Реклама / Ads

12| 10096 |20.03.2014 ИНТЕРВЮ

Много неизвестни около работата на БОРКОР. Защо?

.
Eлеонора Николова
За слабо познаване на работата на БОРКОР говори анкета, направена от репортер на Фрог нюз пред Министерски съвет, чийто интереси обслужва проектът. Хората или не знаеха, че съществува такъв орган или го свързваха само с противокорупционните мерки. За дейността на структурата разговаряхме и със заместник-шефката й Елеонора Николова.

 

„Толкова служби има, че човек трудно може да се ориентира”, отговаря жена на средна възраст на въпрос с какво се занимава БОРКОР.

 

„Нямам представа от това нещо. Най-вероятно е нещо за прикриване на гърбовете”, смята домакинята Величка Кирилова.

 

Друга дама е на мнение, че самостоятелно БОРКОР не трябва да съществува, а да работи съвместно с МВР.  

 

Интeресен коментар направиха двама дванадесетокласници от Класическата гимназия. „Недопустимо е дете, което изкарва на Националната олимпиада по български език оценка 5, 63, по неизяснени обстоятелства да бъде извадено от списъка. В телефонен разговор старши инспектор от РИО заявява: Очевидно някой не ви харесва. БОРКОР да направи ревизия във всички ведомства на средния ешелон, да се направи проверка в РИО и Министерство на образованието от колко години са старши експертите в тези ведомства. Дали това трайно отсядане не е породило корупцията. Не се прави елементарен анализ на това кой от колко време е там. Щом тук е толкова скандално, представете си в икономиката как е, в Съдебната система”, възмущават се гимназистите.

 

Останалите участници в анкетата на Фрог нюз изобщо не бяха чували за БОРКОР. Те се чувстваха неловко и виновни за нещо, което е трябвало да бъде по-добре популяризирано от държавата. 

 

За да стане ясно какво върши БОРКОР, помолихме зам.-ръководителя й Елеонора Николова да разкаже за дейността на структурата.   

 

 

- Г-жо Николова, учудва ли ви, че хората не знаят какво точно представлява БОРКОР? По проекта какво e свършено до този момент?

 

- Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност е аналитичен орган.Той беше в период на изграждане - както на информационната система, така и по отношение на обучение и специализация на анализаторите.

И независимо от това обстоятелство, успяхме да разработим Комплексен модел за решение – това са мерки в областта на обществените поръчки, за противодействие на корупционните схеми и практики. Това решение включва 2 части – техническа част, която препоръчва държавата ни да премине изцяло на електронно възлагане,  на електронно провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП). В реално време се осъществява комуникация между възложителите и участниците в процедурите по ЗОП, в реално време сe проследяват всички документи, които възложителят изработва по повод процедурите.

Препоръчваме да се разработят шест електронни платформи - елетронен търг, електронен каталог, електронен регистър, електронен аукцион, електронен одит и електронен мониторинг. Каталогът касае търговията със сертифицирани материали  и стоки, каквито например са лекарствата и медицинските изделия.

Чрез  електронните  платформи – електронен мониторинг и електронен одит, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Сметната палата ще могат в реално време да получават информация за процедурите и да  осъществяват предварителен контрол.

 

- Всичко това, за което говорите, кога ще стане факт?

 

- На 13 март започна приемането на второ гласуване на измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки. Прие се вече текстът, създаващ Е-каталог, очаквам гласуване и за платформите е-одит и е-мониторинг. На 12 март имахме работна  среща с екип на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е партньор на българското правителство. Тя има ангажимент към Министерство на икономиката да разработи план за действие и да създаде  техническите спецификации за електронни обществени поръчки. До 30 април трябва да бъде представен планът пред правителството, а до края на декември 2014 година банката ще изработи техническите спецификации.

В края на ноември миналата година МС възложи на Центъра да извършва предварителен анализ на всички законопроекти, които се внасят от централните ведомства в МС.   

 

- Какво не е известно на обществото за работата ви?

 

- Центърът е създаден за дълбочинни анализи на законите, на нормативната база, на процесите, които се осъществяват в администрацията. Нашата работа е да предложим комплекс от мерки, които да неутрализират или да поставят под контрол причините и условията, които способстват корупцията.

 

- Колко души се борят с корупцията и работят върху нормативната уредба и проектозаконите? 

 

-  Центърът се изгражда на проектен принцип. Всяка една тема представлява самостоятелен проект. Той се развива съобразно един стандарт за управление на проекти, който сме заимствали от немската държава, това е така наречения V-модел ХТ, специално адаптиран за нуждите на БОРКОР. Той разполага хората и процесите в стройна система. Функциите, които един анализатор осъществява, се подпомагат от софтуерна система. Тя позволява на анализаторите да работят върху повече от един проект, затова проблемът с хората не е толкова драстичен. В момента имаме 32-ма обучени анализатори. С уплътняването на дейността, с възлагането на повече проекти ще се наложи да обучим още 25 анализатори. Те са служители на различни централни ведомства - на Министерство на икономиката, на Министерство на регионалното развитие, Министерство на здравеопазването, НАП, Митници, МВР, ДАНС и други. При нас са командировани за 2 години. Минали са тримесечно обучение и след това, подпомогнати от софтуерната система, осъществяват своите дейности – първо по идентифициране на слабите места, след това намирането на подходящи мерки за противодействие. Следваща задача е въвеждането на тези мерки в средата, продължаващо наблюдение и надграждане на мерките при необходимост. Нашата задача е създадем такива правила, които да попречат на служителите да вършат нарушения и престъпления.

