Реклама / Ads

0| 3552 |17.05.2019

Планирани прекъсвания за цяла Западна България за периода 20-23.05.2019

.
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецикиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20-23 май 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

София-Град

Община Банкя  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   893  Кв.70, Бор, Булаир, Вежен, Момина Сълза, Оборище, Роза, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Добруджа, Княз Борис I/Д.Благоев/, Лутраки/Свилен Русев/, Отец Паисий, Упи Ххvііі-229,2258 Кв.119

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   893  Кв.70, Vi-789, Кв.12, Ангел Каралийчев, Бор, Булаир, Вежен, Вз.Иваняне Ул.Мусала, Вз.Иваняне,Ул.Богдан И Ул.Мусала, Връх Богдан, Момина Сълза, Мусала/15-Та/, Оборище, Петър Генчев /В.З.Иваняне/, Роза, Упи Xvii- 726  Кв.9, Шипка

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Иваняне:   Богданов Дол

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Богдан

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   11-Та, Ix Кв.43а, Александър Стамболийски, Иван Вазов, Княз Борис I/Д.Благоев/, Майор Коста Паница/Толбухин, Трапезица, Упи I-За Парк Кв.82, Упи Ii-2419, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Майор Юрий Гагарин

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Банкя, Общ. Столична:   Момина Сълза, Спътник

Община Витоша  

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Ботевград:   В.З.Зелин

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   12-Та /Кв.Симеоново/, 15-Та, 22/Кв.Симеоново/, 403/Драгалевци/, 403/Драгалевци/, 420-Та/Триядица/, 421-Ва/Триядица/, 503/Драгалевци/, 504-Та/Слатина/, 507-Ма/В.З. Симеоново-Драгаревци/, 509-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 510-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 7-Ма /Кв.Симеоново/, Български Апокриф/505а//В.З.Симеоново-Драгалевци/, В.З. Симеоново - Драгалевци, В.З. Симеоново - Драгалевци, Горска Ела, Горска Ела, Драгалевци, Железният Светилник/504/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Могилата, Нова Земя, Павел Дованлийски, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Проф.Александър Бурмов, Проф.Йордан Иванов/508//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Сава Доброплодни/421/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/, Симеоново -Драгалевци Кв.52, Симеоновска, Христо Бръзицов/506//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Цани Гинчев/420/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ -  София:   505/Драгалевци/, 506/Драгалевци/, 508/Драгалевци/, 509-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 510-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, В.З. Симеоново - Драгалевци, Павел Дованлийски, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Проф.Йордан Иванов/508//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Христо Бръзицов/506//В.З.Симеоново-Драгалевци/

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Бъкстон

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   12-Та /Кв.Симеоново/, 15-Та, 22/Кв.Симеоново/, 403/Драгалевци/, 403/Драгалевци/, 420-Та/Триядица/, 421-Ва/Триядица/, 503/Драгалевци/, 504-Та/Слатина/, 507-Ма/В.З. Симеоново-Драгаревци/, 509-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 510-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 7-Ма /Кв.Симеоново/, Български Апокриф/505а//В.З.Симеоново-Драгалевци/, В.З. Симеоново - Драгалевци, В.З. Симеоново - Драгалевци, Горска Ела, Горска Ела, Драгалевци, Железният Светилник/504/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Иван Сусанин, Манастирски Ливади-Запад, Могилата, Нова Земя, Павел Дованлийски, Петър Папакочев, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Проф.Александър Бурмов, Проф.Йордан Иванов/508//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Ралевица, Сава Доброплодни/421/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/, Симеоново -Драгалевци Кв.52, Симеоновска, Упи 1-1238 Кв. 55, Христо Бръзицов/506//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Цани Гинчев/420/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Ген. Суворов

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  София:   Парк Витоша, Планина Витоша

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   12-Та /Кв.Симеоново/, 15-Та, 22/Кв.Симеоново/, 403/Драгалевци/, 403/Драгалевци/, 420-Та/Триядица/, 421-Ва/Триядица/, 503/Драгалевци/, 504-Та/Слатина/, 507-Ма/В.З. Симеоново-Драгаревци/, 509-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 510-Та /В.З.Симеоново - Драгалевци/, 7-Ма /Кв.Симеоново/, Български Апокриф/505а//В.З.Симеоново-Драгалевци/, В.З. Симеоново - Драгалевци, В.З. Симеоново - Драгалевци, Горска Ела, Горска Ела, Драгалевци, Железният Светилник/504/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Захари Зограф, Могилата, Нова Земя, Павел Дованлийски, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/, Проф.Александър Бурмов, Проф.Йордан Иванов/508//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Сава Доброплодни/421/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/, Симеоново -Драгалевци Кв.52, Симеоновска, Христо Бръзицов/506//В.З.Симеоново-Драгалевци/, Цани Гинчев/420/ /В.З.Симеоново-Драгалевци/

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Вихрен/Петър Тонев/, Ген. Суворов, Симеон Радев/Кирил Янев/

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   48-Ма /Кв.Симеоново/, 54-Та /Кв.Симеоново/, 54-Та /Кв.Симеоново/, 56-Та /Кв.Симеоново/, 57-Ма /Кв.Симеоново/, 58-Ма /В.З. Симеоново Север-Витоша/, 61-Ва /Кв.Симеоново/, Беловодски Път, Босилек, Босилек /Кв.Симеоново/, Босилек /Кв.Симеоново/, Гергьовче/Драгалевци/, Кимчовец, Матей Граматик, Матей Граматик, Ненко Балкански, Панорамен Път, Света Магдалина, Света Магдалина, Симеоново, София,Кв.Драгалевци УпиXII-234 Кв.101, Упи X-394,Кв.13, Упи Xiii-143, Кв.115 В.З.Драгалевци, Упи Xiii-243,Кв.115, Упи Xvi-483,Кв.19, Упи-Іі-543,Кв.15

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   633-Та/Витоша/, Александър Пушкин, Будилник, Воденичница /Ал.Пушкин/, Кота 1050, Купените, Народен Певец, Пелистер, Преки Път/Димитър Монов/, Проф. Дочо Леков /636-Та Р-Н Витоша/, Проф.Иван Дуйчев/Знаменосец, Симеон Радев/Кирил Янев/

Община Възраждане  

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Александър Стамболийски, Константин Величков

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ -  София:   Брегалница, Пиротска/Трети Април/

Община Изгрев  

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Атанас Иширков, Дианабад, Дианабад, Йордан Трифонов, Крум Кюлявков , Николай Хайтов

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Дианабад

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  София:   Атанас Иширков, Г.М.Димитров, Дианабад, Йордан Трифонов, Крум Кюлявков , Николай Хайтов

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Атанас Иширков, Дианабад, Йордан Трифонов, Крум Кюлявков , Николай Хайтов

Община Красна Поляна  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Александър Стамболийски, Бул. Вардар/Бул.Ал. Стамболийски, Вардар/Яне Сандански/, Илинден, Разсадника

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Красна Поляна Ii Част, Красна Поляна Ii Част

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Красна Поляна I Част

Община Красно Село  

На 21.05.2019 Г. /08:00 - 12:00 Ч./ -  София:   Владайска/Димо Хаджидимов/, Георги Данчов Зографина, Дамян Груев/Ген.Христо Миха, Добруджански Край/Атанас Ро, Йорданка Филаретова, Кирил Пейчинович

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Гоце Делчев/Жк Емил Марков/, Луи Айер/Никола Каменов/, Метличина Поляна/Васил Ленк, Тодор Джебаров/417/

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Акад.Иван Евстратиев Гешов, Евстати Пелагонийски, Лагера, Смолянска

Община Кремиковци  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Ангел Войвода /Сеславци/, Гергана /Сеславци/, Еделвайс /Сеславци/, Кирил И Методий /Сеславци/, Малина /Сеславци/, Сеславци, Тинтява /Сеславци/, Чавдар /Сеславци/

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Еделвайс /Кремиковци/, Еделвайс/Общ.Надежда/, Княз Борис 1 /Кремиковци/, Кремиковци, Люляк /Кремиковци/, Момина Сълза /Кремиковци/, Панайот Волов /Кремиковци/, Райна Княгиня /Кремиковци/, Св.Георги Победоносец /Кремиковци/, Св.Св.Кирил И Методий /Кремиковци/, Света Вода /Кремиковци/, Света Петка /Кремиковци/, Стефан Халачев /Кремиковци/, Странджа /Кремиковци/

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ -  София:   Кремиковци

Община Лозенец  

На 21.05.2019 Г. /11:00 - 15:00 Ч./ -  София:   Йордан Стубел

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  София:   Йордан Бадев/436-Та/, Константин Петканов/437-Ма/, Ул.435

На 22.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  София:   Ж.К.Градина

Община Люлин  

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:05 Ч./ -  София:   Люлин 2, Панчо Владигеров

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ -  София:   Люлин 6

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 12:15 Ч./ -  София:   Люлин, Люлин 2

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  София:   Люлин 2, Упи-Ix-610 Кв.20

Община Младост  

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   12-Ти Април / Горубляне, 3-Ти Май / Горубляне/, Александър Фол, Васил Пешев /Кв.Горубляне/, Г.М.Димитров, Горубляне, Долците, Музейна / Горубляне, Пети Ноември /Горубляне, Пионерска, Пъстър Свят, Самоковско Шосе, Упи I-392,Кв.38, Цветна Градина, Цветна Градина /Горубляне

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  София:   Младост 4

На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Младост 3

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Боте Бърборков, Горубляне, Деян Попов, Искър / Горубляне, Лазар Плачков, Манол Велев, Петър Дипларов, Самоковско Шосе, Шамако, Шумако / Симеоново

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 14:15 Ч./ -  София:   Д-Р Стоян Чомаков, Младост 1

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Александър Фол, Г.М. Димитров, Пъстър Свят

Община Надежда  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Свобода

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:15 Ч./ -  София:   Екзарх Стефан/Георги Костов, Свети Климент

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Надежда 3, Надежда 4

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Бедек, Благовец, Болярска/Ст.Пешев/, Георги Данчов Зографина, Дечко Узунов/Бойчин.Бой/, Захари Стоянов, Иван Мърквичка, Майор Дим.Думбалаков/Физкул, Мрамор, Панега, Стефансон, Хан Кубрат, Чепеларе, Чудотворци/Смели Хора/, Шибой

На 22.05.2019 Г. /09:45 - 13:30 Ч./ -  София:   Ломско Шосе

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Майор Дим.Думбалаков/Физкул, Стефансон

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 14:00 Ч./ -  София:   Народни Будители/Ив.Михайло, Свобода

Община Нови Искър  

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  Мировяне:   Еделвайс/Стефан Черкезов/, Ткзс

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  София:   1-Ва

Община Оборище  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Ул. Ал. Константинов

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   11-Ти Август, 5-008/Искър/, Васил Левски, Дунав, Искър, Росица, Чумерна/Коста Янков/

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Искър

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Алеко Константинов

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Васил Друмев, Искър, Поп Богомил, Росица

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Велико Търново/Г.Г.Деж/

Община Овча Купел  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   663-Та/Овча Купел/, 672-Ра/Овча Купел/, Бойчо Огнянов, Буземска, Драгоман, Земеделска/Яташка/, Крушовски Връх, Лечебен Извор, Любляна/Й.Вишевградски/, Момина Баня, Момкова Баня, Народно Хоро, Овча Купел

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Овча Купел

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   740-Та/Овча Купел/, Белите Борове, Биримирски Поляни/Кв.Горна Баня/, В.З. Горна Баня, В.З. Горна Баня Упи I-920, В.З. Горна Баня, Упи Xі-1055, Кв.80, Вейниче, Горна Баня, Две Липи, М-Т Горна Баня, М. Стубело, Обзор, Олдашевец, Равнище/Кънчо Стоилов/, Св.Крал/Кирковска Трибуна/

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Монтевидео/Пионерски Път/, Овча Купел, Овча Купел 1, Овча Купел 2, Овча Купел 2, Феникс

Община Панчарево  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Кокаляне:   В.З Китката Пи 276, Вилна Зона Китката, Вилна Зона Терасите, Китката, Теменуга

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Герман:   Богатир/В.З.Врана-Герман/, Боне Хаджибонев/Бузлуджа/, Васил Стоилов/Никифор Трайк, Вилите Ливадето, Вилна Зона Лозето, Г.П.Даскала/Теменужка/, Иглика/7-Ма/, Искър/32-Ра/, Кокиче/4-Та/, Липа/10-Та/, Минзухар/6-Та/, Патриарх Герман/9 Септември, Патриарх Герман/9 Септември, Старата Чешма/Апостол Янков, Трети Март /3-Та/, Трети Март /3-Та/, Явор/9-Та/

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Арда/В.З.Врана-Лозен/

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Площад Иван Вазов

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Местн.Елата, Местн.Пържови Кошари, Тупанкови Кошари

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Плана:   Ix - 6, Xvi-58, М. Църна Трева, Мах.Джамбова, Мах.Календарова, Мах.Кьосева, Мах.Масова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, Мах.Чорбаджийска, Махала Бурнаска, Махала Турмачка, Махала Чаршийска, Упи Ііі-31, Кв.11

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Панчарево:   22-Ра, Вукова Кория/Лиляна Димитро, Курията, Лешник/Румянцев/, Сини Вир, Стефан Петров, Урвич, Юри Гагарин

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  София:   Майор Юрий Гагарин, Сини Вир

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч./ -  Железница, Общ. Столична:   29150.7110.1236.1, 68134.7110.1, 854, X, Белишако, В.З Ярема  Имот 248 Кв. 27, В.З Ярема Упи Iii-289 Кв. 30, В.З. Ярема Ул.9-Та, Вилна Зона Ярема, М.Запальето 29150.7110.1192, Местн.Елата, Местн.Ковачки Кошари, Местн.Пържови Кошари, Пи 29150.7110.973, Пл.972, Тупанкови Кошари, Упи Хvi-226, Кв.25, ХXII, Ярема, Ярема/20та/, Ярема/20та/,Упи Xii,Кв.41

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч./ -  Плана:   56624.7202.153, Ix - 6, Xvi-58, В.З.Кантона, М. Църна Трева, Мах.Горна Календарова, Мах.Джамбова, Мах.Календарова, Мах.Кьосева, Мах.Манчева, Мах.Масова, Мах.Новачка, Мах.Риджова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, Махала Бурнаска, Махала Велчева, Махала Славкова, Махала Турмачка, Махала Чаршийска, Местност Елата, Пи 976, Упи Ііі-31, Кв.11

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:30 Ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   04234.6938.3726, 73-Та, Васил Левски/69-Та/, Ведрина, Ивайло/42-Ра/, Клисурговец/Йордан Апостоло, Люляк, Местност Големият Чукар, Младен Ангелов/39-Та/, Стефан Стамболов/Ник.Попов/, Тинтява/36-Та/, Упиii-1630, Кв 88а, Чемшир, Ягода/56-Та/

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:30 Ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   1, М. Високи Рид, 32, 66,В.З Ярема,М.Високи Рид, 67 М.Ковачевци, В.З. Ярема, В.З.Ярема М.Високи Рид Пи1, В.З.Ярема Поз Имот 4, Упи Ii-317, Кв.37, Упи Ix-317, Кв.37

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:30 Ч./ -  Панчарево:   Упи Xii-328,Кв.38

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:30 Ч./ -  Самоков:   Iv-324,Кв.38, Xii-5, В.З. Ярема, В.З. Ярема Упи Vi, Кв. 37, В.З. Ярема Упи Xvii-227 Кв.25, В.З.Ярема Упи Xvi-28 Кв.15, В.З.Ярема Упи Xxii-176 Кв.23, Упи Xi-178,Кв.22 В.З.Ярема, Ярема

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:30 Ч./ -  София:   1-Ва, 2-Ра/278/, Климент Охридски

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Плана:   Мах.Календарова, Мах.Манчева

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  Панчарево:   22-Ра, Васил Левски/9 Септември/, Димитър Пенев/Ст.Младенов/, Елин Пелин/Ленин/, Ленището/Малчика/, Руджери/В.Коларов/, Самоковско Шосе

На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:30 Ч./ -  Железница, Общ. Столична:   68134.7110.1, 854, X, Белишако, В.З Ярема  Имот 248 Кв. 27, В.З Ярема Упи Iii-289 Кв. 30, В.З. Ярема Ул.9-Та, Вилна Зона Ярема, М.Запальето 29150.7110.1192, Местн.Елата, Местн.Ковачки Кошари, Местн.Пържови Кошари, Пи 29150.7110.973, Пл.972, Тупанкови Кошари, Упи Хvi-226, Кв.25, ХXII, Ярема, Ярема/20та/, Ярема/20та/,Упи Xii,Кв.41

На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:30 Ч./ -  Плана:   56624.7202.153, Ix - 6, Xvi-58, В.З.Кантона, М. Църна Трева, Мах.Горна Календарова, Мах.Джамбова, Мах.Календарова, Мах.Кьосева, Мах.Манчева, Мах.Масова, Мах.Новачка, Мах.Риджова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, Махала Бурнаска, Махала Велчева, Махала Славкова, Махала Турмачка, Махала Чаршийска, Пи 976, Упи Ііі-31, Кв.11

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Кокаляне:   004053, 37914.6848.2637, Александър Генков/Г.Панков/, Бор, Вец Кокаляне, Вилна Зона Батиница, Вилна Зона Бяла Нива, Изгрев, Искър, Кръстан Младенов, М. Бяла Нива Пи 1773, М.Овнарница, Околовръстна, Пи 1834 М. Бялата Нива, Стефан Караджа/Лазар Симов/, Тополите, Цар Иван Асен Ii/Петър Янев

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Лозен, Общ. Столична:   Мекстн.Бялата Нива

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Панчарево:   Батийница/24-Та/

