Реклама / Ads

2| 4160 |14.11.2014 НОВИНИ

Вижте стенограмата от заседанието на правителството в сряда

.
Бойко Борисов
Отпушване на еврофондовете е най-важната задача за българското правителство. Това става ясно от стенограмата на последното заседание на Министерски съвет, което се проведе в сряда.

 Ето я цялата стенограма от заседанието:

 

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

12 ноември 2014 г.

 

Заседанието започна в 10,00 часа и беше ръководено от министър-председател Бойко Борисов.

 

Точка 1

Доклад относно определяне на член на Съвета на Международната инвестиционна банка и на ръководител на българската делегация в Съвета на Международната инвестиционна банка и за одобряване позиции на българската делегация за участие в 102-ото годишно заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка на 20 и 21 ноември 2014 г. в София

 

БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, процедурен въпрос.

Как ще работим по тези точки, които са безспорни, предварително ясни и раздавани? Има ли смисъл да губя времето на Съвета с детайлно представяне?

БОЙКО БОРИСОВ: Няколко думи, в рамките на минута-две и да минаваме нататък.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Разбрах.

С протоколно Решение на Министерския съвет от 16 юли 2014 година е дадено съгласие България да бъде домакин на 102-ото редовно заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка – 20-21 ноември 2014 година в София. В рамките на срещата ще проведат заседания на Експертния комитет на Съвета, на ръководителите на делегациите на страните членки, както и бизнес форум.

Необходимо е да бъде определен представител за това заседание. В тази връзка предлагам госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите за член на Съвета на Международната инвестиционна банка за ръководител на българската делегация в Съвета на МИП за периода на провеждане на 102-ото заседание.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако искате, може и по друг начин – ако нямате против – да не губим време. Ако има против – тогава да го дебатираме.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Затова има част А и част Б – ако няма против, да се действа по-бързо.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре.

По точка 1 има ли „против“?

Няма.

Минаваме към точка 2.

 

Точка 2

Проект на Решение за одобряване проект на оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Заместник-министър председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за тази програма, която досега минаваше през Фонд „Земеделие“. Това е европейска програма за подпомагане на най-бедните. Сега се преструктурира в новия програмен период, става отделна оперативна програма. В нея са включени два вида дейности. Едното е предоставяне на пакети храна за най-нуждаещите се. Това, което сме предложили е това да бъдат хората, които получават енергийни помощи по различни критерии.

Втората й част е свързана с обществени кухни, които да предоставят топла храна един път дневно. Около 180 работещи кухни вече има в страната, така че тяхната дейност ще се развие допълнително. Цялата програма за 7-те години е в размер на 123 312 000 евро, което прави около 35-36 милиона годишно.

Проблемът, който засега имаме за стартирането, вчера го споменах на заседанието е, че преди да бъде одобрена имаме проблем тази зима със стартиране на обществени поръчки. Ще потърсим някакво решение. Разбрах от господин Дончев, че има възможност преди утвърждаване на оперативната програма да почнат поне процедурите за обществена поръчка. Ще се опитаме максимално бързо да го изтеглим.

БОЙКО БОРИСОВ: И максимално всичко да се обясни в Брюксел – защо, как и какво се прави. Сто процента прозрачност, информиране предварително, за да може да няма никакво съмнение, защото това са деликатни теми. Още нямаме осигурено финансиране от Брюксел, нямаме казано, а в същото време хората стоят гладни. Това, което говорихме вчера, да не се повтарям.

Приемаме точка 2.

 

Точка 3

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 19 ноември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Заместник-министър председателят по европейските фондове.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, на първо място да отбележа за един технически проблем. Оказа се, че към доклада самата позиция не е приложена по неизвестни за мен причини. Тя, разбира се, е минала всички процедури по съгласуване, само отбелязвам като част от протокола, че позицията трябва да бъде допълнително приложена.

Накратко ще маркирам, без да влизам в детайли.

Шестият доклад на Европейската комисия за икономическо и социално сближаване излезе през лятото на тази година. Като особени акценти в него имаме, че въпреки инвестираните милиарди от структурните инструменти на Европейския съюз, се наблюдава едно забавяне на сближаването между по-бедните и по-богатите държави членки, предвид ефектите на кризата. Това, което касае пряко България. Примерно, интересното сравнение за дела на европейското финансиране като част от публичните инвестиции на държавата – България е на едно от челните места, като при нея средствата от европейските фондове съставляват 72% от целия инвестиционен ресурс на държавата. Разбира се, тези данни за подобни дялове са по-високи в новите държави-членки, по-ниски – в старите държави-членки.

Това, на което искам да обърна внимание, доколкото точка 3 ще бъде актуално състояние на процеса по одобряване на споразуменията за партньорство, както и на оперативните програми, че, за съжаление, България изостава. Този процес е сравнен с всички останали държави-членки. Да не коментираме Франция и Германия, които са силно напреднали и имат одобрени вече оперативни програми, но държави като Полша, като Ирландия, като Кипър практически са приключили процеса по подаване на оперативните програми и всички имат готовност и яснота, че всичките им финансови инструменти ще бъдат одобрени преди края на тази година, което ще им позволи да започнат процеса на плащане през следващата. Не така стои, за съжаление, процесът в България.

