Реклама / Ads
Frognews
28| 14661 |22.02.2016

Ченалова пред ЕК: Пеевски е искал събарянето на КТБ и активите й

.
Румяна Ченалова
Всички действия на ВСС са предварително договорени с главния прокурор Сотир Цацаров. Това шокиращо признание прави бившата съдийка Румяна Ченалова в писмо до ЕК в Брюксел. Фрог получи тази информация по електронната поща от подател Георги Иванов. Вижте какво още разкрива Ченалова в писмото си:

С настоящето изложение целта ми е да илюстрирам определени факти и събития

в съществуващата действителност, съществуващите проблеми в социалния

живот на Република България и най-вече в съдебната система.

 

Наясно съм с рисковете, които поемам с това мое становище, но също така съм

наясно, че истината трябва да се каже своевремонно. Всичко останало е

лицемерие и страх.

 

Научих лично от бившия председател на Софийски градски съд Владимира Янева,

че членове на ВСС се одобряват предварително от Правителството и

Главния прокурор.

 

Решенията на ВСС са изключително повлияни от позициите на Главния

прокурор и на Председателя на Върховния административен съд - Георги

Колев. Нещо повече, някои заседания на ВСС показват тенденция да се запази

формалност при вземането на решения, което сериозно засяга права на конкретни магистрати и магистратската общност като цяло.

 

Гласуването във ВСС е предопределено от съществуването на две основни групи

в съвета: тази на съюза на съдиите и тази, около Главния прокурор.

 

Различен бе подходът на ВСС относно предложението на Главния прокурор за

отстраняването от длъжност на Председателя на Софийски градски съд.

На първо място Главният прокурор е информирал съдия Янева за предстоящите

действия на ВСС. Още повече, че предложението е базирано по повод

даден вече ход на наказателно производство, което третира действия

по разследването, които действия не могат да бъдат предприети от служители

в съдебната система.

 

Считам, че всички действия, предприети от ВСС, са предварително уговорени

между Янева, Георги Колев и Главния прокурор. С отстраняването на председателя на СГС се създава впечатление, че ВСС действа безкомпромисно и еднакво за всички. Истинската цел тук обаче е делото „Червей“, по което Янева е обвиняема. С това се цели и отклоняване на вниманието на обществото от него.

 

Посочената по-горе информация е само миниатюрен фрагмент от многобройните

примери за безпринципните позиции на ВСС при вземането на решения, което е

показател за крайните селективни позиции.

 

Основната причина за това се корени в очевидната зависимост на ВСС към

политическата конюнктура и поведение, което се определя от Главния прокурор и

Председателя на Върховния административен съд. Техните интереси

не са лични по своя характер, но са в съответствие с интересите на

икономическата олигархия или техни представители.

 

Във връзка с това, ще се позова на думи, казани ми лично от Председателя на СГС

Владимира Янева, за системни срещи между Главния прокурор, председателят

на Върховния административен съд и депутата Делян Пеевски. Тези срещи са свързани с определени назначения и вземане на решения относно конкретни

случаи. Такива са случаите, известни като КТБ,

ТВ7, ТЦМЕ и други.

 

Тук Председателят на СГС е използвала зависимостта на съдиите, на които са

били разпределени тези случаи. В случая, известен като КТБ, очевидно е

имало предварителна потготовка, относно започването на процедурата по

несъстоятелност, както и датата на подаване на това искане.

 

Научих от Янева, че всичко това е направено в интерес на Пеевски, чиято

цел е била да закупи активите на банката, чрез по-нататъшното

изпълнение на процедурата по несъстоятелност въру банката. А

започването на наказателното производство е издействано под егидата

на Главния прокурор, с цел реализация плана на Пеевски.

 

От практическа гледна точка, целта на Пеевски е била да придобие контрол,

чрез посредничеството на Председателя на СГС, върху разпределението на

съдебните дела, с цел финансово облагодетестване.

 

Eдна от основните му цели е да сложи ръка върху фирмите, близки до Цветан

Василев, включително и да поеме управлението им.

 

Срастването на съдебната система с политическите органи е очевидна.

Използвани са различни методи за контрол и репресии срещу потенциални

източници на информация, насочени към дискедитирането им.

 

Днес, за съжаление, чрез съдебни постановления, се определят новите собственици на големите търговски предприятия и техните активи.

 

Всичко това може да се определи като злокобно и страшно, тъй като се случва с

подкрепата на Главния прокурор. Всички псочени дотук действия не

изчерпват други събития, на които съм била сведетел. Целта ми беше да отбележа

съществуващите корелации в рамките на съдебната система, порочните практики,

начините на действия и очакваните резултати.

 

Не знам какво ще последва през следващите месеци или какво ще се случи

с мен, но знам, че това, което се случва сега, определя бъдещето на децата ни и

че ние сме длъжни да платим цената и да поемем отговорност, ако разполагаме

със съвест и сърца.