Община Подуяне  

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  София:   571-Ва/Кв.Левски/, Xvii-147,Кв.25, Левски Зона Г, Поп Грую

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Ботю Петков, Константин Фотинов, Константин Фотинов, Стефан Богориди, Сухата Река, Сухата Река, Тодорини Кукли, Царева Ливада

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  София:   Безименна, Воднянка, Дан Колов, Лавандула, Резбарска

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  София:   Байлово, Ботю Петков, Константин Фотинов, Сава Цонев, Сухата Река

На 22.05.2019 Г. /00:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Стефан Богориди, Сухата Река

На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  София:   Сухата Река

На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  София:   560-Та/Кв.Левски/, 565-Та/Кв.Левски/, Автостанция Изток, Баба Тонка, Ботевградско Шосе/Мизия/, Ген. Инзов, Княгиня Тамара

Община Слатина  

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 14:15 Ч./ -  София:   Александър Жендов, Александър Фон Хумболт, Цветан Радославов/Лазар Ста, Шипченски Проход

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 13:30 Ч./ -  София:   Велчо Атанасов, Каймакчалан

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  София:   Живко Николов 36

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 14:15 Ч./ -  София:   Цариградско Шосе/Тракия/, Шипченски Проход

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  София:   Велчо Атанасов 15, Слатина Бл.47 Вх.Д

Община Студентски Град  

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  София:   187-Ма Кв.Мал.Долина/Младос, 201/В.З.Малинова Долина/, 202/В.З.Малинова Долина/, 203-Та, 204-Та, 204/В.З.Малинова Долина/, 205/В.З.Малинова Долина/, 206/В.З.Малинова Долина/, Арх. Георги Фингов, Арх. Иван Данчов, Арх. Станчо Белковски, Арх. Станчо Белковски/205-Та/, Бистришко Шосе, Бистришко Шосе И Ул. 203, В. М. Долина Упи V-460 Кв. 15, Малинова Долина, Ул.201 В.З. Бункера Р-Н Витоша, Упи І-896 Кв.15

Община Триадица  

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  София:   Гоце Делчев/Жк Емил Марков/, Деян Белишки, Риккардо Ваккарини, Силиврия

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 13:00 Ч./ -  София:   Бреза, Николай Лилиев

На 22.05.2019 Г. /11:00 - 15:00 Ч./ -  София:   Черни Връх

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 15:00 Ч./ -  София:   Ул.Околовръстен Път

 

 

Област Благоевград

Община Банско  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Елешница, Общ. Разлог:   Имот 032105, Местност

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Банско:   Местност Свети Георги

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гостун

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Добринище:   Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Темелков, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Места:   І-92  Кв.6

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Обидим:   000024 Еккте 53059, Местност Долене

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Филипово, Общ. Банско:   001319, Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Добринище:   М. Тепченик

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Банско:   България, Възраждане, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, Н.Й.Вапцаров, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пирин, Св.Димитър Солунски, Търново, Хаджи Кандит, Христо Ботев, Цар Симеон

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Белица, Общ. Белица

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  Банско:   България, Кирил И Методи, Местност Рупчовец, Отец Паисий, Стефан Стамболов, Тодор Александров

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49, Iv,Кв 29, Iv-57020 Iii-57020, Ivi-348,Кв.29, Ix-057021, Xl,Кв.41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Имот С Пл.№813, Конешица, Местност Бански Път, Местност Камено, Местност Конещица  Пи, Местност Конищица, Местност Почивачката, Неизвестна, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесета, Упи  I-056017, М. Бански Път, Упи Xix-610 Кв 44, Упи Xix-985,986,987, Кв.22, Х-276 Кв.25, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, Шестнадесета

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 14:00 Ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Двадесет И Четвърта

Община Белица  

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 14:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /11:30 - 14:30 Ч./ -  Горно Краище

На 21.05.2019 Г. /11:30 - 15:35 Ч./   На 22.05.2019 Г. /11:30 - 15:30 Ч./ -  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет И Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 22.05.2019 Г. /08:30 - 15:30 Ч./ -  Белица, Общ. Белица:   Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  Белица, Общ. Белица:   Борис Клементиев, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Втора, Даме Груев, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Илинден, Люлин, Мусала, Народна Победа, Равен, Рила, Сава Стенчин, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Яне Сандански

 

Община Благоевград  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Роден Край

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Българчево:   Местност Змиярски Рид, Местност Реката-Корията, Местност Реката-Присоето, Турски Гробища, Упи I-110, Кв.5

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Дебочица

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Обнова:   Ив.Вазов

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Падеш:   Бреза, Будишка, Мах. Ушите, Месност Миджевци, Местност Джабирци, Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Пушовица, Местност Ридината, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Местност Чокарци, Падеш, Упи I-219, Кв.17, Упи Ii-207,Кв.13, Упи V-74, Кв.5

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 08:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 12:30 Ч./ -  Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10, Махала Хамбарджийска, Синаница / Реката, Тугулска

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Мощанец:   Xvi-122,123, Кв. 14, Извън Регулация, Мах. Поповска, Махала Кантурска, Пи №110, Кв.13, Пи №69, Кв.12, Упи Xi-75, Кв. 6, Упи-16-104,Кв.13, Четирка

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Местност Под Черквата, Христо Чернопеев

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Мощанец:   Xvi-122,123, Кв. 14, Мах. Поповска, Махала Кантурска, Пи №110, Кв.13, Пи №69, Кв.12, Упи Xi-75, Кв. 6, Упи-16-104,Кв.13, Четирка

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч.; 08:15 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Железница, Общ. Симитли:   Местност Ръждавец, Поповска

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч.; 08:15 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Лешко:   163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, Местност Реката-Чуката, Местност Селището, Пи №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч.; 08:15 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Покровник:   3-Ти Март, Валого, Веселинци, Ленището, Местност Гладно Поле, Местност Ленището, Местност Реката, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, Упи I-432, Кв.28, Упи I-546, Кв.13, Упи Xxxi-78, Кв.6, Упи-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Чехов, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Броди, Броди, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Даме Груев, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крушево, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Река Струма, Местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Петър Зографски, Пирин, Покровнишко Шосе, Полк.Кирил Чамишки, Полковник Дрангов, Радовиш, Река Бистрица, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струма, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Цар Симеон, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 12:30 - 15:30 Ч./ -  Покровник:   Покровнишко Шосе

На 20.05.2019 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Броди, Кв.26, Упи Іі-9114,Упи Ііі-9115,9116, Местност Опитно Поле, Местност Шейница, Пейо К.Яворов, Сергей Румянцев, Струга, Струмско Център, Шейница-Ш.24, Яне Сандански

На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Илинден, Скаптопара, Стоимен Календерски

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Падеш:   Местност Джалеви Бахчи, Падеш

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Броди, Васил Левски, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Даме Груев, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крушево, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Петър Зографски, Полк.Кирил Чамишки, Радовиш, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Цар Симеон, Яне Сандански

На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Андрей Ляпчев, Генерал Тодоров, Илинден, Св.Св. Кирил И Методий, Скаптопара, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 09:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград:   Извън Регулация, До С.Дъбрава, Местност Духче Баир

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:   Тевнико

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Баларбаши, Еленово, Иван Михайлов, К. И Никола Хайдукови, Местност Баларбаши, Местност Бачиново, Местност Медунски Андък, Р-Н Рибарника, Стефан Стамболов, Цар Борис I

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград:   006009, 006010, 035028, Въчевица, Еленово, Изгрев, Имот 27231.501.203, Местност Буковец, Местност Валтата, Местност Гошевица, Местност Лесовица, Местност Ушите, Местност Чуката, Пи №27231.501.268, Пи-125 Кв.12, С. Еленово, М. Еминова Нива,, Смриковица, Упи V-282, Кв.5, Упи Xv-117, Кв. 2, Упи Xxi-280,Кв.5, Упи №Х, Кв.1, Упи Х-182, Кв.5, Упи-I-205,Кв.8, Упи-Iii-214,212,301, Ушите

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Изгрев, Общ. Благоевград:   005014, 005018, Айдаровско Дере, Васил Левски, Местност Айдарово, Местност Кури Дере, Пи №000208, Ул. Предел, Упи Ii-330, Кв.27, Упи Vi-405, Кв.26, Упи Xv-391,Кв.6, Упи-І-394,Кв.13, Упи-Х-159,Кв.4

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Баларбаши, Местност Баларбаши, Цар Борис I

На 22.05.2019 Г. /15:00 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.140.65, 04279.628.234, 04279.628.416, Vii - 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Възрожденска, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Папльо, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Местност Чуката, Освобождение, Панайот Волов, Панорамен Път, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Пи №04279.628.459.1, Пи№04279.628.394, Кв.12, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Старо Струмско, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна И Ул. Освобождение, Упи Xii-4838, Кв.8, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Владо Черноземски, Пи №04279.610.385, Пи №04279.610.387, Пи №04279.610.400, Св.Св. Кирил И Методий, Скаптопара

На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Благоевград:   Ален Мак, Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Асен Итов, Бистрица, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Броди, Броди, Васил Левски, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Гемеджиите, Георги Попов, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Даме Груев, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Искър, Крали Марко, Крушево, Люляк, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Местност Под Черквата, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Река Струма, Огражден, Огражден, Освобождение, Освобождение, Панайот Хитов, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Петър Зографски, Полк.Кирил Чамишки, Радовиш, Св.Св. Кирил И Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Цар Симеон, Яне Сандански, Яне Сандански

На 23.05.2019 Г. /10:30 - 14:30 Ч./ -  Селище, Общ. Благоевград:   Упи Vі-297, Кв.10, 382, Кв. 14, X-381, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, Упи Viii-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище

На 23.05.2019 Г. /11:30 - 16:30 Ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград:   Адиница, Бобови Ниви, Землището На С.Дъбрава, Зимниците, Кромидището, Местност Клено

На 23.05.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  Българчево:   061033

Община Гоце Делчев  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Балдево:   Упи Vii-97, Кв.9, Упи Ііі Кв.14

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Баничан:   Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, Упи Iii, Кв.31, Упи-Іv-270, Кв. 28

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Брезница:   29-Ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, Упи Ii-682,Кв.49, Упи-Іv, Кв.82, Упи-Хvііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, Упи- Хvіі-164, Кв.11, Хvі-246, Кв.19, Хі-99,131, Кв.22

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Господинци:   Упи-Хі, Кв.1

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гостун

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка - Упи-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Кремен, Общ. Банско

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Лъжница:   029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Места:   І-92  Кв.6

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Обидим:   000024 Еккте 53059, Местност Долене

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Самоков:   Тинтява

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Филипово, Общ. Банско:   001319, Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Баничан:   Бахчите, Пръдлището, Упи Iii, Кв.31, Упи-Іv-270, Кв. 28

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, Упи-V-183 , Кв. 30

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Баничан:   Бахчите, Бензиностанция Лукойл И Района Около Нея, Пръдлището, Упи Iii, Кв.31, Упи-Іv-270, Кв. 28

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 10:15 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Местност Мочура

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 10:15 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Копривлен:   024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Фец Топола2, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 10:15 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Хаджидимово:   Viii, І-319, Кв.81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил И Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Савака, Местност Свети Димитър, Местност Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни Ливади, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 15:00 Ч./ -  Хаджидимово:   Стопански Двор

Община Гърмен  

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Двадесет И Първа, Двадесета, Девета, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седма, Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2, Тальова Върба, Трета, Тридесет И Четвърта, Ценьов Тумба, Четвърта, Шеста, Шестнадесета, Шопарланка

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Рибново:   Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, М. Бърдо, М.Плевнето, М.Селища, М.Снесеното, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

Община Петрич  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, Местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Беласица:   Акация, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, До Мтп Беласица, Кокиче, Осми Март, Паисий Хилендарски, Раславица, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица - 3, Стълб При Обекта

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Долна Крушица:   Каръчкото

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дрангово, Общ. Петрич

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Кърналово:   Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вит, Г.Димитров, Георги Раковски, Извън Регулацията, Мусала, Плиска, Полковник Дрангов, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Толбухин, Цв.Радонов

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, Местност Бунаро, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Долна Рибница

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Битоля, България, Георги Урумов, Георги Урумов, Ильо Войвода, Искър, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Места, Местност Бухото, Мусала, Никола Вапцаров, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Стадионска, Стара Планина, Тодор Александров, Тодор Александров, Хан Аспарух, Цар Борис Iii, Цар Иван Шишман

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   010024, Атанас Лютвиев, България, Васил Левски, Екзарх Йосиф, Македония, Михаил Вардев, Полковник Дрангов, Сандо Китанов

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Струмешница

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Битоля, България, Бяло Море, Георги Урумов, Георги Урумов, Даме Груев, Ильо Войвода, Искър, Кавала, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Круша, Места, Местност Бухото, Мусала, Никола Вапцаров, Огражден, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Св.Св. Кирил И Методи, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Стадионска, Стара Планина, Стефан Караджа, Стою Хаджиев, Струмешница, Тодор Александров, Тодор Александров, Тракия, Хан Аспарух, Цар Борис Iii, Цар Иван Шишман

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Баскалци

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Беласица:   Гарата, Местност Бригадирски Стан, Местност Зарзалиите, Местност Седми Километър, Паприте

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Вишлене

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Гега:   Боровичко, Боровичкото

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Долене

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Долна Крушица

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Драгуш

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Дреновица

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Зойчене

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Кладенци, Общ. Петрич

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Кукурахцево

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Мендово:   Слопотец

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   010024, Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Връх Бузлуджа, Георги Урумов, Джевезлъка, Димитър Талев, Зиче, Иваник Иловица, Иваник Иловица 56126.171.29, Иванок-Калинска Чешма, Капитан Никола Парапанов, Карачали, Ляшница Потоко, М.Омондрос, Местност Айран Бунар, Местност Бела Мара, Местност Бухото, Местност Джевезлъка, Местност Зиче, Местност Иваник, Местност Иловица, Местност Неволница, Местност Неволница Лозята, Местност Неволница-Лозята, Местност Омондрос, Местност Поляните, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Оборище, Омондрос-Потоко, Полковник Дрангов, Поляните, Първомайски Път, Първомайски Път 44, Рокфелер, Тракия, Цар Борис Iii, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Право Бърдо

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Антон Попов, Беласица, Беласица, Вардар, Васил Левски, Военна Градина -Абдал, Георги Измерлиев, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Гьоло Оризарнико, Златарево, Извън Регулацията, Извън Регулацията, Македония, Македония, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, Маркови Кладенци, Местност Алачевото, Местност Алачевото, Местност Бунаро, Местност Моста, Местност Орешката, Местност Стопански Двор, Местност Стопански Двор, Местност Траканите, Местност Чалията, Местност Чалията, Местност Чалтията, Местонст Гьоло Оризарнико, Младост, Младост, Москва, Неуточнен Адрес, Огражден, Огражден, Оджовица Чалията, Опълченска, Отец Паисий, Отец Паисий, Пирин, Преслав, Рила, Русия, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Спартак, Тп Огражден, Х-245 Кв.64, Хоризонт, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански, Яне Сандански

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Струмешница:   Струмешница

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Чурилово

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Чуричени:   000248, Местност Куково

Община Разлог  

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Местност Баните, Местност Полене, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Разлог:   Александър Стамболийски

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета, Извън Регулация С.Баня, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов, Двадесет И Трета, Девета, Извън Регулация, Местност Андрианов Чарк, Местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Краище, Общ. Белица:   39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесет И Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Белица, Общ. Белица:   Местност Андрианов Чарк

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Горно Краище

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 16:15 Ч./ -  Годлево

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 16:15 Ч./ -  Горно Драглище:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 16:15 Ч./ -  Добърско

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 16:15 Ч./ -  Долно Драглище:   026036, Упи Ix  219 Кв 42

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Разлог:   Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев

На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:30 Ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Iii,Кв. 49, Iv-57020 Iii-57020, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Девета, Деветнадесета, Неофит Рилски, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Упи Xix-610 Кв 44, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 23.05.2019 Г. /08:30 - 15:30 Ч./ -  Разлог:   Вихрен, Местност Банище, Местност Катарино

На 23.05.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  Разлог:   Местност Бойков Рид, Местност Пети Километър, Местност Шипоко

Община Сандански  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Поленица:   Армейска, Георги Димитров, Изгрев, Петър Берон, Първи Май, Трети Март, Шипка, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч./ -  Левуново:   Viii+437, Кв. 40, Беласица, Вихрен, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Илинден, Кирил И Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч./ -  Сандански:   Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Кочо Чистименски, Местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил И Методи, Свобода, Стою Хаджиев, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 10:00 - 11:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Капатово:   Карабатак

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Бельово

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Враня

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Горно Спанчево

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Катунци:   Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Ковачево, Общ. Сандански

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Кромидово:   038008, Местност Селището, Под Черквата, Реката, Упи Iii-62, Упи Iv, Кв.17

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Лехово

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Ново Делчево:   Георги Кирков, Местност Кантона, Местност Киселица

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Ново Ходжово

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Пиперица

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Пирин:   Местност Калугера

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Хърсово, Общ. Сандански:   Бегова Поляна

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:15 Ч.; 11:00 - 11:15 Ч./ -  Яново

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 11:15 Ч./ -  Левуново:   Беласица, Вихрен, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Илинден, Местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Октомври, Стефан Караджа, Цар Самуил, Шейново, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 11:15 Ч./ -  Левуново:   019012, Viii+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, Местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 11:15 Ч./ -  Сандански:   Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Кочо Чистименски, Местност Друма, Местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Р-Н Главен Път Е-79, Св.Св. Кирил И Методи, Свобода, Стою Хаджиев, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 11:15 Ч./ -  Черешница

На 21.05.2019 Г. /11:00 - 12:15 Ч./ -  Сандански:   Лозарска, Местност Нишан Таши, Нишан Таши, Р-Н Поленишки Път, Сандански Мискет

