караджа  2, 5, 9, 8, 7, 6, 4, 11, 3, 1, 10,  Тодор Каблешков  3, 9, 1, 5, 11,  Тодор Кацаров  3, 2,  Тодор Кирков  2, 1, 2, 4, 6, 3,  Трети Март  22, 24, 21, 2, 14, 17, 15, 26, 16, 8, 12, 4, 19, 13, 1, 9, 10, 20, 11, 6, 3, 18, 10, 32, 28,  Филип-Тотю  1,  Хаджи Димитър  6, 9, 2, 7, 1, 3, 5, 4,  Христо Ботев  30, 23, 35, 36, 27, 29, 24, 33, 25, 18, 45, 14, 20, 43 ТП 5, 22, 31, 39, 32, 16, 26, 37, 17, 13, 21, 12, 8, 19, 10а, 10, 15, 6, Тп6, 4, 11, 9, 3, 7, 5, 1,  Цвятко Маринов  4, 6, 4,  Шипка  2, 1, 3, 10, 9, 14, 12, 13, 7, 8, 21, 15, 24, 18, 20, 17, 22

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Владиня: Александър Стамболийски  6, 8, 12, 3, 15, 13, 5, 17, 10, 16, 20, 14, 7, 18, 11, 19, 18,  Болнична  3, Здравен Дом, 3,  Васил Левски  22, 5, 12, 11, 8, 9, 28, 3, 6, 18, 1, 7, 16, 25, 10, 30, 26, 24, 17, 14,  Георги Бенковски  9, 10, 7, 8, 5, 19, 17, 13, 15,  Георги Раковски  5, 9, 14, 7, 6, 20, 24, 30, 11, 28, 26, 22,  Добруджа  1, 3, 4, 2, 6, 5, 7,  Дунав  2, 3, 1, 2, 4, 8, 6,  Здравец  5, 7, 1, 4, 3,  Иван Вазов  6, 1, 17, 11, 22, 5, 16, 14, 15, 26, 6, 30, 9, 7, 13, 24, 19,  Кирил и Методий  11, 2, 13, 8, 5, 10, 4, 7, 3, 9, 6, 23, 18, 21, 20, 16, 19, 14,  Кокиче  3, 5, 1, 8,  Любен Каравелов  6, 10, 9, 1, 8, 12, 9,  Маршал Толбухин  19, 13, 15, 9, 23, 1, 11, 17, 27, Бюфет Кръчма, Млекосъбирателен Пункт, 6, 5, 3, 10, 25, 7, 21, 16, 12, 4, 65, 63, 79, 45, 32, 59, 73, 61, 37, 16, 38, 77, 75, 67, 51, 28, 33, 34, 40, 49, 71, Уо ТП 4, 30, 18, 47,  Мизия  13, 11, 9, 16, 14,  Пирин  3, 21, 2, 13, 12, 6, 9, 4, 15, 14, 1, 8, 7, 19, 18, 1 Уо МТП Горския, местност Под Селото, 21, Язовир,  Първи Май  13, 17, 9, 16, 14, 6, 7, 5, 27, 11, 15, 18, 10,  Райна Княгиня  3, 4, 6, 11, 1,  Роза  5, 18, 12, 5, 16, 1, 10, 14, 6, 3, 4, 2, 8,  Септември  14, 3, 4, 2, 10, 4,  Сергей Румянцев  23, 7, 23, 7, 24, 9, 22, 13, 5, 17, 12, 18, 21, 28, 16, 2, 10, 15, 26, 1, 19,  Стара Планина  8, 3, 2, 9, 7, 11, 1, 13, 15, 4, 6, 15,  Стефан Караджа  22, 12, 26, 14, 20, 9, 13, 7, 24, 14, 4, 8, 6, 3, 20,  Страцин  27, 7, 3, 1, 2, 5,  Тодор Каблешков  4, 19, 1, 16, 10, 5, 21, 14, 29, 13, 17, 31, 3, 23, 11, 6, 12, 27, 7, Уо ТП 1, 8, Уо ТП Мачтов, 14, 17, 20, 35, 18, 45, 33, 16, 43, 39, 37, 31,  ТП №4,  Хаджи Димитър  19, 4, 10, 6, 17, 13, 1, 9, 4, 7, 15,  Хан Аспарух  3, 1, 4, 2, 9, 5,  Христо Ботев  19, 4, 18, 14, 19, 3, 5, 6, 1, 10, 4, 2, 7, 17,  Христо Смирненски  7, 5, 4, 8, 6, 1,  Цанко Церковски  5, 4, 1, 8, 6, 9, 2, 10, 7,  Черно Море  6, 2, 8, 4, 10,  4, 2, 10

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Горан: Алеко Константинов  15, 18, 6, 9, 2, 5, 16, 3, 11, 1, 4, 8, 7, 10, 12,  Александър Стамболийски  10, 6, 9, 7, 11, 20, 8, 1, 3, 4, 2, 14,  Бачо Киро  5, 7, 4, 3, 2,  Бойчо Огнянов  8, 10, 4, 6,  Вардар  3, 1,  Васил Левски  4, 20, 7, 5, 2, ТП 5, 12, 9, 3, 22, 4, 1, 10, 6,  Васил Петлешков  15, 13, 5,  Вит  6, 7, 5, 16, 13, 23, 18, 4, 15, 3, 12, 19, 10, 9, 1, 11, 8, 14, 21,  Вихър  2, 3, 1,  Георги Бенковски  Уо ТП 3, 14, 11, 18, 24, 9, 28, 7, 16, 26, 30, 22, 32, 20, 12, 3, 2, 7, 1, 10, 8,  Дунав  1, 5, 2, 3, 4,  Дяко Иванов  16, 20, 4, 9, 34, 27, 19, 30, 24, 21, 14, 2, 23, 15, 22, 32, 25, 17, 18, 12, 1, 11, 5, 13, 37, 51, 8, 26, 42, 31, 54, 39, 44, 47, 43, 45, 38, 33, 13, 41, 46, 36, 40, 52, 50, 48,  Илия Иванов Яръмов  Уо ТП 1, 6, 9, 8, 15, 13, 1, 3, 18, 14, 17, 10, 19, 7, 88, 11, 5, 25, 2, 8,  Китката  2, 9, 1, 3, 15,  Ловчанска  21, 18, 22, 19, 17, 10, 20, 16, 12, 15, 9, 4, 7, 1, 3, 8, 6, 13, 5, 14, 18, 12, 2а, Тп2 Стопански Двор,  Любен Каравелов  10, 15, 12, 11, 14, 1, 13, 2, 1, 5, 3, 7, 9,  Марица  4, 5, 1, 11, 12, 12, 14, 18, 8, 16, 10,  местност Каваците  Пс,  Общинска  5, 7, 4, 2, 9, 3,  Огоста  4, 20, 12, 4, 7, 8, 10, 5, 1, 3,  Опълченска  8, 5, 3, 6, 4, 1,  Освобождение  2, 4, 3, 5,  Осъм  19, 11, 9, 3, 16, 2, 15, 13, 12, 14, 18, 10, 8, 6, 7, 17, 10,  Петко Д. Петков  3, 6, 8, 5, 7,  Петър Иванов Гигилев  3, 1, 14, 7, 11, 6, 8, 2, 37, 4, 12, 5, 10, 16,  Райчо Даскалов  7, 5, 11, 13, 9, 1, 34, 3,  Раковски  2, 5, 1, 3,  Стефан Караджа  3, 1, 2,  Тополите  2, 1,  Трети Март  11, 31, 5, 20, 16, 27, 13, 35, 15, 10, 21, 37, 14, 3, 8, 9, 7, ТП 4, 29, 33, 18, 25, 6, 17, 12, 4, 2, 6,  Училищна  3, 2, 1, 9, 5, 7, 3, 29, 2, 23, 27, 13, 19, 4, 8, 21, 33, 31, 10,  Хаджи Димитър  2, 4, 5,  Христо Ботев  5, 2, 1,  Цочевска  5, 3, 2,  Чучура  7, 2, 1, 5,  Шипка  5, 1, 7, 9, 10, 4, 8, 6,  29, 2

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Дренов: Александър Стамболийски  8, 9, 7, 6, 12, 4, 5, 3, 2, 1,  Ангел Кънчев  20, 16, 18, 24, 26, 14, 22,  Баба Тонка  12,  Бор  4, 8, 2, 10, 14, 6,  Васил Априлов  11,  Добри Стоянов  1,  Кованлъка  2, 6,  Люляци  13, 2, 21, 11, 6,  местност Извора  Пс,  Опълченска  4, 12, 3, 10, 1, 6, 5,  Патриарх Евтимий  1, 2, 3,  Трети Март  6, 2, 12, 4, 8, 10,  Христо Ботев  1, 7, 3, 5, 4,  Христо Смирненски  5, 12, 9, 4, 14, 17, 1, 2 Уо ТП 1, 6, 7, 10, 8, 3

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Лисец,  Общ.  Ловеч: Албания  10, 8, 2, 4,  Алеко Константинов  8, 8, 6, 4, 2,  Александър Стамболийски  3, 2, 5, 1, Уо Тп1,  Асен Златаров  9, 3, 22, 18, 8, 16, 11, 14, 5, 12, 7, 6, 2, 10, 4, 1, 20,  Баховски път  1, 4, 6, 2, 3, 9, 7, 5,  Белия път  16, 2, 5, 32, 1, 33, 12, 7, 26, 21, 18, 10, 20, 13, 27, 22, 29, 8, 4, 11, Уо ТП 4, 24, 30, 3, 31, 23, 28, 17, 14, 35, 9, 36, 6, 15, 38,  Боцка Могила  3, 1,  Васил Левски  4, 9, 15, 8, 3, 2, 10, 6, 1, 13, 27, 22, 20, 21, 24, 19, 26, 25, 17, 29, 16,  Врани Кладенец  6, 1, 7, 5, 3, 9, 4, 2,  Генко Дерибеев  6, 3, 4, 1, 2,  Георги Бенковски  9, 2, 1, 7, 5, 3,  Георги Раковски  2, 1,  Гладен Рът  1,  Димитър Димов  1, 3,  Дунав  8, 2, 1, 3, 10, 4, 6,  Елин Пелин  7, 1, 5, 4, 9, 2, 6, 3,  Иван Вазов  2, 6, 4, 1,  Йордан Йовков  7, 6, 5, 14, 8, Уо Тп6, 7, 11, 16, 13, 10, 12, 1, 4, 3, 2,  Кирил и Методий  8, 10, 1, 6, 2, 3, 4,  Климент Охридски  2, 1, 3,  Колю Фичето  2, 1,  Мерашки път  10, 12, 8, 3, 23, 5, 25, 15, 17, 4, 9, 11, 13, 12, 6, 7, 21, 19, 33, 65, 71, 35, 69, 45, 20, 26, 30, 18, 14, 16, 57, 41, 39, 37, 31, 24, 22, 43, 47, 61, 27, 29, 49, 53, 67, 55, 59, 28, 51,  Мир  2,  Опълченска  5, 13, 36, 62, 29, 38, 37, 11, 44, 46, 7, 19, 40, 23, 17, 28, 20, 32, 54, 25, 34, 52, 27, 35, 31, 15, 1, 48, 18, 3, 21, 42, 56, 47, 39, 84, 76, 90, 70, 80, 49, 82, 64, 74, 86, 72, 92, 68, 66, 43, 78, 41, 51, 45, 2,  Панайот Волов  1, 3, 2,  Панайот Хитов  8, 3, 4, 1, 6,  Раевец  1, 2, 4,  Розова Долина  8, 10, 11, 6, 4, 15, 12, 2, Уо ТП 8, 9, 13, 1, 7,  Росна Могила  3, 6, 2, 4, 7, 5,  Синчец  9, 7,  Стара Планина  19, 17, 5, 7, 8, 4, 11, 13, 15, 1, 2, 9,  Тодор Каблешков  16, 3, 11, 4, 10, 14, 22, 8, 20, 1, 5, 6, 12, 18, 2,  Хаджи Димитър  10, 16, 39, 37, 31, 4, 33, 2, 1, 41, 61, 49, 51, 18, 14, 5, 83, 15, 12, 21, 8, 17, 11, 24, 10, 22,  Христо Ботев  7, 2, 1, 4, 6,  Централна  51, 5, 49, 26, 25, 39, 19, 43, 35, 62, 48, 23, 36, 45, 55, 7, 34, 44, 33, 1a, 46, 17, 21, 42, 57, 3, 41, 28, 40, 27, 60, 50, 29, 64, 9, 56, 11, 30, 38, 47, 12, 54, 1, 32, 31, 53, 16, 20, 18, 22, 15, 14, 52, 24, 37, 114, 105, 109, 116, 101, 110, 112, 136, 107, 113, 121, 118, 97, 103, 106, 104, 99, 117, 140, 173, 172, 147, 160, 164, 154, 169, 133, 142, 145, 170, 152, Уо Тп7, 135, 150, 162, 125, 138, 158, 157, 271, 148, 151, 149, 163, 141, 129, 153, 156, 137, 134, 136, 168, 139, 3а, 161, 159, 146, 143, 171, 165, 166, 131, 144, 155, 167, 93, 83, 96, 71, 98, 85, 68, 70, 72, 81, 86, 89, 76, 66, 67, 58, 59, 74, 100, 78, 79, 87, 80, 82, 77, 88, 73, 75, 94, 69, 91, 43, 84, 95, 61, 92, 90, 65, 63, 61, 124, 102, 121, 125, 115, 126, 130, 128, 119, 127, 120, 132, 123,  Шипка  3, 1, 5, 7,  336

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Ловеч: 43952. 14. 25 М.  Отсреща,  Баховско Шосе  Опитно Поле, Фазанария,  Васил Джабарски  13, 11, 2, 19, 5, 9, 7, 17, 1, 15, 3,  Витоша  2, 11, 4, 7, 5, 9, 6, 10, 16, 22, 28, 15, 14, 1, 20, 18, 26, 19, 21, 48, 17, 50, 23, 24, 28,  Възрожденска  15, 14, 11, 13, 12,  Върхът  1, 5,  Гозница  Уо на Тп5, Уо МТП 10, Уо на Тп6,  Иван Вазов  32, 3, 9, 7, 16, 42, 20, 24, 1, 25, 30, 27, 23, 4, 33, 50, 18, 44, 21, 6, 15, 38, 11, 34, 10, 13, 103, 46, 40, 19, 28, 22, 17, 14, 31, 26, 29, 2, 12, 8, 35, 48, 5, 57, 86, 70, 53, 82, 67, 74, 80, 78, 56, 37, 54, 84, 88, 41, 76, 62, 52, 49, 39, 72, 71, 144, 63, 47, 58, 61, 65, 66, 55, 60, 59, 51, 68, 45, 69, 64, 43, 91, 77, 93, 103, 83, 112, 101, 85, 126, 89, 128, 104, 116, 90, 120, 114, 105, 118, 107, 95, 142, 81, 132, 98, 75, 106, 100, 87, 109, 130, 108, 97, 113, 140, 92, 136, 134, 96, 110, 102, 94, 122, 115, 99, 124, 79, 111,  Лале  19, 2, 8, 7, 6, 4, 5, 1, 3,  Марко Крачунов  10, 6, 12, 2, 4, 1, 3, 5, 8, 19, 11, 17,  Матея Кръстев  1, 8, 2, 4, 12, 10, 3, 14, 6, 5, 7, 21, 8,  местност Полето Едноетажна Сграда, 002, 2 А,  Михаил Петков  3, 1, 7, 2, 5,  Момина Сълза  11, 21, 15, 14, 25, 17, 12, 14,  Ната Стоянова  9, 18, 14, 10, 2, 12, 7, 6, 4, 8, Цех За Разкрояване и Сглобяван, 3, 11, 1, 16, 5,  Петър Граматик  4, 2, 1, 10, 3, 5, 6, 8, 12, 9, 16, 14, 3,  Плевенско Шосе  1,  Пол. Жребков  25, 5, 4, 1, 32, 24, 3, 30, 8, 20, 17, 19, 16, 7, 5, 13, 9, 24, 23, 32, 22, 11, 14, 26, 25, 28, 15, 21, 44, 68, 41, 66, 48, 54, 34, 27а, 62, 39, 42, 43, 27, 50, 29, 40, 70, 52, 37, 64, 56, 45, 36, 46, 58, 33, 60, 38, 35,  Продимчец  Пазар За Животни, Уо на Тп5, Вили Стоян Колев, Строеж, Айгърска Бара, Уо на Тп3, ТП 2, Стопански Двор, Уо на Тп1, Здравен Пункт,  Рила  3, 6, 1, 4, 2, Детска Градина I-ви Юни,  Свобода  3, 8, 5, 1, 6, 4, 12, 20, 16, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 14, 19,  Северна Индустриална Зона  35, 37,  Синчец  16, 8, 12, 15, 14, 6, 11, 13, 10,  Стоян Цанков  62, 23, 46, 34, 25, 42, 29, 30 Кв Продимчец, 27, 19, 33, 41, 56, 60, 37, 32, 31, 29 А, 43, 35, 40, 36, 44, 45, 2, 1, 28, 15, 5, 13, 4, 8, 17, 18, 11, 22, 24, 14, 31, 26, 3, 9,  Тодор Чернев  4,  Христо Русков  18, 10, 23, 24, 15, 30, 28, 3, 46, 6, 20, 21, 22, 42, 36, 19, 7, 16, 32, 48, 44, 9, 40, 17, 11, 1, 8, 13, 34, 5, 14, 26, 38, 47 Колбасарски Цех, 25, 50, 29, 33, 54, 47, 56, 27, 52, 58, Кафе,  Цар Иван Александър  34, 17, 29, 42, 28, 38, 36, 30, 40, 21, 27, 19, 25, 32, 23,  Чешмата  3, 2, 4, 1 Вила До Казанките,  Юрий Гагарин  14, 7, 9, 10, 6, 5, 16, 12, 4, 8, 3, 18, 1, 27, 30, 36, 48, 22, 29, 15, 34, 31, 38, 62, 58, 32, 54, 17, 40, 26, 46, 25, 60, 64, 28, 56, 11, 50, 20, 52, 42, 19, 23, 21, 49, 110, 66, 74, 82, 72, 43, 112, 96, 68, 92, 35, 41, 116, 55, 90, 86, 104, 57, 94, 51, 80, 39, 100, 76, 114, 88, 98, 37, 84, 78, 106, 70, 102, 45, 53

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Малиново,  Общ.  Ловеч: Любен Каравелов  7

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Скобелево,  Общ.  Ловеч: Васил Левски  2, 4, 9, 8, 7, 13, 17, 11а, 5, 6, 11, 1, 3,  Ген. Скобелев  11, 1, 9,  Георги Бенковски  2, 2, 3, 1,  Георги С. Раковски  9, 10, 2, 1, 3, 12, 8, 14, 6, 4, 5,  Георги Филчев  2, 4, 11а, 1, 3, 11, 5, 6, 8,  Кирил и Методий  1, 11, 6, 8, 9, 11, 2, 4, 3,  Нешо Рачев  12, 10, 8, 6, 2а, 4,  Оборище  11, 9, 4, 8, 2, 13, 3, 5, 1,  Осми Март  7, 1, 5,  Стара Планина  17, 13, 11, 7, 5, 19, 6, 1, 21, 25, 2, 3, 14, 23, 8, 12, 10, 9, 4,  Стефан Караджа  1, 4, 8,  Тиха  1, 3,  Тихи Кът  10, 14, 5, 2, 6, 4, 8, 3,  Търговска  15, 11, 19, 35, 20, 24, 16, 27, 41, Канцелария, 14, 7, 22, 8, 25, 9, 23, 31, 47а, 47, 5, Тп1, 13, 21, 10, 33, 18, 40, 39, 43, 45, 29, 6, 12, Детска Градина, 4,  Хисар  7а, 7, 1, 4, 8в, 2, 9, 6, 3, 11, 18, 12, 8,  Христо Ботев  1, 2, 24, 3, 2, 20, 26, 17, 4, 32, 14а, 25а, 9, 38, 23, 30, 18, 28, 11, 7, 12, 25, 5, 8а, 14, 12а, 36, 19, Тп3, 13

На 28.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Славяни: Александър Стамболийски  1 Общ.  Ловеч, 1, 4, 2, 1, 3,  Бачо Киро  6, 1, 2, 4, 1,  Васил Левски  11, 1, 19, 8, 9, 4, 15, 3, 2, 13, 7, 6, 5,  Васил Петлешков  8, 6, 3, 4, 2, 1,  Георги Бенковски  23, 17, 12, 1, 6, 8, 5, 9, 14, 2, 10, 16, 11, 13, 15, 21, 25, 4, 19, 7, 3,  Георги Кирков  1, 3,  Георги С. Раковски  11, 6, 10, 7, 9, 4, 15, 13, 8, 12, 2, 5, 1, 33,  Доктор Петър Берон  6, 7, 3, 2, 4, 1, 8, 5,  Иван Вазов  2, 1, 6, 5, 4, 3,  Изгрев  1, 4, 3, 2, 8а, 8, 4, 6, 9, 5, 2, 11,  Искър  2, 1, 6, 5, 3, 8, 4,  Капитан Мамарчев  1, 2, 4, 6,  Княз Александър I Батемберг  16, 9, 15, 14, 21, 11, 1, 12, 7, 29, 25, 19, 17, 2, 4, 13, 6, 10, 5, 3, 23, 27, 1,  Любен Каравелов  7, 1, 4, 8, 6, 5, 3, 9, 14, 15, 10, 11, 12,  Марица  1, 10, 22, 4, 18, 1, 9, 20, 2, 14, 5, 3, 16, 8, 12, 6, 7,  Мизия  13, 8, 22, 9, 20, 28, 11, 4, 34, 13, 16, 18, 5, 26, 7, 1, 10, 6, 14, 24, 12, 2, 30, 38, 17, 32, 34, 23, 42, 21, 40, 25, 36, 27, 44, 19,  Оборище  2, 3, 16, 6, 1, 24, 14, 2, 18, 8, 20, 10, 22,  Паисий  2, 4,  Панайот Хитов  3, 1,  Патриарх Евтимий  3, 4, 5, 1, 2,  Пейо Яворов  3, 2, 14, 6, 5, 16, 4, 1, 7, 12,  Пенчо Славейков  1, Уо ТП 6,  Пирин  2, 1, 3,  Плиска  6, 9, 5, 2, 4, 3,  път 35,  Райна Княгиня  6, 1, 2, 4,  Свети Иван Рилски  36, 42, 31, 4, 28, 33, 30, 37, 35, 36, 26, 32, 38, 40, 29, 21, 9, 27, 13, 15, 1, 2, 25, 7, 17, 16, 20, 22, 11, 18, 24, 6, 3, 23, 4, 10, 44,  Свети Кирил и Методий  6, 6, 12, 8, 18, 4, 20, 10, 2,  Свети Климент Охридски  30, 14, 34, 6, 11, 8, 18, 20, 26, 12, 1, 13, 9, 2, 7, 3, 4, 24, 28, 42, 38, 17, 15, 40,  Сливница  1, 2,  Спартак  4, 13, 6, 3, 11, 2, 15, 1, 9,  Стефан Караджа  4, 2, 1, 3,  Стефан Стамболов  3, 5, 1, 4, 6,  Съединение  8, Сладкарница, Уотп 1, Уо Дежурна Стая, 2, 1, 7, Здравен Дом, 3, 9, 11, 5, 28, 25, Уо Фонтан, 2, 22, 14, 4, 3, 27, 21, 16, 29, 12, 20, 19, 23, 15, 18, 31, 10, 13, 17,  Тракия  13, 19, 8, 6, 3, 12, 1, 7, 9, 14, 4, 11,  Трети Март  2, 10, 7, 5, 4, 9, 3, 6,  Хаджи Димитър  4, 8, 3, 13, 2, 9, 11, 1, 5, 6, 10, 7, 15, 15,  Хан Аспарух  5, 18, 11, 16, 7, 24, 28, 17, 13, 10, 9, 27, 23, 25, 34, 22, 1, 32, 12, 21, 30, 3, 31, 15, 29, 8, 14, 19, 33, 20, 26, 43, 37, 38, 45, 41, 47, 35,  Хан Крум  6, 1, 2,  Хан Омуртаг  2, 1, 6, 8, 4,  Христо Ботев  1, 2, 4,  Черно Море  1, 2,  Шипка  5, 3, 1,  Уо ТП 7, 0, Уо Тп10, МТП 8

На 28.06.2019 г. /09:15 - 14:30 ч./ -  Българене,  Общ.  Ловеч: Ганчо Начев  6, 3, 1, 2, 4,  Георги Тинков  1,  Илко Ст. Ганков  19, 25, 23, 30, 28, 24, 27, 21,  Кулата  1,  Марин Пенков  36, 30, 21, 4, 28, 8, 12, 3, 32, 10, 18, 20, 14, 34, 22, 19, 17, 7, 26, 16, 13,  Никола Комитата  5, 3, 1,  Пенко Грозев  1, 8, 6, 12, 4, 14, 10, 5, 7,  Пенко Христов  2, 6, 8,  Селище  1, 2,  Стоян Луканов  10, 1, 4, 2, 3, 6, 8,  Христо Ботев  10, 3, 6, 2, 11, 12, 14, 70, 17, 9, 13, 19, 18, 16, 15, 7, 4, 5, 8,  Цвятко Пеев  4, 2, 3, 1,  Мтп4

На 28.06.2019 г. /09:15 - 14:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 14:15 - 14:30 ч./ -  Прелом: България  3, 1, 13, 7, 11, 5,  Васил Левски  2, 8, 3, 1., 9, 19, 7, 1, 12, 6, 17, 5, 10,  Иван Вазов  14, 9, 16, 19, 10, 3, 18, 4, 5, 2, 6, 7, 13, 11, 15, 21,  Пролет  8, 4, 10, 6,  Стадион  4, 12, 10, 6,  Трети Март  26, 2, 8, 12, 24, 20, 22, 18, 1, 6, Ярмомелка, 4, 10

На 28.06.2019 г. /15:00 - 15:30 ч./ -  Слатина,  Общ.  Ловеч: Александър Стамболийски  1, 11, 8, 2, 3, 18, 5, 4, 12, Уо ТП 6, 10, 9, 13, 7, 73, 18, 15, 21, 32, 12, 19, Уо ТП 8, 17, 28, 22, 25, 20, 38, 49, 53, 61, 95, 44, 27, 36, 55, 51, Уо ТП 7, 33, 37, 67, 43, 69, 41, 57, 40, 65, 47, 35, 46, 34, 42, 48, 63, 39,  Александър Стамболийски  66, 65, 81, 52, 75, 95, 97, 56, 83, 72, 101, 99, Уо ТП 5, 71, 64, 74, 103, 93, 76, 79, 77, 89, 69, 105, 80, 109, 85, 84, 50, 113, 86, 82, 78, 59, 58, 87, 11,  Ангел Кънчев  6, 3, 1, 8, 2,  Бачо Киро  8,  Бачо Киро  3, 5, 8, 4,  Бойчо Огнянов  10, 2, 6,  Вардар  1, 3, 2, 6,  Васил Левски  38, 27, 44, 35, 27-А, 23, 37, 29, 43, 21-А, 42, 100, 40, 31, 36, 21, 27-Б, 5, 32, 19, 13, 10, 26, 12, 18, 6, 4, 17, 34, 11, 20, 15, 16, 9, 7, 24, 8, 28, 2, 30,  Васил Левски  70, 81, 50, 6, 48, 75, 17, 45, 60, 79, 77, Уо ТП 14, 64, 55, 69, 12, 66, 54, 51, 47, 68, 53, 56, 63, 49, 67, 62, 61, 58, 73, 65, 71, 70,  Вит  5, 3, 4,  Витоша  7, 4, 5, 2,  Вихър  1, 3, 6,  Волга  2, 1, 15, 13, 10, 7, 16, 6, 14,  Георги Бенковски  5, 3, 6, 28, 11, 16, 24, 22, 12, 17, 14, 30, 32, 15, 7, 21, 19, 26, 8, 1, 9, 4, 10, 13, 18, 20,  Георги С.  Раковски  Уо ТП 1, 1, 11, 9, 5, 3,  Гоце Делчев  4, 3,  Детелина  1, 4, 7, 1, 6, 3, 2, 5,  Дунав  4, 2, 1,  Иван Вазов  17, 1, 7, 6, 4, 21, 3, 11, 15, 20, 12, 9, 5, 16, 13, 2, 22, 8, 19, 24,  Клокотница  15,  Клокотница  17,  Крайна  3, 1, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 2,  Лиляна Бърдарова  4, 6, 1, 5,  Любен Каравелов  14, 28, 7, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 16, 4, 24, 26, 15, 19, 25, 20, 18, 6, 22, 23, 8, 10, 9, 5,  Марица  6, 9, 4, 5, 7, 2, 1,  местност Кремъка,  Огоста  3, 20, 7, 9,  Опълченска  8, 7, 17, 5, 15, 4, 3, 12, 9, 2, 10, 6,  Осъм  4, 7, 1, 9, 2, 6, 5,  Паисий  6, 4, 10, 69, 3,  Панайот Волов  8, 4, 9, 7, 6, 2,  Петко Д. Петков  10, 2, 3, 1, 4, 8, 6,  Петко Манев  6, 2, 12, 9, 20, 28, 16, 22, 3, 18, 1, 14, 24, 8, 7, 4,  Петко Р. Славейков  2, 5, 1, 3, 4,  Петър Берон  2, 3, 15, 17, 5, 7, 21, 12, 10, 19,  Петър Берон  14,  Плиска  1, 11, 7, 4,  Първи Май  23, 14, 19, 15, 20, 13, 3, 11, 1, 2, 5, 10, 8, 12, 6, 15, 7,  Пясъка  1,  Пясъка  3, 5, 1, 9, 11, 13, 4,  Райко Даскалов  5, 1,  Рила  12, 14, 6, 25, 10, 8, 4,  Родопа  1, 3,  Свети Климент Охридски  2, 22, 18, 17, 30, 3, 12, 8, 16, 14, 7, 6, 4, 28, 10, 11, 9, 26, 13, 19, 15, 20, 1,  Стара Планина  6, 4, 1, 2, 4, 22,  Стефан Караджа  7, 6, 5, 1, 3, 2,  Стефан Караджа  9, 13, 11, 8, 15, 10, 17, 12,  Тодор Каблешков  3, 7, 5, 12, 1, 4, 2, 9, 6, 8, 10,  Трети Март  3, 1, 5, 23,  Трети Март  14, 23, 35, 20, 10, 33, 31, 15, 29, 22, 9, 25, 13, 8, 4, 12, 18, 16, 7, 6, 21, 27,  Хаджи Димитър  19, 12, 10, 31, 2, 3, 25, 6, 17, 13, 33, 35, 9, 4, 23, 7,  Хаджи Димитър  18, 47, 49, 24, 16, 41, 30, 57, 37, 55, 22, 34, 28, 45, 43,  Янтра  7, 9, 2, 6, 8, 14, 10, 3, 4, 12, 5, 16, 15, 34, 23, 32, 21, 27, 31, 36, 30, 33, 28, 31, 20, 22, 19, 11, 15, 13, 28, 26,  Янтра  35,  8,  6

Община Луковит  

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Петревене: Александър Стамболийски  20, 25, 23, 24, 22,  Бреза  3, 5, 1,  Васил Левски  5, 2, 1,  Здравец  1, 7, 3, 10, 2,  местност При Панега  034042,  Радецки  2, 6, 1, 8,  Розова Долина  39, 36, 37, 20, 28, 35а, 22, 41, 35, 26, 16, 37а, 38, 34, 24, 33,  Софроний Врачански  11, 15, 18, 10, 4, 17, 2, 13,  Хаджи Димитър  98, 74, 83, 90, 94, 95, 110, 99, 76, 79, 77, 78, 89, 92, 88, 82, 114, 97, 105, 100, 91, 103, 87, 116, 75, 84, 80, 84а, 102, 108, 106, 81, 73, 96, 86

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Горник: Делницата  096005

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Луковит: Стопански Двор

На 24.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Петревене: Александър Стамболийски  39, 24а, 33, 26, 35, 2а, 31, 27,  Георги Сава Раковски  70, 68, 72, 76, 64, 60, 84, 62,  Иван Вазов  10,  Изгрев  7, 3, 1, 10, 5, 2, 6, 6 А, 8, 4,  Райна Княгиня  9, 2, 5,  Рила  7, 10, 15, 20, 6, 2, 14, 3, 8,  Розова Долина  17, 11, 25, 27, 15, 29, 8, 5, 1, 31, 7, 6, 19, 9, 21, 13,  Софроний Врачански  22, 24,  Шипка  3, 8, 5, 11, 4, 2,  Обор

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Торос: Васил Левски  6, 4, 24, 8, 1,  Витска  12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31,  Вълчо Русковски  3, 5, 13, 11, 7,  Върбан Йотов Теслов  1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2,  Дило Йотов  108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113,  Марин Табаков  1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5,  Младост  21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15,  Никола Вапцаров  27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31,  Под. Тарасов  23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21,  Равнището  13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15,  Райна Княгиня  1, 1а,  Речна  2, 3, 1,  Хаджи Димитър  16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13,  Христо Смирненски  2, 7, 6, 1, 4, 5, 3,  Уо ТП 10

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Дерманци: Бузлуджа  5, 2, 3, 1,  Васил Левски  115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 136, 128, 127, 121, 139, 134, 119, 125, 117, 138,  Вежен  3, 1,  Крайбрежна  16, 22, 11, 24, 9, 18, 3, 12, 14, 7, 20, 5, 13,  Околовръстна  115, 110, 112, 99, 91, 105, 111, 101, 97, 109, 113, 106, 103, 107, 95, 108, 114,  Струмица  9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 5, 11,  Съединение  9, 13, 5, 11, 1, 7, 2, 4, 8,  Христо Чернопеев  22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 3, 36, 34, 10, 9, 20, 28, 7, 4, 38, 11, 26, 18, 17, 32, 19, 21, 1, 30, 16, 8, 15,  Цар Калоян  29, 18, 14, 27, 26, 24, 22, 11, 8, 31, 10, 28, 5, 9, 17, 20, 2, 19, 4, 13, 12, 7, 23, 16, 1, 6, 15, 3,  Цар Симеон  45, 40, 49, 20, 18, 34, 47, 36, 43, 44, 37, 38, 30, 32, 41,  Шипка  15, 4, 6, 2, 1, 8, 9, 13, 11, 7, 3,  Уо ТП 11

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Петревене: Александър Стамболийски  11, 6, 3, 12, 8а, 17, 5, 16, 1, 13, 21, 4, 2, 15, 8,  Бор  1, 2,  Ген. Гурко  21, 27, 10, 18, 15, 13, 20, 9, 29, 22, 25, 19, 17,  Георги Сава Раковски  7, 54, 52, 4, 18, 6, 8, 3, 30, 20, 15, 10, 46, 12, 1а, 22, 24, 28, 1, 5, 16, 36, 48, 2, 40, 14, 44, 58, 26, 13, 50,  Златна Панега  1, 2,  Иван Вазов  10, 7, 3, 1, 6,  Иван Стефанов  2, 1,  Сергей Румянцев  5, 1, 3, 2,  Синчец  1,  Хаджи Димитър  67, 56, 57, 48а, 66а, 68, 70, 71, 65, 64, 54, 63, 62, 60, 69, 52, 50,  Хан Аспарух  7, 14, 10, 26, 12, 5, 4, 3, 24, 18, 28, 16, 6 А, 6,  Цар Освободител  15, 2, 14, 1, 4, 12, 3, 16, 8, 13, 6

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Петревене: 045009,  Витиня  6, 8, 5, 4, 7, 1, 3,  Ген. Гурко  8, 5, 3,  Георги Иванов  5, 1, 2, 7, 4, 6, 3,  местност Жп Спирка  Катодна Станция, Пс,  Опълченец Стоев  2,  Отец Паисий  11, 3, 6, 1, 9, 4, 5, 7, 2,  Стара Планина  8, 1, 7, 2, 6, 9, 10, 4, 5, 11, 3,  Хаджи Димитър  14, 33, 38, 51, 27, 42, 46, 17, 8, 55, 19, 2, 44, 48, 12, 20, 9, 37, 31, 24, 53, 41, 5, 13, 49, 23, 29, 15, 47, 16, 22, 7, 21, 3, 35, 40, 1, 43, 4, 39, 28, 36, 6,  Хан Аспарух  30, 34,  Христо Ботев  8, 18, 6, 14, 13, 1, 32, 16, 21, 10, 11, 4, 19, 5, 3, 17, 2, 9, 15,  Цар Освободител  11,  Юрий А. Гагарин  2, 4, 5, 7, 1,  Явор  1, 3

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Пещерна: Ангел Кънчев  1, 4, 3, 10, 12, 2, 8,  Антон Страшимиров  2,  Васил Левски  20, 28, 8, 6, 26, 11, 13, 16, 23, 5, 21, 17, 10, 1, 24, 15, 12, 14, 1а, 30, 22, 4, 2, 9,  Васил Петлешков  32, 29, 24, 36, 30, 11, 13, 28, 26, 25, 22, 7, 6, 9, 2, 8, 4а, 1, 4, 3, 12, 10, 16, 20,  Витска Долина  32, 15, 38, 20, 19, 11, 35, 12, 21, 3, 22, 7, 26, 23, 13, 14, 29, 30, 10, 27, 31, 34, 33, 17, 5, 36, 16, 18, 8, 6, 24,  Гео Милев  5, 9, 1, 4, 3,  Георги Бенковски  12, 5, 10, 19, 7, 8, 3, 4, 2, 13, 9, 17, 15,  Елин Пелин  1а, 6, 5, 3, 8, 1, 4,  Иван Вазов  20, 20, 18, 10, 24, 26, 22, 7,  Лозарска  4, 2,  Любен Каравелов  4, 1, 6, 2,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Волов  1, 2, 3,  Пейо К. Яворов  7а, 11б, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 11в, 11, 3а, 11а, 9, 1,  Пчелиня  12,  Хаджи Димитър  16, 11, 10, 12, 15, 23, 19, 31, 9, 8, 3, 25, 17, 18, 27, 21,  Христо Ботев  3, 9, 2, 1, 5, 7, 6,  Тп1, База, Цех, Тп4

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Голяма Брестница: Александър Стамболийски  120, 1, 65, 75, 79, 74, 70, 47, 67, 77, 76, 112, 120, 96, 61, 80, 62, 63, 59, 114, 69, 102, 54, 58, 50, 55, 85, 60, 84, 110, 73, 122, 116, 82, 98, 87, 78, 88, 71, 57, 51, 86, 89, 106, 5, 17, 15, 21, 10, 43, 27, 9, 34, 25, 23, 3, 22, 24, 28, 35, 1, 33, 2, 26, 11, 29, 30, 40, 36, 46, 48, 32, 31, 1,  Биволарника  6, 8, 3, 4, 9, 7, 1,  Васил Левски  9, 11, 4, 5, 8, 7, 3, 2,  Геновци  7, 12, 2,  Георги С. Раковска  4, 1, 2, 10, 6, 2,  Гетовци  36, 38, 40, 32, 2, 9, 8, 5, 25, 1, 7, 20а, 4, 28, 3, 10, 6, 21,  Двадесет и Трети Декември  6, 4, 2,  Девети Септември  1, 2, 6, 4,  Жидевица  4, 4, 1, 19, 7, 8, 5, 12, 25, 21, 22, 2, 3, 10, 23, 20, 11, 15,  Кокиче  6, 1, 3, 8,  Любен Каравелов  12, 22, 25, 23, 3, 11, 9, 1, 7, 20, 18, 4, 5, 21,  местност Данчова Могила  Водоем,  местност Жидевица  Пс,  Никола Й. Вапцаров  15, 19, 17, 2, 7, 1, 21,  Ниновци  8, 5, 1, 2, 12, 3, 14,  Опълченска  3, 1,  Панайот Волов  6, 8, 5, 4, 2, 3, 1,  Петър Берон  2, 6, 1, 3,  Пирин  1,  Родината  3, 10, 1, 2, 7, 8,  Стефан Караджа  1, 10, 9, 2, 8, 19,  Хаджи Димитър  3, 2, 5, 1,  Хан Крум  9, 12, 16, 3, 2, 14, 6, 7, 8, 10, 4,  Христо Ботев  13, 2, 9, 5, 8, 7, 3, 21, 11,  Христо Смирненски  2, 1

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Луковит: Възраждане  16

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Торос: 157023,  48058,  Александър Стамболийски  2, 14, 1, 16, 20, 21, 7, 10, 13, 19, 4, 15, 18, 17, 11, 9, 8, 24, 31, 32, 29, 26, 33, 17, 35,  Априлци  2, 4, 1,  Бреза  7, 8, 6, 13, 23, 12, 14, 21, 2, 15, 25, 27, 4, 9, 2а,  Бузлуджа  10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21,  Валето  4, 8, 5, 10, 1, 6,  Васил Левски  17, 11, 3, 15, 13, 36, 30, 5, 9, 16, 12, 10, 20, 18, 32, 34, 22, 14, 26, 7, 6, 4, 24, 8, 1,  Витска  12, 13, 15, 11, 19, 20, 16, 33, 10, 6, 15а, 9, 4, 29, 37, 8, 41, 21а, 43, 35, 25, 17, 23, 49, 18, 31, 1,  Вишиндол  7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 15, 13, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11,  Възраждане  1, Читалище, 15, 13а, 1, Аптека, 16,  Вълчо Русковски  3, 5, 13, 11, 7,  Върбан Йотов Теслов  9, 1, 10, 12, 6, 7, 11, 5, 14, 9, 8, 4, 2,  Гатил  1, 8, 6, 12, 15, 3, 13, 10,  Георги Бенковски  11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32,  Градинска  13, 2, 15, 6, 11, 3, 5, 12, 9, 7, 8, 4, 18, 17, 20, 42, 29, 14, 21, 19, 23, 16,  Грънчар  5, 1, 7, 4, 1а, 2, 6, 3,  Дило Йотов  95, 91, 96, 106, 101, 83, 76а, 103, 89, 87, 97, 98, 85, 93, 99, 79а Поща, 100, 14, 79а, 16б, 92, 94б, 79, 94, 94а, 108, 130, 138, 126, 114, 115, 116, 112, 120, 129, 110, 127, 137, 132, 109, 124, 107, 128, 105, 135, 123, 117, 108а, 134, 141, 139, 121, 119, 113, 66, 73, 64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29, 149, 147, 159, 167, 158, 179, 164, 142, 187, 162, 148, 144, 183, 150, 157, 10, 163, 168, 175, 145, 155, 173, 177, 181, 146, 153, 166, 160, 140, 180, 171, 138, 154, 165, 151, 152, 161, 156, 168а, 182, 185, 17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в,  Димитър Ковач  3, 2, 1,  Дойчин Димитров  15, 1, 9, 14, 5, 12, 3, 7, 10, 20, 16, 13, 1а, 11, 2, 4,  Еделвайс  3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2,  Захари Стоянов  8, 9, 3, 7, 6, 4, 2, 1, 5,  Здравец  6, 2, 4, 1, 3,  Кирил и Методий  Фурна, 4, 7, 2, 6, 1, 3, 5,  Китка  21, 34, 12, 36, 26, 25, 29, 38, 14, 20, 18, 23, 3, 10, 24,  Кичера  41, 18, 5, 12, 9, 13, 10, 6, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15,  Кокиче  1, 2, 6, 3, 12, 8, 10, 4, 5,  Крайселска  7, 15, 13, 21, 19, 41, 39, 17, 29, 37, 43,  Кулата  3, 1, 5,  Лозарска  50, 23, 51, 1, 61, 24, 5, 63, 41, 17, 46, 38, 10, 49, 35, 31, 36, 56 Вила, 34, 53, 2а, 67, 42, 11, 40, 43, 48, 3, 14, 47, 65, 7, 2а Кино, 2, 52, 28, 9, 4, 39, 59, 57, 55, 44, 8, 19, 15, 27, 12, 16, 13, 45, 21, 54, 26, 22, 29, 32, 30, 1,  Люляк  2, 7, 5, 6, 4, 1, 8, 3, 9,  Марин Табаков  6, 1, 11, 9, 6, 7, 2, 4, 5,  Мелнична  33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 18, 27, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45, 2, 5, 8, 19, 13, 17, 14, 23, 6, 21, 3, 4, 10, 15, 1, 12,  Младост  4, 5, 7, 3, 2, 1, 11, 21, 29, 25, 19, 17, 13, 27, 23, 15, 31,  Незабравка  15, 12, 13, 14, 1, 8, 2, 9, 18,  Нено Върбанов  1, 5, 3,  Никола Вапцаров  8, 2, 3, 12, 13, 5, 11, 15, 4, 1, 19, 17, 27, 24, 18, 4, 23, 29, 16, 28, 30, 20, 25, 26, 22, 31, 38, 34, 37, 31, 39, 36, 40,  Оборище  8, 2, 13, 11, 10, 4, 5, 17, 6, 19, 1, 12, 15, 7, 16, 21, 9, 18,  Опълченска  6, 20, 12, 1, 15, 19, 21, 5, 14, 18, 16, 14 А, 22, 4, 10, 17, 2, 8, 11, 13, 9, 24,  Орешака  7а, 3, 9, 11, 1,  Пейо К. Яворов  13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9,  Под. Тарасов  23, 9, 27, 3, 11, 19, 1, 15, 7, 5, 21, 3,  Полето  000373,  Поручик Софронов  2, 1, 3, 4,  Потока  14, 18, 6, 28, 10, 12, 8, 3, 1, 6, 4,  Равнището  13, 9, 5, 41, 25, 1, 17, 6, 14, 4, 21, 2, 16, 10, 8, 19, 23, 7, 15,  Райна Княгиня  4, 1, 1а,  Речна  2, 3, 1,  Стоян Георгиев  56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30, 26, 3, 13а, 15, 22, 5, 11, 25, 20, 1, 4, 12, 2, 19, 18, 6, 9, 16, 10, 13, 11а, 24, 27, 14, 17, 23, 8, 7,  Теменуга  2, 11, 9, 7, 1, 3,  Торос  39, Сушилна, 50, Краварник, 39, Бензиностанция, 41, 33, 19, 36, 42, 28, 25, 40, 34, 22, 32, 21, 26, 46, 17, 29, 13, Автомивка, 30, 38, 23, 27, 24, 31, 11, 4, 5, 12, 7, 8, 20, 2, 16, 1, 6, 18, 10,  УПИ V  Кв. 95,  Филип Бутозов  4, 6а, 5, 8, 3, 1, 2, 6,  Хаджи Димитър  16, 19, 20а, 21, 17, 20, 18, 15, 13, 7, 2, 1, 13, 61, 3, 4, 5, 11, 12, 10,  Хан Аспарух  23, 19, 2, 3, 6, 27, 31, 5, 4, 21, 15, 25, 11, 13, 14, 7, 33, 9, 17, 29, 10, 16, 8, 16, 41, 33, 20,  Христо Ботев  13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2,  Христо Смирненски  2, 7, 6, 1, 4, 5, 3, 20, 12, 16, 8, 24, 14, 13, 15, 10, 17, 27, 29, 25, 18,  Цар Симеон  3, 7, 1, 5, 2,  Цвятко Алексиев  1, 6, 3, 5, 2, 4,  Шипка  11, 5, 1, 7, 2, 3, 13,  Явор  5, 9, 7, 3, 1,  Ягода  1, 2, 10, 14, 3, 6, 5, 12,  Уо ТП 1, Хижа, Вимпром, Бикарник, Офцеферма, Уо ТП 16, Уо ТП 13, Уо ТП 10, Уо ТП 8, Фургон, Уо ТП 4, Уо ТП 3

На 25.06.2019 г. /09:15 - 15:30 ч./ -  Торос: Бузлуджа  10, 17, 9, 25, 5, 11, 18, 4, 16, 2, 23, 1, 19, 14, 3, 15, 7, 8, 6, 12, 13, 21,  Валето  4, 8, 5, 10, 1, 6,  Вишиндол  7, 19, 2, 9, 5, 10, 17, 8, 15, 13, 3, 1, 4, 6, 25, 12, 11,  Георги Бенковски  11, 7, 12, 22, 6, 13, 5а, 28а, 8, 20, 3, 9, 4, 18, 15, 1, 3а, 28, 24, 30, 2, 16, 26, 32,  Дило Йотов  17б, 7, 23, 22, 30, 21, 17а, 28, 11, 3, 4, 20, 18, 16, 25, 1, 14, 24, 15, 8, 26, 13, 17, 12, 5, 10, 17в, 66, 73, 64, 36, 46, 44, 88, 70, 74, 47, 32, 39, 76, 86, 53, 31, 38, 61, 69, 37, 77, 64а, 90, 78, 49, 56, 68, 75, 80, 55, 71, 52, 51, 84, 65, 57, 67, 45, 35, 50, 58, 72, 42, 43, 82, 33, 60, 40, 71а, 27, 34, 29,  Еделвайс  3, 10, 6, 4, 12, 5, 8, 1, 2,  Кичера  41, 18, 5, 12, 9, 13, 10, 6, 16, 20, 17, 24, 2, 22, 3, 11, 1, 8, 14, 4, 5а, 7а, 15,  Мелнична  33, 49, 35, 39, 20, 48, 47, 43, 18, 27, 50, 28, 22, 41, 24, 32, 34, 29, 31, 26, 30, 25, 37, 45,  Орешака  7а, 3, 9, 11, 1,  Пейо К. Яворов  13, 11, 3, 15, 7, 17, 19, 1а, 5, 9,  Стоян Георгиев  56, 38, 46, 42, 28, 36, 32, 40, 29, 44, 34, 30,  Христо Ботев  13, 19, 30, 21, 23, 28, 8, 20, 24, 16, 1, 18, 11, 12, 28а, 10, 5, 22, 9, 40, 14, 6, 42, 7, 4, 32, 3, 44, 26, 2,  Цар Симеон  3, 7, 1, 5, 2,  Явор  5, 9, 7, 3, 1,  Уо ТП 3, Уо ТП 8

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бежаново,  Общ.  Луковит: Xxіі  Кв. 138,  Алеко  7, 11, 9,  Александър Стамболийски  3, 8, 2, 11, 1, 4, 9, 6, 13, 7, 18, 5,  Ангел Кънчев  4, 2, 3,  Асен Златаров  5, 4, 8, 9, 3, 7, 6, 10,  Аско махала мудов  3, 14, 8, 4, 15, 7, 17, 2, 6, 5, 21,  Бачо Киро  2, 1, 8, 3,  Беласица  2, 12, 9, 11, 7, 17, 18, 28, 51, 20, 6, 27, 47, 15, 14, 10, 19, 4, 53, 3, 30, 1, 13, 26,  Боровец  3, 2,  Бръшлян  12, 11, 7, 18, 4, 3, 1,  Васил Левски  50, 8, 26, 40, 21, 3, 5, 10, 11, 1, 38, 4, 18, 9, 24, 22, 34, 12, 2, 42, 7, 44, 17, 16, 46, 28, 15, 20, 30, 36, 19, 13, 14, 1, 8, 4, 6,  Вежен  2, 8, 4,  Вит  16, 49, 22, 28, 23, 25, 45, 34, 8, 37, 18, 31, 12, 30, 24, 13, 41, 11, 47, 21, 32, 26, 38, 33, 15, 6, 19, 5, 29, 33а, 10, 4, 43, 35, 1, 2, 39, 40, 14, 3, 20, 7, 9, 17, 55, 59, 51, 36, 57, 46 Свинеферма,  Гео Милев  2, 3, 8, 7, 10, 6, 14, 9, 5, 4, 1, 16, 12, 11,  Георги Бенковски  21, 5, 1, 32, 11, 33, 37, 14, 20, 15, 17, 30, 12, 7, 9, 22, 2, 4, 3, 13, 18, 10, 19, 8,  Георги С. Раковски  6, 8, 3, 5, 10, 4, 1, 2,  Димитър Дяков  1, 3, 1, 10, 20, 6, 5, 8, 9, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 14, 18, 16,  Димитър Полянов  1, 10, 2, 8, 3, 11, 4, 12, 5, 6, 11,  Добри Комитата  16, 1, 25, 6, 27, 14, 10, 3, 12, 5, 23, 4,  Дунав  3, 1, 8, 22, 17, 10, 16, 7, 18, 14, 20,  Иван Вазов  2, 1, 4,  Иван Иванов  7, 14, 9, 5, 11, 12, 2, 1, 3, 4, 10, 13, 8,  Иван Роснев  9, 3, 7, 13, 1,  Искър  44, 33, 46, 41, 29, 23, 6, 31, 42, 35, 39, 43, 16, 17, 8, 14, 3, 1, 4, 22, 38, 28, 34, 11, 6, 21, 15, 26, 2, 20, 36, 40,  Йордан Йовков  1, 3,  Калето  5, 2, 1, 7,  Клокотница  7, 12, 21, 9, 15, 19, 2, 8, 1, 17, 3,  Козлодуй  5, 15, 11, 21, 17, 13, 7, 19, 1,  Кокиче  6, 4, 2, 1, 8, 12,  Любен Каравелов  2, 4,  местност Куньовското  Пс,  Мир  2, 1,  Никола Йонков Вапцаров  9, 10, 7, 2, 4, 14, 16, 12, 3, 18, 8, 13, 6, 5, 11,  Никола Цоцов  2, 22, 15, 25, 1, 10, 20, 6, 8, 14, 12, Уо ТП 8, 24, 3, 5, 29, 34, 9, 16, 4,  Опълченска  4, 2, 1, 7,  Орелец  2, 1,  Осми Март  2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8, 7,  Осогово  10, 1, 13, 12, 11, 3, 5, 2, 9, 16, 4, 6, 14, 7,  Отец Паисий  1,  Панайот Волов  1,  Патриарх Евтимий  6, 4, 1, 3, 2, 7, 5,  Пейо К. Яворов  10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12,  Плевен  82, 84, 94, 75, 61, 71, 90, 63, 74, 77, 76, 67, 65, 66, 86, 92, 78, 73, 69, 88, 72, 70, 66а, 57, 68, 55, 108, 103, 83, 102, 99, 132, 136, 91, 120, 119, 124, 134, 89, 115, 96, 93, 104, 95, 107, 81, 111, 109, 87, 100, 126, 104а, 140, 105, 142, 85, 98, 97, 79, 130, 110, 116, 121, 101, 148, 150, 28, 4, 74, 22, 35, 20, 3, 17, 13, 9, 1а Казанка, 32, 19, 14, 1, 46, 41, 18, 39, 25, 6, 44, 26, 2, 21, 51, 15, 16, 36, 30, 56, 12, 43, 23, 48, 33, 54, 29, 11, 5, 58, 31, 45, 42, 62, 27, 38, 7, 34,  Първи Май  6, 3, 5, 8, 2, 10, 1,  Сергей Румянцев  1, 15, 9, 13, 19, 16, 3, 6, 5, 4, 8, 7, 2, 12, 17, 21,  Сини Вир  12, 14, 8, 11, 13, 15, 4,  Сливница  1, 2, 4,  Стара Планина  11, 25, 34, 69, 47, 16, 63, 6, 1, 22, 67, 53, 58, 23, 15, 4, 49, 27, 33, 29, 41, 46, 10, 12, 3, 5, 39, 35, 13, 54, 31, 61, 9, 32, 8, 14, 26, 21, 38, 51, 71, 44, 65, 7, 56, 36, 30, 42, 28, 24, 75, 19, 37, 48, 59, 2, 60,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 2, 9, 4, 5,  Стублата  35, 59, 61, 41, 26, 45, 64, 55, 63, 67, 38, 74, 49, 17, 32, 62, 13, 70, 58, 47, 16, 76, 15, 29, 28, 19, 36, 40, 46, 27, 72, 51, 53, 20, 24, 68, 31, 18, 60, 57, 56, 25, 50, 23, 43, 52, 34, 14, 21, 66, 54, 48, 65, 42, 41, 2, 6, 7, 1, 5, 8, 3, 9,  Филип-Тотю  8, 2, 1, 5, 3, 4, 6,  Христо Ботев  3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6,  Христо Смирненски  16, 5, 20, 3, 22, 17, 14, 6, 28, 10, 8, 9, 12, 26, 24, 2, 1,  Христо Татарлийски  5, 17, 3, 15, 7, 19, 29, 8, 14, 11, 13, 16, 9, 10, 12,  Юрий А. Гагарин  1, 4, 6, 2, 3, 5, 18, 21, 2, 22, 25, 1, 12, 17, 24, 19, 9, 15, 16, 10, 11,  Стоп. Двор, 8, Вила