Както коментирахме вчера, единствената оперативна програма, за която имаме увереност, че ще бъде одобрена в рамките на тази година, е „Човешки ресурси“. Всички останали трябва да използваме всеки следващ ден да се борим да бъдат одобрени колкото може по-рано, защото тогава ще започнат да текат парите.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако трябва вицепремиерите, министрите ще ги командировам за месец в Брюксел. Едните пишат тук, другите посрещат имейлите там при комисарите. Без да осигурите парите и плащанията – не случайно чухте 75%, всичко ще се срути. В същото време, успеем ли да си ги възстановим, 50% работата на правителството е свършена. Затова хората ни избраха, като задача най-вече.

Така че, чувствайте се абсолютно свободни по начина, по който прецените – тук, там, да поканим комисари. Кажете ми само какво трябва и какво искате, за да го направим. Денонощна работа по фондовете.

Приемаме точка 3.

 

Точка 4

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси/Бюджет (ЕКОФИН/Бюджет), което ще се проведе на 14 ноември 2014 г. в Брюксел

 

БОЙКО БОРИСОВ: Министърът на финансите.

Приема се.

 

Точка 5

Доклад относно участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 14 октомври 2014 г. в Люксембург

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

Точка 6

Доклад относно участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 31 октомври 2014 г. във Венеция

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

Точка 7

Проект на Решение за изплащане на еднократни обезщетения за нарушени права по уважени жалби от договорните органи на Организацията на Обединените нации по универсалните международноправни инструменти в областта на правата на човека

 

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 

Точка 8

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

 

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Благодаря Ви, господин премиер.

Благодаря за бързата реакция, защото тази малка промяна всъщност дава възможност Съветът по европейски въпроси да отрази факта, че има ресорен вицепремиер с такава тематика. Коректно отбелязани промени.

Бих искала само на основа на проведени вече разговори да предложа в чл. 5 една нова ал. 5. Бих ви помолила още сега да запишем в ПМС №85, че на заседание на Съвет „Общи въпроси“ България се представлява от двама заместник-министър председатели, имащи отношение към Европейския съюз – господин Дончев и аз. Бих предложила текстът да бъде: „Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическа политика и/или заместник-министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси“.

Тази сутрин имахме разговор с министър Митов и се разбрахме, декларирам го за протокола, че всички въпроси, които са свързани с разширяване, естествено, те са част от това, което извършва Министерство на външните работи. Аз поемам ангажимент към колегите да представяме Съвет „Общи въпроси“ заседание по заседание. Тук днес всъщност целият дневен ред е становището ни по общи въпроси. Много е важно да говорим с един глас. Добрата координация на позициите ни действително ще даде облик на кабинета, който ще бъде разпознат, че България говори в един глас.

Следва да се направи и прецизно изменение на ПМС №85, за да се разпределят ефективно функциите. Виждам, че тук е даден 10-дневен срок, ще направим всичко възможно. Помолих министъра на външните работи да направим контактна група. Ще разчитам много и на вицепремиера господин Дончев, естествено на госпожа Бъчварова, за да можем да направим добър координационен механизъм.

Благодаря.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Едно уточнение.

Моето присъствие на Съвета има смисъл и логика само и единствено, когато става дума за кохезионна политика. Аз към други формати на Съвета нямам нито отношение, нито работа.

ДАНИЕЛ МИТОВ: Аз също искам да кажа, че наистина проведохме много хубав разговор сутринта със заместник министър-председател Кунева и единствената ми молба ще бъде по време на нашата координационна работа да стане ясно, че съвет по съвет ще си гледаме дневния ред и това, което засяга външни работи, ще трябва да се представлява от Министерство на външните работи, разбира се. Но ние трябва да си измислим начина, по който това ще става.

БОЙКО БОРИСОВ: Има ли против?

С направените корекции, за които колегите заявиха, че се съгласяват, така ще бъдат вписани, приемаме точка 8.

 

Точка 9

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, не бих си позволил в никакъв случай да внасям подобно постановление, ако не засягаше в голяма степен държавния интерес.

Средствата, които са разчетени за 2014 година, са за финансиране на разходите по дела, по които Република България е страна в различни международни съдилища, в това число и арбитражните дела, които се водят срещу Република България. Знаете, че Република България е наела адвокатски компании, има доста сериозни разходи, които се правят във връзка с тези дела, но в наш интерес е ние да продължим да ползваме тези висококвалифицирани международни адвокатски компании, в противен случай има риск да не можем добре и адекватно да защитим нашата позиция.

Предложено е и 200 хиляди лева да бъдат добавени към фонда за изплащане на лихвоточки – Фонда за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Затова съм си позволил да Ви предложа сумата 11 975 000 да бъде одобрена допълнително към бюджета на Министерство на финансите.

БОЙКО БОРИСОВ: Против?

Приемаме точка 9.

 

Точка 10

Проект на Решение за освобождаване и определяне на председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Освобождаваме Емил Колев и назначаваме Станимир Пеев.

Против?

Приема се.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 71| 8455 |04.11.2014 Вижте имената на министрите! . 0| 4569 |31.10.2014 Вижте къде ЧЕЗ ще подменя електромери . 9| 6541 |28.10.2014 Вижте скандалния закон за КТБ „Цонев - Пеевски”, чака се ЗЗП . 1| 5209 |25.10.2014 Вижте, кои пътища са затворени

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