Община Сатовча  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Кочан:   Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Единадесета, Здравец, Ивайло, Лиляна Димитрова, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Плиска, Победа, Тодор Каблешков, Тракия, Трета

Община Симитли  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч.; 08:30 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Крупник:   Васил Коларов, Васил Левски, Гладстон, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Ленин, Местност Текелев Шумак, Пайсий Хилендарски, Текелев Шумак, Хан Аспарух, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  Симитли:   Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Дарако, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Илинден, Махала Чубан Дере, Октомврийска, Ораново, Паисйй Хилендарски, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Руен, Свобода, Симитли, Симитли, Славянска, Стоилково Дере, Трети Март, Упи-Ііі-1466 Кв.51, Цар Симеон, Шипка

 

 

Област Кюстендил

Община Бобов Дол  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Долистово:   I-89,Кв.25, Хii-257,Кв.19

Община Бобошево  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Скрино:   116, X-83

Община Дупница  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дупница:   Верила, Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Дупница, Ивайло, Клисура, Клокотница, Николаевска, Орлинска, Рупите, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Тракия, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Хххvi - 2262, Цар Освободител, Шейново

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Крайници:   Баба Е Механджийска, Бузлуджа, Васко Манолов, Волга, Генерал Заимов, Жабокрек, Захари Стоянов, Крайречна, Малчика, Мара Петлякова, Трети Гв. Полк, Хан Аспарух, Христо Механджийски, Чаталджа

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Бистрица, Общ. Дупница:   Комсомолска

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Гюргево

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дупница:   68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Извън Регулация, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Софийско Шосе

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, I-1,2,3, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Упи Ii-302,Кв.79, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Сапарева Баня:   65365.210.931, 65365.46.10, 65365.602.106, Lxx-462,Кв.74, Xv-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил И Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Упи 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Сапарево:   002002, 00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Упи Ххv,Кв.20, Х-2149,Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Яхиново:   87724.10.5, 87727.13.10, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, Упи Vi-185 Кв.28, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 13:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:30 - 12:00 Ч./ -  Бобов Дол:   Младост

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Крайници:   Андрей Жданов, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Кирил Овчарченски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Малчика, Мара Петлякова, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Райко Даскалов, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Христо Ботев, Христо Механджийски, Яне Сандански

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Бончук, Васил Коларов, Верила, Георги Димитров, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Максим Горки, Местност Могилите, Митко Палаузов, Общ.Дупница, Опълченска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Шипка

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Червен Брег:   Баба Парашкева, Верила, Георги Димитров, Гурко, Местност Могилите, Опълченска, Пионерска, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Бончук, Васил Коларов, Георги Димитров, Джубрена, Димитър Благоев, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Максим Горки, Митко Палаузов, Общ.Дупница, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Хаджи Димитър, Шипка

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Парашкева, Баба Тонка, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Гагарин, Георги Димитров, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Маршал Толбухин, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Партизанска, Пионерска, Плиска, Раковски, Рила, Станке Димитров, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Бобошево:   Махала Въртен Камък

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Боровец:   Ii-259,Кв.14, Xviii-263 Кв.14, Упи Xii-99q, Упи Xv-172, Упи-І

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Бураново:   007004, 023014, 025033, 267, Селището, Упи I-63, Кв.6, Хiii-483,Кв.50

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Крумово, Общ. Кочериново:   000477

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Фролош

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Цървище:   Махала Ореевица, Цървище

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Бадино:   Упи - Іі-113, Кв.21

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Мурсалево:   200002, 244,Кв.12, Ii-353,Кв.11, Iii- 279, V-688 Кв.66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Слатино, Общ. Бобошево:   Iv-123,Кв.15, Xvi - 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, Местност Герена, Местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пи 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, Упи Xii-406, Христо Смирненски, Цар Борис

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Усойка:   Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, Местност Будаковица, Местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св.Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Левски, Гагарин, Георги Димитров, Джубрена, Иван Вазов, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Оборище, Плиска, Раковски, Хан Аспарух

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Мурсалево:   Iii- 279, V-688 Кв.66, Бузлуджа, Васко Манолов, Волга, Георги Раковски, Калоян, Москва, Мусала, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Стопански Двор, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч.; 09:30 - 10:00 Ч.; 09:45 - 12:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Драгодан:   №000026, Извън Регулация, Махала Ортакчийска

На 22.05.2019 Г. /09:45 - 12:30 Ч./ -  Мурсалево:   Iii- 279, V-688 Кв.66, Бузлуджа, Васко Манолов, Волга, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Калоян, Марек, Москва, Мусала, Пи 056021 Местност Деве Богаз, Плиска, Стопански Двор, Струма, Христо Ботев, Юри Гагарин

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дупница:   68789.609.179 Никола Малашевски, 68789.609.55.1, 68789.609.601, Ана Малашевска, Аракчийски Мост, Васил Левски, Венелин, Втори Януари, Иглика, Индустриална, Климент Охридски, Крайречна, Лилия, Малина, Местност Караболюка, Миньор, Никола Малашевски, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Пирин, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тишина, Тп Помпена Станция На Тец Б.Дол, Труд, Тютюнева Долина, Хаджи Димитър, Цар Иван Асен Ii, Чаталджа, Яворов

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дупница:   I,Кв.124 Ж.П Гара, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Бистрица, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница, Упи V, Кв.191, Доктор Сапунджиев, Дунав, Жп Гара Приемна, Крайречна, Кресна, Любен Каравелов, Македония, Местност Курт Дере, Мир, Опълченска, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Площад Независимост, Прогона, Раковска, Родопи, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, Скопие, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тракия, Тютюнева Долина, Упи Ii - 449, Кв.1911, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Хххvi - 2262, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Дупница:   Втори Януари, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Тютюнева Долина

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 13:00 Ч./ -  Джерман:   013024, 017022, 059050, Viii-419,Кв.35, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил И Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, Местност Бела Вода, Местност Голямата Порта, Местност Еминица, Местност Китева Ливада, Местност Кръсто, Местност Мали Бельов Дол, Местност Площа, Местност Пульова Воденица, Местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, Упи Ii-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 13:00 Ч./ -  Дупница:   68789.25.34, 68789.28.351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, Местност Бунищерица, Местност Злево, Местност Пульова Воденица, Местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 13:00 Ч./ -  Крайни Дол:   Iii-33,43,Кв.5, Упи - Vii-86, Хiх-51

На 22.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Маршал Толбухин, Митко Палаузов, Мусала, Партизанска, Пионерска, Рила, Станке Димитров, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:15 - 12:00 Ч./ -  Яхиново:   87727.20.2, 87727.203.284, Алеко Константинов, Бузлуджа, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Георги Раковски, Марин Дринов, П Р Славейков, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 23.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Яхиново:   87724.10.5, Алеко Константинов, Васил Левски, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Йорданка Николова, Марин Дринов, Марсилия, П Р Славейков, Христо Ботев

Община Кюстендил  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Батина, Махала Богойна, Махала Милоорниче, Махала Попов Дол, Махала Равно Буче

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:45 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Чудинци

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 10:30 Ч.; 08:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./ -  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 10:30 Ч.; 08:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./ -  Кършалево

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 08:30 - 10:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 10:30 Ч.; 08:30 - 16:00 Ч./ -  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Плавнище, Махала Прекендачка, Махала Щърбец

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Лозно:   Пи 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, Махала Кепазка, Махала Корубанска, Местност Азна, Местност Кочине, Местност Лозище, Местност Орачето, Местност Пладнище, Местност Под Селото, Местност Разкръсе, Местност Стари Лозя, Местност Стрелбище, Местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Свети Илия, Слатина-026005, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, Топила, Топилата, Упи Xi-223 Кв.21, Упи Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Горна Брестница:   Влахов Дол, Местност Влахов Дол

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Грамаждано:   Ii-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Исманица, Местност Стрелбище, Местност Стрелбище Пи003007, Осогово, Пи 17680.25.36, Почивало, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Жиленци:   Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Глоковска, Гюешевско Шосе, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Курбанци, Кьошко, Махала Везенска, Махала Долна, Махала Сиракова, Махала Черковна, Махала Чифлика, Местност Баладърица, Местност Гьоло, Местност При Къщи, Местност Разкръсие, Местност Сбирище, Местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Петър Ризов, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Райна Княгина, Теменужка, Упи Ii-105, Кв.26, Упи Xii, Кв. 17, Упи Хviii -187 Кв.228, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /12:00 - 13:00 Ч./ -  Кюстендил:   Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гола Велика, Местност Гърлянски Черешарник, Местност Динката, Местност Кандило, Местност Кандило Пи 050199, Местност Лозенски Механи, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Соволска, Спартак, Упи Iii-7156,Кв. 398, Упи Vii Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Лозно:   Васил Левски, Даскал Димитрий, Димитър Каляшки, Местност Кочине, Местност Пладнище, Местност Стари Лозя, Осогово, Стефан Караджа, Четиринадесети Май

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Бобешино

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала Пищилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала Пилищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Коприва

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч./ -  Слокощица:   Махала Маркова, Махала Рошковци, Хайдушка Ливада

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч./ -  Цървена Ябълка

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Ново Село, Общ. Кюстендил:   Махала Двете Реки

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Раково, Общ. Невестино:   Махала Бурнаавска, Махала Зидинци, Махала Ковачка, Махала Озранци, Махала Рахталинска, Махала Реката, Махала Решанска, Махала Чеканец

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Савойски:   Махала Бреза, Махала Пелтечка, Местност Предела

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Сажденик:   Махала Златанска

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Търсино

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 15:00 Ч./ -  Раково, Общ. Невестино:   Махала Бурнаавска, Махала Ковачка, Махала Озранци, Махала Рахталинска, Махала Реката, Махала Решанска

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 15:00 Ч.; 09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Ветрен, Общ. Невестино:   Мах.Агушка, Мах.Дамянска, Мах.Капралска, Мах.Ковачевска, Мах.Новаковска, Мах.Ризовци, Мах.Смиленска

На 21.05.2019 Г. /09:45 - 15:00 Ч.; 09:45 - 10:45 Ч.; 13:00 - 15:00 Ч./ -  Илия

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Богослов:   037149, Махала Топилата, Местност Саманли Баир

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Кюстендил:   Абоба, Белият Камък, Местност Планина Осогово, Местност Ръжеве, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Слокощица:   247, № 021067 Местност Дупката, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил И Методий, Кубрат, Махала Диновска, Махала Маркова, Махала Рошковци, Местност Галеница, Местност Змиярника, Местност Реката, Местност Саманли Баир, Местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Хайдушка Ливада, Шипка

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Цървена Ябълка:   Таскова Плевня

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Богослов:   Местност Ръжеве

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Вратца:   Махала Вучкова, Махала Гаджалска, Махала Илчова, Махала Ливадска, Махала Мазнево, Махала Мацаранска, Махала Рекалска, Махала Стоилкова, Махала Терзийска, Местност Дервена, С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Горна Брестница:   Влахов Дол, Кортин Дол, Местност Влахов Дол

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Грамаждано:   Ii-110.Кв.11, Александър Стамболийски, Васил Левски, Джурналица, Димитър Каляшки, Здравец, Любен Манджуков, Местност Гола Велика, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Исманица, Местност Колушка Река, Местност Стрелбище, Местност Стрелбище Пи003007, Осогово, Пи 17680.25.36, Почивало, Радослав Нотев, Румена Войвода, Стоимен Ковачев, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Гърляно:   Iv-111,Кв 22, Владимир Заимов, Девети Септември, Димитър Каляшки, Крум Кюлявков, Махала Балиндол, Махала Баовец, Махала Биковска, Махала Джопарска, Махала Долна, Махала Леските, Махала Реката, Махала Ресенска, Махала Ярешка, Местност Доло, Местност Смоквата, Руен

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Жиленци:   Ангел Маноилов, Борис Джелепски, Васил Левски, Везенска, Везенска Махала, С. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров, Глоковска, Гюешевско Шосе, Гюешевско Шосе, Деляница, Димитър Каляшки, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Иглика, Крайречна, Курбанци, Куртевите, Кьошко, Махала Босачка, Махала Везенска, Махала Везенска, Махала Грънчарска, Махала Долна, Махала Долна, Махала Мазнево, Махала Сиракова, Махала Сиракова, Махала Сърбинска, Махала Черковна, Махала Чифлика, Махала Чифлика, Махала Юручка, Местност Баладърица, Местност Грамаге, Местност Гьоло, Местност Лешовица, Местност При Къщи, Местност Разкръсие, Местност Сбирище, Местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски, Над Погребите, Осогово, Осогово, Петър Ризов, Пи 003070 Местност Грамаге, При Къщи, При Къщи, Първи Май, Радослав Нотев, Радослав Нотев, Райна Княгина, Рекалска, Стопански Двор, Теменужка, Упи Ii-105, Кв.26, Упи Xii, Кв. 17, Упи Хviii -187 Кв.228, Христо Ботев, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Каменичка Скакавица:   Сребърно Коло

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Кюстендил:   Белият Камък, Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Индустриална, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Влахов Дол, Местност Гнила, Местност Гола Велика, Местност Гола Велика, Местност Гърлянски Черешарник, Местност Динката, Местност Динката, Местност Жабокрътски Рид, Местност Кандило, Местност Кандило Пи 050199, Местност Лозенски Механи, Местност Полски Имоти, Местност Ръжеве, Местност Хисарлъка, Митко Палаузов, Могилата, Невестинско Шосе, Незабравка, Никола Атанасов, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Берон, Петър Ников, Прогона, Раденко Видински, Румена Войвода, Светамински Бор, Сердика, Соволска, Спартак, Станкевско Шосе, Ул. Дупнишко Шосе, Упи Iii-7156,Кв. 398, Упи Vii Кв.91 А, Цвятко Радойнов

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Ръсово:   Мах. Рекалска, Община Кюстендил, Махала Лесичка

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Кюстендил:   Бреза, Васил Петлешков, Гюешевско Шосе, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Елисавета Багряна, Емил Марков, Жельо Демиревски, Иван Банков, Иван Момчилов, Игнат Барбар, Йоаким Осоговски, Крум Зарев, Любчо Кечев, Малчика, Махала Корубанска, Местност Влахов Дол, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Кандило, Местност Кандило Пи 050199, Могилата, Никола Атанасов, Николай Рукавишников, Петър Ников, Прогона, Румена Войвода, Сердика, Спартак, Упи Iii-7156,Кв. 398, Цвятко Радойнов

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Лозно:   Пи 030204 М. Кочине, Васил Левски, Георги Бенковски, Даскал Димитрий, Дрин, Емил Шекерджийски, Йорданка Николова, Китка, Махала Кепазка, Махала Корубанска, Местност Азна, Местност Кочине, Местност Лозище, Местност Орачето, Местност Под Селото, Местност Разкръсе, Местност Стари Лозя, Местност Стрелбище, Местност Стрелбището, Осогово, Паисий Хилендарски, Под Селото, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стрелбището, Топила, Топилата, Упи Xi-223 Кв.21, Упи Іх Стопански Двор, Христо Ботев, Цанко Церковски, Четиринадесети Май

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 11:00 - 12:00 Ч./ -  Кюстендил:   Авксенти Велешки, Антим I, Арда, Васил Априлов, Велбъжд, Виница, Гео Милев, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Демокрация, Димитър Пешев, Евлоги Георгиев, Иван Шишман, Иларион Ловчански, Ильо Войвода, Кадин Мост, Кв. 257 Ул. Димитър Пешев, Кирил Цонев, Константинова Баня, Любен Каравелов, Марица, Местност Караджа Бунар, Местност Самали Баир, Местност Хисарлъка, Мориц Леви, Мусала, Неофит Рилски, Одрин, Охрид, Парчевич, Пауталия, Полковник Стефан Манов, Първи Май, Райна Цанева, Родопи, Свети Иван Рилски, Солун, Софроний, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Харковска, Хижата, Хисарлъка, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Михаил, Цар Освободител, Цар Симеон 1-Ви, Яворов

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Кюстендил:   Даскал Димитри, Евлоги Георгиев, Цар Освободител

Община Рила  

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 15:30 Ч./ -  Пастра:   55539.100.132

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Пастра:   55539.100.316, Местност Туфано, Пастра, Пи №55539.100.207

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 15:30 Ч./ -  Пастра

Община Сапарева Баня  

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:00 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101, 027028, 53254.50.46, Баба Тонка, Бор, Васил Левски, Васил Попов, Верила, Водопада, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горица, Гоце Делчев, Дръндарица, Дъбевица, Здравец, Златни Брегове, Иван Рилски, Искра, Кокиче, Липа, Лозана, Мановица, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;, Местност Герена, Местност Песоко, Местност През Реката, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Никола Вапцаров, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Плиска, Прогона, Ридо, Рила, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Синчец, Спартак, Сталевица, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:00 Ч./ -  Паничище:   300 В Отдел 04,Ид.65365.210.970, Ii, Ii,Кв.8, Іх - Кв. 8, Местност Гюндера, Паничище Почивна Станция, Планински Курорт, Сухото Езеро, Упи - І ,Кв. 70, Упи Iii, Упи Viii Кв.10

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:00 Ч./ -  Ресилово:   Xi-742,Кв.53, 026170, 027007, 100005, Iii-548,Кв.58, Акация, Александър Стамболийски, Асаница, Бачо Киро, Бенковски, Борчета, Вария, Васил Левски, Верила, Волов, Гагарин, Горица, Джерман, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Игликина Поляна, Изгрев, Индже Войвода, Калоян, Красна Поляна, Лаката, Липа, Любен Каравелов, Местноста Над Селото, Община Сапарева Баня, Омуртаг, Отец Паисий, Павлеви Ливади, Пирин, Плана, Плиска, Раковски, Рила, Родопи, Роза, Севрия, Синчец, Софроний, Спартак, Стадиона, Стефан Караджа, Стопански Двор, Теменужка, Трети Март, Упи - Vіі-672,Кв.36, Хiv-11,Кв.5, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка, Шумата, Яворов, Янтра