На 26.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Дерманци: Александър Стамболийски  51, 36, 41, 49, 43, 39,  Васил Левски  22,  Георги Бенковски  21, 15, 12, 16, 24, 25, 27, 29, 22, 11, 5, 13, 7, 19, 10, 14, 23, 20, 17, 9,  Георги Раковски  29, 48, 64, 33, 50, 52, 39, 35, 62, 60, 31, 56, 40а, 46, 37, 41,  Крайна  4, 5, 10, 12, 3, 6, 8, 11, 17, 13, 1,  Куделин  14, 11, 1, 9, 13, 10, 8, 12, 7,  Любен Каравелов  47, 38, 41, 37, 56, 25, 54, 43, 27, 36, 52, 29, 45, 31, 48, 50,  Мизия  34, 36, 32, 27, 29,  Околовръстна  44, 48, 42, Уо ТП 14, 54, 34, 35, 40, 21, 27, 30, 15, 32, 26, 37, 25, 33, 19, 28, 23, 46, 29, 56, 45, 36,  Скобелев  16, 15, 7, 27, 23, 3, 19, 13, 8, 32, 34, 26, 25, 29, 12, 22, 24, 18, 20, 4, 30, 17, 6, 9, 11, 28, 5,  Цар Борис 1  54, 32, 37, 34, 36, 31, 45, 46, 47, 43, 38, 42, 49, 41, 29, 48, 40, 50, 35, 39, 33, 52, 51

На 26.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Драгана: V-114  Кв. 9,  V-114,  Кв,  9  Пи-230060. 500. 114,  Александър Стамболийски  17, 2в, 18, 10, 2б, 5, 4, 2, 15, 14а, 6, 3, 12, 11, 13, 1, 19, 14, 9, 16, 2а,  Беклемето  10, 6, 3, 7, 14, 12, 8, 2, 5, 1а, 4, 1, 9, 11,  Васил Коларов  32, 9, 3, 14, 1, 4, 2, 8, 11, 10, 16, 5, 12,  Васил Левски  4, 13, 11, 8, 5, 10, 6, 14, 12, 3, 1, 16, 2, 9, 18,  Гео Милев  2, 4, 1 А, 3, 1,  Георги Бенковски  8, 9, 10, 17, 7, 13, 6, 3, 19, 21, 11, 2, 1, 15, 2а, 5, 25, 35, 44, 37, 39, 34, 12, 36, 16, 65, 14, 28, 52, 67, 46, 42, 49, 29, 33, 22, 45, 26, 43, 48, 20, 27, 31, 47, 32, 53, 30, 61, 38, 63, 41, 18, 40, 59,  Горник  5, 3,  Гороглед  10, 18, 1, 8, 6, 20, 2, 3, 12,  Гоце Делчев  16, 15, 1, 2, 10, 8, 17, 18, 13, 6, 9, 11, 12,  Иван Вазов  8, 3, 10, 12, 4, 14, 6,  Изгрев  7, 32а, 8, 19, 15, 3, 14, 36, 32, 1, 20, 23, 22, 17, 25, 27, 34, 10, 11, 21, 24, 9, 18, 13, 12, 34а, 29, 2, 28, 16, 26,  Калето  16, 14, 1, 6, 4,  Каменица  22, 8, 12, 14, 18, 10, 26, 6, 4, 2, 24, 16,  Коларска  23, 10, 7, 22, 2, 18, 29, 1, 27, 15, 24, 35, 4, 25, 20, 5, 19, 13, 31, 9, 17, 6,  Ловешка  2, 25, 12, 5, 19, 8, 29, 27, УПИ VII,  Кв. 42, 3, 21, 13, 31, 1, 4, 11, 15, 23, 33,  Любен Каравелов  22, 13, 24, 14, 20, 34, 9, 36, 16, 11, 18,  местност Езерото  Пс,  Оборище  6, 2, 2б, 8, 4,  Освобождение  6, 5, 7,  Отец Паисий  5, 1, 20, 11, 3, 14, 2, 13, 30, 22, 8, 26, 15, 4, 7, 24, 34,  Панайот Волов  10, 34, 22, 15, 8, 13, 26, 20, 24, 23, 32, 14, 12, 28, 25, 17, 16, 4, 2, 7, 11, 3, 21, 30, 38,  Пенчо Славейков  1, 5,  Раковска  2, 11, 1, 13, 7, 9,  Сан Стефано  2, 3, 1, 4, 32, 48, 10, 7, 45, 34, 55, 36, 15, 50, 27, 11, 42, 23, 17, 31, 18, 13, 28, 38, 16, 21, 40, 37, 6, 9, 19, 26, 51, 49, 52, 25, 22, 53, 30, 58, 44, 60, 46, 14, 35, 5, 20, 24, 64, 54, 12, 56, 57, 42,  Стефан Караджа  3,  Стоян Заимов  1,  Тинтява  13, 1, 11, 8, 4, 9, 2,  Хаджийска  1, 3, 2,  Христо Ботев  8, 10, 18, 21, 16, 12, 2, 4, 20, 6, 22,  Христо Смирненски  4, 10, 12, 14, 1, 8, 6, 2, 16,  Шаферска  3, 10, 4, 7, 13, 15, 11, 7а, 9, 2, 6, 5, 1, 19, 24, 25, 12,  Яне Сандански  12, 17, 11, 16, 19, 5, 10, 6, 9, 23, 1, 14, 7, 3

На 26.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Ъглен: Ангел Каралийчев  4, 6, 2, 8, 14, 10,  Ангел Кънчев  2, 4,  Баба Илийца  9, 7,  Баба Тонка  1, 4, 6,  Васил Левски  26, 32, 37, 36, 35, 33, 24, 22, 10, 9, 4, 3, 14, 20, 5, 2, 15, 17, 16, 31, 19, 12, 23, 8, 25, 21, 11, 7, 27, 29, 6, 18,  Васил Петлешков  1, 5, 3,  Вратеник  22, 18, 33, 32, 26, 9, 1, 31, 19, 43, 13, 20, 16, 14, 11, 3, 6, 42, 21, 38, 17, 15, 7, 11а, 8, 5, 40,  Ген. Гурко  4, 1, 2,  Георги Раковски  5, 7,  Дуловска  5, 11, 15, 9, 7, 3, 1, 13,  Еделвайс  3, 6, 5, 4,  Елин Пелин  1, 3, 5, 2,  Иван Вазов  8, 12, 9, 14, 7, 5, 10, 2а, 1, 2, 4, 6, 3, 18, 20, 22, 13, 16,  Иглен  2, 10, 38, 49, 47, 42, 39, 45, 51, 26, 43, 55, 24, 61, 32, 31, 29, 36, 33, 27, 35, 41, 42а, 34, 28, 23, 40, 37, 3, 15, 14, 18, 19, 16, 9, 5, 6, 11, 13, 12, 17, 20, 21, 4, 1, 7, 22,  Изгрев  1,  Изток  5, 7, 1,  Илинден  1, 3,  Илия Волен  15, 28, 45, 35, 16, 11, 26, 10, 27, 29, 21, 22, 12, 18, 8, 14, 17, 49, 24, 47, 31, 13, 33, 44, 25, 43, 37, 39, 20, 34, 48а, 69, 40, 51, 65, 53, 38, 63, 57, 44, 63а, 61, 42, 46, 9, 2, 3, 7, 4, 1,  Капитан Петко Войвода  16, 14, 13, 19, 5, 11, 6, 21, 17, 18, 10, 9, 3, 1, 15, 23, 12, 8, 41, 50, 24, 49, 40, 31, 27, 42, 52, 44, 36, 33, 25, 20, 30, 43, 51, 46, 48, 22, 29, 32, 45, 38, 26,  Кирил и Методий  2, 5, 4, 3, 8, 1, 6,  Кокаланска  1, 2,  Криволак  3, 1, 5,  Лиляна Димитрова  1,  Любен Каравелов  6, 8, 11, 12, 3, 16, 4, 9, 14, 1, 20, 10, 22, 13, 2, 13а, 15,  Люляк  1,  Мизия  1, 5, 12, 3, 7, 10, 14,  Освобождение  12а, 9, 6, 8, 13, 11, 10, 4, 15, 14, 25, 23, 31, 60, 36, 33, 38, 37, 40, 35, 54, 64, 27, 50, 42, Църква, 56, 68, 52, 29, 44, 48, 58, 62, 66, 46, 18,  Осми Март  1, 2,  Отец Паисий  18, 26, 14, 6, 10, 24, 8, 16, 22, 20, 12,  Пейо К. Яворов  4,  УПИ Хvі-456,  Кв. 47,  Хан Крум  3, 4, 2, 1а, 1, 10,  Цанко Церковски  4, 2,  Цар Калоян  9, 2, 4, 6, 5, 7,  Цар Симеон  2, 3, 13, 1, 21, 15, 19, 25, 11, 27, 4, 23, 2а, 7, 17, 29, 33, 6, 8,  Чайка  10, 12, 1, 6, 18, 13, 11, 4, 2а, 2, 3,  Шипка  9, 7, 11, 13, 6,  Шопска  10, 8, 6, 7, 12, 5, 4, 2, 1,  Уо Тп-1, Уо ТП 14, Уо ТП 10, Уо ТП 8, Уо Тп-4

Община Тетевен  

На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Рибарица,  Общ.  Тетевен: 62579. 150. 12,  Вежен  24, 21, 12, 20,  Заводна  14, 13, 15, 23, 11, 18, 17, 25, 16, 20, 21, 29, 28, 9

На 24.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Тетевен: Дончовци  7,  махала Камен Дол  къщаЦвята, къщаДимитър, къщаМарин, къщаДико, къщаГеорги, къщаВасил, къщаЙорданка, къщаХристо, къщаВиолета, къщаЙошо, къщаИван, къщаВеселин, къщаСемко,  махала Крушов Дол  къщаКатина, къщаЦако, къщаХристо, къщаСтоян, къщаПетър, къщаВасил, къщаМилка, къщаМария, къщаИван,  местност Банков Дол  къщаВеса, къщаВасил, къщаНачо, къщаДимитър, къщаДонка, къщаЦена, къщаМарко, къщаМарин, къщаИван,  местност Злъчес  къщаМарин, къщаПавел,  местност Изворин Дол  къщаЙото, къщаСнежана, къщаНешо, Вила, къщаДимитър, къщаМарин, къщаИван, къщаВасил, къщаТота, къщаЙона

Община Троян  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Орешак,  Общ.  Троян: Атанас Хасъмски  3, 1,  вилна зона  Вила,  махала . Баба Стана  Вила,  махала . Радоевското  2 Вила,  Първа  4, 5, 1, 7, 3,  Трета  2, 30 Вила,  Четвърта  8,  Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Голяма Желязна: 15703. 44. 5,  махала . Чолдарско  2, 36, 32, Вила, 38, 25, 29, 23, 7, 1, 76, 11, 28, 42, 5, 27, 26, 13, 33, 34, 40, 74, 17, 4, 3, 37, 41, 9, 12, 10, 18, 83, 31, 15, 30, 35, 21, 16, 6, 8, 104, 39, 77, 14,  Тринайсет Века България  137

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Кв. Ливадето  къщаПетър, Вила, 43, къщаПенко, къща, 5, 15, къщаХристо, къщаМинков, 6, къщаЦветослав, къщаВеселин, къщаИван, къщаЦветан, Дараци, къщаНайден, къщаМариана, къщаТончо, къщаВасил, 17,  махала . Миревска  къща, Помпена Станция, 2, 4

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Балабанско: Зона Вилите  Вила,  махала . Магунска  къща-Петър, Вила, къща-Лалю, къща-мария, къща-Гено, Вила, къща-Кръстьо, къща-Пенка, къща-Кольо, къща-Банчо, къща-Иван, къща-мирослав, къща-Пена, къща-Ненко, къща-Цона, къща-Ангел, къща-мита, къща-Лалю, къща-Веселин, 852 къща-Тодорка, къща-Христо, къща-Симеон, къща-Павли, къща-Нено, къща-Никола, къща-Цочо, къща-Кино, къща-Владимир, къща-минко, къща-василка, къща-Елка, къща-валентин, къща-Борис, къща-Гечо, къща-Кръстина, 90 къща-Ценко, къща-радка, къща-Стефан, къща-Пламена, къща-Любка, къща-Найден,  махала . Мутевска  къща-Павли, къща-мария, къща-Димитър, Вила, 11,  махала . Факирска  Вила, 1, къща-Гълабина, къща-Илия, къща-Пена, къща-марин, къща-Атанас, къща-Лалю, къща-радка, Вила, 2, къща-Христо, къща-Спас, къща-Иван, къща-Банчо, 50, къща-Колю, къща-Стою, къща-Гечо, къща-Цонка, къща-Данчо, къща-митко, къща-Никола, къща-Нада, 9, къща-Добромир, къща-Цанка, къща-Цочо, къща-минко, къща-васил, къща-радослава, Тп4,  махала . Шошковска  къщаПавлин, къщаКрасимир, къщаДочо, къщаНевена, къщаИван, къщаМинко, къщаВасил, къщаМинчо, Вила, къщаПенчо, местност Габърска  къщаИван, къщаПепа, къщаСтелияна, къщаВенелин, къщаВълко, къщаПенчо, Магазин, къщаЦенета, къщаПенко, къщаЦонка, къщаМарийка, Каща Мария, къщаДамян, 72 ул.  Габърска, къщаМилена, къщаМитко, къщаНено, къщаДилян, къщаГаца, къщаВелика, къщаСтанимир, къщаСтана, къщаИлия, къщаДана, къщаТодора, къщаКамен, къщаМинко, къщаДочо, къщаЕлена, къщаМирослав, къщаДимка, къщаЦочо, къщаКальо, къщаПетко, 103, къщаВасил, къщаМаргарита, къщаСимеон, 5, 54 Вила, къщаГечо, къщаЛюбен, къщаРайна, къщаТончо, къщаСтою, къщаМария, къщаМара, къщаДона, Тп18, къщаСтойчо, къщаНанко, къщаКалю, къщаНайден, къщаМадлена,  Район Центъра  къща-Тодор, къща-Дарина, къща-Стефчо, къща-минко, къща-радка, 84, къща-марин, 25, къща-тина, 2, къща-Боряна, къща-Илия, къща-Весела, 9, къща-Пенко, къща-михаил, къща-Христо, 88, къща-мария, къща-Боян, къща-Тота, 40, къща-васил, къща-Гергана, къща-Петър, 5, 1, 153 къща-Веселин, къща-Нешо, 92, къща-Дочо, къща-Недялко, къща-мита, 166 Вила, къща-Атанас, 21, къща-Бонка, къща-Гина, къща-Иван, къща-митко, къща-Добромир, къща-Надка, къща-мариета, къща-милко, къща-Спас, къща-Тота, къща-Ненка, къща-Станка, къща-тихомир, къща-Стефан, 11, Работилница, къща-Генади, къща-Иванка, къща-Нено, къща-Найден, Вила, къща-Георги, къща-Илиян, къща-Нанко, къща-Хросто, къща-маргарита, къща-Цонка, 95 Вила, къща-Димчо, 52, 23, 28, Вила, 22, къща-Илия

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Горно Трапе: Дочо Гадев  31, 21, 9, 20, 14, 5, 11, 33, 6, 27, 25, 36, 19, 17, 28, 29, 7, 2, 15, 32, 1, 24, 22, 4, 12, 34, 18, 23,  махала . Длъжковска  Работилница,  Мичо Димитров-Ганди  26, 19, 13, 15, 44, 29, 5, 34, 37, 35, 40, 38, 14, 22, 30, 32, 33, 9, 28, 20, 17, 48, 7, 56, 42, 21, 1, 10, 6, 47, 36, 24, 45, 16, 43, 12, 3, 27, 25, 23, 10, 7, 14,  Мичо Райковски  21, 8, 8, 25, 20, 28, 21, 17, 22, 36, 10, 32, 40, 9, 13, 4, 30, 43, 29, 1, 42, 38, 23, 16, 12, 31, 27, 5, 35, 24, 6, 19, 44, 18, 3, 2, 26, 14, 34, 45,  Стара Планина  28, 13, 26, 16, 5, 23, 22, 10, 18, 31, 32, 11, 14, 4, 6, 1, 24, 27, 25, 7, 29, 19, 15, 20, 12, 9, 17, 3, 2, 33, 21, 8

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Дърманци: Васил Коларов  15.

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Терзийско,  Общ.  Троян: Баба Тонка  7, 5, 2, 4, 9, 1,  Балкан  6,  Васил Левски  3, 1,  Грънчар  2, 19, 3, 17, 16, 15, 1, 21, 13, 5, 14,  Девети Септември  13, 84, 100, 98, 55, 49, 94, 80, 96, 88, 92, 53, 47, 57, 41, 59, 1, 90, 51, 78, 81, 84, 89, 70, 76, 143, 158, 55, 148, 117, 131, 135, 153, 111, 146, 178, 147, 116, 120, 87, 53, 89, 139, 132, 113, 105, 69, 166, 57, 118, 101, 91, 2, 168, 152, 180, 176, 99, 174, 125, 97, 154, 144, 172, 110, 150, 151, 137, 124, 164, 130, 81, 126, 149, 134, 123, 85, 156, 112, 59, 114, 115, 141, 162, 93, 95, 145, 160, 122, 83, 133, 142, 103, 19, 74, 44, 54, 68, 27, 21, 23, 46, 29, 72, 39, 56, 33, 50, 66, 25, 60, 48, 12, 36, 28, 218, 26, 34, 99, 76, 31, 40, 37, 5, 62, 24, 32, 52, 91, 17, 7, 35, 30,  Дядо Герасим  11, 20, 4, 2, 7, 16, 23, 9, 14, 12, 6, 13,  Дядо Стайко  7, 30, 9, 4, 12, 32, 26, 22, 14, 6, 20, 11, 10, 18, 24, 8, 2,  Захари Стоянов  20, 57, 34, 1, 49, 7, 5, 31, 16, 55, 27, 29, 41, 3, 37, 9, 32, 11, 10, 14, 53, 17, 25, 15, 22, 47, 35, 33, 39, 8, 13, 24, 45, 28, 51, 36, 43, 62, 54, 61, 64, 56, 67, 69, 68, 66, Тп6, 58, 86, 74, 73, 72, 48, 42, 44, 24, 70, 47, 42,  Иван Вазов  28, 4, 5, 32, 18, 9, 2, 14, 7, 10, 8, 1, 12, 30, 36, 34, 24, 26, 16, 3,  Иван Дочев Дочковски  8, 14, 4, 1, 2,  Изгрев  14, 3, 2, 5, 11, 13, 9,  Караулна Четворка  6, 4, 7, 1, 9, 5, 15, 2, 8, 3, 13,  Кирил и Методий  27, 13, 15, 14, 12, 18, 23, 9, 19, 20, 22, 21, 11, 8, 17, 30, 43, 26, 57, 29, 37, 33, 35, 55, 45, 53,  Ковачовец  49, 47, 29, 35, 39, 14, 17, 41, 27, 33, 45, 19, 25, 13, 15, 1,  Коман  6, 3, 1, 8, 7, 4, местност Коман  4, 3, Овчарник, 1, 5, 2,  местност Пъпровци,  Найден Минков Стоевски  41, 73, 95, 1, 30, 93, 57, 53, 32, 55, 20, 6, 24, 65, 71, 17, 31, 61, 51, 91, 28, 75, 2, 67, 4, 59, 14, 25, 16, 26, 63, 19, 39, 37, 43, 40, 18, 5,  Никола Даскалов  1, 1а,  Първомайска  1, 2,  Стойко Л. Донковски  14, 12, 2, 8, 18, 1, 9, 16, 10, 4, 5, 6,  Стойко Хр. Дулевски  5, 13, 17, 3, 9, 8, 11, 1, 22, 20, 21, 24, 14,  Терзийска  7, 2, 13, 12, 20, 17, 22, 11, 5, 26, 24, 3, 4, 1, 14, 15, 38,  Хаджи Димитър  1, 2, 4,  Христо Ботев  12, 18, 28, 5, 22, 30, 6, 14, 10, 32, 2, 1, 8, 1, 38, 56, 25, 32, 36, 60, 11, 48, 52, 44, 2, 34, 40, 30, 9, 42, 50, 46, 15, 7, 21, 58, 13, 5, 27, 3, 28, 23,  Цвятко Цвятковски  3, 1, 27

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: махала . Длъжковска  Вила, къщаКамен, къщаМирослав, къщаТодор, Вила, къщаВиктор, къщаЦонка, къщаТончо, къщаГеорги, ТП 17, къщаРада, къщаАнтоанета, къщаНас. Дули, къщаМилчо, къщаВасил, къщаСветлана, къщаАна, къщаСимеон, къщаКраю, къщаХриситина, къщаМарин, къщаБожидар, къщаПетко, къщаДочо, къщаЙордан, къщаМинко, къщаНайден, къщаНадка, къщаХристо, къщаПетър, къщаДочко, къщаБанчо, Свинеферма, къщаДетелина, 78, къщаВеса, къщаДиляна, къщаМария, къщаЦона, къщаМитко, 65, 54,  местност Алдишки Рът

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Шипково: Александър Стамболийски  7, 9, 1, 6, 2, 11, 4,  Ангел Дръндаров  11, 15, 11, 14, 16, 2, 20, 13, 18, 9, 24, 8, 17, 12, 10, 30, 28, 23, 32, 4, 21, 5, 6, 8,  Балкан  8,  Бор  26, 40, 30, 34, 12, 28, 24, 14, 22, 16, 36, 9, 18, 32, 42, 20, 2, 1, 10, 5, 4, 3,  Васил Коларов  2, 4, 3, 10,  Васил Левски  6, 10, 2, 4,  Васильов  45, 40, 14, 2, 13, 27, 32, 8, 5, 21, 38, 16, 22, 10, 12, 25, 4, 30, 28, 36, 18, 9, 34, 19, 1, 3, 20, 24, 6, 29, 17, 11, 7, Ретранслатор, 1, Хижа Васильов, 45, 45, 45,  Вежен  34, 24, 6, 19, 13, 28, 15, 10, 12, 1, 32, 11, 22, 8, 2, 9, 14, 21, 36, 26, 16, 7, 30, 3,  Венеца  6, 2, 4, 1,  вилна зона  ученически лагер, Хотел Незабравка, ТП 9, Хотелски Комплекс, Бунгала Балкан, Поликлиника, Бунгала Минерал Тур, Дом Бор-2, ТП 7, Вила Петкан, Станция Минерал Тур, Станция Образцов Чифлик, Барака, Бунгало, Склад, Водоналивна, павилион Инковски, Заведение Вачев, Бараки Плевен, павилион Матева, ТП 4, Почивен Дом Хемус, павилион Цецо, Ресторант Илинден, Офис, Туристически Дом Алеко, Хотел Планински Рай, Павилион, Тоалетна, павилион Ралчевски, 1,  Георги Димитров  92, 122, 100, 106, 95, 107, 120, 81, 110, 102, 128, 124, 130, 114, 97, 111, 116, 88, 85, 87, 89, 93, 117, 105, 115, 112, 101, 103, 99, 118, 126, 108, 83, 113, 104, 119, 79, 44, 40, 42, 10, 38, 44, 19, 19ж, 7, 5, 3, 10, 42, 19, 28, 22, 18, 1, 15, 8, 13, 38, 16, 17, 30, 20, 4, 36, 11, 26, 2, 34, 14, 12, 40, 32, 169., 1, 21, 77, 65, 55, 25, 84, 72, 60, 46, 74, 64, 61, 48, 23, 76, 58, 75, 57, 44, 47, 53, 37, 68, 50, 82, 27, 86, 39, 51, 67, 31, 33, 56, 80, 35, 54, 73, 59, 29, 62, 78, 66, 70, 43, 148, 152, 129, 131, 140, 134, 144, 121, 127, 169, 146, 150, 132, 156, 154, 172, 131а, 125, 136, 152а, 123, 171, 167, 138,  Димитър Илиев  9, 90, 3, 5, 7,  Дунав  13, 33, 8 Вила, 23 Вила, 17 Вила, 30 Вила,  Еделвайс  5, 4, 11, 2, 16, 12, 8, 6, 9, 7, 1, 10,  Захари Стоянов  3, 2, 1,  Капитан Никола Войновски  8, 40, 5, 14, 16, 2, 12, 9, 4, 7, 6, 3, 10, 1,  Кирил и Методий  5, 13, 19, 3, 12, 15, 14, 1, 2, 7, 8, 10, 17,  Ковачевец  24, 27, 10, 28, 40, 12, 14, 16, 4, 62, 78, 54, 80, 64, 32, 68, 76, 70, 7, 56, 21, 22, 34, 23, 20, 72, 18, 15, 46, 26, 60, 5, 25, 30, 44, 74, 13, 48, 17, 42, 52, 58, 11, 19, 6, 50, 8, 4, 7, 3, 4, 1,  Комсомолска  4, 31, 23, 15, 1, 3, 5, 19, 21, 18, 33, 8, 6, 37, 35, 10, 9, 29, 11, 12, 25, 7, 17, 16,  Крушево,  Мир  2, 1,  Първомайска  7, 1, 2,  Ръждавец  74, 76, 78, 64, 66, 72, 82, 70, 60, 80, 84, 86, 56, 2, 88, 62, 1, 24, 22, 28, 17, 11, 38, 35, 5, 13, 44, 52, 26, 3, 12, 10, 6, 50, 9, 56, 14, 46, 36, 18, 8, 32, 48, 15, 54, 20, 7, 34,  Слънчев Бряг  8, 7, 6, 4, 3, 5, 1, 2,  Стадион  5, 3, 4,  Стара Планина  4, 5, 9, 2в, 2, 3, 7, 11, 1,  Христо Ботев  4, 2, 6, 10, 34, 30, 12, 26, 32, 22, 24, 18, 20, 16, 8, 14, 1, 7, 3,  Червено Знаме  9, 11, 3, 5, 12, 10, 7,  Шипковски Бани  5,  Плаж

На 25.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ -  Ябланица,  Общ.  Ябланица: местност Пали Лула  2

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./ -  Балабанско: Район Центъра  Помпена Станция

На 25.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Арх. Макари  6, 10, 3, 4, 1, 12, 2, 5, 7, 8, 4 А,  Буковец  11, 5, Детска Ясла, 6, 9, Бл.  8, 7, 11, 5, 4, 8, 2, 8, 2, 1, 1,  Здравец  11, 8, 3, 7, 9, 2, 1, 5, 4, 6, 18,  Иван Памукчиев  5, 8, 2, 9, 7, 4, 6, 3, 1,  Криволак  12, 15а, 15, 14, 16, 13, 17, 18,  Минко Ив. Марковски  5, 1, 3, 2,  Пейо К. Яворов  36, 30, 18, 1, 22, 3, 20, 17, 32, 26, 28, 34, 24,  Проф. Никола Шипковенски  3, 5, 4, 2, 9, 7, 1,  Радецки  Цех на Машстрой, Тпо Атлант, 67, 54, 48, 63, 46, 40, 75, 73, 44, 77, 50, 65, 64, 42, 66, 52, 79, 62, 59, 57, 56, 58, 60, 61, 69, 66, 45, 39, 47, 37, 49, 43, 36, 30, 41,  Симеон Велики  167, 128, 183, 179, 126, 175, 177, 161, 169, 187, 165, 163, 143, 189, 134, 122, 173, 193, 124, 130, 171, 191, 157, 120, 181, 132, 185, 174, 77, 118, 129, 101, 84, 78, 82, 107, 94, 73, 121, 141, 109, 71, 111, 64, 60, 70, 131, 102, 106, 108, 99, 93, 98, 89, 91, 157, 80, 88, 81, 100, 92, 69, 127, 143, 153, 86, 62, 83, 76, 95, 114, 117, 147, 135, 97, 139, 110, 159, 123, 155, 90, 87, 115, 96, 151, 149, 125, 119, 74, 105, 104, 66, 145, 133, 137, 113, 79, 116, 85, 112, 75, 72, 68, 103,  Стефан Караджа  24, 25, 36, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 26, 21, 39, 22, 41, 31, 27, 37, 18, 19, 32, 42, 17, 33, 20, 30, 69, 54, 56, 61, 65, 67, 63, 59, 58, 53, 52, 51, 55, 57,  Христо Ботев  7, 2, 2 Трояфарм,  Христо Смирненски  60, 74, 58, 64, 66, 53, 72, 47, 50, 59, 55, 63, 45, 61, 68, 49, 56, 54, 51, 52, 62, 76, 57, 70,  Черногор  7, 7, 12, 5, 9, 18, 3, 12, 16, 20

На 25.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Черни Осъм: Жеравица,  М. Бъзево  Вила, 2, 2а Вила,  М. Жеравица  3, Вила, 1, 15 Уо-Тп-1, 2 Вила,  М. Кошутина  Вила,  М. Стругът

На 25.06.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Бели Осъм: Козя Стена  1, 5, 10, 6, 8, 33, 12, 7, 17, 16, 4, 39, 31, 2, 18,  Стоян Българенчето  479, 482, 466, 434, 468, 456, 377, 409, 381, 413, 417, 460, 462, 426, 401, 486, 480, 403, 436, 181, 484, 419, 383, 438, 405, 442, 375, 458, 446, 428, 470, 411, 371, 423, 432, 474, 385, 415, 472, 421, 476, 454, 464, 440, 444, 450, 430, 452, 379

На 25.06.2019 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Чифлик,  Общ.  Троян: махала . Троянска  85, 61, 12, 17, 51, 45, 55, 53, 81, 15, 33, 13, 75, 65, 79, Вила,  Тодор Каблешков  70, 98, 94, 66, 64, 80, 53а, 63, 68, 72, 92, 61, 62, 78, 82, 86, 96, 76, 84, 88, 57, 51, 53,  Хаджийска  4, 1, 2, 8

На 25.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  София: Студентски Град

На 25.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Черни Осъм: М. Жеравица  къщаЦочо, 15 Тп, къщаПетко, Вила

На 25.06.2019 г. /13:15 - 16:00 ч./ -  Чифлик,  Общ.  Троян: Алашка  3, 22, 16, 32, 19, 2, 12, 18, 8, 30, 10, 26, 20, 6, 1, 14, 24, 34, 28,  Калчевска  2, 62, 5, 23, 21, 7, 10, 4, 19, 9, 17, 12, 15,  махала . Троянска  Вила,  Никола Войновски  4, 11, 9, 7, 3, 2, 5, 1,  Тодор Каблешков  40, 3, 13, 21, 23, 43, 15, 26, 32, 17, 8, 28, 5, 20, 45, 16, 9, 42, 7, 24, 6, 4, 1, 33, 27, 29, 38, 12, 10, 34, 44, 18, 14, 35, 2, 37

На 26.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 14:15 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Кв. Попишка  72,  Нейчо Войвода  25, 81а, 40, 51, 5, къща№009, 82, 10, 66, 61, 83, Вила, 7, 92, 86, 49, 32, 60, 68, 38, 23, 26, 79, 64, 53, 59, 36, къщаРумен, 39, 8, 50, 9, 12, 85, 76, 87, къща, 21, 90, 42, 56, 11, 69, 80, 88, 22, 71, 18, 74, 70, 67, 58, 73, 28, 75, 81, 19, къща№33, 54, 24, 63, 95, 4, 97 къща, 89, 55, 62

На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Балабанско: Зона Вилите  Вила,  махала . Магунска  къща-Петър, Вила, къща-Лалю,  махала . Факирска  Вила, 1, местност Габърска,  Район Центъра  къща-Тодор, къща-Дарина, къща-Стефчо, къща-минко, къща-радка, 84, къща-марин, 25, къща-тина, 2, къща-Боряна, къща-Илия, къща-Весела, 9, къща-Пенко, къща-михаил, къща-Христо, 88, къща-мария, къща-Боян, къща-Тота, 40, къща-васил, къща-Гергана, къща-Петър, 5, 1, 153 къща-Веселин, къща-Нешо, 92, къща-Дочо, къща-Недялко, къща-мита, 166 Вила, къща-Атанас, 21, къща-Бонка, къща-Гина, къща-Иван, къща-митко, къща-Добромир, къща-Надка, къща-мариета, къща-милко, къща-Спас, къща-Тота, къща-Ненка, къща-Станка, къща-тихомир, къща-Стефан, 11, Работилница, къща-Генади, къща-Иванка, къща-Нено, къща-Найден, Вила, къща-Георги, къща-Илиян, къща-Нанко, къща-Хросто, къща-маргарита, къща-Цонка, 95 Вила, къща-Димчо

На 26.06.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Васил Левски  326, 336, 328, 318, 322, 320, 336а, 324, 334, 283, 332, 338,  махала . Сеновоза  1, 4 Иванка-Къща, 5, Моню-Къща

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Калейца: 35290. 17. 63,  местност Калейшко Ханче

На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Васил Левски  281,  Общ. Макаравец  Общежитие,  Разклон Калейца

На 27.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: 73198. 144. 25,  Кв. Попишка  1,  Лъгът  4,  Нейчо Войвода  Вила, къща, 3, 18, 1, 2

На 27.06.2019 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Троян,  Общ.  Троян: Буковец  19, 17,  Васил Левски  281, 281 О

На 28.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Шипково: Ангел Дръндаров  15, 11, 14, 16, 2, 20, 13, 18, 9, 24, 8, 17, 12, 10,  Бор  2, 1, 10, 5, 4, 3,  Васил Левски  2, 4,  Георги Димитров  21, 77, 65, 55, 25, 84, 72, 60, 46, 74, 64, 61, 48, 23, 76, 58, 75, 57, 44, 47, 53, 37, 68, 50, 82, 27, 86, 39, 51, 67, 31, 33, 56, 80, 35, 54, 73, 59, 29, 62, 78, 66, 70, 43,  Капитан Никола Войновски  8, 40, 5, 14, 16, 2, 12, 9, 4, 7, 6, 3, 10, 1,  Кирил и Методий  5, 13, 19, 3, 12, 15, 14, 1, 2, 7, 8, 10, 17,  Ръждавец  2,  Стадион  5, 3, 4

На 28.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Старо Село,  Общ.  Троян: Калник  4, 18, 8, 6, 1, 10, 15, 138, 12, 16,  Мест. Стопански Двор  Ферма,  Ралчевска  10, 73, 46, 113, 38, 115, 45, 107, 48, 32, 26, 7, 23, 16, 69, 13, 30, 19, 42, 53, 103, 4, 25, 49, 55, 109, 89, 5, 14, 34, 40, 33, 64, 66, 56, 21, 81, 17, 60, 35, 80, 71, 36, 24, 12, 27, 57, 70, 22, 2, 110, 8, 31, 102, 1, 97, 50, 61, 51, 44, 68, 28, 99, 82, 11, 37, 29, 87, 15,  Централна  151, 161, 145, 112, 116, 146, 114, 124, 35, 148, 147, 163, 165, 126, 149, 142, 140, 106, 134, 153, 120, 132, 157, 108, 118, 122, 155, 128

На 28.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Шипково: Георги Димитров  40, 42, 10, 38, 44, 19, 19ж

Община Угърчин  

На 26.06.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Голец: Александър Стамболийски  1,  Ангел Кънчев  1,  Бакърска  13,  Васил Левски  3, 80, 143, 51, 93, 151, 92, 122, 109, 153, 95, 85, 114, 135, 119, 129, 79, 130, 87, 82, 113, 133, 155, 4, 107, 126, 117, 5, 148, 72, 125, 149, 89, 102, 91, 68, улично Осветление ТП 8, 159, 75, 94, 55, 70, 137, 118, 103, 76, 65, 147, 77, 140, 9, 127, 106, 66, 121, 8, 88, 144, 70а, 132, 63, 74, 116, 81, 86, 115, 111, 64, 69, 57, 105, 104, 146, 134, 123, 90, 53, 1, 67,  Георги Бенковски  2, 3, 1,  Иван Карапанчев  2, 6, 3, 10, 8,  Княз Борис Първи  4, 6, 1, 5, 2, 3,  Кокиче  6, 10, 2, 12,  Лиляна Бърдарова  5, 7, 2, 1, 10, 6, 14, 3, 8, 12,  Никола Григоров  13, 6, 1, 4, 11, 9, 3,  Панайот Волов  5, 1, 3,  Петко Панчев  1, 5, 8, 2, 4,  Свинево  12, 20, 6, 10, 28, 16, 2, 14, 5, 24, 4,  Стара Планина  8, 6, 23, 16, 17, 12, 25, 13, 4, 27, 19, 18, 10, 11, 29, 5, 9, 31, 7, 21, 15, 1,  Хан Крум  10, 1,  Цанко Фиденков  1,  Цар Симеон  31, 21, 26, 43, 35, 53, 37, 4, 23, 55, 39,  ПИ 185016 М.  Свинево

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  

Община Бобов дол  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./ -  Долистово: I-89, Кв. 25,  ХII-257, Кв. 19,  къща

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:30 - 12:00 ч./ -  Коркина: Коркина  къща, ТП Разлона

На 25.06.2019 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Бобов Дол: Двадесет и Седми Октомври  2,  Дружба  67, 66 66, 67, 68, 68, 66, 66

Община Дупница  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Блатино: 000195,  000212  М-Ст Реката,  005026,  005053  М-Ст Вейнико,  VIII-91, Кв. 7,  Екатте 04354,  ПИ 000241,  Реката, Реката

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20,  Втори Януари  2,  Отец Паисий  19, 21, 22,  Отец Паисий  20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Свети Иван Рилски  7, 1,  Свети Иван Рилски  56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 20, 12, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20

На 24.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Самораново: местност Отовица  Хижа Отовица

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бобов Дол: Антим Първи  7, 28, 14, 12, 68, 3, 13, 20, 18, 15, 10, 19, 9, 5, 16, 11, 17,  Двадесет и Седми Октомври  2,  Ивайло  9, 11, 12, 15, 8, 4, 10, 13, 1,  Колош  3, 1, 4,  Осми Март  16, 11, 6, 2, 10, 13, 4, Магазин, 12, 9, 8, 18, 7, 14, 17,  Самуил  18, 14, 19, 16, 23, 13, 21,  Свети Спас  17, 2,  Стубело  8, 18, 20, 12, 22, 16, 27, 13, 21, 11, 10, 31, 2, 14, 23, 24, 33

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Делян,  Общ.  Дупница: Хіх-164, Кв.  12,  236,  III-21. Кв. 4,  Парцел Іv-485,  Кв. 13,  Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Дяково

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Тополница,  Общ.  Дупница: местност Дрено  ПИ 019023 Екатте72758,  Нупи-1609,  УПИ Х-366, Кв.  80,  1, 2, къща, Вила

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Дупница: 324+460 До 324+840,  68789. 551. 8,  68789. 552. 38,  Каваклия  60, 79, 98, 75, 26, 80, 43, 54, 9, 48, 111, 22, 4, 103, 41, 24, 72, 40, 38, 93, 11, 63, 76, Вила, 46, 29, 16, 39, 19, 35, 36, 54, 59, 82, 68, 20, 110, 7, 78, 32, 61, 25, 5, 67, 88, къща, 50, 65, 109, 72, 107, 3, 106, 70, 75, 64, 36, 10, 65, 34, 27, 40, 62, 13, 34, 16, 91, 90, 90, 71, 94, 4, 25, 45, 89, 48, 50, 1, къща, 58, 49, 14, 105, 66, 30, 56, 56, 1, 8, 15, 10, 32, 14, 46, 13, 12, 21, 33, 22,  местност Бели Янко,  местност Лъката  Магазин,  Орлинска  72, 7, къща,  Софийско Шосе  4, 15, 3, 5, 1, 1а, Хале-Алум. Дограма, 2, 1

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Дяково: 16,  23,  VI,  Кв.  2,  Дяково,  махала Бучала,  махала Крич,  УПИ I-138, Кв.  10,  УПИ Ііі-204, 205, 206, Кв. 20,  УПИ Хіv,  къща, Каравана

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Кременик: XxII-98, Кв. 10,  ХххvI-171, Кв. 5,  Вила, Вила, 143

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Мламолово: Ix-25, Кв. 9,  Iх-179, Кв. 11,  Бистрица  1, 2а, 2,  Бор  1, 3, 14, 11, 8, 12, 6, 16, 9, 7, 5,  Бузлуджа  6,  Вихър  2,  Горещица  22, 32а, 44а, 20, 36, 40, 26, 68, 66, 28, 58, 48, 18, 24, 60, 46, 42, 30, 56, 34, 44, 18а, 54, 32б,  Ела  4, 8, 2,  Калина  4, 2а, 6,  Кокиче  4, 2, 10,  Малина  1, 5, 6, 10, 3, 2,  местност Трапчине  Конеферма,  Миньорска  9, 37, 17, 21, 10, 11, 30, 12, 24, 35, 22, 10а, 19, 15, 29, 18, 2, 14, 39, 27, 32, 20, 13, 33, 26, 23,  Никола Вапцаров  37,  Рила  53, 23, 27, 49, 22, 25, 41, 15,  Руднината  12, 10, 4,  Станке Димитров  106, 78,  Старата Линия  14, 16, 8, 11, 20, 9, 4, 70, 10, 2, 13, 12, 18, 17, 22,  Теменуга  2,  УПИ XXI-38,  Кв. 8,  УПИ XXX, Кв. 9

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Пиперево: 56349. 0. 159,  56349. 6. 37,  68789. 250. 87,  68789. 252. 15. 1,  68789. 252. 19,  68789. 252. 22. 1,  Дупнишка Комуна  1, 56, 63, 60, 48, 15, 64,  местност Стопански Двор  Автосервиз, къща,  МТП Шивашки Цех,  С.  Пиперево,  Общ.  Дупница,  ХХVIII, Кв. 39

На 24.06.2019 г. /10:15 - 11:15 ч./ -  Дупница: Вардар  3,  Гоце Делчев  6, 6а, 4,  Захари Стоянов  1, 5, 8, 3, 4, 6,  Николаевска  23, 21, 27, 27 А,  Охрид  4, 2, 6, 5, 8,  Преслав  1,  Преспа  5, 4, 1, 2, 3,  Рила  4, 6, 2,  Христо Ботев  30,  Цар Самуил  16, 20, 15, 19, 21, 22, 13, 18, 11

На 24.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дяково: Каравана

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дупница: Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23,  Втори Януари  2,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20,  Отец Паисий  20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Отец Паисий  19, 21, 22,  Свети Иван Рилски  56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64,  Свети Иван Рилски  7, 1,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 20, 12, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20

На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 10:00 - 15:30 ч./ -  Дупница: I,  Кв.  79,  68789. 17. 76,  I, Кв. 79,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Андон Величков  8,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Бачо Киро  8,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бисеров  4, 2, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Вардар  1, 2,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Вихрен  3,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Димитър Радев  4, 6,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Евтим Трайчев  157, 159,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Никола Лазаров  1,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Преслав  40, 40,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Трети Гвардейски Полк  23,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ Ііі,  Кв. 95,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Грънчаров  1а,  Цар Освободител  1,  Цар Самуил  9, 8

На 26.06.2019 г. /15:00 - 15:30 ч./ -  Дупница: I,  Кв.  79, I,  Кв.  79,  68789. 17. 76,  68789. 17. 76,  I, Кв. 79,  I, Кв. 79,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Ііі,  Кв.  95  Цгп,  Андон Величков  8,  Андон Величков  8,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Антим I  22, 29 29, 20, 29,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Батак  7, 8, 9, 13, 15, 6, 2, 5, 4, 3, 11, 1,  Бачо Киро  8,  Бачо Киро  8,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бенковски  2, 4, 3, 5, 2, 1, 4,  Бисеров  4, 2, 2,  Бисеров  4, 2, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бистрица  9, 15, 13а, 11, 5, 3, 7а, 2,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Бричи Бор  8, 6, 13, 10, 9, 7, 2, 11, 14, 15, 4, 5, 12, 16,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 11, 3 Т. 2, 16, 14, 20, 12, 4, 22, 19, 1., 10, 18, 17,  Вардар  1, 2,  Вардар  1, 2,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Велчова Завера  44 44, 45, 44, 43, 43 43, 43, 44, 40, 40, 40 40,  Вихрен  3,  Вихрен  3,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Генерал Георги Тодоров  3а, 8, 18 А, 9, 18а, 8а, 3, 13, 10а, 4, 12, 10, 18, 11, 8 А, 6, 2, 14, 16, 7,  Димитър Радев  4, 6,  Димитър Радев  4, 6,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дора Габе  2, 6, 22, 13, 17, 6а, 9, 4, 7, 18, 22а, 8, 11, 1, 6 А, 20а, 14, 20, 16, 15, 5, 12, 3,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Дунав  6, 8, 12, 3, 10, 2,  Евтим Трайчев  157, 159,  Евтим Трайчев  157, 159,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Иван Вазов  2, Тото Пункт, 59, 59 Пп2, 5., 59, 59 59, 57, 5, 57 57, 20, 16, 43, 45, 45 45, 45, 18,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Кирил и Методий  20, 2, 22, 19, 21, 17, 24, 36, 1, 11, 9, 30а, 13, 27, 25, 16, 34, 18, 32, 10, 23, 28, 12, 7, 8, 30, 5, 26, 15,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Княз Борис I  1, 3, 2-4, 2, 6, 34, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 18,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Лоза  1, 2., 1 1, 1, 2, 1.,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Македония  3, 28, 29, 30, 1, 2,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Морава  11, 8, 5, 4, 3, Магазин, 1, 6,  Никола Лазаров  1,  Никола Лазаров  1,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Николаевска  2, 18, 12 А, 14, 4, 8, 22, 15, 10, 1, 16, 20, 14а, 6, 2а, 12, 7, 5, 9,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Пазарна  1, павилион №2, №3, 1,  Преслав  40, 40,  Преслав  40, 40,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Раковска  15, 9, 8, 7, 12, 13, 2, 14, 19, 11, 21, 10, 3, 17, 5,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Георги  1, 2, 11, 5, 3, 7, 9,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свети Иван Рилски  10, 14, 12, 23, 16, 8, Павилион, 24, 25, 16, 20, 27, 23, 1, 22, 24, 22, 29, 24, 35, Павилион, 33, 31, Сладолед, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Свобода  1, Къщичка За Сладолед, 1, 1, 1., 1, 1,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Солун  4, 5, 2, 1, 4, 3,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Софроний  5, 15, 7, 6, 10, 14, 8, 13, 7а, 12,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Страхил Войвода  23, 20 А, 30, 29, 19, 20, 14, 18, 27, 20а, 21, 12, 22, 16,  Трети Гвардейски Полк  23,  Трети Гвардейски Полк  23,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  ул. Николаевска УПИ687889. 29. 7,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ 68789. 17. 103.,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв.  О. Т. 2189-2190,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ I, Кв. 79,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ І,  Кв.  78,  УПИ ІІІ,  Кв. 95,  УПИ ІІІ,  Кв. 95,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Аспарух  15, 21, 23, 7, 5, 3, 2, 13, 3а, 11, 9, 4,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Хан Крум  14, 17, . 2, 2, 2 2, 2, 12, 12, 3 Ракета, 1, 7, 3, 5, 10, 1, 13, 68789. 607., 12 А., 17 16, 12 12, 12 1, 15 17, 14, 17, 7 7, 3, 7 Кольо Фичето, 14 Стройраййн, 15 15, 8, 14 1, 13 13, 14 Стройрайон, 14 Стройрайн, 1 Минстрой, Кольо Фичето, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Ботев  5, 17, 18а, 13, 7, 3, 26, 22, 18, 20, 16, 13, 11, 15, 9, 7., 2, 3а, 5, 10, 3, 17, 3, 3, 2, 1,  Христо Грънчаров  1а,  Христо Грънчаров  1а,  Цар Освободител  1,  Цар Освободител  1,  Цар Самуил  9, 8,  Ц

На 28.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Джерман: 059050,  Асен Орански  17 А, 14а, 14 Б,  Дупнишка Комуна  24,  Кокиче  5, 3, 11, 1, 7, 9, 12, 8, 10,  Коста Петров  59 А, 23, 36, 49, 40, 45, 31, 21, 27, 26, 95, 41, 66, 19, 39, 35, 24, 43, 53 А, 33, 51, 38, 20, 30, 42, 34, 57, 47,  местност Кръсто  Автоморга,  местност Мали Бельов Дол  къща, 3,  Партизанска  3, 11, 7, 5, 1, 8, 6, 15, 9, 2, 13,  Самуил  20, 8, 6, 12, 18, 10, 4, 2,  Стопански Двор  Автоработилница, Обект,  Теменуга  7, 25, 24, 15, 13, 5, 21, 3, 9, 27, 17, 11, 23, 19,  Цар Крум  5, 9, 3, 17, 1, 3 Б,  Явор  11, 14, 10, 9, 19, 5, 18, 12, 16, 8, 6, 4, 17, 15, 2а, 1, 13, 2, 7, 3

Община Кочериново  

На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Бараково: Александър Стамболийски  1,  местност Чалтиците

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кочериново: Бреза  14, 26, 8, 16, 4, 24, 18, 6, 10, 2, 22, 20,  Брянски Лес  12, 18, 8, 16, 6, 14, 22, 10,  Детелина  17, 19, 11, 7, 2, 15, 9, 13, 21,  Димчо Дебелянов  17,  Дъбо,  Камчия  6, 2, 8,  Кв. 38,  УПИ XxII-1384,  Климент Охридски  3, 5,  Левски  21, 17, 12, 13, 8, 18, 16, 14, 1, 4, 6, 10, 3, 7, 23, 15, 25, 9, 2, 5,  Никола Вапцаров  40, 49, 53, 29а, 42, 39, 58, 37, 51, 54, 41, 38, 47, 45, 56, 43, 35, 48, 31, 44, 33, 50, 52, 29,  Олга Стоянова  13,  Родопи  1,  Сураж  1, 7, 13, 5, 3, 4, 9, 11,  Трети Март  1

На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кочериново: Бузлуджа  2, 3, 4, 1, 5,  В. Вретенарски  26, 17, 8а, 24, 13, 38, 22, 22а, 14, 30, 19, 11, 15, 4, 12, 6, 25, 34, 7, 20, 9, 21, 1,  Витоша  1, 4, 2,  Гоце Делчев  1, 11, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 2,  Детелина  5, 1, 3,  Димчо Дебелянов  26, 16, 5а, 28, 19, 13, 36, 7, 46, 30, 5, 29, 4, 3, 6, 34, 17, 18, 27, 39, 31, 14, 1, 40, 24, 22, 44, 9, 10, 11, 15,  Мусала  4, 8, 10, 16, 22, 9, 6, 12, 2, 3, 11, 18, 13, 20, 24, 1, 7, 14,  Никола Вапцаров  18, 26,  Олга Стоянова  16, 1, 4, 10, 2, 9, 18, 15, 6, 8, 14, 3, 17, 20, 7,  Осогово  2, 3, 1, 4,  Пушкин  1, 7, 5, 4, 2, 3, 9,  Свети Иван Рилски  2, 3, 54, 10, 73, 14, 26, 29, 37, 68, 80, 60, 27, 15, 59, 23, 17, 39, 8, 21, 40, 36, 1, 44, 46, 69, 51, 16, 19, 38, 37а, 48, 56, 18, 31, 22, 45, 55, 12, 34, 11, 67, 35, 52, 65, 41, 50, 42, 33, 13, 47, 61, 71, 9, 63, 58, 62, 5, 25, 57, 7, 6, 4, 43, 53, 22а,  Тинтява  4,  Тракия  2,  Трети Март  1,  УПИ Iv-769,  Кв.  51,  Яворов  7, 18, 9, 3, 10, 1, 12, 16, 4, 11, 6

На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Благоевград: УПИ XvIII -1365,  Кв. 38

На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кочериново: 408 По Плана на Гр.  Кочериново,  VII-372,  Кв. 4,  Аврора  4,  Антон Иванов  63, 31, 71, 35, 37, 13, 14, 57, 86, 7, 47, 45, 55, 67, 17, 21, 42, 3, 65, 84, 1, 53, 27, 10, 69, 43, 39, 2 Б, 2б, 40, 59, 41, 33, 44, 9, 29, 2, 23, 15, 25,  Баба Люба  7, 1, 23, 5, 17, 10, 25, 32, 19, 13, 8, 15, 29, 11, 27, 12,  Братя Костови  17, 15, 14, 13, 11, 16,  В. Везенков  10, 8, 14,  В. Вретенарски  76,  Витоша  3,  Владимир Заимов  18, 22, 4, 54, 3, 44, 42, 58, 30, 36, 28, 52, 32, 40, 24, 5, 50, 12, 60, 8, 48, 6, 26, 1, 20, 34, 16,  Георги Бенковски  6, 7, 3, 5, 4,  Димчо Дебелянов  2, 4,  Дунав  1, 17, 10, 24, 23, 26, 21, 3, 5, 18, 27, 15, 20, 19, 8, 7, 28, 13, 6, 4, 12, 14,  Жельо Демиревски  18, 16,  Заводска,  Зоя Космодамянская  1,  Иван Вазов  33, 11, 4, 14, 7, 8, 10, 32, 16, 24, 9, 19, 22, 30, 18, 2, 3,  Иван Вазов  21, 36, 38, 42, 40, 34, 25,  Искър  9, 3, 2, 4, 5, 1,  Искър  28, 26, 9, 24, 13, 11, 32, 17, 16, 18, 2, 6, 22, 34, 15, 8, 10, 36, 19,  Калин  11, 2, 4, 1, 7, 9, 6,  Климент Готвалд  5,  Комсомолска  2, 8, 6, 3, 10, 4, 1,  Комсомолска  3, 5, 3а,  Крашево  6, 4, 2, 1,  М. Бангоев  17, 13, 9, 10, 7, 11, 8, 5, 3, 19,  М. Преображенски  5, 3,  М. Преображенски  1, 10а, 7,  Малчика  18, 21, 19,  Места  2, 1,  Мусала  3, 6, 15,  Никола Вапцаров  24, 9, 17, 23, 8, 7, 5, 34, 30, 2, 72, 32, 11, 12, 36, 6, 20, 21, 26, 3, 14, 15, 22, 13, 1,  Никола Вапцаров  111, 107, 103, 121, 99, 119, 96, 108, 86, 101, 125, 113, 10, 114, 118, 118 Магазин, 110, 120, 105, 117, 116, 112, 104, 100, 94, 109, 98, 115, 106,  Оборище  1, 5, 7,  Пеньо Пенев  14, 1, 2,  Родопи  4, 3, 6, 9,  Свети Иван Рилски  101, 76, 72, 70, 74,  Свети Иван Рилски  113, 82, 94, 98, 78, 86, 100, 107, 92, 88, 84, 89, 102, 80, 87, 91, 1, 96, 109,  Свилен Русев  8, 4, 3, 14, 5, 6,  Сотир Карпудски  5, 19, 7, 9, 1, 3, 15, 11,  Спортист  5, 1, 3,  Странджа  5, 4, 2, 11, 8,  Толбухин  6, 9, 2, 8, 3,  Трети Март  1,  Трети Март  1, 3,  УПИ - VII, Кв. 40,  УПИ 14,  Кв.  38,  УПИ XII-1397,  Кв. 89,  УПИ ХVIII-1396,  Кв. 88,  УПИ-Хіv-1395, Кв. 88,  Фридрих Енгелс  5, 7, 1, 2, 3,  Хаджи Димитър  5, 12, 3, 7,  Хан Аспарух  16, 4, 8, 2, 12, 14, 6, 10,  Христо Сокола  2, 4, 6,  Чапаев  3, 1, 5, 4, 6,  Шипка  4, 7, 9, 6, 1, 2, 11, 13,  Шипка  21, 25, 26, 23, 24, 12, 17,  Юри Гагарин  12, 11, 37, 10, 60, 14, 8, 23, 56, 39, 20, 33, 17, 13, 55, 9, 47, 15, 45, 7, 18, 46, 1, 49 А, 27, 26, 21, 3, 24, 5, 57, 50, 2, 19,  ПИ 022023