 

 

 

It is my goal to hereby illustrate, through certain facts, the events

and codependences, the existing perversities of values in the social

life, and particularly the judicial system of Republic of Bulgaria.

 

I am aware of the risks involved, but am also aware that the truth

should be told in due time. Everything else is mere hypocrisy and fear.

 

I have learnt personally from the former President of the Court of the

City of Sofia that members of the High Judicial Council were determined

in advance and approved by members of the Government.

 

The decisions of the High Judicial Council are basically influenced

from the positions of the Attorney General and president of the Supreme

Administrative Court-GeorgiKolev.

 

Moreover, minutes from the sessions clearly show a tendency to maintain

formality in decision-making, which seriously affects the rights of

particular magistrates and the magistrate community.

 

The voting is predestined by the existence of two groups within the

High Judicial Council-the one of the Association of Judges and the other

surrounding the Attorney General.

 

The position of the High Judicial Council was completely different in

the case of a proposal filed by the Attorney General for removal from

duty of the president of the Court of the City of Sofia.First of all,

the Attorney General has himself informed judge Janeva on his

forthcoming actions, and that shall be summoned by the High Judicial

Council for examination on the day of review of the proposal.Moreover,

that proposal was based upon the underlying launching of a criminal

proceeding, which treats explanations-or examinations-as a procedural

and investigative action that may not be undertaken by an employee of

judiciary.

 

All actions undertaken by the High Judicial Council were pre-agreed

between Janeva, GeorgiKolev and Attorney General.

 

Removal of the President of the Court of the City of Sofia has made an

impression that the High Judicial Council acts without any compromises

and equally towards everyone. The real goal was to prevent Janeva from

becoming the accused in the “Chervei” case, which was surrounded by

tension created in the public.

 

The abovementioned circumstances are only a minuscule fragment of

numerous examples of unprincipled standpoints assumed by the High

Judicial Council in decision-making, which is an ultimate indicator of

selective positions on the matters of principle in terms of different

issues, cases and individuals.

 

The underlying reason for that is rooted in the obvious dependence of

the High Judicial Council upon the political conjuncture of the state

and the guidelines of behavior set by persons being the major official

duty incumbents- the Attorney General and the President of the Supreme

Administrative Court.Their interests are not personal in nature, but are

in line with the interests of the economic oligarchy or the

representative thereof.

 

In relation thereto, I shall invoke that I have realized myself during

the discussions with the Presidentof the Court of the City of Sofia on

the systematically organized meetings with the member of the Parliament,

DelyanPeevski, Attorney General and President of the Supreme

Administrative Court. Such meetings are related to assignments and

decision-making in particular cases. In that sense, in cases known as

KTB, TV7, TCM and others. Here they using thereby the dependence of

judges to whom those cases were distributed.

 

In the case known as KTB there was a previous preparation made with

respect to the motion for launching of the bankruptcy procedure and the

date of filing thereof.

 

I have learnt myself from Janeva and her intermediary that it was the

interest of Peevski to purchase for peanuts the assets of KTB through

the furtherance of the bankruptcy proceeding over the bank, and that the

launching of the criminal proceeding was made under the auspices of the

Attorney General with the aim of realizations of the Peevski`s plan.

 

In practical terms, his goal was to acquire, with intermediation and

realizations made by the President of the Court of the City of Sofia,

the total control over the distribution of court files in line with

Peevski`s request and financial favoring.

 

One of his primary goals was to assume control over the firms close to

TzvetanVassilev and to ruin them.

 

The coalescence of the judicial with political authorities is obvious,

so as is the employment of various methods of control and repression

against a potential sounce of information, aimed at itsdiscrediting.

 

Today, unfortunately, the court enactments determine new owners of some

of the must prominent commercial enterprises and their assets.

 

It is gruesome that this happensin the circumstance of friendly

relations and support of the Attorney General.

 

All the aforesaid do not exhaust all the events I have been a reluctant

or a deliberate witness of, nor has it been an intention of mine.

 

My goal was to mark the existing correlations within the judicial

system, as well as their goals, courses of action and the imminent

results.

 

I do not know what is to follow in the forthcoming months, or what is

going to happen with me, but I do know that is happening now is to

determinate the future of our children, and that we are obliged to pay

the price and assume responsibility if we have our conscience and hert.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. В. Енчев: Местан се страхува от Делян Пеевски 6| 4583 |09.02.2016 . Пеевски гони Гонзо от Левски! 11| 10221 |01.02.2016 . Марешки: Кандидатирам се за президент, ако пак Плевнелиев ще ме представлява 44| 9276 |30.01.2016 . Овладяват България пред очите ни 3| 4855 |21.01.2016

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