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:00 Ч./ -  Самораново:   65245,6,153, 65245.1.214, 65245.4.266.1, 65245.4.405, 65245.4.440, 65245.45.4.416, 65245.6.499.1, Александър Стамболийски, Александър Стоименов, Балкан, Бор, Борислав Стоилов, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Димитров, Девети Май, Дренски Рид, Захари Стоянов, Здравец, Йордан Анин, Йордан Дотин, Кв.16, Комсомолец, Крайречна, Ленин, Липа, Марков Камък, Местност Златковица, Местност Марков Камък, Местност Отовица, Митко Палаузов, Мусала, Ненко Пиперков, Оборище, Отовица, Партизанска, Пейо Яворов, Раковска, Рила, Самуил, Скакавица, Стаменко Градевски, Стопански Двор, Христо Ботев, Цар Крум, Черни Връх, Юри Гагарин

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 14:30 - 16:00 Ч./ -  Сапарева Баня:   032046, 65365,601,10, 65365.210.111, 65365.24.636 До Банята, 65365.31.45, 65365.32.226, 65365.32.353, 65365.601.005, 65365.601.964, 65365.602.602, I ,Кв.74, Iii, Кв.125, Lxxvі,Кв. 74 Идент. 65365.602.375, Lxxx,Кв.74, Lxxxiv-2797,Кв.74, Xviii, Кв. 98, Ііі-3071,Кв.120, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Болярица, Бор, Бреза, Бригадирска, Буйов Рид, Валявица, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Петлешков, Веслец, Волов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Терзийски, Германея, Гюрица, Детелина, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Дъга, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Рилски, Иглика, Извънрегулация, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Княз Борис, Кокиче, Коста Петров, Крайречна, Кръстю Софрониев, Липа, Ловна, Лоза, Малина, Местност Бончук, Местност Водни Дол, Местност Зелени Преслап, Местност Света Вода, Местност Сиракова Круша, Местонст Грамчова Чешма, Момина Сълза, Мусала, Незабравка, Никола Вапцаров, Нов Живот, Омуртаг, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Паничище, Перуника, Перущица, Пи - 1351, Пи Lxxxііі; Кв.74, Пи №65365.210.111 М.Юрта, Плиска, Победа, Преспа, Пчела, Радецки, Раковски, Рилски Езера, Роза, Св.Варвара, Света Богородица, Серафим Йорданов, Синчец, Скакавица, Скобелев, Славейков, Славяни, Слога, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, Тракия, Трети Март, Упи Ix-999, Кв. 33, Упи Lxxx, Кв.74, Упи Vi-147,Кв 12,Пи65365.601.92, Упи Viii-2759,Кв.109, Упи І - 2742, Кв. 108, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Шипка, Явор, Ягода

 

Област Ловеч

Община Априлци  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Махала Маришница, Събевска/Острец/, Хелевска/Ново Село/

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч.; 12:30 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч.; 12:30 - 15:30 Ч./ -  Велчево, Общ. Априлци:   Местн.Мачковци

На 20.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Васил Левски/Ново Село/, Вълко Йонков/Ново Село/, Еделвайс/Ново Село/, Здраве/Ново Село/, Здравец/Видима/, Изгрев/Ново Село/, Йонко Карагьозов/Ново Село/, Касалийска/Ново Село/, Кв.Ново Село, Мазалат/Острец/, Махала Пипери, Махала Свинова Поляна, Местн.Черни Връх, Ново Село/Ново Село/, Росица/Ново Село/, Стадиона/Ново Село/, Стефан Вълков/Ново Село/, Стояна Драгановска/Ново Село/, Хризантема/Ново Село/, Черни Връх/Ново Село/, Чуклата/Ново Село/

На 21.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Васил Левски/Ново Село/, Марагидик/Острец/, Мтп Мядна, Острец/Острец/, Отдих/Острец/, Русалийски Проход/Острец/

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Махала Свинова Поляна, Черни Връх/Ново Село/

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 13:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /13:00 - 14:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Смолян/Острец/, Соколска/Острец/, Юмрукчал/Ново Село/

На 22.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Безименна/Острец/, Смолян/Острец/, Соколска/Острец/

Община Ловеч  

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Александрово, Общ. Ловеч:   Владайска, Габровска, Денчо Влайчев, Крайна, Покой, Преспа, Район Ж.П.Гара, Трети Март, Цар Освободител, Цоньо Василев

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 14:00 Ч./ -  Горан:   Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Бачо Киро, Бойчо Огнянов, Дяко Иванов, Илия Иванов Яръмов, Ловчанска, Любен Каравелов, Марица, Огоста, Осъм, Петко Д.Петков, Раковски, Стефан Караджа, Трети Март, Училищна, Христо Ботев, Цочевска, Чучура, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Безименна, Подп.Александър Кусев, Хан Крум, Харманска, Цар Асен Първи, Цачо Шишков, Черковна

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Баховица:   Александър Стамболийски, Баба Тонка, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Вълчо Петров, Георги Димитров, Георги Хаджидинчев, Девети Май, Дунав, Иван Вазов, Иван Драгов, Кокиче, Кътю Драсов, Липа, Македонска, Никола Й.Вапцаров, Панайот Волов, Петко Славейков, Пирин, Райна Княгиня, Раковска, Рила, Свети Кирил И Методий, Сердика, Славянска, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Тодор Кацаров, Тодор Кирков, Трети Март, Филип-Тотю, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Маринов, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Лисец, Общ. Ловеч:   Албания, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Баховски Път, Белия Път, Боцка Могила, Васил Левски, Врани Кладенец, Генко Дерибеев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гладен Рът, Димитър Димов, Дунав, Елин Пелин, Иван Вазов, Йордан Йовков, Кирил И Методий, Климент Охридски, Колю Фичето, Мерашки Път, Мир, Опълченска, Панайот Волов, Панайот Хитов, Раевец, Розова Долина, Росна Могила, Синчец, Стара Планина, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Централна, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Ловеч:   Баховско Шосе, Васил Джабарски, Витоша, Възрожденска, Върхът, Гозница, Иван Вазов, Лале, Марко Крачунов, Матея Кръстев, Местност Полето, Михаил Петков, Момина Сълза, Ната Стоянова, Петър Граматик, Пол.Жребков, Продимчец, Рила, Свобода, Северна Индустриална Зона, Синчец, Стоян Цанков, Тодор Чернев, Христо Русков, Цар Иван Александър, Чешмата, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Малиново, Общ. Ловеч:   Любен Каравелов

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Скобелево, Общ. Ловеч:   Васил Левски, Ген.Скобелев, Георги Бенковски, Георги С.Раковски, Георги Филчев, Кирил И Методий, Нешо Рачев, Оборище, Осми Март, Стара Планина, Стефан Караджа, Тиха, Тихи Кът, Търговска, Хисар, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Славяни:   Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Кирков, Георги С.Раковски, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Капитан Мамарчев, Княз Александър I Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Мизия, Оборище, Паисий, Панайот Хитов, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пирин, Плиска, Път 35, Райна Княгиня, Свети Иван Рилски, Свети Кирил И Методий, Свети Климент Охридски, Сливница, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Съединение, Тракия, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Черно Море, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 13:30 Ч.; 09:30 - 10:00 Ч.; 13:00 - 13:30 Ч./ -  Слатина, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Бойчо Огнянов, Васил Левски, Волга, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Детелина, Клокотница, Крайна, Любен Каравелов, Марица, Местност Кремъка, Огоста, Паисий, Петко Манев, Петко Р.Славейков, Петър Берон, Първи Май, Пясъка, Рила, Родопа, Свети Климент Охридски, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Трети Март, Хаджи Димитър, Янтра

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   България, Васил Йонков-Гложенеца, Велики Преслав, Димитър Пъшков, Иларион Макариополски, Никола Петков, Оборище, Търговска, Хан Крум

На 20.05.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   34-Ти Пехотен Полк, Алеко Константинов, Балканска, Васил Левски, Даскал Манол, Дикисанска, Иван Драсов, Местност Печковец, Митропол.Дионисий Ловчански, Мостова, Николчо Терзиев, Плиска, Тракийска, Търговска, Хаджиненчева, Хисарска, Цар Иван Шишман

На 23.05.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч.; 11:15 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Безименна, Подп.Александър Кусев

На 23.05.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Брестово, Общ. Ловеч:   Александър Бойчев, Братя Ватеви, Влашка, Доктор Найден Стефанов, Здравец, Канаджийска, Могилска, Одрин, Перущица, Пиронковска, Топалска

На 23.05.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Йоглав:   Александър Стамболийски, Бенковски, Васил Левски, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кокиче, Латинка, Мелнишка, Мусала, Никола Василев, Осъм, Отец Паисий, Пирин, Рила, Стара Планина, Странджа, Съединение, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Гозница, Стублата, Цар Иван Александър

Община Луковит  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Карлуково:   Ангел Кънчев, Байкал, Бачището, Бачо Киро, Бор, Бузлуджа, Вежен, Георги Бенковски, Георги Раковски, Девети Май, Дико Илиев, Желю Войвода, Здравец, Иван Ангелов, Изгрев, Кап Петко Войвода, Лале, Латко Лилов, Младост, Оборище, Орляк, Отец Паисий, Петко Петков, Петър Берон, Пролет, Райна Княгиня, Сергей Румянцев, Стара Планина, Стефан Караджа, Хаджи Димитър

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Луковит:   Бор, Кокиче, Лале, Лилия, Лозарска, Мак, Местност Голия Връх, Начална, Пролет, Теменуга

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Румянцево:   069012 М. Лъките, Бузлуджа, Гергана, Дунав, Златна Панега, Искър, Коларска, Кракра, Люлин, Момин Проход, Петър Берон, Пирот, Родопа, Сергей Румянцев, Централна, Шипка

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Бежаново, Общ. Луковит:   Асен Златаров, Беласица, Васил Левски, Иван Иванов, Иван Роснев, Козлодуй, Кокиче, Плевен, Сергей Румянцев, Стублата

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Луковит:   Възраждане, Ген.Гурко, Гето Йошев, Йордан Йовков, Княз Борис 1, Панака, Цар Симеон 1

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бежаново, Общ. Луковит:   Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Боровец, Бръшлян, Георги Бенковски, Дунав, Иван Вазов, Искър, Клокотница, Никола Йонков Вапцаров, Никола Цоцов, Плевен, Сливница, Филип-Тотю, Юрий А.Гагарин

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Бежаново, Общ. Луковит:   Аско Махмудов, Бачо Киро, Вежен, Георги С.Раковски, Добри Комитата, Дунав, Искър, Йордан Йовков, Калето, Опълченска, Орелец, Осогово, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Плевен, Сини Вир, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Татарлийски

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:30 Ч./ -  Дерманци:   079065, Атанасовото, Бяла Вур, Васил Левски, Вежен, Ивайло, Крайбрежна, Плиска, Преслав, Стадиона, Цар Калоян, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:30 Ч./ -  Угърчин:   75054.448.116.1, Акация, Алеко Константинов, Александър Пушкин, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антон Чехов, Баба Тонка, Бачо Киро, Безименна, Бели Камък, Божур, Бойчо Огнянов, Бяло Море, Васил Друмев, Васил Левски, Васил Петлешков, Вежен, Витоша, Вълчо Русковски, Ген.Гурко, Ген.Сираков, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Иванов, Георги С.Раковски, Гогол, Голи Рът, Горник, Гоце Делчев, Демокрация, Димитър Полянов, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Доростолска, Елин Пелин, Забит Камък, Захари Стоянов, Ивайло, Иван Дял, Иван Рилски, Иглика, Йордан Йовков, Каменка, Кичира, Климент Охридски, Кнежа, Кокиче, Комитска, Кръстю Сарафов, Лев Н.Толстой, Лепетура, Любен Каравелов, Люлин, Македонска, Максим Горки, Мара Петлешкова, Маргарец, Марица, Маркова Стъпка, Мусала, Незабравка, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Никола Обретенов, Новоселска, Оборище, Околчица, Опълченска, Освобождение, Осми Март, Осогово, Осъм, Паисий Хилендарски, Панайот Хитов, Патриарх Ефтимий, Пейо К.Яворов, Петко Войвода, Петър Балевски, Петър Берон, Пирин, Плевен, Поп Андрей, Поп Харитон, Райна Княгиня, Рила, Светулка, Свобода, Сергей Румянцев, Скачка, Софроний Врачански, Стара Планина, Старчов Дол, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Странджа, Табашка, Теменуга, Тодор Каблешков, Топалска, Тракия, Търговище, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен Втори, Цар Калоян, Цар Симеон, Църковна, Чукара, Шейново, Шипка, Шумака, Юрий Гагарин, Юрий И.Венелин, Явор

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Угърчин

Община Тетевен  

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 09:25 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Асен, Общ. Тетевен

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 09:25 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Гложене, Общ. Тетевен:   Бор, Васил Драганов, Васил Йонков, Възход, Георги Пискулев, Гецо Атанасов, Дако Йонков, Детелина, Дъб, Здравец, Иглика, Илия Пандурски, Йото Диков, Йото Николов Врачев, Йото Нинов, Йото Пеев, Йото Стойков, Камен Лисец, Кара Георги, Лальо Ненов Динов, Липа, Люляк, Малина, Местност Байнов Поток, Местност Видрите, Местност Левица, Минзухар, Найден Стоянов Найденов, Нено Йотов Краев, Никола Врачев, Никола Милчев, Нягол Войвода, Петко Найденов, Роза, Синчец, Славотин, Стоян Войвода, Теменуга, Тодор Христов, Упи І Кв.1, Цачо Ненов

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 09:25 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Тетевен:   Дванадесети Конгрес, Дончовци, Махала Моновци, Отец Паисий, Павел Лалов

На 20.05.2019 Г. /10:30 - 14:00 Ч./ -  Галата:   Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бялка, Васил Левски, Димитър Благоев, Капитан Петко Войвода, Пеньо Пенев, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Кърпачев, Цар Самуил, Цар Симеон

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Черни Вит:   Местност Дъскот, Хан Крум

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Черни Вит:   80902.18.151, Васил Левски, Хан Крум

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Черни Вит:   Антийо Панчев, Васил Левски, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен:   62579.150.12, Вежен, Заводна

На 22.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Черни Вит:   Боровец, Дели Пало, Капитан Войновски, Махала Златевци, Орлов Камък, Стоян Генков, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Тетевен:   Димитър П.Ковач, Емил Марков, Иван Вазов, Иван Фурнаджиев, Полк.Орлов, Сава Младенов, Симеон Куманов, Станьо Врабевски, Стефан Павлов, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Голям Извор, Общ. Тетевен:   Георги Стойков

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Тетевен:   Георги Кирков, Дели Пало, Иван Вазов, Иван Томов, Кооперативен Пазар, Лалка Павлова, Лечо Гайдаря, Малей, Петко Страшния, Стърч, Трети Март

Община Троян  

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Дебнево:   Буковец, Калето, Липака, Петко Колев, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Черни Осъм:   Акациева, Амбарица, Бай Паскал, Врачовска, Девети Септември, Дружба, Първи Май, Стара Планина, Цонка Дамянова

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Черни Осъм:   Амбарица, Девети Септември, Жилища На Горското Стопанство, Общ.Дз Обнова, Първи Май, Стара Планина

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Старо Село, Общ. Троян:   Софийска, Централна

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Черни Осъм:   Жеравица, М.Бъзево, М.Жеравица, М.Кошутина, М.Стругът

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Чифлик, Общ. Троян:   Алашка, Калчевска, Мах.Троянска, Никола Войновски, Тодор Каблешков

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  София:   Студентски Град

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Черни Осъм:   М.Жеравица

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   11-Та, 12-Та, 13-Та, 9-Та, Авксентий Дацин, Димитър Никифоров, Иван Донев, Прохлада, Стара Планина, Хемус

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Терзийско, Общ. Троян:   Захари Стоянов, Кирил И Методий, Найден Минков Стоевски, Никола Даскалов, Цвятко Цвятковски

На 23.05.2019 Г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   10-Та, 12-Та, Авксентий Дацин, Атанас Хасъмски, Димитър Ралков, Доктор Борис Пейчев, Еделвайс, Комуна, Осъм, Панайот Волов, Стара Планина, Хемус

На 23.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Терзийско, Общ. Троян:   Девети Септември, Иван Дочев Дочковски, Кирил И Методий, Ковачовец, Първомайска, Стойко Хр.Дулевски, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица:   Местност Пали Лула

Община Угърчин  

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Катунец:   Братя Миладинови, Гоце Делчев, Детелина, Здравец, Казанджийска, Кокиче, Котел, Любен Каравелов, Люлин, Максим Горки, Местност Драго Дол, Пенчо Славейков, Пирин, Първи Май, Родопска, Росица, Христо Ботев, Шипка, Янтра

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Лесидрен:   Кол.Коник, Местност Коника, Местност Ябълчака

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Лесидрен:   Мах. Барашки Колиби

Община Ябланица  

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски, Вуто Даскала, Вутю Малков, Възраждане, Георги Бенковски, Глоговец, Дачевци, Девети Май, Джорковци, Долна Коритна, Дружба, Дъб, Единство, Заводска, Иван Данов, Кокиче, Коритна, Лало Йотов, Липа, Мильовци, Никола Петков, Оборище, Осми Март, Петър Василев, Печовци, Победа, Прогрес, Равнището, Серванска, Сергей Румянцев, Стара Планина, Стефан Цаков, Стоянковото, Съева Пещера, Теменуга, Трети Март, Тълкийското, Цоло Гетов, Шипка