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Бараково: Александър Стамболийски  4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1,  Александър Стамболийски  1,  В. Везенков  5, 3, 1, 4, 7,  Васил Коларов  7, 4, 3, 5,  Вела Пеева  19,  К. Лазаров  8, 7, 3, 12, 14, 5, 10,  Клемент Готвалд  11, 5, 8, 7,  Климент Готвалд  6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2,  Костадин Лазаров  1,  местност Гургу Дере,  местност Чалтиците,  Методи Попгеоргиев  18,  Митко Палаузов  8, 2, 4,  Никола Парапунов  8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6,  Полето,  Струма  10, 3, 5, 4,  УПИ - Vііі-157,  УПИ-VIII-157,  Кв. 96,  Христо Ботев  18, 30, 1, 6, 24, 17, 2, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12

На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кочериново: Антон Иванов  63, 31, 71, 35, 37, 13, 14, 57, 86, 7, 47, 45, 55, 67, 17, 21, 42, 3, 65, 84, 1, 53, 27, 10, 69, 43, 39, 2 Б, 2б, 40, 59, 41, 33, 44, 9, 29, 2, 23, 15, 25,  В. Везенков  10, 8, 14,  Владимир Заимов  18, 22, 4, 54, 3, 44, 42, 58, 30, 36, 28, 52, 32, 40, 24, 5, 50, 12, 60, 8, 48, 6, 26, 1, 20, 34, 16,  Жельо Демиревски  18, 16,  Заводска,  Зоя Космодамянская  1,  Климент Готвалд  5,  Малчика  18, 21, 19,  Никола Вапцаров  113,  Никола Вапцаров  111, 107, 103, 121, 99, 119, 96, 108, 86, 101, 125, 113, 10, 114, 118, 118 Магазин, 110, 120, 105, 117, 116, 112, 104, 100, 94, 109, 98, 115, 106,  Толбухин  6, 9, 2, 8, 3,  УПИ XII-1397,  Кв. 89,  УПИ ХVIII-1396,  Кв. 88,  УПИ-ХІV-1395, Кв. 88,  Фридрих Енгелс  5, 7, 1, 2, 3,  Хаджи Димитър  5, 12, 3, 7,  Хан Аспарух  16, 4, 8, 2, 12, 14, 6, 10

Община Кюстендил  

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч./ -  Мазарачево: махала Безбелинци,  махала Модро Поле,  махала Тренките,  махала Черна Река

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Брест,  Общ.  Трекляно: махала Беловци,  махала Знеполци,  махала Казаците,  махала Песяк,  махала Селото  Магазин,  махала Янкова

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Бъзовица: махала Врътина,  махала Георгина,  махала Говедарници,  махала Димина,  махала Дънкова,  махала Кюлина,  махала Реката

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Горни Коритен: махала Богдановци,  махала Григоринци,  махала Джуркинци,  махала Лиярска,  махала Лозановци,  махала Любенова,  махала Мъзгарска,  махала Пауновци,  махала Петкова,  махала Попова,  махала Ралоква,  махала Расова,  махала Спасановци,  махала Цонева

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Горно Кобиле: махала Бучлинци,  махала Пешина,  махала Селото

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Долни Коритен: махала Витанова,  махала Витановци,  махала Гелева,  махала Деянова,  махала Джонева,  махала Димова,  махала Дроньова,  махала Китанова,  махала Клубарска,  махала Кьосакова,  махала Манчова,  махала Петкова,  махала Портарска,  махала Хановете,  махала Чомарска

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Долно Кобиле: махала Аврамци,  махала Диневци,  махала Ковачевци,  махала Козарник,  махала Кошарци,  махала Момчиловци,  махала Пладнище,  махала Станчевци,  махала Станчовци,  махала училището

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Драгойчинци: махала . Богданова,  махала . Бозкина,  махала . Гигина,  махала . Гигинци,  махала . Градско Ливаде,  махала . Дайчова,  махала . Деяница,  махала . Джикаре,  махала . Дълги Лом,  махала . Дърнелци,  махала . Зеинци,  махала . Злондон,  махала . Корита,  махала . Куркина,  махала . Малка Падина,  махала . Митарци,  махала . Пейчинова,  махала . Село,  махала . Средно Осое,  махала . Чорбаджийска,  махала . Ширилова

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Киселица: махала Богданинци,  махала Буцалевци,  махала Вучковци,  махала Гелчинци,  махала Кадинци,  махала Търница

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Метохия: Долна махала ала,  махала Баздрике,  махала Бургяре,  махала Владимировци,  махала Матеина,  махала Осояре,  махала Пауновци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Побит Камък,  Общ.  Трекляно: махала Возчукар,  махала Джокинци,  махала Село

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Средорек,  Общ.  Трекляно: 020019,  махала Бекярска,  махала Джониловци,  махала Драгльовци,  махала Дренярска,  махала Клинчарци,  махала Неделкьова,  махала Павлева  къща,  махала Пашина,  махала Петрева,  махала Центъра,  махала Явор,  махала Янина,  местностдупни Камък

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Уши: 030001 М.  Под Пътя,  махала Вучарник,  махала Горно Велковци,  махала Долно Велковци,  махала Златанова,  махала Знеполци,  махала Калеинци,  махала Кошарци,  махала Николина,  махала Николинци,  махала Самарджийска,  махала Спасевска

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Чешлянци: махала Бара,  махала Вишурци,  махала Милчаци,  махала Орница,  махала Реката  Бунг,  махала Стопански Двор,  махала Ябуковица,  махала Ясикаре

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Горановци,  Общ.  Кюстендил: Лъката,  махала Оспротива,  къща, 1 ПИ 001005

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Горно Уйно: махала Амиджина,  махала Брестов Дол,  махала Джалевица,  махала Дръндевци,  махала Дудевска,  махала Момчилова,  махала Панагонова,  махала Цървеличка,  Мвец Драговищица

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Гурбановци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Долно Уйно: махала Дедо Ненова,  махала Корнец,  махала Моралийска,  махала Никова,  махала Олтоманци,  махала Райкова,  махала Славкова,  махала Чурица,  махала Янковска

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Драговищица,  Общ.  Кюстендил: Акация  1, 2, 5, 3,  Априлско Въстание  7, 1, 15, 30, 14, 2, 8, 10, 12, 17, 4, 19, 11, 3,  Асен Златаров  1, 5, 3, 7,  Атанас Достин  26, 11, 38, 15, 5, 8, 47, 34, 19, 63, 57, 17, 33, 31, 41, 4, 32, 21, 30, 28, 35, 39, 48, 9, 7, 49, 12, 45, 1, 29, 27, 59, 42, 20, 37, 10, 6, 40, 61, 44, 2, 51, 18, 65, 53, 46, 24, 22, 13, 36,  Бреза  1, 2,  Брест  1, 2а, 1а,  Генерал Савойски  5, 9, 8, 12, 13, 10, 11, 7, 6,  Георги Григоров Фарадей  6, 12, 10, 24, 9, 5, 1, 4, 14, 8, 16, 13, 22, 28, 21, 18, 17, 20, 3, 7, 11,  Девети Септември  32, 77, 54, 61, 77а, 71, 41, 43, 60, 49, 47, 56, 64, 73, 66, 55, 68, 52, 72, 44, 67, 34, 50, 51, 59, 39, 40, 37, 76, 38, 36, 62, 75, 48, 65, 53, 69, 57, 45, 42, 54а, 79,  Димитър Каляшки  1а, 8, 17, 11, 6, 19, 10, 13, 9, 15, 2, 3, 4, 7, 5,  Земен  28,  Искра  2, 4, 1,  Кирил и Методий  3, 2а, 1, 2, 5,  Лале  8, 2, 4, 6, 1,  Липа  6,  Места  3, 6, 2, 1, 4, 8, 5,  местност Перивол,  местност Ямборано  Кафе Аперитив, Селкооп,  Младост  12, 14, 6, 18, 4, 22, 20, 8, 16, 10, 2,  Опълченска  1, 3,  Охрид  2, 1, 4, 3,  Преслав  12, 15, 11, 10,  Рила  3,  Руен  1, 4, 5, 6, 7,  Славчо Темкин  29,  Спартак  4, 1, 6,  Спортист  2, 5, 8, 4, 3, 6,  Стоян Лудев  1, 7, 6, 4, 9, 3, 2, 5,  Черница  4, 2, 6, 5,  Бензиностанция, Кафе

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Ивановци,  Общ.  Кюстендил

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Кутугерци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Ломница,  Общ.  Кюстендил: махала Батина,  махала Богойна,  махала Милоорниче,  махала Попов Дол,  махала Равно Буче

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Полетинци: 41

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Церовица: махала Бело Камене

На 24.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:15 - 16:00 ч./ -  Чудинци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Гърляно: Iv-111, Кв 22,  Владимир Заимов  18г, 12 1, 18а, 21, 16, 29, 12, 16 3, 25, 23, 19, 31, 4, 27, 17, 11, 9, 3,  Димитър Каляшки  2, 3, 7, 17, 9, 14, 5, 12, 11,  Крум Кюлявков  5, 2, 6, 14, 13, 7, 1, 9, 4, 12, 11,  махала Долна  25, 26,  махала Леските  6, 5, 4, 3,  махала Реката  къща,  Руен  31, 30, 16, 28, 14, 18, 10, 29, 20, 2, 32, 7, 15, 9, 17, 11, 27, 21, 19, 4, 22, 3,  Рибарник и Обсл. Сгради, Цех

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Злогош: махала Кориярци

На 24.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Раненци: Людмила Живкова  2,  махала Димовска  21,  махала Мечкарска,  махала Реджовска,  махала Стругарска,  махала Центъра  26

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 17:30 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор,  Борис Тасев  16, 20, 7, 28, 4, 12, 18, 26, 10, 22, 11, 30, 6а, 15, 14, 1, 6, 5, 3, 17, 24,  Васил Левски  24, 14, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 22, 30, 11, 26, 8, 20,  Владимир Заимов  5, 7, 2, 4, 1, 3, 6,  Девети Септември  17, 19, 13, 10, 12, 8, 14, 4, 9, 16, 15, 2, 6, 20, 7, 1, 18,  Иван Вазов  11, 6, 2, 17, 15, 7, 8, 5, 1, 9,  Никола Вапцаров  9, 6, 16, 8, 11, 17, 14, 15, 12, 1а, 1, 18, 7, 4, 13, 3, 2,  Паисий Хилендарски  6, 10, 5, 4, 8, 7, 3, 1, 2,  Панайот Волов  3, 1, 4, 2,  УПИ Ix-142, Кв. 15,  Хаджи Димитър  13, 2, 9, 16, 5, 15, 17, 1, 7,  Христо Ботев  15, 6, 8, 3, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  8, 18, 4, 3, 16, 2, 1, 10, 12

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Багренци: Александър Стамболийски  5, 6, 2, 7, 1, 3, 4,  Андон Разсипийски  2, 3, 4,  Бандерата,  Бачо Киро  14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 9, 5, 7,  Васил Коларов  1, 12, 18, 8, 26, 23, 22, 20, 17, 24, 14, 7, 16, 15, 19, 2, 29, 25, 21, 11, 1, 13,  Васил Левски  3, 4, 2, 1,  Васил Петлешков  4, 2,  Георги Бенковски  1, 4, 7, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13,  Георги Димитров  11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 10, 13, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1,  Георги Зеленков  2, 8, 4, 16, 12, 6, 14, 9, 1, 13, 2, 11, 3, 7, 10, 15, 5,  Георги С.  Раковски  6, 5, 10, 3, 1, 7, 8, 4, 2, 21, 11, 16, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17,  Григор Чергов  13, 6, 5, 1, 2, 11, 9, 7, 8, 12, 4, 10, 14,  Дим. Разсипийски  3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7,  Димитър Каляшки  18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 21, 19, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5,  Дядо Иван Самоволеца  1, 6, 8, 3, 2, 4,  Емил Шекерджийски  2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3,  Землище на С. Багренци и С. Граница,  Иван Вазов  4, 2, 1,  извън регулация,  Ильо Войвода  12, 2, 9, 11, 19, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 17, 7,  Йордан Каймакански  4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3,  Кирил Орловски  12, 14, 16, 11, 18, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 2, 3,  Криволак  3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4,  Крум Джиджински  4,  Любен Каравелов  2, 6, 5, 4,  местност До Селото,  Митко Палаузов  17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8,  Осогово  5, 5, 1, 7,  Паисий Хилендарски  6, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 1,  Панайот Волов  6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 6, 8,  Райна Княгиня  4, 6, 2, 1,  Рила  2,  Руен  13, 11,  Румена Войвода  4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1,  Стара Планина  18, 16, 1, 15, 7, 4, 2, 9, 5, 13, 10, 20, 6, 11, 12, 3,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4,  Струма  15, 3, 13, 5, 11, 1,  Тодор Каблешков  6, 5, 1, 3, 4, 7,  УПИ Iv-331,  Кв. 42,  Харалампи Разсипийски  9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  Христо Ботев  6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17,  Шипка  2,  Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски Цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Кафе, Тзс, Местн. Бахчата

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Гирчевци: Александър Стамболийски  11, 12, 13, 33, 21, 3, 14, 27, 15, 31, 17, 23, 9, 1, 7, 5, 25, 19, 38, 6, 2,  Васил Коларов  25, 22, 34, 30, 6, 1, 10, 20, 36, 27, 4, 5, 18, 16, 7, 28, 15, 8, 17, 14, 26, 3, 13, 12, 32,  Димитър Каляшки  9, 14, 1, 15, 12, 5, 3, 7, 16, 8,  Иван Вазов  2, 4, 3, 1,  Марин Дринов  4, 12, 8, 5, 1, 9, 3, 7, 2,  Никола Вапцаров  6, 2, 12, 4, 10, 8,  Христо Ботев  19, 24, 15, 7, 2, 10, 11, 22, 3, 13, 21, 57, 9, 6, 5, 23

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Горна Гращица: XIII-212. Кв. 18,  Алеко Константинов  2, 1,  Александър Димитров  5, 1, 3, 4, 2,  Александър Димитров  Язовир,  Александър Стамболийски  2, 5, 1, 15, 10, 18, 9, 4а, 25, 30, 11, 34, 8, 4, 22, 7, 12, 16, 21, 3, 19, 17, 32, 6, 23, 28, 36,  Антон Иванов  10,  Болшевик  1,  Болшевик  10,  Васил Левски  19, 17, 14, 8, 2, 11, 1, 15, 7, 6, 5, 16, 13, 9, 3, 4,  Вела Пеева  9, 8,  Вола  1, 2, 3, 4,  Генерал Владимир Заимов  4, 2, 3, 1,  Георги Бенковски  8, 10, 4, 2, 6,  Георги Димитров  57, 24,  Георги Раковски  5, 11, 14, 16, 7, 9, 15, 13,  Двадесет и Трети Септември  6, 5,  Девети Май  11, 9,  Девети Септември  4, 2,  Девети Септември  7,  Дрин  8, 2, 4,  Иван Вазов  6, 5, 8, 3, 4,  Изгрев  1, 2,  Лавеле  1, 7, 3, 4, 2, 5,  Ленин  26, 9, 22, 25, 10, 13, 20, 16, 28, 23, 27, 5, 6, 21, 23а, 18, 8, 11, 29, 4, 17, 19, 7, 12, 14, 6, 30, 2,  Ленин  50, 46, 44, 39, 40, 43, 53, 38, 36, 37, 49, 47, 45, 42, 51,  Любен Каравелов  4, 2, 15, 1, 10, 9, 13, 47, 11, 14, 7, 8, 3, 49, 5, 6,  местност Заечки Камик,  Опълченска  10, 9, 18, 8, 12, 3, 4, 2, 20, 14, 37, 6, 16, 1,  Петър Берон  4, 7, 9, 1, 5,  Спартак  8, 2, 10, 12,  Страцин  1, 4, 3, 6, 2а,  Струма  1, 3, 7, 21, 15, 6, 9, 27, 10, 25, 17, 5, 23, 11, 4, къща, 2, 18, 8,  Тодор Каблешков  1, 2, 3,  Томанова  3, 11, 15, 1, 7, 12, 8, 6, 9, 10, 4,  УПИ XI-70, Кв. 16,  Хаджи Димитър  8, 2, 4, 7, 10, 5, 6, 9, 1,  Хан Аспарух  8, 30, 45, къща, 55, 29, 6, 33, 19, 13, 49, 7, 24, 35, 18, 16, 23, 12, 17, 37, 47, 21, 26, 39, 10, 15, 14, 28, 1, 43, 41, 3, 2, 1,  Христо Ботев  2, 4,  Цар Симеон  1, 3, 5, 2,  Шипка  8, 4, 2, 6, 10,  Юри Гагарин  43, 59, 55, 10, 14, 21, 22, 27, 23, 20, 5, 15, 18, 14а, 29, 13, 6, 11, 31, 3, 26, 9, 15а, 1, 16, 8, 24, 17, 7,  Юри Гагарин  45, 54, 56, 55, 47, 37, 60, 36, 44, 48, 50, 40, 58, 34, 57, 46, 28, 38, 30, 43, 52, 42, 32, 39,  Язовир Валого,  Черква, Читалище, къща, Магазин, Мандра, Казани, Поща, Ресторант, Адм. Сграда, Здравна Служба, Кафе,  Мандра

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Дворище,  Общ.  Кюстендил: Девети Септември  8, 21,  Лиляна Димитрова  2,  махала Томанова  18, 5,  махала Чорбаджийска  къща, Магазин, 22,  местност Друмо,  Местонст Брестиките,  Раденко Видински  19,  Стоян Лудев  6,  Христо Ботев  1, 13,  Хоремаг, къща, Метален Фургон, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Долна Гращица: Александър Стамболийски  1,  Васил Левски  6, 5, 7, 2, 3, 15, 1, 11, 4, 8, 13,  Владимир Ил.  Ленин  6, 12, 13, 10, 8, 15, 7, 4, 3, 9, 5, 11, 16, 1, 18, 14,  Георги Димитров  13, 17, 5, 9, 4, 11, 6, 8, 2,  Георги Кирков  13, 6, 4, 11, 2, 10, 7, 1, 5, 9, 8, 3,  Девети Септември  19, 11, 7, 12, 27, 8, 16, 5, 25, 26, 4, 20, 14, 9, 15, 29, 6, 23, 2, 17, 21, 24, 6а, 31, 10, 18, 1,  Иван Вазов  15, 5, 1, 3, 17, 11, 9,  Иглика  1, 9, 6, 2, 4,  Лиляна Димитрова  9,  местност Дупките,  местност Ридо,  Митко Палаузов  5, 7, 1, 2, 3, 4, 6,  Оборище  2, 6, 3, 1, 5, 7,  Първи Май  3, 1,  Румена Войвода  5, 1, 7, 9,  Свилен Русев  2, 3, 4, 6,  Свобода  3, 6а, 2, 5, 7, 1, 6, 4,  Стефан Караджа  4, 1, 3, 5а, 5, 2,  Христо Ботев  1, 7, 6, 3, 4, 5, 2, 8,  Шипка  1, 3, 10, 2, 8, 6, 4,  къща, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Долна Козница: 22112. 500. 2

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Друмохар: махала . Брашненица

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Жабокрът: Александър Стамболийски  18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 17, 3, 26, 14, 31, 23, 32, 1, 38, 25, 36, 30, 8, 4, 27, 29, 7, 2, 5, 34, 21, 24, 22,  Бузлуджа  11, 5, 1, 2, 8, 4, 7, 3,  Васил Коларов  5, 1, 14, 13, 20, 10, 19, 24, 25, 22, 11, 12, 16, 9, 21, 23, 6, 7, 2, 18, 15, 17,  Васил Левски  21, 12, 23, 6, 20, 17, 14, 1, 9, 10, 11, 22, 18, 16, 29, 8, 7, 4, 5, 24, 26, 35, 39, 31, 29, 34, 32, 43, 28, 41,  Девети Септември  15, 2, 24, 12, 17, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 6, 9, 28, 3, 23, 26, 1, 14, 19, 8, 7, 5, 25, 13, 16, 22, 18, 58, 60, 41, 45, 56, 54, 47, 43, 52, 37, 36, 33, 40, 31, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 38, 44, 35, 32, 42, 50, 30,  Еделвайс  1, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 9, 4,  Ивайло  2, 5, 3, 4,  Иван Вазов  18, 15, 5, 4, 11, 6, 8, 16, 1, 2, 5, 13, 14, 10, 18,  извън регулацията  къща, Скз Жабокът, 1, 6, 4, 5, 3, 2,  Калоян  1, 3,  местност Върбата,  Оборище  5, 3, 1,  Овощарска  2 къща, 3, 54, 1, 5,  Осми Март  2, 10, 6, 4,  Осогово  2, 4,  Пауталия  10, 7, 17, 15, 9, 6, 11, 5, 12, 3, 13, 8, 2, 9, 11,  Плиска  10, 5, 15, 9, 1, 7, 8, 13, 4, 12, 29, 24, 4, 26, 28, 25, 14, 22, 27, 31, 21, 16, 20, 23, 18,  Помпулузки Бахчи,  Средец  7, 9, 5, 6, 3, 4, 1,  Струма  9, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 5, 12, 1, 4, 2,  Суха Река  1, 8, 14, 6, 12, 10, 16,  Христо Ботев  21, 13, 15, 19, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 1, 9, 23, 8, 3, 2, 17, 10, 12, 5, 11, 14, 7,  Шипка  11, 7, 8, 10, 12, 9, 6, 2, 1, 4,  Магазин, Кафе, Цех, Магазин, Магазин, Детска Градина

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Катрище: Боян Колев  1, 2, 3, 8, 6, 5, 4, 9, 10, 7,  Васил Коларов  4, 6, 8, 2, 14б, 11, 10, 3, 13, 12, 1, 16, 7, 15, 14, 9,  Васил Левски  4, 5, 3, 1, 2,  Девети Септември  4, 2,  Димитър Каляшки  5, 50, 4, 7, 13, 19, 18, 9, 46, 26, 3, 10, 38, 22, 15, 25, 32, 48, 1, 23, 12, 42, 8, 24, 17, 6, 11, 20, 28, 52, 16, 34,  Здравка Сапунджийска  2, 10, 6, 7, 8, 12, 3,  Капитан Петко Войвода  5, 3, 1, 2,  местност Валого,  местност Забел  3, 5, 6, 4,  Мир  6, 4, 3, 1, 2,  Млада Гвардия  5, 1, 7, 6, 2, 4, 3,  Могила  4, 5, 8, 2, 10,  Първи Май  9, 1, 3, 11, 2, 14, 10, 13, 4, 6, 5, 12, 8,  Стефан Димитров Иванов  2, 1, 5, 18, 9, 15, 6, 13, 4, 3, 14, 10, 11,  Стоил Колев  15, 17, 6, 16, 13, 7, 5, 14, 1, 10, 12, 8,  Странджата  19, 12, 26, 14, 21, 1, 29, 15, 8, 18, 5, 4, 13, 25, 27, 22, 7, 17, 2, 16,  Хаджи Димитър  9, 12, 13, 8, 11, 6, 5, 2, 1, 7, 3,  Христо Ботев  8, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 5,  Червена Армия  9, 24, 26, 21, 8, 5, 30, 13, 12, 14, 4, 11, 6, 17, 34, 3, 12а, 10, 15, 19, 1, 2,  Стопански Двор, Казани, Читалище, къща, Кафе, Магазин, Кметство

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Коняво: 000906 Кв. 38432,  Алеко Константинов  4а, 1, 4, 9, 7, 3, 5, 6, 14, 12, 13, 2, 10, 16, 11,  Александър Стамболийски  9, 1, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 20, 13, 10а, 18, 17, 22, 11, 7, 91, 12, 8, 3,  Бачо Киро  5, 3, 1,  Бенковски  21, 11, 7, 27, 3, 29, 31, 5, 19, 41, 33, 25, 37, 1, 23, 9, 35, 4, 13, 17, 39, 15,  Бор  2, 6, 4,  Васил Левски  5, 24, 13, 14, 3, 8, 6, 9, 2, 23, 19, 4, 25, 1, 18, 22, 20, 15, 11, 7, 10, 21,  Виден  4, 6, 3, 1, 2, 5,  Владимир Поп Томов  14, 10, 12, 6, 8, 2, 1, 3, 15, 4,  Възраждане  4, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 2, 8, 25, 23, 23, 21, 8, 25, 11, 17, 13,  Георги Димитров  5, 10, 9, 14, 16, 7, 8, 18, 1, 4, 6, 11, 20, 2, 1, 36, 34, 42, 29, 44, 24, 19, 21, 17, 23, 46, 27, 33, 40, 28, 30, 48, 25, 38, 15,  Георги Кирков  25, 4, 2, 14, 1а, 9, 33, 18, 5, 21, 23, 15а, 22а, 6, 15, 31, 29, 11, 3, 12, 17, 2а, 7, 20, 19, 35, 27, 13, 22, 1, 10, 26а, 32, 41, 37, 43, 26, 45, 30, 35, 24,  Даскал Димитър Стоянов  9а, 23, 25, 19, 7, 7а, 5, 11, 6, 29, 3, 1, 4, 13, 17, 29, 41, 3, 59, 31, 26, 67, 30, 28, 18, 24, 65, 39, 47, 45, 33, 63, 43, 53, 35, 49, 55, 51, 37,  Девети Септември  7, 6, 1, 8, 4, 9, 3,  Димитър Благоев  4, 6, 1, 3, 2, 7, 5, 12,  Димитър Каляшки  1, 6, 2, 4, 3, 8,  Жельо Демиревски  10, 4, 12, 14, 5, 7, 15, 9, 27, 25, 17, 11, 21, 3, 13, 23, 2,  Здравец  6, 5, 4, 2, 10, 8, 7,  Иван Вазов  4, 6, 9, 2, 13, 24, 12, 22, 14, 18, 1а, 16, 26, 5, 8, 1, 7, 10, 3, 30, 20, 11, 23, 21, 9, 15, 25, 27,  Извора  2, 1, 4,  Изгрев  7, 3, 5, 1,  Кирил и Методий  12, 11, 4, 8, 16, 14, 5, 3, 13, 9, 2, 10, 1, 15,  Ленин  15, 20, 22, 24, 2, 32, 4, 6а, 16, 13, 29, 31, 33, 25, 28, 7, 30, 17, 8, 9, 45, 56, 19, 23, 3, 27, 5, 11, 5а, 37, 18, 6, 34, 12, 10, 26, 35, 21, 72, 81, 78, 82, 76, 91, 87, 70, 89, 66, 64, 68, 85, 83, 84, 79, 51, 38, 47, 36, 41, 43, 40, 45, 56, 60, 53, 61, 81, 52, 75, 71, 58, 69, 72, 54, 59, 73, 65, 42, 62, 67, 63, 48, 57, 77,  Лехово  2, 4, 2, 5, 6, 3, 1, 4а,  Людмила Живкова  6, 4, 10, 8, 8а, 2, 12, 16, 18, 14, 13,  Маркова Стъпка  1, 3, 5, 2,  местност Драките,  местност Маровски път,  Мусала  1, 5, 4, 2, 3,  Незабравка  2, 1, 4,  Никола Димитров  2, 9, 4, 7, 5, 3, 1, 8, 13, 10, 3, 14, 11, 5, 12,  Осогово  6, 4, 3, 5, 9, 2, 2а,  Отец Паисий  2,  Петко Р.  Славейков  4, 2,  Раковска  1, 11, 13, 5, 12, 8, 3, 7, 14, 4, 9, 6, 2, 10,  Рила  12, 8, 10, 7, 1, 3, 2, 4, 5,  Руен  7, 1, 5, 11, 13, 9, 3,  Симеон Въжаров  1, 7, 9, 6а, 11, 3, 2, 5а, 5,  Стадиона  1, 2, 3, 5, 5а,  Стоян Лудев  8, 4, 6, 1, 3,  Странджата  8, 5, 3, 10, 1, 4, 2, 7, 6, 14, 12,  Христо Ботев  12, 1, 4, 16, 29, 6, 19, 7, 26, 8, 32, 9, 10, 30, 36, 24, 18, 42, 17, 15, 20, 11, 27, 14, 40, 22, 5, 28, 38, 25, 34, 3а, 2, 21, 13, 23,  Бензиностанция, Газостанция, Варници, Мандра, Магазин, Магазин, Закуски, Механа, Ресторант, Кафе, Пункт Горско, Хотел, Шивашки Цех, Магазин, Стол, Читалище, Аптека, Здравна Служба, Офис, Склад, Поща, Гатер, Стоп. Двор, Цех За Алумин. Дограма, Фуражомелка, Дърв. Работилница, къща, Мандра, Усип, Диагн. Пункт, Фурна, Кантар

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Копиловци,  Общ.  Кюстендил: Бистрица  26, 7, 9, 10, 3, 18, 16, 12, 2, 26, 1, 8, 20, 4, 14, 6, 22, 5,  Васил Левски  6, 4, 3, 5, 1, 10, 2, 9, 7, 8,  Възраждане  19, 13, 31, 21, 10, 23, 17, 20, 8, 27, 24, 25, 18, 12, 29, 22, 26, 16, 15, 14, 9, 5, 4, 7, 3, 6, 11,  Димитър Благоев  6, 4,  Драговищица  6, 8, 4,  Елин Пелин  6, 13, 11, 5, 14, 9, 4, 12, 15, 7, 3, 2, 8, 10, 17, 1,  Звезда  1, 10, 7, 5, 2, 4, 3,  Иглика  8, 3, 6, 4, 1, 2,  Индустриална  43, 7, 11, 44, 12, 36, 1, 26, 6, 5, 20, 46, 22, 13, 2, 14, 28, 34, 8, 16, 10, 18, 42, 32, 38, 9, 30, 4, 3,  местност Базето,  Мир  26, 2, 5, 10, 14, 3, 20, 7, 18, 32, 9, 1, 34, 6, 16, 15, 22, 17, 13, 12, 28, 11, 24, 19, 21, 4, 8, 36,  Нов Живот  18, 6, 11, 14, 12, 13, 20, 5, 16, 3, 15, 7, 8, 4, 1, 9, 15,  Овощарска  4, 3, 6, 1, 7, 5, 6, 14, 8, 12, 9, 10,  Околовръстна  14, 10, 45, 47, 37, 12, 43, 8, 41, 16, 18, 25, 1, 13, 2, 3, 5, 11, 9, 4, 17, 21, 15, 25, 35, 2, 27, 19, 33, 6,  Пейо Яворов  3, 6, 7, 2, 9, 5, 4,  Спасовица  2, 3, 1,  Стоян Тренев  3, 56, 13, 9, 7, 105, 101, 11, 70, 107, 5, 1, 64, 93, 72, 38, 107, 60, 58, 16, 68, 34, 10, 75, 87, 18, 63, 85, 32, 95, 11, 65, 99, 12, 109, 89, 69, 64, 54, 20, 52, 97, 42, 71, 67, 26, 105, 70, 8, 91, 24, 81, 62, 2, 6, 98, 14, 36, 22, 50, 77, 79, 80, 103, 56, 78, 83, 101, 76, 55, 6, 54, 103, 29, 72, 25, 33, 49, 35, 27, 78, 47, 41, 77, 51, 43, 23, 31, 68, 53, 80, 37, 99, 62, 97, 19, 93, 17,  Струма  6, 1, 3, 4, 8,  Търговска  7, 4, 3, 5,  УПИ ХIII-12 Кв. 2,  Христо Смирненски  5, 12, 14, 4, 2, 10, 1, 6, 3, 8, 16,  Щастие  15, 14, 21, 19, 16, 8, 11, 7, 4, 3, 13, 9, 17, 5, 1, 10, 6, 2,  Работилница, Цех, 1

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Кюстендил: местност Дренов Дол  Бунгало, 37, 8, В-31, Стрелбище, 17, Вила №15, 18, 27, 15, 9, 41, 19, 13, 32,  местност Николичевски път  Обор, 32, Вила, 32а Стоп. Постройка, 305, Кантар, 33, Склад, Цех, Телчарник, 32, 43, 32а Гараж, Рем. Работилница, 45, Склад,  местност Николичевски път,  София

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Лиляч: местност Войника,  Вила, Помпа

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Невестино,  Общ.  Невестино: УПИ XvIII - 221 Кв. 39,  I-446-За Църква, Кв.  43,  VI-124,  VIII - 298,  Кв.  37,  Александър Стамболийски  29, 36, 9, 84, 70, 31, 52, 12, 28, 11, 32, 7, 64, 66, 45, 34, 58, 51, 56, 39, 17, 21, 14, 27, 38, 22, 13, 35, 50, 44, 62, 43, 60, 80, 42, 78, 33, 48, 86, 90, 37, 47, 19, 88, 10, 5, 4, 6, 8, 12, 1, 7, 3,  Асен Златаров  2, 5, 1, 9, 11, 13, 4, 3, 7, 10, 6, 8, 12,  Батак  6, 5, 3, 12, 2,  Бузлуджа  1, 18, 16, 12, 14, 8, 10,  Васил Левски  5, 10, 4, 3, 8, 1, 6,  Владимир Поптомов  10, 4, 14, 1, 16, 2, 12, 6, 84, 82, 53, 57, 88, 76, 39, 74, 64, 80, 55, 60, 70, 78, 35, 49, 45, 72, 51, 59, 86, 66, 41, 43, 11, 54, 19, 32, 21, 20, 54б, 52, 9, 7, 5, 46, 48, 39, 38, 22, 44, 29, 27, 30, 42, 24, 28, 13, 50, 36, 40, 25, 23,  Гео Милев  7, 6, 5, 4, 11, 9, 2, 3,  Георги Трайков  10, 17, 7, 26, 22, 11, 3, 16, 5, 8, 24, 18, 15, 14, 1, 12, 4, 9, 19, 28, 20, 6, 13, 1,  Димитър Каляшки  7, 6, 3, 2, 7а, 1,  Елин Пелин  11, 12, 9,  Здравец  7, 11, 3, 8, 9, 5, 6, 4, 10, 1, 5,  Земен  12, 10, 4, 14, 6, 2, 8,  Кокиче  3, 1, 12, 14, 6, 4,  Максим Горки  3, 5, 2,  махала Развигорска  2, 18, 1, 4, 19, 8, 7, 21, 17, 9, 12, 18,  махала Разсолкова,  махала Синорска  2, 17,  местност Дренето,  Митко Палаузов  7, 14, 15, 23, 19, 9, 25, 29, 4, 12, 27, 3, 21, 13, 16, 2, 11, 8, 5, 1,  Никола Вапцаров  9, 1, 4, 90, 2, 6, 10,  Пробуда  17, 11, 15, 13,  Първи Май  24, 6, 21, 4, 9, 46, 42, 25, 30, 27, 3, 15, 20, 28, 14, 11, 31, 7, 38, 18, 1, 34, 12, 16, 8, 2, 5, 10, 36, 19, 23, 32, 40, 17,  Струма  10, 1, 3, 13, 7, 6, 12, 11, 8, 5, 15, 9, 4,  УПИ Іх-61, 63, 70,  Кв. 22,  Хаджи Димитър  3, 5, 10, 7, 9, 3, 6, 8, 4, 1, 2,  Хан Аспарух  10, 21, 37, 22, 27, 49, 16, 43, 6, 25, 29, 14, 39, 17, 47, 20, 8, 12, 41, 23, 31, 19, 1, 7, 9, 11, 5, 2, 3,  Христо Ботев  4, 8, 12, 10, 6,  Юрий Гагарин  24, 13, 26, 18, 14, 12, 9, 17, 10, 8, 36, 4, 22, 39, 32, 15, 30, 28, 3, 2,  Разсадник, Разсадник, Цех, Архив, Фурна

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Неделкова Гращица

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Николичевци: Васил Левски  23, 21, 40, 48, 44, 38, 17, 19, 32, 36, 34, 46, 30, 42, 5, 11, 9, 8, 20, 13, 22, 26, 28, 15, 12, 18, 2, 16, 3, 1, 24, 7, 6,  Васил Петлешков  3, 11, 9, 4, 2, 5, 8, 1, 26,  Велбъжд  1, 3, 2, 5,  Георги Бенковски  4, 2,  Ильо Войвода  7, 9, 3,  Йорданка Николова  1,  Лиляна Димитрова  2, 4, 1, 3,  М. Присоето,  Мусала  3, 7, 1, 2, 6, 9, 4, 11, 5,  Никола Вапцаров  1а, 11, 3, 3а, 2, 5, 1,  Николичевски път  3, 39, 2,  Овощарска  1, 13, 5, 7, 11, 17, 3, 15, 18, 16,  Овощарски Институт  1,  Панайот Волов  2, 16, 5, 7, 1, 8, 6, 3, 12, 14,  Рила  16, 7, 8, 14, 18, 20, 4, 10, 5, 22, 1, 2, 12, 5а, 9, 24,  Стоян Лудев  44, 31, 29, 47, 37, 35, 53, 39, 46, 52, 41, 56, 58, 55, 70, 51, 61, 62, 59, 64, 60, 68, 66, 54, 45, 49, 33, 9, 11, 24, 42, 10, 20, 8, 1, 3, 28, 19, 21, 34, 2, 4, 17, 12, 23, 40, 22, 15, 18, 6, 5, 38, 16, 36, 26, 32,  Струма  2, 1, 3, 6,  Христо Ботев  17, 9, 19, 35, 6, 27, 25, 10, 2, 4, 8, 31, 12, 15, 7, 14, 5, 23, 29, 11, 1, 3, 13, 33, 21,  Христо Смирненски  6, 3, 4, 2, 7, 5, 1,  Черемидарница,  Черенец  7, 5, 6, 4, 2, 1, 9,  Ябълка  2, 1,  Склад, Кафе

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Скриняно: Александър Стамболийски  9, 30, 5, 14, 36, 6, 20, 3, 32, 7, 1, 18, 4, 22, 40, 32а, 11, 26, 2, 12, 10, 38, 15, 8, 13,  Бистрица  1, 5, 3,  Витоша  10, 13, 18, 7, 20, 2, 14, 9, 8а, 11, 8, 6, 3, 5,  Емил Шекерджийски  6,  извън регулация,  Марица  1, 3, 2,  Оборище  2, 1, 3,  Пейо Яворов  12, 8, 10,  Свилен Русев  2, 4, 1,  Стоян Лудев  57, 90, 96, 109, 77, 84, 82, 88, 96а, 95, 55, 107, 92, 75, 86, 81, 105, 101, 87, 98, 111, 49, 91, 104, 80, 78, 83, 67, 69, 106, 71, 73, 79, 74, 99, 96 Б, 108, 76, 110,  Чайка  7, 5, 2, 8, 4,  Шипка  5, 10, 4, 2a, 9, 1a, 8, 3, 1, 6,  Щастие  5,  Фурна, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Таваличево: Атанас Малинов  9, 1, 16, 15, 10, 22, 11, 4, 3, 2, 6, 7, 5, 14, 8, 13,  Васил Демиревски  11, 15, 7, 14, 8, 10, 6, 13, 4, 3, 1, 2,  Васил Левски  2,  Велин Богданов  8, 7, 10, 5, 6, 2, 1, 3,  Виден  2, 10, 4, 1, 8, 12, 6,  Георги Димитров  49, 45, 29, 31, 30, 20, 51, 32, 23, 24, 55, 36, 37, 41, 53, 34, 26, 39, 22, 35, 25, 33, 47, 43, 12, 17, 10, 16, 7, 13, 15, 14, 5, 8, 11, 4, 9, 71, 20, 56, 60, 65, 46, 40, 69, 38, 50, 59, 48, 58, 67, 61, 44, 42, 54,  Григор Манев  1, 4, 8, 7, 3,  Девети Септември  10, 11, 2, 18, 7, 14, 4, 19, 12, 13, 6, 5, 9, 21, 16, 17, 20, 8, 15, 3, 1, 36, 34, 32, 41, 23, 37, 33, 24, 30, 43, 25, 39, 40, 38, 31, 26, 29, 35,  Димитър Благоев  41, 43, 39, 45, 37, 6, 1, 23, 29, 4, 2, 37, 10, 9, 15, 31, 13, 45, 27, 19,  Еверест  2, 10, 3, 4, 8, 1, 84, 6,  Иван Калфин  9, 7, 3, 5, 1,  Искър  7, 5, 1, 3,  Кирил Мазнев  9, 3, 4, 10, 2, 8, 12, 5,  Кирил Николов-Странджата  4, 3, 1, 9, 7, 2,  Кокиче  3, 5, 2, 1,  Костадин Чесновски  12, 21, 8, 10, 18, 1, 16, 13, 17, 14, 19, 9, 11, 19,  Ленин  9, 13, 10, 24, 8, 12, 3, 31, 15, 2, 29, 5, 14, 27, 26, 1, 22, 25, 4, 11, 17, 16, 28, 31, 21, 29,  Мусала  4, 2,  Осогово  2, 4,  Пирин  1, 2, 4,  Рила  1, Скз Таваличево, 3,  Руен  2, 1, 3, 4,  Станке Димитров  22, 17, 18, 16, 23, 20, 24, 21, 28, 13, 6, 5, 1, 11, 7, 9, 8, 4, 30, 39,  Стефан Димитров  26, 2, 10, 15, 3, 11, 9, 36, 30,  Страцин  3, 2,  Струма  3, 4, 1, 2,  Харалампи Аничкин  7, 8, 11, 16, 17, 10, 24, 13, 4, 1, 5, 15, 12, 26, 3, 6, 14,  Харалампи Митов  10, 18, 8, 16, 7, 14, 12, 5, 1,  Христо Ботев  8, 4, 11, 1, 2, 19, 6, 7, 15, 5, 3, 9, 13,  Христо Манев  6, 7, 11, 3, 1, 15, 4, 5, 13, 8, 17, 19, 10,  Юри Гагарин  3, 7, 1, 9, 6, 4, 11, 8, 10,  Пунк, Кръчма, Стопански Двор

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Търновлаг: Васил Йорданов  20а, 12, 2, 16, 20, 10, 14, 8а, 6, 8, 14а, 18,  Иван Андонов  5, 12, 4, 8, 3а, 9, 7, 16, 13, 15, 21, 19, 11, 3, 10, 17, 6, 2, 14,  Кирил Тонев  15, 13, 9, 3, 7, 1,  Лиляна Димитрова  33, 14, 13, 6, 28, 9, 21, 31, 27, 39, 43, 7, 4, 18, 45, 19, 11, 41, 47а, 8, 29, 1 Цех За Олио, 20, 37, 23, 26, 16, 22, 2, 24, 15, 17, 10,  Мата Стоименова  11, 7, 17, 16, 4, 19, 8, 9, 5, 15, 6,  местност Шамака,  Осогово  1, 3, 2,  Партизанска  19, 3, 15, 11, 13, 21, 7,  Стоян Стоименов  22, 11, 5, 14, 23, 8, 20, 10, 21а, 3, 2, 13, 1, 15, 17, 21, 7, 6, 1а, 18, 12, 16, 9, 4, 19,  Струма  2, 10, 4, 12, 5, 3, 7, 6, 1, 8, 2а,  Трети Март  3, 5, 1,  Складова База, Дърводел.  Работилница, Магазин

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Цървеняно: 002224  местност Ридо,  махала Грънчарица,  махала Мърдевци,  махала Новия Квартал,  Мест. Пояница,  Помпа

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Четирци: М. Топилата,  махала Ямен,  УПИ VI-127 Кв. 15,  къща

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Ябълково,  Общ.  Кюстендил: X-198, Кв. 21,  Васил Левски  7, 3, 10, 5, 12, 6, 9, 11, 8, 2,  Георги Димитров  14, 10, 3, 16, 9, 7, 5, 11, 8, 12, 6,  Девети Септември  27, 29, 25, 37, 35, 19, 22, 32, 15, 13, 24, 40, 18, 43, 44, 45, 41, 42, 36, 31, 21, 17, 34, 28, 47, 20, 30, 27, 12, 49, 38, 39, 16, 23, 14,  Димитър Каляшки  9, 4, 8, 6, 5, 7, 3, 2, 12, 8, 11,  Иван Вазов  6, 16, 1, 18, 4, 5, 10, 14, 12, 3, 20, 8, 2, 22, 24, 26,  Кирил и Методий  12, 18, 8, 7, 23, 10, 24, 1, 11, 2, 17, 3., 5, 13, 19, 21, 9, 14, 15, 28, 25,  махала Бански Мост,  местност Пешо Поле,  местност Река Бистрица,  местност Соволска Река,  Овощарска  16а, 3, 5, 4, 12, 19, 7, 9, 20, 17, 8, 18а, 18, 1, 11, 14, 22, 2, 21, 15, 13, 19а, 16,  ПИ 87062. 11. 80. 1,  Първи Май  39, 16, 26, 21, 3, 15, 7, 41, 38, 2, 33, 12, 10, 27, 32, 56, 1, 11, 36, 52, 50, 25, 14, 43, 45, 20, 5, 44, 6, 58, 29, 28, 54, 46, 48, 31, 23, 42, 34, 18, 22, 17, 40, 19, 4, 8, 30,  Славейков  18, 29, 10, 22, 13, 7, 23, 5а, 25, 2, 9, 31, 5, 4, 8, 27, 20, 19, 17, 14, 6, 4а, 1, 3, 21, 12, 35, 31, 33, 26, 24,  Христо Ботев  2, 7, 5, 1, 4, 6, 8, 3,  Институт

На 25.06.2019 г. /09:00 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Багренци: Александър Стамболийски  5, 6, 2, 7, 1, 3, 4,  Андон Разсипийски  2, 3, 4,  Бандерата,  Бачо Киро  14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 9, 5, 7,  Васил Коларов  1,  Васил Левски  3, 4, 2, 1,  Васил Петлешков  4, 2,  Георги Бенковски  1, 4, 7, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13,  Георги Димитров  11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 10, 13, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1,  Георги Зеленков  2,  Георги С.  Раковски  6, 5, 10, 3, 1, 7, 8, 4, 2, 21, 11, 16, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17,  Григор Чергов  13, 6, 5, 1, 2, 11, 9, 7, 8, 12, 4, 10, 14,  Дим. Разсипийски  3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7,  Димитър Каляшки  18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 21, 19, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5,  Емил Шекерджийски  2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3,  Землище на С. Багренци и С. Граница,  Иван Вазов  4, 2, 1,  извън регулация,  Ильо Войвода  12, 2,  Йордан Каймакански  4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3,  Кирил Орловски  4, 8, 6, 2, 3,  Криволак  3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4,  местност До Селото,  Митко Палаузов  17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8,  Осогово  5, 5, 1, 7,  Паисий Хилендарски  6, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 1,  Панайот Волов  6, 1, 3, 4, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 6, 8,  Рила  2,  Румена Войвода  4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1,  Стефан Караджа  3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4,  Струма  15, 3, 13, 5, 11, 1,  Тодор Каблешков  6, 5, 1, 3, 4, 7,  Харалампи Разсипийски  9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  Христо Ботев  6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17,  Шипка  2,  Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски Цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Местн. Бахчата

На 25.06.2019 г. /09:00 - 17:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Плешивец: Дванадесета  7

На 25.06.2019 г. /09:00 - 17:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 17:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ -  Берсин

На 26.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Горановци,  Общ.  Кюстендил: махала Оспротива,  къща

На 26.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Горановци,  Общ.  Кюстендил

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Кършалево

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Ломница,  Общ.  Кюстендил: махала Анина,  махала Грамаче,  махала Джурина,  махала Донина,  махала Плавнище,  махала Прекендачка,  махала Щърбец

На 27.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Горановци,  Общ.  Кюстендил: Лъката

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Бобешино

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Гюешево: 000053,  Васил Левски  10, 11, 5, 2, 3, 1, 1, 1,  Георги Раковски  10, 3, 6, 1, 2, 12, 8,  Иван Вазов  4, 2, 1, 3,  Ильо Войвода  18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 19, 8, 5, 9,  Кирил и Методий  3, 13, 5, 10, 8,  Комсомолска  25, 20, 17, 14, 12, 21,  махала Богданица,  махала Борнарска,  махала Гарище,  махала Димирци,  махала Зарева  Магазин,  махала Рекалска,  махала Тонева,  махала Центъра  Скз Гюешево, Застава,  махала Цървенджийска  6,  махала Чачарска,  Младен Тасков  2, 3, 4, 1,  Отец Паисий  28, 1, 14, 27, 10, 2, 2, 25, 6, 26, 3, 22, 18, 7, 10., 5, 1, 15, 17,  Поручик Борис Чуковски  4,  Руен  5, 1,  Румяна Войвода  14, 5, 6, 13, 4,  Стефан Караджа  11, 9, 7, 17, 10, 15, 8, 14, 12, 3, 2, 4, 8,  Стойо Якимов Георгиев  2, 3, 7,  Стоян Лудев  15, 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14,  Хан Аспарух  4,  Помпена Станция, Кафе, Бензиностанция, Търг. Комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, 1, училище, Черква, Магазин

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Долно Село: М. Планиница,  махала Бистрица  Магазин,  махала Буковска,  махала Дяволска,  махала Каймаканска,  махала Кошарелска,  махала Логовска,  махала Малиновска,  махала Пищилци,  махала Превалец,  махала Ридарци,  махала Салакунска,  махала Транчовска,  махала Чукарска,  махала Шаламанци

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Каменичка Скакавица: Васил Левски  10, 26, 30, 3, 7, 4, 9, 12, 19, 6, 15,  Здравец  3, 1,  Каменица  6, 4, 1, 10, 13,  махала Дудевска  26, 1, Вила,  махала Пилищарска,  махала Чакмаджийска  2,  махала Чифутска,  Осогово  31, 2, 15, 19, 6, 4, 8, 16, 11, 2, 21, 31, 17, 10, 14,  Хаджи Димитър  4,  Кафе

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Коприва

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Преколница: махала Байковска,  махала Вароша,  махала Делевска,  махала Карадачка,  махала Османци,  махала Прапорска,  махала Ридарска,  махала Сливарска,  махала Тупандийска,  махала Чукойска,  72

На 27.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Раненци: Людмила Живкова  2,  махала Боровска,  махала Велиновска,  махала Димовска  21,  махала Друмлийска  9,  махала Кривошийска,  махала Лехчанска,  махала Мечкарска,  махала Реджовска,  махала Славевска,  махала Стругарска,  махала Центъра  26,  махала Шляпарска,  Магазин

На 28.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Драговищица,  Общ.  Кюстендил: Iv,  Кв.  77,  Стопански Двор,  Акация  1, 2, 5, 3,  Асен Златаров  1, 5, 3, 7,  Асен Златаров  11,  Атанас Достин  26, 11, 38, 15, 5, 8, 47, 34, 19, 63, 57, 17, 33, 31, 41, 4, 32, 21, 30, 28, 35, 39, 48, 9, 7, 49, 12, 45, 1, 29, 27, 59, 42, 20, 37, 10, 6, 40, 61, 44, 2, 51, 18, 65, 53, 46, 24, 22, 13, 36,  Атанас Достин  75, 74, 73, 69, 79, 72, 60, 68, 83, 77, 52, 62, 87, 81, 71, 67, 66, 56,  Бивш Стопански Двор,  Бреза  1, 2,  Брест  1, 2а, 1а,  Брест  3,  Димитър Каляшки  1а, 8, 17, 11, 6, 19, 10, 13, 9, 15, 2, 3, 4, 7, 5,  Иван Пашалийски  14, 1, 54, 4, 9, 5, 2, 7, 6, 10, 8а, 3, 12,  Индустриална  6, 4а, 4, 3, 2, 1,  Искра  2, 4, 1,  Лале  8, 2, 4, 6, 1,  Липа  6,  Липа  4, 15, 2, 24, 22, 13, 7, 12, 8а, 20, 19, 8, 3, 9,  Люляк  15, 6, 20, 17, 5, 7, 2, 8, 1, 13, 12, 3, 11, 9,  местност Ямборано  Кафе Аперитив, Селкооп,  местност Ямборано,  Младост  12, 14, 6, 18, 4, 22, 20, 8, 16, 10, 2,  Младост  2,  Овощарска  1, 3,  Преслав  4,  Роза  10, 6, 8, 7, 4, 5,  Спортист  2, 5, 8, 4, 3, 6,  Стоян Лудев  1, 7, 6, 4, 9, 3, 2, 5,  Хризантема  4, 3, 5, 2, 7, 1,  Черница  4, 2, 6, 5,  Склад

Община Невестино  

На 25.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Згурово: Вила

На 25.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Згурово

Община Рила  

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Бараково: Александър Стамболийски  4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1,  Баба Гена  3, 4, 1, 5,  Беласица  36, 52, 16, 62, 41, 2, 64, 9, 37, 28, 18, 26, 49, 1, 3, 31, 46, 14, 15, 58, 22, 32, 25, 23, 30, 45, 4, 5, 68, 54, 7, 8, 43, 66, 50, 44, 41а, 34, 10, 40, 38,  В. Везенков  5, 11, 10, 13, 8, 5, 3, 1, 4, 7,  Васил Коларов  7, 4, 3, 5,  Вела Пеева  17, 5, 1, 15, 2, 3, 9, 4, 8, 6, 15а, 13, 19,  К. Лазаров  8, 7, 3, 12, 14, 5, 10,  Клемент Готвалд  11, 5, 8, 7,  Климент Готвалд  2, 6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2,  Кокиче  1, 2, 3,  Костадин Лазаров  2, 1,  Лазар Везенков  6,  местност Гургу Дере,  местност Кални Валог,  Методи Попгеоргиев  12, 18, 13, 11, 10, 14, 9, 3, 5, 8, 7, 18,  Митко Палаузов  8, 2, 4,  Никола Парапунов  19, 25, 20, 14, 13, 17, 24, 31, 15, 28, 23, 29, 26, 27, 8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6,  Парцел Іv,  Полето,  Септемврийска  5, 11, 12, 1, 2, 14, 7, 10, 4,  Струма  10, 3, 5, 4,  УПИ - Vііі-157,  УПИ-VIII-157,  Кв. 96,  Христо Ботев  1, 25, 23, 18, 30, 1, 6, 24, 17, 2, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Бело Поле,  Общ.  Благоевград

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Кочериново: Асен Рашков  40,  В. Везенков  13,  Дом За Стари Хора  1,  Левски  24, къща, Е 79, 18 къща,  Лот 2,  местност Джанговица,  Никола Вапцаров  113,  Пътен Възел,  Струма  1 път Е79