 

- Какво налага емоционалният живот на политиците да бъде изложен на показ?

 

- Обсъждайки поредни изменения в Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, нашите анализатори напомниха, че съществува регламент на Европейската комисия - регламент № 966, приет от Европейския парламент и от Съвета на 25 октомври 2012 година, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, който регламент отменя един стар -1605 от 2002 година. Това означава, че на тези правила се подчиняват абсолютно всички длъжностни лица и институции, които управляват европейския бюджет.

Кои биха били те в България? Това са органите, които управляват Оперативни програми със съфинансиране от Структурните и  от Кохезионните фондове. В тези финансови правила е разписано и определението за конфликт на интереси. В него се казва: „За целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице е опорочено по причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономическия интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя“.

 

Става въпрос за тези приятелски и роднински кръгове, за тези мрежи, с които са обрасли процедурите по ЗОП. / Тук цитирам анализатор от ЦИД/.  Тези приятелски и роднински кръгове се опитват да се позиционират по такъв начин, че да имат излаз към всички политически сили, т. е. независимо кой управлява, те да могат да бъдат протежирани и да получават обществени поръчки. Така се изкривява целият пазар на обществените поръчки, елиминира се конкуренцията и свободният пазарен принцип. Фактически нашето общество получава ниско качествени услуги, на много висока цена и разумът на процедурата по ЗОП отсъства.

 

Ние сме свидетели на това как е разпределяно общественото благо. Можем да се върнем в недалечното минало - спомняме си кръга „Орион“, след това кръга „Олимп“,  аферата “Батко и Братко“, заради която ни спряха еврофинансиране, обръчите от фирми; след това се заговори за кръга “Котараците“.  Това са примери на приятелски, партийни и икономически обвързаности.

 

- Депутатът Мартин Захариев обръща внимание, че хобито също е емоционална обвързаност. В тази връзка той пита: Аз трябва ли да го декларирам?

 

- Явно рефлексията на г-н Захариев е по-скоро на човек, който има отношение към словото, отколкото на човек, който има отношение към процедурите. Когато се попълва декларация за конфликт на интереси, в закона се изисква да се посочи само най-тесния роднински кръг по права линия, да се посочат роднини по сватовство до 4-та степен, да се посочат участия във фирми с оглед на икономически интереси и също така да се обяви фактическо съжителство, ако такова съществува. Нищо повече не се иска.

 

Никой не иска от хората да правят преглед на своите хобита, на своите приятелства. Когато се разпореждаш с обществени пари, когато установиш, че с някой  от  участниците, които кандидатстват за финансиране, имаш взаимоотношения, които ти пречат да бъдеш обективен, ти трябва да декларираш това обстоятелство и да се отзовеш от служебното действие. Това е декларация по чл.12 т. 4 - попълване по повод на конкретно служебно действие.

 

Депутатите имат други задължения - когато се гласува закон, който се отнася до дейността на близки на тях хора, те трябва да заявят от трибуната, че имат интерес от тази дейност – личен или на лица, с които са свързани, и да декларират, че няма да участват както в работата на комисията, така и в гласуването в зала. Навремето Филип Димитров беше първият народен представител, който заяви по повод на един закон за медицинските лаборатории, че неговата съпруга е медицинско лице, което работи в лаборатория и се отведе от гласуване в залата на Народното събрание.

 

- БОРКОР не препокрива ли донякъде дейността си с Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси?

 

- БОРКОР не е орган за конфликт на интереси, както не е орган по ЗОП. Центърът е орган, който се произнася по пълнотата на законите, на процедурите, на изискванията за назначаване на личности с оглед на това да има достатъчно гаранции за противодействие на корупцията. БОРКОР е орган за осъществяване на цялостна превенция във всички области на нашия обществен живот.

Органът, който се занимава пряко с конфликт на интереси е специална комисия, която за съжаление стана известна с тефтерчето на председателя си Филип Златанов. Комисията решава има ли конфликт на интереси и ако постанови, че има,  решението може да се обжалва пред Върховния съд.

 

 - Къде е разграничителната линия между БОРКОР и Центъра?

 

- БОРКОР е проектната концепция, а Центърът е този аналитичен орган, който работи чрез нея.

 

- Вие лично с какво бихте се похвалили в работата си?


- Лично внесох текстовете за електронното възлагане на обществените поръчки по законопроекта в МС. Народните представители подкрепиха идеята България да премине на електронни обществени поръчки, което е наш успех. В момента ръководя екип, който извършва анализи на законодателството, свързано с разпореждането с природни ресурси - Закона за концесиите, Закона за подземните богатства и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Участвала съм от самото начало в изграждането и развитието на проекта БОРКОР. Темата за електронните обществени поръчки в българското общество беше въведена от Центъра.

 

- Високи ли са заплатите на вашите служители, както предполагат хората, участвали в анкетата ни?

 

 - Нашите служители получават заплати от ведомствата, в които са назначени. Част от тях са с възнаграждение между 600 и 800 лева. По-високи са заплатите на представителите на ДАНС и МВР, които съответно имат и по-продължителен служебен стаж. Общата администрация получава заплати съобразно класификатора за възнагражденията на държавните служители.

 

Даниела Николова

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 36| 33528 |30.12.2013 Силва Дончева: Прогнозите за 2014-та са много страшни . 32| 19359 |25.01.2013 Кр. Райдовски: Много сме мижави за две разузнавания . 23| 12945 |29.08.2011 Влади Въргала: Вежди ми каза: Много ти е хубав филмът, ама не съм го гледал . 34| 7439 |27.09.2010 А. Ковачев: Много псевдодемократи оставиха отпечатък върху прехода

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