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Български Извор:   112005, 151001, Александър Стамболийски, Баба Тонка, Бузлуджа, Васил Левски, Вит, Георги Бенковски, Георги Раковски, Демокрация, Дунав, Здравец, Иван Вазов, Извора, Кокиче, Мах.Боаза, Мах.Начови Воденици, Мах.Солун, Местност Белилото, Местност Боаза, Местност Роденец, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Райна Княгина, Рила, Родопа, Стара Планина, Странджа, Тодор Каблешков, Тракия, Филип-Тотю, Хаджи Димитър, Хемус, Христо Ботев, Черно Море, Шипка, Юрий А.Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Галата:   Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бялка, Васил Левски, Вела Пеева, Габаре, Георги Бенковски, Георги Кирков, Гергана, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Еделвайс, Иван Козарев, Иван Туйков, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Лазар Станев, Лиляна Димитрова, Малина, Малчика, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Пейо К.Яворов, Пенка Михайлова, Пеньо Пенев, Пещера, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Едрев, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Глогово:   020009, 2204, Водна, Георги Бенковски, Еделвайс, Елов Дол, Иван Вазов, Иван Туйков, Къдрева, Люляк, М.Езерото, Мах.Водна, Мах.Джебин Трап, Мах.Къдря, Мах.Равнището, Мах.Ръбя, Местн.Три Могили, Местн.Широки Трап, Местност Мастяк, Местност Ратлака, Пенка Михайлова, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Юрий А.Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гложене, Общ. Тетевен:   101001

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Голяма Желязна:   Дачо Михайлов

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Градежница:   Александър Стамболийски, Асен Стипцов, Бръшлян, Васил Априлов, Васил Левски, Вежен, Габъра, Георги Бенковски, Градинките, Двадесет И Втори Септември, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, К.Горна Ливада, Кирил И Методий, Косовец, Люляк, Мах.Лъма, Райна Княгиня, Сава Младенов, Синчец, Стара Планина, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Юрий А.Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Веселина Черкезова, Иван Вазов, Комитска, Местност Площа, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Площа, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, XII Кв.5, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Черно Море

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Лесидрен:   43325.10.23, 43325.10.61, 43325.10.832.1, Кол.Барашки, Кол.Ябълчака, Местност Берча, Местност Гаджов Дол, Местност Енча, Местност Камъка Правец, Местност Коника, Местност Ябълчака, Местност Язовир Сопот

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Малка Желязна:   Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Левски, Витоша, Двадесет И Трети Септември, Девети Май, Додьо Маринов, Йото Влахов, Клокотница, Ком, Матей Петков, Мах.Байовене, Махала Баевене, Палич, Панайот Волов, Райко Даскалов, Сава Младенов, Сергей Румянцев, Софийска, Стойко Додев, Христо Рачев, Шипка

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Славщица:   Александър Стамболийски, Балканска, Васил Левски, Видинска, Въндевска, Георги С.Раковски, Даловска, Иван Вазов, Кирил И Методий, Колевска, Корканска, Кьосовска, Марковска, Местност Зелка, Моновска, Московска, Нечовска, Никола Д. Петков, Паисий Хилендарски, Палангурска, Последна, Рачовска, Свобода, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Сопот, Общ. Угърчин:   68076.291.106, Аврамовска, Балча, Васил Левски, Възраждане, Герганица, Димитър Пъшков, Ендешка, Ланзовица, Мах.Съевска, Мах.Шумака, Николовска, Оборище, Пердевойка, Петриш, Подене, Попенец, Последна Поляна, Радковец, Софийска, Станковска, Троян, Угърчинска, Упи Іі-346, Чепля, Шойка

На 21.05.2019 Г. /08:00 - 08:15 Ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица:   051036, 089104, Ангел Кънчев, Местност Братевец, Местност Габровица, Местност Кръст, Местност Шумака, Местност Шумнене, Мико Петков, Рила

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 14:15 Ч./ -  Голяма Брестница:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги С.Раковска, Гетовци, Жидевица, Кокиче, Любен Каравелов, Местност Данчова Могила, Ниновци, Панайот Волов, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Златна Панега:   Бачо Киро, Димитър Грънчаров, Местност Драганина Могила, Митко Палаузов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Упи V-243,Kb.9, Хан Аспарух

 

Област Монтана

Община Бойчиновци  

На 22.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Бойчиновци:   216023, 23-Ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, Извън Регулацията, Кирил И Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин

На 22.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 08:45 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Ерден:   000010, 080068, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет И Две, Двадесет И Девет, Двадесет И Едно, Двадесет И Осем, Двадесет И Пет, Двадесет И Седем, Двадесет И Три, Двадесет И Четири, Двадесет И Шест, Дванадесет, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Извън Регулацията, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет И Две, Тридесет И Девет, Тридесет И Едно, Тридесет И Осем, Тридесет И Пет, Тридесет И Седем, Тридесет И Три, Тридесет И Четири, Тридесет И Шест, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет И Две, Четиридесет И Едно, Четиридесет И Осем, Четиридесет И Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

Община Вълчедръм  

За Периода 20-23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Златия, Общ. Вълчедръм:   Веселец, Вола, Георги Бенковски, Георги Димитров, Девети Септември, Елин Пелин, Искър, Китка, Ленин, Малчика, Методи Попов, Мусала, Никола Кръстев, Петър Попов, Първи Май, Совата, Стефан Караджа, Суворов, Терешкова, Толбухин, Христо Смирненски, Цибрица, Чапаев, Черно Море

За Периода 20-21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Разград, Общ. Вълчедръм:   Двадесет, Десета, Осемнадесет, Осма, Петдесет, Петдесет И Две, Петдесет И Две-А, Петдесет И Осем, Петдесет И Пет, Петдесет И Четири, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Четиридесет И Седем, Шеста, Шестдесет, Шестдесет И Девет, Шестдесет И Осем, Шестдесет И Седем, Шестдесет И Четири, Шестдесет И Шест, Шестнадесет

Община Вършец  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Вършец:   Александър Стамболийски, Аспарух, Климент Охридски(И.Манк.), Княз Борис I-Ви(Г.Бобенк), Тодорини Кукли, Христо Смирненски, Цар Иван Асен Ii-Ри(И.Бог, Цар Калоян(Г.Яничков), Цар Симеон(Околовръстна), Янко Сакъзов(Строителна)

Община Георги Дамяново  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дълги Дел:   Девета, Десета, Осма, Първа, Седма, Шеста

Община Лом  

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Добри Дол, Общ. Лом:   Втора, Местност Тамиите, Пета, Първа, Шеста

За Периода 20-23.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Лом:   Васил Левски, Веслец(Братя Ибренови), Пирот, Пирот, Стадиона, Стара Планина, Тимок, Тунджа, Хаджи Димитър

За Периода 20-23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лом:   Бозвели, Васил Априлов, Пирот, Пристанищна(Лом.Комуна), Славянска(Г.Димитров), Трети Март, Търлис(Русин Костов), Цветко Павлов(Ал.Караст)

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лом:   Дунавска(Д Благоев), Филип Тотю

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 10:20 - 10:30 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч.; 15:50 - 16:00 Ч./ -  Лом:   238035 М.Садовете, Акациева, Александър Атанасов, Александър Ликов, Асен Разцветников, Бачо Киро, Бело Море, Бено Първанов(Синчец-Мл.), Бойка Войвода, Бреза, Вакумна Фабрика, Войводова Бахча, Възраждане(2-Ма Партизани, Въстаническа, Генерал Гурко, Голинци, Горанова Чешма, Гредовете, Девичи Бряг, Детелина(Ален Мак), Димитър Милков(В.Чкалов), Димитър Ралчев(Черв.Знаме, Драгоман(Н.Вапцаров), Дългошевско Шосе, Елин Пелин, Елха, Иван Петков(Т.Никодимов), Извън Регулацията, Изгрев, Индустриална, Искра, Йолова Чешма, Калинка, Клокотница(Ср.Гора-Мл.), Ковачишка, Крайна, Лодовико Миланези(К-Ска), Лозарска, Люлин, Лястовичка, Магура, Минзухар, Митко Александров, Младенова, Младеново/Пейо Яворов, Мусала, Найден Попнинов(Д.Радоев), Петър Попнинов, Подполковник Леонов, Пристанищна(Лом.Комуна), Пчела, Райна Княгиня, Рила Планина, Роза, Садовете, Септемврийци, Сергей Румянцев, Славейче, Славия, Славянска(Г.Димитров), Софийска, Спартак, Страхил Войвода, Съгласие(Аврора), Трети Март, Трифон Панов(Марин Цеков), Училищна, Физкултурна, Христо Ясенов, Черковна(Г.Карастоянова), Шиновец, Юнак(Толбухин), Явор, Ясен, Ястреб

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Лом:   238035 М.Садовете, Акациева, Александър Ликов, Войводова Бахча, Възраждане(2-Ма Партизани, Въстаническа, Драгоман(Н.Вапцаров), Извън Регулацията, Индустриална, Клокотница(Ср.Гора-Мл.), Ковачишка, Лодовико Миланези(К-Ска), Лозарска, Мусала, Пчела, Садовете, Спартак, Ястреб

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Лом:   Войводова Бахча

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Орсоя:   Втора, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Тринадесета, Четвърта, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лом:   Войводова Бахча, Садовете

Община Монтана  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Видлица:   Извън Регулация

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Георги Дамяново:   Извън Регулацията

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Помеждин:   036043, Іv-148 Кв.9, Ііі, Втора, Първа, Седма, Трета, Шеста

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Равна, Общ. Чипровци:   Втора, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Монтана:   48489.26.821, 48489.27.691, Андрей Попов(Й.Николова), Болярска(Г.Батора), Бързия, Васил Петлешков, Вихрен, Детелина, Диана, Дунав, Еделвайс М Кутловица, Елтепе, Жельо Войвода, Захари Зограф, Здравец, Иван Козарев, Иван Павлов, Иглика, Извън Регулацията, Индже Войвода(Л.Димитрова, Капитан Дядо Никола(Л.Ст., Кочо Честименски, Крайна(П.Харитон), Лацията, Лъката, Люлякова, Мала Кутловица, Местност Пръчов Дол, Митко Палаузов, Младен Томов, Никола Вапцаров, Никола Обретенов, Панайот Волов, Пи 48489.26.671, Пирин М Кутловица, Свети Наум Охридски, Синчец, Стара Планина, Теменуга, Тодорини Кукли, Христо Ясенов, Чайка, Червен Бряг, Чернила, Яница(Ямите-М.Кутловица)

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Гаврил Геново:   200001, Втора, Двадесет, Двадесет И Две, Двадесет И Девет, Двадесет И Едно, Двадесет И Осем, Двадесет И Седем, Двадесет И Четири, Двадесет И Шест, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет И Две, Тридесет И Девет, Тридесет И Едно, Тридесет И Осем, Тридесет И Седем, Тридесет И Три, Тридесет И Четири, Тридесет И Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет И Едно, Четиридесет И Три, Четиридесет И Четири, Четиридесет И Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Георги Дамяново:   Xi-519, Втора, Двадесет, Двадесет И Девета, Двадесет И Пет, Двадесет И Седма, Двадесет И Три, Двадесет И Четири, Двадесет И Шест, Дванадесета, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Местност Помеждинска Бара, Местност При Манастира, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесета, Тринадесет, Упи 8 Кв.3, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Главановци, Общ. Георги Дамяново:   Баба Тонка, Вапцаров, Васил Левски, Генерал Гурко, Димитър Благоев, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Калафат, Нов Живот, Огоста, Петко Белчев, Първи Май, Тимок, Черковна, Черни Връх

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Говежда:   502,35, Втора, Двадесет, Двадесет И Две, Двадесет И Девет, Двадесет И Едно, Двадесет И Осем, Двадесет И Пет, Двадесет И Седем, Двадесет И Три, Двадесет И Четири, Двадесет И Шест, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, Извън Регулацията, Осемнадесет, Осма, Пета, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет   И Шест, Тридесет И Две, Тридесет И Девет, Тридесет И Едно, Тридесет И Осем, Тридесет И Пет, Тридесет И Седем, Тридесет И Три, Тридесет И Четири, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дива Слатина:   Втора, Главна, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дълги Дел:   060010, Втора, Девета, Десета, Извън Регулация, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Еловица, Общ. Георги Дамяново:   020097, Втора, Девета, Десета, Извън Регулацията, Осма, Първа, Седма, Трета, Четвърта

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Копиловци, Общ. Георги Дамяново:   7016, Ал.Стамболийски, Априлов, Бор, Васил Левски, Видин Дол, Волов, Гагарин, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Гоце Делчев, Двадесет И Трети Септември, Друмев, Здравченица, Иван Алексов, Иван Вазов, Извън Регулацията, Камен Луков, Кирил И Методи, Ком, Копрен, Лакатник, Латинска, Маргарита Бибич, Марица, Московска, Никола Качамачков, Огоста, Парчевич, Планинец, Победа, Пролетарска, Първи Май, Раковска, Река Лева, Септември, Стара Планина, Тодор Игнатов, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Червен Брег, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Меляне:   000133, Втора, Двадесет И Пет, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Имот 010007, Местност Свинако, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  Монтана:   Д-Р Иван Каманов, Никола Вапцаров

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:30 - 13:00 Ч./ -  Монтана:   Асен Златаров, Бързия, Димитър Подвързачов(Ж.Кр, Изгрев, Лъката, Макгахан(Ав.Стоянов), Никола Вапцаров, Пъстрина, Христо Смирненски

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 13:00 Ч./ -  Монтана:   Бързия, Изгрев, Лъката, Макгахан(Ав.Стоянов), Никола Вапцаров

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Монтана:   Димитър Талев(Ц.Тодоров), Извора(Б.Бистрица), Клокотница(Г.Михайлов), Парта, Цар Борис Iii-Ти(З.Попов), Черковна(Иван Бобанов)

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Монтана:   Веренишка(М.Веренишки), Неофит Бозвели, Петър Парчевич, Свети Патриарх Евтимий(П., Яне Сандански(Л.Караст.)

Община Якимово  

За Периода 20-23.05.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Комощица:   Бачо Киро, Братя Миладинови, Вела Пеева, Веслец, Генерал Гурко, Гео Милев, Граф Игнатиев, Девети Септември, Дончо Атанасов, Замфир Хаджийски, Извън Регулацията, Малчика, Симеон Ив. Бонев, Христо Ботев, Шипка, Яворов

За Периода 21-23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Якимово:   Александър Бойчев, Александър Стамболийски, Войн Петров, Върбан Лилов, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Йордан Чушков, Качо Комитски, Ленин, Мечи Дол, Милан Йонов, Тодор Терзийски, Хаджи Димитър, Христо Михайлов, Христо Смирненски

 

 

Област Перник

Община Брезник  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

Община Земен  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Земен:   Албена, Александър Стамболийски, Гео Милев, Земенски Манастир, Земенско Кале, Кракра, Манастирска, Мах.Брънзова И Орлово Гнездо, Мах.Царева, Никола Вапцаров, Симеон, Струма, Хаджи Димитър

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дивля:   Александър Стамболийски, Владимир Димитров-Майстора, Д-Р Г.М.Димитров, Захари Стоянов, Крайречна, Мах.Бонева, Мах.Джоманова, Никола Петков, Стефан Караджа, Христо Ботев

Община Ковачевци  

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Байкалско:   084033

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Буново, Общ. Кюстендил

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Дебели Лаг

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Драгомирово, Общ. Радомир

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8, Упи Iv,Кв 12, Упи Xii-197,198  Кв. 28

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 10:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица, Махала Пириница, Упи V-138 Кв.24

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Калище:   Iv-278,Кв.29а, Упи Vi-260, Кв.15, Упи X-306,Кв.15, Упи Хiii-239, Кв. 20

На 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  Углярци

Община Перник  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 13:00 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Расник:   Бобош, Брод, Казанджийска, Околовръстен Път, Първи Май

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л Іv-241, Кв.29, Упи І-51 Кв.14

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, Хviii Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Детелина, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 Упи Vііі-165, Кокиче, Лилия, Лиляна Димитрова, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Пейо Яворов, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Синчец, Станке Димитров, Ястребино

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Вискяр:   Іі-253 Кв.30

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Радуй

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  Зидарци

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М. Чокладиновец

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  Перник:   Атанас Буров, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Жк. Тева, Пи 725.25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах.Лалова, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Рашо Димитров, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, Упи V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  Богданов Дол:   793, Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бела Вода, Боянски Водопад, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Упи Xx-744, Кв.60, Христо Смирненски

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Витановци:   П-Л Іv-241, Кв.29

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Радомир

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Перник:   Арчар, Васил Левски, Железни Заводи, Захари Зограф, Калкас, Караманица, Куциян

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Перник:   Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Омуртаг, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Кладница:   Ix-409, V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, Селимица, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил, Упи V||-Кв.20, Упи X-017112,Кв.83, Упи Xi- 922 Кв.58, Упи Xvi-12,Кв.20, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxxiii-31 Кв.20, Упи Ііі-21  Кв.20, Упи Хх-523,Кв.51, Упи-Ix 29, Хvіі-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Рударци

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ -  Кладница:   V-15 ,Кв.19, Vііі-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Берлин, Брюксел, Виена, Горско Стоп.Витошко, Делта Хил, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12, Лондон, Рим, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot;, София, Стадиона, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил, Упи V||-Кв.20, Упи Xvi-12,Кв.20, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxxiii-31 Кв.20, Упи Ііі-21  Кв.20, Упи-Ix 29, Хvіі-11010,11038

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч.; 09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Пояс №1на Язовир Студена

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  Перник:   Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Железни Заводи, Захари Зограф, Златна Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап.Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец, Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Мах.Ракьовец, Местн.Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Отдих, Палма, Победа, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч./ -  Перник:   Караманица

Община Радомир  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Извор, Общ. Радомир:   Кв.1,Упи Хіv, Парцел V-220, Кв.12, Упи Vii-69, Кв.13