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Пороминово: 000182,  017013,  0311025,  26073,  I, Кв. 8а,  II-376,  Кв.  9,  Ix - 40,  Кв.  5,  І-379, Кв. 36,  Адалберт Антонов Малчика  3, 6, 4, 1,  Александър Димитров  3, 1, 2,  Александър Стамболийски  11, 9, 3, 5, 21, 7, 17, 13, 15, 7, 16,  Бузлуджа  8, 6, 10, 1, 2,  Васил Априлов  6, 5, 3, 10, 4, 2, 11, 8, 25, 36, 1, 12,  Васил Коларов  6, 14, 10, 12, 4, 8, 2,  Васил Левски  8, 12, 6, 10, 4, 2, 1, 3,  Вела Благоева  3, 5, 1, 2, 6,  Вела Пеева  3, 6, 1, 5,  Георги Бенковски  4, 3, 5, 1, 2,  Гоце Делчев  21, 16, 4, 5, 7, 3, 33, 14, 17, 15, 2, 23, 6, 25, 13, 9, 29, 10, 8, 27, 1, 19, 12, 77, 38, 31, 65, 26, 37, 33, 62, 30, 44, 40, 51, 42, 53, 83, 45, 36, 97, 32, 30а, 41, 75, 50, 1, 52, 34, 85, 63, 28, 81, 55, 98, 47, 49, 48, 66, 64, 94, 107, 95, 109, 54, 101, 105, 99, 2, 111, 6, 97, 93, 103, 10,  Димитър Благоев  10, 2, 8, 1, 15, 9, 11, 7, 12, 14, 4, 3, 6, 5, 13, 2, 10, 3, 4, 6,  Жельо Демиревски  4, 9, 8,  Йорданка Николова  7, 1, 3, 5,  Кв. 12,  УПИ-Х-113,  Кирил и Методий  2, 2, 4, 5, 3, 1,  Кокиче  3, 5, 7,  Лиляна Димитрова  6, 11, 13, 5, 7, 9, 3,  местност Бачо,  местност Буката  Стопан. Постройка,  местност Лаго,  Митко Палаузов  3, 6, 1, 4,  Опълченска  6, 8, 9, 16, 1, 6, 5, 8, 13, 4, 6., 14, 3, 7, 2, 10, 12,  ПИ 027010  Мeстност Калугерката,  Райна Княгиня  12, 11, 10,  Тодор Каблешков  5, 15,  УПИ I142,  УПИ II-26073,  УПИ III-26073,  УПИ-Іх-32,  УПИ-Хіі-18 Кв2,  Христо Ботев  3, 13, 11, 10, 15, 5, 6, 7, 2, 4, 9,  Цар Борис  8, 5, 4, 10, 7, 6, 3, 2,  Цар Крум  2, 1, 7, 9, 5, 6, 4,  Цар Симеон  6, 4, 3, 1,  Шипка  1, 7, 10, 8, 9, 5, 2, 1, 4, 6, 3,  Юри Гагарин  16, 20, 22, 15, 19, 11, 13, 26, 17, 34, 31, 10, 29, 25, 23, 32, 38, 33, 30, 35, 21, 40, 36, 14, 37, 27, 5, 1, 10, 5, 7, 6, 12, 4,  Бунгало

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Рила: Бор  8,  Васил Демиревски  4,  Крайречна  59,  Петко Войвода  4, 2,  Света Варвара  36, 32, 9, 5, 40, 8, 13, 4, 1, 12, 26, 30, 17, 22, 20, 10, 6, 28, 34, 11, 21, 2,  Септемврийска  6,  Спротива  1,  Стопански Двор  Бетонов Център, Автогараж

На 24.06.2019 г. /10:00 - 11:30 ч./ -  Стоб: 69261. 501. 13,  69261. 501. 5,  VII 640,  Ален Мак  5, 7, 1, 9, 3, 2, 7,  Асен Васев Хаджията  25, 9, 11, 8, 5, 7, 34, 43, 20, 45, 6, 24, 33, 46, 30, 29, 27, 25, 31, 8, 51, 36, 18, 35, 13, 4, 48, 16, 50, 19, 14, 22, 41, 32, 17, 38,  Асен Златаров  54, 55, 45, 53, 50, 40, 44, 48, 59, 42, 52, 51, 17, 1, 46, 43, 58, къща, 24, 39, 57, 11, 1, 5, 3, 2, 5, 17, 37, 34, 32, 55, 31, 26, 35, 33, 18, 36, 16, 27, 21, 25, 23, 19, 14, 22, 57, 30, 29,  Асен Рашков  2, 4, 1, 8, 10, 6, 12,  Божана и Васил Котеви  8, 29, 31, 19, 35, 17, 18, 39, 33, 20, 47, 41, 16, 15, 37, 25, 51, 27, 54, 23, 49, 43, 5, 6, 13, 17, 15, 3, 7, 1, 3а, 19, 2,  Бор  4, 8, 12, 10, 14, 2, 1, 5,  Бреза  3, 6, 4, 1, 2,  Витоша  3, 4, 8, 6, 7, 5,  Георги Бачков  9, 2, 10, 13, 6, 7, 4, 12, 38, 32, 29, 37, 36, 27, 14, 30, 26, 20, 34, 21, 40, 42, 23, 16, 22, 28, 19,  Гладно Поле  7, 8, 6, 3, 5, 4, 8,  Гоце Делчев  3, 1,  Доктор Петър Берон  6, 2, 8,  Дунав  13, 17, 6, 11, 16, 14, 5, 22, 9, 10, 7, 23, 15, 3,  Еделвайс  10, 5, 12, 2, 1, 3, 8, 6, 4,  Здравец  6, 8, 7, 9, 3, 14, 12, 10, 25, 9,  Зорница  5, 1, 4, 7, 2,  Иван Козарев  5, 6, 3, 10, 2, 4,  Иван Лапев  19, 9, 15, 12, 3, 2, 30, 35, 13, 39, 23, 17, 37, 31, 5., 6, 4, 43, 20, 18, 14, 10, 40, 42, 7, 49, 8, 33, 1, 41, 9,  Иглика  5, 8, 4, 1, 10, 3, 2, 7,  Иречек  4, 2, 3, 7, 1,  Йордан Клинчарски  6, 2, 8, 9, 10, 4, 1, 5, 3, 7,  Кокиче  15, 8, 5, 5а,  Комсомолска  21, 18, 22, 2, 21, 23, 5, 16, 9, 6, 4, 20, 14, 30, 3, 19, 11, 10, 1, 7, 12,  Крайречна  Вила, 14, 12, 16, 4, 2, 6, 1, 10, 8,  Крали Марко  3, 5, 3, 7, 1, 9,  Лале  9, 4, 3, 6, 8, 10, 5, 7, 2, 4,  Лоза  6, 11, 9, 13, 10, 14, 12, 4,  Люляк  4, 8, 6, 10, 3, 5,  Марек  9, 7, 1, 4, 3, 6, 8,  местност Драките,  местност Турските Бахчи  Помпа,  Мир  1, 6, 4, 2,  Младост  4, 2, 3, 5,  Мусала  1, 2,  Никола Вапцаров  5, 5, 1, 2,  Партизанска  7, 6, 11, 9, 8, 13, 17, 16, 14, 20, 12, 2, 33, 38, 42, 30, 3, 27, 7, 40, 6, 31, 5, 4, 23а, 21, 25, 34, 32, 1, 2,  ПИ №69261. 501. 24,  Плиска  1, 6, 18, 5, 12, 2, 9, 10, 15, 13, 4, 17, 7, 8,  Първи Май  1, 5, 2, 4, 3,  Родопи  6, 9, 37, 31, 13, 2, 35, 25, 11, 5, 7, 3, 2, 1,  Ропотамо  10, 4, 5, 6, 1, 2,  Свобода  8, 3, 1,  Сибирска  5, 21, 10а, 7, 2, 9, 15, 13, 11, 6, 12, 17, 10, 1, 4, 10а,  Спасуна Накова  5, 1, 2, 3,  Стобски Пирамиди  11, 1, 9, 5, 7, 3, 32,  Стоян  Котев  4, 18,  Струма  1, 12, 3, 10, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 2,  Тома Райчов  2, 14, 21, 16, 5, 6, 4, 7, 19, 2, 8, 10, 11, 9, 15, 3,  Три Могили  4, 8, 3, 1, 6, 11, 24, 18, 17, 3, 11, 12, 26, 5, 10, 20, 15, 22, 13,  УПИ-Хі-72, Кв. 60,  Хороигрище  4, 2, 6, 5, 1, 4, 3,  Христо Сокола  7, 2, 11, 1, 9, 5, 13,  Яне Сандански  17, 20, 21, 19, 12, 3, 18, 5, 14, 25, 8, 10, 1, 7, 22, 16, 9, 2,  Филиал

На 25.06.2019 г. /12:00 - 14:30 ч./ -  Рила: Васил Демиревски  4,  Васил Начев  6, 1,  Възрожденска  6, 2, 4, 7, 9,  Димо Хаджидимов  2, 4,  Доктор Стойчев  39, 11, 65, 61, 20, 22, 37, 48, 52, 18, 34, 32, Черква, 4, 21, 25, 5, 15, 19, 6, 50, 7, 9, 24, 16, 3, 23а, 46, 1, 8, 30, 13, 63, 59, 35,  Иван Вазов  8, 2,  Иван Димитров  2, 1, 4,  Иван Ризов  11, 9, 20, 10, 24, 6, 4, 26, 7, 28, 22, 2,  Ильо Войвода  3, 17, 15, 7, 6, 2, 1, 10, 8, 9,  Манастирска  11, 9, 7, 5, 3, 1,  Мусала  2, 65, 4,  Опълченска  28, 21 А, 43, 14, 26, 27, 47, 31, 16, 41, 36, 17, 39, 24, 32, 25, 11, 34, 37, 33, 29, 30, 19, 21, 9, 35, 23, 12, 13,  Петко Д. Петков  6, 10, 4, 2, 12, 18, 14,  Райна Княгиня  10, 2, 1, 3, 4, 5,  Рилица  2,  Свети Иван Рилски  5, 1, 2,  Симеон Пандурски  44, 42, 24, 22, 1, 46, 68, 40, 17, 20, 8, 2, 7, 6, 10, 15, 9, 26,  Спортела  18, 16,  Страхил Войвода  4, 2, 6, 1, 3,  Христо Ботев  12, 6, 23, 10, 15, 11, 25, 17, 5, 1, 3, 7, 19 189, 8, 4, 21, 13,  Цар Иван Асен II  17, 13, 19, 15, 21, 14,  Чавдар Войвода  1, 9, 7, 3, 19, 8, 5, 2,  Черковна  38,  Шипка  4, 5, 1, 2

На 27.06.2019 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Пастра: 55539. 100. 132,  55539. 100. 316,  местност Туфано,  Пастра  1,  ПИ №55539. 100. 207,  Стопански Двор,  къща, 2

На 27.06.2019 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Рила: местност Горхим,  местност Елешница  Вила

На 27.06.2019 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Рилски Манастир: местност Бачкова Чешма  Вила,  местност Владичина Поляна,  местност Горско Стопанство,  местност Горхим,  местност Елешница  Хижа Ломница,  местност Илийна Река,  местност Кирилова Поляна,  местност Пчелина

Община Сапарева баня  

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 11:30 ч.; 11:00 - 11:30 ч./ -  Паничище: 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970  М.  Жълтия Гьол,  II,  II, Кв. 8,  Іх - Кв.  8,  местност Гюндера  Бунгала, Бунгала,  Паничище Почивна Станция,  Планински Курорт,  Сухото Езеро  УПИ Іх Кв. 10,  УПИ - І, Кв.  70,  УПИ III,  УПИ VIII Кв. 10,  Вила, Почивен Дом, Хижа, Станция, Хижа, Въжена Линия, База, Почивна Станция Бдж

На 25.06.2019 г. /09:15 - 11:30 ч.; 09:15 - 09:45 ч./ -  Сапарева Баня: 65365. 210. 111,  65365. 210. 931,  Бачо Киро  6, 8, 5, 7, 3, 2, 16, 12, 1,  Болярица  2,  Буйов Рид  6, 5, 3, 1, 8,  Васил Априлов  11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8,  Васил Левски  18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 26, 23, 21,  Волов  5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4,  Гео Милев  3, 8, 2, 1а, 11, 4, 5, 6, 10,  Георги Бенковски  16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 1, 18, 15, 4, 10, 3,  Германея  1,  Джерман  2, 4, 7, 8, 3, 10, 23, 15, 6, 3а, 1, 5, 25, 17, 21, 13, 14, 19, 18, 27,  Джуганица  6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1а, 9, 3, 25, 12, 1, 17, 7, 26, 19, 14, 23, 2, 5, 15,  Дъга  8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9,  Иван Вазов  27, 2, 6, 4, 8, 17, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20,  Кокиче  8, 1а, 4, 5, 3, 6, 1, 2,  Крайречна  25, 31, 29, 3, 19а, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 19, 27, 15,  Ловна  10, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 9,  местност Зелени Преслап  Почивен Дом Марена, Бунгала,  Паничище  65, 112, 67, 110, Бунгала, Вила,  ПИ - 1351,  ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта,  Раковски  1,  Св. Варвара  15,  Синчец  7,  Скакавица  30, 21, 23,  Скобелев  1, 2, 3, 5,  Славейков  2, 4, 10, 1, 8, 6, 7, 14,  Слога  6, 4, 2, 5, 1,  Стопански Двор  Бунгало,  Тракия  16, 6, 20, 12, 4, 28, 13, 9, 14, 11, 26, 8, 24, 3, 2, 22, 10, 5, 18, 17, 1, 7,  Трети Март  24,  УПИ Ix-999,  Кв.  33,  Христо Смирненски  1, 3, 11, 4, 2, 6, 8, 5, 7, 9,  Явор  1, 6,  Кк Паничище

На 25.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч./ -  Овчарци,  Общ.  Сапарева Баня: 020101,  027028,  53254. 50. 46,  Баба Тонка  4, 6, 1, 2, 5, 3,  Бор  3, 4, 2, 7, 8, 11, 6, 1, 5, 13, 9, 12,  Васил Левски  12, 7, 5, 6, 10, 4, 1, 14, 18, 3, 16, 2, 11, 9,  Васил Попов  11, 17, 6, 5, 19, 15, 2, 7, 14, 16, 8, 22, 18, 12, 13, 1, 3, 9,  Верила  11, 21, 1, 7, 13, 5, 23, 2,  Водопада  4, 12б, 16, 15а, 1, 23, 12, 19, 13, 10, 3, 21, 11, 9, 22, 14, 18, 20, 17, 25, 6,  Георги Бенковски  3, 14, 10, 6, 1, 12, 9, 5, 20,  Георги Раковски  9, 6, 21, 18, 23, 15, 7, 12, 19, 11, 10, 13, 16, 20, 8, 17, 14, 4, 5, 3, 1, 2,  Горица  4, 18, 7, 1, 3, 12, 8, 11, 5, 24, 13,  Бунгало, 16, 2, 20, 14, 6,  Гоце Делчев  5, 6, 2, 7, 13, 3, 11, 8, 9, 1, 4,  Дръндарица  3,  Дъбевица  1,  Здравец  3, 12, 20, 13, 14, 12, 23, 6, 16, 2, 25, 8, 15, 5, 21, 19, 7, 10, 9, 11, 18, 1, 4,  Златни Брегове  3, 9, 1, 15, 5, 11, 13, 16, 4, 12, 8, 10, 14, 20, 2, 7, 17,  Иван Рилски  13, 4, 20, 14, 6, 5, 11, 12, 10, 3, 16, 9, 8, 1, 18, 2,  Искра  1, 3,  Кокиче  6, 4, 2, 7, 5, 10, 12, 3,  Липа  6, 3, 8, 2, 20, 5, 9, 24, 18, 12, 14, 1, 10, Вила, 7, 11, 16,  Лозана  26, 4, 22, 10, 11, 3, 18, 2, 1, 24, 14, 16, 20, 6, 12, 5, 7,  Мановица  13, 25, 17, 23, 19, 11, 7, 1, 5, 15, 9, 3, 21, местност  Грабежо,  местност Герена  Вила, Бунгало, Вила,  местност Песоко  Сглобяема къща,  местност През Реката  Вила,  местност Ридо  Вила, Вила,  местност Фидиня  Вила,  Незабравка  8, 6, 10, 1, 4,  Никола Вапцаров  20, 30, 1, 14, 23, 3, 18, 5, 17, 11, 22, 4, 24, 28, 32, 26, 10, 13, 2, 19, 6, 7, 9, 8, 16, 12,  Осми Март  4, 1, 7, 5,  Отец Паисий  4, 1,  Панайот Волов  8, 3, 1, 11, 13, 2, 30899, 7, 4,  Плиска  2, 8, 3, 6, 1, 5,  Прогона  7, 5, 3, 9, 1,  Ридо  Вила, 15, 1, 2,  Рила  14, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 18, 8, 10, 16, 6,  Рилски Езера  2, 39, 52, 64, 39, 60, 66, 57, 70, 62, 50, 68, 13, 55, 54, 56, 51, 15, 53, 58, 59, 47, 23, 34, 38, 32, 8, 16, 33, 28, 45, 29, 21, 36, 40, 30, 15, 11, 31, 20, 35, 25, 18, 9, 37, 39, 5, 19, 6, 22, 24, 17, 42, 2, 14, 49, 26, 13,  Седемнадесети Март  13, 11, 5, 7, 1, 6, 3, 4, 2, 9,  Синчец  3, 10, 1, 6, 4, 8,  Спартак  5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 10, 11, 19,  Сталевица  4, 2, 3, 7, 12, 6, 8, 10, 7,  Хаджи Димитър  10, 1, 5, Вила, 9, 7, 8, 6, 2, 7,  Христо Ботев  10, 4, 9, 5, 3, 14, 7, 8, 1, 2,  0, местност Света Вода, 2

На 25.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч./ -  Ресилово: XI-742, Кв. 53,  026170,  027007,  100005,  III-548, Кв. 58,  Акация  5, 7, 14, 12, 12, 14, 8, 10, 7, къща, 6,  Александър Стамболийски  8, 20, 1, 6, 5, 4, 29, 13, 23, 15, 3, 7, 11, 7а, 16, 2, 12, 14, 25, 10, 7, 1, 2, 4, 8,  Асаница  19, 9, 5, 3, 1, 5,  Бачо Киро  7, 4, 3, 5, 1, 6, 13, 2, 8, къща, 12, 10, 9, 14, къща,  Бенковски  10, 4, 1, 12, 8, 7, 3,  Борчета  11, 21, 15, 12, 5, 8, 3, 17, 19, 1, 7,  Вария  2, 3, 29, 1, 5,  Васил Левски  10, 13, 6, 11, 7, 16, 25, 12, 15, 19, 5, 3, 21, 17, 14, 4, 8, 9, 1,  Верила  4, 2, 6,  Волов  3,  Гагарин  10, 2, 1, 6, 3, 8, 24, 18, 22, 12, 20, 16, 15, 14,  Горица  3, 15, 4, 5, 6, 8, 2, 11, 13, 10,  Джерман  2, 4, 1, 6, 8,  Димчо Дебелянов  2, 1, 7,  Еделвайс  12, 10,  Захари Зограф  31, 26, 25а, 30, 41, 36, 44, 29а, 25, 27, 40, 42, 39, 29, 38, 32, 37, 35, 13а, 19, 18, 22, 16, 20, 13, 3, 23, 12, 9, 11, 10, 5, 2, 21, 7, 4, 8, 1, 14, 24,  Здравец  2, 7, 8, 6,  Иван Вазов  9, 7, 6, 8, 5, 1, 4, 3,  Иван Рилски  6, 8, 5, 2,  Иглика  2, 6, 4, 3, 6а, 5,  Игликина Поляна  1, 7, 5, 3,  Изгрев  3, 2, 8, 18, 1, 6,  Индже Войвода  1, 7, 5, 3, 10, 6, 12, 8,  Калоян  Вила, 25, 8, 21, 12, 3, 2, 11, 1, 6, 20, 7, 18, 9, 14, 5, 15, 17, 27, 13, 10,  Красна Поляна  2, 5, 3, 7, 6, 8, 15, 1, 1,  Лаката  12а, 8, 9, 12, 1, 6, 11, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 2, 10,  Липа  6, 4, 2, 10, 6, 3, 8,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 8, 5, 1, 4, 6а, 2, 6, 3,  местноста Над Селото  Вила,  Община Сапарева Баня,  Омуртаг  42, 27а, 30, 18, 13, 34, 9, 23, 29, 17, 40, 39, 38, 16, 15, 22, 24, 31, 11, 44, 28, 35, 12, 32, 36, 27, 48, 14, 21, 19, 33, Черква, 26, 7, 3, 8, 2, 4, 1, 10, 5, 6,  Отец Паисий  17, 9, 4, 9а, 12, 5, 8, 10, 1, 6, 3, 15, 7, 13,  Павлеви Ливади  Жилище, 6, 12, 13, 4, 15, 11, 2, 1, 7, Вила,  Пирин  13, 1, 5, 3, 7, 9,  Плана  2,  Плиска  5, 3, 2,  Раковски  140, 1, 2, 7, 9, 6, 3, 11, 15, 5, 13,  Рила  10, 28, 40, 38, 25, 38а, 36, 14, 20, 5, 4, 34, 30, 32, 18а, 22, 16, 13, 21, 2, 24, 10, 3, 19, 6, 28, 26, 23, 11, 8, 12,  Родопи  39, 7, 17, 8, 33, 31, 15, 9, 6, 3, 2, 4, 35, 5, 12, 13, 27, 1, 16, 19, 23, 37, 11, 21,  Роза  2, 5, 3, 6, 1, 4, 8, 10,  Севрия  27, 16, 12, 9, 14, 4, 20, 7, 25, 22, 8, 2, 6, 29, 26, 11, 13, 18, 28, 10, 21, 5, 19, 23, 15, 30, 31, 29,  Синчец  26, 2, 14а, 3, 14, 10, 11а, 9, 6, 8, 1, 5, 11, 16, 4, 11, 18, 34, 11, 40, 20, 2, 50, 44, 21, 25, 37, 28, 30, 13, 24, 48, 34, 52, 31, 22, 54, 15, 46, 23, 42,  Софроний  1, 4, 6, 2,  Спартак  1, 13, 2, 5, 4, 3, 11, 15, 9, 10, 7, 8,  Стадиона  12, 6, 8, 18, 4, 14, 2,  Стефан Караджа  4, 6, 10, 1, 2, 3, 8,  Стопански Двор  Фуражомелка,  Теменужка  1, 8, 9, 6, 3, 4, 7,  Трети Март  3а, 1а, 8а, 3, 4, 13, Вила, 14, 23, 11, 21, 7, 1, 17, 5, 15, 8, 16, 6, 18, 9, 2, 19, 10, Вила, 23, 28, 20, 22, 27, 45, 24, 38, 36, 47, 41, 43, 26, 29, 34, 31, 32, 39, 35, 30, 37,  УПИ - Vіі-672, Кв. 36,  ХIv-11, Кв. 5,  Хан Аспарух  15, 11, 7, 9, 13, 5, 4, 14, 3, 1, 5, 7,  Хан Крум  7, 25, 23, 16, 20, 3, 12, 3, 2, 18,  Христо Ботев  15, 13, 4, 10, 9, 2, 3, 7, 5, 8, 20, 11, 2, 32, 26, 15, 10, 31, 20, 30, 29, 23, 6, 31а, 19, 17, 24, 27, 28, 21, 16, 25, 12, 14, 18,  Цар Самуил  35, 32, 13, 25, 7, 27, 1, 17, 15, 19, 5, 23, 11, 9,  Цар Симеон  5, 38, 34, 3, 12, 22, 10, 6, 4, 26, 36, 30, 28, 8,  Чавдар Войвода  33, 12, 21, 19, 5, 6, 29, 22, 1, 17, 9, 16, 7, 11, 11а, 35, 27, 14, 10, 3, 2, 8, 18,  Шипка  1, 8,  Шумата  2, 4, 2, 4,  Яворов  8, 2, къща, 6, 3, 5, 11, 1, 2, 4,  Янтра  9, 1, 6, 15, 13, 2, 7, 5, 11, 4

На 25.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч./ -  Самораново: 65245, 6, 153,  65245. 1. 214,  65245. 4. 266. 1,  65245. 4. 405,  65245. 4. 440,  65245. 45. 4. 416,  65245. 6. 499. 1,  Александър Стамболийски  29, 26, 13, 15, 18, 2, 20, 7, 3, 10, 11, 16, 5, 9, 17, 6, 4, 19, 21, 22, 14, 12,  Александър Стоименов  7, 2, 24, 17, 15, 11, 3, 8, 29, 6, 14, 13, 27а, 4, 25, 1, 18, 23, 10, 20, 21, 9, 12, 22, 17а, 27, 5, 16, 19,  Балкан  1, 2, 6, 4,  Бор  1, 4, 3, 2,  Борислав Стоилов  15, 22, 11, 21, 17, 14, 19, 18, 5, 6, 9, 4, 3, 8, 1, 10, 8а, 2,  Васил Демиревски  2, 20, 3, 18, 8, 16, 9, 24, 26, 10, 4, 13, 12а, 5, 1, 12, 11, 14, 18а, 22, 7,  Васил Левски  3, 4, 5, 12, 2, 9, 8, 15, 14, 2, 13, 13, 6, 7, 11, 10, 17, 2,  Васил Петлешков  11, 7, 15, 3, 13, 5, 1, 9,  Георги Димитров  58, 64, 66, 43, 45, 61, 56, 49, 71, 47, 51, 59, 63, 69, 55, 54а, 44, 48, 62, 46, 57, 53, 65, 60, 67, 54, 68, 52, 25, 36а, 32, 25.  1, 1, 8, 22, 7, 39, 35, 25 1, 14, 24, 1 1, 25 1, 89, 41, 28, 21, 29, 3, 11, 16, 37, 4, 23, 38, 34, 10, 36, 20, 40, 1, 5, 30, 6а, 15, 13, 12, 6, 18, 33, 9,  Девети Май  10, 4, 8, 14, 6, 2а, 12, 11,  Дренски Рид  5, 11, 15, 9, 2, 7,  Захари Стоянов  2, 4, 5, 1, 7, 3,  Здравец  1, 1а, 11, 7, 8, 1, 5, 2, 3, 9,  Йордан Анин  1, 2, 4, 7, 6, 18, 1, 16, 10, 5,  Йордан Дотин  9, 7, 6, 5, 8, 2, 4, 11, 1, 10, 13, 3, 3, 14, 8,  Кв. 16,  Комсомолец  9, 3 А,  Крайречна  4, 6, 5, 10, 2, 7, 8, 11, 13,  Ленин  4, 13, 31а, 34, 22, 9, 12, 20, 7, 41, 35, 1, 31, 29, 39, 6, 37, 18, 43, 30, 26, 24, 33, 16, 25, 8, 19, 3, 32, 23, 5, 11,  Липа  3, 4, 1, 2,  Марков Камък  1, 5, 1а, 3, 7, 1,  местност Златковица  Дърводелска Работилница,  местност Марков Камък  Вила,  местност Отовица  Водоем,  Митко Палаузов  11, 2, 1, 5, 8, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, Тото Пункт, 1, 14, 4, 1, 12, 2, 8 2, 10,  Мусала  1, 2, 5, 4, 6,  Ненко Пиперков  30, 27а, 34, 39, 32, 26а, 16, 21, 25, 35, 27, 24, 8, 19, 15, 33, 28, 18, 14, 29, 17, 22, 37, 31, 26, 10, 11, 9, 5, 2, 6, 3, 13, 7, 4,  Оборище  1, 9а, 5, 8, 9, 4, 3,  Отовица  10, 8, 25, 15а, 21а, 18, 12, 21, 6, 19, 35, 11, 37, 15, 27, 2, 33, 31, 9, 23, 29а, 29, 7, 7а, 3а, 1, 39,  Партизанска  20, 23, 8а, 4, 30, 26, 6, 21, 11, 1, 24, 13, 19, 8, 15, 9, 3, 26а, 17, 7, 28, 25, 14, 10, 2, 16, 17а, 5, 4а,  Пейо Яворов  1, 5, 7, 2, 6, 8, 4, 7а, 3, 9,  Раковска  5, 6, 12, 3, 1, 7, 2, 4, 8, 11, 14, 10, 10,  Рила  3, 5, 18, 11, 6, 30, 20, 14, 8, 10а, 19, 13, 4, 17, 24, 22, 16, 1а, 9, 26, 7, 15, 12, 1б, 28, 10,  Самуил  6, 8, 4, 2, 7, 10, 7, 1,  Скакавица  7, 25, 12, 1, 16, 10, 19, 20, 22, 9, 18, 23а, 4, 26, 14, 11, 23, 2, 8, 6, 17, 13а, 3,  Стаменко Градевски  2, 23, 15, 12, 16, 6б, 1, 21, 12а, 14, 22, 13, 11, 6, 9, 7, 8, 17, 3, 61, 6а, 19, 10, 3,  Стопански Двор  Обект, Офиси, Хмелосушилня, Автогарж, Автокъща, Дърводелски Цех, Павилион, Сграда, Цех За Пилета,  Христо Ботев  5, 7, 3, 1, 6, 4, 1,  Цар Крум  12, 11, 14, 8, 9, 2, 4, 1а, 3, 6, 5, 10а, 10, 7,  Черни Връх  5а, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 7, 11, 3а, 1, 9, 21, 5, 3,  Юри Гагарин  28, 28, 24, 5, 22, 12, 19, 3, 7, 13, 8, 17, 16, 2, 15, 6, 26, 4, 21, 1, 30, 1а, 11, 25, 10, 9

На 25.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч./ -  Сапарева Баня: 032046,  65365, 601, 10,  65365. 210. 111,  65365. 24. 636 До Банята,  65365. 31. 45,  65365. 32. 226,  65365. 32. 353,  65365. 601. 005,  65365. 601. 964,  65365. 602. 602,  I, Кв. 74,  III,  Кв. 125,  Lxxvі, Кв.  74 Идент.  65365. 602. 375  8,  Lxxx, Кв. 74,  LxxxIv-2797, Кв. 74,  XvIII,  Кв.  98,  Ііі-3071, Кв. 120,  Александър Стамболийски  4, 16, 3, 2, 6, 13, 9, 1, 5, 11, 12, 10, 14, 7, 8, 4,  Ангел Кънчев  2, 4, 10,  Баба Тонка  5, 2, 3,  Бачо Киро  6, 8, 5, 7, 3, 2, 16, 12, 1,  Болярица  2,  Бор  3, 3, 5, 4, 6, 2, 8, 1,  Бреза  5, 2, 7, 3, 1, 10, 8, 30, 12, 9, 4, 11, 6,  Бригадирска  19, 20, 2, 54, 18, 12, 15, 30, 32, 40, 48, 50, 44, 16, 22, 28, 24, 52, 8, 1, 13, 36, 21, 26, 34, 42, 10, 17, 9, 38, 3, 5, 25,  Буйов Рид  6, 5, 3, 1, 8, 2,  Валявица  6, 8, 4, 10, 2,  Васил Априлов  11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8,  Васил Левски  18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 26, 23, 21, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 1 Сграда 3, 13, 8, 4, 19, 14, 9, 17, 16, 6, 5, 11, 28, 2, 12, 7, 10, 15,  Васил Петлешков  11, 5, 7, 1, 3, 2, 15, 17, 19, 23, 14, 11, 18, 9, 12, 6, 21, 24, 13, 4,  Веслец  15, 1, 17, 19, 14, 12, 6, 8, 25, 29, 2, 27, 16, 18, 10, 5, 3, 21,  Волов  5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4,  Гео Милев  3, 8, 2, 1а, 11, 4, 5, 6, 10,  Георги Бенковски  16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 1, 18, 15, 4, 10, 3, 2,  Георги Терзийски  17, 5, 9, 19, 16, 15, 13, 3, 11, 1,  Германея  61, 1, 52, 21, 59, 53, 3, 57, 2, 50, 40, 1, 45, 32, 1, 39, 9, 21, 37, 25, 29, 31, 23, 27, 35, 30, 15, 6, 26, 20, 28, 7, 5, Участък, 2, 22, 1, 11, 10, 30, 3, 19, 14, 16, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1,  Гюрица  6,  Детелина  9, 2, 8, 4, 11, 7,  Джерман  2, 4, 7, 8, 3, 10, 23, 15, 6, 3а, 1, 5, 25, 17, 21, 13, 14, 19, 18, 27,  Джуганица  6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1а, 9, 3, 25, 12, 1, 17, 7, 26, 19, 14, 23, 2, 5, 15,  Димитър Чучуганов  11, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 13, 1, 3, 12,  Дъга  8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9,  Еделвайс  6, 8, 4,  Здравец  2, 3, 5,  Иван Вазов  27, 2, 6, 4, 8, 17, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20,  Иван Рилски  1, 12, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 11, 5, 14, 10,  Иглика  3, 16, 6, 10, 8, 1, 14, 20, 12, 18, 2, 6,  Извънрегулация  4,  Йордан Михайлов  1, 10, 9, 7, 6, 5а, 2, 5, 8, 4,  Йордан Попмихайлов  9, 13, 7, 14, 12, 16,  Княз Борис  3, 1, 4, 10, 6, 2, 12, 15, 3, 9, 8,  Кокиче  8, 1а, 4, 5, 3, 6, 1, 2,  Коста Петров  3, 1, 2, 5, 3, 4,  Крайречна  25, 31, 29, 3, 19а, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 19, 27, 15,  Кръстю Софрониев  4, 2, 3, 1,  Липа  62, 49, 39, 26, 60, 48, 51, 38, 52, 42, 22, 43, 30, 23, 29, 40, 20, 10, 34, 58, 53, 64, 31, 47, 17, 50, 44, 32, 19, 21, 66, 55, 27, 35, 24, 37, 46, 36, 11а, 41, 33, 25, 56, 54, 70, 68, 15,  Ловна  10, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 9,  Лоза  8, 34, 19, 14, 18, 25, 10, 26, 1, 28, 6, 24, 23, 9, 20, 17, 12, 16, 2, 32, 7, 15, 11, 3, 4, 13, 21,  Малина  11, 2, 7, 6, 5, 3,  местност Бончук  къща,  местност Водни Дол  Вилно Селище,  местност Зелени Преслап  Почивен Дом Марена, Бунгала,  местност Света Вода  къща,  местност Сиракова Круша  Бензиностанция,  Местонст Грамчова Чешма  Ограда, Гатер,  Момина Сълза  8, 3, 9, 19, 16, 14, 13, 17, 15, 2, 4, 12, 3а, 7, 23, 6, 10, 21, 11, 1,  Мусала  2, 4, 2а, 6, 1, 3, 5,  Незабравка  8, 1, 2, 6, 3, 4, 10,  Никола Вапцаров  3, 10, 2, 1, 8,  Нов Живот  7, 16, 11, 20, 5, 10, 6, 18, 13, 12, 14, 22, 17, 4, 15, 1, 21, 9,  Омуртаг  10, 6, 8, 4, 2,  Опълченска  14, 20, 16, 23, 7, 6, 15, 3, 4, 19, 12, 14а, 9, 1, 10, 13, 11, 22, 17, 2, 8, 18,  Осми Март  8, 4, 1, 6, 10, 2, 5,  Отец Паисий  9, 2, 3, 1, 10, 5, 7, 4, 8, 36,  Паничище  65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 24, 20, 28, 13, 26, 17, 15, 37, 30, 22, 9, 12, 14, 7, 5, 43, 36, 52, 2, 37, 21, 54, 80, 50, 41, 66, 38, 88, 68, 82, 35, 19, 1, 40, 33а, 49, 70, 47, 64, 84, 92, 86, 39, 62, 51, 33, 46, 78, 13, 44, 90, 58, 60, 31, 29, 63, 96, 108, 57, 51, 59, 86, 106, 55, 104, 61, 102, 65, 98, 94, 100, 119, 99, 87, 136, 132, 118, 130, 105, 20, 95, 107, 150, 113, 121, 81, 69а, 117, 109, 89, 103, 134, 138, 91, 101, 111, 115, 128, 83,  Перуника  14, 6, 14.,  Перущица  14, 11, 1, 18, 10, 5, 21, 8, 31, 23, 6, 27, 26, 3, 34, 7, 20, 144, 2, 12, 4,  ПИ - 1351,  ПИ Lxxxііі; Кв. 74,  ПИ №65365. 210. 111 М. Юрта,  Плиска  6, 3, 10, 4, 14, 1, 2, 5, 12, 8, 12, 56, 21,  Победа  28, 2, 25, 32, 15, 13, 37, 40, 44, 42, 17, 30, 34, 26, 22, 48, 64, 58, 52, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 30, 17, 5, 5 А, 15, 12, 10, 4а, 2, 4, 18, 13, 11, 6, 16, 14, 3, 1, 7, 8,  Преспа  11, 6, 9,  Пчела  6, 2, 4, 8,  Радецки  5, 6, 2, 4, 7, 9, 8,  Раковски  1, 18,  Рилски Езера  6,  Роза  8, 28, 3, 7, 5, 1, 6, 9, 19,  Св. Варвара  15,  Света Богородица  10, 26, 14, 24,  Серафим Йорданов  5, 17, 49, 13, 6, 4, 1, 11, 9, 15,  Синчец  7, 7, 13, 9, 3, 11, 5, 6, 4, 1,  Скакавица  30, 21, 23, 12, 1, 13, 3, 16, 2, 9, 7, 10, 4, 18, 6, 8, 20, 34, 30, 12, 5, 19, 11, 22, 28, 15,  Скобелев  1, 2, 3, 5, 13,  Славейков  2, 4, 10, 1, 8, 6, 7, 14,  Славяни  1, 5, 3, 7, 6, 2, 18, 10, 8, 6, 10,  Слога  6, 4, 2, 5, 1,  Стоил Косовски  21, 18, 16, 20, 14, 15, 2,  Стопански Двор

На 25.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Сапарева Баня: Отец Паисий  36,  Серафим Йорданов  1,  Хан Аспарух  3

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Община Банско  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Банско: Дамяница  1,  Иван Бележков

На 24.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Банско: Уста Тодор  6, 4

На 26.06.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Банско: местност КошеринатаС, Д, В,  1, А, С

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Банско: местност Свети Георги

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Добринище: Борис Парапунов  6, 4,  Васил Коларов  14,  Гарата  9, 1 Апартамент, 16,  Георги Темелков  8,  М.  Тепченик,  Незнаен Воин  Комплектен Трафопост Ктп 2х630,  Охрид  6,  Тодор Каблешков  6, 4, 28, 99, 14, 26, 22, 10, 18, 20, 2, 30, 16, 24,  Кв. 87

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Елешница,  Общ.  Разлог: Имот 032105,  местност Ано

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Места: І-92  Кв. 6

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Обидим: 000024 ЕККТЕ 53059,  местност Долене

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Филипово,  Общ.  Банско: 001319,  VІІІ-138,  Кв. 13,  Vііі-34 Кв. 13

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Обидим

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Гостун

На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Банско: Хан Аспарух  11 Г, 11, 11 Б, 11 В

На 27.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Банско: Бъндерица  43,  Панайот Хитов  97, 7, 7 А, 67

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Банско: местност Шипоцко  4, 4, 5, В А, 1, 1, 1, А, В, В 1, А, В, С

Община Благоевград  

За периода 24-26.06.2019 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  Благоевград: Иван Михайлов  45, 41, 39, 47, 43, 43а,  Илинден  1 Бърза Закуска До Входа на Езикова,  Майор Стефан Иванов  13, 15, 1, 32, 30, 24, 2, 21а, 26, 27, 22, 17, 23, 29, 19, 28, 3, 20, 25, 21,  Марица  13, 17, 15, 4, 4, 21, 2, 19, 6, 23,  Полк. Кирил Чамишки  2,  Цар Симеон  26, 14, 28, 33, 24, 22, 29, 20, 18, 30, 27, 16, 31, 35

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Алея на Здравето,  Антим I  25,  Антон Чехов  20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18,  Антон Чехов  1,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50,  Бистрица  1,  Борис Сарафов  38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 47, 39, 34,  Борис Сарафов  5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Васил Левски  18, 32, 16, 20, 26,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Димов  18, 13,  Димитър Йосифов  17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16,  Дъбравска  31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33,  Дъбравска  23,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Изгрев  2,  Илинден  6, Магазин, 12, 13,  Ильо Войвода  4, 6,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  К.  и Никола Хайдукови  75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2,  К.  и Никола Хайдукови  25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  местност Бачиново  Каравана, Складов Терен,  Никола Вапцаров  29,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Николай Петрини  6, 8,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петър Зографски  13,  Петър Стоянов  3, 4,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Полковник Дрангов  59,  Преспа  13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4,  Родолюбие  4,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Св.  Димитър Солунски  30,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Сотир Атанасов  12, 8,  Сотир Атанасов  1,  Стефан Стамболов  13,  Страцин  11, 10, 18, 9,  Тодор Александров  55, 53, 92а, 75, 57, 81, 51, 61, 77, 67, 92, 65, 59, 73, 90, 69, 63,  Христо Силянов  9, 11, 12, 13,  Христо Чернопеев  27, 29,  Цар Симеон  30,  Офис, Администрация

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Дъбрава,  Общ.  Благоевград: Адиница,  Бобови Ниви,  Долна Дъбрава,  Землището на С. Дъбрава,  Зимниците,  Имот 000143,  Кромидището,  махала Веляци,  извън регулация,  местност Атанасова Падина,  местност Бобови Ниви,  местност Клено,  Стамовица,  Юрто,  Яновски Рид,  Стоп. Постр. До 35 Кв. М., Жилище

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Логодаж: махала Гелинска,  Жилище

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Селище,  Общ.  Благоевград: УПИ Vі-297,  Кв. 10,  382,  Кв.  14,  X-381,  Андако,  Градевски Рид,  Гребовски Рид,  Кв. 17,  УПИ VIII-198,  местност Гребовски Рид,  местност Гуйначки Андък,  местност Гьочковски Андък,  Оралище,  Помпа За Напояване, Жилище

На 24.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Горно Хърсово: Горни Валог,  махала Буровци  къща,  махала Горни Двояци  къща,  махала Долни Двояци  къща,  махала Михтарци  къща,  махала Мъртвако  къща,  махала Новоселци  къща,  махала Панчовци  къща, Жилище, Помпа За Напояване,  махала Пържово  къща,  махала Стойковци  къща,  махала Тачовци  къща,  махала Шоповци  къща,  местност Валого,  местност Гьоловете,  Ровината,  Шопови Ниви,  1,  2

На 24.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 29.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Братя Миладинови  на Рзи, 2,  Георги Измирлиев  1, Книжарница, 1 Боулинг Център, 2, 8, 1, Магазин,  Георги Измирлиев-македончето,  Крали Марко  10,  Стефан Стамболов  13, 21, 13,  Магазин

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов  5,  Васил Левски  14,  Васил Левски  53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32,  Васил Левски  4, 13, 10,  Даме Груев  9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27,  Дружба  1, 1, 10,  Еленово  169,  Илинден  14, 13,  Крушево  5 Рила, 5,  Крушево  1, 1в, 1а, 3, 1,  Менча Кърничева  44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  местност Международно Шосе  Магазин,  Петър Зографски  2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  Промишлена Зона,  Радовиш  1, 12,  Св.  Димитър Солунски  Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция,  Св. Св.  Кирил и Методий  21,  Тодор Александров  78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  УПИ Xx616. 112,  Кв. 204,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5

На 24.06.2019 г. /10:30 - 11:30 ч./ -  Бистрица,  Общ.  Благоевград: 001451,  04217. 920. 1. 70,  04217. 929. 10. 29,  04279. 927. 30,  Бодрост,  вилна зона Картала,  Гръчките Ливади,  Зона Картала,  Картала,  Конярнико,  местност Бодрост,  местност Добро Поле,  местност Картала,  местност Конярнико,  местност Септемврийче,  местност Тепавиците,  местност Широканска  Стопанска Сграда,  ПИ №001451,  Септемврийче,  Комплекс, Вила, 12

На 24.06.2019 г. /10:30 - 11:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов  1, 1, 1,  Бодрост  1,  Васил Левски  62,  Даме Груев  40,  местност Бодрост  Жилище, Тп, Жилище, Комплекс, Станция, Бар, База, Вила, Станция, Екоцентър,  Еколенд и Заобикаля, Вилна Сграда, Вила Близнак, Жилище,  местност Добро Поле  Жилище, Гор. С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила, Жилище,  местност Здравец  Жилище, Вила,  местност Карталско Дере  Жилище, Жилище,  местност Мингингова Поляна  Вила, Жилище, Жилище,  местност Септемврийче  Жилище, Вилна Сграда, Вила, Жилище

На 24.06.2019 г. /10:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антим I  23, 15, 17, 21,  Антон Чехов  1,  Аргир Манасиев  8, 5, 2, 14, 1, 4, 7, 6, 6,  Захари Стоянов  12, 4, 2, 2а, 10, 8,  Иван Вазов  7, 1, 5, 3,  Иларион Макариополски  8, 2, 1, 3, 13, 4, 11, 10, 6, 9, 7,  К.  и Никола Хайдукови  6б, 5, 6, 1, 16, 14, 4, 2, 20, 8а, 10, 8, 18, 3, 7, 12,  Македония  Баня,  Митрополит Борис  30,  Сава Михайлов  14, 18, 5,  Св.  Иван Рилски  12, 6, 11, 19, 3, 9, 2, 10, 4, 8, 13, 7, 15, 5, 17,  Света Гора  1, 2, 2а,  Христо Силянов  8, 10

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Бадемите  2,  Борис Сарафов  1,  Братя Иванови  8, 7, 9,  Братя Миладинови  5, 5а,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Владо Черноземски  12, 14, 12,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Димов  18, 13,  Дъбравска  1,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Ильо Войвода  4, 6,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  К.  и Никола Хайдукови  91, 95 Алфа, 93 Хелиос-2, 93 2,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  Мара Бунева  1, 2, 10, 5, 8, 3, 4, 6, 12, 7, 14,  Мелник  29, 3, 1, 27, 5, 13, 15, 17, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21,  местност Медунски Андък  Омега, Хелиус-1,  Неофит Рилски  10, 12, 4, 10а, 8, 6, 2,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Николай Петрини  6, 8,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Родолюбие  7,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Св. Св.  Кирил и Методий  7, 11, 1, 5, 3, 6, 7а, 9, 4, 5,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Стара Планина  9, 3, 14, 8, 10, 7, 5, 6, 2, 12, 11, 1, 4,  Стефан Стамболов  13,  Цар Симеон  30

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Горно Хърсово: Горни Валог,  махала Буровци  къща,  махала Горни Двояци  къща,  махала Долни Двояци  къща,  махала Михтарци  къща,  махала Мъртвако  къща,  махала Новоселци  къща,  махала Панчовци  къща, Жилище, Помпа За Напояване,  махала Пържово  къща,  махала Стойковци  къща,  махала Тачовци  къща,  махала Шоповци  къща,  местност Валого,  местност Гьоловете,  Ровината,  Шопови Ниви,  2,  1

На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов  5,  Васил Левски  53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32,  Васил Левски  4, 13, 10,  Васил Левски  14,  Даме Груев  9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27,  Дружба  1, 1, 10,  Еленово  169,  Илинден  14, 13,  Крушево  5 Рила, 5,  Крушево  1, 1в, 1а, 3, 1,  Менча Кърничева  44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  местност Международно Шосе  Магазин,  Петър Зографски  2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  Промишлена Зона,  Радовиш  1, 12,  Св.  Димитър Солунски  Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция,  Св. Св.  Кирил и Методий  21,  Тодор Александров  78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  УПИ Xx616. 112,  Кв. 204,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5

На 25.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Еленово,  Общ.  Благоевград: 2

На 25.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Изгрев,  Общ.  Благоевград: 33. 432,  X-333,  XI-333,  Айдарово,  Кучкудерска Нива,  местност Айдарово,  местност Пейчинска Чука,  местност Саковска Нива,  местност Чуката,  ПИ №352,  Кв. 21,  УПИ IV 87,  УПИ IX-317,  Кв. 25,  УПИ ХХ-320,  Кв. 22,  УПИ-XVI-312, Кв. 19,  УПИ-ХІ218 Кв. 21,  УПИ/Парцел 6,  Кв. 30,  Чуката,  ул. Братя Гошеви №7, 2, Жилище

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Алея на Здравето,  Антим I  25,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50,  Борис Сарафов  4, 2а, 2,  Борис Сарафов  5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Васил Априлов,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Димов  18, 13,  Димитър Йосифов  17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16,  Димитър Талев  3,  Дъбравска  1,  Дъбравска  23,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  Ильо Войвода  4, 6,  К.  и Никола Хайдукови  25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  Костур  11, 13,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  местност Айдаровско Дере,  местност Арнаутски Гроб  Картинг Писта- Полигона,  местност Бачиново  Каравана, Складов Терен,  местност Колзодуй  Търговски Комплекс С Бензиност,  местност Полигона  Жилище,  местност Река Струма  Помощно Ст-Во,  Митрополит Борис  35,  Неофит Рилски  9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Николай Петрини  6, 8,  Огражден  Жилище,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петко Р. Славейков  18,  Петър Стоянов  3, 4,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Родолюбие  4,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Св.  Иван Рилски  19,  Сергей Румянцев  10, 16, 13, 3, 7, 12, Жилище, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 9, 6, 5,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Сотир Атанасов  1,  Стефан Стамболов  13,  Струма  19, 11,  Струмско Център  Каравана,  Тодор Александров  21,  Христо Силянов  9, 11, 12, 13,  Христо Чернопеев  27, 29,  Цар Симеон  30,  Яне Сандански  1,  Река Бистрица,  Офис

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Изгрев,  Общ.  Благоевград: Вила

На 26.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Церово,  Общ.  Благоевград: местност Кантона,  При Полигона

На 26.06.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Братя Миладинови  на Рзи, 2,  Бялата Висота,  Георги Измирлиев  1, Книжарница, 1 Боулинг Център, 2, 8, 1, Магазин,  Георги Измирлиев-македончето,  Крали Марко  10,  Перелик  15,  Пи№04279. 625. 207,  Стефан Стамболов  13, 21, 13,  Магазин

На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов  5,  Бадемите  4,  Борис Сарафов  28,  Васил Левски  53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32,  Васил Левски  4, 13, 10,  Васил Левски  14,  Даме Груев  9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27,  Дружба  1, 1, 10,  Дъбравска  13, 16, 8, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11,  Еленово  169,  Илинден  14, 13,  К.  и Никола Хайдукови  49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27,  Крушево  5 Рила, 5,  Крушево  1, 1в, 1а, 3, 1,  Мелник  20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 4, 18, 14,  Менча Кърничева  44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  местност Международно Шосе  Магазин,  Петър Зографски  2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  ПИ №04279. 607. 24,  Промишлена Зона,  Радовиш  1, 12,  Родолюбие  5, 2,  Св.  Димитър Солунски  Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция,  Св. Св.  Кирил и Методий  21,  Сотир Атанасов  10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8,  Тодор Александров  78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  Трети Март  17,  УПИ Xx616. 112,  Кв. 204,  Христо Чернопеев  24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5

На 26.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски  29, 29,  Андрей Ляпчев  1, 1,  Антон Чехов  1, 20, 1, 5, 20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18,  Бодрост  5, 2, 9, 7, 1, 3, 2, 8, Жилище, Стоматологичен Кабинет, 10, 4, 6, 1, 11, 13, 12, 2, 5, 11, Стоматологичен Кабинет, 10, 13, 3, 7, 6, 1, 2, 8, 1, 12, 4, 9, Жилище,  Босилек  2, 8, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 5, 6, 7,  Бул. Св. Кирил и Методий и ул. Илинден,  Ванюша Валчук  7, 1, 5, 3, 10,  Васил Левски  25, 53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32, 18, 32, 16, 20, 26, 3, 7, 14,  Владо Черноземски  училище,  Генерал Тодоров  3, 3, 1,  Георги Попов  44,  Георги Попов  Магазин, 4, 10, 12, 6, Врем. С-Во, 31, 14, 20, 4а, 37, 8, 22, 18, 16,  Грамада  Канцеларии, Сервиз, Помпа,  Д-Р Борис Проевски  7, 7,  Даме Груев  9, 20, 9, 15, 13, 20, 21, 9, 26, 3, 5, 19, 22, 1, 28, 40, 38, 4 Завод, 16, 12, 10, 1, 4, Магазин, 5, 3,  Джеймс Баучер  4, 2, 6, 4,  Дойран  3,  Дружба  1, 1, 10,  Дунав  1, 5, 3,  Евтим Драганов  7, 4, 5, 3, 6, 7, 9, 2, 1,  Еленово  169,  Илинден  14, 13, 6, Магазин, 12, 13,  Илинден  17, 19, 16, 16, Тото Пункт, 21, 29, 21, 23, 21 Б, 25, 27, 21, 19, 17, Тото Пункт, 16, 16, 27, 21, 21, 23, 25, 21 Б, 21, 29,  Климент Охридски  36, 61, 57, 65, 38, 55, 46, 67, 34, 63, 51, 69, 53, 48, 49, 40, 34б, 44, 59, 1е, 8, 11, 6, 2, 5, 9, 1-В, 1, 4, 3, 7, 16, 14, 10, 47, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 19, 32, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 41, 13, 29, 18, 12,  Крушево  5 Рила, 5, 10, 8, 2, 4, 6, 12, 18, 3, 14, 3,  Крушево  9, 7, 24, 28, 22, 26, 11, 13, 5а, 20, 24а, 17, 15,  Кузман Шапкарев  Казан, 1, 8, 2, 4, 3, 6, 10,  Люляк  18, 19, 12, 3, 17, 15, 9, 5, 4, 6, 1, 14, 10, 2, 11, 16, 7, 13, 8,  Малешево  10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11,  Марица  20, 37, 18, 39, 33, 35, 31, 33, 35, 31, 37, 20, 33, 39, 33, 18,  Менча Кърничева  37, 58, 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  Менча Кърничева  56, 58, 58, 32, 28, 56, 58, 58, 13, 26, 17, 22, 20, 15, 11, 19, 26б, 24, 32, 28,  Места  9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12,  местност Международно Шосе  Канцеларии, 10, Работилница, Магазин,  местност Под Грамадите-Ш13,  Никола Вапцаров,  Петър Зографски  13,  ПИ №04279. 615. 264,  Победа  5, 7, 1, 2, 5а, 9, 3, 6, 4,  Полковник Димов  3, 1,  Полковник Дрангов  59,  Промишлена Зона,  Промишлена Зона  Вто,  Радовиш  2,  Св.  Димитър Солунски  9, 9, 1, Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, 1 на Гарата, 30, 9, Врем. С-Во, 30, 15, 12, 10,  Св.  Димитър Солунски  12, Ж. П. Район, 149, 16, 17, 26,  Св. Св.  Кирил и Методий  Жп Гара, 24, 28, 30, 26, 28, 28, 26, 24, 28, Жп Гара, 30, 31, 29, 29, 21,  Св. Св.  Кирил и Методий  27, 25, 30, 25, 24г, 25, 15, 19, 14, 20, 21, 16, 17, 21, 18, 18, 23, 23, 20, 22, 18, 24, 25, 24г, 27, 25, 25, 30, 3, 13, 21, 16, 20, 18, 15, 19, 17, 21, 14, 18, 23, 23, 20, 24, 18, 22,  Скаптопара  47, 47,  Спартак  2, 7, 8, 10а, 10, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 2., 1, 2., 4, 7, 6, 10а, 3, 5, 9, 2, 10, 8,  Стефан Стамболов  13,  Стефан Стамболов  13, 13,  Страцин  20, 11, 10, 18, 9,  Тодор Александров  102, 101, 83, 104, 85, 100, 95, 71, 110, 71, 96, 93, 98, 103, 89, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, 55, 53, 92а, 75, 57, 81, 51, 61, 77, 67, 92, 65, 59, 73, 90, 69, 63, 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  Тодор Александров  56, 58,  ул.  Даме Груев,  Кв.  216,  УПИ-XII,  Пи04279. 617. 14 и 04279. 617,  УПИ IV-537,  Кв. 124,  УПИ V-7152,  Кв. 216в,  УПИ XX616. 112,  Кв. 204,  УПИ ІІ-427,  Кв. 30а,  Цар Самуил  108,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5,  Цар Симеон  11, 13, 11, 13,  Офис, Администрация, Бар, 151,  149

На 26.06.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Св.  Димитър Солунски  12, Ж. П. Район, 149, 16, 17,  149

На 27.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Алея на Здравето,  Антим I  25,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50,  Бадемите  2,  Борис Сарафов  5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6,  Борис Сарафов  1,  Борис Сарафов  4, 2а, 2,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Ванюша Валчук  7, 1, 5, 3, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Васил Априлов,  Владо Черноземски  училище,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  1,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12,  Димитър Димов  18, 13,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Йосифов  17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16,  Дъбравска  23,  Дъбравска  1,  Дъбравска  1,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Ильо Войвода  4, 6,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  К.  и Никола Хайдукови  25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  Костур  11, 13,  Крушево  9, 7, 24, 28, 22, 26, 11, 13, 5а, 20, 24а, 17, 15,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  Мелник  29, 3, 1, 27, 5, 13, 15, 17, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21,  Менча Кърничева  13, 26, 17, 22, 20, 15, 11, 19, 26б, 24,  местност Бачиново  Каравана, Складов Терен,  Митрополит Борис  35,  Неофит Рилски  9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15,  Неофит Рилски  10, 12, 4, 10а, 8, 6, 2,  Николай Петрини  6, 8,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петър Стоянов  3, 4,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Родолюбие  4,  Родолюбие  7,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Св.  Иван Рилски  19,  Св. Св.  Кирил и Методий  3, 13,  Сергей Румянцев  10, 16, 13, 3, 7, 12, Жилище, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 9, 6, 5,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Сотир Атанасов  1,  Стара Планина  9, 3, 14, 8, 10, 7, 5, 6, 2, 12, 11, 1, 4,  Стефан Стамболов  13,  Тодор Александров  56, 58,  Христо Силянов  9, 11, 12, 13,  Христо Чернопеев  27, 29,  Цар Симеон  30,  Офис

На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Антон Чехов  5,  Бадемите  4,  Борис Сарафов  28,  Васил Левски  14,  Васил Левски  4, 13, 10,  Васил Левски  53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32,  Даме Груев  9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27,  Дружба  1, 1, 10,  Дъбравска  13, 16, 8, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11,  Еленово  169,  Илинден  14, 13,  К.  и Никола Хайдукови  49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27,  Крушево  5 Рила, 5,  Крушево  1, 1в, 1а, 3, 1,  Мелник  20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 4, 18, 14,  Менча Кърничева  44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  местност Международно Шосе  Магазин,  Петър Зографски  2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  ПИ №04279. 607. 24,  Промишлена Зона,  Радовиш  1, 12,  Родолюбие  5, 2,  Св.  Димитър Солунски  Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция,  Св. Св.  Кирил и Методий  21,  Сотир Атанасов  10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8,  Тодор Александров  78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  Трети Март  17,  УПИ Xx616. 112,  Кв. 204,  Христо Чернопеев  24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски,  Ален Мак  13, 8, Жилище,  Антон Чехов  1,  Армутлука,  Асен Итов  9,  Бистрица  Жилище, Жилище,  Братя Иванови  Жилище, 1,  Броди  32, 36, 2, 16,  Васил Левски  42, 65,  Владо Черноземски  3,  Гемеджиите  12,  Георги Попов  30,  Даме Груев  36,  Еленово  Жилище, 173,  Зеленка  5,  Иван Гарванов  1б,  Илинден  23, 14,  Искър  13,  Карамихайлов Бунар,  Кв.  Струмско Стопански Двор,  Коста Босилков  3,  Липа  2,  Любен Каравелов  6,  Люляк  21,  местност Авганцов Чифлик Ш. 72,  местност Горски Разсадник,  местност Пенков Чифлик  Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Помпа, Пом. С-Во, Помпа За Напояване, Жилищна Сграда  С  Магазини,  местност Под Черквата  Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Жилище, 1, къща,  местност Река Бистрица  Помощно Стопанство,  местност Река Струма  Помощно Ст-Во, Имот №108032,  местност Реката,  Неуточнен Адрес  ТП Горско Стопанство,  Николай Петрини  42,  Обел  4,  Огражден  Жилище, 8,  Освобождение  94, 98, 16, 96,  Панайот Хитов  14, 25,  Пенков Чифлик  Ш. 39,  Пенков Чифлик-Ш. 39,  Пирин  Жилище,  Покровнишко Шосе  14, Производствена База-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска База,  Офиси, Магазин За Мебели и Офиси, Помпа За Напояване, 22,  Полковник Дрангов  100,  Река Бистрица,  Старата Гара-Ш-14,  Стопански Двор Струмско,  Струма  17, Жилище, 15, 9,  Струмско Център  21, 2, Гараж, Стопанство, 16, 17, Жилище, Автосервиз-Временно Ст-Во, Жилище, Пом. С-Во, Рибарник,  Христо Чернопеев  2,  Яне Сандански  15,  Склад, Помощно Стопанстово

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Габрово,  Общ.  Благоевград: 14204. 501. 10,  махала Хамбарджийска,  Синаница / Реката,  Тугулска,  Жилище, къща

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Дебочица: Вила

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Железница,  Общ.  Симитли: местност Ръждавец,  Поповска

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Лешко: 163,  М.  Реката-Тополата,  Велковци,  Горно Лешко  Жилище, Жилище, Жилище, Жилище,  Долно Лешко  Жилище, Помпа За Напояване, Офис, Жилище, Офис, Жилище, Ресторант, Офис, къща, Омчорник, Жилище,  махала Корянска,  местност Реката-Чуката,  местност Селището,  ПИ №149,  С.  Горно Лешко,  Община Благоевград,  Жилище

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Мощанец: XvI-122, 123,  Кв.  14,  извън регулация  1,  махала .  Поповска,  махала Кантурска  Помпа За Напояване, къща,  ПИ №110,  Кв. 13,  ПИ №69,  Кв. 12,  УПИ XI-75,  Кв.  6,  УПИ-16-104, Кв. 13,  Четирка,  къща, 2, къща, 1

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Обнова: Ив. Вазов  5а

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Падеш: Бреза  7, Поща,  Будишка  Жилище,  махала .  Ушите,  Месност Миджевци  Помпа За Напояване,  местност Джабирци,  местност Джалеви Бахчи,  местност Златовръх,  местност Пушовица,  местност Ридината,  местност Стопански Двор,  местност Ушите,  местност Чокарци,  Падеш  Жилище, Овчарник, Жилище, Обор, Жилище, Ресторант, Фуражомелка, Офис, Магазин, Жилище, Жилище, Сладкарница, Фурна, Аптека, Жилищна Сграда, Офис, Магазин, Помпа За Напояване, Здр. Служба, Жилище, Офис, Жилище, Работилница, Офис, Обор, Цех, Лечебница, Фуражомелка, Жилище, Фурна, Жилище, Жилище,  УПИ I-219,  Кв. 17,  УПИ II-207, Кв. 13,  УПИ V-74,  Кв. 5,  Гараж

На 27.06.2019 г. /08:45 - 09:45 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Покровник: 3-ти Март  6,  Валого,  Веселинци,  Ленището,  местност Гладно Поле  Жилищна Сграда- Вр. Стр.,  местност Ленището,  местност Реката,  местност Цветковици,  Минковци,  Покровнишко Шосе  1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма,  Поповка  5,  При Цветковски Воденици,  Равначка,  Тодор Александров  7, 11,  УПИ I-432,  Кв. 28,  УПИ I-546,  Кв. 13,  УПИ XXXI-78,  Кв. 6,  УПИ-9-369, Кв. 17,  Хан Аспарух  1,  Христо Смирненски  8,  Четирка, Помпа, Жилище, 1, къща

На 27.06.2019 г. /08:45 - 13:00 ч./ -  Благоевград: Армутлука,  Кв.  Струмско Стопански Двор,  Стопански Двор Струмско,  Струмско Център  Жилище, Пом. С-Во, Рибарник

На 27.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 108. 9 М.  Под Черквата,  04279. 140. 65,  04279. 628. 234,  04279. 628. 416,  VII - 5799,  Кв.  11,  Баба Тонка  2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12,  Влахина Планина  2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11, 13,  Възраждане  2, 2, 3, 1, 1,  Възрожденска  8,  Гемеджиите  2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4,  Заря  1, 7, 5, 9, 14, 20, 3, 1, 6, 10, 16, 4, къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр.  Ст-Во, 12, 8, 18,  Кв. Струмско, Идн. №04279. 628. 167,  Кв. Струмско, Инд. №04279. 628. 454,  Кресна  6, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 11, 3, 30, 9, 5, 8,  Любен Каравелов  14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр.  Стр., 1, 9, 8, 18, 19, 17, 15, 12,  Малешевска  1, 7, 3, 4, 5,  местност Армутлука,  местност Папльо,  местност Пенков Чифлик  Пом. С-Во, Жилище,  местност Песока-Оранжерии,  местност Песоко  Помпа,  местност Под Черквата,  местност Чуката,  Освобождение  5, 93, 58, 44, 60, 1, 102, 25, 70, 56, 31, 72, 6, 68, 62, 81, 106, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 29, 9, 46, 30, 7, 64, 45, 23, 74, 52, 35, 108, 85, 39, 50, 27, 84, 66, 76, 25, 42, 48, 54, 100, 9, 37, 52, 32, 98, 54,  Панайот Волов  22, 8, 5, 2, 20, 19, 18, 13, 17, 12, 4, 24, 9, 26, 7, 3, 16, 11, 1, 12,  Панорамен път  32а,  Пенков Чифлик,  Пеньо Пенев  2, 1, 4, 5, 6, 3,  ПИ №04279. 628. 459. 1,  Пи№04279. 628. 394,  Кв. 12,  Питу Гули  4, 3, 5, 7, 1, 11, 9,  Под Черквата,  Прогрес  3, 13, 5, 8, 19, 2, 4, 16, 1, 10, 6, 17, 18, 14, 9, 12,  Р-Н Стопански Двор  22, 21, 3,  Радецки  1, 4, 5, 3,  Райко Жинзифов  10а, 10, 18, 8, 22, 20, 16, 12, 14, 6, 24, 4, 2, 26,  Солунските Атентатори  1, 8, 4, 8, 3, 12, 7, 5, 10, 2,  Старо Струмско  12, 2, 4,  Стопански Двор  13,  Струмско Център  Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище,  Тодор Каблешков  8, 3, 4, 6, 1, 7,  Трифон Кунев  3,  ул.  Кресна и ул.  Освобождение,  УПИ XII-4838,  Кв. 8,  Христо Ботев  Фурна,  Помпа За Напояване

На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Александър Стамболийски  29,  Бадемите  2,  Борис Сарафов  4, 2а, 2,  Борис Сарафов  1,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Васил Априлов,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Димитър Димов  18, 13,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Дъбравска  1,  Дъбравска  1,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Илинден  Тото Пункт, 16, 16,  Ильо Войвода  4, 6,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  Костур  11, 13,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  Мелник  29, 3, 1, 27, 5, 13, 15, 17, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21,  Митрополит Борис  35,  Неофит Рилски  9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15,  Неофит Рилски  10, 12, 4, 10а, 8, 6, 2,  Николай Петрини  6, 8,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Родолюбие  7,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Св.  Иван Рилски  19,  Св. Св.  Кирил и Методий  18, 23, 23, 20,  Сергей Румянцев  10, 16, 13, 3, 7, 12, Жилище, 8, 1, 14, 2, 11, 4, 9, 6, 5,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Стара Планина  9, 3, 14, 8, 10, 7, 5, 6, 2, 12, 11, 1, 4,  Стефан Стамболов  13,  Стефан Стамболов  13,  Цар Симеон  30,  Офис

На 28.06.2019 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  Зелен Дол: 293,  Валого-Краварник,  местност Валого-Краварник,  Пи№ 0077026,  УПИ Iv-220, Кв. 8

На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Александър Стамболийски,  Антон Чехов  1,  Антон Чехов  5,  Бадемите  4,  Бистрица  Жилище,  Борис Сарафов  28,  Броди  32, 36, 2,  Васил Левски  42, 65,  Васил Левски  14,  Васил Левски  4, 13, 10,  Васил Левски  53, 38, 51, 38 Админинстр.  Сгр., 32,  Владо Черноземски  3,  Даме Груев  36,  Даме Груев  9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27,  Дружба  1, 1, 10,  Дъбравска  13, 16, 8, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11,  Еленово  Жилище, 173,  Еленово  169,  Зеленка  5,  Илинден  23, 14,  Илинден  14, 13,  К.  и Никола Хайдукови  49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27,  Крушево  1, 1в, 1а, 3, 1,  Крушево  5 Рила, 5,  Липа  2,  Любен Каравелов  6,  Мелник  20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 4, 18, 14,  Менча Кърничева  44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  местност Авганцов Чифлик Ш. 72,  местност Горски Разсадник,  местност Международно Шосе  Магазин,  местност Пенков Чифлик  Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Помпа, Пом. С-Во, Помпа За Напояване, Жилищна Сграда  С  Магазини,  местност Под Черквата  Помпа За Напояване,  местност Река Бистрица,  местност Река Струма  Помощно Ст-Во,  местност Реката,  Николай Петрини  42,  Огражден  Жилище,  Панайот Хитов  14,  Пенков Чифлик  Ш. 39,  Пенков Чифлик-Ш. 39,  Петър Зографски  2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  ПИ №04279. 607. 24,  Пирин  Жилище,  Покровнишко Шосе  14, Производствена База-Бетонов Въ,  Полковник Дрангов  100,  Промишлена Зона,  Радовиш  1, 12,  Река Бистрица,  Родолюбие  5, 2,  Св.  Димитър Солунски  Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция,  Св. Св.  Кирил и Методий  21,  Сотир Атанасов  10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8,  Струма  17, Жилище, 15, 9,  Струмско Център  21, 2, Гараж,  Тодор Александров  78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 88, 70а, 56а, 64, 86, 60, 66,  Трети Март  17,  УПИ Xx616. 112,  Кв. 204,  Христо Чернопеев  24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20,  Цар Симеон  8, 7, 1, 10, 9, 4, 2, 6, 3, 5,  Склад

На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Покровник: 3-ти Март  6,  Ленището,  местност Ленището,  местност Цветковици,  Минковци,  Покровнишко Шосе  1, 14,  При Цветковски Воденици,  Тодор Александров  7, 11,  УПИ I-546,  Кв. 13,  УПИ-9-369, Кв. 17,  Христо Смирненски  8, Помпа, Жилище

На 29.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград: 04279. 603. 192,  04279. 603. 195,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Алея на Здравето,  Антим I  25,  Антон Чехов  1,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 60, 50, 36, 32, 24, 28, 34, 46, 38, 42, 40, 50,  Бадемите  30, 28, 26, 18, 12, 22, 4, 20, 16, 24, 10, 32, 8, 14,  Бистрица  1,  Борис Сарафов  38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 47, 39, 34,  Борис Сарафов  5, 3, 19, 7, 12, 25, 10, 11, 9, 35, 13, 23, 20, 33, 29, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 8, 22, 27, 24, 31, 26, 14, 6,  Братя Миладинови  Кръстовище С ул. Митр.  Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 14, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 12, 3, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Владо Черноземски  13, 15, 26,  Генерал Тодоров  10, 8,  Георги С. Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 34, 17, 11, 30, 16, 34, 22, 9, 38,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12,  Димитър Димов  18, 13,  Димитър Димов  12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Йосифов  17, 15, 20, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 5, 3, 2а, 14, 10, 16,  Дъбравска  31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33,  Дъбравска  29, 27, 31, 25, 17, 23, 37, 15, 19,  Дъбравска  23,  Иван Михайлов  38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 54, 44, 36, 19, 33, 37, 36, 21, 31, 52, 25, 32,  Изгрев  2,  Ильо Войвода  12, 14, 10,  Ильо Войвода  4, 6,  К.  и Никола Хайдукови  75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2,  К.  и Никола Хайдукови  25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кръстьо Асенов  45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35,  Кръстьо Асенов  16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Майор Стефан Иванов  1, 1-В, 2,  местност Бачиново  Каравана, Складов Терен,  Никола Вапцаров  29,  Николай Петрини  6, 8,  Николай Петрини  48, 13, 32, 45, 38, 30, 44, 16, 18, 53, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 49а, 57, 7а, 42, 34, 21, 39, 55, 29, 46,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петър Стоянов  3, 4,  Полк. Кирил Чамишки  3, 8,  Преспа  13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4,  Родолюбие  4,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Сан Стефано  7, 9, 3, 1, 5, 5, 2,  Славянска  15, 33, 48, 44, 19, 42, 27, 21, 44 Зж 1, 37, 29, 35, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Славянска  55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51,  Сотир Атанасов  12, 8,  Сотир Атанасов  1,  Стефан Стамболов  13,  Христо Силянов  9, 11, 12, 13,  Христо Чернопеев  27, 29,  Цар Симеон  30

На 29.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград: Бадемите  4,  Борис Сарафов  28,  Дъбравска  13, 16, 8, 6, 12в, 11-Б, 10, 12б, 11в, 9, 12, 14, 11,  К.  и Никола Хайдукови  49, 45, 29, 37, 51, 35, 39, 53, 47, 27,  Мелник  20, 29, 2, 24, 26, 26а, 22, 28, 12, 6, 27, 16, 8, 25, 10, 4, 18, 14,  ПИ №04279. 607. 24,  Родолюбие  5, 2,  Сотир Атанасов  10, 12, 3, 7, 4, 2, 6, 9, 8,  Трети Март  17,  Христо Чернопеев  24, 37, 22, 47, 35, 28, 39, 18, 33, 41, 43, 45, 26, 20

Община Гоце Делчев  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Баничан: местност Поле,  В Сградата на Кметството, Читалище

На 24.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Гоце Делчев: Гоце Делчев,  местност Мочура  Сграда, Цех

На 24.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Копривлен: 024015,  585 Кв. 3,  Бачо Киро  19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Драва  6, 3, 10, 7, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Илинден  8,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Преработка на Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Петър Берон  7, 6, 9,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2,  Славянска  11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,  Тп3, Тп5, Тото Пункт

На 24.06.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 13:30 - 14:00 ч./ -  Хаджидимово: VIII,  І-319,  Кв. 81,  Акация  1,  Ангел Кънчев  6,  Баба Тонка  12,  Бачо Киро  8, 1, 2, 4, 3,  Васил Левски  11, 16, 13, 24, 3, 5, 6, 10, 4, 2, 1, 12, 6, 9, 1, 4, 26, 8,  Георги Бенковски  3, 17, 7, 9, 13, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5,  Гоце Делчев  30, 26, 28, 19, 21, 13, 20, 15, 18, 22, 17, 16а, 11, 16,  Димо Хаджидимов  40, 46, 20 А, 9, 39, 40, 46, 49, 64, 66, 62, 30, 49, 46, 60, 34, 56, 45, 70, 32, 48, 54, 20, 44, 10, 47, 68, 38,  Иван Вазов  2,  Илинденци  48, 24, 37, 36, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 26, 17, 13, 23, 2, 3, 39, 50, 4, 41, 44, 43, 48, 46, 42,  Кирил и Методий  13, 1, 2, 3,  Климент Охридски  52, 73, 48, 98, 9, 59, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51, 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, 20, 11, 5, 68, 17, 18, 9, 12, 19, 6, 23, 21, 21, 3, 8, 25, 7, 10, 16, 15, 6, 22,  Македония  52, 54, 52, 15, 64, 18, 28, 3, 6, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8, 53, 29, 35, 40, 34, 32, 47, 42, 23, 46, 37, 48, 39, 14, 33, 31, 36, 35, 21, 42, 33, 23, 30,  Места  18, 21, 32, 16, 28, 17, 10, 7, 33 Камера, 1, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, 35,  местност Савака  Помпа,  местност Свети Димитър  Пресевна,  местност Тумбата  8, 3 Жилище, 3, 2, 5, 9, 8,  Младост  52, 17, 4, 25, 48, 38, 30, 1, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, 10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Опълченска  7,  Ореляк  9, 7, 10, 2, 16, 8, 2, 6, 11, 18, 3, 12, 4, 18,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 5, 4, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Св. Димитър  34-36, 9, 12, 4, 14, 21,  Свети Георги  8, 1,  Свети Димитър  82, 26, 11, 5, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  27, 29, 45, 26, 28, 15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 1, 6, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7, 47, 53, 21, 13, 43, 16, 45, 30, 47, 49, 34, 2, 32, 51, 38, 41, 36, 24, 37, 57, 35,  Средни Ливади,  Стопански Двор  Сушилня, Времянка, Постройка, Кравеферма,  Теменуга  1, 3, 5, 2,  Тодор Каблешков  2,  Трети  14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 49, 69, 36, 70, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 57, 104, 108, 42, 47, 27, 112, 52, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 22, 130, 73, 20, 34, 105, 62, 50, 54, 72, 25, 10, 102,  Тп3, От Тп3, Тп8, Тр2, От Тп6, Канцеларии, Тп6, Тп7, Тп6, Филиал

На 24.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ -  Гоце Делчев: местност Мочура  Сграда, Цех

На 25.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Гоце Делчев: Ал. Стамболийски  11,  Гоце Делчев  1, Гараж,  Кирил и Методий  11, 1,  Одрин  14, 21, 25, 27, 16, 19, 23,  Охрид  28,  Скопие  13, 7, 11, 4, 10, 9, 8,  Стара Планина  42 А, 32, Каравана, 42, 54 Светофар, 34, 40, 30, 26, 36, 54, 28, 40а, 24, 26, 54, 38,  Хvі-763 Кв. 138,  Цар Самуил  9

На 25.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Витоша  2, 5, 4, 17 Б, 7, 9, 19, 6, 15, 3, 17, 8, 10, 11, 13, 1,  Гоце Делчев,  Григор Пърличев  18,  Димитър Стоянов  10, 8,  Добруджа  9, 18, 5, 11, 12, 8, 20, 3,  Клокотница  3, 6, 10, 4, 5, 7, 8,  Сан Стефано  19, 16, 13, 21, Врем. С-Во, 1, 7, 17, 14, 2, 20, 9, 3, 15, 24, 23, 11, 5, 10, 12,  Стара Планина  5, 7б, 9, 14, 13, 11, 3, 17, 1, Бивша Казарма, 7, 19, 15,  Стефан Стамболов  14,  Чаталджа  6, 4, 8, 10, 12, 2

На 26.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Теплен

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./ -  Борово,  Общ.  Гоце Делчев: Балтовици,  Капсии,  местност Капсии,  местност Пенковото,  Пи-18021,  М.  Мантара,  С. Борово,  Село Борово,  УПИ-V-183,  Кв.  30,  Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./ -  Гоце Делчев: Драмски път,  местност Мочура,  местност Сушица  Стопанска Постройка, Офис, Времянка-Стопанска Постройка,  Панаирски Ливади  80, 126,  Пенковото

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Балдево: УПИ VII-97,  Кв. 9,  УПИ Ііі Кв. 14,  Традиционен Събор

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Баничан: Бахчите,  местност Поле,  Пръдлището,  УПИ III,  Кв. 31,  УПИ-Іv-270,  Кв.  28,  В Сградата на Кметството, Читалище

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Брезница: 29-ти Декември  7,  31002,  Vі  9,  Vііі,  Антон Иванов  11, 1, 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17,  Балийца  3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, 5, 3, 26, 24, 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10,  Барата  7, 8, 18, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 8,  Бели Брег  5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, 1,  Бело Море  3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5,  Бърда  14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, 14,  Васил Левски  3, 2, 26, 27,  Васил Петлешков  7, 7, 5, 4, 9, 10, 3,  Воденицата  2, 5, 1,  Генерал Ковачев  7, 1, 5, 2, 4,  Гео Милев  3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, 6, 6,  Георги С. Раковски  10, 12, 5, 3, 4, 6,  Гоце Делчев  7, 10, 26, 1, 9, 3, 1, 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17,  Дунав  12, 4, 2, 9, 10, 13, 5, 8,  Иван Вазов  1, 21, 7, 1, 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 27, 4, 9,  Исмаил Кальор  7, 2, 9, 6,  Каменица  8, 6, 6,  Кв.  84,  Керанека  20, 7, 11, 1, 12, 15, 6, 2, 4, 9,  Киркалица,  Крали Марко  7, 9, 4, 6, 3, 7, 2, 5,  Кушията  7, 4, 8, 2, 7, 5, 1,  Лозята  3, 7, 11, 21, 48, 4, 18, 2, 14, 12, 6, 3, 17, 5, 10, 3,  Македония  8, 1, 6, 10, 4,  Масърли  1, 3, 10,  местност Чарка Вила,  Неврокоп  8, 28, 2, 37, 50, 7, 46, 19, 48, 30, 5, 33, 12, 4, 25, 32, 28, 11, 14, 26, 16, 17, 34, 1, 2, 9, 24, 8, 10, 15, 29, 37, 18, 13, 35, 27, 39, 36, 6, 7, 12, 11,  Неуточнен Адрес  Поща, Стопански Двор,  Отец Паисий  7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, 10, 4, 8,  Охрид  10, 18, 7, 4, 9, 5, 2,  Падарката  6, 14, 3, 14, 19, 15, 17, 14, 10, 13, 6, 28, 17, 11, 15, 12, 7, 4, 3, 16, 2,  Панайот Хитов  2, 4, 4,  Папратница,  Пейо К. Яворов  13, 2, 17, 11, 6, 21, 7, 31, 12, 19, 23, 5, 4, 24, 18, 1, 14, 16, 12,  Пирин  2, 14, 8, 1, 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3,  Промишлена,  Речище  17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, 17, 2, 32, 1, 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, Тп-2, 23, 33, 5, 15, 31, 13,  Ридът  1, 13, 27, 25, 22, 21, 23, 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 12, 17, 10,  Свобода  10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 5,  Синища  10, 9, 15, 13, 2, Тп-1, 11, 1, 7, 17, 11,  Ситницата  3, 5, 1,  Сливница  12, 1, 13, 8, 4, 6, 10, 5, 3,  Софата  13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, 23, 28, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 2, 7, 13,  Спас Белухов-Пането  14, 12, 11, 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14,  Стара Планина  6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28,  Стефан Караджа  4, 5, 13, 1, 2, 3,  Стопански Двор,  Суда  9, 11, 6, 12, 31, 2, 15, 3, 10, 1, 36, 27, 19, 30, 15, 20, 33, 24, 23, 31, 13, 21, 25, 28, 40, 32, 14, 34, 35,  Татарка  7, 1, 14, 2, 23, 1, 15, 9, 19, 13, 10, 7, 6, 43, 42, 5, 11, 3, 8, 4, 41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36,  Теофик Хаджи  6, 4, 2, 7, 5, 6,  Туфча  14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, 28, 2, 6, 2, 24, 3,  УПИ II-682, Кв. 49,  УПИ-Іv,  Кв. 82,  УПИ-Хvііі-72138,  Кв.  58,  Ушите,  Хан Аспарух  10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16,  Ходжова Поляна  20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, 24, 28, 6, 27, 20, 36, 40, 32, 30, 8, 15, 42, 29,  Хр. Смирненски  15, 16, 19, 12, 13, 9, 4, 10, 20, 16, 20, 18, 22,  Христо Ботев  2, 1, 3, 15, 16, 16, 7, 9, 11,  Цар Калоян  13, 3, 11, 5, 6, 2,  Чала  21, 10, 18, 2, 6, 4,  Чарга,  Чарка  9, 6, 4, 14, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30,  Чифлика  4, 4, 5, 17, 2, 6,  Юрий Гагарин  4, 1, 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7,  Яне Сандански  1, 5, 3,  5, 3, 4

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Буково,  Общ.  Гоце Делчев: Селището,  УПИ- Хvіі-164,  Кв. 11,  Хvі-246,  Кв. 19,  Хі-99, 131,  Кв. 22,  Старото Село, Входа на Селото В Ляво

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Господинци: УПИ-Хі,  Кв. 1,  Старото Село

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Корница: Ал.  Стамболийски  10, 12, 5, 9, 4, 3, 11, 6, 2, 8,  Анещи Узунов  10, 2, 1, 12, 11, 19, 7, 21, 15, 4, 17, 11,  Асен Лагадинов  5, 3, 1, 2,  Бузлуджа  5,  Вардар  5, 1,  Васил Левски  11, 7, 3, 9,  Владимир Поптомов  2, 3, 5, 1, 3,  Гео Милев  1, 20, 12, 18, 16, 3, 14, 5, 2, 4, 9, 10, 11,  Георги Бенковски  18, 21, 24, 27, 26, 23, 25, 36, 33, 18, 29, 31, 47, 44, 24, 30, 42, 46, 2, 29, 14, 27, 8, 17, 10, 44, 17а,  Гоце Делчев  44, 40, 28, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 25, 3, 33, 1, 44, 15, 48, 50, 13, 54, 3а, 46, 6, 52,  Димитър Талев  11, 1, 3,  Добри Чинтулов  16, 3, 15, 22, 13,  Драгоман  18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, 22, 20, 20а,  Дунав  2, 3, 4,  Еделвайс  3, 16, 33, 16, 14а, 17, 6, 14, 1, 27, 20, 11, 24, 7, 21, 31, 12, 3, 28, 13, 2, 23, 18, 32, 22, 5, 9, 30, 10,  Здравец  3, 15, 11, 14, 7, 4, 3, 9, 17, 5, 2, 12, 13,  Ивайло  8, 15, 25, 18, 9, 16, 5, 14, 11, 24, 22, 10,  Иван Вазов  17, 14, 30, 13а, 29, 9, 20, 19, 22, 24, 21, 12, 15, 25, 27, 13, 23, 4, 2, 12, 7, 6, 11, 25, 8, 17, 15, 26, 5, 14, 9, 3,  Иван Козарев  5, 2, 7, 3, 1, 6, 11, 10, 12, 9, 19, 1,  Иглика  5, 3, 1,  Ильо Воивода  2, 1,  Капитан Петко Войвода  4, 38, 1,  Климент Охридски  13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16,  Кръста,  местност Кръста  Стопанска Постройка,  Михаил Антонов  16, 5, 18, 10, 6, 7, 2, 14, 12, 15, 1,  Неуточнен Адрес  Поща, Кметство,  Октомврийска  10, 19, 1, 14, 5, 4, 16, 27, 3, 12, 15, 8, 6, 8,  Орляк  3,  Отец Паисий  5,  Парка - УПИ-V,  Кв. 30,  Петър Берон  9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, 9,  Пирин  4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 16, 5, 17, 12, 3, 2, 41, 39, 58, 62, 25, 54, 48, 3, 38, 47, 56, 46, 60, 37, 13, 45, 32, 40, 26, 31, 22, 34, 5, 12, 19, 30, 20, 36, 23, 48, 38, 25, 21,  Рила  11, 18, 1, 10, 4, 24, 32, 12, 20, 9, 14, 21, 19, 17, 11,  Родопи  3, 8, 4, 9, 21, 6, 10,  Стопански Двор  Сграда, Офис, Работилница,  Хаджи Димитър  5, 3, 14, 2, 9, 3, 7, 4, 1, 5, 6, 8,  Христо Ботев  5, 7, 3, 9, 6, 2,  Христо Смирненски  6, 9, 17, 4, 11, 7, 6,  Цар Самуил  5, 3, 1, 4,  Черно Море  2, 10, 9, 7,  Шипка  12, 3, 2, 1

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Кремен,  Общ.  Банско

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Лъжница: 029005  М.  Голака,  Ал. Стамболийски  11, 5, 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18,  Атанас Тешовски  1, 2а, 5, 3, 2, 6, 8, 12, 15, 3, 7,  Васил Левски  10, 1, 12, 14, 16, 6, 8, 11, 4, 5, 7, 9, 15, 3, 13, 1,  Горна Бара,  Граматиковица,  Драва  40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21,  Елена Лефтерова  3, 1, 4, 10, 12, 1, 6, 7, 9, 7а, 8, 5,  Здравец  14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16,  Ивайло  12, 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а,  Каменика,  Лъжница  Поща,  местност Дъбето  Стопанска Постройка,  Неуточнен Адрес  на Центъра,  Никола Вапцаров  37, 42, 36, 31, 26, 44, 21 А, 25, 23, 30, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 7, 40, 41, 43, 21а, 46, 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 22 Б, 20, 20 А, 10, 29,  Никола Калъпчиев  41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 18, 26, 15а, 43, 30, 20, 42, 40, 12, 29, 31, 30 А, 32, 11, 23, 50, 45, 2, 15, 31 А, 17, 7, 39 А, 16 А, 24, 5, 35 А,  Никола Парапунов  4, 13, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15,  Опълченска  7, 2, 3, 5, 20, 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14,  Ореляк  13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, 8,  Партизани  13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29,  Патриарх Евтимий  5, 1, 2,  Пирин  3,  Прогрес  2, 22, 16, 20, 12, 14, 5, 10., 7, 8, 6, 9, 13, 4, 10, 1, 6, 7, 6,  Родопи  1, 3, 9, 5,  Сергей Румянцев  21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32,  Стопански Двор  Фуражомелка, Сграда,  Стоян Войвода  15, 17, 15, 30,  Христо Ботев  19, 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14,  Юрий Гагарин  9, 5, 3, 7, 1, 11, 3

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Огняново,  Общ.  Гърмен: в началото от ляво след моста

На 27.06.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Самоков: Тинтява  7

На 27.06.2019 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  Гоце Делчев: Горилата,  Гоце Делчев  26, 29, 29, 29 29, 31,  Димитър Ножаров  11, 17, 1a, 4, 15, 3, 9, 5, 7,  Л. Каравелов  2, 3, 1, 6, 9, 4, 10, 5, 12, 8,  Петър Берон  7, 2, 4,  Петър Сарафов  31,  Стара Планина  56, 35, 41, 66, 31, 68, 62, 64, 52, 5, 47, 50, 39, 54, 29, 72, 45, 70, 43, 134, 60, 33, 37, 49,  Търговска  41 Магазин,  Цар Самуил  2, 6, 4,  В Градския Парк

На 27.06.2019 г. /11:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Vі-5243 Кв. 114,  Безименна  1,  Димитър Талев  11, 1, 1, 9,  Драма  53, 51, 51 2, 51 3, 55, 51 4, 53, Кв. 114, 51, 50, 50, 51 4, 51 1,  Дунав,  Звънчарска  28,  Кавакли Дере,  Людмил Стоянов  9, 4, 2 А, 2, 1,  Пейо К. Яворов  13, 26, 13а, 9, 13 А,  Тодор Александров  29, 31,  Юг  10, Тп59

На 27.06.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Борово,  Общ.  Гоце Делчев: Балтовици,  Капсии,  Капсии,  местност Капсии,  местност Пенковото,  ПИ-18021,  М.  Мантара,  С. Борово,  Село Борово,  УПИ-V-183,  Кв.  30,  Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор

На 27.06.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс  Попови Ливади Вила, Почивна Станция-Хотел, Бунгало,  Вила, Хижа, Вила, Почивна База, Вила, Магазин и Механа, Вила, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Стоп. Сграда, Лагер, Вила, Вила, Почивна Станция, Почивна Станция,  Братя Миладинови  30, 13,  Гоце Делчев  73, 1, 10,  Гранична  11, 12, Тп39, 9,  Димо Хаджидимов  37,  Драмски път,  Екзарх Антим  14,  Илия Батаклиев  2,  К. К.  Попови Ливади,  Кестените,  местност Мочура,  местност Стрелбището  Вила,  местност Сушица  Стопанска Постройка, Офис, Времянка-Стопанска Постройка,  местност Текето  Газорегулаторен Пункт,  Неофит Бозвели  17 А,  Панаирски Ливади  24,  Панаирски Ливади  80, 126,  Папаз Чаир,  Пенковото,  Помакови Лозя,  Попови Ливади,  Р-Н Манастирчето  Манастир,  Ръждавица,  Тодор Александров  24,  Христо Матов  13, 29, 18, 17, 39, 27, 11, 41, 19, 37, 33, 7, 25, 43, 24, 22, 16, 26, 23, 20,  Цар Калоян  17, 13

На 27.06.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Делчево,  Общ.  Гоце Делчев: 020288 М.  Ливадите, на площада

На 27.06.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Добротино: 4043,  Сарп Дере

Община Гърмен  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  1,  Двадесет и Първа  5,  Двадесет и Седма  1, 12, 6,  извън регулация ПИ 038014,  Корилово,  Осемнадесета  17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5,  Пета  33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9,  Петнадесета  21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10,  Седма  6, 1, 3, 5, 4, 8,  Четвърта  27,  Четиринадесета  32, 17,  Шеста  42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52,  Шестнадесета  9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7

На 24.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Горно Дряново: 029032 - М. Дяново

На 24.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Горно Дряново: Клиентите Захранени От Тп1

На 24.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Огняново,  Общ.  Гърмен: Горни Бани  Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка,  Девета  7, 2, 8, 5, 12, 4, 9, 6,  Единадесета  3, 6, 12, 7, 9, 4, 14, 10, 5, 2, 8,  Иван Вазов  83, 75,  Неуточнен Адрес,  Неуточнен Адрес,  Осма  17, 2, 7, 11, 5, 19, 16, 15, 21, 4, 3, 13, 1, 8, 27, 9, 6, 23,  Седма  2., 8, 2,  Ст 26 Кл Б ТП Огняново 4,  Тридесет и Втора  2, 4,  Тридесет и Първа  2, 6, 3, 4, 10, 11, 8, 1, 5,  Тридесет и Трета  1, 2, 4,  Тридесет и Четвърта  5, 3,  Шеста  29, 38, 2, 16, 33, 25, 3, 18, 7, 23, 46, 35, 14, 13, 32, 6, 31, 27, 4, 1, 19, 8, 12, 40, 17, 11, 9, 5, 10, 21, 34

На 25.06.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Марчево: Голек,  Ст 19 ТП Марчево 2

На 26.06.2019 г. /11:30 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4,  Осемнадесета  10,  Първа  33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54,  Седма  2,  Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2,  Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2,  Тринадесета  2, 3,  Четвърта  1, 6, 4, 8, 2,  Четиринадесета  15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1,  Шеста  22, 26, 15, 24, 34, 13, 16, 18, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8,  Шестнадесета  3, 1, 23

На 26.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Дебрен: Втора  21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29,  Двадесет и Втора  12, 5, 6, 9,  Двадесет и Трета  15, 32, 7, 1,  Деветнадесета  3, 1, 5, 7,  М.  Решманица,  Осемнадесета  3, 1, 4,  Осма  5,  Първа  67, 17, Автоработилница, 63,  Решманица,  Седемнадесета  12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8,  Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2,  Трета  31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29,  Четвърта  31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23,  1, Тп2, 3

Община Петрич  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Беласица: Акация  2, 1, 8, 6,  Беласица  38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31,  Братя Миладинови  8, 2, 6,  Георги Бенковски  1, 2,  Гоце Делчев  6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11,  Григор Пърличев  8, 10, 12, 6, 1,  До МТП Беласица,  Кокиче  7, 9, 10, 12, 8, 3,  Осми Март  3,  Паисий Хилендарски  7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9,  Раславица  3, 4,  Стълб От Вмрнн на ТП  Беласица - 3,  Стълб При Обекта

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долна Крушица: Каръчкото

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дрангово,  Общ.  Петрич

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Петрич,  Общ.  Петрич: 010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 27, 26, 24, 23, 31,  Васил Левски  2, 4,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Македония  1,  Михаил Вардев  6, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9.  Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5., 9 Явор, 3

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич,  Общ.  Петрич: 22-ри Октомври  8, 1, 5, 10, 6, 6, 10, 4, 6, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 11, 9, 12,  Атанас Лютвиев  6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Битоля  22,  Бъкстон  6, 1,  България  73, 75, 71, 91, 61, 79, 81, 77, 67, 62,  Ванга/Опълченска/  18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Връх Китка  9, 10, 7, 10, 16, 20, 12, 12, 1, 8, 20, 5, 18, 16, 2, 11, 9, 22, 14, 22, 3,  Генерал Тодоров  2, 2, 4, 1, 2 Павилион,  Георги Урумов  12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34,  Георги Урумов  15, 7, 21, 8, 1, 5, 9, 3, 2, 24, 8 Б, 34, 11, 20, 17, 16, 19,  Гоце Делчев  12б,  Дунав  44, 48, 50, 19, 15, 46, 40, 17, 42, 13,  Екзарх Йосиф  2, 6, 12, 6, 10, 8, 7, 4, 14,  Ильо Войвода  13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Княз Борис I  18,  Кожух  4, 16, 8, 21, 14, 12, 22, 22, 23, 6, 20, 5, 18, 27, 33, 18, 9, 22, 7, 31, 12, 10, 5, 17, 10а, 3, 13, 29, 24, 1, 15, 19, 3а, 25,  Места  14, 11, 8,  местност Бухото  Цех, Жилище, Цех,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 12, 6,  Никола Вапцаров  8,  Огражден  8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7,  Охрид  24,  Пейо Яворов  22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 13,  Петър Берон  14, 15, 14,  Петър Берон  13, 3, 7, 15, 5, 11, 10, 8, 6, 2, 9, 12, 4, 1,  Полковник Дрангов  1, 10,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Поп Богомил  5,  Сандо Китанов  15 Пирин, 15, 9, 11 Лебед, 13 Чайка, 11 Лебед, 22, 13 Чайка, 17, 15 Пирин,  Свети Климент Охридски  5, 9, 7, 11, 8, 6, 10,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Стадионска  1,  Стара Планина  8, 12, 9, 18 А, 18, 17, 14, 5, 15, 13, 2, 3, 6, 1, 11, 10, 16, 7, 4,  Тодор Александров  8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23,  Тодор Александров  5,  Тома Митов  14, 2, 16, 18, 2, 3, 5,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Хан Крум  6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2,  Христо Чернопеев  28,  Цар Борис III,  Цар Борис III  20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16,  Цар Иван Шишман  11, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Яне Сандански  3

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Струмешница: 19

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич,  Общ.  Петрич: 22-ри Октомври  8, 1, 5, 10, 6, 6, 10, 4, 6, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 11, 9, 12,  Атанас Лютвиев  6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Битоля  22,  Бъкстон  6, 1,  България  73, 75, 71, 91, 61, 79, 81, 77, 67, 62,  Ванга/Опълченска/  18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Връх Китка  9, 10, 7, 10, 16, 20, 12, 12, 1, 8, 20, 5, 18, 16, 2, 11, 9, 22, 14, 22, 3,  Генерал Тодоров  2, 2, 4, 1, 2 Павилион,  Георги Урумов  15, 7, 21, 8, 1, 5, 9, 3, 2, 24, 8 Б, 34, 11, 20, 17, 16, 19,  Георги Урумов  12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34,  Гоце Делчев  12б,  Дунав  44, 48, 50, 19, 15, 46, 40, 17, 42, 13,  Екзарх Йосиф  2, 6, 12, 6, 10, 8, 7, 4, 14,  Ильо Войвода  13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Княз Борис I  18,  Кожух  4, 16, 8, 21, 14, 12, 22, 22, 23, 6, 20, 5, 18, 27, 33, 18, 9, 22, 7, 31, 12, 10, 5, 17, 10а, 3, 13, 29, 24, 1, 15, 19, 3а, 25,  Места  14, 11, 8,  местност Бухото  Цех, Жилище, Цех,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 12, 6,  Никола Вапцаров  8,  Огражден  8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7,  Охрид  24,  Пейо Яворов  22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 13,  Петър Берон  13, 3, 7, 15, 5, 11, 10, 8, 6, 2, 9, 12, 4, 1,  Петър Берон  14, 15, 14,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1, 10,  Поп Богомил  5,  Сандо Китанов  15 Пирин, 15, 9, 11 Лебед, 13 Чайка, 11 Лебед, 22, 13 Чайка, 17, 15 Пирин,  Свети Климент Охридски  5, 9, 7, 11, 8, 6, 10,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Стадионска  1,  Стара Планина  8, 12, 9, 18 А, 18, 17, 14, 5, 15, 13, 2, 3, 6, 1, 11, 10, 16, 7, 4,  Тодор Александров  5,  Тодор Александров  8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23,  Тома Митов  14, 2, 16, 18, 2, 3, 5,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Хан Крум  6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2,  Христо Чернопеев  28,  Цар Борис III,  Цар Борис III  20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16,  Цар Иван Шишман  11, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Яне Сандански  3

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич,  Общ.  Петрич: 22-ри Октомври  8, 1, 5, 10, 6, 6, 10, 4, 6, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 11, 9, 12,  Атанас Лютвиев  6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  Битоля  22,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Бъкстон  6, 1,  България  73, 75, 71, 91, 61, 79, 81, 77, 67, 62,  Ванга/Опълченска/  18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Връх Китка  9, 10, 7, 10, 16, 20, 12, 12, 1, 8, 20, 5, 18, 16, 2, 11, 9, 22, 14, 22, 3,  Генерал Тодоров  2, 2, 4, 1, 2 Павилион,  Георги С. Раковски  27, 16, 12, 15, 20, 23, 21, 14, 13, 17,  Георги Урумов  15, 7, 21, 8, 1, 5, 9, 3, 2, 24, 8 Б, 34, 11, 20, 17, 16, 19,  Георги Урумов  42, 38, 44, 41, 36, 39, 45, 47, 43, 42, 21, 35, 37, 48, 46,  Георги Урумов  12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34,  Гоце Делчев  12б,  Д-Р Иван Цветков  7,  Дунав  44, 48, 50, 19, 15, 46, 40, 17, 42, 13,  Екзарх Йосиф  2, 6, 12, 6, 10, 8, 7, 4, 14,  Ильо Войвода  13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Княз Борис I  18,  Кожух  4, 16, 8, 21, 14, 12, 22, 22, 23, 6, 20, 5, 18, 27, 33, 18, 9, 22, 7, 31, 12, 10, 5, 17, 10а, 3, 13, 29, 24, 1, 15, 19, 3а, 25,  Места  14, 11, 8,  местност Бухото  Цех, Жилище, Цех,  местност Бухото  Цех,  местност Неволница,  местност Омондрос  Яромелка,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 12, 6,  Нерезлъци,  Нерезлъците,  Никола Вапцаров  8,  Оборище  6,  Огражден  8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7,  Охрид  24,  Пейо Яворов  22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 13,  Петър Берон  13, 3, 7, 15, 5, 11, 10, 8, 6, 2, 9, 12, 4, 1,  Петър Берон  14, 15, 14,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 10,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Поп Богомил  5,  Сандо Китанов  15 Пирин, 15, 9, 11 Лебед, 13 Чайка, 11 Лебед, 22, 13 Чайка, 17, 15 Пирин,  Свети Климент Охридски  5, 9, 7, 11, 8, 6, 10,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Стадионска  1,  Стара Планина  8, 12, 9, 18 А, 18, 17, 14, 5, 15, 13, 2, 3, 6, 1, 11, 10, 16, 7, 4,  Тодор Александров  5,  Тодор Александров  8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23,  Тома Митов  14, 2, 16, 18, 2, 3, 5,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Хан Крум  6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2,  Христо Чернопеев  28,  Цар Борис III,  Цар Борис III  20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16,  Цар Иван Шишман  11, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Яне Сандански  3

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Петрич,  Общ.  Петрич: 22-ри Октомври  8, 1, 5, 10, 6, 6, 10, 4, 6, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 11, 9, 12,  Атанас Лютвиев  6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Битоля  22,  Бъкстон  6, 1,  България  73, 75, 71, 91, 61, 79, 81, 77, 67, 62,  Ванга/Опълченска/  18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Връх Китка  9, 10, 7, 10, 16, 20, 12, 12, 1, 8, 20, 5, 18, 16, 2, 11, 9, 22, 14, 22, 3,  Генерал Тодоров  2, 2, 4, 1, 2 Павилион,  Георги С. Раковски  27, 16, 12, 15, 20, 23, 21, 14, 13, 17,  Георги Урумов  15, 7, 21, 8, 1, 5, 9, 3, 2, 24, 8 Б, 34, 11, 20, 17, 16, 19,  Георги Урумов  42, 38, 44, 41, 36, 39, 45, 47, 43, 42, 21, 35, 37, 48, 46,  Георги Урумов  12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34,  Гоце Делчев  12б,  Д-Р Иван Цветков  7,  Дунав  44, 48, 50, 19, 15, 46, 40, 17, 42, 13,  Екзарх Йосиф  2, 6, 12, 6, 10, 8, 7, 4, 14,  Ильо Войвода  13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Княз Борис I  18,  Кожух  4, 16, 8, 21, 14, 12, 22, 22, 23, 6, 20, 5, 18, 27, 33, 18, 9, 22, 7, 31, 12, 10, 5, 17, 10а, 3, 13, 29, 24, 1, 15, 19, 3а, 25,  Места  14, 11, 8,  местност Бухото  Цех, Жилище, Цех,  местност Бухото  Цех,  местност Неволница,  местност Омондрос  Яромелка,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 12, 6,  Нерезлъци,  Нерезлъците,  Никола Вапцаров  8,  Оборище  6,  Огражден  8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7,  Охрид  24,  Пейо Яворов  22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 13,  Петър Берон  13, 3, 7, 15, 5, 11, 10, 8, 6, 2, 9, 12, 4, 1,  Петър Берон  14, 15, 14,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1, 10,  Поп Богомил  5,  Сандо Китанов  15 Пирин, 15, 9, 11 Лебед, 13 Чайка, 11 Лебед, 22, 13 Чайка, 17, 15 Пирин,  Свети Климент Охридски  5, 9, 7, 11, 8, 6, 10,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Стадионска  1,  Стара Планина  8, 12, 9, 18 А, 18, 17, 14, 5, 15, 13, 2, 3, 6, 1, 11, 10, 16, 7, 4,  Тодор Александров  5,  Тодор Александров  8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23,  Тома Митов  14, 2, 16, 18, 2, 3, 5,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Хан Крум  6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2,  Христо Чернопеев  28,  Цар Борис III,  Цар Борис III  20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16,  Цар Иван Шишман  11, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Яне Сандански  3

Община Разлог  

За периода 24-28.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Белица,  Общ.  Белица: местност Семково  Лифт Усоб

На 24.06.2019 г. /08:30 - 10:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:00 - 15:00 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Банско: Цар Симеон

На 24.06.2019 г. /08:30 - 10:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:00 - 15:00 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Баня,  Общ.  Разлог: местност Кривосер

На 24.06.2019 г. /08:30 - 10:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:00 - 15:00 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Белица,  Общ.  Белица: 9-ти Септември  44, 4, 1, 2, 1, 18, 5, 23, 41, 33, 19, 6, 12, 99, 68, 1, 8, 9а, 37, 3, 4, 13, 2, 17, 7, 10,  Алекса Сачков  30, 4, 4., 6, 8, 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 6, 66, 57, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, 64, 52, 20,  Бор  3, 6, 2,  Борис Клементиев  3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 7, 15, 6, 19, 17, 24, 12, 21, 1, 7, 5,  Братя Миладинови  15, 10, 20, 2, 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23,  Васил и Сава Кокарешкови  5, 4, 99, 8, 1, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 8,  Владимир Поптомов  63, 36, 2, 1, 15, 19, 25, 44, 22, 16, 21, 38, 18, 2, 5, 58, 10, 13, 7, 6, 23, 20, 8, 17, 27, 4, 11, 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 60, 30, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 46, 39, 4, 45, 48, 99, 33, 40, 74, 98, 108, 49, 95, 101, 1, 95, 2а, 92, 90, 28, 100, 166, 94, 101, 146, 129, 143, 126, 130, 132, 36, 148, 137, 107, 109, 116, 111, 122, 106, 136, 29, 142, 99, 140, 133, 123, 113, 121, 115, 141, 105, 128, 118, 75, 48, 83, 173, 66, 59, 13, 60, 67, 70, 84, 79, 65, 116, 95, 99, 51, 74, 58, 73, 81, 140, 62, 49, 57, 55, 136, 64, 71, 69, 53, 34, 10, 27, 2, 70, 63, 25,  Волгоград  2, 4, 15, 22, 20, 9, 10, 8, 3, 7, 6, 24, 13, 14, 99, 1, 16, 21, 12, 19, 25, 17, 11,  Втора  1, 5, 2,  Георги Андрейчин  3, 140, 99, 45, 3, 16, 48, 41, 47, 23, 44, 42, 55, 2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50, 7, 11, 15, 99, 16, 25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1,  Георги Андриянов  14, 27, 18, 33, 15, 31, 13, 3, 21, 25, 27, 99, 5,  Георги Кирков  4, 5, 19, 2., 2, 3, 1,  Георги Сачков  7,  Гоце Делчев  9, 25, 16, 37, 2, 46, 36, 30, 41, 19, 40, 5, 34, 13, 48, 4, 10, 39, 17, 6, 7, 38, 8, 14, 1, 44, 9, 22, 20, 31, 25, 42, 26, 33, 12, 16, 11, 18,  Грънчар  2, 3,  Даме Груев  10, 2, 8, 4, 6,  Девета  4, 6, 1, 5, 4, 2,  Димитър Даракчиев  3, 1, 2, 5, 4, 2,  Димо Хаджидимов  37, 49, 4, 2, 6, 28, 8, 12, 35, 26, 1, 50, 3, 3а, 19, 10, 23, 24, 21, 30, 27, 16, 73, 106, 51, 97, 53, 91, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46, 61, 101, 37, 33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34,  Единадесета  2, 1,  Иван Алексов  21, 1, 6, 5, 2, 4, 16, 19., 29, 11, 31, 27, 8, 15, 18, 19, 16, 10, 25,  Иван Апостолов  2, 8, 2, 4, 6, 3,  Иван Вазов  14, 7, 19, 4, 10, 12, 1, 17, 5, 6, 2, 11, 8, 16,  Илинден  9, 11, 3, 1, 5, 16,  Кирил и Методи  2, 6, 8, 4,  Люлин  99, 6, 4, 1,  Места  5, 1, 3,  местност Андрианов Чарк  Жилище-вила,  местност Бучин Дол,  местност Семково  Лифт Усоб, Вила, Павилион, Бунгало, Почивна База, Каравана, 1 Почивна Станция, 16, 18, 10, 13, 9, 30, 8, Каравана, Ресторант, Бунгало, Вила, Хижа, Магазин, Ж, Тп, Туристическо Бунгало, Вила, Бунгало, Каравана, Почивна База, Павилион, 1 Почивна Станция, Вила, Дискотека, Станция на Технич.  Университет, 1 Ски Влек, Ски Влек, 1,  Митко Саев  14, 44, 1, 22, 42, 14, 8, 2, 4, 29, 37, 48, 46, 11, 17, 9, 7, 12, 36, 21, 26, 16, 28, 38, 5, 13, 33, 40, 3, 39, 50, 35, 10,  Мусала  15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10,  Народна Победа  1, 8, 10, 2, 6, 7,  Неуточнен Адрес  Павилион, 99,  Никола Банков  1, 6, 3, 4, 7, 5,  Никола Вапцаров  18, 26, 18, 20, 22, 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, 16, 24, 26 А, 26, 6 А, 14, 1,  Осма  2, 4, 2 Хаспел, 3, 5,  Пейо Яворов  10, 8, 10, 12, 14,  Пета  2, 1, 4, 6,  ПИ 3504. 403,  Полковник Иван Тричков  10, 20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10,  Първа  8, 8, 14, 9, 2, 4, 1,  Р-Н Стопански Двор  Банциг, Цех, Офис Пирос Оод,  Равен  9, 13, 36, 3, 23, 9, 25, 6, 4, 16, 2, 1, 31, 38, 18, 11, 7, 10, 99, 33, 19, 17, 5, 25, 35,  Радецки  1, 2,  Рила  10, 99, 7, 4, 1,  Сава Стенчин  30, 39, 15, 14, 38, 12, 3, 2а, 23, 99, 3, 24, 13, 1, 9, 31, 6, 10, 7, 19, 17, 2, 5,  Седма  2, 3, 7,  Серги Чонков  1, 7, 2, 2,  Симеон Кавракиров  38, 10, 26, 18, 32, 30, 40, 46, 20, 21, 99, 23, 34, 4, 12, 6, 2, 4,  Стара Планина  4, 2, 3, 1,  Трета  1, 3, 5,  Тутракан  2, 10, 1, 7,  Фараонска  20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21,  Христо Ботев  10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3,  Христо Смирненски  1, 5,  Чавдар  42, 5, 9, 4, 3, 11, 12, 10, 40, 8, 6, 2, 1,  Чаталджа  5, 4, 6, 3, 1, 13, 16, 7,  Четвърта  10, 13, 7, 5, 11, 3, 1., 2, 9, 1 1,  Шеста  5, 8 Офис, 6, 9, 3, 1, 8, 12,  Шипка  14, 1, 8, 20, 7, 10, 16, 24, 13, 4, 2, 6, 22, 18,  Яким Цоков  7, 1, 3, 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 6, 27, 15, 5, 20, 26, 10, 19, 13, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,  Яне Сандански  3, 1, 29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25,  Бюро, ТП Брего, ТП Реката, ТП Сачков, ТП Вазов