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дебели Лаг

На 20.05.2019 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ -  Копаница

На 20.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Извор, Общ. Радомир:   Упи Ii-492 Кв.41, Упи Vi-332 Кв.39, Упи Vi-441

На 20.05.2019 Г. /13:30 - 15:00 Ч./ -  Радомир:   Автогарата, Арда, Велчо, Иван Вазов, Пейо Яворов, Подпор. Константин Цанков, Райко Даскалов, Сан Стефано, Цар Самуил

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Горна Диканя:   Iii-1699,Кв.194, X-1583 , Кв 195, Упи І-1517 Кв.211

На 21.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Горна Диканя:   Упи Х-1306, Кв.165

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Долна Диканя

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Долна Диканя:   Xii-375

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч./ -  Радомир:   Райко Даскалов, Алеко Константинов, Арката, Батенберг, Блок Ное - 2, Евтим Рангелов, Кирил И Методи, Майор Чиляев, Ное, Райко Даскалов, Свобода

На 23.05.2019 Г. /13:30 - 13:45 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  Радомир:   Автогарата, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Арката, Батенберг, Бачо Киро, Бузлуджа, Драган Цанков, Захари Кръстев, Каблешков, Кирил И Методи, Кракра, Люлякова, Майор Чиляев, Милан Грънчаров, Младост, Ное, Панайот Волов, Пчелинци, Райко Даскалов, Свобода, Търговска, Черковна, Шаблин

На 23.05.2019 Г. /13:30 - 15:00 Ч./ -  Радомир:   Автогарата, Арката, Бачо Киро, Захари Кръстев, Кракра, Милан Грънчаров

Община Трън  

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Долна Мелна:   Нупи 12

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  Лева Река

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Долна Мелна

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Реяновци

На 21.05.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  Шипковица

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 13:00 - 16:30 Ч./ -  Бутроинци

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч.; 13:00 - 16:30 Ч./ -  Видрар

 

Област Плевен

Община Белене  

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ -  Петокладенци:   Крум Христов, Осъм, Петко Блажев, Христо Генов

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  Петокладенци:   Витоша, Крум Христов, Първи Стоп Двор

На 23.05.2019 Г. /13:30 - 14:30 Ч./ -  Петокладенци:   Витоша, Крум Христов, Янтра

Община Гулянци  

На 22.05.2019 Г. /08:30 - 15:30 Ч./ -  Гулянци:   Ал Стамболийски, Баба Неделя, Бачо Киро, Бузлуджа, В.Левски, В.Петлешков, Вит, Възраждане, Г.С.Раковски, Ген Гурко, Ген Скобелев, Георги Бенковски, Гецов Геран, Демокрация, Драва, Дунав, Зора, Иван Асен Ii, Иван Вазов, К-Н Г.Мамарчев, Камчия, Кап.Петко Воевода, Карабоаз, Кирил И Методий, Климент Охридски, Крайречна, Любен Каравелов, Марин Дринов, Местност Беглика, Мизия, Милин Камък, Московска, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Никола Ракитин, Николай Хрелков, Оборище, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, П.К.Яворов, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пеньо Пенев, Перущица, Петко Каравелов, Петър Берон, Плевен, Радецки, Рила, Родопи, Роза, Симеон Йоргов, Софроний Врачански, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Страцин, Тодор Каблешков, Трети Март, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хан  Кубрат, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цар Симеон, Чайковска, Шести Септември, Шипка, Яне Сандански

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 13:00 Ч./ -  Крета, Общ. Гулянци:   А.Стамболийски, Бистрица, Боровец, Васил Левски, Вит, Габър, Дунав, Качица, Люляк, Хаджи Димитър

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 13:00 Ч./ -  Милковица:   Априлов, Арда, Витоша, Ив Вазов, Изгрев, Люлин, Мусала, Осогово, Охрид, Пирин, Родопи, Сливница

Община Долна Митрополия  

На 20.05.2019 Г. /11:00 - 13:00 Ч./ -  Горна Митрополия:   Антон Иванов, Асен И Петър, Балчик, Гео Милев, Георги Димитров, Иван Вазов, Неофит Рилски, Пирин, Пробива, Рила, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Иван-Асен Втори, Цар Калоян, Черно Море

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Ореховица:   Васил Друмев, Васил Левски, Карлово, Несебър, Оборище, Цар Самуил, Чавдар, Юндола

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 15:30 Ч./ -  Крушовене:   9-Ти Май, Бузлуджа, Вълчо Иванов, Георги Димитров, Георги Михайлов, Катя Попова, Маршал Толбухин, Райко Даскалов, Ростов На Дон, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цеко Нинов, Шипка, Янко Забунов

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 13:00 Ч./ -  Комарево, Общ. Долна Митрополия:   Ангел Кънчев, Бяло Море, Вит, Витоша, Възраждане, Железничарска, Иглика, Искър, Китка, Лозица, Люляк, Мусала, Нач.У-Ще, Незабравка, Осъм, Раковски, Росица, Слави Алексиев, Ср Гора, Стара Планина, Тракия, Упи І-42 Стр.Кв.98, Хан Кубрат, Хан Омуртаг, Черни Връх, Шар Планина, Шипка

Община Долни Дъбник  

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ -  Садовец:   Вазов, Врабче, Дунав, Дълбок Дол, Захари Стоянов, Княз Борис I, Осогово, Перущица, Победа, Рила, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Янтра 1

Община Искър  

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Брегаре:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Искър, Кирил И Методий, Коста Златарев, Любен Каравелов, Несебър, Отец Паисий, П.Волов, Петър Берон, Пирин, Пролетарска, Рила, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Ставерци:   Бал Езеро, Будапеща, Любен Каравелов, Правда, Стадион, Хан Кубрат

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Староселци:   Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, Пи000382-01, Пирин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Родопи, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Плевен:   Трите Бора

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Староселци

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч.; 09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Ставерци:   Viii-000323, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро, Беласица, Борис I, Братя Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков, Витоша, Волга, Г.Милков, Г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров, Д.Дебелянов, Д.Чинтулов, Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулацията, Имот 000312, Извън Регулация, Искър, Йордан Йовков, Кайлъка, Калето, Кирил И Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски, Лев Толстой, Максим Горки, Мест Баира, Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски, Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков, Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Прещипа, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Ракета, Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга, Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган, Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански

Община Левски  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 15:30 Ч./ -  Стежерово:   Виктория, Л.Каравелов, Младен Блажев, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Асеновци:   8-Ми Март, Александър Стамболийски, Васил Петлешков, Гено Борисов, Емил Михайлов, Извън Регулацията, Малчика, Пеньо Йончев, Раковска, Ропотамо, Стара Планина, Цанко Церковски

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  Градище, Общ. Левски:   Ален Мак, Априлско Въстание, Генчо Хинчев, Локомотив, Околовръстна, Панагюрище, Пеню Колев, Пионерски Път, Трети Март, Чавдарци

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Обнова:   9-Ти Септември, Xv-438, Kb. 125, Възраждане, Заря, Ив.Вазов, Л.Каравелов, Н.Й.Вапцаров, Победа

На 20.05.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ -  Българене, Общ. Левски:   Ангел Бонгалов, Беласица, В Априлов, Веселин Кръстев, Витоша, Клисура, Крум Драголов, Родопи, Сливница, Спас Венков, Средец, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа

На 20.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Българене, Общ. Левски:   Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Кочев, Иван Вазов, Любен Каравелов, Панайот Хитов, Пирин, Полтава, Рила, Шипка

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Стежерово:   Асен Халачев, Борко, Васил Левски, Вл.Тричков, Гатю Коларов, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Жданов, Люляк, Николай Корнев, Ропотамо

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Обнова:   Ал.Стамболийски, Б.Анастасов, Гео Милев, Дунав, Козлодуй, Л.Каравелов, Н.Й.Вапцаров, Нов Живот, Ст.Караджа, Ст.Планина, Странджа

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Българене, Общ. Левски:   В Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Иван Вазов, Любен Каравелов, Преслав, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /13:00 - 15:30 Ч./ -  Българене, Общ. Левски:   Беласица, В Априлов, Витоша, Родопи, Средна Гора, Стоян Едрев, Съботин Генов, Янтра

Община Никопол  

На 22.05.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Лозица, Общ. Никопол:   Борис Ганев, Г.С.Раковски, Георги Бенковски, Иван Вазов, Христо Енчев

Община Плевен  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Бохот:   Ал. Стамболийски, Вапцаров, Г.С.Раковски, Иван Вазов, Искър, Кацарска, Кирил И Методий, Местност Стадиона, Петко Д.Петков, Пирогов, Стамболийски, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Плевен:   Георги Кочев, Гренадирска

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Плевен:   Дружба, Местн.Витска Равнина, Редута, Сторгозия

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Върбица, Общ. Плевен:   Арда, Бачо Киро, Витоша, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Димитров, Иван Вазов, Иван Тотев, Коста Златарев, Люлин, Н.Й.Вапцаров, Осогово, Пирин, Райко Даскалов, Тодор Луканов, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Мечка, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски, Антим I, Г.С.Раковски, Данаил Попов, Максим Горки, Никола Петков, Пещера, Първи Май, Рила, Стоян Заимов, Татар Махала, Тодор Александров, Ю.А.Гагарин

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч.; 09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Плевен:   Георги Кочев, Иван Миндиликов  /Република/, Индустриална Зона, Местн.Западна Идустриална Зона, Сторгозия

На 20.05.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Бохот:   Ген.Скобелев, Дунав, Марица, Никола Петков, Паисий, Петко Д.Петков, Пирогов

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Бохот:   1-Ви Май, Борис Шаранков, Боровец, Бузлуджа, Васил Левски, Ген.Столетов, Мусала, Никола Петков, Пирин, Радецки, Рила, Стамболийски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Ю.А.Гагарин

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Върбица, Общ. Плевен:   Іv , Кв. 1, Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Васил Коларов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Искър, Кирил И Методий, Ком, Лиляна Бърдарова, Неофит Рилски, Оборище, П.К.Яворов, Свобода, Софроний Врачански, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Плевен:   Българска Авиациа /Индустр., Индустриална, Индустриална Зона, Кара Колю, Местн.Западна Идустриална Зона, Промишлена

На 21.05.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Бохот:   1-Ви Май, Ал. Стамболийски, Васил Левски, Вит, Иван Вазов, Любен Каравелов, Мусала, Осъм, Рила, Средна Гора, Стамболийски, Струма, Трайчо Костов, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Върбица, Общ. Плевен:   Братя Миладинови, Васил Коларов, Васил Левски, Вит, Георги Бенковски, Георги Димитров, Дамян Груев, Ивайло, Искър, Кракра Пернишки, Марица, Освободител, Прилеп, Рила, Родопи

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:30 - 13:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Плевен:   Сторгозия

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 11:30 - 13:30 Ч./ -  Върбица, Общ. Плевен:   Адил Дервишев, Александър Стамболийски, Асен Халачев, В.И.Ленин, Гео Милев, Дунав, Любен Каравелов, Н.Й.Вапцаров, Свобода, Средна Гора, Странджа, Суворов, Тунджа, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 14:00 Ч./ -  Плевен:   Ангел Войвода, Драгаш Войвода/Ал.Дими/, Мануш Войвода/Л.Вешков/, Мара Денчева, Петко Войвода/8 Март/, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 15:00 Ч./ -  Плевен:   Георги Кочев, Десети Декември, Ем.Васкидович/Аврора/, Молдавия, Русе/Д-Р Бешев/

На 22.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Върбица, Общ. Плевен:   Г.С.Раковски, Димитър Благоев, Димка Пенчева, Ивайло, Иван Тотев, Катя Попова, Райко Даскалов, София, Стара Планина, Христо Кърпачев

На 23.05.2019 Г. /09:15 - 15:00 Ч./ -  Плевен:   Берковица, Владимир Бурмов, Елин Пелин, Захари Зограф/Л.Станев/, Захари Стоянов, Лозенка, Мелник, Орлица

На 23.05.2019 Г. /09:15 - 15:00 Ч./ -  Плевен:   Г.С.Раковски, Д.Константинов/Ц.Спасо/, Константин Величков, Неофит Рилски, Парашкев Цветков

Община Пордим  

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./ -  Одърне:   Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Безименна, Безименна, Вапцаров, Витоша, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Добри Чинтулов, Захари Стоянов, Н В Грамовски, Пенчо Славейков, Пирин, Стара Планина, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

Община Червен Бряг  

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Червен Бряг:   23 Септември, Антим, Антим, Антим, Вардар, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Левски, Г Бенковски, Г.С.Раковски, Голеж, Голеж, Добрич, Дойран, Дядо Вълко, Ж.П.Фонд  Жилища-Ж.П.Гара, Иво Попович, Искър, Княз Борис I, Кубадин, Любен Каравелов, П.Р.Славейков, П.Р.Славейков, П.Р.Славейков, Паисий, Паисий, Паисий, Панайот Волов, Пирин, Пирин, Победа, Рила, Софроний Врачански, Средна Гора, Стара Планина, Стоян Едрев, Струга, Тома Петков, Тулча, Търговска, Търговска, Хан Аспарух, Християнска, Христо Ботев, Цар Асен Първи, Цар Асен Първи, Цар Асен Първи, Цар Калоян, Шейново, Шипка, Яна, Яне Сандански, Янтра

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Червен Бряг:   Vі-2017, Ж.П. Фон Жилища - Иск Депо, Златна Мина

На 20.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Червен Бряг:   80501.807.118, Антим, Залупен Кладенец, Мако Даков

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Червен Бряг:   Антим, Европа, Мако Даков

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Червен Бряг:   Васил Левски, Екзарх Йосиф, Искър, Паисий, Стефан Караджа, Христо Ботев, Цар Асен Първи, Шипка

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Горник:   Бузлуджа, В Левски, В Пеева, Искър, Ком, Марица, П К Яворов, Петко Хр Петков, Първа, Райко Даскалов, Тринадесета, Четиринадесета, Шестнадесета

На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Червен Бряг:   23 Септември, Антим, Антим, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Левски, Г Бенковски, Г.С.Раковски, Голеж, Добрич, Дойран, Дядо Вълко, Ж.П.Фонд  Жилища-Ж.П.Гара, Иво Попович, Искър, Княз Борис I, Кубадин, Любен Каравелов, П.Р.Славейков, П.Р.Славейков, П.Р.Славейков, Паисий, Паисий, Паисий, Панайот Волов, Пирин, Победа, Софроний Врачански, Стоян Едрев, Тома Петков, Тулча, Търговска, Търговска, Хан Аспарух, Християнска, Христо Ботев, Цар Асен Първи, Цар Асен Първи, Цар Асен Първи, Цар Калоян, Шипка, Яне Сандански

На 23.05.2019 Г. /09:15 - 14:30 Ч./ -  Рупци, Общ. Червен Бряг:   Д-Р П Берон, Девети Май, Девети Септември, Пирин, Рила, Т.Йорданов

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Червен Бряг:   Антим, Г.С.Раковски, Добрич, Дядо Вълко, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Капитан Андреев, Радомирска, Стоян Едрев, Тома Петков, Цар Калоян

На 23.05.2019 Г. /11:15 - 16:30 Ч./ -  Ракита, Общ. Червен Бряг:   Бренишка, Дойновска, Комитска, Матинска, Осем Опълченци, Христо Ботев

 

 

 

София Област

Община Божурище  

На 21.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Росоман:   63121.133.9, I-30, Кв.6, Гранит, М.Падината, Упи Iv-58, Кв.9, Упи Xiv-145, Упи Хiii-144 Кв.22, Черква

На 22.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Храбърско:   I-075017 Кв.54, Упи 3-076020 Кв.57, Упи I-076022,Кв.57, Упи Iii-1981, Упи-Iv-76.11 Кв.57, Упи-V-18,Кв.3

На 22.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Храбърско:   Алек Мак, Ален Мак, Упи -2-Кв.20

Община Ботевград  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   05815.13.34, Академик Стоян Романски, Александър Батенберг, Бенковска, Бенковска, Боженишки Урвич, Бреза, Бузлуджа, България, България, България, България, В.З.Зелин,Ул.4-Та 1, Васил Левски, Васил Левски, Витиня, Георги С.Раковски, Георги С.Раковски, До Сграда Ткзс, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Зелин, Зелин-10-А, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-19-А, Зелин-20-А, Зелин-22-А, Зелин-25-А, Зелин-26-А, Зелин-30-А, Зелин-31-А, Зелин-34-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-38-А, Зелин-4-Та, Зелин-42-А, Зелин-5-Та, Зелин-7-А, Зелин-7-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Леската, Зелин-Средния Път, Зелин-Тодор Петров, Зелинград, Извор, Искър, Каблешков, Казармен, Княз Борис I, Княз Борис I, Кооперативен Пазар, Кошарата, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Любен Каравелов, Мургаш, Незнайният Войн, Нов Кооперативен Пазар, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Райна Княгина, Сан Стефано, Сан Стефано, Сан Стефано, Свети Св. Кирил И Методий, Свобода, Севаст Огнян, Седемнайсти Ноември, Седемнайсти Ноември, Седемнайсти Ноември, Седемнайсти Ноември, Славейков, Славейков, Стамен Панчев, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов, Стубеля, Тп Бузлуджа, Трети Март, Трети Март, Трети Март, Упи Iv-737.75, Хан Крум, Хан Крум, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил, Чеканица, Шести Септември

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Врачеш:   Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баба Тонка, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Витиня, Витиня, Витиня, Зеленград, Калето, Кольо Видин, Оборище, Освобождение (9-Ти Септемвр, Освобождение (9-Ти Септемвр, Отец Пайсий, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов, Плиска, Преслав, Преслав, Първи Май, Синчец, Славейков (Васил Коларов), Славейков (Васил Коларов), Софрони Врачански, Софрони Врачански, Страншки Рът, Страншки Рът, Теменуга, Трети Март (Иван Гълъбов), Трети Март (Иван Гълъбов), Трети Март (Иван Гълъбов), Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Освободител( 17 Ятаци)

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Рашково

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   Извор, Княз Борис I, Сан Стефано, Стефан Караджа, Трети Март, Шести Септември

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Новачене, Общ. Ботевград:   Iii-709,Кв.38, Аспарух, Борис I (Методи Антонов), Васил Друмев, Дондуков, Дунав, Ивайло, Медвен, Опълченска, Рударка, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Скравена:   Койдановец

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   1866 Година, Балканска, Букорска, Люлин, Никола В.Ракитин, Стара Планина, Трети Март, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Трудовец:   563032 М-Ст Пазарника, Вилна Зона, Лозята

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   В.З.Зелин,Ул.4-Та 1, Зелин, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-38-А, Зелин-4-Та, Зелин-5-Та, Зелин-7-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Средния Път, Зелин-Тодор Петров, Курорт Зелин

На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   05815.13.34, Бреза, Зелин-36-А, Зелин-42-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Кошарата, Курорт Зелин, Христо Ботев

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Гурково, Общ. Ботевград:   Пи №027070, Упи Хіv-191, Кв.48

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Краево:   Махала Маринков Рът, Махала Славополе, Упи Iii-25 Кв. 4

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Новачене, Общ. Ботевград:   Борис I (Методи Антонов), Васил Друмев, Васил Левски, Георги С. Раковски (Р.Доков, Гурко, Добруджа, Дондуков, Дунав, Елин Пелин, Захари Стоянов (Тодор Томов, Ивайло, Иван Вазов, Извън Регулацията, Кирил И Методий, Козлодуй, Медвен, Московска, Новаченка (Филип Кръстев), Опълченска, Пенчо Славейков, Петър Берон, Първа, Рударка, С. Новачене, Общ. Ботевград Път№1, Сан Стефано, Свобода, Съединение (Ленин), Трети Март (Георги Димитров, Упи Ix-238 Кв.12, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Черешово Топче, Четвърта, Шипка

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Осеновлаг:   Зимнишки Дол, Махала Зимнишки Дол

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Радотина:   Местност Дръстила, Пи №055008

На 21.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Скравена:   Любен Каравелов, Петър Берон

На 22.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   Зелин-36-А, Зелин-37-А, Зелин-4-Та, Зелин-40-А, Зелин-42-А, Зелин-43-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Курорт Зелин

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 15:15 Ч./ -  Гурково, Общ. Ботевград

На 23.05.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Ботевград:   Александър Стамболийски, Божко Божилов, Васил Левски, Захари Стоянов, Иван Вазов, Опълченска, Орхание, Стара Планина

Община Годеч  

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Годеч:   Vi-1405, Кв.130, Асен Златаров, Баба Тонка, Васка Емануилова, Заводска, Иван Вазов, Игнат Емануилов, Липа, М.Свинарника, Мах.Джуричова, Местн.Цоланова, Найденова, Найденова Махала, Найденовци, Нишава, Петрова Бара, Пи 004087, Русе, Свобода, Софийско Шосе, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Цикура, Цоланова, Шипка, Явор

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Годеч:   Додовица, Свобода

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Годеч:   Vi-1405, Кв.130, М.Свинарника, Мах.Джуричова, Местн.Цоланова, Найденова, Найденова Махала, Найденовци, Пи 004087, Русе, Софийско Шосе, Хан Аспарух, Цикура, Цоланова

Община Горна Малина  

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Априлово, Общ. Горна Малина

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Богданлия:   , Ix-24005, Xxiii-45, Местн.Богдалия Кв.17, Пи 097010, Упи Iv-197, Упи Iv-35, Кв.20, Упи Xxv-36,Кв.20

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Доганово:   Ii-000369, Кв.1, М.&Quot;Могилата&Quot;, Vi  Кв.29, Xii-348, І Кв.34, Местн.С.Доганово, Упи Iv-438, Кв.38, Упи Ix-304, Кв.26, Упи V-438,Кв.38, Упи Іі-230, Кв.44, Упи ХXII-357,358, Кв.8

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Елин Пелин, Общ. Елин Пелин:   Караполци-Iv-117

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Караполци:   017011-I, 017014, V-39,Кв.3, Vii-120, Кв. 10, Xi,Кв.12, Xvii-11, №017013, Пи 015010, Упи Xi-6 Кв.1

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Лесново:   067015, 068012, Iv-523 Кв.19, X-568 Кв.17, Xxi-248, Кв.62, Втора, Двадесета, Кв.16, Петдесета, Седма, Тридесет И Осма, Уо С.Лесново, Упи Iv-277, Кв 60, Упи Xii-257, Кв.70, Упи Xvi-438,Кв.53, Упи Х-525,Кв.19, Хiv-164 Кв.53, Четвърта, Четиридесет И Девета, Шеста

На 21.05.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Огняново, Общ. Елин Пелин:   І-282,Кв.9, Кв.32,Упи.Xiv-148, Пи 046001, Упи I- 119, Кв 30, Упи Ii-225, Кв.20, Упи Хv-283, Кв.16

Община Драгоман  

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 09:30 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Големо Малово:   Упи І-340,Кв.32а, Упи Хi-92,Кв.15

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Бучин Проход:   Местн.Раниславци, Път Ii - 81, Упи Iii-10, Упи Iii-105 Кв.8, Упи Хiii, Кв. 11

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Василовци, Общ. Драгоман:   Упи Vi-84 Кв.10, Упи Vііі-149, Кв.20

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Годеч:   003670, I-994, Кв.134 I-995, Кв.72, Vi-1405, Кв.130, Академик Игнат Емануилов, Акация, Александър Милев, Александър Стамболийски, Ахтопол, Бригадир, Васил Друмев, Васил Левски, Видлич, Водопад, Гео Милев, Георги С.Раковски, Грамада, Детелина, Додовица, Дружба, Дунав, Елин Пелин, Елха, Заводска, Здравец, Зли Дол, Иван Вазов, Искър, Йордан Йовков, Клокотиш, Кокиче, Ком, Космонавт, М.Свинарника, Мали Ком, Мах.Джуричова, Махала Трап, Мерудая, Местн.Цоланова, Местност Ваге, Найденова, Найденова Махала, Найденовци, Незабравка, Никола Й.Вапцаров, Никола Петков, Нишава, Осми Март, Отец Паисий, Паисии, Панджина И Пешичова, Парижка Комуна, Петрова Бара, Петрохан, Пи 004087, Поляница, Проф.Александър Милев, Първи Май, Раковски, Република, Рибарска, Русе, Свобода, Софийско Шосе, Сохая, Старо Село, Стефан Караджа, Тинтява, Тодор Каблешков, Трап, Ул.3-Та №35а, Упи 006939, Упи Vіі-1927,Кв72, Упи Іі-837, Упи-І, Кв.138, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Шишман, Цикура, Цоланова, Явор, Ямбол

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Лопушня:   008010, Упи Iv-142, Кв.16, Упи Xiii-5,Кв.5

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Мало Малово:   Упи Iv-15

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Раяновци, Общ. Драгоман

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Цръклевци

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Шума:   Извън Регулация, П-Л Xix-53, Кв.3, Ракето, Упи Xvii-41,Кв.11, Упи Хv-23, Упи-Vii-78

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Шума

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Драгоман:   Владимир Поптомов, Димитър Полянов, Люлин, Мусала, Поток, Свети Иван Рилски, Струма, Упи Х-966 Кв.105, Шейново

Община Елин Пелин  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Нови Хан:   Борова Гора, Ватия, Върба, Гранит, Детелина, Здравец, Калоян, Марица, Ул.Борова Гора №8, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч./ -  Елин Пелин, Гара Елин Пелин:   Vii-276, Кв.73, Райко Даскалов, Рила, Цар Симеон, Шипка

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч./ -  Елин Пелин, Общ. Елин Пелин:   Верила, Мак, Райко Даскалов, Цар Симеон, Шипка

На 20.05.2019 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ -  Елин Пелин, Общ. Елин Пелин:   Витоша, Георги Бенковски, Иван Вазов, Кирил И Методий, Климент Охридски, Максим Горки, Новоселци, Околовръстен Път, Пазар Автогара, Синчец, София, Стара Планина, Упи Х-292,Кв.23, Цар Симеон, Чаталджа

На 20.05.2019 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ -  Елисейна:   Безименна

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Нови Хан:   Vi - 640, Върба, Еледжик, Иглика, Марица, Мургаш, Николина Здравкова, Пловдивско Шосе, Рибарица, Трета, Търнава, Упи Vі -647 Кв.29, Шипка

Община Етрополе  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Етрополе:   Местност Баш Самоков, Руски

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:00 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:15 Ч./ -  Етрополе:   145006, Вилна Зона Рибарника, Вранащица, Георги Бакалов, Етрохимик - Алексиев, Руски, Софроний, Хаджи Османово

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:00 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:15 Ч./ -  Рибарица, Общ. Етрополе:   194005, Xviii-14, Кв.2, Парцел Х-19, Кв.15, Хviii, Кв.19

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 10:00 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:15 Ч./ -  Ямна:   Мах.Златичора, Мах.Черти Град

На 20.05.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:15 Ч./ -  Етрополе:   Вилна Зона Рибарника

На 20.05.2019 Г. /09:45 - 10:00 Ч./ -  Етрополе:   Местност Баш Самоков

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Правец:   Елосов Дол, Махала Дивчов Рът, Махала Драганско, Махала Дръвница, Махала Манастирица, Махала Правешки Ханове, Местност Елисов Рът, Средора, Тодор Живков

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Правешка Лакавица:   001626, Бивш Стопански Двор, Голямата Ливада, Махала Церица

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Боженица:   Махала Ласковци

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Видраре:   Махала Градище, Махала Кленака, Махала Ликовци, Махала Мусатете, Махала Пешната Лъка, Махала Раздолата, Махала Свин Дол, Махала Сечковци, Махала Станчовец, Махала Черни Връх

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Калугерово, Общ. Правец:   Махала Бундаците, Махала Венчарете, Махала Връбчовци, Махала Габрика, Махала Димитровци, Махала Дола, Махала Златовци, Махала Кардашица, Махала Костадиновец, Махала Репавище, Махала Рударец, Махала Свин Дол, Махала Смесите, Махала Стайковци, Махала Трънето, Махала Чекотин, Упи-Хі-8, Кв.4

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Своде:   Махала Бакова Могила, Махала Борова Шума, Махала Бурньовица, Махала Венеца, Махала Габриците, Махала Курман, Махала Лъга, Махала Преход, Махала Требеш, Махала Усоето, Махала Чуклата, Махала Чукльовци

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 15:15 Ч./ -  Средни Рът:   Мах.Бечовското, Мах.Голяма Глава, Мах.Дунавското, Мах.Койчовци, Мах.Кондурите, Мах.Куваница, Мах.Мончово Търне, Мах.Средни Рът, Махала Краева Бачия, Махала Кръста, Махала Марково Равнище, Махала Скр. Колиби

На 23.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Осиковица:   Махала Балинска, Махала Вельовци, Махала Витьовци, Махала Габрика, Махала Гетовци, Махала Дачовци, Махала Дрена, Махала Кратунете, Махала Манговци, Махала Цековци

На 23.05.2019 Г. /09:15 - 15:15 Ч./ -  Осиковска Лакавица:   Бостанището, Луковешки Дол, М.Гайдарско, Махала Гроздене, Махала Драйчовци, Махала Нанковска, Махала Рачовци, Общ. Правец, Ам &Quot;Хемус&Quot;, П-Л Vi-61, Кв.5

Община Златица  

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Златица:   Вилна Зона Черешака, Черешака

Община Ихтиман  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Стамболово, Общ. Ихтиман

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Белица, Общ. Ихтиман:   121063, Гроздьовци, Махала Барата, Махала Бойчиновци, Махала Горобий, Махала Градеж, Махала Гроздьовци, Махала Средищна, Махала Суевци, Махала Широки Рът, Махала Шуглеовци, Упи Vіі Кв.8

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Ботевград:   Хан Крум

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Бузяковци:   Заевица, Махала Поповци, Упи Iii-186 Кв. 17а, Упи Iii-3, Кв.4

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Бърдо:   Упи №113 Кв.№25а

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Вакарел:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Димитър Паунов, Еделвайс, Ивайло, Иван Вазов, Иван Шишман, Извън Регулацията, Искър, Кръста, Махала Драгиовци, Освобождение, П-Л Х, Кв.11 М.Бърдо, Самуил, Свети Иван Рилски, Средна Гора, Теменуга, Тинтява, Хан Кубрат, Харамлиец, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Мечковци:   Упи Vііі-89, Кв.3, Упи Xi-95, Кв.4

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Пановци:   22

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Ръжана:   Упи Vіі-27, Кв.5

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  София:   Вежен

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Бърдо

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Веринско

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Живково, Общ. Ихтиман

На 22.05.2019 Г. /08:15 - 10:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Ихтиман:   Божур, Братя Миладинови, Булаир, Васил Левски, Георги Раковски, Градинка Кв.192, Даскал Цветко, Димитър Попов, Димитър Русинов, Егерика, Еледжик, Иван Вазов, Иглика, Извън Регулация, Йордан Балчев, Кирил И Методи, Кокиче, Липа, Люле Бургас, Люляк, Марица, Мизия, Михаил Сестримски, Мъти Вир, Околовръстна, Парчевич, Пирин, Плиска, Полковник Борис Дрангов, Предгарова, Преслав, Рила, Руен, Свети Княз Борис 1, Свети Патриарх Евтимий, Свети Софроний Врачански, Стефан Караджа, Стипон, Странджа, Съединение, Топик, Траянова Врата, Три Уши, Търново, Упи -Vii 27090, Упи Iii-2061,Кв.145, Упи Iv - 2853, Кв.191, Училищна, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Черни Връх, Шести Септември, Шипка, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:40 - 16:00 Ч./ -  Вакарел:   Дренов Ръд, Дренов Рът, Елин Пелин, Махала Дренов Рът, С.Вакарел, Общ. Ихтиман, Ам Тракия, Чавдар Войвода, Чакър Войвода, Чешма Ангелина

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:40 - 16:00 Ч./ -  Веринско:   X-36, Кв.14, Ул.13, Упи Ix-23, Кв.13, Упи Ііі-124, Кв.6, Упи Хvіі-131, Кв.6

На 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /14:40 - 16:00 Ч./ -  Ихтиман:   Автомагистрала Тракия, Извън Регулация/Ам Тракия/

Община Костинброд  

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Дръмша:   87,331 М.Над Училището

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Костинброд:   719030, Баба Тонка, Блато, Велчова Завера, Гоце Делчев, Клокотница, Македония, Марица, Маслово, Орлово Гнездо, Парижка Комуна, Прохлада, Рожен, Славянска, Софроний Врачански, Средорек, Упи Xv-3798 Кв.2, Юрий Гагарин, Явор

На 21.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  Опицвет:   Упи Xii-250, Кв.25, 10, Упи Xiv-169 Кв.32

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Градец, Общ. Костинброд:   В.З. Градец

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 14:00 Ч./ -  Костинброд:   Ii-3772, Кв 76в, Iii-900.7309, Xv-3434 Кв.76в, Бели Брези, Белица, Г.М.Димитров, Дванадесети Април, Захари Стоянов, Кап. Петко Войвода, Кв 76 Апарцел XII, Копривщица, Малина, Махала Лешков Връх, Момчил Войвода, Никола Д. Петков, Поп Харитон, Упи Xxv-3317,Кв.76г, Упи Хiii-3346,Кв.76а

На 23.05.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Костинброд:   Дванадесети Април, Еделвайс, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Липа, Малина, Момчил Войвода, Незабравка, Обединена, Петър Берон, Роза, Спортист, Средна Гора, Фондови Жилища, Цар Самуил, Цветна

Община Мирково  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Буново, Общ. Мирково:   Vi-60

Община Пирдоп  

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Пирдоп:   Гео Милев, Доктор Марков, Иван Клявков, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Стефан Стамболов

На 21.05.2019 Г. /08:00 - 15:00 Ч./ -  Пирдоп:   Георги Бенковски, Иван Вазов, Извън Регулация, Никола Вапцаров, Панагюрско Шосе, Панайот Хитов, Тополите, Христо Ботев

Община Правец  

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Джурово:   М.Беляновец Кв.9 Упи Vііі, Махала Беляновец

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Осиковица:   Махала Баренска

На 20.05.2019 Г. /08:30 - 15:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:30 - 15:15 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:30 - 15:15 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:30 - 15:15 Ч./ -  Равнище:   I Кв.29, Упи Ii-196 Кв.8, Упи Iv-327 Кв. 30

Община Самоков  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Говедарци:   Борис Хаджисотиров, Васил Коларов, Васил Левски, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Девети Септември, Димитър Милушев, Доспей Махала, Единадесета, Искър, Кирил И Методий, Кокиче, Петнадесета, Първи Май, Свобода, Славянска, Тринадесета, Христо Ботев

На 20.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 21.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Самоков:   Ii-1901 Кв.140, Авксенти Велешки, Авксенти Велешки, Авксенти Велешки, Баба Неделя, Бачо Киро, България, България, България, Вардар, Васил Стоин, Връх Вихрен, Граф Игнатиев, Грънчар, Дим. Смрикаров, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Еленин Връх, Захари Зограф, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Иван Доспевски, Иван Йончев, Иван Шишман, Константин Фотинов, Константин Фотинов, Крали Марко, Любен Каравелов, Макгахан, Македония, Македония, Македония, Македония, Манастирска, Местност Ридо, Овнарско, Орлови Скали, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Подридна, Преслав, Преспа, Преспа, Преспа, Проф. Васил Захариев, Проф. Васил Захариев, Райна Княгина, Рилски Скиор, Рилски Скиор, Рупите, Самоково, Самоково, Самоково, Самоково, Слави Генев, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Търговска, Търговска, Търговска, Упи 65231.909.365, Упи 65231.911.36, Хан Кубрат, Христо Зографски, Христо Йончев, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Цар Симеон, Цар Симеон, Цареви Кладенци, Черно Море, Ястребец