На 24.06.2019 г. /08:30 - 10:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:00 - 15:00 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Разлог: Баба Магдалена  1,  Братя Каназиреви  17,  Христо Ботев  2, 87, 85, 2, 50

На 25.06.2019 г. /08:45 - 12:30 ч./ -  Разлог: Васил Левски  5,  Охрид  73, 60, 72, 48, 84, 23, 25, 64, 53, 76, 50, 86, 82, 40, 74, 59, 43, 37, 44, 62, 52, 46, 27, 80, 49, 38, 51, 30, 39, 32, 41, 54, 34, 29, 28, 61, 78, 56, 31, 35, 57, 66, 70, 36, 58, 55, 63, 45, 42,  Поп Богомил  10, 29, 31, 25, 39, 27, 14, 19, 37, 35, 12, 21, 33, 23, 16, 8, 41, 18,  Св. Св. Кирил и Методий  87, 75, 82, 81, 71, 86, 89а, 67, 85, 96, 78, 77, 70, 80, 69, 98, 110, 89, 91, 74, 79, 88, 72, 73, 76,  Тодор Александров  29, 25, 24, 26, 33, 18, 31, 30, 27, 23, 28, 20,  Черна Река  97, 95, 75, 67, 81, 69, 73, 87, 89, 64, 68, 56, 93, 60, 129, 76, 85, 77, 99, 74, 72, 54, 78, 62, 42, 71, 79, 66, 50, 52, 58, 91, 83,  Шипка  10, 7, 8, 6, 12, 16, 1, 17, 15, 4, 13, 14, 11, 19, 5, 3, 9,  ТП Велев

На 25.06.2019 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Разлог: Бела Река  56, 11, 52, 58, 54, 60,  Васил Левски  18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3,  Иконом Никола Ангелов  17,  Иларион Макариополски  23,  Мирчо Кипрев/Бело Море/  2, 4, 6, 9, 3, 5, 7,  Охрид  24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5,  Св. Св. Кирил и Методий  40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46,  Черна Река  53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42,  Яне Сандански  32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, ТП Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17

На 26.06.2019 г. /09:15 - 15:00 ч./ -  Белица,  Общ.  Белица: 9-ти Септември  1,  Алекса Сачков  88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 6, 66, 57, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116,  Бор  3, 6, 2,  Братя Миладинови  41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23,  Владимир Поптомов  74, 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 60, 30, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 46, 39, 4, 45, 48, 99, 33, 40,  Втора  5, 2,  Георги Андрейчин  2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50,  Георги Сачков  7,  Гоце Делчев  16,  Грънчар  2, 3,  Даме Груев  2, 8, 4, 6,  Димитър Даракчиев  2,  Иван Алексов  1, 6, 5, 2, 4,  Иван Апостолов  8, 2, 4, 6, 3,  Иван Вазов  16,  Места  5, 1, 3,  Никола Банков  1, 6, 3, 4, 7, 5,  Никола Вапцаров  1, 3, 2, 6, 12, 4, 8,  Пейо Яворов  8, 10, 12, 14,  Радецки  1, 2,  Седма  3, 7,  Тутракан  2, 10, 1, 7,  Фараонска  20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21,  Чавдар  2, 1,  Чаталджа  5, 4, 6, 3, 1, 13, 16, 7,  Яким Цоков  28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 6, 27, 15, 5, 20, 26, 10, 19, 13, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,  Яне Сандански  29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25,  ТП Сачков

Община Сандански  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Поленица: Армейска  18, 13, 4, 15, 14, 16, 11, 8, 9, 3, 6, 5, 12, 19,  Георги Димитров  10, 9, 11, 14, 13, 15, 16,  Изгрев  1,  Петър Берон  11, 3, 9, 7, 4, 1, 5, 8, 2,  Първи Май  18, 9, 16, 17, 11, 13, 26, 28, 22, 24,  Трети Март  20, 14, 17, 19, 11, 21, 8, 6, 1, 9, 7, 15, 12, 13, 2, 16, 4, 10,  Шипка  4, 5, 3, 2, 1, 6, 8,  Яне Сандански  15, 7, 12, 10, 2, 6, 17, 1, 9, 3, 5,  2

На 25.06.2019 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  Сандански: 65334. 201. 132  М.  Боруна,  65334. 71. 49, МДолни Орман,  Кочо Чистименски  1,  местност Боруна  Склад, Складово Стопанство, Хале, Работилница, Комплекс, Склад За Строителни Материали, Обект, Работилница, Жилище, Свинарник, База, Ферма,  Р-Н Индустриална Зона  Варница, Петролна База, 1, Гараж,  Р-Н Мтс  Варница, Жилище, Цех,  Р-Н Нова Гара  Работилница,  Свобода  13,  Стою Хаджиев  1,  Сухо Поле

На 26.06.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Влахи: вилна зона Върбите,  Върбите  Вилна Сграда, Кв. 7, Застройка 9, 17,  Горните Ливади,  Грънчарска Скала,  местност Върбите,  Синаница,  Средни Ливади  Вила,  УПИ Іі,  Кв. 4 - В. З.  Въбите

На 26.06.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Илинденци: Боровец,  Извън Регул. /Р. Шашка/  Жилище,  местност Боровец  Вила,  местност Врабча  Вила,  местност Врабче  Вила,  Синаница  Вила,  Тридесет и Втора  10,  Тридесет и Шеста  2

На 26.06.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Кресна: Върбите,  Неуточнен Адрес  ТП Синаница 1,  Синаница

На 26.06.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Плоски: Ален Мак  14, 8, 6, 5, 7, 4, 2, 18, 1, 3,  Бистрица  1,  Братя Миладинови  7, 2, 5, 4, 3,  Бузлуджа  14, 4, 2, 3, 7, 7,  Васил Левски  Поща, 4, 5, 8, 14, 12, 9, 18, 15, 1, 13, 2, 20, 16, 6, 27, 7, 10, 3,  Вихрен  3, 2, 1, 5, 12, 6, 8, 9, 4, 11,  Георги Бенковски  1, 9, 4, 10, 7, 20, 17, 18, 2, 11, 12, 14, 6,  Долна махала  10, 6, 9, 20, 11, 12, 7, 13, 5, 1, 8, 13,  Дружба  7, 5, 4, 7, 2, 3,  Еделвайс  4, 23, 1, 17, 11, 6, 14, 21, 25, 12, 26, 8, 24, 9,  Елово  7, 2, 8, 10, 14, 15, 11, 12, 57, 18, 5, 17, 9,  Иван Козарев  5, 15, 25, 10, 17, 19, 39, 37, 8, 6, 3, 28, 12, 2,  Кокиче  2, 1, 4,  Кочо Честименски  1,  Лиляна Димитрова  2, 12, 10, 6, 14,  местност Валога  Цех,  местност Поручик Минков  Каравана, Работилница, Бензиностанция, Борса,  Методи Христов  3, 1, 2, 5, 1,  Мир  42, 26, 15, 27, 4, 29, 1, 12, 3, 38, 23, 9, 37, 19, 17, 21, 6, 20, 13, 36, 10, 24, 16, 41, 14, 2, 7, 18, 34, 32, 5, 8,  Мурата  13, 16, 1,  Никола Калъпчиев  31, 10, 41, 21, 3, 15, 25, 24, 35, 22, 1, 19, 17, 13, 20, 4, 26,  Никола Парапунов  59, 60, 64, 68, 62, 59, 55, 56, 54, 70, 53, 66, 35, 24, 41, 18, 21, 15, 37, 39, 42, 17, 54, 11, 28, 36, 31, 19, 4, 30, 50, 14, 5, 16, 38, 9, 27, 52, 23а, 32, 46, 23, 25, 40, 45, 3, 29, 13, 33, 34, 26, 43,  Първи Май  5, 12, 16, 2, 11, 9, 20, 3, 6, 1, 10, 7, 8, 18,  Самуил  9,  Струма  12, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 3, 1, 2,  Трети Март  1, 18, 13, 10, 25, 20, 12, 1, 3, 19, 4, 2, 21, 23, 29, 16, 11, 24, 6, 8, 17, 14,  УПИ VI Кв. 43,  УПИ-VI-389, 390,  Хаджи Димитър  5, 1, 4, 3, 2, 7, 12, 9, 20, 15, 16, 13, 11, 22,  Христо Ботев  7, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 55, 13, 27, 19, 25, 23, 21, 18, 45, 20, 8, 41, 32, 9, 22, 35, 28, 14, 16, 51, 24, 11, 26,  Цар Самуил  7, 2, 22, 14, 6, 1, 18, 9, 12, 20, 5,  Шипка  7, 1, 10, 4, 12, 5, 6, 8, 12,  Явора  14, 1, 8, 12, 2, 5, 17, 9, 16, 7, 11, 19, 15, 4,  улично Осветеление

На 26.06.2019 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Сандански: 6533. 206. 678,  Александър Буйнов  Изход Кулата,  Асен Хадживасилев  9,  Любен Каравелов  1,  местност Калинките  Жилище,  местност Соколовец  Павилион, Автоработилница,  местност Ушите  Мтп,  местност Хано  Фургон, Бензиностанция, АгроучастъкСортови Семена, Каравана,  Неуточнен Адрес  Цех,  Р-Н Индустриална Зона  Автосервиз,  Р-Н Опитна Станция  Жилище, Винарска Изба,  Р-Н Пътно Управление  Работилница, Цех,  Р-Н Ушите  Временен Стр.  Обект,  Р-Н Хано  Пункт За Технически Прегледи,  Свобода  45, 14,  Канцеларии

На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Сандански: Асен Хадживасилев  2, 11, 18, 12, 5, 15, 22, 1, 10, 23, 9, 13, 13, 21, 1, 17, 3, 19, 8, 20, 7, 6, 14, 10б, 4,  Горно Броди  1, 8, 18, 6, 4, 14, 12, 2, 10, 16,  Захари Стоянов  18,  Кочо Чистименски  6, 20, 28, 14, 10, 26, 12, 24, 16, 22, 18, 8, 16,  Свобода  14, 14,  Струга  16, 5, 8, 15, 12, 13, 6, 11, 17, 14, 4, 1, 2, 3, 7, 19, 9, 2, 10,  Чудомир Кантарджиев  21, 17, 6, 10, 4, 29, 16, 26, 2а, 2, 19, 18, 28, 31, 20, 22, 25, 12, 14, 30, 33, 24, 27, 35, 23,  Юрий Гагарин  4, 2

Община Сатовча  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Кочан: Бузлуджа  14, 13, 16, 10, 15,  Васил Левски  34, 46, 22, 35, 36,  Вела Пеева  1, 2,  Димитър Благоев  51, 41, 61, 34, 35 Мтс, 43,  Дончо Ганев  4, 2,  Единадесета  9,  Здравец  16,  Ивайло  10, 14, 12, 6, 16, 4, 8,  Лиляна Димитрова  7, 9, 2, 8, 6, 5, 14, 10, 3, 4, 1,  Мир  5, 7, 3,  Митко Палаузов  1,  Неуточнен Адрес  Тп5,  Никола Парапунов  7, 38, 8, 3, 1, 6, 9, 42, 18, 22, 5, 20, 40, 11, 24,  Плиска  12, 31, 29, 27, 13, 4, 21, 25, 16, 23, 18, 8, 10, 19, 14, 17, 33, 15, 1,  Победа  44, 31,  Тодор Каблешков  3, 1, 8, 2, 6, 5,  Тракия  12, 26, 2, 8, 20, 7, 13, 5, 21, 1, 24, 3, 15, 4, 9, 11, 16, 14, 27, 33, 22, 6,  Трета  10, 14, 17, 26, 13, 24, 28, 23, 12, 9, 6, 8, 11, 20, 21, 15, 25, 18

На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Плетена: М.  Горна  Сладкарница, къща, 1 къща, Цех, Медицинска Служба,  М.  Долна  Работилница, Джамия, Магазин, Фурна,  М.  Забърдо  къща, Работилница, Кафе Аперитив, Магазин, Бар, Офис, Фуражомелка, 1, Цех,  Неуточнен Адрес  Поща,  Тп1

Община Симитли  

На 25.06.2019 г. /08:30 - 14:30 ч./ -  Симитли: Георги Димитров  КомплексИвас-Временно Ст-Во, 94, 92, 90, 88, 43а, 98,  Здравец  18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16,  Ивайло  2, 1, 3,  Комсомолска  7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16,  М. Чобанци,  махала Чубан Дере  2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16,  Момина Сълза  1, 5, 4, 2, 3,  Октомврийска  65, 63, 40, 23, 39, 67, 38, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 47, 54, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 24, 59, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21,  Родопи  20, 45,  Свобода  25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6,  Симитли  Дет. Градина,  Чобанско Дере  1, 9

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Мечкул: местност Зад Къщи

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Полето: Галабарци,  4, къща, Метанстанция, 2

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Ракитна: 004077,  010040,  махала Лулейска,  Жилище

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Сенокос,  Общ.  Симитли: Калайджийска,  Чакърска

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Симитли: Симитли  Магазин

На 25.06.2019 г. /09:45 - 11:29 ч./ -  Черниче: М. Сухата Река  Цех, Цех

На 27.06.2019 г. /08:30 - 11:30 ч./ -  Симитли: Дарако,  Димитър Ацев  12, 3, 10, 16, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 14, 4,  Димитър Благоев  16,  Ораново  Помпа За Напояване на Овощна Г,  Паисйй Хилендарски  14, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 15, 9, Бар,  Руен  4, 2,  Симитли,  Славянска  45, 37а, Помпа, Магазин, 2, 37, 43,  Стоилково Дере,  Цар Симеон  1, 17, 5, 9, 2, 8, 11, 10, 15, 7, 4, 3, 6

На 27.06.2019 г. /10:30 - 13:30 ч./ -  Симитли: Іі-760 Кв.  53,  Любен Каравелов  2, 7, 9, 4, 6, 5,  Ораново,  Партизанска  21, 29, 25, 23, 35, 31, 27,  Пирин  3,  Предел  109, 117, 127, Жилище, 78, 119, 102, 111, 98, 96, 91, 99, 95, 113, 103, 92, 97, 93, 125, 90, 88, 82, 115, 84, 74, 78а, 94, 76, 100, 104, 107, 101, 89, 80, 73, 86, 105,  Преспа  7, 15, 5, 3, 1, 11,  Симитли

Община Хаджидимово  

На 25.06.2019 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Садово,  Общ.  Хаджидимово: М. Вършилата -Индентификатор №042003,  Тп1

На 26.06.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Теплен

Община Якоруда  

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./ -  Белица,  Общ.  Белица: Владимир Поптомов  2, 1,  местност Семково  Ценър За Мечки,  Р-Н Стопански Двор  Цех, Осветление,  Шеста  8 Офис

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Дагоново

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Елешница,  Общ.  Разлог: Безименна  4

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Краище,  Общ.  Белица: Втора,  Двадесет и Първа  99, 2, 104, 8,  Двадесета  1, 44, 34, 26, 14, 2, 24, 46, 4, 20, 58, 22, 99, 32, 38, 21, 6, 13,  Дванадесета  10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5, 16, 25, 34, 54,  Девета  10, 8,  Деветнадесета  21, 2, 80, 10, 19, 28, 20, 36, 99, 56, 61, 17, 15, 52, 39, 23, 29, 59, 1, 70, 50, 10, 43, 38, 8, 34, 5, 69, 45, 46, 7, 21, 25, 26, 64, 30,  Десета  13, 1, 7, 1,  Единадесета  33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64, 102, 112, 99, 82, 87, 75, 73, 63, 129, 103, 83, 67, 90, 84, 59, 109, 74, 65, 69, 106, 95, 97, 91, 94, 61, 96, 88, 76, 79, 105, 86, 71, 81, 93, 78, 104, 3290, 113,  извън регулацията  11, 23, 37,  Неуточнен Адрес  1,  Осемнадесета  8, 1, 12, 8, 18, 42, 89, 50, 20, 10,  Пета  1, 29,  Петнадесета  11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22, 3, 30, 33,  Първа  32,  Седемнадесета  4, 1, 8, 2, 15,  Тринадесета  4, 2, 5, 3, 9, 1,  Христо Ботев,  Четирнадесета  99, 1, 4, 6, 7, 8, 2, 4,  Шеста  61,  Шестнадесета  8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6, 1,  50, 19, 11, 80

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Юруково: 029014 и 029015,  Масив 29 Поквс,  местност Каменако,  местност Камено

На 24.06.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./   На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Якоруда: Богдан Войвода  1,  Цар Борис III/Георги Димитр  213,  Яворов  2,  Якорущица  1,  Усилвател

На 28.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Белица,  Общ.  Белица: 9-ти Септември  44,  Алекса Сачков  30,  Васил и Сава Кокарешкови  5,  Владимир Поптомов  2, 25, 1, 63, 36,  Георги Андрейчин  3,  Гоце Делчев  9,  Димо Хаджидимов  37,  местност Андрианов Чарк  Жилище-вила,  местност Бучин Дол,  местност Семково  Ценър За Мечки, Вила, Павилион, Бунгало, Почивна База, Каравана, 1 Почивна Станция, Почивна База, Каравана, Ресторант, Бунгало, Вила, Хижа, Магазин, Ж, Тп, Туристическо Бунгало, Вила, Бунгало, Каравана, Почивна База, Павилион, 1 Почивна Станция, Вила, Дискотека, Станция на Технич.  Университет, 1 Ски Влек, Ски Влек, 1, Лифт Усоб,  Митко Саев  14,  Полковник Иван Тричков  10,  Р-Н Стопански Двор  Цех, Осветление, Банциг, Цех,  Шеста  8 Офис

 

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Бяла Слатина  

На 24.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 25.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 27.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 28.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Търнак: Ален Мак  2, 5, 4, 6, 8, 3,  Божур  6,  Васил Тодоров  1, 5, 4,  Владая  1,  Вълю Симеонов  14, 2, 4, 13, 1, 7, 11, 9, 10, 3, 8, 6, 5,  Гено Петров  6, 4 УПИ II-811,  Кв. 10, 7, 3, 4, 5, 1, 17, 11, 15, 14, 13, 9, 8, 2,  Гео Милев  12, 8, 6, 4, 1, 2, 10,  Граф Игнатиев  30,  Иван Ненов  14,  Иван Ненов  13, 8, 3, 16, 7, 6, 4, 17, 11, 10, 15, 12,  Илия Станев  4, 19, 7, 18, 12, 3, 14, 6, 17, 10, 5, 9, 8, 11, 1, 13, 16, 20,  Крайбрежна  12, 10, 8,  Крайна  3, 7, 62, 82,  Крайна  8, 6, 10, 76, 4, 27, 74, 31, 72, 33,  Кръстовище Ив.  Ненов  Г.  Петров,  Обнова  2, 7, 17, 18, 4, 13, 1, 9, 3, 26, 22, 14, 5, 12, 8, 10, 6, 11, 24, 15,  Оборище  1, 5а, 5,  Опълченска  10, 4, 3,  Ропотамо  4, 3, 2, 1, 6,  Септемврийци  66, 37, 80, 25, 31, 29, 33, 70, 62, 86, 74, 21, 64, 72, 27, 76, 35, 82, 84,  Христо Смирненски  40,  Цар Асен  16, 6, 18, 14, 7, 8, 10, 5, 4, 20, 9, 17, 2, 22, 3, 23, 1, 19, 12,  Шейново  7, 1, 9, 15, 21, 5, 3, 13, 11,  УПИ Vіі - 252,  Кв. 21

Община Враца  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Бели Извор: 9-ти Септември  31, 2, 27, 21, 14, 15, 15а, 20, 12, 13, 11, 16, 10, 5, 18, 8, 3, 26, 2, 22, 28, 1, 34, 32, 36,  Александър Стамболийски  20, 9, 8, 6, 18, 4а, 1, 4, 11, 2а ТП Бубарска Станция, 24, 3, 14,  Ален Мак  3, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 7, 6,  Безименна,  Божур  10, 3, 4, 8, 7, 1, 5,  Бузлуджа  3, 25, 15, 9, 7, 13, 1, 17, 11, 4, 29, 27, 21, 19, 31, 23,  Васил Левски  2, 7, 8, 5, 12, 1,  Вела Пеева  8, 3, 5, 2,  Витиня  4, 2,  Вратица  3, 7, 1, 5,  Гаврил Генов  28, 32, 10, 1, 6, 8, 12, 21, 38, 13, 16, 2а, 15, 26, 40, 34, 5, 3а, 2, 36, 4,  Ген.  Столетов  39, 9, 29, 1, 13а, 47, 3, 21, 33, 31, 35, 15, 17, 11, 37, 25, 5, 41, 7, 19,  Гео Милев  6, 15, 4, 16, 10, 13, 3, 7, 20, 8, 12, 11, 2,  Георги Димитров  6, 9, 20, 7, 10, 16, 34, 2, 4, 28, 32, 24, 8, 13, 11, 14,  Драва  11, 13, 14, 1, 3, 7, 17, 15, 12,  Дунав  44, 20, 12, 8, 28, 32, 22, 2, 14, 16, 46, 34, 26, 1,  Еверест  1, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 4, 5,  Здравец  2, 5, 4, 10, 8, 3,  Иван Вазов  3, 17, 1, 12, 8, 23, 13, 32, 18, 20а, 4, 25, 30, 7, 36, 5, 34, 14, 21, 9, 22, 20, 26, 10, 15,  Извор  2, 8, 1, 4, 6, 3,  извън регулация  Лозя,  Кокиче  2, 14, 18, 34, 44, 22, 42, 24, 54, 56, 50, 46, 38, 58, 20, 36, 26, 52, 1,  Лазар Белорешки  11, 16, 4, 4а, 3, 23, 2, 10, 14, 5, 9, 12, 21, 2а, 7,  Леденика  2,  Мир  6, 8, 4, 10, 1, 27, 25, 18,  Никола Вапцаров  7, 6, 4, 12, 5, 11, 26, 10, 3, 13, 2, 24, 28, 16, 8, 9,  Никола Марков-Колката  5, 1, 9, 7,  Оборище  2, 8, 13, 10, 1, 5, 11, 3, 7, 4, 12,  път Е 79,  Речка  10, 9, 8, 7, 1,  Роза  2, 1,  Христо Ботев  26, 32, 5, 10, 7, 12, 3, 15, 13, 2, 9, 30, 17, 4, 16, 23, 34, 1, 19, 27, 18, 24, 28, 14,  Цар Калоян  13а, 24, 19, 13, 1, 2, 20, 4, 7, 5, 11, 8, 26, 47а, 55, 52, 50, 21, 23, 39, 32, 46, 36, 41, 33, 19, 59, 37, 34, 44, 42, 48, 25, 43, 47, 57,  Юрий Гагарин  13, 1, 8, 3, 2, 11, Блок 2, 3

На 24.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Власатица: Ален Мак  6, 4, 2,  Байкал  1,  Батак  2, 1, 5,  Васил Левски  2, 9, 4, 12, 5, 14, 7, 6, 10,  Волга  2, 3, 12, 1, 10, 4,  Гаврил Генов  10, 2, 11, 12,  Ген.  Столетов  9, 7, 3, 5, 4, 8, 6, 1,  Георги Димитров  26, 1, 5, 19, 42, 16, 17, 30, 32, 15, 50, 34, 46, 28, 44, 36, 24, 8, 13, 15, 4, 7, 2, 20, 5, 18, 1, 22, 9, 16, 3, 10, 17, 12, 6,  Драва  6, 1, 3, 4,  Дунав  7, 3,  Здравец  12, 4, 2, 8,  Искър  1, 2, 03, 4, 10, 8,  Кирил и Методий  17, 4, 11, 10, 8, 2, 5, 13, 6, 3, 7, 9, 1,  Ленин  5, 2, 14, 1, 16, 13, 22, 15, 12, 11, 4, 17, 9, 24, 28, 3, 18, 6, 10, 26, 8, 20,  Люлин  19,  Река Амур  2, 4,  Река Лева  2,  Хаджи Димитър  10, 8, 3, 4, 2, 5,  Христо Ботев  14, 16, 24, 28,  Шипка  1, 10, 6, 4, 2, 8

На 24.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Враца: 28-ми Октомври  1 Млекокооп,  Ален Мак  1, 2, 6, 4, 3, 8,  Безименна  ТП Члк,  Бистрец  Уо,  Бистрица-Б  16, 8, 4, 18, 2, 14, 10, 12, 6,  Ботева Поляна  3, 6, 1, 5, 14, 4, 8, Складова База Унатрейд Еоод, 15, 16, 11, 12, 2, 7, 18, 10, 17, 13, 9,  Ботуня  12б, 8, 6, 10, 2, 12, 14, 4,  Вишня  4, 6, 8, 2,  Гаврил Бистричанин  47,  Герена  3, 14, 6, 12, 10, 16, 4, 8, 2, 1,  Джуджан  3, 6, 11, 8, 4, 2, 5, 7,  Дъб  4, 6, 1, 6а, 8 В, 2, 8, 5,  Извор  2, 4, 9, 7а, 15, 21, 11, 1а, 17, 19а, 13, 3, 5, 19, 7,  Илинден,  Индустриална  Цех,  Камарата /Кв.  Кулата/  1, 2, 8, 4, 12, 14, 6,  Канарата  2,  Касината  19, 18, 21, 23, 16, 20,  Кокиче  2,  Кокиче-К  4, 2, 6,  Кулата  6 2, УПИ I,  Кв.  4, 5 2, 1,  Купена  11, 1, 7, 2, 5, 9, 4, 3,  Лиляшка Могила  Кариера Лиляче,  Лозарска  5, 34.,  Лопушанска Дружина  8, 10, 9, 5, 13, 4, 12, 2, 6, 15, 7, 3, 2а, 11,  Манастирска  50, 46, 44, 48,  Мир  21, 5, 9, 29, 8, 12, 25, 13, 23, 10, 1, 20, 17, 19, 16, 7, 11, 14, 3, 18, 27, 15, 2,  Мътница  29, 40, 25, 27, 38, 36, 33, 31,  Орешака  17, 11, 19, 13, 7, 2, 24 2, 50., 15, 24, 16, 6, 10, 14, 8, 1, 4, 3, 18, 2, 12, 5,  Полков /Кв. Кулата/  3, 2,  Пълковица  1 А, 1,  Първа улица  1, 2, 3, 8, 4, 6,  Ритлите  15, 4, 17, 5, 7, 6, 9а, 8, 13, 2, 1, 9,  Роза  4, 6, 3, 2, 11, 9, 8, 4, 7, 1,  Сениче  6, 3, 1, 4, 7, 6, 2, 5,  Славов Дол  25,  Стоян Орловски  56, 41, 52, 50, 35, 48, 58, 54, 31, 29, 37, 33, 46, 39,  Стоян Ц.  Даскалов,  Суходолска  9, 7, 11, 13,  Хранително-Вкусова Зона,  Джуджански Поток, Стопански Двор Кв. Кулата, М. Умарски Бряг, Кв. Бистрец М. Метилявица

На 24.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ -  Нефела: Акад.  Иван Ценов  3, 19, . 3, 2, 15, 14, 16, 5., 23, 7., 18,  Безименна  2., 1.,  Божур  2, 4, 6, 7, 3, 5, 8, 10, 1,  Бузлуджа  1, 5, 3., 17,  Васил Левски  19, 14, . 7, 5, 12., 29, 27, 1а, 33, 10, 31, 3, 4, 11., 16, 6, 8, . 13, 13, 11,  Витоша  1, 19, 7, 14., 22, 15, 13, 5, 9., 14, 2, 9, 11,  Георги Бенковски  11, 10, . 3, . 5, 7, 4, . 11,  Георги Димитров  3, 2, 13, 10, 6, 9, 5, 15, 4, 12, 8, 1, 14, 19, 26, 17, 29, . 25, . 27, 32, 23, . 17, 25,  Кольо Фичето  25, 7, 23., 5, 10, . 3, 21, 9, 13, 15, 21., 11, 12, 3.,  Люлин  . 14, 8, 2, 1, 18., 14, 3а, 12, 3, 16, 20,  Милко Ангелов  2,  Мир  7, . 12, 6, 14, 8, 10, 4., 11, 18, 3, 9, 15, 18, . 15, 14, 27., 25., 16, 31, 25,  Околовръстен път,  Пролет  3, 2, 5, 9,  Речка  . 1, 1, 4,  Студен Извор  21, 1, 5, 13,  Хан Аспарух  11, 5, 17., 7,  Христо Ботев  24, 27, 33, . 11, 1, 4, 2, . 15, 26, 28., 30, 12., 20, 3, 10., 43, 22, 25, 33., 8, 19, 17, . 1, . 12, 7, 16, 12, 31,  Цар Калоян  9, 3, 1

На 24.06.2019 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Враца: Джуджан,  Индустриална  Цех,  Стоян Ц.  Даскалов,  Джуджански Поток

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 27.06.2019 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Враца: 28-ми Октомври  1,  Авлига  1,  Безименна  Почивна База Оазис,  вилна зона Врачански Балкан  Вила Аец,  местност Рудник Плакалница  Пс

На 25.06.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 27.06.2019 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Згориград: Ученически Колони

На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Враца: Амур  1,  Ангел Грамчев  . 4,  Имот №9440172,  Череша

На 25.06.2019 г. /10:15 - 10:40 ч./   На 27.06.2019 г. /13:30 - 14:00 ч./ -  Враца: Алеко Константинов  1,  вилна зона Врачански Балкан,  местност Леденика

На 25.06.2019 г. /10:15 - 10:40 ч./   На 27.06.2019 г. /13:30 - 14:00 ч./ -  Згориград: 005073 С Екатте 30606,  М. Църквище  Враца,  Георги Бенковски  1,  Йордан Лютибродски  32

На 26.06.2019 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Враца: Дъбника  40, 38, Зад. Бл. 38, 40, 38, 40, До Бл 38,  Мито Орозов  75

На 26.06.2019 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  София: Фредерик Жолио Кюри  75 313

На 26.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Враца: Дъбника  42, 41, 43, 43, 43

На 27.06.2019 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Враца: Беласица  8, 16, 4, Касета Люляците, 6, 14, 12, 2, 10,  Екзарх Йосиф  1, 15, 5, 13, 17, 11, 7,  Средна Гора  9, 7, 2, 5,  Теменуга  25, 19, 5, 21, 23, 1, 17, 15, 3, 13, 11, 10, 9, 7,  Химик  19,  Чеган  1

На 27.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Враца: Втори Юни  101 Гараж, Срещу  Мбал, 101, 99, 99, 101, Срещу Входа на Онкодиспансера, 103, 101-103,  Ген.  Леонов  92, 96, 94, 94,  Терен 2 Бул. Втори Юни,  Химик  1, 1+2

Община Козлодуй  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Козлодуй: Крайречна  9а, 7, 31, 9,  Крушов Баир  26,  Милин Камък  49, 80, 59, 68, 52, 71, 74, 66, 63, 65а, 67, 62, 54, 73, 56, 65, 55, 64, 61, 58, 70, 53, 69, 47, 29, 78, 48, 76, 47- А, 51, 57, 72, 60,  Милин Камък  26, 40, 42, 36, 24, 34, 45, 88, 35, 39, 28, 46, 44, 41, 37, 32, 31, 22, 38, 33, 20-Б, 43, 30, 20,  Милин Камък  79, 77, 83, 75, 90, 80-А, 85, 86, 93, 82, 91, 84, 89, 71, 80, 81,  Радецки  53-В, 27, 17, 25, 21, 43, 13, 42, 29-В, 50, 31, 37, 40, 22, 3, 53б, 14, 7, 9, 17 Пред Сервиз Елто, 11, 1, 21-А, 23, 53а, 16, 8, 29, 47, 49, 51-А, 12, 36, 34, 45а, 24, 2, 33, 10, 39, 44, 15, 38, 4, 41, 20, 45, 6,  Хан Аспарух  17,  Хан Кубрат  4, 10,  Христо Ботев  173, 144, 166, 121, 182, 129, 165, 169, 127, 139, 186, 141, 152, 172, 155, 150, 125, 158, 188, 171, 163, 148, 159, 147, 164, 160, 176, 157, 167, 146, 180, 133, 137а, 192, 143, 41, 170, 137, 123, 151, 174, 184, 168, 167а, 145, 156, 162, 154, 135, 149, 194, 153, 190,  Христо Ботев  109, 116, 105, 124, 113, 10, 140, 117, 112, 128, 89, 110, 97, 101, 120, 109-А, 136, 98, 85, 106, 99, 111, 132, 93, 87, 104, 115, 103, 102, 134, 83, 107, 126, 138, 130, 108, 142, 91, 119, 100, 122, 118, 114,  Христо Ботев  193, 196, 183, 212, 198, 204, 210, 185, 175, 208, 179, 177, 191, 206, 192, 200, 202, 181, 189, 191-А, 187,  Царибродска  48, 50, 49,  Царибродска  29, 47, 35, 32, 46, 36, 33, 45, 38а, 34, 39, 36-А, 28, 30, 40

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Козлодуй: Безименна  №17а, №84, №17,  Жилищен Комплекс-3  84, №17, №84, 15, 17-А, 17, 17а, №15, 17 А, 17,  Паисий Хилендарски,  Симеон Русков  34

На 25.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Козлодуй: Жилищен Комплекс 2а  2,  местност Дигата,  Пристанище,  Радецки,  Христо Ботев  Нпм Кораба Радецки,  ТП №35 Рк №1, Ботев Парк

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Козлодуй: Безименна  №79, №79а,  Бл. 77 Между Бл. 74 и Бл. 78,  Жилищен Комплекс 2  79,  Жилищен Комплекс 2а  79-А, 79, До Съда, 79а,  Жилищен Комплекс-3  79,  Кирил и Методий  До 79 Бл, 79

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Плевен: Източна  8

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Сандански: 6533. 206. 678

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Козлодуй: Безименна  №6а,  Жилищен Комплекс-3  7, 6, 6a, 7, №6, №7, 6а,  Любен Каравелов  46, 43, 44,  София  2, 5, 1, 3

На 28.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Козлодуй: Безименна  №52, №50, №51, №48,  Жилищен Комплекс 1  51, 47, ТП №38 Рк №1, 52,  Жилищен Комплекс 2  52, 49, 53, 51, 48, 42, 47, 50, 48-49,  Христо Ботев  187, 49, 53

Община Криводол  

На 25.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Криводол: Фридрих Енгелс  18

На 25.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч.; 08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 26.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч.; 08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Липен: Втора  9, 17, 34, 24, 26, 36, 30, 31, 28, 33, 37, 32, 22, 20, 35, 15, 14, 3, 23, 11, 18, 9, 17, 16, 8, 12, 7, 4, 6, 1, 10, 19, 13, 21,  Двадесет и Втора  7, 8, 6, 3, 2, 1, 4,  Двадесет и Девета  5,  Двадесет и Осма  5, 9, 3, 8, 6, 1, 7, 2,  Двадесет и Пета  3,  Двадесет и Първа  9, 3, 1, 4, 2,  Двадесет и Седма  10, 2, 11, 8, 4, 6, 9, 15,  Двадесет и Трета  4, 5, 11,  Двадесет и Четвърта  12, 2, 6, 8, 4, 3, 10, 5,  Двадесет и Шеста  14, 12, 5, 7, 3, 16, 10,  Двадесета  6, 4, 8, 1, 3,  Дванадесета  7, 8, 6, 12, 16, 10, 14, 15, 2, 1,  Девета  19, 7, 11, 3, 6, 16, 23, 1, 17, 15, 12, 21, 10, 5, 8, 18, 13, 20, 19, 9,  Деветнадесета  9, 7, 5, 1, 3, 15, 13,  Десета  4, 6, 1, 2, 4, 3,  Единадесета  12, 6, 10, 8, 3, 2, 5, 11, 1, местност  Край Село  Вила,  Осемнадесета  7, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 13, 11, 10, 2, 9, 12, 15, 6, 2,  Осма  3, 1, 2,  Пета  3, 1, 2, 5, 3,  Петнадесета  2, 19, 11, 3, 6а, 26, 9, 17, 16, 24, 15, 20, 8, 22, 13, 6, 12, 10,  Първа  32, 19, 4, 9, 39, 14, 26, 3, 21, 12, 11, 22, 1, 18, 35, 25, 30, 15, 28, 13, 8, 6, 45, 43, 47, 16, 27, 31, 23, 37, Тп-1 улично Осветление, 41, 55, 24, 17, 39, 33, Тп-3 улично Осветление, Тп-2 улично Осветление,  Седемнадесета  5, 8, 18, 13, 1, 11, 10, 9, 22, 16, 7, 3, 17, 15, 14, 12, 4, 5, 20, 2,  Седма  1,  Трета  27, 3, 6, 4, 10, 11, 14, 29, 9, 19, 8, 39, 1, 5, 17, 7, 23, 13, 2, 15, 21, 16, 31, 25, 37,  Тридесет и Втора  4, 3, 2,  Тридесет и Първа  6, 3, 4, 7,  Тридесет и Трета  4, 6, 10, 1, 3, 14,  Тридесета  1, 11, 16, 18, 7, 3, 12, 6, 5, 8, 2,  Тринадесета  13, 7, 1, 5, 9, 3, 11,  Четвърта  20, 7, 11, 22, 9, 15, 5, 17, 42, 26, 18, 38, 28,  Четиринадесета  12, 19, 9, 11, 7, 13, 2, 3, 4, 1, 6, 5,  Шеста  20, 8, 7, 16, 10, 3, 14, 6, 12, 5, 1, 18, 28, 27, 23, 25, 13, 15, 19, 46, 32, 48, 30,  Шестнадесета  4, 1, 2, 3,  Ъгъла на ул.  Първа и Втора,  Ъгъла С ул.  Единадесета и ул.  Дванадесета

На 25.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Стубел: извън регулацията  Трафо Стопански Двор

На 25.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./   На 28.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Уровене

На 26.06.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 08:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Стубел: 302006,  Втора  4, 17, 10, 24, 6, 5, 3, 9, 1, 7, 16, 8, 12, 11, 14, 13, 2, 31, 36, 49, 55, 15, 25, 19, 24, 37, 39, 43, 61, 57, 27, 30, 33, 41, 29, 54, 63, 35, 34, 28, 53, 20, 59, 32, 47,  Двадесет  3, 10, 16, 14, 7, 12, 2, 1, 11, 13, 9, 6, 5, 15, 23 А,  Двадесет и Две  6, 8, 7, 1, 4, 3, 2, 10, 16,  Двадесет и Девет  3, 2, 1,  Двадесет и Едно  12, 7, 4, 5, 2, 8, 16, 22, 17, 18, 10, 14, 4, 6, 12,  Двадесет и Осем  15, 16, 20, 13, 9, 12, 8, 6, 4, 3, 15, 14,  Двадесет и Пет  1,  Двадесет и Седем  23, 2, 17, 4, 1, 25, 6, 16, 10, 3, 8, 18, 14, 20, 19,  Двадесет и Четвърта  4, 7, 5, 6, 2, 18, 16, 13, 8, 17, 12, 20, 9, 14, 11, 10,  Дванадесет  5, 3, 1,  Девета  3, 5,  Деветнадесет  4, 8, 6, 2,  Десета  3, 1, 2,  Единадесет  9, 1,  извън регулацията  Трафо Стопански Двор, Борба С Градушките, Акумолаторен Завод,  Осемнадесет  10, 16, 25, 18, 21, 19, 23, 6, 12, 27, 5, 17, 8, 9, 7, 3, 14, 2, 4, 11, 15,  Осма  25, 31, 5, 6, 19, 10, 11, 7, 1, 3, 4, 17, 8,  Пета  54, 10, 11, 4, 53, 22, 47, 30, 38, 15, 57, 25, 24, 23, 6, 21, 50, 5, 12, 32, 16, 8, 49, 3, 43, 17, 37, 26, 35, 52, 51, 28, 41, 29, 14, 19, 39, 45, 1, 31, 7, 18,  Петнадесет  13, 2, 4, 16, 9, 6, 3, 17, 13, 1, 10, 5, 7, 14, 11,  Първа  75, 46, 42, 34, 57, 61, 59, 73, 47, Тп-1 улично Осветление, 36, 56, 48, 51, 30, 71, 50, 44, 15, 65, 40, 52, 53, 55, 18, 39, 9, 6, 14, 19, 15, Тп-3 улично Осветление, 31, 2, 3, 26, 35, 17, 1, 41, 28, 27, 16, 24, 22, 10, 12, 29, 13, 4, 37, 23, 2а, 33, 25, 20, 7, 5, Тп-2 улично Осветление, 9,  Седемнадесет  15, 11, 2, 24, 20, 8, 9, 7, 18, 14, 19, 6, 17, 5, 16, 2,  Седма  27, 8, 13, 25, 22, 26, 9, 16, 21, 3, 7, 31, 20, 18, 5, 29, 17, 33, 15, 1, 6, 12, 53, 47, 41, 43, 49, 39, 10, 37, 51, 24, 45, 35,  Трета  27, 30, 6, 15, 5, 9, 8, 32, 11, 1, 3, 18, 29, 12, 24, 21, 23, 14, 28, 13, 34, 20, 19, 7 А, 7, 33, 26, 17, 10,  Тридесет  10, 1, 8, 6, 2, 4, 3,  Тридесет и Втора  22, 1, 12, 2, 20, 14, 18, 8, 11, 16, 10,  Тридесет и Девет  4, 3, 5, 1, 2,  Тридесет и Осма  1, 10, 6,  Тридесет и Пета  5, 2, 10, 4, 1, 5,  Тридесет и Първа  5, 3, 2, 7, 12,  Тридесет и Седма  2, 4, 1,  Тридесет и Трета  20, 29, 25, 23, 19, 17, 16, 14, 38, 21, 12, 27, 13, 4, 11, 1, 18, 2, 6, 5, 8, 9,  Тридесет и Четвърта  5, 12, 3, 7, 9, 6, 14, 10, 16, 8, 4, 11, 18, 6, 20,  Тридесет и Шеста  6, 3, 4,  Тринадесет  9, 7, 5, 2, 3,  ул.  Четвърта  16,  Четвърта  3а, 11, 6, 26, 1, 7, 10, 30, 5, 15, 4, 9, 13, 12, 22, 28, 17, 20, 18, 2, 3, 42, 21, 58, 33, 32, 48, 57, 36, 35, 64, 46, 52, 39, 31, 66, 27, 29, 62, 19, 56, 40, 37, 68, 34, 44, 42, 38, 25, 50,  Четиридесет  18, 8, 14, 4,  Четиридесет и Първа  5, 10, 6, 3, 8,  Четиридесет и Трета  2,  Четиринадесет  4, 5, 11, 3, 7, 5, 9, 4, 2,  Шеста  14, 4, 5, 9, 3, 8, 11, 13, 12, 6, 46, 32, 38, 44, 42, 36, 40,  Шестнадесет  11, 13, 4, 12, 8, 7, 5, 10, 20, 3, 19, 6, 16, 18, 23, 25, 2, 15, 21, 9

На 26.06.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Уровене: 23-ти Септември  2, 1,  9-ти Септември  2, 8, 12, 6, 9, 10, . 4, . 10, 15, 7,  Александър Стамболийски  2, 5, 8, 4., 1., 3., 11, 6, 11.,  Бузлуджа  7, 2, 3, 5,  Васил Коларов  2., 6, 4, 1, 3,  Васил Левски  1,  Волга  11, 2, 21,  Гео Милев  5, 4.,  Георги Димитров  42, 18, 6, 36, 20., 44., 10., 14, 22, 20, 8., 8, 1, 14., 12, 16,  Димитър Благоев  4, 2,  Ивайло  4, 2.,  Иван Вазов  6, 1, 2., 2, 8, 4,  Кв. 18 УПИ 1 - 69,  Кв. 21,  УПИ Iv-500. 5,  Ленин  16, 11, . 53, 21., 37, 60, . 47, . 39, 38, 8, 10, 48, 26, . 41, 18, 28, 56., . 34, 49, 25, 36, 41, 24, . 32, 3, 22, 39, 30, 43, 34, 47 А, 23, 52, 29, 54, 15, 33, 12, 36., 31, 14, 5, . 52, 25., 53, 58., 9, 17, 20,  Никола Вапцаров  16, 1., 12, 14, 5, 4, . 16, 6, 1, 2,  Орешака  1,  Поп Андрей  6, 2,  Райко Даскалов  7, . 3, 6, 4., 3, . 4,  Струма  1,  Томин Мост  1, 2 А, . 4, 2,  Хан Аспарух  . 2, 2, . 4, 4, 1,  Христо Ботев  1., 18, 7, 11, 1а, 14, 3., 9, 5, 14., 4а, 2,  Цар Калоян  2, 6,  Цар Симеон I-ви  1,  Чапаев  8., 3, 1, 5,  Шар Планина  1, 3, . 1

Община Мездра  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Елисейна: Георги Марков  40., . 34, 22, 3, . 8, 24, 28, 26, 16, 20., 20, 10., 14., 2, 36., 12., 35, 30,  Димитър Бояджиев  2., 21,  Димитър Дацов  . 5, 5., 11 А, 11, 1., . 3 А, 16, . 4, 11., . 3, 9.,  Йордан Куртев  15., . 46 А, . 38, 40, 19., 44., 50., 36, 48., . 17, 46.,  Стефан Трифонов  7, 21, 7., 27., 29, . 1, . 3, 19., . 5, 27 А., 31., 3., 25., . 37, 13, 27, 31 А., 37, 11, . 27, 14, . 9, 35., 21 А, 31, 15, . 19,  Стоян Коцов  6, 12, . 14, 2, 16, 5, 3, 4

На 25.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Игнатица: 9-ти Септември  3.,  Александър Стамболийски  11., 29., 19., 15, 34, 15., 23, 13., 19, 14., 13, 10., 16, 6., 21, 27., 10, 8., 23., 29, 17, 7., 9,  Бахчата  . 5, 6, 2, . 3, . 21, . 4, 4, . 22, 19, 15, 5, . 7, . 2,  Васил Коларов  6, 4, 1., 2, 3,  Васил Левски  1, 1.,  Вела Пеева  2., 3, 6, 4, 1,  Витоша  . 7, 2, 19, 22, 9, 6, 12, . 18, . 3, . 4, . 11, 7, 1, 23, . 6, 3, . 14, . 16, 15, . 20, . 2, 4, . 17, 13,  Георги Димитров  13, 19., 36, 17, 34., 26, 25 А, 27., 28, 21, 38., 30, 29., 23., 24, 32, 25, 40., 25., 31, 29,  Лиляна Димитрова  2., 18., 20, 22.,  Любен Каравелов  11., 16., 8., 14., 17., 9, 1, 22, 12, 3, 2., 2, 6, 4.,  Младост  2., 1, 9, 6, 7, 4, 1., 3., 10, 5., 4., 11,  Опълченска  2,  Рила  4., 1, 4, 3., 2., 4 А, 4а.

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч./ -  Зверино: Александър Стамболийски  19, 3, 7, 25, 8, 23а, 11, 23, 13, 21, 6, 4, 2, 27,  Динко Петров  9, 5, 11,  Люлин  8,  Никола Вапцаров  15, 30, 13, 32, 32а, 28,  Никола Марков-Колката  1,  Опълченска  2, 10, 12, 4, 8, 6а,  Преслав  19, 14,  Съби Димитров  4, 6, 8, 3,  Тотка Илиева  2, 1, 7, 6, 3, 5, 4

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Злидол: Ген. Иван Кинов  3, 1., 4,  Димитър Илиев  3, 2,  Заводска  15, 8, 5, 3, 1., 2, 12., 16, 21, 19, 10, 12, 14, 1, 17., 23,  Искър  50, 10, 42, 50., 1, 17, 46, 41, 27, 14, 54, 18, 35, 6, 24, 5, 28, 9, 13, 22, 32, 19, 47, 20, 38, 45, 48, 21, 51, 44, 4, 33, 49, 29, 25, 36,  Комсомолска  3, 15

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Бов,  Общ.  Своге: Бовска Габровница

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Габровница,  Общ.  Своге

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Еленов Дол

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Елисейна: Георги Марков  52, 48., . 50, 52., 54., 54, . 54, 24, 24, 40., . 34, 22, 3, . 8, 24, 28, 26, 16, 20., 20, 10., 14., 2, 36., 12., 35, 30,  Димитър Бояджиев  4., 1., 1, 2., 2., 21,  Димитър Дацов  . 5, 5., 11 А, 11, 1., . 3 А, 16, . 4, 11., . 3, 9.,  Заводска  11., 1, 11, 5, 13, 15, . 13, 15.,  Иван Костов  20., 10., 6, 26., . 30, 22, . 8, 12, . 12, . 6, . 20, 16, 17, 34, 5, 3, . 15, 2., . 32, 21, 20, 7, 7., 5 А., 9, 24, 1., 15., 17., 13, 19, 28., 18, 5.,  Йордан Куртев  14, 5., 26., 32, 28., . 10, 10 А., 34, 10., 30., . 3, 18., 1., . 8, . 22, 9, . 32, 16, . 7, 28., 15., . 46 А, . 38, 40, 19., 44., 50., 36, 48., . 17, 46.,  Стефан Трифонов  41., 2, 25, . 39, 4, 27, 45, 7, 21, 7., 27., 29, . 1, . 3, 19., . 5, 27 А., 31., 3., 25., . 37, 13, 27, 31 А., 37, 11, . 27, 14, . 9, 35., 21 А, 31, 15, . 19,  Стоян Коцов  7, 6, 12, . 14, 2, 16, 5, 3, 4,  Тотьо Георгиев  . 19, 17, . 5 А, 25., 19., 12., 4, 3., 1., 5 А., 5, 23., 8., . 23,  местност Реката

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Оселна,  Общ.  Мездра: Васил Левски  5., 3., 11.,  Витоша  13, 14., 16, 1 Б., 21., 19., 83 А., 15.,  Георги Димитров  17., 56 А, 20., 5, 16., 8., 24., 50., 45., 15., 2 А, 80., 7 А, 58., 54., 14., 12., 74., 27., 33., 10., 25., 70., 7 Б, 4., 70, 51, 21, 40., 37., 44., 84., 11., 35., 21., 49., 68, 13., 9., 25 А, 74 Б, 2., 62., 19., 42., 7 Б., 1., 66., 23., 39, 64., 51., 49 А, 86., 46., 38, 48., 76, 82, 78., 68., 72., 42 А, 5., 106., 128, 61, 87, 69., 108 А, 79 Б, 95., 126., 15., 101 А, 65., 130 А, 110., 61., 81, 94., 97., 96., 99, 81 А., 94а., 73., 67., 98 А., 105 А, 130, 106 ., 91, 79., 85, 103., 102, 107., . 79 Б, 106 А, 57 А, 83 Б, 83 Б., 85., 75., 93., 102 А, 77, 105., 99 А, 100., 98., 107 А, 83., 112 А, 57., 81 А, 130., 90, 95, 91., 104., 90., 94 Б, 127, 83, 101., 98., 132, 117., 142., 132., 110., 127, 109., 136, 150., 150а, 115, 148., 144., 115., 73, 91,  Драндарска Падина  0,  извън регулацията  26., 2., 8., 16., 15., 5., 3., 17., 66., 14., 18., 11., 9.,  Малчика  62., 50., 66., . 18, 68., 52., 132., 58., 16, 60., 30., 16., 52, 60, 34, 4 Б, 30 А, 40., 10., 44., 28 А, 16, 36, 32., 18., 4 А, 2, 38 А, 22, 14., 22., 26., 2 Б, 8., 48., 4, 42., 2., 2 А, 16., 30.,  Стара Планина  138., 113., 3., 13, 119., 15., 115., 109., 117., 13., 142., 132 В, 136.,  Христо Ботев  3, 1, 11., 15., 7, 13.