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо, Пи 61, Щъркелово Гнездо

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 19-Та, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 4-Та, 40-Та, 41-Ва, 42-Ра, 43-Та, 44-Та, 45-Та, 46-Та, 47-Ма, 48-Ма, 49-Та, 5-Та, 52-Ра, 53-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Райово:   1-Ви Май, 17-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 8-Ма, Лаго, Площада, Подридна, Самоковско Шосе

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Абаджийска, Арда, Асен Карастоянов, Генерал Велиаминов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Житна Чаршия, Здравец, Искър, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Плана Планина, Проф. Васил Захариев, Търговска, Хр.Захариев

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Местност Дългата Поляна, Местност Мало Равнище, Местност Татарски Брод, Местност Татарски Брод, Местност Щъркелово Гнездо, Татарски Брод

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Широки Дол:   Местност Татарски Брод

На 22.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Самоков:   Ii-1901 Кв.140, Авксенти Велешки, Авксенти Велешки, Баба Неделя, България, България, Вардар, Васил Стоин, Връх Вихрен, Граф Игнатиев, Дим. Смрикаров, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Димчо Дебелянов, Еленин Връх, Захари Зограф, Захари Хаджигюров, Иван Йончев, Иван Шишман, Константин Фотинов, Константин Фотинов, Крали Марко, Любен Каравелов, Макгахан, Македония, Манастирска, Местност Ридо, Овнарско, Орлови Скали, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Подридна, Преслав, Преспа, Преспа, Проф. Васил Захариев, Райна Княгина, Рилски Скиор, Самоково, Самоково, Самоково, Слави Генев, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Търговска, Търговска, Упи 65231.909.365, Упи 65231.911.36, Христо Йончев, Цар Борис Iii, Цар Симеон, Цар Симеон, Цареви Кладенци, Черно Море, Ястребец

На 22.05.2019 Г. /08:00 - 18:15 Ч./ -  Самоков:   Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тинтява, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев

На 22.05.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ -  Самоков:   Курорт Боровец

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Самоков:   Ii-1901 Кв.140, Авксенти Велешки, Авксенти Велешки, Баба Неделя, България, България, Васил Стоин, Връх Вихрен, Дим. Смрикаров, Дим. Смрикаров, Димитър Талев, Еленин Връх, Захари Хаджигюров, Иван Йончев, Иван Шишман, Константин Фотинов, Константин Фотинов, Крали Марко, Любен Каравелов, Македония, Манастирска, Местност Ридо, Орлови Скали, Отец Паисий, Отец Паисий, Подридна, Преслав, Преспа, Самоково, Самоково, Самоково, Слави Генев, Станислав Доспевски, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Тодор Пеев, Търговска, Упи 65231.911.36, Христо Йончев, Цар Борис Iii, Цар Симеон, Цар Симеон, Цареви Кладенци, Черно Море, Ястребец

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Самоков:   Софийско Шосе

Община Сливница  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   Васил Петлешков, Георги Бенковски, Иван Вазов, Капитан Атанас Узунов, Максим Горки, Нешо Бончев, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Сливница, Стефан Караджа, Цар Симеон Велики, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Гълъбовци:   1 Ва, 10 Та, 3 Та, 500179, 653, 8 Ма, Xi-1.3 Кв 8, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Драганица, Упи Xiv-531 Кв.26

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Гълъбовци:   17 Та, 20-Та, 7 Ма, Местност До Село, Упи Xiv-90 Кв.6, Упи Xvii-92 Кв.6

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Радуловци:   Мах.Рейна Река, XIIі-47,Кв.19

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Ракита, Общ. Сливница:   Упи Ii-76

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Радуловци:   Мах.Рейна Река, Мах.Рейна Река, XIIі-47,Кв.19, XIIі-47,Кв.19

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ракита, Общ. Сливница:   Упи Ii-76, Упи Ii-76

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Алдомировци:   242068, М.Слатина, 32-Ра, 348, Кв.62, 45-Та, 46-Та, V-364,Кв.63, Алдомировска (Г.Димитров), Васил Левски, Вихър (Ант. Иванов), Мах.Слатина, Мах.Шишкова

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Братушково:   V-263, Vii-299 Кв.19, Упи Xvi-300

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Гургулят:   Xvi-17 Кв.9

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Гълъбовци:   1 Ва, 10 Та, 17 Та, 20-Та, 3 Та, 500179, 653, 7 Ма, 8 Ма, Xi-1.3 Кв 8, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Драганица, Местност До Село, Упи Xiv-531 Кв.26, Упи Xiv-90 Кв.6, Упи Xvii-92 Кв.6

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница

На 23.05.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   Генерал Гурко, Гео Милев, Капитан Атанас Узунов, Неделище, Панайот Хитов, Свети Климент Охридски, Хан Аспарух, Цар Симеон Велики

 

 

 

 

Област Видин

Община Белоградчик  

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Белоградчик:   Втора, Георги С.Раковски, Здравец, Карловица, Княз Борис I, Парцел 6 Кв 3, Съединение, Трета, Трети Март, Цоло Тодоров

На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Граничак:   Девета, Десета, Махала Ангини, Махала Джокини, Махала Жикини, Махала Николини, Махала Първуловци, Махала Спасови, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста

На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Дъбравка:   Двадесет И Пета, Двадесет И Четвърта, Девета, Деветнадесета, Десета, Осма, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Крачимир:   41 , Кв.14, Втора, Немия, Пета, Първа, Седма

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Праужда:   Втора, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Пролазница:   Втора, Махала Среден Рът, Махала Чуката, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета

На 21.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Салаш:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Трета, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Махала Куцаровци, Махала Пешини, Махала Стране, Осма, Парцел №1, Пета, Петнадесета, Пи 000343, Пи №037091, Първа, Седма, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесет И Шеста, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Стакевци:   000502, 2-117006 Кв 117, Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет И Осма, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тридесета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Чифлик, Общ. Белоградчик:   Xii-130, Кв.3, Втора, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извос, М-Ст Извос  Упи Vі-76 Кв.17, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Тридесет И Първа, Тридесет И Четвърта, Тридесета, Тринадесета, Упи Viii-88 Кв.10, Упи-Xv-150, Хiii-150 24, Шестнадесета

Община Брегово  

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Балей:   000091, Албена, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бондоков, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Дом Социални Грижи, Дунав, Иван Вазов, Тодор Петров, Трую Христов, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Брегово, Общ. Брегово

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Гъмзово

На 20.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  Ракитница, Общ. Брегово:   Ангел Кънчев, Боян Чонос, Васил Левски, Вела Пеева, Димитър Благоев, Кирил И Методий, Климент Охридски, Коста Йорданов, Любен Каравелов, Мико Нинов, Митко Палаузов, Панайот Хитов, Презвитер Козма, Стефан Караджа, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хан Крум, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Цар Иван Асен

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Брегово, Общ. Брегово:   1-1244 Кв.121, 320, 518, Адалберт Антонов, Алабин, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Антим Първи, Асен Балкански, Асен Халачев, Безименна, Белене, Борис Бенчев, Борис Попарданов, Боян Чонос, Братя Миладинови, Васил Друмев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Виктор Юго, Владимир Заимов, Гаврил Генов, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бондоков, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Димитър Грънчаров, Димитър Зограф, Димитър Полянов, Димо Хаджидимов, Дунав, Елещеф, Елин Пелин, Емил Марков, Ернст Телман, Заря На Комунизма, Иван Вазов, Индже Войвода, Кирил И Методий, Климент Охридски, Константин Фотинов, Кочо Честименски, Лев Толстой, Ленин, Любен Каравелов, Мико Нинов, Мирон Брезоев, Митко Палаузов, Мичурин, Найден Геров, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Никола Ботушев, Никола Й.Вапцаров, Олег Кошевой, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Патриарх Евтимий, Пенчо Р.Славейков, Пеньо Пенев, Петко Д.Петков, Полянска, Презвитер Козма, Първи Май, Райчо Даскалов, Роза Люксембург, Розова Долина, Седми Ноември, Сергей Румянцев, Спортист, Станке Димитров, Станко Маринцестов, Тимок, Тодор Каблешков, Тодор Петров, Толбухин, Упи-255, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цар Иван Срацимир, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Самуил, Цар Симеон, Чарлз Дарвин, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански, Янко Сакъзов

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Косово, Общ. Брегово:   Александър Димитров, Антим Първи, Асен Балкански, Асен Халачев, Борис Бенчев, Борис Янев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Димитър Зограф, Иван Вазов, Ленин, Неофит Рилски, Пи 000366, Първи Май, Тимок, Тодор Петров, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /08:15 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Ракитница, Общ. Брегово:   4-1978 Кв 59, Ангел Кънчев, Боян Чонос, Васил Коларов, Васил Левски, Втори Юни, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Карл Маркс, Кочо Честименски, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Никола Й. Вапцаров, Свилен Русев, Спортист, Стефан Караджа, Тодор Петров, Фридрих Енгелс, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Самуил

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски, Асен Балкански, Борис Димитров, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Ленин, Любен Каравелов, Райчо Даскалов, Спортист, Станке Димитров, Упи Vii-444 , Кв,55, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Балей:   Васил Коларов, Гео Милев, Георги Бондоков, Георги Димитров, Георги С.Раковски, Тодор Петров, Трую Христов, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Балей:   Александър Стамболийски, Асен Балкански, Боян Чонос, Васил Коларов, Вела Пеева, Георги Бондоков, Георги Димитров, Девети Септември, Дунав, Иван Вазов, Ленин, Московска, Тимок, Трую Христов

Община Видин  

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Антимово, Общ. Видин:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Кръстовището М/У Ул.Четвърта И Ул.Петнадесета, Кръстовището М/У Ул.Трета И Ул.Деветнадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Видин:   Имот 48.101, Местност Северна Промишлена Зона, Южна Пром.Зона

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Кутово:   Двадесет И Девета, Изборна, Осемдесет И Пета, Осемдесета, Петдесет И Първа, Първа, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Трета, Тридесет И Шеста, Тридесета, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Покрайна:   562, 827, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Парцел 78.52, Пета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет И Четвърта, Тридесета, Четвърта, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дунавци, Общ. Видин:   I -248 , Кв.24, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Видбол, Георги Димитров, Дунав, Иван Вазов, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Мир, Осъм, Плиска, Седемнадесет Партизани, Смирнов, Стара Планина, Упи 2-308 Кв.29, Хайдут Велко, Христо Ботев, Ценко Александров, Чавдарци, Юрий Гагарин

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Бела Рада:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Първа, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Упи Xi-276 Кв.11, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 23.05.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  Видин:   Арда, Безименна, Безименна, Владикина, Гео Милев, Йоасаф Бдински, Панония, Свети Ромил Видински, Строител

Община Грамада  

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Тошевци:   Двадесет И Шеста, Първа, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Девета, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиринадесета

Община Димово  

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 09:15 Ч./ -  Гранитово, Общ. Белоградчик:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Ул.Тринадесета №6 Упи Iv-10 Кв.2, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 09:15 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /08:45 - 09:15 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч.; 08:45 - 16:30 Ч./ -  Бела:   I Кв.64, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Дълго Поле, Общ. Димово:   №I-164 Кв.19, Осма, Пета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Костичовци:   Васил Коларов, Георги Костадинов, Двете Партизанки, Живко Пуев, Илия Филипов, Кузман Георгиев, Никола Еленков, Партизани, Ремсисти, Ск Спартак, Сталинградска Битка, Стоян Георгиев, Христо Смирненски

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Скомля:   Втора, Девета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бела:   I Кв.64, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тридесет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Макреш  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Вълчек:   Георги Димитров, Георги Димитров, Лило Тошев, Пета, Петко Ценов, Първа, Трета, Трета, Четвърта, Четвърта, Шеста, Шеста

Община Ружинци  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бело Поле, Общ. Ружинци:   23 Септември, Васил Коларов, Георги Кирков, Живко Пуев, Къкринско Ханче, Мико Нинов, Милко Томов, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Толбухин, Трайчо Костов, Чиган

 

Област Враца

Община Враца  

За Периода 23-24.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Илинден, Остри Връх, Христо Ботев

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Враца:   Леденика, Осогово, Родопи, Руен, Стара Планина

На 21.05.2019 Г. /11:30 - 13:30 Ч./ -  Враца:   Бузлуджа, Войнишка, Леденика, Осогово, Река Лева, Родопи, Черни Дрин

На 21.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Враца:   Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Река Лева

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Враца:   Райко Алексиев, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /11:30 - 13:30 Ч./ -  Враца:   Антим I-Ви, Георги Бенковски, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ -  Враца:   Антим I-Ви, Георги Бенковски, Здравец, Петко Р. Славейков, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Враца:   Антим I-Ви, Одрин, Петропавловска, Река Лева, Христо Ботев

Община Мездра  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски, Жп Район

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ребърково:   Ален Мак, Бераново, Божур, Гаврил Генов, Здравец, Кокиче, Незабравка, Синчец, Слънчев Бряг, Юрий Гагарин

На 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Мездра:   Арда, Асен Златаров, Бачо Киро, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Д-Р Петър Берон, Жп Район, Пирин, Тракия, Янко Сакъзов

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Мездра:   Динко Петров, Любен Каравелов, Оборище, Св.Св. Кирил И Методий, Христо Смирненски

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ребърково:   9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Братя Бояджиеви, Васил Левски, Иван Григоров, Камен Вачков, Христо Ботев, Янко Николов

На 21.05.2019 Г. /12:30 - 16:15 Ч./ -  Мездра:   Динко Петров, Любен Каравелов, Македония, Мургаш, Оборище, Христо Смирненски

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Брусен, Общ. Мездра:   Александър Стамболийски, Божур, Герена, Дружба, Здравец, Извор, Искър, Людмила Живкова, Люляк, Мир, Роза, Хан Аспарух, Цолич, Шипка, Янтра

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски, Любен Каравелов, Христо Смирненски, Шипка

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Оселна, Общ. Мездра:   Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Малчика, Христо Ботев

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Очиндол:   Александър Стамболийски, Васил Левски, Иван Вазов, Искър, Оборище, Пършевица, Станке Димитров, Тракия, Хан Аспарух, Цар Асен, Чапаев, Шипка

На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ребърково:   9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Ален Мак, Бераново, Божур, Братя Бояджиеви, Васил Левски, Гаврил Генов, Здравец, Иван Григоров, Камен Вачков, Кокиче, Незабравка, Синчец, Слънчев Бряг, Христо Ботев, Юрий Гагарин, Янко Николов

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Брусен, Общ. Мездра:   Александър Стамболийски, Безименна, Вела Пеева, Здравец, Искър, Кокиче, Людмила Живкова, Мир, Митко Палаузов, Пирин, Прогрес, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цолич, Янтра

На 22.05.2019 Г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Мездра:   Волга, Георги Кирков, Дружба, Никола Вапцаров, Пред Младежки Дом, Тракия, Христо Ботев, Цанко Церковски, Янко Сакъзов

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Мездра:   Баданец, Каменица, Христо Ботев

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Мездра:   Витоша, Ген. Столетов, Георги Кирков, Дунав, Стефан Стамболов, Странджа, Цанко Церковски

Община Мизия  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Мизия:   Александър Якимов, Дафинка Чергарска, Жил.Комплекс Кцх, Младежко Общежитие На Кцх, Петър Атанасов, Пирин, Преспа, Хаджи Димитър

Община Оряхово  

На 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Оряхово:   6-Ти Септември, Александър Стамболийски, Арда, Арх.Васильов, Арх.Цолов, Веслец, Витоша, Владая, Захари Стоянов, Ильо Войвода, Марек, Найден Геров, Панайот Волов, Рила, Чавдар Войвода, Юрий Гагарин

Община Роман  

На 23.05.2019 Г. /13:00 - 15:30 Ч./ -  Струпец, Общ. Роман:   Акация, Бука, Буря, Грънчарска, Давидов Трап, Захари Стоянов, Зелена Бара, Иван Вазов, Иглика, Извор, Капитан Петко Войвода, Липака, Мико Нанов, Мирчовец, Момина Сълза, Оброка, Панайот Волов, Стефан Караджа, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис I, Цар Симеон I, Чешмата

На 21.05.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Струпец, Общ. Роман:   Васил Левски, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Голям Искър, Здравец, Зелена Бара, Иван Вазов, Мико Нанов, Минзухар, Мир, Оброка, Райна Княгиня, Тържище, Упи V-64, Кв.7, Усоето, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Шипка

На 21.05.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Струпец, Общ. Роман:   Александър Стамболийски, Бука, Васил Левски, Георги С. Раковски, Голяма Плоча, Захари Стоянов, Комаревец, Липака, Райна Княгиня, Усоето, Филип Тотю, Хан Крум

На 23.05.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ -  Струпец, Общ. Роман:   Васил Левски, Здравец, Зелена Бара, Иван Вазов, Извор, Искър, Любен Каравелов, Люляк, Мирчовец, Момина Сълза, Панайот Волов, Петте Дървета, Плочата, Струпешка, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Шипка, Шипковица

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 


 
 

 

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Порожанов поиска от КПКОНПИ да публикува цялата му декларация 8| 4539 |11.05.2019 . Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение за периода 13.04-17.05.2019 г. 0| 3519 |10.05.2019 . Планирани прекъсвания за Западна България за периода 07-10.05.2019 г. 0| 3683 |03.05.2019 . Очаква се интензивен трафик в цялата страна 0| 3375 |26.04.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