На 25.06.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Очиндол: Александър Стамболийски  15, 21, 7, 20, 18а, 5, 14, 4, 1, 6а, 23, 18 А, 6, 8, 10, 2,  Васил Левски  3, 4, 1, 8, 7, 4б, 2, 5, 6, 4а,  Иван Вазов  10, 16, 6, 2, 14, 3, 4а,  Искър  8, 4а, 1, 2, 3, 5, 6,  махала Реката  0,  Оборище  2, 3, 4, 5, 6, 1,  Пършевица  4, 2, 1а, 5,  Станке Димитров  1а, 1, 3, 6, 5,  Тракия  6, 2,  Хан Аспарух  8, 4, 10, 2, 6,  Цар Асен  1, 2, 8, 6, 13, 11,  Чапаев  1,  Шипка  3, 5, 1,  местност Свиновете

На 25.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Елисейна: Георги Марков  24,  Заводска  13, 15, . 13, 15.,  Иван Костов  20., 10., 6, 26., . 30, 22, . 8, 12, . 12, . 6, . 20, 16, 17, 34, 5, 3, . 15, 2., . 32, 21, 20, 7, 7., 5 А., 9, 24, 1., 15., 17., 13, 19, 28., 18, 5.,  Йордан Куртев  28.,  Стефан Трифонов  4, 27, 45

На 25.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Моравица,  Общ.  Мездра: Аламан  7, 6, 11, 1, 6а, 3, 4, 2, 8., 8, 2., 9, 5,  Божур,  Васил Коларов  5, 4, 3, 6,  Витоша  2, 1, 4, 6, 3, 1., 8,  Гаврил Генов  1, 2, 4,  Емил Марков  12а, 12., 7, 3, 14а, 2, 9, 5, 14а., 20, 22, 24., 19, 24а, 1, 8., 24, 16, 18, 6, 5., 17,  Иван Нивянин  5а, 1, 4, 2, 6, 3а, 3, 5, 8,  Иглика  4, 4., 2,  Искър  4, 2, 6,  Кирил и Методий  4,  Никола Вапцаров  2, 6, 8,  Околчица  24, 10, 28, 13а., 95, 16, 10., 23, 9а, 21, 15, 7, 3а, 18, 22, 12, 26, 33, 32, 4, 19, 16а, 12а, 13а, 10а., 20, 22., 1, 4а, 6, 17, 10а, 25, 27, 8, 14, 29, 5, 13, 30, 31, 18а, 2,  Хаджи Димитър  2, 3, 1, 8, 6, 6а,  Христо Ботев  6, 10, 7, 5, . 8, 2б, 1., 2, 4, 12, 5а, 12а, 1, 9, 8а, 10а,  Хъшове  1, 3,  Шипка  5

На 25.06.2019 г. /10:00 - 11:00 ч./ -  Мездра: Александър Стамболийски  14, 23, 22, 12, 24, 37, 35, 17, 25, 33, 4, 6, 29, 16, 18, 10, 21, 2, 8, 20, 19, 31, 15, 24б,  Георги Димитров  10, 8,  Д-Р Петър Берон  23,  Динко Петров  6, 2, 7, 10, 8, 4, 5,  Добруджа  14, 17, 8, 12, 20, 11, 3, 6, 13, 22, 4, 18, 5, 19, 10, 15, 16, 1, 2, 7, 9,  Любен Каравелов  30, 34,  Оборище  35, 38, 36, 42, 34, 40, 37,  Петко Р.  Славейков  5, 1, 7, 5, 6, 8, 4, . 4, 3, 12, 10, 14,  Родопи  1, . 7, 6, 8, 9, 3, 7, 11, 2, 13, 2, 5, 14, 4, 10,  Св. Св.  Кирил и Методий  6, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 8, 2, 5, 3, 13,  Св. Св.  Кирил и Методий  34, 26, 30, 35, 50, 24, 18, 43, 29, 28, 17, 44, 33, 23, 40, 14, 49, 39, 22, 52, 12, 36, 2, 51, 16, 15, 31, 19, 53, 37, 20, 27, 32, 50 Център, 25,  Христо Смирненски  9, 11, 14, 12, 7, 16, 8, 6, 5, 10, 4, 13, 1, 2, 3,  Шипка  2, 10, 7, 12, 6, 5, 4, 1, 8, . 9, 11, 3

На 25.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Игнатица: Александър Стамболийски  37., 36, 42, 57., 37, 21., 48, 31, 49, 53., 55, 38, 47, 39, 34, 53, 3, 40, 30., 45, 22, 38., 43, 41, 51, 46, 24., 49., 35, 44., 50., 28, 28.,  Габровница  77, 56., 78, . 83, 61., 82, 64., 81., 62., 79, 59., 75, 75., 63., 79., 73., 84., 77., 84, 86, 85., 60., 58.,  Георги Димитров  47 А, 42, 37, 39., 44, 59, 19, 47., 41, 47, 54, 49, 57, 45., 35, 50, 43, 57., 48, 45, 50.,  Лиляна Димитрова  12, 8., 14, 6, 16а., 10, 1, 2., 16, 10., 2, 3, 4,  местност Игнашка Габровница,  Мир  6., 8, 4,  Опълченска  . 1, 2, 1,  Преслъп,  Райко Даскалов  8, 14., 10., 4., 4, 5., 16.,  Рила  19., 16., 12., 7, 26, . 17, 16, 21, 8., 10, 10., 13., 26., 1., 59, 18, 14., 12, 20., 20, 14, 13, 28., 24, 17.,  Христо Ботев  3.

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Зверино: Vііі-671,  Александър Стамболийски  24, 22, 26, 19, 3, 7, 25, 8, 23а, 11, 23, 13, 21, 6, 4, 2, 27, 13, 1, 16, 10, 35а, 43, 18, 41, 45, 39, 33, 37, 14, 35, 12,  Ангел Кънчев  8, 3, 1, 6, 6,  Беласица  5, 7, 2, 3, 4,  Бор  3, 10, 2, 3, 1, 6,  Васил Коларов  1, 8, 3, 2,  Васил Левски  2, 2а, 9, 1, 5, 7, 3, 9, 2, 16, 30, 12, 8, 18, 24, 10, 29 А, 4, 19, 22, 28, 13, 26, 14, 17, 23, 21, 29, 20, 15, 6, 2,  Витоша  2, 11, 5, 7, 3,  Вола  4 А, 4, 2,  Гаврил Генов  1, 7, 21, 19, 5, 7, 8, 14, 3, 17, 2, 12, 9, 10, 15, 4, 6, 13, 11,  Ген. Иван Кинов  45, 33, 9, 1, 47, 39, 2, 3, 31, 5, 8, 4, 12, 37, 7, 6, 11,  Гео Милев  7, 2, 1, 1,  Георги Бенковски  1, 9, 4, 5, 7, 23, 8, 21, 6, 16, 11, 3, 19, 17, 12, 2, 13,  Георги Димитров  19, 4, 11, 26, 44, 46, 34, 20, 13, 32, 16, 12, 8, 42а, 37, 24, 16а, 22, 28, 14, 9, 1, 10, 38, 40, 42, 62, 48, 68, 64, 66, 54, 23, 50, 58, 72, 74,  Георги Кирков  2, 1, 5, 7, 3, 1а,  Димитър Благоев  39, 13, 37, 21, 23, 15, 1, 41, 19, 17, 25, 7, 33, 4, 2, 31, 3, 27, 43, 47, 5, 11, 45, 9, 27, 41,  Динко Петров  2, 9, 5, 11, 4, 10, 12, 2, 3, 1,  Здравец  15, 7, 19, 21, 8, 13, 9, 6, 1, 1 А, 2, 5, 3, 17, 11, 4,  Златица  5а, 7, 1, 3, 5а, 2, 8,  Искър  6, 27, 2, 2а, 23, 4, 4, 5, 19, 2 А, 7, 9, 11, 5,  Канала  3, 1,  Кирил и Методий  1, 4, 3, 1а, 6,  Комсомолска  1, 8, 15, 5, 7, 4, 18, 20, 11, 28, 16, 6, 14, 10, 9, 13, 3, 30, 13 А, 32, 26, 12, 24, 22, 3,  Косетрово Бърдо  014023,  Лиляна Димитрова  9, 4, 14, 11, 17, 6, 1, 2, 5, 8, 21, 15, 7, 10, 19, 3, 12,  Люлин  5, 13, 17, 3, 16а, 14, 16 А, 9, 9а, 15, 12, 11, 8, 4, 2, 10, 6, 1, 8,  местност Алиов Дол,  Митко Палаузов  17, 7, 5, 3а, 18, 12, 27, 9, 15, 7а, 11, 13, 3, 23, 8, 16, 20, 50, 1, 19, 2, 25, 4, 2,  Младост  2, 4, 3 А, 5, 3, 1, 7,  Никола Вапцаров  4, 6а, 8а, 6, 8, 15, 30, 13, 32, 32а, 28, 5, 9, 18, 16, 20а, 22, 24, 3, 7, 26, 20, 14,  Никола Войновски  86, 88, 94, 68, 26, 66а, 84, 64, 3, 28, 90, 46, 54, 60, 92, 72, 78, 68а, 1, 32, 58, 82, 50, 74, 80, 76, 30, 42, 52, 44, 62, 38, 48, 66, 56, 40, 26, 68а, 98, 7, 9, . 68 А, 3, 3, 9, 28, . 99, 30, 18, 12, 8, 10, 6, 14, 22,  Никола Марков-Колката  11, 7, 3, 2, 4, 5, 9, 13, 15, 1, 7, 9, 1,  Оборище  12, 3, 10, 17, 18, 2а, 8, 2, 4, 7, 11, 9, 1, 6, 16, 13, 5,  Оданат  166, 170., 162, 163, 168, 173, 174, 161, 164,  Околчица  2а, 1,  Опълченска  2, 10, 12, 4, 8, 6а,  Пейо Яворов  3, 2, 1, 3,  Пирин  5, 4, 3, 1, 2, 1,  Поп Андрей  8, 1, 4, 3, 2, 10, 6,  Преслав  2, 1, 3, 4, 6, 5, 19, 14,  Рила  2, 1, 3, 4, 5а, 5,  Рътовете  151, 156, 160, 158, 155, 159,  Средец  2, 4,  Стадиона  4, 5, 12, 3, 2, 10, 1,  Стара Планина  40 4, 33, 47, 35, 43, 23, 7, 19, 39, 45а, 5, 20, 17, 8, 25, 3, 13, 57, 15, 16, 42, 53, 27, 9, 29, 24, 38, 21, 6, 41, 11,  Струма  1, 4, 2,  Съби Димитров  4, 6, 8, 3,  Тотка Илиева  2, 1, 7, 6, 3, 5, 4,  Търговска  4, 3, 5, 1, 3, 3,  Хаджи Димитър  16, 2, 14, 6, 8, 12, 4, 10,  Христо Ботев  29, 7, 3, 3, 6, 5, 8, 41, 15, 21, 29, 19, 9, 27, 43, 10, 39, 7, 25, 23, 2, 4, 35, 35а, 17,  Чавдар  6, 18, 12, 9, 8, 5, 14, 10, 1, 7, 16, 2, 4,  Юрий Гагарин  5, 10, 17, 1, 12, 13, 8, 6, 15, 7, 3, 11

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Игнатица: 1-ви Май  1,  9-ти Септември  3., 2, 5., 1.,  Александър Стамболийски  11., 29., 19., 15, 34, 15., 23, 13., 19, 14., 13, 10., 16, 6., 21, 27., 10, 8., 23., 29, 17, 7., 9, 37., 36, 42, 57., 37, 21., 48, 31, 49, 53., 55, 38, 47, 39, 34, 53, 3, 40, 30., 45, 22, 38., 43, 41, 51, 46, 24., 49., 35, 44., 50., 28, 28., 67., 55, 71., 61, 63,  Ангел Иванов-Анко  1., 5, 6., 4., 6, 15., 2, 1,  Балкан  . 4, 6, 4, 8, . 2, 2.,  Бахчата  . 5, 6, 2, . 3, . 21, . 4, 4, . 22, 19, 15, 5, . 7, . 2,  Васил Коларов  6, 4, 1., 2, 3,  Васил Левски  1, 1., 9., 10., 4, 13., 2, 6, 13, 11., 8, 7, 12,  Вела Пеева  2., 3, 6, 4, 1,  Витоша  . 7, 2, 19, 22, 9, 6, 12, . 18, . 3, . 4, . 11, 7, 1, 23, . 6, 3, . 14, . 16, 15, . 20, . 2, 4, . 17, 13,  Габровница  77, 56., 78, . 83, 61., 82, 64., 81., 62., 79, 59., 75, 75., 63., 79., 73., 84., 77., 84, 86, 85., 60., 58.,  Георги Димитров  13, 19., 36, 17, 34., 26, 25 А, 27., 28, 21, 38., 30, 29., 23., 24, 32, 25, 40., 25., 31, 29, 4, 26, 47 А, 42, 37, 39., 44, 59, 19, 47., 41, 47, 54, 49, 57, 45., 35, 50, 43, 57., 48, 45, 50., 16, 10., 4, 14, 9, 20., 11., 6, 14., 8, 12, 3, 16., 7, 2, 1,  Лиляна Димитрова  2., 18., 20, 22., 12, 8., 14, 6, 16а., 10, 1, 2., 16, 10., 2, 3, 4, 12.,  Любен Каравелов  11., 16., 8., 14., 17., 9, 1, 22, 12, 3, 2., 2, 6, 4.,  Малчика  . 3, 3, 3., 5, 4, 6., 6, 1, 2., 2,  местност Игнашка Габровница  52, 45, 8, 39, 25, 35, 31, 5,  Мир  6., 8, 4,  Младост  2., 1, 9, 6, 7, 4, 1., 3., 10, 5., 4., 11,  Опълченска  2, . 1, 2, 1, 6., . 4,  Преслъп  5, 28, 40, 43, 22, 90, 38, 48, 100, 68, 24, 32, 35, Вила, 64, 39, 78, 37, 20, 50, 29,  Райко Даскалов  8, 14., 10., 4., 4, 5., 16.,  Рила  4., 1, 4, 3., 2., 4 А, 4а., 19., 16., 12., 7, 26, . 17, 16, 21, 8., 10, 10., 13., 26., 1., 59, 18, 14., 12, 20., 20, 14, 13, 28., 24, 17.,  Стара Планина  7., 17, 24, 29, 4., 4, 10., 18., 13., 12, 14., 15., 2, 6., 21, 9, 11., 5., 3, 27, 25., 1., 23, 6, 16., 3., 25,  Трънски Рът  17, 14,  Христо Ботев  2., 7, 3.

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Лютиброд: 3-ти Юни  16., 18., 24., 10, 15., 7., 3., 2., 17., 22., 6., 20., 8., 5., 26, 19., 6, 1,  V 608,  XI-531,  Атанас Кинов  7., 5., 3., 3,  Баба Илиица  6., 4., 9., 8., 12., 23., 2., 17., 15., 7., 25., 11., 1.,  Безименна  6, 1, 2, 6.,  Булата  3., 5., 12., 14., 18., 7, 16., 8, 11, 1.,  Валеновица  2 къща, 3., 4., 5., 7., 6., 2., 1.,  Васил Левски  15, 1, 7., 9., 9, 11., 12., 13., 16., 8., 10., 14., 15., 19, 17., 3., 5., 18.,  Гаврил Генов  1., 2, 18., 8, 2., 24, 13., 28., 11., 1, 9., 14., 16., 20., 14, 3., 15., 3,  Ген. Иван Кинов  4., 3, 7, 1, 3, 16., 18., 3., 24, 12., 5, 5., 8., 14., 11., 7., . 24, 1,  Георги Апостолов  15., 14., 6., 11., 13., 5., 7., 16., 16., 6, 2,  Георги Дамянов  6., 16., 7., 18., 9., 14., 10., 12., 5., 2, 8.,  Георги Димитров  6., 8., 10., 4., 15., 16, 14., 1., 2., 5., 7., 6, 9., 13., 3., 12., 25, 20., 21., 19., 18., 17., 12, 20, 10., 18., 44., 8., 25, 14., 42., 48., 46., 40.,  Герго Кьопчов  9., 1., 7., 4., 6.,  Димо Дичев  10., 3., 12., 6., 4., 8., 14, 6,  Здравченик  5., 2., 7., 10.,  Иван Вазов  4, 1, 7., 8., 11., 1., 5., 9., 6., 4., 3., 12., 10., 2., 13.,  Иглика  . 4, 1,  Искър  5., 3., 4., 7., 11., 1., 2.,  Йордан Лютибродски  10., 3., 5., 1., 6., 7, 8., 8,  Кв16 УПИ-212,  Комсомолска  8., 3., 7., 1., 6., 10., 4., 3а, 9., 5.,  Коритен  25., 4., 1., 5., 11., 19., 11, 7.,  Лазар Станев  15., 14, 14., 2., 8., 18., 7., 12., 13., 1., 16., 10., 9., 5., 6.,  местност Парка  Пс,  местност Тераса, Р.  Искър  Пс,  Никола Вапцаров  5, 21, 5., 17., 9., 17, 1., 19, 7., 11., 3.,  Никола Марков-Колката  14., 11, 2., 6., 4.,  Петко Цоловски  3., 8., 5., 7., 1.,  Рашов Дол  8., 32., 15., 21, 10., 16., 21., 36., 11., 13., 17., 9., 14., 34., 12.,  Ритлите  3, 2, 3., 1., 8,  Роза  3., 4, 5., 2.,  Селището  8., 1., 6., 4., 16., 10., 12., 15., 17., 5, 8.,  Софроний Врачански  5., 16., 2., 1., 12., 3., 6., 9., 8., 7., 20, 4,  Станке Димитров  35., 38., 4, 40., 48., 44., 7., 29., 31., 32., 11., 9., 30., 26, 1., 13., 5., 37., 3., 27., 24., 28., 46., 18., 10., 6, 12., 19., 15., . 12, 17., 21., 22., 14., 25., 20., 16., 7,  Стара Планина  1., 8., 16., 14., 2., 12., 9., 11., 5., 10., 7., 13,  Черепиш  До Манастира,  местност Илинец Екатте44745 Имот №136, 42, Вила

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Лютидол: местност Бреста и местност Кръста

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Мездра: Жп Район,  Лещака  . 29, 26, 16, . 25, 12, 32, 15, 10, 24, 19, 14, 21, 23, 27, 18, 9, 13, 17, 8,  Принчовец  6, 18, 10., 7, 12, 4, 1, 8, 5, 3, 13, 2, 10, 9,  Св. Св.  Кирил и Методий  57,  Христо Ботев  113

На 25.06.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Ребърково: Ален Мак  6., 10., . 1, 7., 5., . 4, . 10, 8.,  Бераново  9.,  Божур  4., 3.,  Гаврил Генов  34., 2., . 2, 1, 22., 12., 18., 24., . 26, 16., . 36, 4., . 32, 3., 30., 36., 28., 14., 20, 5,  Здравец  . 6, 8., 1., 3., 10., . 2,  Кокиче  2., . 3, . 10, 6., 8., . 8, 12.,  Незабравка  . 29, 40., . 23, 38., . 41, . 47, 27., 22., 18., 6., 4., . 25, 17., 10., 2., 21., . 13, 25., . 16,  Синчец,  Слънчев Бряг  25., 15., 8., 35, . 37, . 12, 5., 37., 7., . 41, 23., . 17, 1., . 10, 33., 39,  Юрий Гагарин  9., 6., 5, 4., 7., 3., . 6,  М. Лещака

На 26.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Игнатица: 1-ви Май  1,  9-ти Септември  2, 5., 1.,  Александър Стамболийски  67., 55, 71., 61, 63,  Ангел Иванов-Анко  1., 5, 6., 4., 6, 15., 2, 1,  Балкан  . 4, 6, 4, 8, . 2, 2.,  Васил Левски  9., 10., 4, 13., 2, 6, 13, 11., 8, 7, 12,  Георги Димитров  16, 10., 4, 14, 9, 20., 11., 6, 14., 8, 12, 3, 16., 7, 2, 1,  Лиляна Димитрова  12.,  Малчика  . 3, 3, 3., 5, 4, 6., 6, 1, 2., 2,  Опълченска  6., . 4,  Стара Планина  7., 17, 24, 29, 4., 4, 10., 18., 13., 12, 14., 15., 2, 6., 21, 9, 11., 5., 3, 27, 25., 1., 23, 6, 16., 3., 25,  Трънски Рът  17, 14,  Христо Ботев  2.

На 26.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Моравица,  Общ.  Мездра: Бачо Киро  2а., 2, 4, 1., . 6, . 2 Б,  Божур  5, 5а, 18, 1, 15, 16, 8, 3, 7, 11, 21, 2, 12, 23, 19, 10, 17, 4, 9,  Гаврил Генов  1., 14, 1, 3, 14а, 3., 5, 18, 7, 19, 17,  Зелена Поляна  4а, 1, 3, 4, 5, 2,  Иван Нивянин  7, 12, 16, 14,  Леденика  1, 2,  Околчица  36, 39, 38, 34, 40, 37, 41, 40., 35а, 42, 35,  Теменуга  3, . 1, 1, 15., 13,  Христо Ботев  15, 29, 25, 26, 22, 17, 33, 35, 36, 35а, 34, 28, 30, 13, 20, 31, 19а, 23а, 14, 24, 16, 50, 32, 23, 9а, 18, 13а,  Христо Смирненски  2, 5, 6, 14., 7, 3, 4, 1, 10, 8,  Хъшове  1.,  Шипка  2, 3,  Юшан  1, 3, 8, 7, 4, 6, 3., 10, 5

На 26.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Игнатица: Георги Димитров  26,  Преслъп  5, 28, 40, 43, 22, 90, 38, 48, 100, 68, 24, 32, 35, Вила, 64, 39, 78, 37, 20, 50, 29

На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Ослен Криводол: Александър Стамболийски  20, 7, 16, 11, 12, 3, 26, 5, 2, 22, 17, 1, 21, 9, 15,  Бузлуджа  4, 2,  Васил Коларов  2,  Васил Левски  2, . 6, 6,  Вина  5,  Вункенец  3,  Ген.  Столетов  14, 3, 1, 2, 8,  Георги Димитров  15, 17, 11, 2, 6,  Георги С.  Раковски  3, 4,  Люляк  1,  Минзухар  2, 4,  Търновица  5, 3, 7,  Христо Ботев  6.

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Габаре: Петко Лалов  6

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Горна Бешовица: 9-ти Септември  3, 13., 6., 8., 14., 9., 1., 12., 11., 10., 5., 7.,  Ален Мак  3, 1, 5,  Гаврил Генов  11, 7., 5., 16, 10., 16., 12., 20., 11., 18., 9, 9., 11 А., 6., 4 А., 8., 4., 1., 8., 3.,  Ген.  Владимир Заимов  5, 3, 4, 2а, 6а, 2, 1,  Ген.  Скобелев  3 А, 5, 3, 1, 6, 6а, 3а, 4,  Ген.  Столетов  2, 1, 3, 6, 1а, 13, 3а,  Гео Милев  3., 2., 1., 9., 9,  Георги Димитров  26, 25, 26а, 23, 24а, 30, 15, 32, 19, 28, 21, 22, 16., 5., 2., 3., 7., 8., 1а, 10, 3, 1.,  Иван Вазов  2., 4.,  Иван Павлов Девети  1, 8., 3, 5, . 7, 2, 5а, 3а, 12, 6,  Иван Фунев  9., 6 Б., 6 А., 1., 5., 7., 5, 6., 3.,  Илия Темелски  3, 4, 1, 2, 5,  Ленинград  6., 2 А, 8, 1 А, 2 А., 1 А., 3, 4., 1., 5., 7,  Малчика  3, 3., 4, 1., 1, 2, 2.,  Маршал Толбухин  8, 2, 10, 6., 12., 14 А., 4., 8 А., 10., 9., 15, 14., 8, 3., 11, 1, 5., 13., 17,  Никола Марков-Колката  2,  Октомври  9, 5, 1а, 7,  Опълченска  1, 3,  Петропавловска  5, 1, 2, 6, 4,  Радецки  1., 2.,  Средна Гора  8, 5б, 4, 3, 5а, 5, 6,  Станке Димитров  1., 3., 5.,  Странджа  8, 1а, 2, 1, 4,  Тотка Илиева  5а, 2, 6, 4, 1, 4а, 3, 5,  Тракия  4., 2., 8,  Христо Ботев  4, 29, 1, 22, 6, 16, 20, 26, 8, 3, 12, 22а, 14, 2, 7, 5, 10,  Христо Михайлов  10., 6., 6, 4, 2 А, 8, 8.,  Христо Смирненски  21., 13, 11, 25., 17., 27., 7., 18., 8., 23., 22, 24., 19., 22., 26., 15., 12, 9., 16, 20., 6., 25 А.,  Чапаев  4, 5., 5,  Шипка  1., 5.

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Горна Кремена: Александър Стамболийски  4, 7., 14., 9, 3., 8, 12, 5, 3, 2, 6,  Батак  9, 1, 8., 10, 14, 2., 3,  Безименна  Мраморна Кариера,  Бяло Море  10, 6, 7, 5, 2, 4., 3, 7., 12, 10,  Гаврил Генов  10,  Георги Димитров  36, 50., 51., 55, 37, 56, 43., къща, 48, 45, 9, 51, 53., 60, . 12, 2,  Дойчин  5, 10., 10, 11, 3, 2., 8.,  Иван Нинов  . 1, 6., 2, 4.,  Иглика  26, 10., 24, 12, 16, 22., 22.,  Косматица  16, 8, 10, 1, 20, 7, 2., 9,  Ладога  34., 12,  местност Езерото  Пс,  Никола Вапцаров  16, 6, 7, 12, 2, 16., 15, 1., 21, 19, 13, 11, 3., 11., 8, 25,  Партизанска  8.,  Райко Даскалов  . 21, 12, 21., 8, 10, 4., 2., 7, 4, 13, 3, 2, 15, 12., 13.,  Роза  8,  Христо Гарвански  4, 15, 8., 6, 9., 7, 12, . 2,  Цона Маринова  4., 11., 9., 7, 11, 9,  Юрий Гагарин  10., 2., 9., 26., 9, 5, 4, 3, 14, 1, 8., 16., 2, 6, . 10, 11

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Долна Бешовица: Акация  2, 1,  Александър Стамболийски  10, 9, 1, 2, 12, 8, 3, 9,  Ален Мак  5,  Барища  10, 8, 4, 4,  Боровец  2, 1,  Бузлуджа  2, 4,  Васил Левски  21, 80, 70 А, 3, 15а, 16, 12 А, 28, 27, 62, 20,  Джуровица  19, 2, 1, 13, 21, 21 А, 15, 11а, 11, 17, 5, 3, 10, 9, 7, 4,  Димитър Благоев  1, 8, 4, 6, 10, 2,  Димитър Петров Николов  6 А, 10, 4, 2, 1, 8, 6а,  Димо Хитов  2, 5а, 3, 7а, 1, 4, 5,  Дружба  5, 2, 4,  Държанов Дол  13, 15, 6, 4, 3, 7, 10, 5, 1, 12,  Еделвайс  1,  Каменополска  30 А, 32а, 30, 32, 1, 28, 23, 26, 27, 21а, 36, 25, 34, 21, 11б, 4, 12, 9, 8, 22, 6, 20, 3, 2, 24, 1, 19, 20а, 11а, 17, 13, 11, 10, 14,  Кирил и Методий  6, 4, 10,  Кирко Николов  2, 3, 1,  Ком  2, 3, 1,  Кръста  2, 2 А,  Кръстьо Пишурка  3, 1,  Кръстю Василев Даков  6, къща, 1, 12, 10,  Манастирска  1, 7, 9,  местност Пишур  Пс,  Мир  5, 2, 3,  Митко Пешев  54, 18, 70, 86, 72, 33, 80, 11, 74, 37а, 82, 40, 10, 78, 68, 29, 52, 17, 35, 76, 16, 12, 31, 58,  Моновец  3, 1, 1а, 5, 14, 8, 13, 10, 2, 16, 6, 16а, 24, 18, 13а, 21, 7, 19, 12, 4, 9,  Надежда  7, 1,  Никола Митов Павлов  4, 7, 4а, 6, 2, 2а,  Подсеч  1, 4, 2, 14а, 19, 20, 16, 18а, 18, 14 А, 21, 10, 14,  Спортна  3, 1, 2,  Старата Чешма  17, 15, 4, 13, 9, 19, 12, 5, 17а, 3, 7, 6, 1, 2,  Теменуга  2,  Тодор Найденов Пеновски  1, 4, 8,  Тодор Петров  10, 8, 4, 6, 17, 4а, 21, 12,  Томо Петков  1, 4, 8,  Тотка Илиева  2, 5а, 9, 5, 1, 3, 3а,  Христо Ботев  23, 26  А, 5 Б, 27, 26а, 2, 28, 41, 1, 7, 9, 44, 3, 35, 22, 18б, 15, 43, 13а, 13, 5, 10, 30, 10-А, 28а, 41а, 19, 21, 24, 17, 24  А, 29, 8, 4, 26, 37, 12, 18, 6, 20, 25, 31, 44, 44а, 51, 55 А, 40а, 49, 34, 57, 59, 40 Б, 61, 42 А, 32, 55, 40, 55а, 63, 36, . 63а, 42, 75, 58, 66, 89, 92, 77, 68, 80, 90а, 52а, 74, 81., 54а, 70, 56, 72, 60, 54, 62, 88, 52, 92а, 79а, 50 А, 64, 81б, 94, 60а, 90, 73, 50, 84, 82, 48,  Ценко Петков  1, 2,  Шабанец  3,  местност Кръстилица

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Долна Кремена: 1-ви Май  13, 4., 8, 11, 7, 9, 14, 5, 12, 10, 1, 3,  9-ти Септември  7, 1, 4, 3, 9, 5, 2,  Ix-839 Кв 91,  Александър Стамболийски  2, 22, 34, 21, 38, 4, 1, 6, 14, 19, 24, 18, 26, 30, 20, 28, 27, 3, 12, 32, 10, 15,  Бузлуджа  . 9, 10, 8, 12,  Васил Левски  5, 36, 6, 26, 25, 9, 7, 8, 3, 12, 29, 4, 41,  Възрожденска  1, 5,  Гаврил Генов  13, 19, 11, 14, 7, 23, 25, 10, 12, 9, 2, 16, 3, 1, 6, 5, 17, 35, 41, 32, 39, 31, 28, 29, 33, 43, 43., 30, 27, 24, 34, 22,  Гео Милев  1,  Георги Димитров  7, 21, 5, 19, 6, 8, 17., 10, 3, 24., 9, 34, 39, 22, 27., 27,  Георги С.  Раковски  6, 4, 17, 12, 2, 18, 3, 21, 13, 10, 5, 1, 2, 38, 20, 21, 33, 19, 35, 16, 25, 32, 17, 24,  Димитър Благоев  27, . 30, 13, 8, 5, 26, 3, 22, 15, 24, 4, 11, 21, 10, 19, 7, . 18,  Димитър Тодоров  2, 4, 12, 3, 6, . 3, 10, 5, 13, 7, 22, 15, 11,  Иван Вазов  16, . 2, 5, 3., 1, 10, 20, 12, 9, 11,  Иван Вълчев  16, 4, 3, 2, 10, 14, 20, 24, 18, 5,  Йото Цеков  7, 1, 5,  Кирил и Методий  11, 10, 18, 24, 12, 16, 4., 22.,  Ленин  8, 20, 3а, 14, 18, 3, 11, 1, 4, 11, 33, 7, 31, 31а, 15, 1, 36, 50, 19, 22, 30, 48, 5, 29, 13, 25, 58, 26, 42, 28, 27, 54, 34, 21, 17,  Любен Каравелов  1, 12, 2, 6, 5, 7, 3, 9,  Мато Нинов  8, 6, 21, 15, 2, 3, 20, 10, 14, 13, 23, 16, 12, 17,  Никола Вапцаров  1, 2, 10., 6,  Никола Цветков  7, 10, 2, 1, 8, 12, 14, 6,  Околовръстна  44, 52, 46, 48, 22, 24, 8, 20, 26, 1, 13, 10, 36, 12, 16, 58,  Пейо Яворов  16, 2, 12, 12, 19, 5, 39, 23, 31, 27, 33, 21, 13,  Петко Досев  4, 8, 2, 3, 6,  Петко Маринов  8, 2, 12, 4, 3, 14, 1, 6., 20,  Роза  2., 2,  Софроний Врачански  4, 12, 8, 6, 1, 10, 2., 6,  Стефан Караджа  3, 9, 6,  УПИ Ix-501,  Кв. 59  17,  Христо Ботев  6, 2, 8, 1, 4, 24, 23, 26, 30., 20, 14, 30, 15, 27, 28, 16а, 22, 29., 13, 7, 32., 21, 9, 25, 11, 18, 17,  Христо Петрински  40, 34, 26, 38, 22, 33, 32, . 4, 15, 21, 20, 9, 10, 14, 24, 8, 17 УПИ I-457,  Кв. 94, 36,  Христо Смирненски  3, 5, 2, 25, 21, 23, 15, 6, 4, 13,  Цанко Церковски  3, 5, 3, 1,  Цеко Тодоров  2, 7, 5,  Шипка  11, 5, 12, 9, 10,  Яташка  3., 2, 1

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Кален: 9-ти Септември  6., 31., 39., 13., 19, 27, 18., 14., 41., 10., 9., 16., 8., 11., 37., 29, 20., 15., 35., 1., 2., 7.,  Баба Тонка  1, 6., 12., 10., 2.,  Ботева Поляна  9., 2.,  Велико Търново  1., 2.,  Веслец  1, 26., 5., 6., 20, 14., 3, 22, 17., 12, 4., 16, 2, 22., 24, 15, 13., 13, 3., 5, 1,  Витиня  3, 5, 3., 4., 5.,  Кирил и Методий  9, 1, 2, 5, 3,  Комсомолска  3., 10, 4., 4, 9., 1., 1, 7.,  Косматица  24., 30., 26., 11., . 13, 20, 5., 1., 12, 6, 18., 10., 7., 16., 6., 4, 8., 3., 1, 12., 22., 20., 9,  местност Цанконска Пещера  Пс,  Мургаш  3., 2, 5., 4., 1., 6,  Роза  1., 9., 7., 5, 5., 3., 4, 6, 3, 2.,  Скът  3., 1., 1,  Хан Аспарух  4., 2., 8.,  Местнос Под Село

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Мездра: Жп Район,  Марин Дринов  . 3,  Роза  15,  Св. Св.  Кирил и Методий  57

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Роман: Димитър Благоев

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Цаконица: 9-ти Септември  16 А., 24, 12, 22, 10, 2, 1, 28, 59, 6., 1а, 26, 4., 9, 16., 20, 17., 28., 30, 11., 5, 2., 14, 7, 24., 13,  Ангел Велчев  4., 12, 10., 5 А, 8., 5 А., 1., 3., 11, 4, 9, 7., 6, 5.,  Бузлуджа  4, 6 А., 79, 10, 1., 8., 8, 3., 19, 6., 2., 4 А., 4., 5, 7,  Веслец  6., 1., 2., 8,  Ветрен,  Драва  1., 1 А,  Дружба  4, 1,  Дунав  3., 2, 1.,  Здравец  1,  Извор  12.,  Илия Монов  38, 12, 1, 19., 14, 32, 15, 8., 5., 9., 32 А., 44, 36., 13, 29., 25, 2, 25., 20 А., 28., 3, 22., 4., 20., 7., 42, 16, 34, 40, 26., 38., 40., 30., . 16, 11, 27., . 6, 31., 21, 36,  Искър  8., 2., 3, 2,  Кокиче  2, 1.,  Кольо Фичето  3, 5, 60, 1., 2., 9, 13, 7, 7., 6.,  Марица  1., 3, 7., 5., 7,  местност Каровец  Пс,  Мусала  1 А., 3., 3 А.,  Оборище  2.,  Околчица  3, 12, 2, 6, 8., 4., 10.,  Остри Връх  6, 10.,  Петко Р.  Славейков  1.,  Пирин  1., . 3, 4,  Плиска  1., 5, 3, 2.,  Родопи  2,  Росица  5., 1,  Средна Гора  11, 4., 4, 2,  Стара Планина  3, 1,  Стефан Караджа  2,  Странджа  3., 1, 3 А, 5, 3 А., 5., 1.,  Струма  4,  Хаджи Димитър  2., 2, 4,  Христо Смирненски  4., 3., 4, 6, 5, 2,  Цветко Илиев  6., 4., 5., 10., 3., 7., 26, 8.,  Цветко Христов  7, 3., 5, 2, 4,  Шипка  2.

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Драшан: 1-176,  Кв. 25,  Александър Пушкин  6., 2., 7., 4., 1.,  Александър Стамболийски  11, 10., 9, 4., 3., 7., 5., 6., 1.,  Антон Иванов  5., 11., 9., 12., 14., 6., 7., 8., 3., 2.,  Баба Илиица  2,  Бачо Киро  4., 2.,  Васил Априлов  7., 2., 5., 3., 1.,  Васил Коларов  3., 2., 4., 1.,  Васил Левски  4., 2., 2,  Вела Пеева  7., 3., 5.,  Вилхем Пик  1,  Волгоград  3, 2., 4., 6., 8., 13., 9,  Георги Димитров  16, 16., 14., 23., 27., 17., 19., 5., 1., 6., 4., 9., 10., 2., 3., 13., 12, 11., 7., 12., 15.,  Георги Кирков  4., 6., 2.,  Димитър Благоев  6, 5., 1., 7., 3.,  Димитър Грънчаров  6., 1., 4., 3.,  Дружба  6., 4., 8., 5., 1., 10., 12., 3.,  Дядо Вълко  6, 7., 1, 6., 2., 4.,  Иван Нивянин  2., 3.,  Крали Марко  2., 4.,  Ленин  22., 30., 41., 34., 37., 33., 31, 38, 47., 24., 51., 32., 36., 45., 49., 39., 22, 35., 4, 11., 9, 10., 19., 25, 15., 7, 27, 29., 17., 23., 25., 5., 3., 12., 7., 21., 8., 1.,  Лиляна Димитрова  2., 3, 6., 4.,  Милко Вълчев  3., 2., 12, 6., 4.,  Петко Р.  Славейков  1., 2., 3.,  Райко Даскалов  5., 8, 4., 1., 8., 3., 2.,  Сава Вътов  2, 5., 4.,  Сергей Румянцев  3., 1., 5.,  Странджата  2., 1., 3., 3,  Тотка Илиева  6., 2., 1., 4., 12., 10.,  Филип Тотю  6., 1., 3., 4, 1, 8., 5.,  Хан Аспарух  4., 2.,  Христо Ботев  8., 9., 1., 3., 5., 11., 6., 4.,  Цар Симеон I-ви  4., 2, 8.

На 27.06.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Камено Поле: Алеко Константинов  3., 2.,  Александър Малинов  18., 9, 9.,  Александър Стамболийски  12., 29., 12., 22., 4., 2., 20, 15., 6., 5., 20.,  Ангел Кънчев  15., 3, 7, 7., 8., 11.,  Бачо Киро  7., 1, 6., 5., 7., 4., 1, 12., 11., 19., 13.,  Бузлуджа  7., 9, 6, 14., 12., 10.,  Васил Донов  8,  Васил Коларов,  Васил Левски  4, 1., 2.,  Васил Петлешков  3., 5., 4.,  Водотечна  3., 5,  Гео Милев  4,  Георги Бенковски  7, 16., 16, 10., 15., 18., 5,  Георги Димитров  7,  Георги Сава Раковски  3, 18., 29., 23, 3, 24., 20, 26., 25., 17., 20., 22., 21, 5, 22, 11., 3.,  Гоце Делчев  25., 20., 15, 14., 73., 19, 66, 62, 6., 1, 1., 67., 31., 53, 37., 80., 76., 38, 63., 73., . 98, 6., 35., 64., 84., 100., 46., 49, 41., 92., 69, 44., 62., 66, 75, 33., 94., 86., 70, 95, 88., 54, 52., 78, 89., 24, 78., 61., 28, 51, 36., 37, 33, 27., 55., 65., 100 А, 34, 54., 73, 81., 29, 7., 5., 18, 14, 9, 14., 10., 20., 16., 13, 100а, 7, 6., 9.,  Димитър Благоев  5., 7, 13.,  Димчо Дебелянов  3., 7, 6, 5., 4, 2., 4., 19., 10., 12, 14., 21, 9, 4., 10.,  Елин Пелин  14., 16., 7., 3., 6., 8, 4.,  Здравец  11., 4., 2., 10.,  Иван Вазов  13, 19, 11., 24., 15., 6, 17., 27., 3., 23., 7, 14, 15, 12, 21, 35., 19., 33., 9, 32, 26., 2., 16., 13., 22., 29.,  Иглика  7., 1., 3., 16., 9, 2.,  Илия Тошков  8.,  Йорданка Чанкова  5,  Камарата  2., 4., . 2, 5, 3.,  Любен Каравелов  14., 13., 27., 8., 9., 43., 12, 4., 1., 4,  Малчика  1, 3,  местност Ръчене  Пс,  Митко Палаузов  11,  Никола Вапцаров  10, 17., 11, 13., 10., 15., 4, 8, 5., 7, 2.,  Оборище  4., 8., 9.,  Опълченска  11., 7., 5, 19., 2, 1, 5., 13.,  Паисий Хилендарски  6., 25, 2., 17, 23., 25., 11., 29, 13., 5., 7., 10., 15, 2, 1., 12., 3., 21., 43, 37., 45., 20, 39, 8.,  Панайот Хитов  42., 40., 42., 40., 16., 9., 3., 17, 13., 2, 20., 11., 1., 14., 11., 2.,  Пейо Яворов  18., 10., 9., 10., 18., 6, 7., 12,  Петко Каравелов  3., 3., 1., 5., 4., 1., 3., 1.,  Петко Р.  Славейков  8., 7., 5., 8., 5, 3., 9., 10., 17., 5., 24., 16, 18.,  Райна Княгиня  1., 3., 2.,  Софроний Врачански  6, 4, 1., 14.,  Стефан Стамболов  5., 13., 9., 6., 11., 15., 2., 1, 4., 18., 10, 18.,  Странджа  1., 4, 3., 2.,  Христо Ботев  17., 17, 23., 25., 20, 16., 8, 15, 29., 27., 18., 28., 34., 43, 37., 36, 26., 41., 56, 22., 29., 33., 32., 48., 21., 38, 64., 69., 73., 65., 59., 55., 70., 74., 62, 67, 80, 53, 58., 82., 72.,  Цар Калоян  4, 1., 8., 13, 5, 2.,  Цар Шишман  6., 4.,  Шипка  6., 4., 1., 2.,  Яне Сандански  8., 4., 8,  местност Под Село, Помпа, къща

На 27.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Ушите

На 27.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Ослен Криводол: Бяло Море  5, 10, 9, 1, 12, 14,  Васил Левски  6,  Вина  3, 4, 5, 2,  Георги Димитров  10, 23, 25,  Иван Вазов  2, 6, 4, 5,  Роза  3, 6, 4, 1,  Стара Планина  2,  Странджа  4, 6,  Тотка Илиева  4, 1,  Христо Ботев  2, 13, 6, 3, 4, 19, 2а, 7, 15,  Янтра  5, 1

Община Мизия  

На 24.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Бутан: 1-ви Май  1,  23-ти Септември  22,  Александър Стамболийски  7,  Антон Иванов  23,  Бачо Киро  10, 3, 12, 6,  Безименна  Дозиметричен Пост,  Благой Иванов  3, 1, 10, 20, 18, 14, 9, 22, 12, 3, 7, 1, 16, 5, 4, 1,  Васил Априлов  11, 16,  Вела Пеева  4, 6, 8, 2, 5,  Вела Пискова  6,  Вихрен  19, 6, 3, 8, 9, 18, 10, 14, 4, 12, 13, 5, 11, 7, 16, 14, 13,  Ген.  Гурко  23,  Ген.  Копчев  4, 2, 62, 10, 14, 8, 1, 3,  Ген.  Николаев  2, 12, 6, 8, 11, 14, 7, 16, 5, 4, 1,  Ген.  Петър Панчевски  19, 3, 5, 9, 7, 17, 4, 15,  Ген.  Скобелев  16, 13, 15, 14, 8, 3, 19, 6, 18, 1, 23, 21, 7, 10, 5, 9, 11, 17,  Гео Милев  8, 7, 6, 11, 3, 2, 19, 10, 12, 17, 13, 15,  Георги Димитров  14, 83, 1 Вход Враца, 12, 24, 26, 30, 2, 18, 8, 6, 32, 16, 64, 53, 59, 78, 80, 88, 84, 86, 57, 49, 90, 82, 35, 43, 31,  Граф Игнатиев  16, 10, 4, 6, 3, 5, 1, 8,  Гроздан Пешов  15, 10, 6, 4, 5, 12, 2, 11, 1, 3, 9, 13, 7, 8, 15,  Даниел Баи  ТП №13 Рт Нн, 30, 5, 34, 20, 12, 4, 14, 3, 18, 16, 38, 36,  Димитър Благоев  4, 2, 37,  Димитър Борисов  9, 13, 23, 23, 19, 2, 1, 21, 5, 17, 5,  Драгоман  4, 7, 3,  Здравец  2, 1, 7, 12, 6, 15, 5, 4, 8, 14,  Иван Вазов  3, 1, 8, 10, 70, 56,  Иван Кордов  30, 23, 19, 38, 25, 32, 11,  Извор  10, 3, 8, 9, 2, 7, 4, 6, 5,  извън регулацията  3, 4 Кошара, Извън Регулацията,  Йорданка Чанкова  5, 3, 1, 9, 4, 11, 13, 7, 1,  Камчия  5,  Кирил и Методий  12, 14, 8, 1, 10, 3, 4,  Ленин  16, 11, 8, 22, 3, 14, 24, 12, 4, 26, 2, 10, 5, 20,  Лозенград  15, 11, 13, 5, 9, 19, 1, 6, 17,  Ломска Комуна  6,  Места  4, 6, 2,  местност Крива Бара  Пс,  местност Лъката  Пс,  Милин Камък  11, 14, 1а, 3, 29, 22, 24, 17, 1, 13, 7, 31, 16, 18, 28, 8, 14,  Мир  7, 13, 5,  Младен Първанов  14, 1, 7, 16, 13, 2, 11, 5, 10,  Надежда  3, 49, 47, 7, 51, 11, 47, 29, 13, 21, 9, 33, 5, 43, 15, 17, 25, 31, 35, 1,  Никола Петранин  2,  Огоста  20, 7, 16, 12, 18, 14,  Околоселска  114, 20, 22, 16, 12, 42, 62, 19,  Панагюрище  1, 7,  Петър Костов  27, 99, 14, 47, 91, 89, 93, 73, 64, 68, 40, 50, 85, Павилион, 46, 87, 66, 56, 95, 62, 79, 83, 60, 75, 58, 69, 44, 59, 32, 30, 31, 47, 49, 21, 27, 34, 43, 29, 36, 37, 53, 64, 33, 67, 62, 20, 16, 65, 18, 13, 11, 28, 3, 83, 7, 5, 1, 14, 12,  Пирин  2,  Плиска  16, 24, 20, 1, 5, 7, 12, 14,  Преслав  1, 14, 5, 7, 9, 71, 16, 4, 15, 17, 3, 6,  Проф. Методи Балевски  17, 28, 18,  Радецки  2, 6, 10,  Радойково  9, 4, 1, 3, 8 Овчарник, 7, 5, 2,  Речка  2, 4, 3, 7, 1, 5,  Рила  1,  София  12, 8, 4, 6, 2, 10,  Софроний Врачански  3, 2а, 9, 1, 2, 4, 3, 4, 12, 2, 5, 23, 1, 3,  Стефан Ликов  2, 24, 6, 12, 32, 19, 1, 9, 28, 22, 3, 4, 17, 14, 7, 18, 15, 13, 8, 16, 11, 36,  Стоянка Копчева  6, 24, 8, 16, 10, 21, 18, 14, 13, 11.,  Цар Калоян  2, 2, 1, 4, 6, 3,  Цар Самуил  6,  Черна  3, 9, 1, 11, 4, 6, 7, 5, 2,  Шипка  2, 1, 8, 3

На 24.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Крива Бара,  Общ.  Козлодуй: 23-ти Септември  10, 6, 1, . 2, 3, 7, 8, 2, 9, 4,  9-ти Септември  7,  Васил Левски  2,  Владимир Цветков  2,  Гаврил Генов  1, ТП №1 Рт Нн, 1-А,  Ген.  Владимир Заимов  2, 1, 5,  Ген.  Гурко  3, 7, 5, 1, 4, 2,  Георги Бенковски  4, 2,  Георги Димитров  70, 78, 111, 79, 77, 66, 103, 31, 97, 76, 87, 101, 74, 2, 73, 91, 68, 75, 93, 107, 95, 64, 105, 83, 99, 40, 62, 26, 46, 59, 6, 28, 4, 65, 22, 39, 61, ТП №1 Рт Нн, 50, 63, 42, 37, 41, 43, 48, 49, 33, 53, 29, 31, 36, 53.  ТП №1 Рт Нн, 44, 47, 52, 57, 30,  Георги С.  Раковски  1,  Дафинка Чергарска  7, 6, 3, 8, 1, 4,  Дерето  2,  Дунав  10,  Кубадин  6, 10, 8, 4, 12,  Лиляна Димитрова  3, 6, 1, 5, 8, 9, 7, 4,  Мир  1, 7, 3, 5,  Огоста  9, 14, 8, 12, 5, 4, 7, 1,  Петър Костов  9, 11, 10, 14, 2, 7, 4, 6, 8,  Радецки  3, 10, 1, 8, 5, 12, 7,  Рила  2, 1,  Христо Ботев  2, 1, 4, 6,  ТП №4 Рт Нн Табло Уо, ТП №1 Рт Нн, ТП № 1 Рт Нн

На 24.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Мизия

На 24.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Оряхово: Христо Смирненски  11

На 24.06.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Софрониево: Рт ТП № Стоп. Двор

На 24.06.2019 г. /09:15 - 13:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Манастирище,  Общ.  Хайредин: 9-ти Септември  6, 4, 5, 7, 17, 3, 11, 10, 7, 14,  Александър Стамболийски  11, 5, 10, 8, 6, 13, 2, 12, 3, 1,  Ангел Василев Костов  16, 20,  Гаврил Генов  15, 26, 10, 5, 8, 17, 2, 7, 18, 9, 21, 6, 19, 30, 24, 28, 14, 22, 13, 12, 3, 4, Рт ТП №5 улично, 29, 27, 36, 25, 1,  Георги Димитров  21, 12, 19, 25, 28, 30, 18, 13, 10, 23, 11, 20, 27, 22, 17, 14, 9, 6, 4, 5, 2, 7, 1, 3,  Георги Цв.  Пълов  35, 15, 33, 14, 37, 12, 17, 28, 24, 27, 30, 54, 20, 19, 31, 21, 29, 22, 13, 23, 25, 18, 16, 6, 9, 1, 4, 7, 8, 5, 46, 44, 52, 42, 50, 34, 40, 38, 36, 48,  Дафинка Чергарска  6, 7, 12, 10,  Дунав  11, 14, 9, 8, 12, 15, 17, 10, 18, 6, 7, 6, 9,  Ивайло  6, 7, 5, 8,  Иван Михайлов  19, 3, 4, 5, 15, 7, 11, 9, 6, 13, 10, 1, 8,  Индира Ганди  9, 2, 3, 1, 5, 16, 7,  Лазар Драйчев  3, 6, 2, 5, 4,  Лиляна Димитрова  8, 10, 3, 7, 4, 1, 6, 5,  местност Макавееца  Пс,  Петър Ненков  12, 18, 22, 24, 26, 10, 20, 16, 8,  Станке Димитров  53, 49, 51, 13, 37, 52, 43, 1, 33, 47, 45, 35,  Стара Планина  2, 3, 9, 4, 1, 11, 7, 27,  Тодор Каблешков  43, 57, 47, 56, 55, 53, 18, 50, 52, 54, 41,  Хан Крум  2, 23, 10, 27, 9, 11, 15, 1, 21, 5, 3, 25, 29, 7, 19,  Цар Самуил  1, 5, 2, 8, 14, 1, 3, 4, 10, 6, 12,  Чавдар  35, 16, 4, 28, 20, 12, 10, 14, 15, 47, 27, 53, 31, 6, Рт ТП №7 улично, 30, 8, 24, 18, 26, 29, 32,  Червена Армия  1, 12, 3, 10, 14, 7, 2, Рт ТП № улично, 16, 6, 4, 20, 24, 15, 17, 28, 13, 19, Рт ТП №8 улично, 9, 34, 26, 39, 51, 37, 29, 33, 38, 42, 28, 27, 23, 55, 21, 48, 49, 25, 31, 47, 36, 43, 30, 41, 53, 32,  Рт ТП №1-ви Стопански Двор

На 24.06.2019 г. /09:15 - 13:30 ч.; 09:15 - 09:30 ч.; 13:00 - 13:30 ч./ -  Хайредин: Ален Мак  5 Площад на Героите,  Ангел Боков  22, 16, 18, 12, 5, 38, 10, 3, 1, 14, 22, 9, 30, 11, 24, 32,  Баба Тонка  1, 12, 9., 1, 8, 11, 6, 10, 9, 15,  Бачо Киро  10, 4, 3, 5, 9., 11., 17, 7, 1, 12,  Борис Гавазки  1, 8, 24, 22, 4, 16, 3, 1., 7, 10, 18, 9,  Васил Воденичарски  30, 21., 13, 17, 2, 8., 25., 23, 16, 14, 12, 9., 6, 19, 10, 22, 26, 7, 5, 3., 1,  Георги Димитров  189, 185, 184, 187, 13, 35, 22, 66, 1 местност Търнето, 42, 31, 21, 16, 28, 3, 7, 2, 49, 34, 51, 36., 46, 56, 8, 20, 19, 45, 14, 9, 4, 12, 67., 38., 52, 27, 64, 43., 44, 61., 11, 53, 38, 37, 62, 47, 26, 29, 30, 23, 41, 58, 15, 6, 5, 152., 150, 137, 142., 143, 160, 141, 138., 135, 149, 144, 151, 48, 156, 140., 141., 153, 168, 26, 162, 152, 145, 27, 164, 147, 111, 121, 104, 128., 119, 125, 138., 105, 135, 91, 127, 95, 117, 96, 114, 126., 130, 62, 136, 1220, 113, 8, 116, 112, 103-В, 140, 134, 97, 129, 100, 98, 91 къща, 122, 134., 103 В, 118, 102, 109, 115, 171, 174, 173., 180, 170, 161, 165, 157, 155, 172, 167, 185, 187, 181а, 183., 177., 181, 176, 169, 63, 182, 169., 181б, 74, 90, 70, 83, 76, 63, 81, 82, 73, 84, 86, 79, 67, 80, 69, 77, 92, 75, 88, 87, 71,  Георги С.  Раковски  26, 29, 30, 33, 28, 37, 27, 31, 38, 32, 35, 24, 25, 34, 4, 13, 15, 22, 19, 17, 12., 21,  Гръмнатото  1, 4., 6, 7, 1., 3, 2,  Дафинка Чергарска  1 1, 19, 8, 6, 7, 23, 5, 14, 20, 4, 3, 9, 17, 1, 11, 13, 16, 21, 7 1, 10, 2, 1,  Димитър Благоев  10, 4, 15, 24a, 19, 20, 11, 6, 24, 8, 14, 2, 9, 22, 5, 17,  Драгоман  4,  Дунав  17, 9., 13., 6., 1, 7., 12, 2, 4, 13,  Елин Пелин  4., 23., 2., 11, 8, 7, 19, 15, 1, 3, 9,  Здравец  1, 2, 3, 6,  Иван Козарев  19, 8, 22, 28., 11, 9, 7, 6, 3., 12, 26, 13, 17,  Иван Нивянин  14, 3., 6., 6, 2, 2., 8, 1., . 8, 7, 13, 16., 19, 3, 11,  Иглика  4,  Клементина  7,  Крум Аврамов  25, 20, 31, 50, 24, 28, 22, 30., 27., 7, 12., 13, 5, 1, 14, 3, 4, 8, 13., 9, 2, 10,  Кръст. Г. Димитров и Ан. Боков,  Кръст. Г. Димитров и В. Воденичарски,  Кръст. Г. Димитров и Огоста,  Кръст. Кр. Аврамов  и Дунав,  Кръст. Кр. Аврамов и Латинка,  Кръст. Хр. Ботев и Мусала,  Кръстьо Боков  6, 5, 11, 3, 9, 8, 7, 1, 4, 28, 20, 26, 12, 22, 14, 18, 16., 15, 13., 30., 16, 30,  Лазар Драйчев  4, 3, 7, 7,  Латинка  9, 1, 6, 8,  Лиляна Димитрова  3, 2, 23, 10, 5, 1,  Лъката  1, 2, 3, 4,  Любен Каравелов  8., 6, 2, 4., 1., 6., 4,  Македония  9, 3, 10, 5, 2, 7,  Малчика  5, 1, 4,  местност Влашко - Селска Падина  Пс,  местност Ливадето  Пс,  Митко Палаузов  4, 10, 8, 6,  Младен Машов  3, 5, 8, 2, 1, 6, 10.,  Мусала  3, 1, 2, 43,  Огоста  18., 20., 1., 7, 9, 3, 4, 5., 13, 14., 2, 11, 10., 16, 17., 8, 6, 12, 22., 19, 17., 21,  Паисий Хилендарски  1, 3., 6, 4., 8, 5, 14, 11, 10, 7., 9,  Панайот Волов  9, 4., 7, 3, 1, 4, 9, 2, 13,  Партизанска  11, 1, 16, 19, 18., 3, 23, 25, 7, 5, 8, 6, 10, 29, 17, 14, 21, 4, 15, 12, 13, 10a, 33, 22, 27,  Пирин  8, 2а, 4,  Плиска  6, 19, 20, 16, 4, 2, 10, 14, 1,  Площад на Героите,  Поройна  11., 3,  Рила  1., 2, 4, 6, 8, 5,  Росица  43, 6, 30, 24, 11, 9, 3, 50, 34, 38, 13, 40, 36,  Савчо Дишов  3, 6, 20, 18, 17, 2, 9, 23, 15, 14, 21, 22, 13, 5, 12,  Тетевенска  5, 7, 6, 4, 12., 15, 95, 14, 12, 1, 10, 3, 9., 13, 8,  Тодор Бушев  1, 9, 5, 4, 2, 7, 14.,  Търговска  8, 11, 7, 3, 2, 5, 19, 1, 4,  Търнето  10, 7, 3, 11, 5, 18, 1, 9,  УПИ III-2196 Кв. 36,  Хан Аспарух  3, 1, 6, 4,  Хан Кубрат  2, 2., 1.,  Хан Омуртаг  3, 6, 1,  Христо Ботев  46, 109, 113, 105, 117, 48, 111, 12, 18, 45, 25, 10, 29, 39, 3, 41, 1, 16, 2, 27, 21, 13, 35, 37, 7, 23, 6, 31, 4, 8, 19, 5, 17, 14, 37,  Цар Калоян  4, 5, 8 къща, 2, 1, 6,  Цар Самуил  1, 11,  Цветан Томов  12, 8, 15, 5, 1, 3, 4, 13, 6, 11, 10,  Юрий Гагарин  20, 10, 19, 8, 1, 4, 7, 9, 5, 21, 23, 16, 13, 18, 17., 14, 11, 2, 2, 21.,  Янкова Падина  24, 10, 21, 3, 5, 9,  Яташка  3, 2., 1,  ТП № 2 Рт Нн, ТП № Тпк Рт Нн, Тп№ Тпк Рт Нн, ТП №5 Рт Нн, ТП №1 Рт Нн, ТП № Тпк Рт Нн, ТП № 1 Рт Нн, ТП № 1рт Нн

Община Оряхово  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Оряхово: 6-ти Септември  3, 10, 5, 8, 6, 1, 4, 2,  9-ти Ноември  11, 7, 3, 6, 11 А, 2, 9,  Братя Миладинови  17,  Хан Аспарух  38, 2, 34, 41, 11, 42, 15, 12, 40, 13, 37, 36, 39, 9, 17, 25, 28, 27, 19, 24, 26, 30, 10, 3, 1, 31, 22, 33, 29, 14,  Юрий Гагарин  28

Община Роман  

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Караш: Почивен Дом Бунгалата  Почивен Дом Мз Искър

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Стояновци,  Общ.  Роман: Акация  1.,  Алеко Константинов  2.,  Безименна  4.,  Брусенска  3., 2.,  Васил Левски  2., 6, 1., 4., 8., 6.,  Вежен  1.,  Вихрен  2., 1., 4.,  Грозьо Костадинов  1, 16, 19, 15, 2, 5, 3, 13, 18, 7, 17, 6, 20,  Еделвайс  2.,  Здравец  2.,  Люляк  3., 1., 2., 13., 15.,  местност Пладнището  Пс,  местност Чифлика  7., 3.,  Раковец  2.,  Роза  2.,  Софроний Врачански  1., 2., 4.,  Търговска  24, 7., 13., 10., 5., 26., 32., 12., 2., 9., 14., 16., 18., 20., 10 А., 28., 11., 1.,  УПИ Хііі-292,  Кв. 22,  Христо Ботев  15., 28., 36., 9., 38., 13., 12., 31., 18, 3., 33., 14., 27., 4., 18., 35., 23., 17., 8., 25., 10., 2 А., 6., 7., 2., 5., 11., 16., 55., 47., 39., 67., 71., 42., 44., 70., 68., 54., 72., 59., 73., 75., 76., 65., 64, 74., 69.,  Чифлишка  5., 9., 1.,  Шипка  3., 1.

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Кунино: Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив. Димитров  5, 4, . 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, . 2, 5, 3, . 1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, . 18, 2, 6, 5, . 5, 3, . 17, 7, . 18 А, 5а, 10, 17, 1, 13., 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка,  Кокиче  . 2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  . 3, . 5, . 4, . 2, . 1, . 6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6., 22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, . 12, 11, 8, 32, 16, 24, 14, . 5, 5, 17, 7, 4., 28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, . 174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, . 97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, . 111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, . 8, 20, . 26, 58, 3, 16, 5, 31., . 58, 18 А., 10, 12, 8, . 41, 6, 11., 42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, . 31, 29, 50, 9, . 47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, . 44, 21, 18, 64, 4., 56, . 62, 24, 36, . 46, . 68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, . 57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, . 73, . 77, 106, . 51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, . 2,  Самуилица  1, 2, . 4,  Симеон Найденов  16, 44, . 36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 32, 6, 46, . 30, 18, 7, 34, 30, 11, . 24, 9, 48, 4, . 1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, . 21, . 27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ III-469,  Кв 17,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, . 26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, . 9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, . 23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, . 24, 11 Б, 23, . 2, 19, . 34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2., 15, 5, 13, . 1, . 17, 2, . 21,  местност Майсутски Острог

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Мизия: Александър Якимов  5

На 24.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Роман: Алеко Константинов  43, 37, 13, 24,  Александър Малинов  1, 7, 14, 15, 11, 10,  Александър Стамболийски  12, 10, 11, 14, 19, 1, 5, 6, 4, 3, 17, 9, 13, 15, 7, 2, 8, 21, 16, 37, 18, 22, 32, 29, 30, 25, 19, 51, 27, 33, 31, 43, 45, 41, 20, 35, 28, 1, 47, 49, 34, 39, 23, 24, 3.  9, 73, 56, 50, 58, 69, 54, 61, 63, 53, 46, 38, 31., 75, 71, 44, 59, 65, 48, 55, 52, 9, 67, 36, 57, 40, . 27,  Ангел Кънчев  9, 28, 3, 2, 5,  Бачо Киро  7, 14, 15, 11, 20, 5, 3, 1, 9, 33, 4, 18, 6, 13, 2,  Бузлуджа  2, 4, 5, 10, 3, 2,  Васил Коларов  19, 2, . 5 А, 7, 5 А., 17, 9, . 13, 3, 15, 11, 12, 5, 6, 4,  Васил Левски  19, 15, 9, 27, 20, 12, 10, 26, 24, 18, 25, 5, 3, 11, 1, 23, 21, 7, 36, 6, 32, 14, 34, 22, 16, 13, 17, 4, 28, 30,  Витоша  7, 1, 9, 2, 4, 6, 8,  Вунка Йотова  8, 5, 11, 18, 9, 1, 6, 4, 13, 12, 16, 2, 14, 3,  Гарван  3, 1,  Ген.  Столетов  16, 9, 10, 7, 12, 6, 14, 3, 8, 4, 1, 11, 2,  Генерал Скобелев  38, 34, 46, 26, 52, 48, 2, 24, 18, 12, 22, 14, 20, 16, 54, 42, 8, 56, 6, 36, 4, 10, 28, 40, 32, 30, 50, 44, 1, 90, 1, 68, 70, 88, 66, 80, 66 А, 84, 76, 74, 72, 82, 64,  Гео Милев  16, 14, 4, 12, 6, 1, 8, 7, 10, 18, 3,  Георги Бенковски  30, 1,  Георги Димитров  70, 168, 156, 148, 150, 138, 160, 43, 164, 146, 158, 144, 47, 152, 154, 77, 59, 190, 71, 174, 178, 182, 168, 81, 69, 166, 63, 184, 73, 53, 51, 170, 176, 188, 57, 61, 75, 31, 124,  Георги Кирков  3, 7, 5, 10., 4, 1,  Д-Р Стоян Стоянов  3, 29, 31, 24, 22, 27, 19, 23, 25,  Димитър Баковски  34, 22, 2, 38, 44, 18, 40, 6, 14, 28, 1, 16, 12, 8, 20, 36, 10, 4, 34, 32, 24, 46, 42,  Димитър Благоев  7, 4, 16, 3, . 1, 10, 14, 42, 6, 2,  Димчо Дебелянов  4, 34, 3, 2, 10, 8, 1, 5, 22, 30, 6, 32, 14, 16, 38, 20, 46, 31, 48, 38, 50, 52, 29, 1,  Елин Пелин  2,  Жил. К-С Роман  11 11, 6 6, 6, 6, 9, 11, 11, 8, 2, 4 7, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 5, 1, 10, 10а, 10 А,  Захари Стоянов  3,  Иван Вазов  7, 2, 1, 4, 3, 5, 11, 14, 16, 15, 9, 12, 18, 13, 10, 8, 6, 8,  Илия Темелски  5,  Искър  9, 3, 2, 11, 13, 15, 1, 15, 15, 37, 23, 27, 19, . 41, 31, 21, 25, 29, 41.,  Камен Петков  47, 35, 45, 44, 39, 32, 43, 36, 17, 38, 42, 33, 41, 40, 46, 34, 19, 22, 24, 1, 15, 30, 26, 31, 17, 20, 18, 25, 3, 28, 21, 7, 27, 9, 11,  Капитан Петко Войвода  4, 2, 7, 10а, 6, 20, 10, 3, 14, 12, . 18, 11, 8, . 7, 16, 9, 3 3,  Карашка  29, 3, 5, 9, 11, 7, 1, 17, 15, 21, 27, 25, 19, 13, 23,  Кв 61,  Кирил и Методий  8, 12, 10, 6, 14,  Любен Каравелов  8, 5, 1, 10, 4, 6, 2, 9, 6,  Люлин  6, 8, 4,  Люляк  9, 8, 7, 5, 11, 10, 6, 4, 2,  Малък Искър  52, 56, 46, 42, 58, 64, 62, 48, 50, 60, 44, 54, 40, 66, 10, 14, 20, 24, 22, 18, 8, 32, 26, 36, 30, 34, 28,  Митко Палаузов  4, 1,  Митко Пешев  5, 7, 2,  Нешо Миковски  9, 21, 7, 13, 11, 19, 20, 18, 23, 25, 5, 17, 22, 15,  Никола Вапцаров  4, 1, 2,  Панайот Волов  1, . 5, 8, . 7, 4,  Петко Каравелов  4, 9, 14, 10, 2, 12, 11, 13,  Петко Р.  Славейков  3, 5, 2, 1, 6, 29, 37, 14, 15, 27, 12, 13, 44, 8, 33, 31, 21 7, 23, . 27, 25, 11, 16, 35, . 21,  Пирин  20, 2, 18,  Полковник Гарденин  5, 18, 1,  Рила  1, 3., 21,  Родопи  2, 6, 10, 8,  Романова Крепост  11, 19, 9, 7, 8, 5, 13, 15, 6, 10, 4, 17, 12, 2, 21,  Софроний Врачански  3, 2, 1,  Средна Гора  15, 17, 13, 11, 19,  Станка Филибинова  22, 11, 6, 2, 20, 14, 30, 26, 1, 10, 9, 12, 24, 8, 18, 16,  Стефан Караджа  13, 6, 11, 1, 9, 7, 15, 4, 2, 3, 5,  Струпешка  9, 6, 2, 11, 4,  Сухо Поле  12, 3, 15, 13, 5, 11, 8, 14, 2,  Тодор Каблешков  20, 24, 1, 15.,  Топчовец  4, 2,  Тотка Илиева  12, 16, 7, 8, 1, 9, 6, 10, 5, 18, 3, 11, 14, 13, 15, 6.,  Търговска  7, 14, 6г, 6а, 1, 13, 2,  Хаджи Димитър  1, 3, 6, 4, 11, 5, 9,  Хан Крум  2,  Христо Ботев  68, 1, 9, 7, 94, 88, 62, 110, 112, 60, 90, 11, 102, 114, 1а, 13, 80, 86, 32, 84, 74, 5, 66, 82, 100, 68а, 72, 106, 78, 76, 104, 92, 45., 47., 21, 152, 158., 142, 160, 6, 144, 49, 47, 140, 138, 134, 43, 83., 63., 23, 51а, 186, 61, 192., 73, 57, 180, 188, 81, 172, 182., 65, 53, 67, 204, 11, 7, 32, 25, 21, 23, 38, 19, 30, 26, 28, 17, 36, 13, 14, 16, 34, 10, 12, 136, 135, 133, 132, 126а, 19, 122, 17, 21, 13, 3, 25а, 2, 29, 132, 124, 78, 22, 128, 6, 27, 23, 118б, 118, 116, 11, 27 А, 25, 126, 15 А., 4, 15, 25., 20, 130, 17., 7, 120,  Чавдар  5, 1, 3, 2,  Шейново  4, 5, 2, 3, 6, 8, 9, 1,  Шипка  5, 1, 7, 2, 3, 6, 12,  7, 9, 2, 4, 3, 1 1, До Спирка

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Кунино: Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив. Димитров  5, 4, . 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, . 2, 5, 3, . 1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, . 18, 2, 6, 5, . 5, 3, . 17, 7, . 18 А, 5а, 10, 17, 1, 13., 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка,  Кокиче  . 2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  . 3, . 5, . 4, . 2, . 1, . 6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6., 22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, . 12, 11, 8, 32, 16, 24, 14, . 5, 5, 17, 7, 4., 28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, . 174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, . 97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, . 111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, . 8, 20, . 26, 58, 3, 16, 5, 31., . 58, 18 А., 10, 12, 8, . 41, 6, 11., 42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, . 31, 29, 50, 9, . 47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, . 44, 21, 18, 64, 4., 56, . 62, 24, 36, . 46, . 68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, . 57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, . 73, . 77, 106, . 51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, . 2,  Самуилица  1, 2, . 4,  Симеон Найденов  16, 44, . 36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 32, 6, 46, . 30, 18, 7, 34, 30, 11, . 24, 9, 48, 4, . 1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, . 21, . 27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, . 26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, . 9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, . 23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, . 24, 11 Б, 23, . 2, 19, . 34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2., 15, 5, 13, . 1, . 17, 2, . 21,  местност Майсутски Острог

На 24.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./   На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Радовене: Александър Стамболийски  2, 3, 4, 1.,  Ангел Кънчев  15., 4, 5, 1., 10., 11., 8, 2, 6,  Батак  1., 1,  Бачо Киро  77., 8, 4., 2.,  Борис I  2., 4., 6, 6.,  Васил Левски  4 къща, 5., 3.,  Възрожденска  5., 13., 7., 1., 10, 6, 2., 15, 12., 8, 4., 9.,  Ген.  Скобелев  14., 10., 2, 12., 8, 6., 16, 4,  Иван Вазов  4., 2., 4.,  Кирил и Методий  10, 26, 17, 24., 8, 1, 2, 20, 34, 9, 16, 32, 28., 11, 30, 13, 12, 15., 6., 22,  Найден Геров  3, 2, 4.,  Паисий Хилендарски  6., 3, 9,  Стефан Караджа  2, 1.,  УПИ XvII-35,  Кв. 4,  Хаджи Димитър  4, 2, 10, 6, 3, 5, 8., 4, 9, 7,  Хан Аспарух  8, 4., 10., 1., 6, 2., 12,  Христо Ботев  2, 3, 1, 4, 4 А.,  Христо Смирненски  2., 2, 1,  Цар Калоян  2, 1, 6, 317., 4, 5,  Цар Симеон Велики  99, 95., 144, 160, 3, 182, 172, 170., 103., 174, 105, 180, 148, 176., 192, 154., 162., 85, 150, 178., 194., 91., 101., 146., 188, 75., 83., 142, 71., 186, 77., 168, 87., 164., 97., 89., 81, 174., 158, 93, 58, 190, 148., 166., 53., 3, 27., 36, 34., 6, 8, 11, 4, 58., 24., 35, 51, 59, 17, 118., 54., 37, 25, 9, 56., 1, 2, 55., 19., 50, 13, 32., 38., 46, 39, 45, 48., 52., 50., 10, 64, 23, 5, 49, 20, 30, 13., 40., 43., 7, 26., 90, 140, 126., 88., 64., 74., 104., 106., 3, 21, 156., 86, 80, 122, 70., 112., 136., 128., 82., 67., 84, 116, 78, 120, 72, 118, 68, 62, 96, 66, 65, 108, 130, 56, 76, 92, 63, 102., 100.

На 26.06.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ -  Кунино: Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив. Димитров  5, 4, . 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, . 2, 5, 3, . 1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, . 18, 2, 6, 5, . 5, 3, . 17, 7, . 18 А, 5а, 10, 17, 1, 13., 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка,  Кокиче  . 2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  . 3, . 5, . 4, . 2, . 1, . 6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6., 22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, . 12, 11, 8, 32, 16, 24, 14, . 5, 5, 17, 7, 4., 28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, . 174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, . 97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, . 111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, . 8, 20, . 26, 58, 3, 16, 5, 31., . 58, 18 А., 10, 12, 8, . 41, 6, 11., 42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, . 31, 29, 50, 9, . 47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, . 44, 21, 18, 64, 4., 56, . 62, 24, 36, . 46, . 68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, . 57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, . 73, . 77, 106, . 51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, . 2,  Самуилица  1, 2, . 4,  Симеон Найденов  16, 44, . 36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 32, 6, 46, . 30, 18, 7, 34, 30, 11, . 24, 9, 48, 4, . 1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, . 21, . 27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ III-469,  Кв 17,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, . 26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, . 9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, . 23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, . 24, 11 Б, 23, . 2, 19, . 34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2., 15, 5, 13, . 1, . 17, 2, . 21,  местност Майсутски Острог

На 26.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Кунино: Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив. Димитров  5, 4, . 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, . 2, 5, 3, . 1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, . 18, 2, 6, 5, . 5, 3, . 17, 7, . 18 А, 5а, 10, 17, 1, 13., 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка,  Кокиче  . 2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  . 3, . 5, . 4, . 2, . 1, . 6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6., 22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, . 12, 11, 8, 32, 16, 24, 14, . 5, 5, 17, 7, 4., 28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, . 174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, . 97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, . 111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, . 8, 20, . 26, 58, 3, 16, 5, 31., . 58, 18 А., 10, 12, 8, . 41, 6, 11., 42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, . 31, 29, 50, 9, . 47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, . 44, 21, 18, 64, 4., 56, . 62, 24, 36, . 46, . 68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, . 57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, . 73, . 77, 106, . 51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, . 2,  Самуилица  1, 2, . 4,  Симеон Найденов  16, 44, . 36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 32, 6, 46, . 30, 18, 7, 34, 30, 11, . 24, 9, 48, 4, . 1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, . 21, . 27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, . 26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, . 9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, . 23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, . 24, 11 Б, 23, . 2, 19, . 34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2., 15, 5, 13, . 1, . 17, 2, . 21,  местност Майсутски Острог

 

ОБЛАСТ ВИДИН  

Община Белоградчик  

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Белоградчик: Втора  17,  Цоло Тодоров  39 Извън Регулция

На 24.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Белоградчик: Димчо Дебелянов  1,  Княз Борис I  39, 17, 45, 40, 27, 34, 19, 38, 44, 43, 36, 37, 26, 31, 47, 28, 46, 25, 23, 30, 29, 41, 21, 32, 48, 35,  Пазарска  5, 1,  Петко Ковача  7, 1, 11, 9, 3, 15, 6, 5, 8, 10, 13, 17, 4, 2,  Съединение  22, 2, 4, 23,  Тодор Илиев  6, 4, 7, 2, 8, 5, 3, 1,  Хан Крум  15, 6, 18 А, 19, 12, 9, 8, 4, 22, 1, 7, 21, 20, 18, 14, 10, 24, 11,  Цар Асен I  15,  Четник Йоцо  1, 5, 3

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Чифлик,  Общ.  Белоградчик: Втора  17,  Тридесет и Четвърта  44

Община Брегово  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 28.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Делейна: Александър Димитров  3, 5,  Антон Чехов  3, 1, 1,  Асен Балкански  1, 6, 3,  Асен Халачев  30, 12, 7, 13, 26, 6, 23, 1, 5, 9, 36, 16, 18, 34, 3,  Борис Бенчев  14, 7, 16, 1, 10, 9,  Братя Миладинови  4, 2, 6,  Васил Друмев  3, 1,  Васил Левски  2,  Вела Пеева  5, 12, 6, 1, 3, 2,  Виктор Юго  5, 11, 14, 20, 10, 15, 24,  Владимир Заимов  1, 8, 6, 10,  Георги Бенковски  1, 5, 3, 7, 3,  Георги Димитров  17, 22, 3, 12, 23, 14, 8, 16, 25, 10, 19, 27а, 11, 27, 13, 21, 4,  Георги С. Раковски  8, 5, 11, 23, 9, 6, 18, 4,  Гоце Делчев  2, 10, 3,  Граф Игнатиев  2, 4,  Димитър Благоев  2, 10, 1, 12, 11, 17, 7, 9, 14, 3, 16, 23,  Дунав  9, 1, 7, 24, 12, 26, 10, 18, 44, 38, 8 А, 42, 20, 4, 1 Б, 11, 46, 3, 34,  Елин Пелин  5,  Иван Вазов  2, 3,  Индже Войвода  6, 3, 5, 7, 1,  Мико Нинов  2,  Първи Май  4, 1,  Шипка  2,  Юрий Гагарин  2, 8

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Калина,  Общ.  Брегово: 13 -49 Кв 3,  Георги Димитров  21, 10, 2, 28, 1, 14,  Кирил и Методий  4, 3, 6, 12, 10,  Розова Долина  6,  Толбухин  5, 1,  УПИ I Кв. 6,  Филип Тотю  1,  Христо Ботев  2, 5, 6, 3,  Христо Смирненски  10, 5, 13, 30, 2,  Цар Калоян  6, 5, 11, 9, 7,  Цар Симеон  7, 1, 2, 4, 5,  Шипка

Община Видин  

На 24.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Покрайна: 3 531 Кв 23,  Втора  24,  Дванадесета  12,  Девета  8, 11, 3, 9, 10, 1, 2, 12,  Имот 000230  Имот 000230,  Осемнадесета  4,  Осма  12, 14, 16, 38, 24, 18, 20, 11,  Пета  12, 1, 4, 29, 19, 41, 15, 14, 37, 3, 33, 35, 11, 27, 10, 25,  Петнадесета  4, 9, 3, 24, 13, 15, 6, 5, 2, 22, 20, 7,  Първа  28, 43, 35, 7, 25, 39, 24, 23, 31, 19, 41, 15, 27, 17, 11, 6, 21, 18, 26, 13, 20, 33, 29, Тп-1 Покрайна, 22, 37, 9,  Седма  24, 28,  Стопански Двор  18,  Трета  15,  Тридесет и Трета  2, 5, 3,  Четвърта  8, 8а, 2, 5,  Четиринадесета  3, 14,  Шеста  25, 8,  Шестнадесета  3, 10, 17, 5, 11, 9, 12

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Видин: Батак  15, 23, 1, 31, 15а, 13, 21, 6, 14, 28, 24, 9, 29, 12,  Безименна  Тп-48 Бояhова 2,  Димчо Дебелянов  24, 30, 42, 52, 31, 38, 33, 66, 64, 56, 20, 74, 45, 48,  Иглика  21, 13, 15, 8, 11, 10, 2, 4, 6, 5, 5, 13,  Перущица  7, 14, 7, 18, 12, 3, 8, 14, 21, 32, 11,  Пушкин  36, 90-3, 17, 25, 29, 23, 20, 41, 5, 21, 19, 15, 31, 22, 30, 13,  Родопи  4, 12, 8, 7, 10, 16, 2,  Росица  13, 32, 14, 23, 5, 28, 2, 15, 4, 19, 27, 25, 26, 12, 1, 12, 20, 17, 11а, 10, 18,  Ружа  10, 37, 2,  Свобода  36, 7, 23, 11, 15, 16, 8, 12, 13, 17, 4, 3, 25, 10,  Стефан Малиновски  32, 12, 4, 6, 3, 10, 8, 16, 35

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново: 290  45,  547 Кв 51,  Бдин  10,  Бдин  5, 7, 28, 11, 32, 2, 3, 1,  Битоля  3, 5, 14, 6, 7, 16, 11,  Бяло Море  20,  Васил Левски  4, 9, 2, 8, 10,  Георги Димитров  5, 43, 47, 2, 14, 4,  Димитровски Завет  40, 15, 28, 56, 65, 1, 49, 34, 69, 39, 75, 60, 32, 73, 52, 47, 30, 57, 54, 53, 58,  Димитровски Завет  3,  Добруджа  20, 22, Тп-1 Иново, 18, 19, 43, 47, 28, 30, 39, 24,  Добруджа  1, 3, 2,  Еделвайс  14, 5, 9, 8,  Имот 030008,  Индже Войвода  36, 18, 5а, 38, 6, 7, 40,  Лозенград  8, 5, 6, 18, 14, 13, 11,  Лозенец  9,  Мангалия  8, 3, 4, 11, 7, 17,  Мизия  5, 1, 4, 2, 10,  Михалаки Георгиев  1, 5, 11, 2, 4,  Осма  5,  Пета  4, 3,  Пирин  4, 5, 8, 14, 10, 6, 12, 22, 18,  Първа  6, Тп-1 Иново,  Първа  2,  Рила  6, 1, 2,  Седма  25,  Славянска  3, 6, 7, 4,  Смърданска Битка  4, 11, 13, 3, 5,  Солун  2,  Солун  21а, 13, 6, 3, 15, 10, 11, 7, 21, 19,  Тимок  52, 6, 9, 5, 11, 1, 12, 10,  Тракия  1, 12, 2, 4, 3,  Трета  7, 9,  Трета  13,  Четвърта  Мтп-4 Иново,  Шеста  3, 4, 4а, 7, 2, 10, УПИ 9-347 Кв. 45,  ПИ 456 Кв. 3

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Буковец,  Общ.  Видин: 119002,  Втора  7,  Втора  41, 47, 114, 108, 104, 132, 45,  Втора  24, 32а, 34, 2, 36,  Двадесет и Девета  13,  Двадесет и Осма  7,  Двадесет и Първа  2,  Двадесет и Седма  2,  Двадесет и Трета  4, 1, 2,  Двадесет и Четвърта  7а, 19, 13, 25, 23, 27, 9, 17, 35, 4, 2,  Двадесет и Четвърта  4,  Двадесет и Шеста  1,  Двадесета  5, 4, 17, 6, 3, 2,  Двадесета  6,  Дванадесета  23, 22, 24, 18, 10, 13, 17, 14, 20, 2, 7,  Девета  12, 8, 6, 2, 10,  Деветнадесета  6, 8, 1, 4,  Десета  10, 7, 11, 16, 21, 9,  Единадесета  14, 24, 20, 18,  Осма  1,  Осма  3, 23, 20, 28, 25, 16, 24,  Пета  4, 2,  Петнадесета  8, 10, 6,  ПИ 262,  Първа  101, 115, 5, 123, 87, 91, 103, 92, 96, 34, 82, 116, 113, 119, 107, 98, 114, 74, 84, 78, 110, 106, 97, 75, 100, 79, 77, 125, 71, 80, 83, 76, 108, 86, 93, 109, 72, 89, 85, 90, 117, 73, 102, 99, 81, 118, 104, 111, Тп-1 Буковец,  Първа  75, Тп-3 Буковец,  Първа  65, 61, 2, 44, 48, 41, 67, 22, 30, 28, 49, 59, 34, 36, 37, 33, 46, 24, 32, 68, 57, 18, 70, 58, 69, 31, 62, 51, 1, 55, Тп-2 Буковец, 56, 8а, 35, 5, 63, 14, 10, 1а, 42, 54, 47, 29, 20, 52, 26, 6, 3, 66, 40, 60, 45, 27, 43, 39, 50, 8, 16,  Седма  31, 4, 6, 3, 38, 23, 11, 2, 25, 47,  Седма  1,  Стопански Двор  1,  Трета  12а, 24, 14,  Трета  22, 40, 34а, 36, 42, 5, 26, 28, 32, 30, 38, 52, 2,  Тринадесета  2, 7, 5, 3, 4, 1,  Тринадесета  8,  Тринадесета  8,  Четвърта  4, 37, 25, 7, 29, 8, 31, 21, 2, 27, 19, 35, 39, 33, 9, 14, 3, 11, 5, 10, 15, 23,  Четвърта  10,  Четвърта  41., 1,  Четиринадесета  6, 1, 4, 3, 2, 5,  Четиринадесета  7, 13, 9,  Шеста  1, 4,  извън регулация, Имот №024046 Екатте 06954

На 24.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Сланотрън: Втора  9, 50, 49, 59, 53,  Втора  5,  Втора  45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42,  Двадесет и Втора  17,  Двадесет и Втора  3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17,  Двадесет и Девета  6, 2, 5,  Двадесет и Пета  2, 4, 14, 3, 15, 5, 11, 13, 12,  Двадесет и Пета  2,  Двадесет и Пета  5,  Двадесет и Първа  6, 20, 4,  Двадесет и Седма  3,  Двадесет и Седма  2, 87,  Двадесет и Трета  6, 7,  Двадесет и Четвърта  2, 9, 13,  Двадесет и Шеста  22, 2,  Двадесет и Шеста  6, 2,  Двадесета  9,  Двадесета  1, 13, 9, 2, 4,  Дванадесета  7,  Дванадесета  10, 2,  Дванадесета  1, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 8,  Деветнадесета  5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1,  Десета  5, 6, 3, 1,  Осемнадесета  2,  Осемнадесета  5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4,  Пета  56, 1, 3,  Първа  54, 40, 70, 64, 41, 50, 57, 63, 53, 71, 52, 68, 51, 59, 67, 66, 36, 49, 46, 56, 73, 38, Тп-1 Сланотрън, 43, 42, 44, 62, 48, 77, 69, 45, 47, 15,  Първа  Тп-3 Сланотрън, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, 91,  Първа  26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 18, 28, 9, 31, 41, 4, Тп-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 20, 33, 1, 25, 21,  С. Сланотрън,  С. Сланотрън,  Седемнадесета  7, 6, 1, 3, 2, 10, 4,  Седемнадесета  4,  Седма  74, 27, 8, 60, 37, 62,  Седма  43, 45, 53, 55,  Седма  1, 10, 8, 4, 12, 2, 6,  Трета  24, 26, 31, 35, 18, 45, 16, 22, Тп-1 Сланотрън, 37, 11, 39, 19, 3, 13, 1, 14, 20, 28, 33, 12, 2, 21, 47, 15, 23,  Трета  5, 55, 57,  Трета  5, 34, 11,  Тринадесета  12, 15, 7, 13,  Четвърта  33, 12, 18, 31, 13, 14, 25, 23, 3, 17, 1, 16, 20, 15, 11, 5, 22,  Четвърта  41, 37,  Четвърта  2,  Четиринадесета  1, 5, 8, 2,  Четиринадесета  5, 2, 6,  Шеста  12, 10, 1, 8, 24, 7, 29, 13, 20, 5,  Шеста  9, 7, 36, 15, 11, 3, 13,  Шеста  6, 2, 4,  Шестнадесета  5, 3, 11, 4, 7, 2,  Шестнадесета  4

На 24.06.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Ивановци,  Общ.  Видин: Втора  5, 13, 32, 4,  Двадесет и Първа  24, 10, 33, 31, 12, 14,  Двадесет и Седма  01, 3,  Двадесет и Трета  21, 18,  Двадесет и Четвърта  34, 2,  Двадесет и Шеста  2,  Дванадесета  10, 9, 8, 12, 14,  Деветнадесета  1,  Единадесета  3, 6, 11, 14,  Осемнадесета  5, 2, 4,  Пета  1,  Петнадесета  2,  Първа  35, 51, 38, 20, 66, 39, 46, 50, 15, 40, 12, 5, 31, Тп-1 Ивановци, 8, 3, 45, 10, 17, 52, 60, 43, 28, 6, 4, 49, 33,  Седемнадесета  3, 6, 8,  Трета  2, 12,  Шеста  24, 1, 8, 2, 6,  Шестнадесета  8, 7, 1, 16, 12

На 25.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кутово: Двадесет и Девета  2, 15, 23, 9, 19,  Изборна  1,  Осемдесет и Пета  2, 4,  Осемдесета  5,  Петдесет и Първа  3,  Първа  64, 24, 40, 39, 27, 49, 19, 43, 47, 18, 50, 10, 42, 32, 20, 38, 35, 15, 34, 30, 1, 26, 25, 28, 45, 11, 5, 14, 9, 48, 6, 21а, 33, 46, 72, 89, 21, 22, 13, 31, Тп-3 Кутово, 16, 81, 2, 41, 36, 3, 29, 23, 60,  Тридесет и Втора  25, 26, 3, 24, 8, 39, 23, 16, 15, 20, 22, 21, 45, 41, 1, 10, 28, 4, 6, 18, 5, 12, 37, 2,  Тридесет и Девета  1, 6, 3, 4,  Тридесет и Осма  1, 6, 4, 5, 10, 8, 3, 2,  Тридесет и Първа  1,  Тридесет и Седма  1,  Тридесет и Трета  5, 1, 6,  Тридесет и Шеста  6, 1, 4,  Тридесета  16, 22, 6, 10, 5, 14, 4, 3, 18, 24,  Четиридесет и Втора  8, 6, 3,  Четиридесет и Осма  2,  Четиридесет и Първа  1,  Четиридесет и Трета  7, 1,  Четиридесет и Четвърта  5,  Четиридесет и Шеста  2, 1, 6,  Четиридесета  2, 1, 3

На 25.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Сланотрън: Втора  45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42,  Втора  9, 50, 49, 59, 53,  Втора  5,  Двадесет и Втора  3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17,  Двадесет и Втора  17,  Двадесет и Девета  6, 2, 5,  Двадесет и Пета  5,  Двадесет и Пета  2, 4, 14, 3, 15, 5, 11, 13, 12,  Двадесет и Пета  2,  Двадесет и Първа  6, 20, 4,  Двадесет и Седма  2, 87,  Двадесет и Седма  3,  Двадесет и Трета  6, 7,  Двадесет и Четвърта  2, 9, 13,  Двадесет и Шеста  6, 2,  Двадесет и Шеста  22, 2,  Двадесета  1, 13, 9, 2, 4,  Двадесета  9,  Дванадесета  1, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 8,  Дванадесета  7,  Дванадесета  10, 2,  Деветнадесета  5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1,  Десета  5, 6, 3, 1,  Осемнадесета  5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4,  Осемнадесета  2,  Пета  56, 1, 3,  Първа  26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 18, 28, 9, 31, 41, 4, Тп-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 20, 33, 1, 25, 21,  Първа  54, 40, 70, 64, 41, 50, 57, 63, 53, 71, 52, 68, 51, 59, 67, 66, 36, 49, 46, 56, 73, 38, Тп-1 Сланотрън, 43, 42, 44, 62, 48, 77, 69, 45, 47, 15,  Първа  Тп-3 Сланотрън, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, 91,  С. Сланотрън,  С. Сланотрън,  Седемнадесета  4,  Седемнадесета  7, 6, 1, 3, 2, 10, 4,  Седма  1, 10, 8, 4, 12, 2, 6,  Седма  74, 27, 8, 60, 37, 62,  Седма  43, 45, 53, 55,  Трета  5, 34, 11,  Трета  24, 26, 31, 35, 18, 45, 16, 22, Тп-1 Сланотрън, 37, 11, 39, 19, 3, 13, 1, 14, 20, 28, 33, 12, 2, 21, 47, 15, 23,  Трета  5, 55, 57,  Тринадесета  12, 15, 7, 13,  Четвърта  2,  Четвърта  33, 12, 18, 31, 13, 14, 25, 23, 3, 17, 1, 16, 20, 15, 11, 5, 22,  Четвърта  41, 37,  Четиринадесета  5, 2, 6,  Четиринадесета  1, 5, 8, 2,  Шеста  6, 2, 4,  Шеста  12, 10, 1, 8, 24, 7, 29, 13, 20, 5,  Шеста  9, 7, 36, 15, 11, 3, 13,  Шестнадесета  4,  Шестнадесета  5, 3, 11, 4, 7, 2

На 25.06.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Кутово: Двадесет и Девета  69, 59, 65, 61, 10, 12, 3, 75, 6, 67, 8, 4, 77,  Осемдесет и Първа  7,  Осемдесет и Четвърта  3, 1, 2,  Петдесет и Втора  6,  Петдесет и Девета  10, 3, 4, 6, 8,  Петдесет и Осма  1, 3, 4, 6, 5, 2,  Първа  81, 90, 105, 58, 79, 78, 89, 103, 93, 96, 80, 71, 101, Тп-4 Кутово, 92, 95, 83, 91, 85, 94, 87,  Седемдесет и Втора  2, 1, 3,  Седемдесет и Пета  4, 1,  Седемдесет и Първа  4, 3, 2, 10, 6, 12, 8,  Седемдесет и Трета  2, 1, 3,  Седемдесет и Четвърта  2,  Седемдесета  4, 2, 1,  Тридесет и Пета  5, 22,  Тридесет и Четвърта  6,  Шестдесет и Девета  4, 2,  Шестдесет и Пета  91,  Шестдесет и Седма  3,  Шестдесет и Трета  2,  Шестдесета  7, 3, 4, 9, 1, 8, 6, 10, 5

На 26.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Покрайна: 224,  Втора  25,  Двадесет и Втора  5, 13, 4,  Двадесет и Осма  4, 17, 10,  Двадесет и Седма  2, 1, 7,  Двадесет и Трета  3, 1, 7,  Двадесет и Четвърта  3, 1,  Двадесета  1, 3,  Дванадесета  9, 12, 8, 10, 7, 3,  Осемнадесета  3,  Пета  133, 120,  Първа  Тп-2 Покрайна, 91,  Тридесет и Девета  1, 4,  Тридесет и Осма  9,  Тридесет и Пета  9, 11,  Тридесет и Седма  3,  Тридесет и Шеста  17,  Четвърта  43, 45, 53, 58, 61, 55, 57, 20, 52, 64,  Четиридесета  1,  Шеста  19, 20, 12, 33, 26, 21, 2, 13, 11, 16, 31, 25, 14, 54

На 26.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Буковец,  Общ.  Видин: 119002,  Втора  7,  Втора  24, 32а, 34, 2, 36,  Втора  41, 47, 114, 108, 104, 132, 45,  Двадесет и Девета  13,  Двадесет и Осма  7,  Двадесет и Първа  2,  Двадесет и Седма  2,  Двадесет и Трета  4, 1, 2,  Двадесет и Четвърта  4,  Двадесет и Четвърта  7а, 19, 13, 25, 23, 27, 9, 17, 35, 4, 2,  Двадесет и Шеста  1,  Двадесета  5, 4, 17, 6, 3, 2,  Двадесета  6,  Дванадесета  23, 22, 24, 18, 10, 13, 17, 14, 20, 2, 7,  Девета  12, 8, 6, 2, 10,  Деветнадесета  6, 8, 1, 4,  Десета  10, 7, 11, 16, 21, 9,  Единадесета  14, 24, 20, 18,  Осма  1,  Осма  3, 23, 20, 28, 25, 16, 24,  Пета  4, 2,  Петнадесета  8, 10, 6,  ПИ 262,  Първа  101, 115, 5, 123, 87, 91, 103, 92, 96, 34, 82, 116, 113, 119, 107, 98, 114, 74, 84, 78, 110, 106, 97, 75, 100, 79, 77, 125, 71, 80, 83, 76, 108, 86, 93, 109, 72, 89, 85, 90, 117, 73, 102, 99, 81, 118, 104, 111, Тп-1 Буковец,  Първа  65, 61, 2, 44, 48, 41, 67, 22, 30, 28, 49, 59, 34, 36, 37, 33, 46, 24, 32, 68, 57, 18, 70, 58, 69, 31, 62, 51, 1, 55, Тп-2 Буковец, 56, 8а, 35, 5, 63, 14, 10, 1а, 42, 54, 47, 29, 20, 52, 26, 6, 3, 66, 40, 60, 45, 27, 43, 39, 50, 8, 16,  Първа  75, Тп-3 Буковец,  Седма  31, 4, 6, 3, 38, 23, 11, 2, 25, 47,  Седма  1,  Стопански Двор  1,  Трета  22, 40, 34а, 36, 42, 5, 26, 28, 32, 30, 38, 52, 2,  Трета  12а, 24, 14,  Тринадесета  2, 7, 5, 3, 4, 1,  Тринадесета  8,  Тринадесета  8,  Четвърта  4, 37, 25, 7, 29, 8, 31, 21, 2, 27, 19, 35, 39, 33, 9, 14, 3, 11, 5, 10, 15, 23,  Четвърта  41., 1,  Четвърта  10,  Четиринадесета  6, 1, 4, 3, 2, 5,  Четиринадесета  7, 13, 9,  Шеста  1, 4,  извън регулация, Имот №024046 Екатте 06954

На 26.06.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Антимово,  Общ.  Видин: Втора  39, 5, 4, 17, 9, 3, 18, 10, 1, 13, 15, 6, 12, 7,  Двадесет и Девета  1,  Двадесет и Пета  5, 3,  Двадесет и Трета  6, 4,  Двадесет и Четвърта  2,  Двадесет и Шеста  4,  Девета  18, 2, 1, 24,  Десета  6, 4, 1, 2,  Единадесета  4, 1, 13, 11, 9,  Осемнадесета  16,  Петнадесета  4, 3, 8, 2, 6, 1,  Първа  32, 22, 30, 6, 35, 39, 25, 20, 12, 4, 1, 29, 34, 28, 18, 31, 13, 23, 42, 37, 43, Тп-1 Антимово, 27, 15, 26, 36, 3, 8, 14, 16, 5, 2,  Седемнадесета  1,  Трета  2, 6, 10, 8, 15, 17, 4, 5, 3, 7, 1,  Тринадесета  6, 1,  ул. Първа,  Четвърта  5, 21, 3,  Четиринадесета  10, 4, 3, 6, 12, 7, 1, 5,  Шеста  6

На 27.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Антимово,  Общ.  Видин: Втора  41, 24, 32, 26, 25, 18, 27, 30, 23, 35, 34, 19, 22, Тп-2 Антимово, 28, 29, 42, 39, 10, 21, 20, 31, 40,  Двадесет и Втора  1, 2,  Двадесет и Осма  15, 11,  Двадесет и Пета  5,  Двадесет и Първа  4, 2, 1,  Двадесет и Седма  5, 7,  Двадесет и Четвърта,  Двадесета  1,  Дванадесета  1, 8, 2, 14, 16, 12, 4,  Деветнадесета  4, 5, 2, 1, 7,  Кръстовището М/У ул. Трета и ул. Деветнадесета,  Осемнадесета  6, 18, 20, 12, 19, 11, 15, 9, 8, 14, 13, 16, 13б, 10,  Пета  54, 31, 57, 58, 50, 52, 72, 35, 47, 64, 56, 66, 33, 76, 46, 48, 74, 37, 49, 41, 70, 62, 39, 43, 44,  Първа  44, 49, 52, 50, 42, 46, 53, 56, 69, 73, 51, 54, 63, 38, 47, 67, 71, 40, 43, 58, 48, 45,  Седемнадесета  3, 5, 4, 1, 2,  Трета  41, 38, 36, 22, 34, 24, 29, 37, 33, 31, 43, 51, 45, 7, 16, 39, 48, 40, 25, 19, 35, 32, 30, 53, 20, 27, 47, 28, 26,  Шеста  32, 38, 36, 42, 15, 40, 12, 34, 10, 20,  Шестнадесета  2, 1, 4

На 27.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Видин: 10971. 511. 200,  Зап.  Склад.  Зона-10971. 511. 175. 1,  Западна Складова Зона,  Зпз,  Зпз  ТП Тпк Окс - Рем Р-Ца,  Зсз,  Зсз Окс  10971511171,  УПИ 1-5109 Кв. 557 Зсз,  УПИ 10971. 511. 154,  УПИ 10971. 511. 167,  УПИ-V-5097 Зсз,  Южна Пром. Зона

На 27.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Иново: 290  45,  547 Кв 51,  Бдин  5, 7, 28, 11, 32, 2, 3, 1,  Бдин  10,  Битоля  3, 5, 14, 6, 7, 16, 11,  Бяло Море  20,  Васил Левски  4, 9, 2, 8, 10,  Георги Димитров  5, 43, 47, 2, 14, 4,  Димитровски Завет  3,  Димитровски Завет  40, 15, 28, 56, 65, 1, 49, 34, 69, 39, 75, 60, 32, 73, 52, 47, 30, 57, 54, 53, 58,  Добруджа  1, 3, 2,  Добруджа  20, 22, Тп-1 Иново, 18, 19, 43, 47, 28, 30, 39, 24,  Еделвайс  14, 5, 9, 8,  Имот 030008,  Индже Войвода  36, 18, 5а, 38, 6, 7, 40,  Лозенград  8, 5, 6, 18, 14, 13, 11,  Лозенец  9,  Мангалия  8, 3, 4, 11, 7, 17,  Мизия  5, 1, 4, 2, 10,  Михалаки Георгиев  1, 5, 11, 2, 4,  Осма  5,  Пета  4, 3,  Пирин  4, 5, 8, 14, 10, 6, 12, 22, 18,  Първа  2,  Първа  6, Тп-1 Иново,  Рила  6, 1, 2,  Седма  25,  Славянска  3, 6, 7, 4,  Смърданска Битка  4, 11, 13, 3, 5,  Солун  21а, 13, 6, 3, 15, 10, 11, 7, 21, 19,  Солун  2,  Тимок  52, 6, 9, 5, 11, 1, 12, 10,  Тракия  1, 12, 2, 4, 3,  Трета  13,  Трета  7, 9,  Четвърта  Мтп-4 Иново,  Шеста  3, 4, 4а, 7, 2, 10,  ПИ 456 Кв. 3, УПИ 9-347 Кв. 45

На 27.06.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Антимово,  Общ.  Видин: Девета  18, 22, 3, 20, 24,  Десета  7, 5, 3, 8,  Кръстовището М/У ул. Четвърта И ул. Петнадесета,  Осемнадесета  21,  Осма  2, 4,  Пета  40, 5, 42, 12, 23, 22, 8, 16, 17, 15, 34, 24, 18, 29, 36, 14, 7, 32, 28, 27, 30, 25, 9, 11, 20, 26, 21, 3, 10, 13,  Петнадесета  5, 7,  Първа  2,  Седма  1,  Стопански Двор  1,  Трета  8, 12, Тп-3 Антимово,  Четвърта  20, 7, 17, 15, 2, 12, 13, 1, 23, 16, 4, 19, 10,  Четиринадесета  20, 24, 22, 14, 11, 17, 9, 19, 18,  Шеста  26, 13, 8, 6, 22, 28, 14, 10, 4, 5, 20, 17, 30, 11, 12, 16, 7, 18, 3, 9, 15

На 28.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Видин: Безименна  Тп-58 Л. Каравелов,  Ильо Войвода,  Любен Каравелов  54, 38, 40, 56, 58, 52, 50, 36, 29,  Райко Жинзифов  13, 18, 16

Община Димово  

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Арчар: 000021,  242 Кв. 29,  Археологическа  3, 1,  Арчарица  34, 33 УПИ V-403 Кв. 26, 27, 48, 41, 33, 2, 31, 44, 25, 12, 36, 32, 23, 73, 22, 6, 10, 17, 21, 9, 11, 16, 1, 24, 5, 8, 26, 13, 3, 20, 2, 28, 7, 58, 95, 63, 61, 55, 73, 51, 65, 59, 57, 53, 2, 91,  Бабуя Имот 054008,  Бдин  5,  Бързарци  76, 8, 10, 6, 4, 2,  Бързица  7, 4, 3,  Валентина Терешкова  43, 53а, 13, 29, 20, 4, 55, 6, 28, 18, 25, 30, 1, 31, 7,  Васил Левски  8, 7, 2, 5, 6, 71, 110, 73, 138, 112, 91, 63, 124, 130, 126, 102, 61, 10, 122, 148, 27, 37, 11, 47, 49, 28, 20, 32, 40, 43,  Вида  2, 1,  вилна зона Рациария  12, 30, 21, 5, 6, 13, 4, 3, 7, 10, 2, 16а, 18, 8, 9, 1, 17, 15, 19,  Вит  2, 8, 10, 14, 2,  Витоша  8, 10, 3, 2, 1, 9, 6, 7,  Волга  3, 4, 1, 2, 5, 9, 7,  Георги Бенковски  13, 9, 10, 5, 5,  Добрич  9, 5, 15,  Дузлука  65, 33, 45, 29, 12, 2, 24, 5, 17, 8, 30, 57, 16, 67, 1,  Дунав  40, 4, 40, 56, 3, 61, 37, 55, 2, 53, 8, 51, 65, 26, 12, 16, 23, 4, 46, 18, 69, 32, 4, 54, 44,  Дъб  9, 13, 8,  Елада  8, 11, 6, 4, 5, 19, 2, 1,  Захари Стоянов  3, 7, 4, 1, 2, 6,  Иван Вазов  26, 10, 31, 16, 30, 12, 18, 1, 11, 14, 17, 7, 33, 37, 4, 36, 8, 34, 5, 28, 21, 35, 3,  Искър  5, 7, 11, 5,  Калето  8, 10, 15, 37, 27, 1, 25, 19, 28, 18, 7, 24, 4, 12, 20, 26, 22, 9, 2, 11, 21, 13,  Кирил и Методий  3, 10, 14, 7, 8, 5, 6, 2, 30, 39, 40, 8, 34, 7, 21, 16, 48, 58, 1, 99, 7, 63, 22, 80, 61, 98,  Кокиче  18, 12, 11, 8,  Крайбрежна  3, 1,  Марица  9, 14, 4, 3, 13,  Осъм  1, 8а, 18, 10,  Отец Паисий  26, 35, 9, 10,  Панайот Волов  4, 20, 24, 35, 9, 19, 38, 18, 21, 32, 13, 15, 23, 5, 25,  Петър Берон  16, 13, 14,  Пирин  33, 2, 10, 31, 20, 11, 33, 14, 1, 16, 35, 3, 37, 25,  Разлог  17,  Райна Княгиня  7, 13, 9, 1, 3, 81, 50, 75, 54, 61, 71, 77, 25, 27, 40, 23, 11, 8, 29, 24,  Рациария  27, 4, 15, 29, 6, 36, 49, 51, 43, 28, 31, 22, 30, 52, 68, 33, 24, 61, 20, 55, 39, 41, 2, 16, 37, 13, 9, 42, 56, 86, 32, 78, 14, 8, 72, 10, 46, 50, 26, 38, 1, 18, 5., 13, 21, 19, 18-6, 10, 3,  Рациария Блок 8 Кв. 13 Парцел. 5,  Рибарска  8, 9, 1, 11, 23, 12, 3, 6, 4, 7,  Рила  6, 13, 9, 15, 7, 11, 3, 5,  Спортист  3, 11, 17, 13,  Тинтява  32, 18, 9, 2, 26, 3, 8, 32,  Тодор Каблешков  9, 2, 12, 9, 20,  Търлите  21, 19, 1, 5, 7, 15, 13,  УПИ 7-631 Кв 51,  УПИIII Кв. 100,  Хемус  19, 6, 12, 3, 4, 13, 28, 14,  Христо Ботев  12, 5, 6, 4, 8, 2, 1,  Христо Смирненски  2, 15, 6,  Цар Калоян  3,  Цар Шишман  1, 29, 27, 14, 7, 25,  Черковна  5, 24, 3, 20, 14, 7, 4, 2, 5, 16, 28а

На 24.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Воднянци,  Общ.  Димово: Безименна  Фец Воднянци

На 24.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Карбинци: Безименна  Фец Карбинци1 ;Фец Карбинци 2

На 24.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Медовница: Безименна  Фец Медовница

На 24.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:30 - 15:30 ч./ -  Орешец,  Общ.  Димово: XIx - 111, Кв. 42,  Xv - 111, Кв. 42,  XvI - 111, Кв. 42,  XvII-111,  Кв. 42,  XvIII - Кв. 42,  Бачо Киро  7, 6, 3, 2, 4, 10, 5, 8, 1,  Васил Коларов  11, 40, 19, 38, 42, 27, 15, 7, 36, 17, 21, 9, 44, 46, 13, 50, 28, 34, 30, 25, 23,  Васил Левски  135,  Венеца  3,  Втора  1, 1, 7, 4, 9, 11,  Георги Бенковски  29, 38, 27, 31, 34, 36, 35,  Георги Димитров  72, 70, 34, 46, 51, 26, 24, 52, 20, 36, 76, 58, 62, 42, 40, 54, 16, 60, 80, 7, 66, 22, 48, 95, 82, 97, 68, 78, 101, 99, 103, 74, 50, 38, 44, 30, 93, 82,  Димитър Благоев  22, 35, 37, 24, 39, 41, 20, 34, 26, 33, 30, 31, 28, 32, 27,  Ленин  8,  Народен Будител  3, 1,  Панайот Волов  3, 2, 48, 5, 1, 7, 6, 27, 8,  Хаджи Димитър  5, 2, 4, 3, 1,  Христо Ботев  32, 48, 74., 74, 50, 30, 33, 69, 61, 77, 65, 42, 66, 16, 36, 81, 57, 63, 70, 60, 24, 75, 28, 56, 26, 72, 54, 76, 71, 52, 44, 68, 46, 58, 55, 38, 67, 59, 20, 40, 87, 85, 22,  УПИ-I-111, Кв. 42

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Държаница: Втора  13, 18, 14, 6, 2, 3, 10, 20, 8, 15, 1, 22, 17, 16, 9, 11,  Девета  2, 3,  Десета  5, 2, 4,  Единадесета  2, 4,  Осма  9, 19, 1, 3, 8, 2, 7, 6,  Пета  6, 3, 4, 1,  Петнадесета  4, 9, 11, 2, 7, 3, 8, 13, 6, 1,  Първа  34, 4, 10, 12, 8, 3, 6, 42, 5, 24, 38, 16, 31, 9, 22, 18, 44, 40, 2, 33, 1, 20, 13, 30, 21, 46, 36, 27, 16,  Седма  35, 33, 31,  Трета  11, 14, 13, 24, 9, 17, 5, 22, 10, 12, 20, 8, 1, 15, 25, 6,  Тринадесета  2, 1,  Четвърта  6, 10, 11, 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5,  Четиринадесета  1, 11, 2, 4, 15, 3, 17, 13, 5,  Шеста  6, 1, 4, 5, 3,  Шестнадесета  5а, 5, 2, 1, 3, 4

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Мали Дреновец: Втора  11, 1, 15, 2, 22, 6, 5, 20,  Пета  15, 7, 4, 3, 5, 11, 13,  Първа  59, 45, 14, 26, 25, 12, 18, 51, 48, 24, 1, 62, 3, 28, 19, 37, 33, 54, 5, 38, 34, 8, 9, 43,  Трета  7, 5, 2, 9, 8

На 25.06.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Шипот: Втора  3, 27, 12, 20, 11, 18, 17, 22, 13, 31, 19, 10, 1, 8, 25, 9, 16, 14,  Дванадесета  1,  Девета  12, 1,  Единадесета  2,  Екте 83239 Имот № 20018,  Осма  9, 1, 4,  Пета  5, 2, 3, 4,  Петнадесета  5, 7,  Първа  12, 4, 1, 21, 7, 20, 16, 26, 18, 24, 22, 14, 13, 32, 28, 10, 34, 19, 30,  Седма  6,&n